Sunteți pe pagina 1din 11

Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof.

Hariton COSTIN

12. SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE

⇒ Sistem electronico-informatic şi de telecomunicaţii scalabil, care să permită telemonitorizarea


automată şi complexă, oriunde şi oricând (la domiciliu, în spital/azil, la serviciu, a subiectului
mobil etc., pe mai multe căi de comunicaţie), în timp (cvasi)real, a persoanelor bolnave cronic, a
persoanelor în vârstă, a celor cu risc medical crescut şi a celor cu disabilităţi neuro-locomotorii.
⇒ Mărimi fizice monitorizate: semnale electrofiziologice (vitale), semnale pentru domotică
(supravegherea utilităţilor casnice, accesul într-un spaţiu anume), precum şi (posibil) analiza
automată de imagini ale mişcărilor subiecţilor.
⇒ Arhitectura generală software este de tip client-server
⇒ Platformă orientată spre servicii (SOA – Service Oriented Architecture).
⇒ Rezultatele prelucrărilor datelor ; Alarme ! Diverse statistici medicale necesare evaluării stării
de sănătate a subiectului, planului său terapeutic şi sistemelor de finanţare a sănătăţii.
⇒ Sistemul TELEMON (www.bioinginerie.ro/telemon): un proiect pilot destinat implementării
unui serviciu public de e-sănătate “oriunde şi oricând”, în timp real, pentru subiecţi aflaţi în
unităţi de îngrijire şi tratament, la domiciliu, serviciu, concediu, pe stradă etc.
Componente hardware şi software.
A. Un sub-sistem local, format din:
(1) o reţea personală de sensori medicali, fără fir (RPS) pentru semne vitale (ECG, puls,
presiune arterială, saturaţia oxigenului, temperatura corpului), un traductor de mişcare
(accelerometru), unul de respiraţie; micro-emiţătoare radio; monitorizarea glicemiei:
glicometru neinvaziv (minimal invaziv);
(2) o reţea de traductori / actuatori pentru domotică ;
(3) o cameră video comandabilă prin program, pentru analiza mişcărilor;
(4) un calculator personal interfaţat radio şi prin fir cu sub-sistemele anterioare, pentru
achiziţia şi prelucarea primară a datelor, conectat la Internet, la telefonia mobilă şi la
cea fixă ;
(5) subiectul mobil: prelucrarea datelor cu un microcalculator tip PDA interfaţat cu RPS,
iar transmisia acestora se face prin modulele GSM/GPRS şi GPS ale PDA;
(6) posibil - o reţea locală de tip „ad hoc”, formată din mini-unităţi de calcul cu transmisie
radio a datelor şi necesară acoperirii unui areal având o suprafaţă anumită.

(B) Un calculator – server pentru baze de date şi alte programe de aplicaţii, situat la
Centrul de Telemonitorizare Regional (CTMR).

1
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN

(D) Programe de aplicaţie pentru:


(1) achiziţia şi analiza datelor medicale, de domotică, a imaginilor pacientului, a transmisiei
acestor date şi/sau a celor prelucrate către serverul central;
(2) aceleaşi funcţii ca la punctul (1), dar în varianta pacientului mobil;
(3) interfaţarea şi comunicarea bilaterală între sub-sistemul local şi serverul central;
(4) generarea de alarme specifice mărimii monitorizate şi transmiterea acestora după caz către
Staţia de Ambulanţă, medici sau unui supraveghetor; aici sunt necesare sisteme de asistare a
deciziei/expert care să se bazeze pe cunoştinţele medicale specifice;
(5) aplicaţii specifice de e-reabilitare şi e-educaţie;
(6) prelucrări suplimentare efectuate la nivelul serverului central (statistici medicale, căutări etc.)
(E) Programe pentru bazele de date/de cunoştinţe instalate pe server.
(F) Un program pentru managementul informatic al sistemului, instalat pe server.
⇒ Tehnologiile şi mediile de programare folosite sunt preferabil de tip surse-deschise (open
sources), dar şi licenţiate, urmărindu-se asigurarea raportului maxim performanţă / cost.
⇒ În afara obiectivelor medicale şi tehnice sunt şi obiective economice:
- reducerea cheltuielilor bugetare şi personale legate consultarea sau spitalizarea nejustificată a
pacienţilor;

Subsistem L ocal 1

Figura 1 – Schema bloc generală a sistemului TELEMON


Subsistem L ocal 2
⇒ Server central de baze de date care primeşte date de la subsistemele locale fixe şi mobile.
⇒ Serverul central din Centrul Regional de TM stochează datele relevante şi poate la nevoie să
transmită alarme atât la serviciul de ambulanţă cât şi la medicul de familie/specialist al
pacientului. Serverul central se poate conecta cu alte servere de baze de date, de exemplu cu
serverul unui spital sau al Casei de Asigurări de Sănătate. Legătura serverului central cu
subsistemele locale sau cele de tip pacient mobil se realizează prin Internet sau GSM / GPRS.
2

Subsistem Local n
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN

Arhitectura software a sistemului


Platformă orientată spre servicii (SOA – Service Oriented Architecture). Software-ul este
divizat în servicii care se compun în cadrul proceselor (component-based software). Personalul
medical poate monitoriza în permanenţă starea fiecarui pacient înregistrat. Informaţiile sunt
stocate în manieră distribuită folosind servicii de baze de date (BD).
Arhitectura este una multi-platformă, slab-conectată, oferind integrarea facilă a aplicaţiilor,
serviciilor şi sistemelor, la nivel de Internet. Performanţa sistemului este asigurată prin
scalabilitatea arhitecturii, pe baza standardelor Web actuale (XML, SOAP, REST etc.). Suport
acordat persoanelor cu dizabilităţi, conform prevederilor WAI (Web Accessibility Initiative).
Structura BD a Centrului Regional de TM este de tip relaţional. Datele provenind din surse
multiple, se foloseşte un sistem de baze de date distribuite. În afară de datele propriu-zise
vor putea fi stocate şi meta-date. Accesul la BD se va realiza via o interfaţă Web, accesibilă la
nivel de calculatoare desktop, laptop sau dispozitiv mobil. Datele vor fi preluate din BD şi
convertite în documente XML, care apoi vor fi transformate în marcaje XHTML, SVG sau
documente PDF.

Figura 2. Arhitectura de tip SOA a sistemului central

Specificaţii HW & SW echipament personalizat pentru pacient


⇒ Senzorii transmit valorile numerice ale parametrilor monitorizaţi către serverul local (PDA-ul
pacientului) folosind conexiunea radio. Fiecare senzor are ataşat un modul transmiţător (Figura
4) care conţine un microprocesor de uz general (cu resurse de tip convertor analog/digital,
intrari digitale şi seriale) şi un circuit de radiofrecvenţă (E/R), ambele cu consum redus de

3
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN
energie şi alimentate la baterii. Tipuri de circuite de radiofrecvenţă: în banda de 2,5 Ghz
(CC2500) şi 300-1000Mhz (CC1000).

Ampl.
Transmiţător
ECG Radio

P
SpO2 Transmiţător
A
Presiune USB
C arterială
Transmiţător Receptor
PDA
I
Temperatura Transmiţător
E

N Glicemia Transmiţător

T
Acceleratia Transmiţător

Figura 3. Schema bloc a reţelei personalizate de senzori

A/D MSP430 CC2500(CC1000)


Digital F2274 RF Transceiver
RF Out

BATERII

Figura 4. Schema bloc a transmiţătorului RF

Transmiţătorul se conectează cu PDA-ul prin intermediul unui receptor (Figura 5) realizat


cu acelaşi circuit de radiofrecvenţă. Acesta preia semnalul radio, reconstituie datele numerice şi
le furnizează microprocesorului. uP le stochează temporar, realizează operaţii de procesare
primară (de ex. filtrarea semnalelor) şi le trimite mai departe PDA-ului. Interfaţarea
microprocesorului cu PDA-ul se realizează prin intermediul portului USB cu care este echipat
PDA-ul şi a unui circuit specializat, convertor serial – USB (FT232).
Modulul receptor se alimentează la 3,3V din conectorul USB de pe PDA care furnizează
o tensiune de +5V, prin intermediul unui regulator de 3,3V.

MSP430
F2274 Date
CC2500
(CC1000) (USB)
RF In UART/ USB
Transceiver +5V
FT232B (USB)
Regulator 3V3

4
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN

Figura 5. Schema bloc a receptorului RF


Specificaţiile amplificatorului ECG:
- Numar de canale: 3, pentru derivatiile bipolare I, II, III; - Impedanţa de intrare: > 10MΩ;
- Rejecţia de mod comun: > 90dB pentru fiecare canal; - Semnal de calibrare de 1mV;
- Zgomot propriu al amplificatorului: < 10µVef; - Banda de frecvenţă: 0 – 100Hz;
- Frecvenţa de eşantionare: 200 Hz/canal; - Consum redus de curent: < 500 µA;
- Alimentare pe baterii 2x1,5V (din modulul transmiţător); - Furnizează la ieşire semnal analogic.

Specificaţiile puls-oximetrului:
- Măsurarea SpO2 şi a pulsului; - Foloseşte senzori optici cu lungimea de unda 660 nm (roşu) şi
940 nm (infraroşu); - SpO2 30%-100%; rezoluţie 1%, acurateţe ±2%;
- Ritmul inimii (puls) 10-240 bpm, rezolutie 1bpm ; - Alimentare pe baterii 2x1,5V (din modulul
transmiţător); - Furnizează la ieşire semnal digital.

Specificaţiile tensiometrului:
- Interval de măsurare pentru presiune 0-300 mmHg; - Interval de măsurare pentru puls 40-200
bătăi pe minut; - Metoda de măsurare oscilometrică; - Presiune maximă de umflare a manşetei:
300 mmHg; - Precizia măsurării: presiune: +/-3 mmHg, puls: +/-5 % din valoarea măsurată;
- Alimentare pe baterii 2x1,5V; - Ieşire: semnal digital, format serial, compatibil RS232.

Specificaţiile termometrului:
- Tip infraroşu; - Măsoară temperatura corpului (se introduce în ureche) sau a mediului ambiant;
- Interval de măsurare: 0°-100°C; - Acurateţe: - Temperatura corpului: ± 0.20°C; -
Temperatura mediului ambiant: ± 1°C; - Alimentare cu o singură baterie DC 3V; - Ieşire: semnal
digital.

Specificaţiile glucometrului:
- Biosenzor amperometric de glucoză; - Materialul electrodului: carbon; - Mostra de sânge:
sânge capilar obţinut din vârful degetului sau din lobul urechii; - Volumul de sânge: 1,5–2
microlitri; - Timpul de reacţie: <10 sec.; - Intervalul de măsurare: 20-600 mg/dl (1,1-33,3
mmol/l); - Interval erori de măsurare ±15 mg/dl când glucoza este sub 75 mg/dl, ±20% când
glucoza este peste 75 mg/dl; - Alimentare pe baterii 2x1,5V; - Ieşire: semnal digital, format
serial, compatibil RS232.

Specificaţiile accelerometrului (folosit ca detector de cădere a persoanei):


5
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN
Accelerometrul ADXL330 (Analog Devices): triaxial, cu ieşiri analogice ce măsoară acceleraţia
până la ±3g (la capăt de scală). Poate măsura atât acceleraţia statică gravitaţională, cât şi
acceleraţia dinamică rezultată din mişcare, vibraţii sau şocuri mecanice.
Principalele caracteristici ale accelerometrului ADXL330 sunt:
- Tensiune de alimentare redusă: 1,8-3,6V; - Consum redus de curent: < 320µA;
- Neliniaritate max. 0,3%FS; - Senzitivitate: max. 330mV/g la tensiunea de alimentare Vs=3V.

Specificaţiile transmiţătorului:
(a) Microprocesorul MSP430F2274 (Texas Instruments)
Face parte din familia de microprocesoare MSP430, care incorporează o unitate centralã (CPU)
tip RISC de 16 biţi, periferice specializate, memorie internă de tip ROM şi RAM, toate
interconectate intern prin intermediul unei magistrale de adrese, respectiv a unei magistrale de
date, folosind o arhitecturã Von-Neumann cu memorie comună de programe şi date. Spaţiul
maxim de memorie adresabil este de 64Kb. Memoria de tip ROM disponibilã on-chip în varianta
FLASH are dimensiuni intre 1Kb şi 60Kb, iar memoria de tip RAM dimensiuni pană la 10Kb.
Caracteristicile sale importante sunt:
- tensiune de alimentare redusă: 1,8-3V; - unitate centralã (CPU) de 16 biti de tip RISC;
- 27 de instrucţiuni de bază şi 7 moduri de adresare; - 16 registre de lucru, eliminând limitările
unei arhitecturi orientate pe accumulator; - optimizare pentru programare în limbaje evoluate
(C); - sistem de întreruperi vectorizat (cu vectori de întrerupere la adrese fixe); - viteza maximă
de lucru de 8MIPS (cu consumul propriu dependent de viteză: 250uA/MIPS); - memoria de tip
FLASH este programabilă In-system (ISP); - conţine integrate convertoare A/D pe 10-12 biţi cu
frecvenţa maximă de eşantionare de 200KHz.

(b) Transceiverul RF CC2500 (CC1000) (Chipcon)


⇒ Bazat pe tehnologia brevetată SmartRF, CC2500 (CC1000) oferă cea mai bună combinaţie
între parametri precum flexibilitate, preţ redus şi grad ridicat de integrare.
⇒ Consumul foarte redus de putere, tensiunea scăzută de alimentare (1.8V - 3.6V) şi numărul
foarte mic de componente externe.
⇒ Durata de funcţionare pe baterii este extinsă printr-un sistem de management al puterii
consumate cu diferite regimuri de „powersave”. Funcţii hardware puternic integrate reduc
semnificativ funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească procesorul extern.
⇒ Circuitele din seria CC2500(CC1000) includ buffere de date FIFO interne pentru transmisia
de date, interfaţă serială simplificată pe patru fire pentru configuraţie şi comunicaţie de date şi
suport hardware configurabil.

6
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN
⇒ Circuitul CC2500(CC1000) este un circuit integrat proiectat special pentru aplicaţii RF de
consum redus.
⇒ Funcţionează în banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) cu frecvenţe în intervalul 2400-
2483.5Mhz(CC2500) şi 300-1000Mhz(CC1000).
⇒ Foloseşte viteze de comunicaţie în intervalul 1,2–500Kbps(CC2500), 2,4 –
76,8Kbps(CC1000); consum de curent: 11,1mA - 21mA(CC2500), 5,3mA - 26,7mA(CC1000) în
emisie şi 15,3mA - 19,6mA(CC2500), 7,4mA - 9,6mA(CC1000) în recepţie.

Transceiverul USB FT232B (Future Technology Devices)


⇒ FT232B este un circuit care realizeaza conversia serial – USB. Rata de transfer: max. 1
MBps pentru RS232 şi 3 MBps pentru TTL/RS422/RS485.
⇒ Compatibil cu standardele USB 1.1 şi USB 2.0, nu necesita programare (firmware) şi poate fi
alimentat direct din portul USB, nefiind necesară utilizarea unei surse de alimentare externă.
⇒ Circuitul FT232B necesită drivere software. Driver-ele D2XX Direct permit aplicaţiilor să
funcţioneze cu circuitul FT232B cu ajutorul unui DLL Windows.

Specificaţii software PDA:


- preia datele de la senzori prin intermediul dispozitivelor de tip transmiţător; datele conţin
identificatorul senzorului şi valoarea măsurată;
- realizează automat analiza datelor de la senzori; în cazul semnalului ECG este realizată
analiza morfologică pe cele 3 derivaţii prin detecţia complexelor QRS, calculul duratei acestuia,
determinarea amplitudinii undelor R şi T şi a segmentului ST;
- activează alarmele daca parametrii monitorizaţi depăşesc limitele;
- se conectează în caz de alarmă sau periodic la telecentrul local, unde descarcă valorile
numerice ale parametrilor monitorizaţi, folosind conexiunea WiFi sau GSM;
- dispune de o interfaţă grafică utilizator prin intermediul căreia se pot vizualiza forme de undă,
valorile numerice ale parametrilor monitorizaţi, se pot modifica pragurile de alarmare şi se pot
seta parametrii dispozitivelor de tip transmiţător;
- în caz de alarmare foloseşte modulul GPS din PDA pentru determinarea poziţiei pacientului şi
o transmite telecentrului local;
- stochează parametrii monitorizaţi precum şi datele provenite de la amplificatorul ECG şi
accelerometre pe un suport nevolatil de mare capacitare de tip SD-Card.

Baza de date pentru subsistemele locale conţine informaţii despre:


• medicii care activeaza in diferite instituţii medicale aparţinând zonei respective;
• pacienţii abonaţi ai acestui subsistem local;
7
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN
• consultaţiile realizate pentru pacienţii abonaţi;
• procedurile medicale realizate;
• diagnosticele medicale.

Baza de date existentă în subsistemul local are următoarea structură, redată prin tabele:
Tabelul PACIENTI (id#, nume, prenume, data_nastere, sex, cnp, adresa, telefon_fix,
telefon_mobil, email, grupa_sanguina, rh, cod_casa_asigurari, cod_medic_familie,
info_speciale) contine informatii generale despre pacientii telecentrului medical.

Tabelul CASA_ASIGURARI (cod_casa_asig, nume_casa_asig) contine lista caselor de


asigurari din Romania.
Atributele au urmatoarea semnificatie:
 cod_casa_asig reprezinta codul casei de asigurari;
 nume_casa_asig reprezinta denumirea casei de asigurari.
Cheia primara a acestui tabel este atributul cod_casa_asig.

Figura 6. Structura bazei de date existente în subistemele locale


8
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN

Există doua entitati diferite: medici de familie si medici specialisti.

Tabelul MEDIC_FAMILIE (cod_parafa#, nume, prenume, data_nastere, cnp, telefon_fix,


telefon_mobil, email, adresa_cabinet, cod_casa_asig) contine informatii generale despre
medicii de familie din judetul corespunzator telecentrului medical.

Atributele au urmatoarea semnificatie:


 cod_parafa reprezinta identificatorul medicului de familie;
 nume, prenume, data_nastere (ale medicului de familie);
 cnp reprezinta codul numeric personal;
 telefon_fix, telefon_mobil, email reprezinta informatiile de contact ale medicului;
 adresa_cabinet reprezinta localizarea cabinetului medical;
 cod_casa_asig reprezinta codul casei de asigurari la care este afiliat medicul.
Cheia primara a acestui tabel este atributul cod_parafa. Atributul cod_casa_asig este
cheie externa relativa la campul cod_casa_asig din tabelul CASA_ASIGURARI.

Tabelul MEDIC_SPECIALIST (cod_parafa#, nume, prenume, data_nastere, cnp,


telefon_fix, telefon_mobil, email, cod_specialitate, grad, titlu_academic, cod_institutie,
cod_sectie) contine informatii generale despre medicii specialisti din judetul corespunzator
telecentrului medical. Entitatea medic specialist contine atat medicii specialisti din spitale,
policlinici, laboratoare afiliate telecentrului, cat si medicii specialisti care lucreaza efectiv in
cadrul telecentrului medical.
Atributele au urmatoarea semnificatie:
 cod_parafa reprezinta identificatorul medicului specialist;
 nume, prenume, data_nastere (ale medicului specialist);
 cnp reprezinta codul numeric personal al medicului;
 telefon_fix, telefon_mobil, email reprezinta informatiile de contact ale medicului;
 cod_specialitate reprezinta codul specialitatii sale medicale;
 grad, titlu_academic reprezinta titlurile medicului specialist;
 cod_institutie reprezinta codul institutiei medicale in care lucreaza medicul specialist;
 cod_sectie reprezinta codul sectiei in care activeaza medicul respectiv.
Cheia primara a tabelului MEDIC_SPECIALIST este atributul cod_parafa.

9
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN
Tabelul TIPURI_SENZORI (id#, denumire) contine informatii despre tipurile de senzorii care for
fi folositi pentru preluarea informatiilor legate de starea de sanatate a pacientilor.
Atributele au urmatoarea semnificatie:
 id reprezinta identificatorul tipului de sensor si este generat automat;
 denumire – reprezinta numele senzorului.

Tabelul DATE_SENZOR (id#, id_pacient, id_tip_senzor, time_stamp) contine informatii despre


transmisiile de date.
Atributele au urmatoarea semnificatie:
 id – reprezinta identificatorul unic al unei transmisii si este generat automat;
 id_pacient – reprezinta identificatorul pacientului
 id_tip_senzor - reprezinta identificatorul senzorului
 time-stamp – reprezinta momentul de timp la care s-au primit masuratorile

Tabelul PARAMETRI (id#, id_tip_senzor, denumire, tip)


Atributele au urmatoarea semnificatie:
 id – reprezinta identificatorul unic al unei transmisii si este generat automat;
 id_tip_senzor - reprezinta identificatorul senzorului
 denumire – reprezinta denumirea parametrului
 tip – tipul de date folosit pentru stocare (de exemplu: numeric, textual)

Tabelul VALORI_PARAMETRI (id_date_senzor#, id_parametru#, valoare)


 id_date_senzor - reprezinta identificatorul pacientului
 id_parametru - reprezinta identificatorul senzorului
 valoare – reprezinta datele care vor fi trasmise de senzor
Cheia primara a acestui tabel este compusa din atributele id_date_senzor si id_parametru.

Tabelul TIPURI_EVENIMENTE (id#, denumire)


 id – reprezinta identificatorul unic al unei transmisii si este generat automat;
 denumire – reprezinta denumirea evenimentelor medicale

Tabelul EVENIMENTE(id#, id_tip_eveniment, id_pacient, timp_start, timp_sfirsit)


 id – reprezinta identificatorul unic al unei transmisii si este generat automat;
Urmatoarele atribute reprezinta cheile externe ale tabelului EVENIMENTE:
id_tip_eveniment este cheie externa relativa la campul id din tabelul TIPURI_EVENIMENTE;
 id_pacient este cheie externa relativa la campul id din tabelul PACIENTI.
10
Curs: SISTEME DE TELEMONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE – Prof. Hariton COSTIN

11