Sunteți pe pagina 1din 9

Veniturile si cheltuielile in 2013

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ian. feb. mart. april. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec.

Venituri totale 2013 Cheltuieli totale 2013


300
Venituri si cheltuieli 2014

250

200

150

100

50

0 Venituri totale 2014 Cheltuieli totale 2014


ian. feb. mart. april. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec.
PROCEDURI ANALITICE

PRINCIPALII INDICATORI AI ENTITĂŢII AUDITATE


Anul 2013 mii lei
Nr.
Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
crt.
1 Venituri totale 2013 220 218 230 236 232 240 238 210 200 208 222 430
2 Cheltuieli totale 2013 100 100 110 110 110 120 120 125 130 140 130 125
3 Profitul brut 2013 120 118 120 126 122 120 118 85 70 68 92 305
5 Chelt cu dobânzile 2013 10 10 12 12 12 12 12 15 15 15 16 16
6 Chelt cu salariile 2013 60 60 60 60 62 62 66 70 70 68 68 68
7 Numărul de salariaţi 2013 20 20 20 20 20 20 20 14 10 16 16 16
8 Rulaj furnizori 60 60 62 64 60 66 60 50 50 50 62 64

Anul 2014 mii lei


Nr.
Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
crt.
1 Venituri totale 2014 230 232 236 240 238 250 240 255 260 270 265 268
2 Cheltuieli totale 2014 160 180 190 120 120 125 121 130 130 134 133 134
3 Profitul brut 2014 70 52 46 120 118 125 119 125 130 136 132 134
5 Chelt cu dobânzile 2014 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
6 Chelt cu salariile 2014 68 68 70 68 68 70 70 74 74 75 75 75
7 Numărul de salariaţi 2014 20 22 23 20 20 20 20 22 24 25 25 25
8 Rulaj furnizori 2014 100 100 110 70 60 64 60 70 72 76

Reprezentati grafic si analizati evolutia indicatorilor venituri si cheltuieli totale


Reprezentati grafic si analizati evolutia indicatorilor cheltuieli cu salariile si numarul de salariati
Nr. crt. Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie
1 Venituri totale 2014 230 232 236 240 238 250
2 Cheltuieli totale 2014 160 180 190 120 120 125
Marja 30% 22% 19% 50% 50% 50%

300

250

200

150 Venituri totale


Cheltuieli totale
100

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. crt. Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie


1 Venituri totale 2013 220 218 230 236 232 240
2 Cheltuieli totale 2013 100 100 110 110 110 120
Marja 55% 54% 52% 53% 53% 50%

500
450
400
350
300
Venituri totale
250
Cheltuieli totale
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anul 2014 mii lei
iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
240 255 260 270 265 268
121 130 130 134 133 134
50% 49% 50% 50% 50% 50%

In anul 2014, veniturile au avut o evolutie ascendenta, de la 230 mii de lei in luna ianuarie 2014, la 268 mii de lei in luna decembrie
Cheltuielile totale au evoluat in sens opus, scazand de la 160 mii de lei in luna ianuarie 2014, la 134 mii de lei in luna decembrie 2
Aceasta a condus la o marja in scadere in primul trimestru al anului, cand cheltuielile au crescut lunar cu approximativ 10 - 20 mii
in timp ce veniturile cresteau cu numai 2 - 6 mii de lei lunar, si la o stabilizare a marjei incepand cu luna aprilie, la un nivel de apro

Nivelul minim al veniturilor a fost inregistrat in luna ianuarie - 230 mii de lei, iar nivelul maxim in luna decembrie - 268 mii de lei.
Cheltuielil au inregistrat un nivel minim de 120 mii de lei in lunile aprilie si mai, iar maximul a fost inregistrat in luna martie - 190 mi
Venituri totale
In comparatie cu anul 2013, veniturile companiei au fost intr-o continua crestere, cu exceptia lunii decembrie 2013 cand veniturile
Cheltuieli totale
In 2014, cu exceptia primului trimestru. cheltuielile au avut un nivel lunar aproximativ echivalent cu media lunara din anul 2013.

In luna decembrie a anului 2013, se observa o crestere brusca a veniturilor totale, in timp ce cheltuielile totale au fost in scadere fa
Veniturile au crescut seminifcativ fata de media anuala, echipa de audit va investiga recunoasterea veniturilor in perioada corecta

Anul 2013 mii lei


iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
238 210 200 208 222 430
120 125 130 140 130 125
50% 40% 35% 33% 41% 71%
uarie 2014, la 268 mii de lei in luna decembrie 2014.
ie 2014, la 134 mii de lei in luna decembrie 2014.
au crescut lunar cu approximativ 10 - 20 mii de lei,
ei incepand cu luna aprilie, la un nivel de aproximativ 50%.

l maxim in luna decembrie - 268 mii de lei.


ximul a fost inregistrat in luna martie - 190 mii de lei.

exceptia lunii decembrie 2013 cand veniturile au atins punctul maxim al celor doi ani - 430 mii de lei.

echivalent cu media lunara din anul 2013.

timp ce cheltuielile totale au fost in scadere fata de luna precedenta.


recunoasterea veniturilor in perioada corecta si respectarea principiului separarii exercitiilor de catre companie.
Nr. crt. Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie
6 Chelt cu salariile 2014 68 68 70 68 68 70
7 Numărul de salariaţi 2014 20 22 23 20 20 20
Salariul mediu pe angajat 3.40 3.09 3.04 3.40 3.40 3.50

80
70
60
50
Cheltuieli salariale
40 2014
Nr. salariati 2014
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. crt. Indicatorul ian. feb. mart. april. mai iunie


6 Chelt cu salariile 2013 60 60 60 60 62 62
7 Numărul de salariaţi 2013 20 20 20 20 20 20
Salariul mediu pe angajat 3.00 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10

80
70
60
50
Cheltuieli salariale
40 2013
30 Nr. salariati 2013
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anul 2014 mii lei
iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
70 74 74 75 75 75
20 22 24 25 25 25
3.50 3.36 3.08 3.00 3.00 3.00

In anul 2014, cheltuielile salariale au evoluat in acelasi sens cu numarul de angajati.


Numarul de angajati a crescut de la 20 de angajati in luna ianuarie, la 25 de angajati in luna decembrie,
iar cheltuielile salariale au evoluat de la 68 mii de lei in luna ianuarie, la 75 mii de lei in luna decembrie.
Se observa ca in luna februarie 2014, compania a avut 22 de angajati, cu 2 mai mult decat in luna precedenta,
insa cheltuielile salariale au ramas la acelasi nivel ca in luna precedenta. Acelasi lucru se constata si in lumile august - septembrie
uieli salariale De asemenea, se observa o crestere salariala generala incepand cu luna iunie, cand cheltuielile salariale cresc de la 68 mii la 70
Echipa de audit va obtine decizia formala a managementului de a creste nivelul salarial in luna iunie.
alariati 2014
In anul 2013, salariul mediu lunar pe angajat a fost pastrat in jurul a 3 mii de lei pana in luna august, cand se constata o crestere s
In luna septembrie 2013, salariul mediu a crescut in continuare, atingand nivelul maxim anual de 7 mii de lei. Acest trend va fi inve

De asemenea, se observa ca numarul de angajati ai companiei a crescut de la 16 la sfarsitului anului 2013, la 20 la inceputul anul
Echipa de audit va verifica respectarea principiului separarii exercitiilor de catre companie.

Anul 2013 mii lei


iulie aug. sept. oct. nov. dec. Total
66 70 70 68 68 68
20 14 10 16 16 16
3.30 5.00 7.00 4.25 4.25 4.25

eli salariale

ariati 2013
in luna decembrie,
n luna decembrie.
decat in luna precedenta,
u se constata si in lumile august - septembrie. Aceasta evolutie va fi investigata de catre echipa de audit in timpul auditului.
cheltuielile salariale cresc de la 68 mii la 70 de mii, la un numar de angajati constant de 20.
ial in luna iunie.

in luna august, cand se constata o crestere semnificativa, la 5 mii de lei.


im anual de 7 mii de lei. Acest trend va fi investigat de catre echipa de audit.

sfarsitului anului 2013, la 20 la inceputul anului 2014, in timp ce cheltuielile salariale au mentinut un nivel de 68 mii de lei.