Sunteți pe pagina 1din 160

SEMESTRUL

I
SEMESTRUL
al II-lea
S1
Muzică şi
ÎNVĂŢAT ÎN CLASA a III-a
1. AM mişcare
Număr de ore = 2
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
Recapitulare 1
♪ Prezentarea facilităţillor ♪ Manual (pag. 8 – ♪ Observare
manualului digital 13) sistematică
♪ Joc educativ introductiv ♪ Evaluare orală
♪ Dialog despre sunetele din ♪ Computer ♪ Evaluare
mediul înconjurător, modul de receptare a scrisă
1.1., sunetelor şi calităţile sunetelor
1.2., ♪ Videoproiector
♪ Recapitularea elementelor de
1.3.,
notaţie muzicală învăţate în clasa ♪ Varianta digitală a
2.1.,
a III-a, utilizând materialele multimedia de manualului în vederea
2.2.,
învăţare din varianta digitală a manualului utilizării pianului virtual şi
3.1.,
3.2. ♪ Transcrierea în caietul de a activităţilor multimedia
muzică a notelor muzicale învăţate în clasa a
III-a ♪ caietul de muzică,
♪ Interpretarea în cor a unor diferite materiale pentru
cântece învăţate în clasa a III-a confecţionarea jucăriilor
♪ Confecţionarea unei jucării muzicale, creioane,
muzicale radiere,
Evaluare 1
1.1., ♪ Evaluare orală ♪ Manual (pag. 14) ♪ Evaluare
1.2.,
♪ Evaluare scrisă ♪ Calculator scrisă
1.3.,
♪ Jocuri interactive – în ♪ Videoproiector ♪ Evaluare orală
2.1.,
2.2., completarea evaluării (din manualul digital - ♪ Varianta digitală a ♪ Portofoliu
3.1., pag. 14) manualului (pag. 14)
3.2. ♪ caietul de muzică,
creioane, radiere,
2. ÎNVĂŢĂM SĂ CÂNTĂM

Număr de ore = 8
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Portativul, cheia SOL, 8 -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi - manualul tipărit ♪ Observare
gama DO, octava mică 1.2 pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical /digital, jetoane cu sistematică
- „Cântecul gamei” 2.2 în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe duratele şi pauzele
-„Să-mi spui tu mie, tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori învăţate ♪ Portofoliu
copilaş” de note şi pauze; /8h
 Ritmul – măsura de doi -exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea
♪ Autoevaluare
timpi, pătrimea, optimea, noţiunilor de portativ, cheie (de sol), înălţimi de
utilizând materialele
doimea note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii;
multimedia din manualul
- „Vrăbiuţa” -exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea
digital
- „Doimea” noţiunilor de valori de note (notă întreagă,
doime, pătrime, optime), respectiv de pauze
 Pauza de un timp.
(pătrime, optime);
Pauza de o jumătate de timp
-jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor
- „Albiniţa mea”
de note deja scrise;
- „Cloşca”
-jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări
 Măsura de trei timpi (de exemplu, diferenţierea pătrimilor şi
- „Eleva silitoare” optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
- „Dansul fulgilor de nea” mare şi doi paşi mici);
 Măsura de patru timpi. -exersarea citirii unor fragmente de melodii
Nota întreagă cunoscute, mai întâi a înălţimilor, apoi a
- „Nu lăsa pe mâine” duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
- „Ţara nastră o iubim” sonori;
 Genuri muzicale. -exersarea scrierii unor melodii simple, deja
Folclorul copiilor cunoscute.
- „Melc, melc”
- „Mama”
- „Hora”
- „Joc”
 Genuri muzicale:
colinde, genuri clasice, de
divertisment
- „Florile dalbe”
- „Pluguşorul”
- „Sorcova”
 Recapitulare. Evaluare

3. SĂ CÂNTĂM, SĂ COLINDĂM

Număr de ore = 4
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Timbrul. Sunete din 1.1. , -audierea unor piese muzicale, cu observarea unor ♪ Manualul – ♪ Observare
mediul înconjurător, sunete diferenţieri de gen, expresivitate, tempo pag. 38 –39 sistematică
vocale, sunete instrumentale 1.2., (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte
-„Drag mi-e jocul 2.1., dinamice şi timbrale; ♪ Calculator ♪ Portofoliu
românesc” 2.2. -vizionarea unor desene animate cu suport
- „Glasul muzical (de exemplu: Disney – Fantasia 2000 –
♪ Videoproiect ♪ Autoevaluare
instrumentelor” Beethoven, Şostakovici, Respighi);
or utilizând materialele
 Dinamica – nuanţe -vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în
multimedia din manualul
- „Moara” sala de spectacol sau pe internet);
♪ Varianta digital
- „Răţuştele mele” -exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările
audiate/vizionate; digitală a
 Recapitulare manualului în
-interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri
 Evaluare expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi vederea utilizării
sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice pianului virtual, a
sugestive; activităţilor
-jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor multimedia,
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei / ♪ caietul de
acompaniament, ritmul melodiei / metrul) muzică,
-acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării creioane, radiere,
muzicale, instrumente muzicale, percuţie
corporală; ♪ Cântecele
-realizarea unor momente sincretice, prin din manual:
îmbinarea textului, muzicii şi mişcării scenice
(inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete; -
-jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de
vizionarea unor fragmente muzicale însoţite de
dans;
-jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice
animalelor pentru ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei
lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea
greoaie a ursului);
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens).
Muzică şi
S2
mişcare
1. SĂ CÂNTĂM, SĂ DANSĂM

Număr de ore =8
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Semnele de repetiţie -audierea unor piese muzicale, cu observarea unor - manualul tipărit ♪ Observare
- „Voinicii” diferenţieri de gen, expresivitate, tempo (lent/rapid), /digital sistematică
- „E pe lume un băiat” 1.1 măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi
 Repetiţie şi schimbare 1.3 timbrale; ♪ Portofoliu
în linia melodică 2.1 -vizionarea unor desene animate cu suport muzical
- „Porumbiţa” 3.1 (de exemplu: Disney – Fantasia 2000 – Beethoven,
♪ Autoevaluare
- „Copilărie” Şostakovici, Respighi);
utilizând materialele
-vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în
 Elemente de formă – multimedia din manualul
sala de spectacol sau pe internet);
Strofă şi refren. Repetiţie şi digital
-exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările
schimbare în text. Legătura
audiate/vizionate;
între text şi melodie
-exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în
- „Iarna veselă”
strofe şi comparării lor;
- „Omul de zăpadă”
-jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor
- „Sunt român”
cântece;
- „Copăcelul”
-interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri
 Alteraţii – Diez. Bemol. expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi
Becar sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice
- „Primăvara” sugestive;
- „Alunelul” -jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau
 Recapitulare între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
 Evaluare diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul);
-acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, instrumente muzicale, percuţie corporală;
-realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea
textului, muzicii şi mişcării scenice (inclusiv a
dansului), de exemplu, scurte scenete;
-jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de
vizionarea unor fragmente muzicale însoţite de
dans;
-jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice
animalelor pentru ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei
lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea
greoaie a ursului);
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens).

2. Cântarea instrumentală

Număr de ore = 5
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Percuţia corporală diversă -interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri - manualul tipărit ♪ Observare
- „Dacă vesel se trăieşte” expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi /digital, jucării sistematică
- „Muzicanţii” 2.1 sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice muzicale / 5 h
 Orchestra de jucării 3.3 sugestive; ♪ Portofoliu
muzicale. Instrumente -jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
muzicale sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
♪ Autoevaluare
-„Suntem micii meşteri diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei /
utilizând materialele
mari” acompaniament, ritmul melodiei / metrul);
multimedia din manualul
-„Tobiţa, clopoţelul, -acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
digital
maracasul” muzicale, instrumente muzicale, percuţie
corporală;
 Cântarea cu
-realizarea unor momente sincretice, prin
acompaniament
îmbinarea textului, muzicii şi mişcării scenice
- „Cântecul tobei”
(inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete;
- „Zidarul”
 Recapitulare -improvizarea unor melodii, plecând de la un
 Evaluare grup de înălţimi de sunete date;
-improvizarea unor fragmente melodice, pe un
ritm dat;
-generarea unui dans liber sau a altor elemente de
mişcare (acompaniament prin percuţie corporală,
dirijat intuitiv) pe melodiile proprii, sau create de
colegi;
-exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor
şi mişcării, faţă de o stare emoţională, impresie
etc.;
-crearea unor fragmente melodico-ritmice
simple, utilizând programe informatice;
-dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a
celor proprii.

3. Mişcarea pe muzică

Număr de ore =6
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Tactarea măsurii. Mişcări -interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri - manualul tipărit ♪ Observare
sugerate de ritm. Expresivitate, expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi /digital / 5 h sistematică
mişcări libere 2.1 sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice
- „Avionul” 3.1 sugestive; ♪ Portofoliu
- „Cinci voinici” 3.2 -jocuri interpretative muzicale - dialog solist / cor
 Dansuri populare sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
♪ Autoevaluare
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei /
 Dansuri de societate şi utilizând materialele
acompaniament, ritmul melodiei / metrul);
moderne multimedia din manualul
-acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
 Recapitulare muzicale, instrumente muzicale, percuţie
digital
 Evaluare corporală;
-realizarea unor momente sincretice, prin
îmbinarea textului, muzicii şi mişcării scenice
(inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete;
-jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de
vizionarea unor fragmente muzicale însoţite de
dans;
-jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice
animalelor pentru ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei
lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea
greoaie a ursului);
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens);
-dansuri populare cu caracteristici diverse, cu
manifestare individuală, pe perechi sau în grup;
-dansuri libere, de societate, moderne;
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri
lente / rapide, binare / ternare, individuale /
colective.

Ştiinţe ale
naturii
S1
1. Vieţuitoare: etape de viaţă şi hrănire
Număr de ore = 7
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Despre om: părinţi şi urmaşi 1 1.1 -participarea la discuții privind înțelesul unor -manualul; • observarea
(asemănări şi deosebiri) 1.2 proverbe în legătură cu tema dată; -fişe de aplicaţii, sistematică
2.1 -prezentarea unor concluzii personale și poezia „Bunicul și • probă orală
2.2 argumentarea acestora; cele patru rase” de • probă scrisă
2.3 -observarea unor imagini în legătură cu tema dată, Nichita Stănescu / 1 • probă
2.5 răspunsul la întrebări pe baza imaginilor, h practică
argumentarea opiniei proprii; • fişe de lucru
-răspunsul la întrebările primite, argumentarea • proiectul
acestui răspuns; • portofoliul
-realizarea unor fișe de observații după model
și/sau criterii date;
-interpretarea datelor dintr-un tabel, organizarea
acestor date în funcție de criterii date;
-construirea punctului de plecare al unei
investigații, identificarea unei probleme prin
formularea de întrebări simple;
-asumarea unor roluri și responsabilități în cadrul
echipelor;
-stabilirea etapelor unei investigații;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Despre viaţa omului: ciclul 1 1.1 -participarea la discuții în legătură cu tema dată; -manualul; • observarea
de viaţă 1.2 -răspunsul la întrebările primite, argumentarea -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 acestui răspuns; h • probă orală
2.2 -observarea dirijată a unor desene, pentru a • probă scrisă
2.4 identifica trăsăturile oamenilor la anumite vârste; • probă
2.5 -explicarea, în cuvinte proprii, a înțelesului unor practică
proverbe în legătură cu tema dată; • fişe de lucru
-documentare și formularea de răspunsuri la • proiectul
întrebările primite; • portofoliul
-completarea unor fișe de observație potrivit
cerințelor date;
-interviul: colectarea de date utile unei investigații
proprii pe o temă dată;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată;
-proiect: Despre familie și arborele genealogic.
 Mod sănătos de viaţă: dietă 1 1.1 -recunoașterea unor caracteristici ale unor -manualul; • observarea
echilibrată şi mişcare 1.2 fenomene, pornind de la scurte texte, adaptate -fişe de aplicaţii, sistematică
2.1 vârstei elevilor; planşa didactică • probă orală
2.2 -exerciții de tipul adevărat/fals; „Alimente şi • probă scrisă
2.4 -formularea de răspunsuri la întrebările primite; vitamine” / 1 h • probă
2.5 -argumentarea unor comportamente proprii, în practică
3.1 legătură cu tema dată; • fişe de lucru
-observarea unor aspecte dinamice ale realității • proiectul
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în • portofoliul
legătură cu tema dată;
-observarea dirijată a unor imagini, pentru
identificarea comportamentelor care ne
influențează starea de sănătate;
-redactarea unei scrisori în care să fie prezentat un
punct de vedere personal privind programul zilnic
de viață al membrilor propriei familii;
-realizarea de observații periodice legate de
influența unor comportamente proprii asupra stării
de sănătate.
 Despre viaţa plantelor (ciclul 1 . 1.1 -observarea dirijată a unor imagini, pentru -manualul;
de viaţă) 1.2 identificarea condițiilor optime pentru creșterea și -fişe de aplicaţii,
2.1 dezvoltare plantelor; planşă didactică
2.2 -observarea unor desene simple, în scopul „Etape din viaţa
2.4 identificării părților componente ale unor plante; unei plante: Mărul”
2.5 -evidențierea rolului semințelor în viața plantelor; /1h
-observarea dirijată a unor imagini pentru
evidențierea etapelor de creștere și dezvoltare la
plante;
-recunoașterea caracteristicilor unor plante aflate în
diferite etape de creștere și dezvoltare;
-înregistrarea într-un tabel a datelor obținute în
urma observațiilor proprii;
-realizarea unei fișe de observații pe baza unor
cerințe date;
-observarea unor fenomene și procese ce au loc în
viața plantelor, prin efectuarea unor experimente
simple;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Despre viaţa animalelor 1 1.1 -observarea unor imagini în scopul identificării -manualul; • observarea
(ciclul de viaţă) 1.2 aspectelor specifice înmulțirii animalelor din -fişe de aplicaţii, sistematică
2.1 fiecare grupă studiată; planşă didactică • probă orală
2.2 -observarea unor imagini în scopul evidențierii „Ciclul de viaşă la • probă scrisă
2.4 asemănărilor și deosebirilor dintre unele animale și fluture”, planşă • probă
2.5 puii lor; didactică „Ciclul de practică
-completarea de enunțuri lacunare, în legătură cu viaşă la broască” • fişe de lucru
tema dată; /1h • proiectul
-observarea dirijată a unor desene, pentru a • portofoliul
identifica și nota caracteristicile unor animale aflate
în diferite etape de creștere și dezvoltare;
-realizarea unui poster care să ilustreze aspecte ale
realității investigate;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Cu ce se hrănesc 1 1.1 -observarea unor imagini, pentru identificarea unor -manualul; • observarea
vieţuitoarele (lanţuri trofice 1.2 aspect privind comportamentele de hrănire în -fişe de aplicaţii, sistematică
simple) 2.1 lumea animală; planşă didactică • probă orală
2.2 -oferirea de exemple din experiența proprie, legate „Legături de hrănire • probă scrisă
2.4 de comportamentele de hrănire în lumea animală; în lumea vie” / 1 h • probă
2.5 -observația dirijată a unor scheme simple, pentru practică
evidențierea relațiilor de hrănire în lumea animală; • fişe de lucru
-activități de documentare privind • proiectul
comportamentele de hrănire în lumea animalelor; • portofoliul
-activități de documentare și informare și realizarea
unei scheme simple privind relațiile de hrănire din
lumea animală;
-completarea unei fișe de observații după un plan
dat.
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -evidențierea unor asemănări și deosebiri între -fişă de evaluare / 1 • proba scrisă
1.2 oameni de vârste diferite; h
2.1 -identificarea unor însușiri fizice ale oamenilor;
2.2 -stabilirea diferențelor legate de dezvoltarea
2.4 oamenilor în diferite etape de viață.
2.5
3.1
2. Vieţuitoare: medii de viaţă

Număr de ore = 7
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Medii de viaţă: Pajiştea 1 1.1 -citirea definiției cuvântului pajiște, discutarea -manualul; • observarea
1.2 înțelesului acestui cuvânt; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea și identificarea de imagini potrivite cu h • probă orală
2.2 înțelesul cuvântului discutat; • probă scrisă
2.4 -observarea unor aspecte dinamice ale realității • probă
2.5 înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în practică
3.2 legătură cu tema dată; • fişe de lucru
-redactarea de scurte enunțuri privind importanța • proiectul
pajiștilor în activitățile omului; • portofoliul
-observarea dirijată a unor imagini și identificarea
imaginilor care reprezintă tipuri de sol potrivite
pajiștilor;
-realizarea unei investigații proprii, după o temă
dată.
 Medii de viaţă: Pădurea 1 1.1 -citirea definiției cuvântului pădure, discutarea -manualul; • observarea
1.2 înțelesului acestui cuvânt; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea și identificarea de imagini potrivite cu h • probă orală
2.2 înțelesul cuvântului discutat; • probă scrisă
2.4 -observarea unor imagini, în scopul identificării de • probă
2.5 viețuitoare specifice pădurii; practică
-numirea unor texte literare în care este prezentată • fişe de lucru
pădurea; • proiectul
-completarea unei fișe de observații urmând cerințele • portofoliul
date;
-realizarea unui Atlas al pădurilor din România,
urmând indicațiile date;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată;
-proiect: Pădurea, o comoară a naturii
 Medii de viaţă: Râul 1 1.1 -citirea definiției cuvântului râu, discutarea -manualul; • observarea
1.2 înțelesului acestui cuvânt; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea și identificarea de imagini potrivite cu h • probă orală
2.2 înțelesul cuvântului discutat; • probă scrisă
2.3 -observarea unor aspecte dinamice ale realității • probă
2.4 înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în practică
2.5 legătură cu tema dată; • fişe de lucru
3.2 -observarea dirijată a unor imagini, în scopul • proiectul
identificării caracteristicilor tipurilor de râuri; • portofoliul
-citirea unor scurte texte despre râuri, discuții pe
baza acestor texte;
-completarea de tabele urmând cerințele date;
-portofoliu: Adoptăm un râu din România.
 Medii de viaţă: Marea 1 1.1 -observarea unor imagini în scopul identificării -manualul; • observarea
1.2 deosebirilor dintre râu și mare; discuții privind aceste -fişe de aplicaţii, sistematică
2.4 deosebiri; planşă didactică • probă orală
2.5 -prezentarea, în cuvinte proprii, a înțelesului „Relaţii de hrănire • probă scrisă
substantivului mare; în mediul marin” / • probă
-citirea unui scurt text legat de mare ca mediu de 1h practică
viață; • fişe de lucru
-lucrul cu dicționarul: notarea explicației • proiectul
substantivului mare; • portofoliul
-lucrul cu harta: identificarea unor mări ale
Pământului și a unor țări care le învecinează;
-observarea unor scheme simple, în scopul
identificării unor relații de hrănire specifice mediului
de viață marin;
-oferirea de exemple privind relații de hrănire între
om și viețuitoare ale mediului marin;
-portofoliu: Mări ale Pământului.
 Medii de viaţă: Deşertul 1 1.1 -observarea dirijată a unor imagini, în scopul -manualul; • observarea
1.2 identificării unor caracteristici specifice deșertului ca -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.4 mediu de viață; h • probă orală
2.5 -observarea unor aspecte dinamice ale realității • probă scrisă
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în • probă
legătură cu tema dată; practică
-citirea unui scurt text legat de deșert ca mediu de • fişe de lucru
viață, discuții pe marginea acestui text; • proiectul
-lucrul cu dicționarul: notarea explicației • portofoliul
substantivului deșert;
-lucrul cu surse de documentare: identificarea a trei
deșerturi ale planetei și a continentelor pe care
acestea se află;
-realizarea unui studiu de caz după o cerință și un
model dat.
 Vieţuitoare în pericol 1 1.1 -citirea unui scurt text privind protejarea mediului; -manualul; • observarea
3.2 discuții pe marginea acestui text; -fişe de aplicaţii / 2 sistematică
-prezentarea de argumente proprii în legătură cu h • probă orală
diversitatea plantelor și animalelor și cauzele • probă scrisă
dispariției unor specii de plante și animale; • probă
-observarea unor imagini despre animale și plante practică
din țara noastră, amenințate cu dispariția; • fişe de lucru
-lucrul cu dicționarul: notarea explicației cuvântului • proiectul
rezervație; • portofoliul
-lucrul cu sursele de documentare: identificarea unor
rezervații naturale din țara noastră;
-identificarea și prezentarea unor activități ale
oamenilor, care pun în pericol mediile de viață ale
animalelor și plantelor;
-identificarea de activități pe care copiii le pot
desfășura pentru a proteja mediul și viețuitoarelor;
stabilirea unui plan de acțiune și desfpșurarea unei
astfel de activități;
-înființarea, în clasă, a unei Agenții de pază a
mediului;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată;
-proiect: Ziua Mondială a Mediului
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -completarea cu informațiile potrivite a unei scheme -fişă de evaluare / 1 • probă scrisă
1.2 privind caracteristicile fiecărui mediu de viață h • probă
2.1 studiat; practică
2.2 -realizarea de corespondențe între termenii din liste • fişe de lucru
2.3 date; • proiectul
2.4 -gruparea unor termeni după criterii date; • portofoliul
2.5 -citirea unui scurt text literar, identificarea mediului
3.2 de viață descris în text, indicarea a trei caracteristici
ale acestui mediu;
-oferirea de exemple de viețuitoare marine;
-exerciții de tipul adevărat/fals.
Ştiinţe ale
naturii
S2
1. Soarele, planetele şi viaţa pe Pământ

Număr de ore = 9
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Soarele: sursă de lumină şi 1 1.1 -observarea dirijată a unor imagini, în scopul -manualul; • observarea
căldură 1.2 identificării surselor de lumină; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -oferirea de răspunsuri la întrebări date și h • probă orală
2.2 argumentarea acestor răspunsuri; • probă scrisă
2.3 -lectura unor scurte texte, cu scopul înțelegerii • probă
2.5 importanței pentru viața de pe Pământ a luminii și practică
căldurii primite de la Soare; • fişe de lucru
-identificarea unor însușiri ale Soarelui ca stea, • proiectul
formularea de propoziții în care să se utilizeze și • portofoliul
cuvintele ce denumesc aceste însușiri;
-alcătuirea unei fișe despre Soare, după indicații date;
-utilizarea de surse de documentare privind influența
Soarelui asupra corpului uman; completarea unui tabel
cu aspecte pozitive și negative a influenței Soarelui
asupra omului; prezentarea concluziilor propriei
investigații;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Sistemul Solar 1 1.1 -observarea de imagini ale Sistemului Solar; -manualul; • observarea
1.2 identificarea și numirea planetelor care îl alcătuiesc; -fişe de aplicaţii, sistematică
2.1 -identificarea, cu ajutorul imaginilor, a diferențelor planşă didactică • probă orală
2.2 dintre o stea (Soarele) și o planetă; „Planetele • probă scrisă
2.3 -formularea de enunțuri privind importanța Soarelui Sistemului Solar” / • probă
2.4 pentru planeta Pământ; 1h practică
2.5 -exerciții de tipul adevărat/fals; • fişe de lucru
-efectuarea de operații matematice, pentru a afla cu cat • proiectul
este mai mare circumferința planetei Pământ decât cea • portofoliul
a Lunii;
-lucrul cu dicționarul: parcurgerea explicației
cuvintelor pământ, soare, lună și utilizarea acestor
explicații în enunțuri proprii;
-utilizarea surselor de informații pentru identificarea și
prezentarea altor corpuri cerești prezente în Sistemul
Solar;
-utilizarea surselor de documentare pentru descrierea,
la alegere, a uneia dintre planetele Sistemului Solar;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Despre Pământ 2 1.1 -intuirea de imagini privind diferențele noapte – zi; -manualul; • observarea
1.2 discuții privind formarea zilelor și a nopților; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea de imagini legate de fenomene ale naturii; h • probă orală
2.2 discuții privind formarea acestora; • probă scrisă
2.3 -observarea de imagini privind poziționarea planetei • probă
2.4 Pământ în raport cu Soarele; discuții asupra practică
2.5 consecințelor acestei poziții; • fişe de lucru
3.1 -realizarea unei fișe de studiu a anotimpului curent: ora • proiectul
la care răsare și apune Soarele, durata zilelor și a • portofoliul
nopților, temperatura aerului și fenomene ale naturii;
-identificarea și prezentarea unor caracteristici ale
fiecărui anotimp;
-realizarea de măsurători și observații privind starea
vremii într-un interval dat; înregistrarea acestora într-o
fișă de observație, după un model dat;
-utilizarea surselor de documentare și prezentarea de
informații privind anotimpurile, echinocțiile și
solstițiile;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Soarele şi viaţa pe Pământ 1 1.1 -observarea de imagini în legătură cu comportamentul -manualul; • observarea
1.2 viețuitoarelor în cursul zilei și al nopții și in cursul -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 unui an; prezentarea opiniilor proprii privind acest h • probă orală
2.2 comportament; • probă scrisă
2.3 -lectura unor scurte texte științifice, în scopul • probă
2.4 identificării comportamentelor viețuitoarelor în practică
2.5 anumite anotimpuri și în cursul nopților și al zilelor; • fişe de lucru
-lucrul cu dicționarul: identificarea sensului unor • proiectul
cuvinte date și alcătuirea de enunțuri cu fiecare dintre • portofoliul
aceste cuvinte;
-oferirea de răspunsuri argumentate la întrebări date;
-utilizarea surselor de documentare privind
comportamentul unor viețuitoare în timpul zilei și al
nopții și în diverse momente ale unui an;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Mărturii ale vieţii din trecut 1 1.1 -observarea comparată de imagini reprezentând -manualul; • observarea
1.2 viețuitoare din trecut și viețuitoare de astăzi; discuții -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 privind asemănări și deosebiri dintre aceste viețuitoare; h • probă orală
2.2 -lectura unor scurte texte privind viețuitoarele din • probă scrisă
2.3 trecut; • probă
2.4 -observarea de imagini reprezentând fosile și lectura practică
2.5 unor texte în legătură cu tema dată; discuții • fişe de lucru
argumentate privind importanța fosilelor în studiul • proiectul
viețuitoarelor din trecut; • portofoliul
-observarea dirijată a unor imagini și notarea unor
asemănări și deosebiri dintre viețuitoarele din trecut și
cele de astăzi;
-redactarea unui scurt text în care să fie utilizați și
termeni dintr-o listă dată;
-utilizarea surselor de documentare în scopul realizării
unei planșe privind viața și dispariția dinozaurilor;
prezentarea rezultatelor și a concluziilor activității;
-observarea și analiza de imagini, în scopul
identificării elementelor care ne pot ajuta să
reconstituim și să recunoaștem o viețuitoare;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată;
-portofoliu: Muzee de ştiinţe ale naturii.
 Recapitulare 2 1.1 -completarea de enunțuri lacunare; -manualul; • observarea
1.2 -prezentarea unor consecințe pe care absența luminii -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 solare le poate avea asupra vieții animalelor și h • probă orală
2.2 plantelor; • probă scrisă
2.3 -redactarea unei compuneri cu titlu dat • probă
2.4 -precizarea de asemănări și deosebiri între o planetă și practică
2.5 o stea; • fişe de lucru
-completarea unei scheme privind Sistemul Solar; • proiectul
-alcătuirea de enunțuri folosind cuvinte dintr-o listă • portofoliul
dată;
-prezentarea unor caracteristici ale fiecăruia dintre cele
patru anotimpuri;
-corectarea greșelilor strecurate într-un text dat;
-prezentarea diferențelor care pot apărea între
temperaturile diurne și cele nocturne; explicarea
acestor diferențe;
-completarea unui tabel cu informații despre
viețuitoarele diurne și cele nocturne, după un model
dat;
-observarea de imagini ale unor viețuitoare din trecut
și redactarea unui scurt text pe baza acestor imagini;
-oferirea de exemple de păsări migratoare.
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -corectarea greșelilor strecurate într-un text dat; -fişă de evaluare / 1 • probă scrisă
1.2 autoevaluarea activității; h • probă
2.1 -exerciții de tipul adevărat/fals; practică
2.2 -oferirea de răspunsuri la întrebări date; • fişe de lucru
2.3 -observarea de imagini și selectarea acelor care • proiectul
2.4 întrunesc criteriile date. • portofoliul
2.5

2. Corpuri, energie, lumină

Număr de ore = 9
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Despre apă: proprietăţi şi 1 1.1 -identificarea stărilor de agregare a apei prin observarea -manualul; • observarea
utilizări 1.2 și analiza unor imagini date; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea dirijată a unor imagini și identificarea h • probă orală
2.2 utilizării practice a apei în fiecare dintre cele trei stări • probă scrisă
2.3 de agregare; • probă
2.4 -lectura unor scurte texte privind utilizări practice ale practică
2.5 corpurilor aflate în diferite stări de agregare; • fişe de lucru
-completarea unei scheme privind utilizările apei; • proiectul
-redactarea unei compuneri urmând un șir de întrebări; • portofoliul
-redarea prin desen a stărilor de agregare a apei;
prezentarea rezultatului și concluziilor activității;
-realizarea unei investigații privind calitatea apei
provenite din diverse surse; prezentarea rezultatelor și
concluziilor investigației proprii;
-portofoliu: Apa, sursă naturală.
 Plutirea corpurilor 1 1.1 -realizarea de experimente simple pentru a pune în -manualul; • observarea
1.2 evidență plutirea corpurilor și a condițiilor necesare ca -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 acest fenomen să se poată produce; prezentarea h • probă orală
2.2 concluziilor investigației proprii; • probă scrisă
2.4 -observarea dirijată a unor imagini și prezentarea • probă
opiniei personale privind condițiile pe care trebuie să le practică
îndeplinească un corp pentru a pluti; • fişe de lucru
-lectura unor scurte texte în legătură cu densitatea • proiectul
corpurilor; • portofoliul
-lucrul cu dicționarul: citirea explicației unor cuvinte
date, oferirea de exemple de corpuri care se plutesc și
care se scufundă;
-utilizarea surselor de documentare pentru identificarea
de activități ale oamenilor în care aceștia se folosesc de
proprietatea unor corpuri de a pluti;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Despre amestecuri 1 1.1 -observarea dirijată a unor imagini care evidențiază -manualul; • observarea
1.2 amestecuri; prezentarea opiniilor proprii privind -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 posibilități de separare a unor amestecuri; h • probă orală
2.2 -lectura unor scurte texte privind amestecurile și • probă scrisă
2.4 separarea acestora; • probă
2.5 -realizarea de experimente simple pentru a realiza practică
diverse amestecuri și a identifica procedee de separare • fişe de lucru
a amestecurilor; prezentarea rezultatelor și a • proiectul
concluziilor investigației proprii; • portofoliul
-utilizarea surselor de documentare și prezentarea
activităților în care omul folosește metodele de separare
a amestecurilor;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Transformări ale corpurilor 1 1.1 -observarea de imagini care pun în evidență procesul de -manualul; • observarea
(I): dizolvarea 1.2 dizolvare a unor corpuri; oferirea de răspunsuri în -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 legătură cu aceste imagini; h • probă orală
2.2 -lectura unor scurte texte în legătură cu procesul de • probă scrisă
2.4 dizolvare a corpurilor; • probă
2.5 -oferirea de exemple privind activități practice în care practică
dizolvarea este un proces folositor omului; • fişe de lucru
-realizarea de experimente simple pentru a pune în • proiectul
evidență procesul de dizolvare și condițiile în care acest • portofoliul
proces poate avea loc; prezentarea rezultatelor și a
concluziilor investigației proprii;
-propunerea de experimente prin care să se pună în
evidență procesul de dizolvare;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată.
 Transformări ale corpurilor 1 1.2 -observarea de imagini privind procesele de ardere, -manualul; • observarea
(II): arderea, coacerea, alterarea, 2.1 coacere, alterare, putrezire, ruginire; discuții privind -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
putrezirea, ruginirea 2.2 condițiile ce trebuie îndeplinite ca aceste produse să h • probă orală
2.4 aibă loc; • probă scrisă
2.5 -oferirea de răspunsuri la întrebări în legătură cu tema • probă
data; argumentarea acestor răspunsuri; practică
-utilizarea surselor de documentare pentru punerea în • fişe de lucru
evidență a efectelor negative pe care procesul de • proiectul
ruginire le are asupra activităților desfășurate de • portofoliul
oameni;
-realizarea de experimente simple pentru a pune în
evidență procesele de ruginire, alterare, putrezire și
condițiile în care aceste procese pot avea loc;
prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigației
proprii;
-observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare prin vizionarea unor scurte filme în
legătură cu tema dată;
-portofoliu: Utilitatea practică a arderii și a coacerii.
Pericole ale consumului de alimente alterate.
 Despre energie 1 1.1 -observarea de imagini privind surse de energie și -manualul; • observarea
1.2 transferul de căldură între corpuri; oferirea de -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 răspunsuri la întrebări în legătură cu tema dată; h • probă orală
2.2 -parcurgerea unor scurte texte privind sursele de • probă scrisă
2.4 energie și transferul de căldură între corpuri; discuții pe • probă
2.5 baza acestor texte, practică
3.1 -formularea de enunțuri folosind cuvintre dintr-o listă • fişe de lucru
dată; • proiectul
-identificarea, în imagini date, a unor surse de căldură; • portofoliul
oferirea de exemple de surse de căldură din mediul
apropiat;
-realizarea de experimente simple pentru a pune în
evidență transferul de căldură între corpuri; prezentarea
rezultatelor și a concluziilor investigației proprii;
-identificarea surselor de căldură care pot provoca
accidente prin folosirea lor neglijentă;
-discuții privind apelarea serviciului unic de urgență
112;
-portofoliu: Combustibilii.Energia verde.
 Despre lumină 1 1.1 -observarea unor imagini și identificarea surselor de -manualul; • observarea
1.2 lumină; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -observarea unor imagini și oferirea de răspunsuri h • probă orală
2.2 privind rolul curentului electric și al materialelor • probă scrisă
2.4 izolatoare; • probă
2.5 -observarea de imagini, discuții privind fenomene ale practică
3.1 luminii (curcubeul, umbra); • fişe de lucru
-lectura unor scurte texte privind sursele de lumină; • proiectul
discuții pe baza acestor texte; • portofoliul
-oferirea de răspunsuri la întrebări în legătură cu tema
dată;
-utilizarea surselor de documentare pentru identificarea
surselor de lumină; prezentarea rezultatelor și
concluziilor activității proprii;
-propunerea și realizarea unei activități practice de
realizare a unui circuit electric simplu.
 Recapitulare. 1 1.1 -realizarea de experimente simple, pentru evidențierea -manualul; • observarea
1.2 proprietății corpurilor de a pluti; -fişe de aplicaţii sistematică
2.1 -completarea de enunțuri lacunare; -fişă de evaluare / 1 • probă orală
2.2 -oferirea de răspunsuri la întrebări date; h • probă scrisă
2.4 -oferirea de exemple privind metodele de decantare a • probă
2.5 amestecurilor; practică
3.1 -aprecierea unor enunțuri ca fiind corecte sau incorecte, • fişe de lucru
corectarea enunțurilor incorecte; • proiectul
-observarea unor imagini și identificare corpurilor care • portofoliul
pot rugini;
-oferirea de exemple de corpuri care produc și cedează
căldură;
-oferirea de exemple de surse de lumină artificială;
-alegerea răspunsului corect dintre variante date;
-exerciții de tipul adevărat/fals;
-completarea unor enunțuri lacunare;
-oferirea de răspunsuri la întrebări date.
- identificarea, într-un șir de imagini, a unor corpuri
care întrunesc criteriile date
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -realizarea de experimente simple, pentru evidențierea -manualul; • probă scrisă
1.2 proprietății corpurilor de a pluti; -fişe de aplicaţii • probă
2.1 -completarea de enunțuri lacunare; -fişă de evaluare / 1 practică
2.2 -oferirea de răspunsuri la întrebări date; h • fişe de lucru
2.4 -oferirea de exemple privind metodele de decantare a • proiectul
2.5 amestecurilor; • portofoliul
3.1 -aprecierea unor enunțuri ca fiind corecte sau incorecte,
corectarea enunțurilor incorecte;
-observarea unor imagini și identificare corpurilor care
pot rugini;
-oferirea de exemple de corpuri care produc și cedează
căldură;
-oferirea de exemple de surse de lumină artificială;
-alegerea răspunsului corect dintre variante date;
-exerciții de tipul adevărat/fals;
-completarea unor enunțuri lacunare;
-oferirea de răspunsuri la întrebări date.
- identificarea, într-un șir de imagini, a unor corpuri
care întrunesc criteriile date

3. Recapitulare finală

Număr de ore = 2
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Recapitulare finală 2 1.1 -corectarea enunțurilor greșite dintr-un text dat; -manualul; • observarea
1.2 -exerciții de tipul adevărat/fals; -fişe de aplicaţii / 1 sistematică
2.1 -redarea printr-un desen a ciclului de viață al unei h • probă orală
2.2 viețuitoare cunoscute (plantă și animal); • probă scrisă
2.3 -identificarea, în texte date, a mediilor de viață • probă practică
2.4 descrise; • fişe de lucru
2.5 -oferirea de răspunsuri la întrebări date; • proiectul
3.1 -completarea de enunțuri lacunare; • portofoliul
3.2 -oferirea de exemple concrete pentru procese fizice
prezentate într-o listă dată;
-indicarea răspunsului corect dintr-o serie de variante
date;
-identificarea în imagini a corpurilor care întrunesc
criteriile date.
Educaţie
civică
1. Recapitulare

Număr de ore = 2
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
Zbor printre amintiri. 1 3.1 -prezentarea unor momente semnificative din vacanța -manualul, fotografii  evaluare orală
3.2 de vară; din vacanță, creioane  evaluarea
3.3 -exerciţii de prezentare a unor elemente de identitate; colorate, coli A4, emoțiilor și a
-exerciţii de identificare a calităților unor personaje cartonașe colorate / 1 atitudinii cu
îndrăgite din cărți, desene animate sau filme; h ajutorul
-prezentarea colegilor/prietenilor prin intermediul unor observației
trăsături morale; sistematice
-exerciții de prezentare a unor fapte bune făcute pe
parcursul vacanței de vară;
-exerciții de diferențiere a persoanelor politicoase de
cele care nu se comportă adecvat;
-exersarea comportamentului de bun cetățean
-prezentarea responsabilităților în clasă și în
comunitate;
-formularea unor mesaje pentru colegi / prieteni;
-formularea obiectivelor personale.
 Evaluare initială 1 3.1 -identificarea unor atitudini specifice unui cetățean -fișa de evaluare
3.2 responsabil în raport cu mediul înconjurător; /1h  evaluare orală
3.3 -identificarea unor fapte bune și a trăsăturilor morale  evaluare scrisă
ale persoanelor din ilustrații date;  autoevaluare
-selectarea comportamentelor specifice unui bun
cetățean.

1. Trăsături morale ale persoanei


Număr de ore = 7
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
1. Acasă, în localitatea mea. 1 1.1., - Citirea textului Amintiri din satul natal -manualul, decupaj  evaluare orală
Apartenența locală – localitatea 1.2. - Inițierea unui dialog pe marginea textului, a schemei date din reviste, ziare,  evaluarea
și domiciliul, tradiții locale și a imaginilor-suport atlas, glob emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar pământesc, hărţi, atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! volume cu operele ajutorul
- Identificarea asemănărilor și a diferențelor dintre sate și literare utilizate, observației
orașe, pe baza diagramei Venn dicţionar, puiet de sistematice
- Descrierea localității natale și a domiciliului pomi, unelte agricole,
- Identificarea unor soluții pentru o problemă din aparat de fotografiat/
localitatea natală 1h
- Observarea imaginilor care indică variate tradiții
- Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera
tradițiilor locale
- Descrierea uneia dintre tradițiile locale preferate, după
schema dată
- Participarea la un joc de rol care să evidențieze o tradiție
locală
2. Țara natală. Țara în care 1 1.1., - Observarea hărții României. Identificarea locurilor și a -manualul, decupaje  evaluare orală
locuim. 1.2. monumentelor prezentate din reviste, ziare,  evaluarea
Apartenența națională - Citirea textului Cântec despre țara mea atlas, glob emoțiilor și a
Însemnele țării: drapelul, imnul, - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- pământesc, hărţi, atitudinii cu
stema, ziua națională suport (harta României) dicţionar, volume cu ajutorul
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar operele literare observației
- Identificarea cuvintelor cu sens asemănător pentru: utilizate, costume sistematice
„țară” și „mândră” populare, obiecte de
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! artă specifice zonei,
- Prezentarea țării natale într-un mod cât mai original casetofon
- Prezentarea elementelor din schema dată, specifice unei /1h
zone din România
- Identificarea simbolului național, a atitudinii și
sentimentelor evidențiate de Mihail Sadoveanu în
fragmentul dat
- Realizarea unei steme potrivite clasei de elevi
- Identificarea altor elemente reprezentative
pentru România, precum: monumente, locuri, obiecte
vestimentare etc.
3. Dragostea față de țară. 1 1.1., - Identificarea, în ilustrația dată, a câtorva dintre -manualul , decupaj  evaluare orală
Apartenența națională 1.2. personalitățile din România din reviste, ziare,  evaluarea
- Citirea textului Sunt român! atlas, glob emoțiilor și a
- Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginilor- pământesc, hărţi, atitudinii cu
suport dicţionar, volume cu ajutorul
- Identificarea sentimentelor față de țară, exprimate de operele literare observației
poetul Mihai Eminescu în versurile poeziei Ce-ți doresc utilizate, calculator, sistematice
eu ție, dulce Românie! imprimantă,
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar casetofon / 1 h
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
- Discuții despre cum se poate manifesta
dragostea față de patrie
- Completarea unor enunțuri lacunare despre patriotism
4. România, printre statele UE. 1 1.1., - Identificarea, pe harta Europei, a celor 28 de țări membre -manualul, manual,  evaluare orală
Apartenența europeană - 1.2. ale Uniunii Europene decupaj din reviste,  evaluarea
Însemnele Uniunii Europene: - Citirea textului Parfumul Franței ziare, atlas, glob emoțiilor și a
drapelul european, imnul - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- pământesc, hărţi, atitudinii cu
european, Ziua Europei suport dicţionar, volume cu ajutorul
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar operele literare observației
- Realizarea unui interviu cu un coleg/o colegă care a utilizate, calculator, sistematice
locuit în altă țară membră a Uniunii Europene imprimantă,
- Identificarea unor soluții pentru prevenirea/rezolvarea casetofon / 1 h
unor probleme pentru care luptă țările din Uniunea
Europeană
- Identificarea, pe internet sau în reviste, a unor
personalități din țările membre UE
- Identificarea simbolurilor Uniunii Europene
- Citirea textului Oda bucuriei
- Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-
suport
- Identificarea unor modalități prin care se poate păstra
prietenia cu un copil din altă țară
- Exerciții de scriere a cuvintelor „Bună ziua!”și
„Mulțumesc!” în cinci limbi diferite, vorbite în țările
membre UE
- - Realizarea unui desen reprezentativ pentru una dintre
valorile promovate de Uniunea Europeană
5. Recapitulare – locuri în care 2 1.1., - Recapitularea principalelor locuri despre care poți spune  evaluare orală
mă simt acasă 1.2. acasă, după schema dată  evaluarea
- Citirea poeziei Nunta Zamfirei, de George Coșbuc emoțiilor și a
- Inițierea unui dialog pe marginea textului poeziei și a atitudinii cu
imaginii-suport ajutorul
- Alcătuirea unui text, format din cel puțin șase enunțuri, observației
care să poarte titlul Un dar pentru comunitatea mea sistematice
6. Evaluare. 1 1.1., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -fișa de evaluare • Observare
Proiect – aducem culoare în 1.2. evaluare: /1h sistematică
comunitatea noastră • ordonarea unor cuvinte în cadranele corespunzătoare, (probe orale,
specifice satului, orașului sau ambelor tipuri de fişe de lucru,
localități temă pentru
• identificarea unor sărbători din România, în funcție de acasă)
anumite obiecte • Probă scrisă
• completarea unor enunțuri lacunare cu simbolurile de evaluare
României formativă
• identificarea unor motive pentru care România este
faimoasă în lume
• selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații
despre Uniunea Europeană
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Aducem
culoare în comunitatea noastră!

2. Albumul cu drepturi și responsabilități

Număr de ore = 5
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
1. Și copiii au drepturi! 1 2.4., 3.2. - Descoperirea drepturilor copilului din Convenția cu -manualul, volume cu  evaluare orală
Drepturi universale ale privire la drepturile copilului operele literare  evaluarea
copilului - Inițierea unui dialog pe marginea textului Convenției utilizate, coli de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar desen, creioane atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! colorate, aparate de ajutorul
- Prezentarea unor drepturi încălcate/respectate din fotografiat, saci de observației
experiența personală plastic, cutii de sistematice
- Joc: Interpretarea unor situații de respectare/încălcare a carton, sfoară / 1 h
drepturilor
2. Cine îmi apără drepturile? 1 2.4., 3.2. - Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport -manualul, volume cu  evaluare orală
Apărarea drepturilor copilului - Identificarea persoanelor/instituțiilor care apără operele literare  evaluarea
drepturile copiilor utilizate, coli de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar desen, creioane atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! colorate, dicţionar / 1 ajutorul
- Identificarea drepturilor încălcate copiilor din h observației
imaginea/textele date sistematice
- Realizarea unei scrisori pentru un copil dintr-o țară
aflată în stare de război
3. Am drepturi și 1 2.4., 3.2. - Identificarea responsabilităților care derivă din anumite -manualul, volume cu  evaluare orală
responsabilități drepturi operele literare  evaluarea
- Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor date utilizate, coli de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar desen, creioane atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! colorate, dicţionar / 1 ajutorul
- Completarea unor enunțuri prin evidențierea respon- h observației
sabilităților copiilor sistematice
- Imaginarea unui interviu cu un copil care nu
frecventează școala
- Alcătuirea unui scurt text despre un drept, cu ajutorul
unor cuvinte date
4.Recapitulare. 1 2.4., 3.2. - Recapitularea drepturilor copiilor -manualul, volume cu  evaluare orală
Borcanul cu drepturi și - Descoperirea drepturilor care le sunt încălcate operele literare  evaluarea
responsabilități copiilor din fragmentele date utilizate, coli de emoțiilor și a
-Identificarea drepturilor copiilor respectate/încălcate în desen, creioane atitudinii cu
benzile desenate colorate, dicţionar / 1 ajutorul
-Realizarea unui inventar al drepturilor și al h observației
responsabilităților copiilor în cadrul școlii și al sistematice
comunității
- Imaginarea unei modalități de intervenție în situația
nevoii de a respecta dreptul la sănătate al unui copil din
comunitate, care este grav bolnav
5. Evaluare. 1 2.4., 3.2. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -fișa de evaluare • Observare
Proiect – Dăruim zâmbete evaluare /1h sistematică
• Identificarea drepturilor copiilor în ilustrații, proverbe și (probe orale,
texte date fişe de lucru,
• Selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații temă pentru
cu privire la drepturile copiilor acasă)
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Dăruim • Probă scrisă
zâmbete! de evaluare
formativă
Educaţie
civică
S2
1. Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III). Valori morale

Număr de ore = 10
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
1.E bine să faci bine! 1 1.3., - Citirea textului lecției E bine să faci bine! -manualul, dicţionar,  evaluare orală
Valori morale – bine/rău 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- volume cu operele  evaluarea
3.1. suport literare, fişe de lucru, emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar deşeuri diverse / 1 h atitudinii cu
- Discutarea unor situații de bullying ajutorul
- Identificarea unor reacții adecvate în situații de bullying observației
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! sistematice
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera
conceptului de bun/bunătate
- Interpretarea proverbelor
- Selectarea unor persoane reale din comunitate,
caracterizate prin comportamente de urmat în sfera
faptelor bune
- Analiza unor situații reprezentând comportamente,
identificând asemănări și deosebiri
- Stabilirea oportunității comportamentelor în relație cu
lumea animală sau cu cea umană
- Lectura fabulei Leul și șoricelul, după Esop
- Exprimarea opiniei asupra proverbului Fapta bună nu
așteaptă răsplată
2.Ce aduce solidaritatea? 1 1.3., - Citirea textului Ce aduce solidaritatea? -manualul, dicţionar,  evaluare orală
Solidaritate / lipsă de solidaritate 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii volume cu operele  evaluarea
3.1. suport literare, coli de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar desen, culori / 1 h atitudinii cu
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera ajutorul
conceptului de voluntariat, al realizării unor acte de observației
caritate din solidaritate sistematice
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
- Identificarea de sinonime pentru cuvântul solidaritate
- Interpretarea citatului dat
- Identificarea de acțiuni personale realizate din
solidaritate; reflectarea asupra emoțiilor trăite
- Lectura fabulei Racul, broasca și o știucă, de Alexandru
Donici
3.Ce înseamnă să fii cinstit? 1 1.3., - Citirea textului Ce înseamnă să fii cinstit? -manualul, dicţionar,  evaluare orală
Valori morale – cinste/necinste 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- volume cu operele  evaluarea
3.1. suport literare, fişe de lucru, emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar deşeuri diverse / 1 h atitudinii cu
- Stabilirea comportamentelor necinstite ale lui Nică, din ajutorul
opera Amintiri din copilărie, de Ion Creangă observației
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! sistematice
- Exerciții de reflecție asupra unor situații reale din sfera
adevăr/minciună, cinste/necinste
- Argumentarea importanței susținerii adevărului prin
realizarea unei compuneri cu început și final dat
- Lectura fabulei Corbul și Vulpea, de Vasile Poenaru
- Realizarea unui Cod al onoarei
- Joc de intercunoaștere: Caută minciuna
4.Altruism contra egoism 1 1.3., - Citirea textului Altruism contra egoism -manualul, volume  evaluare orală
2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- cu operele literare,  evaluarea
3.1. suport dicţionar, mături, saci emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar menajeri, greble, atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! mănuşi, aparate de ajutorul
- Identificarea unor sinonime pentru cuvântul altruist fotografiat / 1 h observației
- Stabilirea mesajelor unor citate sistematice
- Identificarea unor modele de altruism dintre personaje
din literatură și argumentarea alegerii
- Stabilirea unor modalități concrete de acțiune în
comunitate pentru a veni în întâmpinarea persoanelor și a
grupurilor vulnerabile
- Scrierea unui text de mică întindere despre oamenii
altruiști din comunitate
- Studierea secțiunii Zona copiilor de pe site-ul
www.igsu.ro
5.Fețele respectului 1 1.3., - Citirea textului Fețele respectului -manualul, volume  evaluare orală
Respectul și lipsa de respect 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- cu operele literare,  evaluarea
3.1. suport dicţionar, fişe de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar lucru, coli de desen, atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! creioane colorate / 1 ajutorul
- Enumerarea unor recomandări privind manifestarea h observației
politicoasă în diferite situații cotidiene sistematice
- Realizarea unui Copac al respectului pentru comunitate,
prin stabilirea unor modalități de prețuire a acesteia
- Lectura schiței Vizită, de I.L. Caragiale; identificarea
manifestărilor lipsei de respect a personajelor
Joc: Bune maniere
6.Sunt o persoană responsabilă? 1 1.3., - Citirea textului Sunt o persoană responsabilă? -manualul, volume  evaluare orală
Responsabilitate / Lipsă de 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii- cu operele literare,  evaluarea
responsabilitate 3.1. suport dicţionar, fişe de emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar lucru, coli de desen, atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! creioane colorate / 1 ajutorul
- Analiza unor situații reale din viața de elev și h observației
identificarea soluțiilor care promovează responsabilitatea sistematice
- Enumerarea unor comportamente specifice unui cetățean
responsabil
- Elaborarea unor soluții civice în problemele de mediu
- Realizarea unei scrisori către Consiliul Local pentru
încurajarea producătorilor autohtoni
- Lectura povestirii Lenea și Prostia, de Elia David
7.Normele morale fac parte din 1 1.3., - Citirea situațiilor date -manualul, volume  evaluare orală
viața ta 2.1., - Inițierea unui dialog pe marginea textelor, a imaginii- cu operele literare,  evaluarea
3.1. suport și a întrebărilor orientative dicţionar, fişe de emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! lucru, coli de desen, atitudinii cu
- Identificarea normelor morale respectate/încălcate în creioane colorate / 1 ajutorul
comunitate h observației
- Inițierea unei discuții despre motivele laudei de sine sau sistematice
ale modestiei
- Analiza condițiilor și a consecințelor apartenenței la un
grup
8.De ce avem nevoie de norme 1 1.3., - Inițierea unui dialog despre procesul prin care se ia o -manualul, volume  evaluare orală
morale? 2.1., decizie, pe baza recomandărilor și a imaginilor-suport cu operele literare,  evaluarea
3.1. - Citirea textelor-suport; identificarea normelor morale. dicţionar, fişe de emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! lucru, coli de desen, atitudinii cu
- Exerciții de luare a deciziilor corecte, respectând normele creioane colorate / 1 ajutorul
morale h observației
- Analiza unor strategii pentru a face față presiunii sistematice
Joc de rol: personaje în situații care respectă/nu respectă
normele morale
9. Recapitulare 1 1.3., - Discutarea unor fapte și comportamente, pe baza schemei -manualul, volume • Observare
Valorile și normele morale în 2.1., valorilor morale, explorând perspectiva complexă a cu operele literare, sistematică
care cred 3.1. fiecărei valori dicţionar, fişe de (probe orale,
- Argumentarea rolului normelor morale în viața oamenilor lucru, coli de desen, fişe de lucru,
- Identificarea normelor morale pe baza ilustrațiilor creioane colorate / 1 temă pentru
- Reflectarea asupra valorilor și normelor morale din h acasă)
perspectiva caracteristicilor personale
10. Evaluare 1 1.3., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -manualul, volume • Observare
Proiect – Invitație la carnaval 2.1., evaluare: cu operele literare, sistematică
3.1.  identificarea valorilor morale corespunzătoare dicţionar, fişe de (probe orale,
comportamentelor prezentate; lucru, coli de desen, fişe de lucru,
 alegerea faptelor considerate norme morale dintr- creioane colorate / 1 temă pentru
o listă dată; h acasă)
• Probă scrisă
 completarea trăsăturilor morale specifice unui
de evaluare
conducător;
formativă
 identificarea valorilor morale cuprinse în mesajul
unor proverbe;
 găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță
cu valori și norme morale personale.
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului
Responsabili pe internet

2. Comportamente moral-civice

Număr de ore = 6
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
1.Cum mă comport zi de zi? 1 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport -manualul, dicţionar,  evaluare orală
*La școală - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar volume cu operele  evaluarea
*În familie - Interpretarea conținutului rubricii Reține! literare, calculator, emoțiilor și a
*În locuri publice - Prezentarea unor comportamente moral-civice în familie, decupaje din ziare şi atitudinii cu
în școală, în grupul de prieteni, în locuri publice reviste / 1 h ajutorul
- Exerciţii de analiză a comportamentelor moral-civice observației
- Exerciţii de identificare a unor soluții pentru rezolvarea sistematice
comportamentelor nepoliticoase din clasă
- Exerciții de prezentare a comportamentelor moral-civice
preferate în familie
- Exerciții de identificare a comportamentelor civilizate în
spații publice din propria localitate
- Exersarea comportamentelor moral-civice
- Formularea unor mesaje despre cum se învață respectul
în grupul de prieteni
- Formularea unor sugestii pentru dezvoltarea
comportamen-telor civilizate și politicoase
- Lectura poeziei Face oricine ce vrea, de Ana Blandiana
2. Pentru că mie îmi pasă 1 2.2., 2.3. - Citirea povestirii Rostul nectarului, de Vasile Poenaru -manualul, dicţionar,  evaluare orală
* Comporta- mente prosociale - Inițierea unui dialog pe baza textului și a imaginilor- volume cu operele  evaluarea
suport literare, calculator, emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar decupaje din ziare şi atitudinii cu
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! reviste, coli de desen, ajutorul
- Explicarea noțiunii de empatie creioane colorate, observației
- Discuții în grup pentru stabilirea comportamentelor aparate de fotografiat sistematice
sociale adecvate în diferite situații /1h
- Exemplificarea unor acțiuni personale de voluntariat, în
școală și în comunitate
- Negocierea mesajelor importante care încurajează
acțiunile de voluntariat în localitatea din care faci parte
- Exerciții de prezentare a propriilor calități, abilități,
lucruri, pe care dorești să le oferi celorlalți
- Exerciții de prezentare a soluțiilor pentru comportamente
moral-civice nepotrivite, din perspectiva
comportamentelor prosociale
- Exerciții de realizare a corespondențelor între diferite
situații date și comportamente prosociale specifice:
ajutorare, cooperare, toleranță, voluntariat, sprijin
- Exerciții de analiză a propriilor comportamente
prosociale
- Dezbateri despre cum poți oferi ajutorul unui coleg sau
unui vecin să se integreze în comunitate
- Realizarea machetei O școală sigură și frumoasă, prin
evidențierea comportamentelor prosociale
- Citirea povestirii Lenea și Prostia, de Elia David, pentru
identificarea personajului care reprezintă o importantă
sursă pentru comportamentele prosociale
3. Furtuna comporta-mentelor 1 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport -manualul, , fructe,  evaluare orală
antisociale - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar legume, pungi de  evaluarea
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! plastic, cărţi, emoțiilor și a
- Exerciții de informare, pe Internet, din ziare sau reviste, materiale medicale, atitudinii cu
despre diverse acte de violență produse în școli consumabile / 1 h ajutorul
- Elaborarea unei scurte scrisori prin care un agresor observației
imaginar să fie convins să renunțe la comportamentele sistematice
antisociale
- Exerciții de argumentare a acordului sau a dezacordului
față de comportamentele antisociale date
- Exerciții de empatie prin menționarea soluțiilor în
situațiile antisociale trăite de diferite personaje
- Identificarea modalităților de rezolvare a
comportamentelor conflictuale, agresive
- Confecționarea pandativelor florale pentru Jurnalul civic,
care conțin cuvinte-cheie pentru reducerea și diminuarea
comportamentelor antisociale în școală și comunitate
- Lectura fragmentului Din anii de școală ai lui Nicolae
Bălcescu, de Ion Ghica
4. Schimbarea începe cu mine! 1 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog despre procesul prin care se schimbă -manualul, , fructe,  evaluare orală
un comportament, pe baza recomandărilor și a imaginilor- legume, pungi de  evaluarea
suport plastic, cărţi, emoțiilor și a
- Citirea textelor-suport; identificarea comportamentelor materiale medicale, atitudinii cu
moral-civice care necesită schimbare consumabile / 1 h ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! observației
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar sistematice
- Enumerarea recomandărilor pentru schimbarea unor
comportamente antisociale concrete în comportamente
bune, corecte, utile comunității
- Realizarea unei scrisori personale despre ce ți-ar plăcea
să schimbi la tine pentru a deveni un bun cetățean
- Elaborarea planurilor concrete de acțiune pentru
schimbarea unor comportamente
- Analiza recomandărilor pentru schimbarea
comportamentului colegilor agresivi sau violenți
- Lectura fragmentului Cheia magică, de Claudia Groza,
pentru identificarea soluțiilor referitoare la schimbarea
comportamentelor nedorite
Joc de rol: Schimbarea comportamentelor necivilizate
5. Recapitulare 1 2.2., 2.3. - Identificarea comportamentelor prosociale și antisociale -manualul, , fructe,  evaluare orală
Comporta-mente moral civice pe baza benzilor desenate legume, pungi de  evaluarea
- Gruparea comportamentelor moral-civice în două plastic, cărţi, emoțiilor și a
categorii: comportamente prosociale și comportamente materiale medicale, atitudinii cu
antisociale consumabile / 1 h ajutorul
- Realizarea unui catren amuzant despre agresivitate observației
- Realizarea unor recomandări pentru schimbarea sistematice
comportamentelor nepotrivite
- Descoperirea modalităților pentru dezvoltarea
comportamentelor prosociale, precum ajutorare și
voluntariat
- Alegerea celor mai importante comportamente moral-
civice specifice comunității de apartenență
6. Evaluare 2 2.2., 2.3. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -manualul, , fructe, • Observare
Proiect – reciclăm și refolosim evaluare: legume, pungi de sistematică
din grijă pentru mediu • identificarea tipurilor de comportamente moral-civice plastic, cărţi, (probe orale,
• formularea enunțurilor referitoare la diferite materiale medicale, fişe de lucru,
comportamente moral-civice consumabile / 1 h temă pentru
• distingerea între comportamente prosociale și acasă)
comportamente antisociale • Probă scrisă
• identificarea consecințelor unor comportamente, pe baza de evaluare
unor ilustrații date formativă
• propunerea soluțiilor pentru schimbarea
comportamentelor nepotrivite
• selectarea răspunsurilor în concordanță cu notele
definitorii ale noțiunilor învățate și ale abilităților exersate
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Reciclăm și
refolosim din grijă pentru mediu

3. Mai aproape de educația civică

Număr de ore = 4
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
1.Recapitulare finală – Schimbă în 2 1.1., - exerciții de reflectare asupra principalelor teme discutate -manualul, decupaje  evaluare
bine! 1.2., în clasa a IV-a din reviste şi ziare orală
1.3., - exerciții de creativitate prin inventarea unei noi vechi, calculator, fişe  evaluarea
2.1., comunități de lucru / emoțiilor și a
2.2., - exerciții de prezentare și promovare a țării atitudinii cu
2.3., - exerciții de redactare a unei scrisori sau a unui e-mail în ajutorul
2.4., care se adresează mesaje de mulțumire părinților cu privire observației
3.1., la respectarea drepturilor sistematice
3.2., 3.3. - evidențierea valorilor morale prin exemple concrete
- selectarea valorilor morale promovate în clasă sau în
școală
- susținerea unui discurs la Consiliul Europei, despre
promovarea valorilor morale ale locuitorilor țării
- realizarea corespondenței dintre valorile morale și
comportamentele moral-civice
- interpretarea proverbelor cu referire la valorile și normele
morale
- analiza mesajelor transmise de mari personalități ale lumii
din perspectiva valorilor morale
- identificarea sinonimelor și a antonimelor pentru diferite
valori morale, comportamente moral-civice
- prezentarea portretului cetățeanului responsabil și
civilizat: valori morale, comportamente moral-civice,
drepturi
- propunerea unor recomandări pentru schimbarea
comportamentului copiilor aflați în diverse situații
- prezentarea unor acțiuni de voluntariat de succes
2. Evaluare finală 1 1.1., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -manualul, coli de • Observare
1.2., evaluare finală: scris, creioane sistematică
1.3., • exemplificarea comportamentelor moral-civice colorate, diverse (probe orale,
2.1., responsabile, în situațiile date deşeuri, plastilină, fişe de lucru,
2.2., • stabilirea corespondenței dintre proverbe și resturi de plante / 1 h temă pentru
2.3., comportamente prosociale și comportamente antisociale acasă)
2.4., • prezentarea unui proiect dedicat comunității, care să • Probă scrisă
3.1., cuprindă etapele necesare implementării acestuia de evaluare
3.2., 3.3. • elaborarea unui eseu referitor la un drept al copiilor formativă
• selectarea răspunsurilor potrivite din afirmațiile
prezentate, referitoare la: simbolurile naționale, drepturile
copiilor, comportamentele morale
• găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță cu
valorile, comportamentele și normele morale personale
3. Prezentarea portofoliilor și a 1 1.1., • Prezentarea portofoliilor și a lucrărilor realizate de-a -manualul, volume  evaluare
planurilor de vacanță 1.2., lungul anului; cu operele literare, orală
1.3., • Realizarea unor desene și compoziții literare cu privier la decupaje din ziare şi  evaluarea
2.1., planurile de vacanță; reviste, creioane emoțiilor și a
2.2., colorate, coli de atitudinii cu
desen, fişe de lucru, ajutorul
calculator / 1 h observației
sistematice
Matematică
1. Să ne amintim din clasa a III-a

Număr de ore = 8
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Numerele naturale cuprinse 2 1.1 -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale -manualul, fişe de •
între 0 – 10 000: formare, scriere, 1.2 de la 0 la 1000; lucru, culegere de observarea
citire, ordonare 2.1 -exerciţii de înmulţire şi împărţire cu numere exerciţii şi probleme / sistematică
• Formarea, citirea, scrierea 2.2 naturale mai mici decât 100; 1h • aprecierea
numerelor cu cifre romane 2.3 -exerciţii de compunere şi descompunere a răspunsurilor
numerelor naturale în sume, diferenţe sau produs de • secvenţa de
numere; evaluare for-
-rezolvarea de probleme simple, cu date numerice; mativă în scris
-exerciţii–joc de măsurare a dimensiunilor,
capacităţilor sau masei unor obiecte, folosind unităţi
de măsură nestandard;
-alegerea etalonului potrivit pentru o anumită
măsurătoare;
-exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;
-identificarea formelor plane în natură;
-recunoaşterea formelor feţelor unor corpuri.
 Operaţii cu numere: 3 2.4 -exerciții de adunare şi de scădere fără trecere şi cu -manualul, fişe de •
- adunarea, scăderea, înmulţirea, 2.5 trecere peste ordin, în concentrul lucru, culegere de observarea
împărţirea numerelor naturale; 0 – 10 000; exerciţii şi probleme / sistematică
- adunarea şi scăderea fracţiilor -exerciții de efectuare a probei adunării şi a scăderii; 2h • aprecierea
ordinare pe baza unei reprezentări -exerciţii de aflare a numărului necunoscut la răspunsurilor
grafice adunare şi la scădere; • secvenţa de
-exerciţii de operare cu terminologia specifică evaluare for-
adunării şi scăderii; mativă în scris
-exerciții de calcul, aplicând proprietăţile adunării;
-exerciţii de calcul, folosind tehnica de calcul rapid;
-rezolvarea exerciţiilor folosind tabla înmulţirii şi
tabla împărţirii;
-exerciţii de calcul, exersând toate situaţiile de
înmulţire/împărţire cunoscute;
-exerciţii de operare cu terminologia specifică
înmulţirii şi împărţirii;
-exerciţii de scriere a numerelor ca sumă, diferenţă,
produs de două numere naturale.
 Figuri geometrice plane 1 3.1 -identificarea şi denumirea figurilor geometrice -manualul, fişe de •
 Axa de simetrie 3.2 plane; lucru, culegere de observarea
 Perimetrul -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a exerciţii şi probleme, sistematică
 Corpuri geometrice unor obiecte cu formă geometrică (cub, şabloane cu figuri • aprecierea
paralelipiped, cilindru, sferă, con); geometrice, corpuri răspunsurilor
-identificarea axelor de simetrie ale figurilor geometrice / 1 h • secvenţa de
geometrice; evaluare for-
-identificarea elementelor componente ale unui corp mativă în scris
geometric – vârfuri, fețe, muchii.
 Principalelor unităţi de 1 . 4.1 -identificarea mărimilor care pot fi măsurate cu -manualul, fişe de •
măsură pentru lungime, masa 4.2 fiecare unitate de măsură studiată lucru, culegere de observarea
corpurilor, volumul lichidelor, timp -identificarea principalelor instrumente de măsură; exerciţii şi probleme, sistematică
şi bani -măsurări practice folosind instrumentele instrumente de • aprecierea
identificate; măsură diferite răspunsurilor
-măsurarea unor dimensiuni, capacități / volume, /1h • secvenţa de
mase, folosind instrumente adecvate; evaluare for-
-înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor mativă în scris
măsurători, folosind exemple din viața cotidiană;
-rezolvarea de probleme practice în care intervin
unități de măsură standard.
 Lecţie de evaluare initială 1 . 1.1 -administrarea probei de evaluare iniţială -fişe de evaluare / 1 h • evaluare scrisă
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1
4.2

2. Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000


Număr de ore = 12
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Formarea, citirea şi scrierea 3 1.1 -scrierea cu cifre/litere a unor numere din intervalul 0 – -manualul, culegere •
numerelor naturale 0 – 1 000 000 1.2 1 000 000; de exerciţii şi observarea
Jocuri matematice 2.1 -citirea şi scrierea numerelor de la 0 la probleme, sistematică
5.1 1 000 000; numărătoarea de • aprecierea
-identificarea cifrelor unităţilor / zecilor / sutelor / poziționare, fișe de răspunsurilo
miilor / zecilor de mii / sutelor de mii dintr-un număr; lucru; imagini care r
-compunerea şi descompunerea numerelor din/în sute ilustrează folosirea • secvenţa de
de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi; numerelor în viața evaluare for-
-numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi cotidiană mativă în scris
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de /3h
la... până la..., mai mic decât..., dar mai mare decât...);
-generarea de numere mai mici decât
1 000 000, care îndeplinesc condiţii date;
-identificarea şi utilizarea terminologiei sau a unor
simboluri matematice în situaţii cotidiene;
-exerciţii de localizare a unui număr în şirul numerelor
naturale;
-exerciţii de identificare a numărului unităţilor de
fiecare ordin cuprinse în numere date;
-exerciţii de identificare a regulilor după care este
format un şir de numere;
-exerciţii de generare a unor şiruri de numere după
reguli date.
 Compararea şi ordonarea 2 . 2.2 -compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 -manualul, culegere •
numerelor naturale 0 – 1 000 000 2.3 000 utilizând algoritmul de comparare; de exerciţii şi observarea
5.3 -scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând probleme, sistematică
semnele <, >, =; numărătoarea de • aprecierea
-identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei poziționare, jetoane răspunsurilo
probleme; cu numere, fișe de r
-precizarea succesorului şi / sau a predecesorului unui lucru, harta • secvenţa de
număr; Europei / 2 h evaluare for-
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mativă în scris
mai mici sau egale cu 1 000 000;
-determinarea unor numere care să respecte condiţii
date ( mai mic decât ..., mai mare sau egal cu ... etc.).
 Rotunjirea numerelor 2 2.3 -identificarea unor situaţii uzuale care solicită -manualul, harta •
naturale la ordinul zecilor / su- rotunjirea numerelor; lumii, culegere de observarea
telor / miilor / zecilor de mii / -rotunjirea/aproximare la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute exerciţii şi sistematică
sutelor de mii de mii a unor valori numerice (preţuri, distanţe etc.); probleme / 2 h • aprecierea
-exerciţii de determinare a numerelor care se rotunjesc răspunsurilo
printr-un număr dat. r
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Scrierea numerelor cu cifre 2 . 2.1 -formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifre -manualul, •
romane 2.4 romane; enciclopedii / observarea
-transcrierea cu cifre romane a unor numere scrise cu ilustraţii culegere de sistematică
cifre arabe; exerciţii şi • aprecierea
-ex.-joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea unor probleme / 2 h răspunsurilo
calcule în care numerele sunt scrise cu cifre romane r
folosind bețișoare. • secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Recapitulare 2 1.1 -generarea unor numere mai mici decât -manualul
1.2 1 000 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date; tipărit/digital,
2.1 -generarea/completarea unor şiruri de de numere imagini, fișe de
2.2 folosind o regulă dată; lucru, culegere de
2.3 -compararea unor numere mai mici sau egale cu exerciţii şi probleme
2.4 10000000 utilizând algoritmul de comparare; /2h
5.1 -ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
5.3 mai mici sau egale cu 1 000 000;
-formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele
romane;
-extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe
baza unor criterii date.
 Evaluare 1 . 1.1 -scrierea cu cifre/litere a numerelor -fişe de evaluare • evaluare
1.2 0 – 1 000 0000; /1h scrisă
2.1 -descoperirea și aplicarea unei reguli pentru
2.2 continuarea unor modele repetitive;
2.3 -compararea și ordonarea numerelor
2.4 0 – 1 000 000;
5.1 -rotunjirea numerelor naturale 0 – 1 000 000;
5.3 -formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
romane.
3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000,
fără trecere şi cu trecere peste ordin

Număr de ore = 12
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Adunarea numerelor 1 2.4 -compunerea şi descompunerea numerelor naturale -manualul, culegere • observarea
naturale fără trecere peste ordin 5.1 în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi de exerciţii şi sistematică
5.2 scăderea, fără trecere peste ordin, probleme / 1 h • aprecierea
5.3 -efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere peste răspunsurilor
ordin, în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând • secvenţa de
algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi evaluare for-
proprietăţile operaţiilor; mativă în scris
-efectuarea probei operației de adunare, respectiv de
scădere;
-utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
(comutativitate, asociativitate, element neutru);
-extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe
baza unor criterii date;
-estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –
1 000 000, fără efectuarea lui;
-utilizarea calculatorului pentru rezolvarea de
adunări şi scăderi sau pentru verificarea unor
rezultate;
-operarea cu terminologia specifică adunării şi
scăderii.
 Adunarea cu o singură 1 2.4 -compunerea şi descompunerea numerelor naturale -manualul, culegere • observarea
trecere peste ordin 5.1 în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi de exerciţii şi sistematică
5.2 scăderea, cu o singură trecere peste ordin; probleme / 1 h • aprecierea
5.3 -efectuarea de adunări cu o singură trecere peste răspunsurilor
ordin, în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând • secvenţa de
algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi evaluare for-
proprietăţile operaţiilor; mativă în scris
-efectuarea probei operației de adunare;
-utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
(comutativitate, asociativitate, element neutru);
-operarea cu terminologia specifică adunării;
-estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –
1 000 000, fără efectuarea lui;
-utilizarea calculatorului pentru rezolvarea de
adunări sau pentru verificarea unor rezultate.
 Adunarea cu mai multe 2 2.4 -compunerea şi descompunerea numerelor naturale -manualul, culegere • observarea
treceri peste ordin 5.1 în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea fără de exerciţii şi sistematică
5.2 trecere şi cu trecere peste ordin; probleme / 2 h • aprecierea
5.3 -efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, răspunsurilor
în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de • secvenţa de
calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile evaluare for-
operaţiilor; mativă în scris
-efectuarea probei operației de adunare;
-utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
(comutativitate, asociativitate, element neutru);
-estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –
1 000 000, fără efectuarea lui;
-folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.).
 Scăderea cu o trecere peste 2 2.4 -efectuarea de scăderi fără trecere şi cu trecere peste -manualul, culegere • observarea
ordin 5.1 ordin, în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând de exerciţii şi sistematică
5.2 algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi probleme / 2 h • aprecierea
5.3 proprietăţile operaţiilor; răspunsurilor
efectuarea probei operației de scădere; • secvenţa de
-operarea cu terminologia specifică adunării şi evaluare for-
scăderii; mativă în scris
-rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/de ordine diferite;
-formularea de probleme pornind de la numere date
şi condiţii ale acestor numere.
 Scăderea cu mai multe 2 2.4 -efectuarea de scăderi fără trecere şi cu trecere peste -manualul, culegere • observarea
treceri peste ordin 5.1 ordin, în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând de exerciţii şi sistematică
5.2 algoritmi de calcul, descompuneri numeri- ce şi probleme / 2 h • aprecierea
5.3 proprietăţile operaţiilor; răspunsurilor
efectuarea probei operației de scădere; • secvenţa de
-folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile evaluare for-
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.); mativă în scris
-jocuri de rol care solicită compunerea /
descompunerea numerelor din concentrul
0 – 1 000 000;
-operarea cu terminologia specifică scăderii.
 Aflarea numărului 2 2.4 -aflarea unui termen folosind metoda balanţei; -manualul, culegere • observarea
necunoscut 5.1 -aflarea unui termen necunoscut folosind proba de exerciţii şi sistematică
5.2 adunării şi a scăderii; probleme / 2 h • aprecierea
5.3 transpunerea unor probleme în exerciţii. răspunsurilor
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Recapitulare 1 2.4 -compunerea şi descompunerea numerelor naturale -manualul, fișe de • observarea
5.1 în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi lucru / 1h sistematică
5.2 scăderea, cu trecere şi fără trecere peste ordin; • aprecierea
5.3 -jocuri de rol care solicită compunerea / răspunsurilor
descompunerea numerelor din concentrul • secvenţa de
0 – 1 000 000; evaluare for-
-efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere şi cu mativă în scris
trecere peste ordin, în concentrul
0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul,
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor;
efectuarea probei operației de adunare, respectiv de
scădere;
-utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
(comutativitate, asociativitate, element neutru);
-estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –
1 000 000, fără efectuarea lui;
-folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.);
-identificarea şi utilizarea terminologiei specifice;
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun-
ţurile problemelor care sugerează operaţiile
aritmetice studiate (a dat, a primit etc.);
-rezolvarea de probleme prin mai multe metode.
 Evaluare 1 2.4 -efectuarea de operații de adunare și scădere în -fișe de evaluare • evaluare scrisă
5.1 concentrul 0 – 1 000 000; /1h
5.2 -utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
5.3 (comutativitate, asociativitate, element neutru);
-utilizarea terminologiei specifice operațiilor de
adunare și scădere;
-aflarea unui termen necunoscut;
-rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea
operațiilor de adunare și scădere.
4. Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

Număr de ore = 18
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Înmulţirea unui număr cu 10, 1 2.5 -efectuarea de înmulţiri cu 10, 100, 1 000; -manualul, culegere •
100, 1 000 5.1 -scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi de exerciţii şi observarea
factori. probleme / 1 h sistematică
• aprecierea
răspunsurilo
r
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Înmulţirea cu un număr de o 1 2.5 -efectuarea de înmulţiri între un număr mai mic decât -manualul, culegere •
cifră, fără trecere peste ordin 5.1 1 000 000 şi un număr format cu o cifră, fără trecere de exerciţii şi observarea
5.3 peste ordin; probleme, fişe de sistematică
-scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi lucru / 1 h • aprecierea
factori, răspunsurilo
-utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii; r
-exerciții de operare cu terminologia specifică • secvenţa de
înmulțirii; evaluare for-
-identificarea cuvintelor / sintagmelor în enunţurile mativă în scris
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice
studiate (a dat, a primit, de două ori mai mult etc.).
 Înmulţirea cu un număr de o 2 2.5 -efectuarea de înmulţiri între număr mai mic decât 1 -manualul, culegere •
cifră, cu trecere peste ordin 5.1 000 000 şi un număr format cu o cifră, cu trecere de exerciţii şi observarea
5.3 peste ordin; probleme, fişe de sistematică
scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi lucru / 2 h • aprecierea
factori; răspunsurilo
-utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii; r
identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei • secvenţa de
probleme; evaluare for-
rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află dublul/ mativă în scris
triplul/împătritul etc. numărului…”;
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice
studiate (a dat, a primit, de două ori mai mult etc.).
 Înmulţirea cu un număr de 2 2.5 -efectuarea de înmulțiri de numere în concen- -manualul, culegere •
două cifre, fără trecere peste ordin 5.1 trul 0 – 1 000 000, în scris; de exerciţii şi observarea
5.3 -utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii; probleme, fişe de sistematică
-scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi lucru / 2 h • aprecierea
factori; răspunsurilo
-efectuarea probei unei operații de înmulțire; r
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de • secvenţa de
la o tematică dată/de la numere date/ expresii care evaluare for-
sugerează operaţii; mativă în scris
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice
studiate (a dat, a primit, de două ori mai mult etc.).
 Înmulţirea cu un număr de 3 2.5 -efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 – -manualul, culegere •
două cifre, cu trecere peste ordin 5.1 1 000 000, în scris; de exerciţii şi observarea
5.3 -utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii; probleme, fişe de sistematică
-estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui lucru / 3 h • aprecierea
calcul, fără efectuarea acestuia (de exemplu,19x27 va răspunsurilo
fi mai mic decât 20x30=600); r
-efectuarea probei unei operații de înmulțire; • secvenţa de
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun- evaluare for-
ţurile problemelor care sugerează operaţiile mativă în scris
aritmetice studiate (a dat, a primit, de două ori mai
mult etc.);
-utilizarea calculatorului pentru verificarea unor
operaţii de înmulţire.
 Înmulţirea când factorii au 3 2.5 -efectuarea de înmulţiri în care factorii au cel mult -manualul, post-it- •
cel mult trei cifre 5.1 trei cifre; uri, calculator de observarea
5.3 -utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii; buzunar, fişe de sistematică
-scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi lucru, culegere de • aprecierea
factori exerciţii şi probleme / răspunsurilo
-utilizarea calculatorului pentru verificarea unor 3h r
operaţii de înmulţire; • secvenţa de
-efectuarea probei unei operații de înmulțire; evaluare for-
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de mativă în scris
la o tematică dată/de la numere date/ expresii care
sugerează operaţii;
 Ordinea efectuării operaţiilor 3 2.5 -efectuarea de înmulțiri de numere în concen- -manualul, culegere •
5.1 trul 0 – 1 000 000, în scris; de exerciţii şi observarea
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, probleme, fişe de sistematică
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi lucru / 3 h • aprecierea
semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde şi răspunsurilo
pătrate); r
-utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii; • secvenţa de
-identificarea rolului parantezelor rotunde şi evaluare for-
a celor pătrate asupra rezultatului final al unui mativă în scris
exerciţiu.
 Recapitulare 2 2.5 -efectuarea de înmulţiri cu 10, 100, 1 000; -manualul, culegere observaea
5.1 -efectuarea de înmulţiri între un număr mai mic decât de exerciţii şi sistematică
5.3 1 000 000 şi un număr format cu o cifră; probleme, fişe de •aprecierea
-efectuarea de înmulţiri în care factorii au cel mult lucru / 2 h răspunsurilo
trei cifre; r
-utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii; • secvenţa de
-scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulţi evaluare for-
factori; mativă în scris
-estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui
calcul, fără efectuarea acestuia (de exemplu, 19x27
va fi mai mic decât 20x30=600);
-utilizarea calculatorului pentru verificarea unor
operaţii de înmulţire;
-efectuarea probei unei operații de înmulțire;
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde şi
pătrate);
-discutarea fişelor întocmite în cadrul proiectului.
 Evaluare 1 2.5 -rezolvarea de exerciţii de înmulţire de numere în -fişe de evaluare • evaluare
5.1 concentrul 0 – 1 000 000; /1h scrisă
5.3 -utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule;
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile
problemelor care sugerează operaţii aritmetice
studiate;
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde şi
pătrate);
-rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
5. Recapitulare semestrială

Număr de ore = 6
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Repetarea conținuturilor 5 1.1 -exerciții de numerație; -manualul, fişe de observaea
- numere naturale (citire, scriere, 1.2 -efectuarea de exerciții de adunare, scădere, lucru /5 h sistematică
formare, comparare, ordonare, 2.1 înmulțire şi împărțire cu utilizarea algoritmilor de •aprecierea
aproximare) 2.2 calcul şi proprietăților operațiilor; răspunsurilor
- operații cu numere naturale; 2.3 -rezolvarea de probleme folosind operațiile • secvenţa de
ordinea operațiilor 2.4 învățate. evaluare for-
- rezolvare de probleme cu caracter 2.5 mativă în scris
practic aplicativ 5.1
5.2
5.3
 Evaluare 1 1.1 -rezolvarea de exerciţii cu cele patru operaţii -fişe de evaluare/ 1h • evaluare scrisă
1.2 concentrul 0-1 000 000;
2.1 -utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea
2.2 de exerciții;
2.3 -rezolvarea unor exerciții în care se
2.4 aplică ordinea operațiilor și semnificația
2.5 parantezelor;
5.1 -rezolvarea de probleme folosind operațiile
5.2 învățate.
5.3

Matematică
1. Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

Număr de ore = 16
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Împărţirea unui număr la 10, 1 2.5 -efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, 100,1 -manualul, fișe de observaea
100, 1 000 000; lucru / 1 h sistematică
-exerciții de operare cu terminologia specifică •aprecierea
împărțirii; răspunsurilor
-rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi • secvenţa de
ordin/de ordine diferite. evaluare for-
mativă în scris
 Împărţirea cu restul 0 1 2.5 -efectuarea de împărţiri la numere de o cifră -manualul, jetoane, observaea
sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000; fișe de lucru / 1 h sistematică
-exerciții de operare cu terminologia specifică •aprecierea
împărțirii; răspunsurilor
-rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi • secvenţa de
ordin/de ordine diferite; evaluare for-
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de mativă în scris
la expresii care sugerează operații de împărțire.
 Împărţirea cu restul diferit 1 2.5 -efectuarea de împărţiri la numere de o cifră -manualul, culegere observaea
de 0 sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000; de exerciţii şi sistematică
-exerciții de operare cu terminologia specifică probleme, fişe de •aprecierea
împărțirii; lucru / 1 h răspunsurilor
-rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi • secvenţa de
ordin/de ordine diferite; evaluare for-
-formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de mativă în scris
la expresii care sugerează operații de împărțire.
 Împărţirea numerelor mai 3 2.5 -efectuarea de împărţiri la numere de o cifră în -manualul, culegere observaea
mici decât 1 000 000, la un număr 5.1 concentrul 0 – 1 000 000; de exerciţii şi sistematică
natural de o cifră 5.3 -efectuarea probei unei operații de înmulțire/ probleme, fişe de •aprecierea
- deîmpărţitul este scris cu împărțire; lucru / 3 h răspunsurilor
două cifre -exerciții de operare cu terminologia specifică • secvenţa de
- deîmpărţitul este scris cu trei împărțirii; evaluare for-
sau mai multe cifre -rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află jumătatea / mativă în scris
sfertul / dublul / trei sferturi / zecimea / sutimea
etc.”
-rezolvarea de probleme prin mai multe metode.
 Împărţirea numerelor mai 3 2.5 -efectuarea de împărţiri la numere de o cifră -manualul, observaea
mici decât 1 000 000, la un număr sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000; calculatorul, fișe de sistematică
natural de două cifre -efectuarea probei unei operații de înmulțire/ lucru, culegere de •aprecierea
- deîmpărţitul este scris cu trei împărțire; exerciţii şi răspunsurilor
cifre -exerciții de operare cu terminologia specifică probleme / 3 h • secvenţa de
-deîmpărţitul este scris cu patru împărțirii; evaluare for-
sau mai multe cifre -efectuarea probei unei operații de înmulțire/ mativă în scris
împărțire;
estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui
calcul, fără efectuarea acestuia;
-utilizarea calculatorului pentru verificarea unor
operaţii de înmulţire şi împărţire.
 Aflarea numărului 2 2.5 -efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 -manualul, fişe de observaea
necunoscut 5.1 – 1 000 000, în scris; lucru / 2 h sistematică
-efectuarea de împărţiri la numere de o cifră •aprecierea
sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000; răspunsurilor
-efectuarea probei unei operații de înmulțire/ • secvenţa de
împărțire; evaluare for-
-aflarea unui număr necunoscut, folosind diverse mativă în scris
metode;
-exerciții de operare cu terminologia specifică
înmulțirii şi împărțirii;
-identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic;
-verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme.
 Ordinea efectuării 2 2.5 -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, -manualul, culegere observaea
operaţiilor 5.1 respectând ordinea efectuării operaţiilor şi de exerciţii şi sistematică
5.3 semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde probleme, fişe de •aprecierea
şi pătrate); lucru / 2 h răspunsurilor
-transcrierea rezolvării problemelor printr-un • secvenţa de
exercițiu; evaluare for-
-identificarea rolului parantezelor rotunde şi mativă în scris
a celor pătrate asupra rezultatului final al unui
exerciţiu;
-utilizarea semnelor matematice și a parantezelor
pentru a face ca relații date să fie adevărate.
 Recapitulare 2 2.5 -efectuarea de operații de înmulțire şi împărțire în -manualul, fişe de observaea
5.1 contente numerice variate; lucru / 2 h sistematică
5.3 -operarea cu terminologia specifică; •aprecierea
-aplicarea proprietăților înmulțirii şi împărțirii în răspunsurilor
calcule; • secvenţa de
-rezolvare/compunere de probleme cu operații de evaluare for-
ordine diferite. mativă în scris
 Evaluare 1 2.5 -rezolvarea de exerciţii de înmulțire şi împărțire în -fişe de evaluare • evaluare scrisă
5.1 contente numerice variate; /1h
5.3 -utilizarea corectă a terminologiei matematice în
exerciții și probleme care presupun efectuarea unor
operații de împărțire;
-aflarea unui număr necunoscut;
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor;
-rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate.

1. Rezolvarea de probleme

Număr de ore = 16
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Ordinea efectuării 2 2.5 -identificarea rolului parantezelor rotunde şi -manualul, culegere observaea
operaţiilor. Paranteze rotunde 5.1 al celor pătrate asupra rezultatului final al unui de exerciţii şi sistematică
exerciţiu; probleme, fişe de •aprecierea
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, lucru / 2 h răspunsurilor
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi • secvenţa de
semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde evaluare for-
şi pătrate); mativă în scris
-formularea de probleme pornind de la situaţii
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele.
 Probleme care se rezolvă 2 2.4. -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi -manualul, imagini observaea
prin operaţii aritmetice cunoscute 2.5 ordin/de ordine diferite; pentru formularea de sistematică
5.1 -transformarea unei probleme rezolvate prin probleme, fişe de •aprecierea
5.3 schimbarea numerelor sau a întrebării, prin lucru, culegere de răspunsurilor
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin exerciţii şi • secvenţa de
adăugarea unei întrebări etc.; probleme / 2 h evaluare for-
-transformarea problemelor prin schimbarea mativă în scris
operaţiilor aritmetice;
-formularea de probleme pornind de la situaţii
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele;
-formularea şi rezolvarea unor probleme por- nind
de la o tematică dată/de la numere date/ expresii care
sugerează operaţii;
-identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei
probleme;
-identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun-
ţurile problemelor care sugerează operaţiile
aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit
în mod egal, de două ori mai mult etc.);
-rezolvarea de probleme prin mai multe metode;
-identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic;
-verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme.
 Metoda grafică 4 2.4 -rezolvarea de probleme prin metoda grafică; -manualul, culegere observaea
2.5 -rezolvarea şi compunerea de probleme folosind de exerciţii şi sistematică
5.3 simboluri, numere sau reprezentări grafice; probleme, fişe de •aprecierea
-asocierea rezolvării unei probleme cu o lucru / 4 h răspunsurilor
reprezentare grafică/desen sau cu o expresie • secvenţa de
numerică dată; evaluare for-
-asocierea reprezentării grafice cu problema; mativă în scris
-rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii folosind metoda
figurativă;
-compunerea de probleme folosind imagini sau
reprezentări grafice.

 Metoda comparaţiei 2 2.4 -rezolvarea de probleme prin metoda comparaţiei; -manualul, fişe de observaea
2.5 -interpretarea datelor prin compararea numerelor lucru / 2 h sistematică
implicate, prin stabilirea de asemănări şi deosebiri, •aprecierea
prin extragerea unor informaţii semnificative etc;. răspunsurilor
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Metoda mersului invers 3 2.4 -rezolvarea de probleme prin metoda comparaţiei; -manualul, culegere observaea
2.5 -utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe de exerciţii şi sistematică
scurt datele şi paşii de rezolvare a problemelor de probleme, fişe de •aprecierea
acest tip; lucru / 3 h răspunsurilor
-exerciții pentru identificarea dependenței succesive • secvenţa de
dintre datele problemei. evaluare for-
mativă în scris
 Organizarea şi interpretarea 1 2.4 -gruparea corpurilor dintr-un mediu după diferite -manualul, imagini, observaea
datelor 2.5 criterii şi înregistrarea concluziilor într-o diagramă, fișe de lucru / 1 h sistematică
5.2 grafic sau tabel; •aprecierea
-extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe răspunsurilor
baza unor criterii date; • secvenţa de
-înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele; evaluare for-
-realizarea unor grafice pe baza unor informaţii mativă în scris
date/culese;
-identificarea datelor din reprezentări grafice
(cu bare sau liniare);
-organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau
într-o reprezentare grafică in scopul compunerii sau
rezolvării de probleme.
 Recapitulare 1 2.5 -argumentarea modalităților diferite pentru -manualul, imagini, observaea
5.1 rezolvarea unei probleme; fișe de lucru / 1 h sistematică
5.3 -descrierea demersului de rezolvare a problemelor •aprecierea
care se încadrează în anumite tipuri. răspunsurilor
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Evaluare 1 2.5 -utilizarea terminologiei matematice pentru -fişe de evaluare • evaluare scrisă
5.1 rezolvarea de probleme; /1h
5.3 -identificarea datelor dintr-un grafic în scopul
rezolvării unor probleme;
-identificarea şi analiza datelor unei probleme;
-rezolvarea unor probleme prin metoda grafică,
metoda comparaţiei sau metoda mersului invers;
-rezolvarea unor probleme folosind operațiile
aritmetice învățate.

2. Fracţiicu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul


egal cu 100

Număr de ore =12


Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Fracţii. Diviziuni ale 2 2.1 -identificarea întregilor împărțiți în părți de -manualul, fişe cu observaea
întregului: sutimea mărimi egale; întregii sistematică
-scrierea și citirea unităților fracționare împărțiți în 100 de •aprecierea
corespunzătoare părților colorate din întregi părți egale răspunsurilor
ilustrați; /2h • secvenţa de
-identificarea numărătorilor şi numitorilor evaluare for-
fracţiilor; mativă în scris
-citirea şi scrierea fracţiilor subunitare,
supraunitare şi a celor echiunitare, în situații
familiare sau în reprezentări;
-determinarea unei fracţii când numărătorul şi / sau
numitorul îndeplinesc anumite condiţii;
-reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând
desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la
experienţa cotidiană;
-marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4;
0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei
figuri geometrice, cu ajutorul unor exerciții
practice.
 Compararea fracţiilor 2 2.2 -compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii -manual, figuri observaea
2.3 familiare; geometrice decupate, sistematică
-compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau culegere de exerciţii •aprecierea
cu acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de şi probleme, fișe de răspunsurilor
la reprezentări grafice; lucru / 2 h • secvenţa de
-ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața evaluare for-
cotidiană sau reprezentări grafice. mativă în scris
 Fracţii subunitare, 2 2.1 -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, -manual, figuri observaea
echiunitare, supraunitare supraunitare şi a celor echiunitare, în situații geometrice decupate, sistematică
familiare sau în reprezentări; culegere de exerciţii •aprecierea
-determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau şi probleme, fișe de răspunsurilor
numitorul îndeplinesc anumite condiţii; lucru / 2 h • secvenţa de
-scrierea unor fracţii pornind de la situații evaluare for-
familiare. mativă în scris
 Adunarea fracţiilor cu acelaţi 2 2.4 -intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu -manualul, culegere observaea
numitor o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul de exerciţii şi sistematică
 Scăderea fracţiilor cu acelaşi unor reprezentări grafice sau exemple familiare; probleme, fişe de •aprecierea
numitor -calcularea sumei, a diferenţei a două fracții cu lucru / 2 h răspunsurilor
acelaşi numitor; • secvenţa de
-calcularea sumei, a diferenţei a două fracții, evaluare for-
apelând la diferite suporturi intuitive. mativă în scris
 Scrierea procentuală 2 2.1 -marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; -manualul, culegere observaea
3/4;0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei de exerciţii şi sistematică
figuri geometrice, cu ajutorul unor exerciții probleme, fişe de •aprecierea
practice; lucru / 2 h
-joc de rol: La cumpărături (utilizarea numerelor răspunsurilor
cu virgulă şi a procentelor); • secvenţa de
-identificarea şi utilizarea terminologiei sau a unor evaluare for-
simboluri matematice în situaţii cotidiene (de mativă în scris
exemplu, utilizarea procentelor).
 Recapitulare 2 2.1 -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, -manualul, fişe se observaea
2.2 supraunitare şi a celor echiunitare, în situații lucru / 2 h sistematică
2.3 familiare sau în reprezentări; •aprecierea
2.4 -determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau răspunsurilor
numitorul îndeplinesc anumite condiţii; • secvenţa de
-compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii evaluare for-
familiare; mativă în scris
-compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau
cu acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de
la reprezentări grafice;
-intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu
o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul
unor reprezentări grafice sau exemple familiare;
-ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața
cotidiană sau reprezentări grafice.
 Evaluare 1 2.1 -exerciţii şi probleme cu numere fracţionare. -fişe de evaluare • evaluare scrisă
2.2 /1h
2.3
2.4

3. Elemente intuitive de geometrie

Număr de ore =16


Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Localizarea unor obiecte 1 3.1 -descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în raport cu - manualul / 1 h observaea
alte obiecte (paralel, perpendicular); sistematică
-identificarea obiectelor folosind simbolurile dintr-o •aprecierea
reprezentare; răspunsurilor
-realizarea şi completarea unor tabele respectând • secvenţa de
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi evaluare for-
„coloană”; mativă în scris
-stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o
reprezentare de tip reţea).
 Drepte perpendiculare. 1 3.2 -identificarea unor segmente de dreaptă per- -manualul, riglă, observaea
Drepte paralele pendiculare, paralele; echer / 1 h sistematică
-măsurarea lungimii unor segmente şi a distanţei •aprecierea
între două puncte convenabil alese; răspunsurilor
-recunoaşterea şi descrierea diferitelor feluri de linii • secvenţa de
ale obiectelor din mediul înconjurător; evaluare for-
-construirea de linii frânte şi de linii curbe (închise mativă în scris
sau deschise) în condiţii date.
 Unghiuri 1 3.2 -identificarea elementelor componente ale unui -manualul, rigle, observaea
unghi; echer, creioane sistematică
-desenarea unghiurilor, folosind rigla şi echerul; colorate, fișe de lucru •aprecierea
-identificarea tipului de unghi pe modele fizice sau /1h răspunsurilor
în desene sugestive. • secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Poligoane. Triunghiul 3 3.2 -identificarea şi denumirea figurilor plane; -manualul, culegere observaea
 Paralelogramul şi rombul -identificarea elementelor componente ale unei de exerciţii şi sistematică
 Dreptunghiul şi pătratul, figuri plane: unghi, latură, vârf; probleme, fişe de •aprecierea
Cercul -identificarea numărului de forme geometrice plane lucru, trusă de răspunsurilor
dintr-un desen dat/dintr-o figură geometrică geometrie / 3 h • secvenţa de
„fragmentată”; evaluare for-
-numirea elementelor componente ale mativă în scris
dreptunghiului şi pătratului;
-recunoaşterea unor obiecte cu formă de cerc.
 Axa de simetrie 1 3.2 -stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri -manualul, trusa de observaea
geometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen); geometrie, hârtie sistematică
-completarea desenului unei figuri geometrice după glace / 1 h •aprecierea
o axă de simetrie; răspunsurilor
-verificarea corectitudinii determinării axelor de • secvenţa de
simetrie prin suprapunerea practică a celor două evaluare for-
părți simetrice. mativă în scris
 Perimetrul 2 2.4 -determinarea perimetrelor poligoanelor prin calcul. -manualul, fişe de observaea
2.5 lucru / 2 h sistematică
3.2 •aprecierea
5.1 răspunsurilor
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Aria 2 4.1 -estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o -manualul, culegere observaea
reţea, utilizând ca unitate de măsură pătratul cu de exerciţii şi
latura de 1 cm; probleme / 2 h sistematică
-determinarea de suprafeţe (din reprezentări, •aprecierea
folosind ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1 răspunsurilor
cm). • secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Corpuri geometrice. Cubul, 1 3.2 -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a -manualul, corpuri cu observaea
paralelipipedul unor obiecte cu formă geometrică (cub, forme diverse, bile, sistematică
paralelipiped); corpuri geometrice, •aprecierea
-exerciții de desfăşurare a cubului şi bețe de chibrit, răspunsurilor
paralelipipedului pe construcții din carton; plastilină, carton, • secvenţa de
-asamblarea cubului şi a paralelipipedului din foarfece / 1 h evaluare for-
desfăşurări date; construcții din bețişoare şi biluțe mativă în scris
de plastilină.
 Volumul cubului şi al 1 3.2 -compararea volumelor unor corpuri geometrice -manualul, fișe de observaea
paralelipipedului 4.1 (cub, paralelipiped) folosind ca unitate de măsură lucru / 1 h sistematică
cubul cu muchia de 1 cm; •aprecierea
-compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în răspunsurilor
situaţii practice/experimentale. • secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Piramida. Cilindru. Sfera. 1 3.2 -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a -manualul, culegere observaea
Con unor obiecte cu formă geometrică (piramidă, de exerciţii şi sistematică
cilindru, sferă, con); probleme, bețe de •aprecierea
-gruparea unor corpuri geometrice după criterii date chibrit, plastilină, răspunsurilor
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de carton, foarfece • secvenţa de
muchii); /1h evaluare for-
-exerciții de desfăşurare a piramidei pe construcții mativă în scris
din carton;
-asamblarea piramidei din desfăşurări date;
-construcții din bețişoare şi biluțe de plastilină;
-desfăşurarea/asamblarea cilindrului şi a conului
folosind corpuri construite din carton.
 Recapitulare 1 1.2 -stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o -manual, imagini, observaea
2.4 reprezentare grafică sub formă de reţea; rigle, creioane sistematică
2.5 -identificarea şi denumirea figurilor geometrice colorate, trusa de •aprecierea
3.1 plane; geometrie, fișe de răspunsurilor
3.2 -conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul lucru / 1 h • secvenţa de
5.1 instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, evaluare for-
triunghi, dreptunghi); mativă în scris
-recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au
forma unor corpuri geometrice cunoscute, din
mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă,
con);
-gruparea unor corpuri geometrice după criterii date
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de
muchii);
-construirea unor imagini simetrice;
-rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice, a ariei unor
corpuri.
 Evaluare 1 1.2 -identificarea şi denumirea figurilor geometrice -fişe de evaluare / 1 • evaluare scrisă
2.4 plane; h
2.5 -localizarea unor corpuri geometrice;
3.1 -descrierea unor corpuri geometrice identificând
3.2 numărul de fețe/muchii/ vârfuri;
5.1 -aflarea perimetrului unor figuri geometrice
cunoscând lungimea laturilor;
-calcularea volumului unor corpuri geometrice;
-identificarea axelor de simetrie pentru figuri
geometrice date.

4. Unităţi şi instrumente de măsură

Număr de ore =10


Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Unităţi de măsură pentru 2 4.1 -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor -manual, instrumente observaea
lungime 4.2 de măsură adecvate pentru efectuarea unor de măsură a lungimii sistematică
5.3 măsurători în cadrul unor investigaţii; (metrul tâmplarului, •aprecierea
-transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind metrul croitorului, răspunsurilor
operațiilor cunoscute; ruleta), riglă / 2 h • secvenţa de
-analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute din evaluare for-
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la mativă în scris
unităţile de măsură studiate;
efectuarea de transformări cu unităţi de măsură
standard în limita operaţiilor studiate;
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru lungime;
-rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de
măsură standard (inclusiv cu transformări).
 Unităţi de măsură pentru 2 4.1 -efectuarea de transformări cu unităţi de măsură -manual tipărit și observaea
volumul lichidelor 4.2 standard în limita operaţiilor studiate; digital; vase de sistematică
5.3 -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor diverse capacități, •aprecierea
de măsură adecvate pentru efectuarea unor imagini / 2 h răspunsurilor
măsurători în cadrul unor investigaţii; • secvenţa de
-transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind evaluare for-
operațiile cunoscute; mativă în scris
-analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la
unităţile de măsură studiate;
-compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în
situaţii practice/experimentale;
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru capacitate în rezolvarea de probleme cu rețete
pentru prepararea sucurilor naturale.

 Unităţi de măsură pentru 2 4.1 -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor -manual tipărit și observaea
masă 4.2 de măsură adecvate pentru efectuarea unor digital; cântare de sistematică
5.3 măsurători în cadrul unor investigaţii; diverse tipuri, obiecte •aprecierea
-transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind ce pot fi cântărite, răspunsurilor
operațiilor cunoscute; diverse produse • secvenţa de
-analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute din alimentare pe evaluare for-
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la ambalajul cărora este mativă în scris
unităţile de măsură studiate; precizată masa,
-efectuarea de transformări cu unităţi de măsură jetoane cu fructe / 2 h
standard în limita operaţiilor studiate;
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru masă.
 Unităţi de măsură pentru 1 4.1 -ordonarea unor evenimente istorice sau personale în -manualil tipărit și observaea
timp 4.2 funcţie de succesiunea derulării lor în timp şi digital, ceasuri de sistematică
completarea unei axe a timpului; diverse tipuri, •aprecierea
-identificarea unei date sau calcularea unui interval calendar, fişe de răspunsurilor
temporal folosind un calendar (de exemplu, lucru / 1 h • secvenţa de
identificarea unei zile de sâmbătă care cade într-o zi evaluare for-
de 13; calcularea numărului de zile dintre 23 mativă în scris
februarie şi 25 aprilie etc.);
-efectuarea de transformări cu unităţi de măsură
standard în limita operaţiilor studiate.
 Unităţi de măsură monetare 1 4.1 -identificarea şi compararea valorilor monedelor şi a -manualul, imagini, observaea
4.2 bancnotelor; bancnote și monede sistematică
5.3 -efectuarea unor calcule folosind unităţi monetare; pentru uz didactic, •aprecierea
-identificarea de schimburi monetare echivalente; fișe de lucru / 1 h răspunsurilor
-estimarea prețurilor unor obiecte, pornind de la • secvenţa de
experiența de viață a elevilor; evaluare for-
-rezolvarea de probleme cu unități monetare. mativă în scris
 Recapitulare 1 4.1 -analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute din -manualul, imagini, observaea
4.2 rezolvarea unor probleme practice, cu referire la fișe de lucru / 1 h sistematică
5.3 unităţile de măsură studiate; •aprecierea
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură răspunsurilor
pentru lungime, masă, capacitate (volum), unităţi • secvenţa de
monetare; evaluare for-
-rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de mativă în scris
măsură standard (inclusiv cu transformări).
 Evaluare 1 4.1 -asocierea unităților principale de măsură cu -fişe de evaluare • evaluare scrisă
4.2 multiplii acestora; /1h
5.3 -alegerea măsurilor potrivite pentru lungime,
capacitate, masă;
-calcularea duratelor unor activități familiare
copiilor, pe baza ceasurilor care indică începutul,
respectiv sfârșitul unei activități;
-identificarea valorii monedelor şi a bancnotelor;
-rezolvarea de probleme cu unități de măsură.

5. Recapitulare finală

Număr de ore =7
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Numerele naturale în 2 2.1 -citirea numerelor naturale 0- 10 000; -manual tipărit și observaea
concentrul 0 – 10 000 2.2 -ordonarea crescătoare a numerelor naturale 0-10 digital / 2 h sistematică
2.3 000; •aprecierea
-scrierea cu litere a unor numere date; răspunsurilor
-compararea numerelor naturale 0- 10000; • secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris
 Adunarea şi scăderea 2 2.4 -adunarea și scăderea numerelor naturale 0 - 10 -manual tipărit și observaea
 Înmulţirea şi împărţirea 2.5 000; digital, fişe de lucru / sistematică
5.1 -aflarea unui număr necunoscut dintr-o operație de 2h •aprecierea
5.2 adunare, respectiv scădere, folosind proba operației răspunsurilor
inverse; • secvenţa de
-citirea unor grafice/ tabele – identificarea datelor evaluare for-
numerice; mativă în scris
-rezolvarea de probleme cu raționamente
matematice simple, pe baza utilizării terminologiei
specifice;
-înmulțirea și împărțirea numerelor naturale 0-10
000;
-rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor rotunde;
-identificarea semnelor matematice pentru
obținerea unor rezultate date;
-formularea de probleme pe o temă dată;
-rezolvarea de probleme pe baza datelor numerice
culese din tabele date.
 Elemente de geometrie. 1 2.1 -identificarea figurilor geometrice cunoscute în -manual tipărit și observaea
Fracţii 2.2 desene date; digital / 1 h sistematică
2.3 -rezolvarea de probleme cu elemente de geometrie; •aprecierea
3.2 -recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au răspunsurilor
5.3 forma unor corpuri geometrice cunoscute, din • secvenţa de
mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, evaluare for-
con); mativă în scris
-scrierea fracției corespunzătoare unei reprezentări
date;
-compararea fracțiilor cu același numitor;
-ordonarea crescătoare/ descrescătoare a fracțiilor
cu același numitor.
 Unităţi de măsură 1 4.1 -citirea unui calendar, al unei luni date; -manual tipărit și observaea
4.2 -calcularea unor durate; digital / 1 h sistematică
-alegerea măsurilor corespunzătoare unor situații •aprecierea
familiare copiilor; răspunsurilor
-alegerea unității de măsură potrivite pentru măsuri • secvenţa de
indicate; evaluare for-
-rezolvarea de probleme în care apar unități mativă în scris
monetare.

 Lecţie de evaluare finală 1 -administrarea testului de evaluare finală. -fişe de evaluare • evaluare scrisă
/1h
 Jocuri matematice 3 observaea
sistematică
•aprecierea
răspunsurilor
• secvenţa de
evaluare for-
mativă în scris

Arte vizuale şi
abilităţi
practice
Frumuseţile toamnei

Număr de ore = 1
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Tehnica colajului 1 1.1 -selectarea materialelor colectate din locurile -manualul; Observare
„Frumuseţile toamnei” 1.2 vizitate în vacanţa de vară ; -cartoane colorate, sistematică,
2.1 -realizarea unui colaj folosind materilele selectate. lipici, foarfecă, Evaluare frontală
2.2 acuarele, frunze, și individuală
2.4 scoici, conuri de brad,
etc. / 1 h

1. Fantezii de toamnă

Număr de ore = 3
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Simfonia punctelor 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de observare a -manualul; Observare
Punctul – element de limbaj 2.1 diferitelor ipostaze ale punctului și liniei în -bloc de desen A4, sistematică,
plastic. Aplicaţie: Frunze de 2.2 compoziții plastice și în mediul înconjurător; pixuri cu gel de Evaluare
toamnă / Struguri / Cer înstelat -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii diferite culori,stilouri frontală și
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, cu peniţe de individuală
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); dimensiuni diferite,
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori creioane colorate,
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în creioane cerate,
vederea obținerii unor rezultate anticipate; creioane,acuarele,
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării guaşe,
diferitelor materiale, prin experiment practice; tempera,pensule
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și /1h
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul
elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere;
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme
cunoscute;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
 Jocul liniilor 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de observare a -manualul; Observare
Linia – element de limbaj plastic. 2.1 diferitelor ipostaze ale punctului și liniei în -bloc de desen A4, sistematică,
Aplicaţie: Portret de fată / 2.2 compoziții plastice și în mediul înconjurător; pixuri cu gel de Evaluare
Pădurea toamna -exerciții-joc de observare a elementelor din natură diferite culori,stilouri frontală și
care pot fi sugerate prin linii: verticale, orizontale, cu peniţe de individuală
oblice, groase, subțiri, curbe, frânte; dimensiuni diferite,
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii creioane colorate,
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, creioane cerate,
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); creioane,acuarele,
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori guaşe,
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în tempera,pensule
vederea obținerii unor rezultate anticipate; /1h
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul
elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere;
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme
cunoscute;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
 Mesajul formei 1 1.1 -asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în -manualul; Observare
Forma şi valoarea – elemente de 1.2 scopul prezentării spațiului ambiental urban sau rural -bloc de desen A4, sistematică,
limbaj plastic. Aplicaţie: Natură 2.1 (de exemplu: a istoriei caselor / construcțiilor pixuri cu gel de Evaluare
moartă / Chipul colegului de 2.2 reprezentative); diferite culori,stilouri frontală și
bancă -vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul cu peniţe de individuală
Satului etc.; dimensiuni diferite,
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii creioane colorate,
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, creioane cerate,
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); creioane,acuarele,
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori guaşe,
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în tempera,pensule
vederea obținerii unor rezultate anticipate; /1h
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul
elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere.

2. Picături de ploaie

Număr de ore = 3
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Dansul culorilor 1 1.1 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
Culori primare şi culori binare. 1.2 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -bloc de desen A4, sistematică,
Aplicaţie: Vaza cu flori/În livadă 2.2 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); acuarele, guaşe, Evaluare
-organizarea compozițională după reguli stabilite tempera, pensule, frontală și
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul hârtie creponată / 1 h individuală
elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere;
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme
cunoscute;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
 Dialogul culorilor 1 1.1 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
Culori calde şi culori reci. 1.2 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -bloc de desen A4, sistematică,
Aplicaţie: Răsărit de soare / Lan 2.2 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); acuarele, guaşe, Evaluare
de grâu / Furtună -selectarea intenționată a diverselor materiale (culori tempera, pensule, frontală și
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în carton individuală
vederea obținerii unor rezultate anticipate; /1h
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul
elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere;
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme
cunoscute;
-obținerea efectului sugestiv intenționat prin
dominantă cromatică (zi însorită-zi ploioasă);
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
 Armonie în culoare 1 1.1 -asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în -manualul; Observare
Nuanţe şi tonuri. Aplicaţie: Apus 1.2 scopul prezentării spațiului ambiental urban sau rural -bloc de desen A4, sistematică,
de soare / Pădurea 2.1 (de exemplu, a istoriei caselor / construcțiilor acuarele, guaşe, Evaluare
2.3 reprezentative); tempera, pensule, frontală și
-vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul carton individuală
Satului etc.; /1h
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi,
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării);
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul
elementelor de limbaj,
-realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere;
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme
cunoscute;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.

3. Miraj de iarnă

Număr de ore = 4
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 La mulţi ani, români! 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
Pictură pe suport textil 2.1 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -marker, coloranți cu sistematică,
Aplicație: Drapelul 2.3 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); termofixare, șablon, Evaluare
Naţional 2.4 -selectarea intenționată a diverselor materiale (culori tricou, material textil alb / frontală și
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în 1h individuală
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în
scopul amplificării potențialului lor creativ: colajul din
texturi diferite; pictura pe suport ceramic; pictura pe
sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe lemn etc.;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale
și de grup;
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor:
Quilling, Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din
fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate în lut sau
pastă de modelaj, tricouri și sacoșe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/
pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
 Artă populară 1 1.1 -asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul -manualul; Observare
Linia, punctul, forma – 1.2 prezentării spațiului ambiental urban sau rural (de creioane colorate, sistematică,
elemente decorative. 2.1 exemplu, a istoriei caselor / construcțiilor creioane cerate, creioane, Evaluare
Aplicaţie: Semne de 2.3 reprezentative); șablon, acuarele, guaşe, frontală și
carte / Decorarea unei -vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul tempera, pensule / 1 h individuală
farfurii Satului etc.;
-identificarea unor elemente decorative în creații
populare diverse;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale
și de grup;
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi,
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării);
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale
și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
 Clinchet de 2 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
sărbătoare 2.1 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -hârtie colorată, lipici, sistematică,
Tehnica Kirigami. 2.3 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); şablon Evaluare
Aplicaţie: Fulg de nea / 2.4 -selectarea intenționată a diverselor materiale (culori /2h frontală și
Floare de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în individuală
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale
și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor:
Quilling, Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din
fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate în lut sau
pastă de modelaj, tricouri și sacoșe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/
pictate, cadrane de ceas personalizate etc.

4. O lume minunată

Număr de ore = 3
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Lumea poveştilor 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
Scenariu prin schiţare. Aplicaţie: 2.1 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -creion, coală albă / 1 sistematică,
Povestea preferată 2.3 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); h Evaluare
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori frontală și
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în individuală
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-realizarea de scenarii și derularea lor prin schițare
sau fotografiere;
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite.
 Personaje din poveşti 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii -manualul; Observare
Confecţionare de costume şi măşti. 2.1 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, -diferite bucăţi de sistematică,
Aplicaţie: Costume din povestea 2.3 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); material textil, Evaluare
„Copacul grăitor” -selectarea intenționată a diverselor materiale (culori acuarele, pensule, frontală și
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în hârtie creponată, individuală
vederea obținerii unor rezultate anticipate; material textil, lipici,
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării foarfecă, panglică
diferitelor materiale, prin experiment practice; îngustă /1 h
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-schițarea și confecționarea unor măști cu teme din
poezii, cântece, povestiri, festivaluri;
-schițarea și confecționarea costumelor pentru
scenete și momente artistice.
 Locuri dragi 1 1.1 -observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza -manualul; Observare
Schiţare prin colaj. Aplicaţii: Locul 1.2 identificării unor similitudini între formele clădirilor -carton / polistiren, sistematică,
meu preferat 2.1 și formele geometrice/formele naturale; formularea hârtie gumată, Evaluare
2.3 de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o șabloane, foarfecă, frontală și
anumită regulă în desenul fațadelor? Care ar fi lipici, creion, fire individuală
aceasta? Cum am putea s-o descriem?”; textile, paie, frunze
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii uscate, hârtie
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, ondulată, ziar, hârtie
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării); colorată, materiale
-selectarea intenționată a diverselor materiale (culori textile, hârtie
de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în creponată / 1 h
vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice
în scopul amplificării potențialului lor creativ:
colajul din texturi diferite; pictura pe suport ceramic;
pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe
lemn etc.;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și
cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-exerciții-joc de schițare prin colaj: orașul /satul
/strada (de exemplu, observă clădirile, formele și
detaliile lor, mărimea semnelor și a reclamelor,
posibilitatea de a comunica cu oamenii și ce te atrage
la acestea);
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite.
Arte vizuale şi
abilităţi
practice
1. Măiestrie şi creaţie

Număr de ore = 6
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Artă şi îndemânare 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a -manualul; Observare
Împletirea – tehnică de lucru. 2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții -pănuși de porumb/ fire sistematică,
Aplicaţie: Brăţara 2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul textile, bandă adezivă, Evaluare frontală
2.4 compoziției/lucrării); foarfece, lipici / 1 h și individuală
-selectarea intenționată a diverselor materiale
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
ajutorul elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct
de plecare cuvinte cheie sau expresii literare la
alegere;
-generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice;
-realizarea de expoziții tematice pe baza
tehnicilor: Quilling, Origami, Kirigami,
Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas
personalizate etc.;
-confecționarea de bijuterii realizate manual
folosind materiale accesibile.
 Zvon de primăvară 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a -manualul; Observare
Modelare liberă – tehnică de 2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții -pastă de modelaj/ lut / sistematică,
lucru. Aplicaţie: Mărţişor 2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul plastilină, Evaluare frontală
2.4 compoziției/lucrării); planșetă,scobitoare / 1 și individuală
-selectarea intenționată a diverselor materiale h
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
ajutorul elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct
de plecare cuvinte cheie sau expresii literare la
alegere;
-realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice;
-realizarea de expoziții tematice pe baza
tehnicilor: Quilling, Origami, Kirigami,
Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas
personalizate etc.
 Jocul cu mărgele 2 1.1 -vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, -manualul; Observare
Confecţionarea de obiecte 1.2 Muzeul Satului etc.; -ac, ață, obiect sistematică,
decorative. Aplicaţie: Bijuterie / 2.1 -participarea la exerciții-joc de explorare a vestimentar, mărgele, Evaluare frontală
Decorarea unui obiect 2.4 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții paiete creion /2 h și individuală
vestimentar plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul
compoziției/lucrării);
-selectarea intenționată a diverselor materiale
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice;
-decorarea unor materiale cu cusături și alte
adaosuri (mărgele, paiete etc.);
-realizarea de expoziții tematice pe baza
tehnicilor: Quilling, Origami, Kirigami,
Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas
personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual
folosind materiale accesibile
 Talent şi dăruire 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a -manualul; Observare
Pictură pe ceramică / lemn / 2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții -ghiveci de ceramică, sistematică,
sticlă. Aplicaţie: Suport de 2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul guașe, tempera, Evaluare frontală
creioane / Ghiveci de flori / 2.4 compoziției/lucrării); pensule, obiecte de și individuală
Lingură decorată -selectarea intenționată a diverselor materiale vestimentație (șapcă,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, tricou etc) nasturi,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate pahar, șablon, marker
anticipate; /1h
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-extinderea ariei de valorificare a tehnicilor
specifice în scopul amplificării potențialului lor
creativ: colajul din texturi diferite; pictura pe
suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe
suport textil, pictura pe lemn etc.;
-generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
ajutorul elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct
de plecare cuvinte cheie sau expresii literare la
alegere;
-realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice;
-realizarea de expoziții tematice pe baza
tehnicilor: Quilling, Origami, Kirigami,
Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas
personalizate etc.
 Albumul meu 1 1.2 -participarea la exerciții-joc de explorare a -manualul; Observare
Fotografia ca limbaj. Aplicaţie: 2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții -aparat foto, calculator, sistematică,
Fotografii din vacanţă 2.2 plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul imprimantă / 1 h Evaluare frontală
compoziției/lucrării); și individuală
-selectarea intenționată a diverselor materiale
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-organizarea compozițională după reguli stabilite
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
ajutorul elementelor de limbaj;
-realizarea de compoziții plastice având ca punct
de plecare cuvinte cheie sau expresii literare la
alegere;
-realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice.

2. Cer şi Pământ
Număr de ore = 5
Nr. ore Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
temporale
 Micul arhitect 2 1.1 -observarea spațiului ambiental urban/ rural pe -manualul; Observare
Linia – ca intersecţie de planuri. 1.2 baza identificării unor similitudini între formele -creioane, radieră / sistematică,
Aplicaţie: Casa mea 2.1 clădirilor și formele geometrice/formele naturale; 2h Evaluare frontală și
2.2 formularea de răspunsuri la întrebări precum: individuală
2.3 „Observăm o anumită regulă în desenul
fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o
descriem?”;
-participarea la exerciții-joc de explorare a
legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul
compoziției/lucrării);
-exerciții-joc de observare a elementelor din
natură care pot fi sugerate prin linii: verticale,
orizontale, oblice, groase, subțiri, curbe, frânte;
-selectarea intenționată a diverselor materiale
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-realizarea de desene cu aspecte ale mediului
văzut din unghiuri diferite (de exemplu, un obiect
văzut de sus/ jos, lateral stânga/dreapta, față/
spate);
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite.
 Glasul naturii 2 1.1 -observarea spațiului ambiental urban/ rural pe -manualul; Observare
Macheta: forme, texturi – 1.2 baza identificării unor similitudini între formele -cutii de carton, sistematică,
elemente de limbaj plastic. 2.1 clădirilor și formele geometrice/formele naturale; șabloane, tempera, Evaluare frontală și
Aplicaţie: Macheta unui mediu de 2.2 formularea de răspunsuri la întrebări precum: guaşe, pensule, individuală
viaţă 2.3 „Observăm o anumită regulă în desenul creion, acuarele,
fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o foarfece, lipici, tub
descriem?”; hârtie, materiale
-vizionarea de filme având ca temă ambientul textile, polistiren,
construit; hârtie gumată,
-participarea la exerciții-joc de explorare a hârtie creponată,
legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții hârtie colorată,
plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul ziar, frunze uscate /
compoziției/lucrării); 2h
-selectarea intenționată a diverselor materiale
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-realizarea de machete (medii de viață, forme de
relief, comunitatea locală etc.);
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite.
 Paşte fericit! 1 2.1 -selectarea intenționată a diverselor materiale -manualul; Observare
Felicitarea. Aplicaţie: Felicitarea 2.2 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină -acuarele, guaşe, sistematică,
de Paşti 2.3 etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate; tempera, pensule, Evaluare frontală și
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării material textil, individuală
diferitelor materiale, prin experiment practice; hârtie gumată,
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici lipici, foarfece,
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități paiet, mărgele, fire
individuale și de grup; textile, hârtie
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații colorată / 1 h
informatice;
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite.
3. Farmecul copilăriei

Număr de ore = 6
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Ne jucăm 2 2.1 -selectarea intenționată a diverselor materiale -manualul; Observare
Jocuri şi jucării. Aplicaţie: Jucăria 2.3 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină -guaşe, tempera, rolă, sistematică,
preferată 2.4 etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate, hârtie, foarfece, Evaluare frontală
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării creion, lipici / 2 h și individuală
diferitelor materiale, prin experiment practic;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite;
-realizarea unor jucării din diferite materiale/
deșeuri (de exemplu, robot, marionete etc.);
-stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru
realizarea unui produs finit.
 Ne costumăm 2 1.1 -participarea la discuții pe tema comunicării prin -manualul; Observare
Camuflajul. Aplicaţie: Costumul de 2.1 limbaj vizual (de exemplu, analiza de portret - -șabloane, acuarele, sistematică,
camuflaj 2.3 subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie guaşe, tempera, Evaluare frontală
2.4 diferite); pensulă, material și individuală
-selectarea intenționată a diverselor materiale textil, hârtie creponată,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină foarfecă / 2 h
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate;
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-schițarea și confecționarea unor măști cu teme
din poezii, cântece, povestiri, festivaluri;
-schițarea și confecționarea costumelor pentru
scenete și momente artistice;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de
exemplu, transformarea/ adaptarea unor costume
care vor fi folosite la jocurile de mișcare ce
necesită camuflaj etc.);
-stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru
realizarea unui produs finit.
 Micul scenagraf 2 1.1 -participarea la discuții pe tema comunicării prin -manualul; Observare
Miniscena. Decor scenografic. 2.1 limbaj vizual (de exemplu, analiza de portret - -cutie carton, sistematică,
Aplicaţie: Decor din povestea 2.3 subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie șabloane, acuarele, Evaluare frontală
„Degeţica” de H. CH. Andersen diferite); tempera, guaşe, și individuală
-selectarea intenționată a diverselor materiale pensule, foarfece,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină lipici
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate; /2h
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice;
-generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup;
-realizarea unui decor scenografic (machetă)
intenționat;
-realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice;
-crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite;
-imaginarea și figurarea unui spațiu (de exemplu,
o scenă de teatru în miniatură etc.).

4. Micul artist

Număr de ore = 2
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
 Recapitulare finală. Evaluare 2 1.1 -decorarea clasei; -baloane colorate, Observare
finală 1.2 -expunerea celor mai reuşite lucrări realizate de-a ghirlande de flori din sistematică,
Proiect: Cu toţii suntem talentaţi! 2.1 lungul anului; hârtie, diplome Evaluare frontală
2.2 -organizarea unei gale la nivelul clasei; /2h și individuală
2.3 -premierea elevilor.
2.4

Joc şi mişcare
S1
1. Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă

Număr de ore = 3
Nr. Resurse Evaluare
Compet
Detalieri de conţinut ore Data Activităţi de învăţare propuse /repere
enţe
temporale
 Mesaje de tip asertiv în 3 2.1 -realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea -fluier, coardă, Aprecieri
jocurile de mișcare 13.IX. 2.2 activităților de joc și mișcare; minge / 3 h selective
(ascultarea opiniilor celorlalți; 20.IX. -implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
exprimarea deschisă a aprobării sau 27.IX. activitățile de joc și mișcare; Evaluare orala
dezaprobării rezultatelor întrecerile, -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
în jocurile de mișcare) (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
 Modalități de comunicare -participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor;
verbală și nonverbală elev – elev, -felicitarea coechipierilor/adversarilor;
în echipă, în întreceri -autoanaliza randamentului propriu;
(încurajarea, sprijinirea, stimularea, -analiza randamentului echipelor.
semnalarea)
Atribuțiile rolurilor în
jocurile de mișcare
(de subordonare, de conducere, de
executant)
Drepturile și obligațiile
participanților la jocurile de
mișcare
(participant în condiții egale la joc,
respectarea regulilor și a celorlalți
participanți)
 Responsabilitățile rolurilor
de organizare a jocurilor
(delimitarea spațiilor de joc,
amplasarea materialelor didactice,
constituirea echipelor, tragerile de
sorți)
Exemple de jocuri:
-Uliul și porumbeii;
- Păsărelele intră-n cuib;
- Năvodul.

2. Capacitate psiho-motrică DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA

Număr de ore = 11
Nr. Resurse/ Evaluare
Comp
Detalieri de conţinut ore Data Activităţi de învăţare propuse repere
etenţe
temporale
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de alergare 1.2 liber materiale : sistematica
în zig-zag 1.3 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea mingi, stafete,
JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de corzi Aprecieri
geometrice studiu Resurse selective
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale :
activităților de joc și mișcare conversatia, Evaluare orala
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia,
activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
. - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de alergare cu 1.2 liber materiale : sistematica
ocolire de obstacole 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea mingi, stafete,
2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de corzi,obiecte Aprecieri
JOC: Troica, Semănatul și culesul studiu diverse selective
cartofilor, Cursa vocalelor, -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse
Vizitiul și doicai, , Calculatoarele) activităților de joc și mișcare procedurale : Evaluare orala
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în conversatia,
activitățile de joc și mișcare explicatia,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul exercitiul,
jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Forme de
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare :
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontal,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor individual, pe
- Autoanaliza randamentului propriu echipe
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de alergare 1.2 liber materiale : sistematica
cu trecere peste obstacole 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea mingi, stafete,
JOC: Vânătorul, vrabia și albina, 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de corzi,obiecte Aprecieri
Șoarecele și pisica studiu diverse selective
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse
activităților de joc și mișcare procedurale : Evaluare orala
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în conversatia,
activitățile de joc și mișcare explicatia,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul exercitiul,
jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Forme de
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare :
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontal,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor individual, pe
- Autoanaliza randamentului propriu echipe
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de alergare 1.2 liber materiale : sistematica
cu transport, punere și culegere de 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea mingi, stafete,
obiecte 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de corzi,obiecte Aprecieri
studiu diverse selective
JOC: Poșta merge -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse
Din cerc în cerc activităților de joc și mișcare procedurale : Evaluare orala
Naveta spațială, - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în conversatia,
activitățile de joc și mișcare explicatia,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul exercitiul,
jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Forme de
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare :
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontal,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor individual, pe
- Autoanaliza randamentului propriu echipe
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de sărituri cu 2.1 liber materiale : sistematica
desprindere de pe un picior și de 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea corzi,obiecte
pe ambele picioare; în lungime si achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de diverse Aprecieri
înălțime studiu Resurse selective
JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale :
zburătoare activităților de joc și mișcare conversatia, Evaluare orala
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia,
activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Elasticul ,Șotronul,Cercurile zburătoare
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de sărituri cu 2.1 liber materiale : sistematica
desprindere de pe un picior și de 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea corzi,cercuri,obi
pe ambele picioare; în adâncime, achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de ecte diverse Aprecieri
cu coardă studiu Resurse selective
JOC: Ferește-ți picioarele -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale :
Broscuțele sar în lac activităților de joc și mișcare conversatia, Evaluare orala
Cercurile zburătoare - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia,
activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ferește-ți picioarele, Broscuțele sar în lac,
Cercurile zburătoare
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de aruncare 1.2 liber materiale : sistematica
și prindere: 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea mingi,obiecte
- aruncare azvârlită la distanță, la 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de diverse Aprecieri
țintă și la partener studiu Resurse selective
-Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale :
JOC: Suveica dublă activităților de joc și mișcare conversatia, Evaluare orala
Ferește-ți capul - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia,
Mingea la căpitan, activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Suveica dublă, Ferește-ți capul, Mingea la
căpitan,
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea corzi,obiecte sistematica
cuprinzând variante de aruncare 1.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de diverse
și prindere: 2.1 studiu Resurse Aprecieri
- aruncare împinsă cu două mâini 2.2 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale : selective
de la piept activităților de joc și mișcare conversatia,
JOC: Vânătorii și rațele - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia, Evaluare orala
Între două focuri, activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Vânătorii și rațele, Între două focuri,
Jocuri de mișcare și ștafete 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
cuprinzând variante de aruncare 1.2 liber materiale : sistematica
și prindere: 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea corzi,cercuri,obi
- prindere cu două mâini a 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de ecte diverse Aprecieri
obiectelor rostogolite / a mingii studiu Resurse selective
transmise de un partener -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea procedurale :
JOC: Ciobanu lîși apără oile activităților de joc și mișcare conversatia, Evaluare orala
Țintașii iscusiți, Suveica - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în explicatia,
încrucișată activitățile de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul demonstratia
jocurilor de mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă organizare :
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor echipe
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți, Suveica
încrucișată
Jocuri de mișcare, trasee 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
aplicative și ștafete cuprinzând 1.2 liber materiale : sistematica
deprinderi motrice complexe 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea obiecte diverse
(utilitar-aplicative): 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de Resurse Aprecieri
- tracțiune-împingere studiu procedurale : selective
-căţărare-coborâre -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia,
JOC: Derdelușul activităților de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
Ajută-te singur - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul,
Lupta cocoșilor, Ancorăm corabia activitățile de joc și mișcare demonstratia
la mal - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul Forme de
JOC: Toboganul jocurilor de mișcare organizare :
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontal,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Derdelușul, Ajută-te singur
Lupta cocoșilor, Ancorăm corabia la mal
Jocuri de mișcare, trasee 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer Resurse Observare
aplicative și ștafete cuprinzând 1.2 liber materiale : sistematica
deprinderi motrice complexe 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea obiecte diverse
(utilitar-aplicative): 2. achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte discipline de Resurse Aprecieri
- tracțiune studiu procedurale : selective
-escaladare -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia,
JOC: Avionul activităților de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
Transportul rănitului - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul exercitiul,
Cobilița, Remorcarea jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă Forme de
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare :
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontal,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor individual, pe
- Autoanaliza randamentului propriu echipe
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Avionul, Transportul rănitului, Cobilița,
Remorcarea

Joc şi mişcare
S2
1. Stil de viaţă activ
Număr de ore = 19
Nr. Resurse/ Evaluare
Compet
Detalieri de conţinut ore Data Activităţi de învăţare propuse repere
enţe
temporale
Jocuri de mișcare, trasee 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Observare
aplicative și ștafete cuprinzând 1.2 sali/ aer liber materiale : obiecte sistematica
deprinderi motrice complexe 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea diverse
(utilitar-aplicative): 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse Aprecieri selective
- tracțiune-împingere discipline de studiu procedurale :
-căţărare-coborâre -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia, Evaluare orala
-Jocuri: Vizitiul si doi cai, , practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
Sarpele isi prinde coada - Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare organizare :
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în frontal, individual,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer pe echipe
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

Jocuri de mișcare, trasee 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Observare
aplicative și ștafete cuprinzând 2.1 sali/ aer liber materiale : obiecte sistematica
deprinderi motrice complexe 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea diverse
(utilitar-aplicative): achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse Aprecieri selective
- tracțiune discipline de studiu procedurale :
-escaladare -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia, Evaluare orala
-Jocuri: Sarpele isi prinde coada, practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
Cursa broscutelor - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în exercitiul,
cadrul jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în Forme de
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer organizare :
etc.) frontal, individual,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea pe echipe
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

Jocuri de mișcare, trasee 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Observare
aplicative și ștafete cuprinzând 2.1 sali/ aer liber materiale : obiecte sistematica
deprinderi motrice complexe 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea diverse
(utilitar-aplicative): achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse Aprecieri selective
- tracțiune-împingere discipline de studiu procedurale :
-căţărare-coborâre -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia, Evaluare orala
-Jocuri:Naveta spatiala, practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
Aparatorul cetatii - Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare organizare :
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în frontal, individual,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer pe echipe
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri:Naveta spatiala, Aparatorul cetatii

Jocuri de mișcare, trasee 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse


aplicative și ștafete cuprinzând 2.1 sali/ aer liber materiale : obiecte Observare
deprinderi motrice complexe 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea diverse sistematica
(utilitar-aplicative): achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
- tracțiune discipline de studiu procedurale : Aprecieri selective
-escaladare -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
-Jocuri: Ogarul si iepurele, practicarea activităților de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
Mingea prin tunel - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în exercitiul,
cadrul jocurilor de mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în Forme de
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer organizare :
etc.) frontal, individual,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea pe echipe
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

Jocuri de mișcare și ștafete vizând 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
viteza de deplasare în relație cu 1.2 sali/ aer liber materiale : mingi,
un partener 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
: Vânătorul, vrabia și albino, Al 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
treilea fuge discipline de studiu procedurale :
-Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare organizare :
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în frontal, individual,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer pe echipe
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare și ștafete vizând 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
dezvoltarea forței dinamice a 2.1 sali/ aer liber materiale : mingi,
trunchiului și abdomenului 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
JOC: Nu te lăsa frate discipline de studiu procedurale :
Banda rulantă -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
Nu te lăsa frate - variantă practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Nu te lăsa frate, organizare :
Banda rulantă frontal, individual,
Nu te lăsa frate - variantă pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare și ștafete vizând 1 Resurse Aprecieri selective
dezvoltarea rezistenței generale Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ materiale : mingi,
JOC: Șoarecele isteț și pisica aer liber stafete, corzi Evaluare orala
periculoasă - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea Resurse
Șotronul achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte procedurale :
Vânătorii și rațele, discipline de studiu conversatia,
-Realizarea unor sarcini de colaborare în explicatia,
practicarea activităților de joc și mișcare exercitiul,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea demonstratia
conflictelor în activitățile de joc și mișcare Forme de
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în organizare :
cadrul jocurilor de mișcare: Șoarecele isteț și frontal, individual,
pisica periculoasă pe echipe
Șotronul ,Vânătorii și rațele
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri pentru coordonare oculo- 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
motorie: coordonare ochi – mână 2.1 sali/ aer liber materiale : mingi,
JOC: Ocupă locul 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
Păsărelel eintră-n cuib achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
Recunoaște-ți vecinii discipline de studiu procedurale :
Țintașii iscusiți, -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Ocupă locul, organizare :
Păsărelele intră-n cuib frontal, individual,
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți, pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri pentru coordonare oculo- 1 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
motorie: coordonare ochi – picior, 1.2 sali/ aer liber materiale : mingi,
coordonare generala 2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
JOC Poșta merge, Cercurile 2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
zburătoare discipline de studiu procedurale :
Vânătorii și rațele, Între două -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
focuri) practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Poșta merge, organizare :
Cercurile zburătoare frontal, individual,
Vânătorii și rațele, Între două focuri) pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Mesaje de tip asertiv în jocurile de 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
mişcare. 2.1 sali/ aer liber materiale : mingi,
Modalităţi de comunicare verbală 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
şi nonverbală elev-elev, în achipă, achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
în întreceri discipline de studiu procedurale :
Ocupă locul, Păsărelele intră-n -Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
cuib practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii - Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
iscusiți, conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Ocupă locul, organizare :
Păsărelele intră-n cuib frontal, individual,
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți, pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Atribuţiile rolurilor în jocurile de 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
mişcare. 2.1 sali/ aer liber materiale : mingi,
Drepturile şi obligaţiile 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
participanţilor . achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
discipline de studiu procedurale :
-Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Poșta merge, organizare :
Cercurile zburătoare frontal, individual,
Vânătorii și rațele, Între două focuri) pe echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri de mișcare pentru timpul 1 1.3 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
liber 2.1 sali/ aer liber materiale : mingi,
Jocuri: Batistuța, Vânătorul 2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
iscusit, Acul cu ața,Salut prietene achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
discipline de studiu procedurale :
-Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în Forme de
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer organizare :
etc.) frontal, individual,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea pe echipe
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Jocuri: Batistuța, Vânătorul iscusit, Acul cu
ața,Salut prietene
Jocuri de mişcare desfăşurate 1 1.3 - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în Resurse Aprecieri selective
între echipe stabile 2.1 echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer materiale : mingi,
2.2 etc.) stafete, corzi Evaluare orala
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea Resurse
echipelor procedurale :
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor conversatia,
- Autoanaliza randamentului propriu explicatia,
- Analiza randamentului echipelor exercitiul,
Jocuri: Ancorăm corabia la mal, Naveta spaţială, demonstratia
Calculatoarele, Infanteriştii Forme de
organizare :
frontal, individual,
pe echipe
Jocuri de mişcare desfăşurate 2 1.1 - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în Resurse Aprecieri selective
între echipe stabile 1.2 echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer materiale : mingi,
JOC: Calculatoarele 2.1 etc.) stafete, corzi Evaluare orala
2.2 - Participare la tragerea la sorți, la constituirea Resurse
echipelor procedurale :
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor conversatia,
- Autoanaliza randamentului propriu explicatia,
- Analiza randamentului echipelor exercitiul,
JOC: Calculatoarele demonstratia
Forme de
organizare :
frontal, individual,
pe echipe
Jocuri de mişcare si stafete 4 1.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Resurse Aprecieri selective
1.2 sali/ aer liber materiale : mingi,
2.1 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea stafete, corzi Evaluare orala
2.2 achizitiilor dobandite in cadrul celorlalte Resurse
discipline de studiu procedurale :
-Realizarea unor sarcini de colaborare în conversatia,
practicarea activităților de joc și mișcare explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea exercitiul,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstratia
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în Forme de
cadrul jocurilor de mișcare: Coșulețul cu două organizare :
toarte ,Mingea prin tunel (variantă) frontal, individual,
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în pe echipe
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
Limba şi literatura
română
S1

1. CLINCHET DE TOAMNĂ - Recapitularea noţiunilor din clasa a III-a

Număr de ore =10


Nr. Com Resurse/ Evaluare
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut ore Data peten repere
propuse
ţe temporale
1. Prima zi de şcoală după 5 1.5 - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită a. materiale: fișa
Edmondo De Amicis 2.1 angajarea verbală a tuturor membrilor de lucru, caiet,  Observarea
Sunetul, litera, vocalele şi 3.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte planșe sistematică:
consoanele. Cuvântul. 3.3 referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place a. b. procedurale:  concentrare
personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării are conversaţia, asupra sarcinii;
Despărţirea în silabe .Sensul
şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” etc.) explicaţia, rezolvarea
cuvintelor. Ortografia şi - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce exerciţiul, munca unor sarcini
punctuaţia - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn independentă conform
2. Comunicarea orală. Solicitarea pornind de la aspectele comune şi de la diferenţele c. forme de instrucțiunilor
şi oferirea de informaţii. referitoare la anumite elemente din text organizare a primite
Prezentarea unei persoane/ a - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale colectivului: Autoevaluarea
unei cărţi textului frontală, Tema de lucru
Cererea simplă familiară, - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în individuală, în clasă:
cererea politicoasă texte şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii Tema pentru
- rezolvarea unor controverse acasă
3.Substantivul
4. Statu-Palmă-Barbă-Cot după
Fraţii Grimm.Textul literar
narativ
5.Adjectivul. Descrierea.
Fragmentul descriptiv
Lectură: Plouă!... de George
Topîrceanu
1.Pronumele 5 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini a. materiale:
2. Octombrie de George 3.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele planșe,imagini,fiş  Observarea
Topîrceanu. Poezia audiate a de lucru,caiet sistematică:
3. Verbul - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte b. procedurale:  concentrare
pentru copii conversaţia, asupra sarcinii;
4. Scrierea imaginativă - textul
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic explicaţia, munca rezolvarea
creativ.Textul de informare şi pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza acestora independentă, unor sarcini
funcţional - notarea unor elemente considerate importante dintr-un exerciţiul conform
5. EVALUARE INIŢIALĂ scurt text de informare audiat c. forme de instrucțiunilor
Lectură:Nedespărțite!...de Emil - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce organizare a primite
Gârleanu - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn colectivului: Autoevaluarea
pornind de la aspectele comune şi de la diferenţele frontală Tema de lucru
referitoare la anumite elemente din text individuală, în clasă:
Tema pentru
acasă

2. PAGINI ALESE

Număr de ore = 25
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Lansare de carte 5 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de a. materiale:
2. Cartea. Rolul ilustraţiilor 1.4 sarcini simple/ itemi cu alegere multiplă pornind imagini, caiet, fişe de lucru  Observare
3. Scriem corect cel/ ce-l 2.1 de la textele audiate b. procedurale: a
Lectură:Biblioteca lui Stardi de 3.6 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme conversaţia, explicaţia, sistematică:
Edmondo de Amicis scurte pentru copii demonstraţia,exerciţiul,  concentrare
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru munca în echipă, asupra
radiofonic pentru copii şi realizarea de problematizarea, sarcinii;
improvizaţii pe baza acestora jocul rezolvarea
- notarea unor elemente considerate importante c. forme de organizare a unor sarcini
dintr-un scurt text de informare audiat colectivului: conform
- discutarea aspectelor relevante descoperite în frontală, activitate instrucțiunilor
text/ carte referitoare la personaj (de exemplu, individuală/pe primite
„Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se echipe,evaluare orală şi Autoevaluarea
deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum scrisă Tema de lucru
îşi petrece timpul liber?” etc.) în clasă:
- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei Tema pentru
corespondenţe cu un scriitor acasă
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite

1. Iniţierea şi menţinerea unui 5 1.5 - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje a. materiale:
schimb verbal. 2.2 bruiate, trunchiate, articulate defectuos caiet, fişe de lucru,imagini  Observare
Reformularea unui mesaj în 2.4 - activităţi de grup în care soluţionarea temei b. procedurale: a
funcţie de particularităţile 3.1 necesită angajarea verbală a tuturor membrilor conversaţia, explicaţia, sistematică:
- jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
interlocutorului
– eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit problematizarea, învăţarea asupra
2. Cuvântul. Despărţirea în furtuna, ce faceţi?”) prin descoperire, munca sarcinii;
silabe - inventarea unui alt final la o poveste independentă rezolvarea
3. Sensul cuvintelor. Cuvinte - minidezbateri/ controversa creativă c. forme de organizare a unor sarcini
cu sens asemănător - activităţi în perechi pe baza unor întrebări colectivului: conform
4. Cuvinte cu sens opus reciproce frontală,individuală,evaluar instrucțiunilor
Lectură: Biblioteca lui Stardi de - realizarea, în perechi sau în grup, a unei e orală, activitate în grup/în primite
Edmondo de Amicis diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi perechi Autoevaluarea
de la diferenţele referitoare la anumite elemente Tema de lucru
din text în clasă:
Tema pentru
acasă

1. Guleraş Cenuşiu după Dimitri 5 1.4 - notarea unor elemente considerate importante a. materiale: caiet, fişe de
N. Mamin-Sibiriak 3.1 dintr-un scurt text de informare audiat lucru,imagini  Observare
2. Textul literar narativ 3.4 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări b. procedurale: a
3. Delimitarea textului în reciproce conversaţia, explicaţia, sistematică:
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
fragmente
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi problematizarea, învăţarea asupra
4. Momentele textului literar de la diferenţele referitoare la anumite elemente prin descoperire, munca sarcinii;
narativ din text independentă rezolvarea
5. Intonarea propoziţiilor. - folosirea metodelor gândirii critice pentru c. forme de organizare a unor sarcini
Semnele de punctuaţie explorarea textelor colectivului: frontală, conform
Lectură:Legenda Mureșului și a activitate individuală/pe instrucțiunilor
Oltului echipe,evaluare orală şi primite
scrisă Autoevaluarea
Tema de lucru
în clasă:
Tema pentru
acasă
1. Felul propoziţiilor după 5 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii a. materiale: caiet, fişe de
scopul comunicării 2.4 – eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit lucru,imagini  Observare
2. Spaţiul, timpul şi personajele 3.5 furtuna, ce faceţi?”) b. procedurale: a
în textul narativ - inventarea unui alt final la o poveste conversaţia, explicaţia, sistematică:
- imaginarea unei continuări a unei scene de demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
3. Planul simplu de idei al
poveste problematizarea, învăţarea asupra
textului narativ - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce prin descoperire, munca sarcinii;
4. Povestirea orală şi scrisă a - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii independentă rezolvarea
unui fragment stabilesc roluri şi derularea activităţilor c. forme de organizare a unor sarcini
5. Scriem corect cea/ ce-a - minidezbateri/ controversa creativă colectivului: frontală, conform
Lectură: Legenda Mureșului și a - realizarea de proiecte integrate care vizează activitate individuală/pe instrucțiunilor
Oltului legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară echipe,evaluare orală şi primite
prezentată în textele citite scrisă Autoevaluarea
- observarea dezacordului şi a altor abateri Tema de lucru
în clasă:
Tema pentru
acasă

1. Un inventator român - Traian 5 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări a. materiale: caiet, fişe de
Vuia 3.4 reciproce lucru,imagini  Observare
2. Verbul.Numărul verbului 4.3 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei b. procedurale: a
3. Persoana verbului diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi conversaţia, explicaţia, sistematică:
de la diferenţele referitoare la anumite elemente demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
4. RECAPITULARE - Bogăţia
din text problematizarea, învăţarea asupra
şi veselia - adaptare după - folosirea metodelor gândirii critice pentru prin descoperire, munca sarcinii;
Petre Ispirescu explorarea textelor independentă, jocul rezolvarea
5. EVALUARE - Fluieraşul de - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi c. forme de organizare a unor sarcini
os - adaptare după Iulia descriere verbală) colectivului: conform
Haşdeu frontală, activitate instrucțiunilor
Lectură: Micul patriot padovan de individuală/pe primite
Edmondo de Amicis echipe,evaluare orală şi Autoevaluarea
scrisă Tema de lucru
în clasă:
Tema pentru
acasă

3. FILE DE ISTORIE
Număr de ore = 20
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Scrisoarea III de Mihai 5 3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri a. materiale: caiet, fişe
Eminescu 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor de lucru,imagini  Observar
2. Semnele de punctuaţie: redactate b. procedurale: ea
ghilimelele, punctele de - discutarea greşelilor de ortografie conversaţia, explicaţia, sistematică:
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
suspensie
corectă problematizarea, asupra
3. Pronunţăm şi scriem corect învăţarea prin sarcinii;
4. Timpul verbului descoperire, munca rezolvarea
5. Scriem corect odată/ o dată independentă, jocul unor sarcini
Lectură: Revedere de Mihai c. forme de orga conform
Eminescu nizare a colectivului: instrucțiunilor
frontală, activitate primite
individuală/pe Autoevaluare
echipe,evaluare orală şi a
scrisă Tema de
lucru în clasă:
Tema pentru
acasă

1. Moş Ion Roată şi Vodă Cuza 5 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări a. materiale: caiet, fişe
după Ion Creangă 3.4 reciproce de lucru,imagini cu  Observar
2. Transformarea dialogului în 4.1 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diverse obiecte, mini- ea
povestire diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi cărticele, sistematică:
de la diferenţele referitoare la anumite elemente b. procedurale:  concentrare
3. Povestirea scrisă a unor
din text conversaţia, explicaţia, asupra
fragmente - folosirea metodelor gândirii critice pentru demonstraţia, exerciţiul,
4. Povestirea scrisă a unui text de sarcinii;
explorarea textelor problematizarea, rezolvarea
mică întindere după planul - autoevaluarea şi interevaluarea textelor învăţarea prin
simplu de idei unor sarcini
redactate descoperire, munca conform
independentă, jocul instrucțiunilor
c. forme de organizare a primite
colectivului: Autoevaluare
frontală, activitate a
individuală, în grup/ pe Tema de
echipe,evaluare orală şi lucru în clasă:
scrisă Tema pentru
acasă

1. Grupurile de sunete 5 1.5 - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje a. materiale: : caiet, fişe
2. Factorii care pot perturba 3.5 bruiate, trunchiate, articulate defectuos de lucru,imagini  Observar
comunicarea 4.1 - activităţi de grup în care soluţionarea temei b. procedurale: ea
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi necesită angajarea verbală a tuturor membrilor conversaţia, explicaţia, sistematică:
- observarea dezacordului şi a altor abateri demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
sens diferit
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor problematizarea, asupra
4. Pronunţăm şi scriem corect redactate învăţarea prin
Lectură: Muma lui Ștefan cel Mare sarcinii;
- discutarea greşelilor de ortografie descoperire, munca rezolvarea
de Dimitrie Bolintineanu - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea independentă, jocul unor sarcini
corectă c. forme de organizare a conform
colectivului: frontală, instrucțiunilor
activitate individuală, în primite
grup/ pe echipe,evaluare Autoevaluare
orală şi scrisă a
Tema de
lucru în clasă:
Tema pentru
acasă

1. Planul dezvoltat de idei 5 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor a. materiale: caiet, fişe
2. Părţile unui text creativ 1.4 fragmente de text audiate de lucru,imagini  Observar
3. RECAPITULARE - La Alba 2.1 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini b. procedurale: ea
Iulia 2.3 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la conversaţia, explicaţia, sistematică:
textele audiate demonstraţia, exerciţiul,  concentrare
4. Recapitulare-Proiect-Ziua
- vizionarea de scurtmetraje animate sau filme problematizarea, asupra
Naţională a României scurte pentru copii învăţarea prin
5. EVALUARE - Ştefan cel sarcinii;
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru descoperire, munca rezolvarea
Mare şi Vrâncioaia - poveste radiofonic pentru copii şi realizarea de independentă, jocul unor sarcini
populară improvizaţii pe baza acestora c. forme de organizare a conform
- notarea unor elemente considerate importante colectivului: frontală, instrucțiunilor
dintr-un scurt text de informare audiat activitate individuală, în primite
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea grup/ pe echipe,evaluare Autoevaluare
personajului; aprecierea interpretării după criterii orală şi scrisă a
convenite Tema de
- discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în lucru în clasă:
faza iniţială şi la final Tema pentru
- discutarea unor criterii pentru aprecierea acasă
prezentării unor proiecte/ teme
- concurs de prezentări orale pe o temă anunţată
cu juriu dintre elevii clasei
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor
imagini care corespund momentelor unei
întâmplări

4. MAGIA IERNII

Număr de ore = 15
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Moş Crăciun a fost răpit după 5 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru a. materiale: caiet, fişe
Lyman Frank Baum 3.5 explorarea textelor de lucru,imagini cu  Observare
2. Povestirea scrisă a unui text de 4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri diverse obiecte, planşe a
mică întindere după planul - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate b. procedurale: sistematică:
- discutarea greşelilor de ortografie conversaţia, explicaţia,  concentrare
dezvoltat de idei
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea demonstraţia, asupra
3. Substantivul. Felul corectă exerciţiul, sarcinii;
substantivelor problematizarea, rezolvarea
4. Pronunţăm şi scriem corect învăţarea prin unor sarcini
Lectură: La colindat de Ion Creangă descoperire, munca conform
independentă, jocul instrucțiunilor
c. forme de primite
organizare a Autoevaluarea
colectivului: frontală, Tema de lucru
activitate individuală, în clasă:
în grup/ pe Tema pentru
echipe,evaluare orală şi acasă
scrisă
1. Înţelegerea în profunzime a 5 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale a. materiale: caiet, fişe
mesajului textului. Asocierea 3.4 textului de lucru, imagini  Observare
elementelor textului cu 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative diverse, a
experienţele proprii descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie b. procedurale: sistematică:
de diverse criterii conversaţia, explicaţia,  concentrare
2. Numărul substantivului
- rezolvarea unor controverse demonstraţia, asupra
3. Genul substantivului - folosirea metodelor gândirii critice pentru exerciţiul, sarcinii;
4. Textul funcţional. Invitaţia explorarea textelor problematizarea, rezolvarea
5. Textul creativ după un plan de - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o învăţarea prin unor sarcini
idei diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de descoperire, munca conform
Lectură: Bradul deHans Christian teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) independentă, jocul instrucțiunilor
Andersen - scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, c. forme de primite
la un picnic etc. organizare a Autoevaluarea
colectivului: frontală, Tema de lucru
activitate individuală, în clasă:
în grup/ pe echipe, Tema pentru
evaluare orală şi scrisă acasă

1. Patinele de argint după Mary E. 5 2.4 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce a. materiale: caiet, fişe
Mapes-Dodge 3.1 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii de lucru, imagini  Observare
2. Adjectivul. Acordul adjectivului 3.4 stabilesc roluri şi derularea activităţilor diverse, imagini, planşă a
cu substantivul - minidezbateri/ controversa creativă b. procedurale: sistematică:
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce conversaţia, explicaţia,  concentrare
3. Poziţia adjectivului faţă de
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame demonstraţia, asupra
substantiv Venn pornind de la aspectele comune şi de la exerciţiul,
Lectură: Bradul deHans Christian sarcinii;
diferenţele referitoare la anumite elemente din text problematizarea, rezolvarea
Andersen - folosirea metodelor gândirii critice pentru învăţarea prin unor sarcini
explorarea textelor descoperire, munca conform
independentă, jocul instrucțiunilor
c. forme de primite
organizare a Autoevaluarea
colectivului: frontală, Tema de lucru
activitate individuală, în clasă:
în grup/ pe Tema pentru
echipe,evaluare orală şi acasă
scrisă
Limba şi literatura
română
S2
1. MAGIA IERNII

Număr de ore = 10
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Scriem corect sar/ s-ar 5 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ a. materiale: caiet,
2. Înţelegerea în profunzime a 3.4 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place fişe de lucru,  Observare
mesajului textului. Extragerea 4.1 personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării planşă, imagini a
unor elemente semnificative 4.3 are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” etc.) diverse sistematică:
- realizarea unui portret al personajului folosind diferite b. procedurale:  concentrare
din text pentru a susţine o
modalităţi de exprimare: desen/colaj, ritm/melodie, conversaţia, asupra
opinie pantomimă etc.; verbalizarea şi comentarea acestei explicaţia, sarcinii;
3. Personajul literar descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un demonstraţia, rezolvarea
4. Descrierea de tip portret a unui coleg exerciţiul, unor sarcini
personaj pe baza unui plan - participarea la joc de rol pentru a intra în pielea problematizarea, conform
simplu personajului; aprecierea interpretării după criterii învăţarea prin instrucțiunilor
5. Scriem corect numai/ nu mai convenite descoperire, munca primite
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea independentă, jocul Autoevaluarea
textelor c. forme de Tema de lucru
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate organizare a în clasă:
- discutarea greşelilor de ortografie colectivului: Tema pentru
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea frontală, activitate acasă
corectă individuală, în
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial grup/ pe
pentru copii echipe,evaluare
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva orală şi scrisă
necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la primul
mesaj, de exemplu )
1. Descrierea de tip portret a 5 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza a. materiale: caiet,
persoanei proprii pe baza unui 2.4 iniţială şi la final fişe de lucru,  Observare
plan simplu 3.1 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce imagini a
2. Oferirea de informaţii 4.5 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii b. procedurale: sistematică:
stabilesc roluri şi derularea activităţilor conversaţia,  concentrare
referitoare la universul şcolar şi
- minidezbateri/ controversa creativă explicaţia,, asupra
extraşcolar - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce exerciţiul, munca sarcinii;
3. RECAPITULARE - Povestea - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame independentă, rezolvarea
unui brad - adaptare după Venn pornind de la aspectele comune şi de la diferenţele c. forme de unor sarcini
Hans Christian Andersen referitoare la anumite elemente din text organizare a conform
4. EVALUARE - Un bulgăre de - realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa colectivului: instrucțiunilor
zăpadă după Edmondo De pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de profesori frontală, activitate primite
Amicis sau de clasă individuală, în Autoevaluarea
- realizarea de afişe pentru promovarea unor grup/ pe Tema de lucru
evenimente din şcoală; echipe,evaluare în clasă:
orală şi scrisă Tema pentru
acasă

2. UNIVERSUL COPILĂRIEI)

Număr de ore = 25
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Iarna pe uliţă de George 5 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări a. materiale: caiet,
Coşbuc 3.4 reciproce fişe de lucru,planşe,  Observarea
2. Poezia. Strofa. Versul 4.1 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei imagini sistematică:
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi b. procedurale:  concentrare
3. Înţelegerea mesajului poeziei de la diferenţele referitoare la anumite elemente conversaţia, asupra sarcinii;
4. Formularea de concluzii din text explicaţia,, exerciţiul, rezolvarea
simple pe baza unei poezii - folosirea metodelor gândirii critice pentru munca independentă unor sarcini
5. Scriem corect mia/ mi-a explorarea textelor c. forme de conform
Lectură:Scrisoarea III de Mihai - autoevaluarea şi interevaluarea textelor organizare a instrucțiunilor
Eminescu redactate colectivului: frontală, primite
- discutarea greşelilor de ortografie activitate individuală, Autoevaluarea
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea în grup/ pe Tema de lucru în
corectă echipe,evaluare orală clasă:
şi scrisă Tema pentru
acasă

1. Întâlnirea lui Tom cu prinţul - 5 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări a. materiale: : caiet,
adaptare după Mark Twain 3.4 reciproce fişe de lucru, planşă ,  Observarea
2. Dialogul în textul narativ 4.3 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei imagini diverse, sistematică:
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi b. procedurale:  concentrare
3. Formularea de întrebări şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente conversaţia, asupra sarcinii;
răspunsuri din text explicaţia, rezolvarea
4. Formularea unor predicţii pe - folosirea metodelor gândirii critice pentru demonstraţia, unor sarcini
baza unor fragmente din text explorarea textelor exerciţiul, conform
Lectură:Când stăpânul nu-I acasă - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi problematizarea, instrucțiunilor
de Emil Gârleanu descriere verbală) învăţarea prin primite
- proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea descoperire, munca Autoevaluarea
unor animale de companie fără stăpân” independentă, jocul Tema de lucru în
c. forme de clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

1. Pronumele personal. 5 1.3 - observarea dezacordului sau a altor abateri a. materiale: caiet,
Pronumele personal de 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor fişe de lucru, ,  Observarea
politeţe redactate imagini diverse, sistematică:
- discutarea greşelilor de ortografie poveşti audio, lecturi  concentrare
2. Numărul pronumelui - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea ilustrate, planşă asupra sarcinii;
3. Persoana pronumelui corectă b. procedurale: rezolvarea
4. Genul pronumelui conversaţia, unor sarcini
Lectură:O rază de Emil Gârleanu explicaţia, conform
demonstraţia, instrucțiunilor
exerciţiul, primite
problematizarea, Autoevaluarea
învăţarea prin Tema de lucru în
descoperire, munca clasă:
independentă, jocul Tema pentru
c. forme de acasă
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Alte forme ale pronumelui 5 1.4 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme a. materiale: caiet,
personal 2.2 scurte pentru copii fişe de lucru imagini  Observarea
2. Textul creativ cu început sau 4.4 - audierea unor scenete/ fragmente de teatru diverse, sistematică:
radiofonic pentru copii şi realizarea de b. procedurale:  concentrare
sfârşit dat improvizaţii pe baza acestora conversaţia, asupra sarcinii;
3. Sensurile cuvintelor - notarea unor elemente considerate importante explicaţia, rezolvarea
4. Relatarea unei întâmplări după dintr-un scurt text de informare audiat demonstraţia, unor sarcini
banda desenată - inventarea unui alt final la o poveste exerciţiul, conform
Lectură:Vizită de Ioan Luca - imaginarea unei continuări a unei scene de problematizarea, instrucțiunilor
Caragiale poveste învăţarea prin primite
- relatarea unor întâmplări având ca suport banda descoperire, munca Autoevaluarea
desenată independentă, jocul Tema de lucru în
- exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de c. forme de clasă:
exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? organizare a Tema pentru
Ce mirosim? Ce vedem?”) colectivului: frontală, acasă
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu activitate individuală,
mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) în grup/ pe
- antrenamente de scriere creativă în grup echipe,evaluare orală
(avansare de idei, selectare de idei, construirea şi scrisă
firului narativ, revenire asupra textului)
1. Scriem corect ai/ a-i 5 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în a. materiale: caiet,
2. RECAPITULARE - D-l Goe... 2.4 text/ carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce fişe de lucru, imagini  Observarea
după Ion Luca Caragiale 4.1 îi place personajului? Cum se mişcă/se diverse, planşe cu sistematică:
deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum medii de viaţă  concentrare
3. EVALUARE - Frumuseţea îşi petrece timpul liber?” etc.) b. procedurale: asupra sarcinii;
Neagră după Anna Sewell - realizarea unui portret al personajului folosind conversaţia, rezolvarea
Lectură: Vizită de Ioan Luca diferite modalităţi de exprimare: desen/colaj, explicaţia, unor sarcini
Caragiale ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi demonstraţia, conform
comentarea acestei descrieri de către cel care a exerciţiul, instrucțiunilor
realizat-o sau de către un coleg problematizarea, primite
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea învăţarea prin Autoevaluarea
personajului; aprecierea interpretării după criterii descoperire, munca Tema de lucru în
convenite independentă, jocul clasă:
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce c. forme de Tema pentru
- proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii organizare a acasă
stabilesc roluri şi derularea activităţilor colectivului: frontală,
- minidezbateri/ controversa creativă activitate individuală,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor în grup/ pe
redactate echipe,evaluare orală
- discutarea greşelilor de ortografie şi scrisă
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă

3. E PRIMĂVARĂ IAR!

Număr de ore = 25
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Grădina Uriaşului - poveste 5 1.2 - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de a. materiale: caiet,
populară 4.1 emisiune audio/ video (Discovery, National fişe de lucru, poveşti  Observarea
2. Cuvântul - parte de propoziţie Geographic) audio sistematică:
- explicarea sensului cuvântului pornind de la b. procedurale:  concentrare
3. Predicatul exprimat prin verb context conversaţia, asupra sarcinii;
4. Sensurile neobişnuite ale - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate explicaţia, rezolvarea
cuvintelor - discutarea greşelilor de ortografie demonstraţia, unor sarcini
Lectură:Racul, broasca și o știucă - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea exerciţiul, conform
de Alecu Donici corectă problematizarea, instrucțiunilor
învăţarea prin primite
descoperire, munca Autoevaluarea
independentă Tema de lucru în
c. forme de clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Textul creativ în care se 5 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru a. materiale: caiet,
introduc expresii şi cuvinte de 3.5 explorarea textelor fişe de lucru, ,imagini  Observarea
sprijin 4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri diverse sistematică:
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate b. procedurale:  concentrare
2. Subiectul. Subiectul exprimat - discutarea greşelilor de ortografie conversaţia, asupra sarcinii;
prin substantiv - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea explicaţia, rezolvarea
3. Subiectul exprimat prin corectă demonstraţia, unor sarcini
pronume personal exerciţiul, conform
4. Acordul subiectului cu problematizarea, instrucțiunilor
predicatul învăţarea prin primite
Lectură:Lupul și barza de La descoperire, munca Autoevaluarea
Fontaine independentă Tema de lucru în
c. forme de clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Propoziţia simplă. Părţile 5 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante a. materiale: : caiet,
principale de propoziţie 3.4 ale textului fişe de lucru, imagini  Observarea
2. Propoziţia dezvoltată. Părţile - realizarea de liste cu aspecte semnificative diverse sistematică:
descoperite în texte şi clasificarea acestora în b. procedurale:  concentrare
secundare de propoziţie funcţie de diverse criterii conversaţia, asupra sarcinii;
3. Scriem corect var/ v-ar - rezolvarea unor controverse explicaţia, rezolvarea
4. Organizatori grafici. Barza. - folosirea metodelor gândirii critice pentru demonstraţia, unor sarcini
5. Extragerea unor elemente explorarea textelor exerciţiul, conform
considerate importante dintr- - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi problematizarea, instrucțiunilor
dintr-un tabel într-un text învăţarea prin primite
un text de informare descoperire, munca Autoevaluarea
Lectură: Corbul și vulpea de La independentă Tema de lucru în
Fontaine c. forme de clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

1. Textul creativ cu titlu dat 5 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor a. materiale: caiet,
2. Formularea de concluzii 3.1 fragmente de text audiate fişe de lucru, imagini  Observarea
simple pe baza lecturii unui 3.3 - oferirea de concluzii simple pornind de la diverse, sistematică:
scurtmetraje animate procedurale:  concentrare
text informativ - activităţi în perechi pe baza unor întrebări conversaţia, asupra sarcinii;
3. Prezentarea unei activităţi reciproce explicaţia, rezolvarea
4. Povestirea scrisă a unei - realizarea, în perechi sau în grup, a unei demonstraţia, unor sarcini
activităţi diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi exerciţiul, conform
5. Textul creativ în care se de la diferenţele referitoare la anumite elemente problematizarea, instrucțiunilor
din text învăţarea prin primite
introduce dialogul
- minidezbateri pornind de la aspecte interesante descoperire, munca Autoevaluarea
Lectură:Leul deghizat de George ale textului independentă
Topîrceanu Tema de lucru în
- realizarea de liste cu aspecte semnificative c. forme de clasă:
descoperite în texte şi clasificarea acestora în organizare a Tema pentru
funcţie de diverse criterii colectivului: frontală, acasă
- rezolvarea unor controverse activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Familia de cuvinte 5 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor a. materiale: caiet,
2. RECAPITULARE - Concertul 2.4 fragmente de text audiate fişe de lucru, planşă  Observarea
primăverii de George Coşbuc 3.1 - oferirea de concluzii simple pornind de la magini diverse, sistematică:
scurtmetraje animate / fragmente de desene imagini cu lecturi,  concentrare
3. EVALUARE - Povestea animate reguli de ocrotire a asupra sarcinii;
iepuraşului Peter după Helen - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce naturii, rezolvarea
Beatrix Potter - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii b. procedurale: unor sarcini
Lectură:Povestea anotimpului uitat stabilesc roluri şi derularea activităţilor conversaţia, conform
de Jonathan Swift - minidezbateri/ controversa creativă explicaţia, instrucțiunilor
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări demonstraţia, primite
reciproce exerciţiul, Autoevaluarea
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei problematizarea, Tema de lucru în
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi învăţarea prin clasă:
de la diferenţele referitoare la anumite elemente descoperire, munca Tema pentru
din text independentă acasă
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

4. DIN TAINELE NATURII

Număr de ore =25


Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. Lacrima unui fir de iarbă după 5 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – a. materiale: : caiet,
George Mihail Zamfirescu 3.5 eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit fişe de lucru, ,  Observarea
2. Relatarea orală şi scrisă a unei 4.1 furtuna, ce faceţi?”) imagini diverse, sistematică:
- inventarea unui alt final la o poveste b. procedurale:  concentrare
întâmplări imaginate pe baza - imaginarea unei continuări a unei scene de conversaţia, asupra sarcinii;
unor întrebări de sprijin poveste explicaţia, rezolvarea
3. Felurile propoziţiilor după - relatarea unor întâmplări având ca suport banda demonstraţia, unor sarcini
aspectul predicatului desenată exerciţiul, conform
4. Scriem corect întruna/ într-una - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de problematizarea, instrucțiunilor
Lectură: Omul nu poate să facă, un exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce învăţarea prin primite
lucru la toți să placă de Anton Pann mirosim? Ce vedem?”) descoperire, munca Autoevaluarea
- observarea dezacordului şi a altor abateri independentă Tema de lucru
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate c. forme de în clasă:
- discutarea greşelilor de ortografie organizare a Tema pentru
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea colectivului: frontală, acasă
corectă activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Furtuna - fragment de Ştefan 5 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în a. materiale: caiet,
Octavian Iosif 3.3 faza iniţială şi la final fişe de lucru, planşă  Observarea
2. Prezentarea unui proiect şi a 3.6 - discutarea unor criterii pentru aprecierea imagini diverse, sistematică:
4.2 prezentării unor proiecte/ teme imagini cu lecturi,  concentrare
rezultatelor acestuia
3. Textul creativ după un plan - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor colaje din asupra sarcinii;
propriu de idei imagini care corespund momentelor unei întâmplări desene,simboluri, rezolvarea
4. Comunicarea nonverbală - minidezbateri pornind de la aspecte interesante cuvinte, planşă, reguli unor sarcini
ale textului de comunicare conform
5. Formularea de solicitări - realizarea de liste cu aspecte semnificative eficientă, civilizată, instrucțiunilor
formale şi informale descoperite în texte şi clasificarea acestora în b. procedurale: primite
Lectură: La scăldat de Ion Creangă funcţie de diverse criterii conversaţia, Autoevaluarea
proiecte de documentare la diverse discipline explicaţia, Tema de lucru
şcolare sau în vederea unor activităţi extraşcolare demonstraţia, în clasă:
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, exerciţiul, Tema pentru
la un picnic etc. problematizarea, acasă
învăţarea prin
descoperire, munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Povestea mărului - legendă 5 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în a. materiale: caiet,
2. Proiectul de documentare 3.6 faza iniţială şi la final fişe de lucru, planşă  Observarea
3. Afişul 4.5 - discutarea unor criterii pentru aprecierea imagini diverse, sistematică:
prezentării unor proiecte/ teme b. procedurale:  concentrare
4. Exprimarea propriilor opinii - proiecte de documentare la diverse discipline conversaţia, asupra sarcinii;
5. Textul creativ liber şcolare sau în vederea unor activităţi extraşcolare explicaţia, rezolvarea
Lectură: La scăldat de Ion Creangă (de exemplu, excursii, concursuri, serbări) demonstraţia, unor sarcini
- realizarea de afişe pentru promovarea unor exerciţiul, conform
evenimente din şcoală; concurs de afişe problematizarea, instrucțiunilor
învăţarea prin primite
descoperire, munca Autoevaluarea
independentă Tema de lucru
c. forme de în clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. Scriem corect mie/ mi-e 5 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante a. materiale: caiet,
2. Cartea poştală 3.6 ale textului fişe de lucru, planşă  Observarea
3. RECAPITULARE - Povestea 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative b. procedurale: sistematică:
descoperite în texte şi clasificarea acestora în conversaţia,  concentrare
anotimpului uitat după funcţie de diverse criterii explicaţia, asupra sarcinii;
Jonathan Swift - rezolvarea unor controverse demonstraţia, rezolvarea
4. EVALUARE - Cioc! Cioc! - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite exerciţiul, unor sarcini
Cioc! după Emil Gârleanu -completarea corectă a datelor destinatarului pe un problematizarea, conform
5. ROADELE CUNOAŞTERII plic/ pe o carte poştală, precum şi în format digital învăţarea prin instrucțiunilor
Lectură: Concurs literar descoperire, munca primite
independentă Autoevaluarea
c. forme de Tema de lucru
organizare a în clasă:
colectivului: frontală, Tema pentru
activitate individuală, acasă
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

5. ÎNTÂMPLĂRI DINTR-O VARĂ

Număr de ore = 15
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
1. La scăldat după Ion Creangă 5 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ a. materiale:caiet,
2. Povestirea orală şi scrisă a 3.5 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi fişe de lucru, planşe  Observarea
unei întâmplări trăite 4.2 place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? cb. procedurale:, sistematică:
Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece conversaţia,  concentrare
3. Scriem corect ceai/ ce-ai timpul liber?” etc.) explicaţia, asupra sarcinii;
4. Mesajul text - observarea dezacordului şi a altor abateri demonstraţia, rezolvarea
5. E-mailul - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o exerciţiul, unor sarcini
Lectură: Cântărețul de Emil diversitate de subiecte prin email (întrebări legate problematizarea, învă conform
Gârleanu de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) ţarea prin instrucțiunilor
descoperire, munca primite
independentă jocul Autoevaluarea
c. forme de Tema de lucru în
organizare a clasă:
colectivului: frontală, Tema pentru
activitate individuală, acasă
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. RECAPITULARE - Merlin 5 3.6 - întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe a. materiale: caiet,
vrăjitorul - legendă britanică 4.4 cu un scriitor fişe de lucru, planşe  Observarea
2. RECAPITULARE - Stejarul - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite diverse sistematică:
- relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, b. procedurale:  concentrare
şi trestia de La Fontaine cum, unde, de ce a făcut...? conversaţia, asupra sarcinii;
3. EVALUARE - Legenda - realizarea unui jurnal de lectură care să conţină explicaţia, rezolvarea
Lebedei - legendă britanică elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ demonstraţia, unor sarcini
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează exerciţiul, conform
problematizarea, învă instrucțiunilor
ţarea prin primite
descoperire, munca Autoevaluarea
independentă jocul Tema de lucru în
c. forme de clasă:
organizare a Tema pentru
colectivului: frontală, acasă
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
1. EVALUARE - Jurnal de cititor 5 1.4 -concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini a. materiale: teste,
Șezătoare literară 2.3 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la fişe  Observarea
Proiect 2.5 textele audiate b. procedurale: sistematică:
3.2 - notarea unor elemente considerate importante munca independentă,  concentrare
4.2 dintr-un scurt text de informare audiat jocul asupra sarcinii;
- discutarea unor criterii pentru aprecierea c. forme de rezolvarea
prezentării unor proiecte/ teme organizare a unor sarcini
- promovarea unei idei/ a unor produse colectivului: frontală, conform
- realizarea de proiecte integrate care vizează activitate individuală, instrucțiunilor
legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară în grup/ pe primite
prezentată în textele citite echipe,evaluare orală Autoevaluarea
- realizarea de postere/ organizatori grafici pentru şi scrisă Tema de lucru în
a indica relaţia dintre text (literar sau de informare) clasă:
şi experienţele proprii Tema pentru
- comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o acasă
diversitate de subiecte prin email (întrebări legate
de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.)

Geografie
S1
1. Elemente de geografie a orizontului local şi apropiat

Număr de ore = 8
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
Orizontul apropiat 1 -recapitularea sintetică și selectivă a terminologiei -manualul, imagini, Evaluare
 Clasa, şcoala, cartierul, 1.1 specifice învățate în clasele I-III; fotografii, orală
localitatea 1.2 -identificarea și denumirea elementelor care instrumente de
 Orientarea şi distanţele în 2.1 definesc orizontul apropiat; măsură adecvate
orizontul apropiat 2.3 -descrierea unor elemente din orizontul orizontul (riglă, ruletă, compas
3.1 apropiat pe baza informațiilor din manual, din etc) / 1 h
experiențialul cotidian al elevului;
-notarea și explicarea termenilor geografici
desprinși din manual / texte complementare / dintr-
un mesaj oral;
-identificarea poziţiei obiectelor observate în
orizontul apropiat prin raportare reciprocă față de
anumite elemente-reper;
-utilizarea termenilor geografici învățați în enunțuri
proprii referitoare la elementele observate;
-măsurarea distanțelor (în clasă, în școală etc.) cu
instrumente de măsură adecvate.
 Planul clasei, al şcolii, al 1 1.1 -notarea și explicarea termenilor geografici -manualul, imagini, Evaluare orală
locuinţei, al cartierului şi al 1.2 desprinși din manual/denumiți de professor; scheme, planul şcolii, Autoevaluarea
localităţii 2.1 -definirea, în formulări proprii simple, a sensului planul localităţii Proiectul
3.1 termenilor învățați; /1h Portofoliul
3.2 -măsurarea distanțelor (în clasă, în școală etc.) cu
3.4 instrumente de măsură adecvate;
4.1 -realizarea unor planuri simple utilizând forme
geometrice simple;
-construirea planului clasei, al școlii, al cartierului;
-citirea și înțelegerea semnelor convenționale
utilizate la întocmirea planului;
-identificarea poziției obiectelor pe planul clasei,
planul școlii și al localității;
-explorarea unor surse de informare noi și
alternative pentru lărgirea orizontului de cunoaștere.
Orizontul local 1 1.2 -utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri -manualul, imagini, Evaluare orală
 Orizontul, linia orizontului, 1.3 proprii referitoare la realitatea observabilă în textele fotografii din Autoevaluarea
punctele cardinale 3.1 din manual sau în experiențialul cotidian al elevului; orizontul local, Proiectul
-completarea unor spații lacunare cu termeni scheme Portofoliul
adecvați; /1h
-exprimarea poziției obiectelor din realitatea
înconjurătoare sau reprezentate pe un suport
cartografic (plan) cu ajutorul punctelor cardinal;
-stabilirea punctelor cardinale cu diferite
instrumente/mijloace de orientare.

 Hărţi ale orizontului local 1 . 1.1 -notarea și redarea, în formulări proprii simple, a -manualul, scheme, Evaluare orală
1.2 semnificației termenilor identificați în manual/ atlasul geografic, Autoevaluarea
2.1 denumiți de professor; hărţi ale orizontului Proiectul
3.2 -calcularea unor distanțe pe hărți la scări diferite; local / 1 h Portofoliul
3.4 -citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări
convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local;
-explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre
un element și semnul convențional corespunzător;
-explicarea unor elemente redate în forme grafice.
Caracteristici generale 1 -descrierea unor elemente și fenomene din mediul -manualul, imagini, Evaluare orală
observabile ale orizontului local înconjurător; fotografii din Autoevaluarea
 Relief, hidrografie, vegetaţie 2.2 -identificarea unor elemente și fenomene pe baza orizontul local, Proiectul
2.3 experiențialului cotidian; circuitul apei în Portofoliul
4.1 -gruparea elementelor și a fenomenelor studiate pe natură
baza unor criterii; (blocdiagramă),
-explorarea unor surse de informare noi și informaţii preluate
alternative pentru lărgirea orizontului de cunoaștere din mass-media
a realității geografice locale. locală/ internet, fişă
de observare a
oritontului local
/1h
 Populaţie, aşezări, activităţi ale 1 . 2.1 -descrierea unor elemente și fenomene din mediul -manualul, imagini, Evaluare orală
oamenilor 2.2 înconjurător; fotografii din Autoevaluarea
2.3 -identificarea unor elemente și fenomene pe baza orizontul local, Proiectul
experiențialului cotidian; informaţii preluate Portofoliul
-gruparea elementelor studiate/observate pe baza din mass-media
unor criterii specifice; locală/ internet, fişă
-utilizarea unor operații matematice minime în de observare a
perceperea unor situații reale observate. oritontului local
/1h

Modificări observabile şi repere 1 -reformularea unor texte, folosind corect termenii -manualul, imagini, Evaluare orală
de timp 1.3 corespunzători; fotografii din Autoevaluarea
 Modificări observabile în 2.1 -identificarea modificărilor geografice observabile orizontul local, Proiectul
realitatea înconjurătoare 2.2 din realitatea înconjurătoare; scheme, calendare / 1 Portofoliul
 Repere de timp:ora, ziua, 2.3 -explicarea repartiției unor elemente geografice în h
săptămâna, anul, calendarul diferite situații de spațiu și timp;
De la orizontul local la ţară -identificarea principalelor elemente observabile
 Localitatea natală. Regiunea care formează realitatea geografică înconjurătoare;
înconjurătoare. Ţara -realizarea unor calcule aritmetice minimale
presupuse de parcurgerea conținuturilor ofertate
privind reperele de timp;
-identificarea succesiunii unor fenomene din
realitatea geografică înconjurătoare în raport cu
anumite repere temporal;
-aplicarea unor cunoștințe de cronologie la
succesiuni de fenomene din realitatea observată;
-corelarea unor fenomene observabile cu interval
cunoscute de timp.
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -precizarea punctelor cardinale care se regăsesc în -fişe de evaluare Autoevaluarea
1.2 enunţuri date; /1h Test de
1.3 -completarea de texte lacunare/spaţii punctate; evaluare
2.1 -identificarea într-un text literar dat a sumativă (T1)
2.2 caracteristicilor geografice ale zonei prezentate.
Proiectul
2.3
3.2
3.4
2. România – elemente de geografie generală

Număr de ore = 6
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
România – limite şi vecini 1 -identificarea termenilor geografici noi, ofertați de -manualul, scheme, Evaluare orală
 Limite şi vecini 1.1 conținuturile învățării (din manual/denumiți de harta României / 1 h Autoevaluarea
1.2 profesor); Proiectul
2.1 -definirea, în formulări proprii, a sensului Portofoliul
3.1 termenilor geografici identificați;
-utilizarea unor elemente de aritmetică pentru
analizarea cantitativă a realității geografice
studiate;
-identificarea elementelor reprezentate pe
suporturile cartografice ofertate, cu ajutorul
legendei.
România – caracteristici 1 -reformularea unor enunțuri, folosind corect -manualul, scheme, Evaluare orală
naturale 1.3 termenii care reflectă realitatea geografică fişe de lucru, harta Autoevaluarea
 Relieful. Caracteristici 2.3 studiată; României / 1 h Proiectul
generale şi trepte de relief 3.1 -utilizarea unor algoritmi de prezentare a Portofoliul
3.2 caracteristicilor reliefului și a treptelor de relief;
3.3 -identificarea elementelor naturale reprezentate pe
3.4 suporturile cartografice, cu ajutorul legendei;
-precizarea poziției unor elemente pe suporturile
cartografice, utilizând punctele cardinale sau prin
raportare reciprocă;
-citirea și înțelegerea unor reprezentări
convenționale specifice (altitudini, limite, areale
etc.);
-utilizarea unor reprezentări grafice pentru
prezentarea realității geografice studiate.
 Clima, apele, vegetaţia, 1 1.2 -utilizarea termenilor geografici de bază în -manualul, scheme, Evaluare orală
animalele şi solurile 2.3 enunțuri proprii referitoare la elementele naturale fişe de lucru, harta Autoevaluarea
3.1 identificate pe suporturile cartografice din manual României / 1 h Proiectul
3.2 sau ofertate de profesor; Portofoliul
3.3 -identificarea elementelor naturale reprezentate pe
4.2 suporturile cartografice, cu ajutorul legendei;
4.3 -explicarea repartiției unor elemente natural în
diferite situații de spațiu și timp;
-citirea și înțelegerea semnelor convenționale și a
altor reprezentări convenționale utilizate pe
suporturile cartografice ofertate de manual/de
profesor;
-formarea unei atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția mediului;
-prezentarea unor elemente observabile referitoare
la diversitatea naturală a spațiului românesc.
România – caracteristici 1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, scheme, Evaluare orală
introduse de om geografică studiată în textele din manual/denumiți fişe de lucru, harta Autoevaluarea
 Locuitorii şi aşezările 1.1 de profesor; României / 1 h Proiectul
omeneşti 1.3 -reformularea unor enunțuri utilizând corect Portofoliul
2.2 termenii învățați;
2.3 -gruparea unor elemente socio-umane în raport cu
3.1 anumite criterii date;
3.4 -identificarea unor elemente și fenomene din sfera
socio-umană pe baza informațiilor și a
observațiilor din experiențialul cotidian;
-identificarea unor elemente socio-umane
reprezentate pe un suport cartographic;
-explicarea unor elemente redate în formă grafică.
Activităţile economice 1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, scheme, Evaluare orală
 A. Resursele şi activităţile 1.2 geografică studiată în textele din manual/denumiți fişe de lucru / 1 h Autoevaluarea
industriale 2.2 de profesor; Proiectul
 B. Principalele produse 2.3 -aplicarea unor corelații referitoare la elementele Portofoliul
agricole 3.1 studiate;
C. Transporturile şi căile de 3.2 -identificarea unor legături între grupuri de
comunicaţie 4.1 elemente;
4.2 -identificarea unor elemente reprezentate pe un
suport cartografic;
-realizarea unui text cu conținut geografic pe baza
citirii suporturilor cartografice și a semnelor
convenționale
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -de la orizontul apropiat și orizontul local la -fişe de evaluare, Autoevaluarea
1.2 România (sinteză): activități recapitulative și suporturi cartografice Test de
2.2 evaluative specifice mute evaluare
2.3 /1h sumativă (T1)
3.1
Proiectul
3.2
3.4
4.1
4.2

Geografie
S2
1. România. Elemente de geografie regională

Număr de ore = 8
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
Marile unităţi geografice ale 1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, scheme, Evaluare orală
României observabilă în texte din manual explicarea unor fotografii, harta Autoevaluarea
 Munţii Carpaţi 1.1 termeni învățați și notarea lor; României, atlasul Proiectul
1.2 -gruparea elementelor observate pe suporturile geografic / 1 h Portofoliul
3.1 cartografice după anumite criterii date;
3.2 -identificarea unor elemente geografice reprezentate
pe un suport cartographic;
-citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări
convenționale utilizate pe diferite suporturi
cartografice;
-precizarea poziției unor elemente geografice pe un
suport cartografic, cu ajutorul punctelor cardinale
sau ale unor repere date.
 Dealurile şi podişurile 1 1.2 -redarea, în formulări proprii, a semnificației -manualul, scheme, Evaluare orală
1.3 termenilor identificați în manual/texte fotografii, harta Autoevaluarea
2.2 complementare/denumiți de profesor; României, atlasul Proiectul
2.3 -completarea unor texte lacunare, cu termeni geografic / 1 h Portofoliul
3.1 adecvați;
3.2 -descrierea unor elemente și fenomene geografice
3.3 caracteristice regiunilor de deal și podiș;
-explicarea repartiției unor elemente geografice în
diferite situații de spațiu și timp;
-identificarea poziției unităților geografice de deal și
de podiș pe harta fizică a României;
-citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări
convenționale utilizate pe diferite suporturi
cartografice;
-identificarea unităților geografice de deal și de
podiș reprezentate pe hărți la scări diferite.
 Câmpiile şi Delta Dunării 1 1.1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, scheme, Evaluare orală
1.2 observabilă în texte din manual/texte fotografii, harta Autoevaluarea
2.1 complementare; României, atlasul Proiectul
4.1 -definirea, în formulări proprii simple, a sensului geografic / 1 h Portofoliul
4.2 termenilor învățați;
4.3 -utilizarea unor operații matematice minime în
perceperea unor caracteristici geografice;
-explorarea unor surse de informare noi și alternative
pentru lărgirea orizontului de cunoaștere;
-formarea unei atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția mediului;
-prezentarea unor elemente observabile referitoare la
diversitatea natural.
Caracteristici geografice ale 1 -utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri -manualul, fotografii, Evaluare orală
regiunii în care este situat proprii referitoare la elemente observate în harta României / 1 h Autoevaluarea
orizontul local regiunea/regiunile în care este situat orizontul local; Proiectul
 Elemente de prezentare a unei 1.2 -utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a Portofoliul
regiuni 2.3 realității;
 Caracterizarea regiunii (sau a 3.2 -citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări
regiunilor) din jururl orizontului convenționale utilizate pe hărți ale regiunii în care
local este situat orizontul local.
Organizarea administrativă a 1 -notarea unor formulări proprii simple, referitoare la -manualul, harta Evaluare orală
României termeni identificați/desprinși dintr-un mesaj oral; administrativă a, Autoevaluarea
 Organizarea administrativă 1.2 -definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor României, atlasul Proiectul
actuală 2.2 învățați; geografic / 1 h Portofoliul
3.1 -gruparea unităților administrativ-teritoriale studiate
pe baza unor criteria;
-exprimarea poziției județelor pe harta
administrativă a României, cu ajutorul punctelor
cardinale sau prin raportare reciprocă.
 Oraşul Bucureşti – caracterizare 1 1.2 -utilizarea termenilor geografici ofertați de -manualul, imagini, Evaluare orală
geografică 2.2 conținuturile studiate în enunțuri proprii; fotografii din Autoevaluarea
4.1 -aplicarea unor corelații referitoare la elementele Bucureşti / 1 h Proiectul
studiate; Portofoliul
-explorarea unor surse de informare noi și alternative
pentru lărgirea orizontului de cunoaștere.
 Caracterizarea geografică a 1 2.1 -descrierea unor elemente și fenomene din mediul -manualul, imagini, Evaluare orală
judeţului şi a localităţii în care este 2.2 înconjurător; fotografii din Autoevaluarea
situat orizontul local 3.1 -identificarea unor elemente și fenomene pe baza orizontul local, Proiectul
experiențialului cotidian; informaţii preluate Portofoliul
-utilizarea unor elemente de aritmetică pentru din mass-media
analizarea cantitativă a realității geografice studiate; locală / internet
-aplicarea unor corelații referitoare la elementele /1h
studiate;
-identificarea elementelor reprezentate pe suporturile
cartografice ofertate, cu ajutorul legendei.
 Lecţie de evaluare 1 1.2 -alegerea de variante corecte de răspuns din mai -fişe de evaluare Autoevaluarea
2.2 multe posibile; /1h Test de
2.3 -„citirea hărţii” şi precizarea unor elemente evaluare
3.1 geografice cerute; sumativă (T1)
3.3 -completarea unei hărţii oarbe cu formele de relief;
Proiectul
4.1 -completarea de texte lacunare/spaţii punctate;
4.2 -rezolvarea de itemi deschişi de tip întrebare ;
4.3 -identificarea pe harta administrativ-teritorială a ţării
a numitor puncte ( un judeţ din sud cu reşedinţa
acestuia, un judeţ din zona de munte etc)

2. România în Europa şi pe glob


Număr de ore = 10
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
România în Europa 2 -completarea unor texte lacunare, cu termeni -manualul, harta Evaluare orală
 Poziţia geografică a României 1.3 adecvați; Europei, harta Autoevaluarea
în Europa: limite şi vecini 3.1 -identificarea poziției României pe harta Europei; României / 1 h Proiectul
3.3 -exprimarea poziției țărilor vecine, cu ajutorul Portofoliul
punctelor cardinale;
-identificarea elementelor reprezentate pe hărți la
scări diferite.
 Ţările vecine: denumire, 1 1.2 -utilizarea termenilor geografici de bază în -manualul, harta Evaluare orală
capitală 2.2 enunțuri proprii referitoare la denumirea și Europei, harta Autoevaluarea
3.1 capitalele țărilor vecine, României , imagini, Proiectul
3.3 -descrierea unor elemente specifice țărilor vecine fotografii / 1 h Portofoliul
cu ajutorul cunoștințelor dobândite la alte
discipline (științe ale naturii, istorie etc.);
-identificarea poziției țărilor vecine pe harta
României;
-identificarea poziției țărilor vecine, pe hărți
diferite.
Europa – un continent al 1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, harta Evaluare orală
planetei observabilă în texte din manual/ texte Europei, informaţii de Autoevaluarea
 Europa – scurtă caracterizare 1.1 complementare; pe internet / 1 h Proiectul
geografică 2.2 -gruparea elementelor geografice observate pe Portofoliul
2.3 hărți la diferite scări (harta României, a Europei și
3.2 pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate;
3.3 -identificarea unor elemente și fenomene pe baza
informațiilor din experiențialul cotidian;
-identificarea elementelor (unități de relief, ape,
orașe etc.) reprezentate pe hărți la scări diferite.
 Europa şi România – elemente 21 1.1 -elaborarea unui text pe baza unei structuri date, -manualul, harta Evaluare orală
comune 1.3 folosind corect termenii corespunzători; Europei, informaţii de Autoevaluarea
 Uniunea Europeană 2.1 -utilizarea unor elemente de aritmetică pentru pe internet, atlasul Proiectul
2.2 analizarea cantitativă a realității geografice geografic / 1 h Portofoliul
3.1 studiate;
3.4 -gruparea elementelor comune identificate în
4.1 diferite categorii, pe baza unor criterii specific;
4.3 -citirea și înțelegerea unor reprezentări
convenționale specifice (altitudini, limite, areale
etc.);
-identificarea termenilor geografici noi, ofertați de
conținuturile învățării (din manual/denumiți de
profesor);
-definirea, în formulări proprii, a sensului
termenilor geografici identificați;
-reformularea unor enunțuri, folosind corect
termenii care reflectă realitatea geografică studiată;
-gruparea statelor Uniunii Europene în raport cu
anumite criterii date;
-prezentarea unor elemente observabile referitoare
la diversitatea naturală și umană a spațiului studiat.
Terra – planeta noastră 2 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea -manualul, harta Evaluare orală
 Terra – caracteristici generale 1.1 geografică studiată în textele din manual/denumiți lumii, scheme, Autoevaluarea
 Continentele şi oceanele Terrei 1.2 de profesor; fotografii, atlasul Proiectul
2.1 -utilizarea termenilor geografici de bază în geografic / 2 h Portofoliul
3.2 enunțuri proprii referitoare la elementele naturale
3.4 identificate pe suporturile cartografice din manual
4.2 sau ofertate de profesor;
-utilizarea unor elemente de aritmetică pentru
analizarea cantitativă a realității geografice
studiate;
-realizarea unui text cu conținut geografic pe baza
citirii hărții și a semnelor convenționale;
-localizarea unor elemente pe hărți de contur, la
diferite scări;
-formarea unei atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția mediului
terestru;
-definirea, în formulări proprii, a sensului
termenilor de bază învățați;
-utilizarea unor operații matematice minime în
perceperea unor situații reale observate;
-gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe
baza unor criterii diferite;
-localizarea unor elemente pe hărți de contur, la
diferite scări.
Terra – o planetă a Sistemului 1 -notarea și explicarea termenilor geografici -manualul, imagini, Evaluare orală
Solar desprinși din manual/texte complementare/ dintr- scheme, fotografii, Autoevaluarea
 Terra, o planetă din Sistemul 1.1 un mesaj oral; Planiglobul / 1 h Proiectul
Solar. Planiglobul – imaginea Terrei 2.1 -utilizarea termenilor geografici învățați în Portofoliul
2.3 enunțuri proprii referitoare la elementele
3.3 observate;
3.4 -utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată
4.3 a realității, la diferite scări (orizont local, regiune,
țară, Terra ca întreg);
-identificarea elementelor reprezentate pe hărți la
scări diferite;
-localizarea unor elemente pe hărți de contur, la
diferite scări;
-prezentarea unor elemente observabile referitoare
la diversitatea naturală și umană (peisaje, grupuri
și colectivități umane etc.);
 Lecţie de evaluare 1 1.1 -de la orizontul apropiat și orizontul local la -fişe de evaluare Autoevaluarea
1.2 România, la Europa, la Terra şi la Sistemul Solar /1h Test de
1.3 (sinteză): activități recapitulative și evaluative evaluare
2.1 specifice sumativă
2.2 Proiectul
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3

3. Sinteză şi evaluare

Număr de ore = 1
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
România, ţara mea! 1 1.1 -de la orizontul apropiat și orizontul local la -fişe de evaluare Autoevaluarea
 Proiect 1.2 România, la Europa, la Terra şi la Sistemul Solar /1h Proiectul
1.3 (sinteză): activități recapitulative și evaluative
2.1 specifice
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3

Istorie
S1

1. Ieri, azi, mâine

Număr de ore =4
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
Ce este istoria? 1 1.3 (b, b. alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al • Resurse Observarea
e), 2.1 familiei, folosind o schemă dată procedurale: sistematică
(a, b, c, e. citirea și discutarea unor biografii ale unor exercițiul,
d), 3.2 personalit ăți din diferite domenii (istoric, literar, conversația, jocul Evaluare
(n) artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp didactic, metoda frontală,
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă cadranelor individuală
istorică pusă în discuție • Resurse materiale:
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse - manual pag. 6-9 +
care să ofere informații din prezent și din trecut, în CD
timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei - caiet pag. 3-4
(de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci) • Forme de
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii organizare:
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, activitate frontală, pe
preocupări ale oamenilor din localitatea natală grupe, în perechi,
n. completarea unor jurnale de învățare după inde-pendentă
participarea la sărbători locale tradiționale sau • Resurse de timp: 1
prilejuite de evenimente istorice sau după vizitarea oră
unor muzee și case memoriale
 Timpul istoric şi mediul 1 . 1.1 (a, e, a. alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe • Resurse Observarea
geografic f, g, i, j), care s ă se reprezinte evenimente din viața procedurale: sistematică
1.3 (c, d) personală, viața familiei sau istoria localității natale exercițiul,
e. citirea și discutarea unor biografii ale unor conversația, jocul Evaluare
personalit ăți din diferite domenii (istoric, literar, didactic, ciorchinele frontală,
artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp • Resurse materiale: individuală
f. precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat - manual pag. 10-13
folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima +CD
dată, apoi/după aceea, la urmă în final/în același - caiet pag. 5-6
timp etc. • Forme de
g. aranjarea unei succesiuni de enunțuri după organizare:
ordinea logică de desfășurare a evenimentelor și în activitate frontală, pe
funcție de factorul timp grupe, în perechi,
i. vizionarea și discutarea unor secvențe din filme inde-pendentă
istorice/reportaje TV, respectând ordinea • Resurse de timp: 1
desfășurării evenimentelor oră
j. alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea
unor evenimente/procese istorice
c. realizarea unor hărți/organizatori grafici care
exemplifică măsurarea timpului în istorie (deceniu,
secol, mileniu)
d. realizarea unei „istorii a măsurării timpului” pe
baza informațiilor selectate din enciclopedii tipărite
sau online
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să • Resurse materiale:
3.2 (f, g, evidențieze rolul personalităților în derularea - manual pag. 14-15
i, j, m), evenimentelor de însemnătate istorică - caiet pag. 7
4.1 (h, i), f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme
4.3 (e, i) istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”,
la nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
Evaluare 1 • Resurse materiale:
- manual pag. 16
- caiet pag. 8

2. Familia

Număr de ore = 4
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
 Arborele genealogic 1 1.1 (a, b, a. alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care • Resurse Observarea
c, d), 1.3 s ă se reprezinte evenimente din viața personală, viața procedurale: sistematică
(a) familiei sau istoria localității natale exercițiul,
b. alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al conversația, jocul Evaluare
familiei, folosind o schemă dată didactic, știu/vreau să frontală,
c. alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind știu/am aflat individuală
enun țuri, desene, fotografii despre evenimente la care • Resurse materiale:
au participat în cadrul comunității - manual pag. 18-21
d. prezentarea unor albume personale cu fotografii din + CD
istoria familiei sau a comunității - caiet pag. 9-10
a. realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date • Forme de
și locuri importante, ordonate cronologic organizare:
activitate frontală, pe
grupe, în perechi,
inde-pendentă
• Resurse de timp: 1
oră
Activități cotidiene în familie 1 1.2 (d, d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, • Resurse Observarea
Sărbătorile familiei și timpul e), 2.1 preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din procedurale: sistematică
liber al familiei (d), 4.2 alte regiuni exercițiul,
(a) 1.3 e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om conversația, jocul Evaluare
Proiect – Familia mea (a), 2.3 și mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri) didactic, metoda frontală,
(e) d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, cadranelor individuală
preocupări ale oamenilor din localitatea natală • Resurse materiale:
a. identificarea unor modalități în care ar fi putut - manual pag. 22-27
acționa în anumite împrejurări din viața personală (de + CD
exemplu, exerciții de tipul „Ce ai făcut atunci ...?, Ce - caiet pag.11-13
ai fi putut face ...? Ce ai face acum …?”) • Forme de
a. realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date organizare:
și locuri importante, ordonate cronologic activitate frontală, pe
e. prezentarea unor fotografii de familie care grupe, în perechi,
evidențiază evoluția unor persoane sau felul în care un inde-pendentă
loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul • Resurse de timp: 1
timpului oră
 Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze • Resurse materiale:
3.2 (f, g, rolul personalităților în derularea evenimentelor de - manual pag. 28-29
i, j, m), însemnătate istorică - caiet pag. 14
4.1 (h, f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice
i), 4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
(e, i) lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la
nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
 Lecţie de evaluare 1 • Resurse materiale:
- manual pag. 30
- caiet pag. 15
• Resurse de timp: 1
oră
3. Comunitatea locală și națională

Număr de ore = 4
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore propuse temporale
Copilăria de ieri și de azi 1 2.2 (c, d, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul • Resurse Observarea
e, g), 2.3 îndepărtat sau apropiat procedurale: sistematică
(b), 3.2 d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în exercițiul,
 Proiect – Școala de ieri și de (b, m) legătură cu un eveniment istoric conversația, jocul Evaluare
azi e. formularea unor predicții asupra firului narativ al didactic frontală,
unor legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt • Resurse materiale: individuală
de însemnătate istorică - manual pag. 32-35
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor + CD
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) - caiet pag. 16-17
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor • Forme de
fapte/evenimente istorice organizare:
b. povestirea unor evenimente semnificative din viața activitate frontală, pe
personală sau activitatea școlară, trăite sau proiectate grupe, în perechi,
în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite inde-pendentă
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din • Resurse de timp: 1
lecturi cu conținut istoric oră
Comunitatea locală 1 1.2 (b, c, b. localizarea pe harta fizică a României a unor • Resurse Observarea
d, e), 1.3 locuri/zone de importanță istorică procedurale: sistematică
(b, e), c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din exercițiul,
2.1 (a, b, mediul cartografic (formele de relief, reprezentări conversația, jocul Evaluare
c. d), 2.2 convenționale pentru peisajul antropic și de geografie didactic frontală,
(a, c, d, umană) • Resurse materiale: individuală
e, f, g, h, d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, - manual pag. 36-39
i), 2.3 preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din + CD
(c, d, e, alte regiuni - caiet pag. 18-19
f, g), e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om • Forme de
și mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri) organizare:
b. studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt activitate frontală, pe
menționate date, perioade de timp și nume de locuri grupe, în perechi,
e. valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la inde-pendentă
muzee, case memoriale, situri arheologice • Resurse de timp: 1
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă oră
istorică pusă în discuție
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care
să ofere informații din prezent și din trecut, în timpul
lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de
exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
preocupări ale oamenilor din localitatea natală
a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca
surse de informare
c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în
legătură cu un eveniment istoric
e. formularea unor predicții asupra firului narativ al
unor legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt
de însemnătate istorică
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze
rolul personalităților în derularea evenimentelor de
însemnătate istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe
baza unui plan de idei dat
c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite
perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintă același loc în
diferite perioade de timp/ momente istorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care
evidențiază evoluția unor persoane sau felul în care un
loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul
timpului
f. realizarea unor albume sau postere despre localitatea
natală, școala, locuri cunoscute/îndrăgite
g. realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje
care arată felul în care au evoluat uneltele, armele,
vestimentația oamenilor, arhitectura locuințelor
Comunitatea națională 1 1.2 (b, c, b. localizarea pe harta fizică a României a unor • Resurse Observarea
d, e), 1.3 locuri/zone de importanță istorică procedurale: sistematică
(b, e), c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din exercițiul,
Proiect – Comunitatea mea 2.1 (a, b, mediul cartografic (formele de relief, reprezentări conversația, jocul Evaluare
c. d), 2.2 convenționale pentru peisajul antropic și de geografie didactic frontală,
(a, c, d, umană) • Resurse materiale: individuală
e, f, g, h, d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, - manual pag. 40-43
i), 2.3 preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din + CD
(c, d, e, alte regiuni - caiet pag. 20-21
f, g), e. lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om • Forme de
și mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri) organizare:
b. studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt activitate frontală, pe
menționate date, perioade de timp și nume de locuri grupe, în perechi,
e. valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la inde-pendentă
muzee, case memoriale, situri arheologice • Resurse de timp: 1
a. căutarea de surse de informare despre o tem ă oră
istorică pusă în discuție
b. observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care
să ofere informații din prezent și din trecut, în timpul
lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de
exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
c. citirea și comentarea unor imagini/fotografii
d. descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
preocupări ale oamenilor din localitatea natală
a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca
surse de informare
c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul
îndepărtat sau apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în
legătură cu un eveniment istoric
e. formularea unor predicții asupra firului narativ al
unor legende/ povestiri istorice, pornind de la un fapt
de însemnătate istorică
f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze
rolul personalităților în derularea evenimentelor de
însemnătate istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe
baza unui plan de idei dat
c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite
perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintă același loc în
diferite perioade de timp/ momente istorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care
evidențiază evoluția unor persoane sau felul în care un
loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul
timpului
f. realizarea unor albume sau postere despre localitatea
natală, școala, locuri cunoscute/îndrăgite
g. realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje
care arată felul în care au evoluat uneltele, armele,
vestimentația oamenilor, arhitectura locuințelor
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze • Resurse materiale:
Evaluare 3.2 (f, g, rolul personalităților în derularea evenimentelor de - manual pag. 44-47
Lectură – Cetatea Sighișoarei i, j, m), însemnătate istorică - caiet pag. 22
4.1 (h, f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice
i), 4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
(e, i) lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la
nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

4. Popoare de ieri și de azi (1) – Antichitatea

Număr de ore = 2
Detalieri de conţinut Nr. Data Comp. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
ore propuse temporale
 Dacii și romanii 1 1.1 (h), h. participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor • Resurse Observarea
1.2 (a – povestiri și legende istorice cunoscute procedurale: sistematică
CD, b, a. observarea hărților digitale și a simulărilor exercițiul,
c), 2.2 confruntărilor armate, folosind TIC conversația, jocul Evaluare
(a, b – b. localizarea pe harta fizică a României a unor didactic, cvintetul frontală,
CD, c, locuri/zone de importanță istorică • Resurse materiale: individuală
d, f, g, c. familiarizarea cu simbolistica fundamentală din - manual pag. 50-53
h, i), 2.3 mediul cartografic (formele de relief, reprezentări + CD
(a, b), convenționale pentru peisajul antropic și de geografie - caiet pag. 24-26
3.1 (a, b, umană) • Forme de
c, d), 3.2 a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind organizare:
(a, c, d, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca activitate frontală, pe
e, g, h, i, surse de informare grupe, în perechi,
j, k, l, b. observarea hărților digitale și a simulărilor inde-pendentă
m), 4.1 confruntărilor armate etc., folosind TIC • Resurse de timp: 1
(a, d, e, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul oră
f, g, h, îndepărtat sau apropiat
i), 4.2 d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în
(b, c, d, legătură cu un eveniment istoric
e), 4.3 f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată
(a, b, c) atitudinea față de anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze
rolul personalităților în derularea evenimentelor de
însemnătate istorică
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe
baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor
fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda
SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și
de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă
consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu conținut
istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în
discuție informații sau exprimându-și propria părere
despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
 Grecii, galii, slavii 1 3.1 (a, b, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână • Resurse Observarea
c, d), 3.2 b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin procedurale: sistematică
(a, c, d, raportare la textul citit sau la mesajul audiat exercițiul,
e, g, h, i, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda conversația, jocul Evaluare
j, k, l, SINELG didactic frontală,
m), 4.1 d. realizarea unor organizatori grafici care susțin • Resurse materiale: individuală
(a, d, e, înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice - manual pag. 54-56
f, g, h, a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând + CD
i), 4.2 termenii învățați - caiet pag. 27-29
(b, c, d, c. repovestirea unor legende și povestiri istorice • Forme de
e), 4.3 d. completarea unor texte lacunare organizare:
(a, b, c) e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și activitate frontală, pe
de grup pe diferite teme istorice grupe, în perechi,
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma inde-pendentă
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut • Resurse de timp: 1
istoric oră
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă
consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu conținut
istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în
discuție informații sau exprimându-și propria părere
despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Istorie
S2
1. Popoare de ieri și de azi (1) – Antichitatea

Număr de ore = 3
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
Legende și scrieri istorice despre 1 1.1 (h), h. participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor • Resurse Observarea
daci și romani. Monumente și 2.3 (c, povestiri și legende istorice cunoscute procedurale: sistematică
locuri istorice de pe vremea d), 3.1 c. prezentarea stilului de viață al oamenilor din exercițiul,
dacilor și a romanilor (a, b, c, diferite perioade de timp conversația, jocul Evaluare
d), 3.2 d. analiza unor imagini care prezintă același loc în didactic frontală,
(a, c, d, diferite perioade de timp/ momente istorice • Resurse materiale: individuală
e, g, h, i, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în - manual pag. 57-59
j, k, l, mână + CD
m), 4.1 b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric - caiet pag. 30-31
(b, c, j), prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat • Forme de
4.3 (d) c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând organizare:
metoda SINELG activitate frontală, pe
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin grupe, în perechi,
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice inde-pendentă
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, • Resurse de timp: 1
utilizând termenii învățați oră
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități
istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor
istorice prezentate
c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu
conținut istoric
j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și
case memoriale
d. selectarea unei informații dintr-un text
istoric/sursă și motivarea alegerii făcute
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să • Resurse materiale:
3.2 (f, g, evidențieze rolul personalităților în derularea - manual pag. 60-61
i, j, m), evenimentelor de însemnătate istorică - caiet pag. 32
4.1 (h, i), f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme • Resurse de timp: 1
4.3 (e, i) istorice oră
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”,
la nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
 Lecţie de evaluare 1 2.2 (h), -aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea -fişe de evaluare
3.2 (f, g, logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie /1h
i, j, m), de factorul timp;
4.1 (h, i), -localizarea pe harta fizică a României a unor
4.3 (e, i) locuri/zone de importanţă istorică;
-citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
-completarea unor texte lacunare.

2. Popoare de ieri și de azi (2) – Evul Mediu

Număr de ore = 6
Nr. Activităţi de învăţare Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp.
ore Propuse temporale
 Întemeierea statelor 2.2 (a, b a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
medievale românești – CD, c, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
d, f, g, h, surse de informare exercițiul,
i), 2.3 (a, b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
b), 3.1 confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic frontală,
(a, b, c, c. discuții în grup despre faptele petrecute în • Resurse materiale: individuală
d), 3.2 trecutul îndepărtat sau apropiat - manual pag. 6-8 +
(a, c, d, d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat CD
e, g, h, i, în legătură cu un eveniment istoric - caiet pag. 34-35
j, k, l, f. redactarea unor compuneri în care să fie • Forme de
m), 4.1 exprimată atitudinea față de anumite evenimente organizare:
(a, d, e, g. redactarea de texte având la bază modele ale unor activitate frontală, pe
f, g, h, i), personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) grupe, în perechi,
4.2 (b, c, h. realizarea unor proiecte de grup care să inde-pendentă
d, e), 4.3 evidențieze rolul personalităților în derularea • Resurse de timp: 1
(a, b, c) evenimentelor de însemnătate istorică oră
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric
prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice,
utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități
istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând
organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a
asemănărilor și deosebirilor între fapte/evenimente,
personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre
fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la
informațiile de detaliu și termenii specifici dintr-un
text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
 Domnitori români de seamă 1 a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
surse de informare exercițiul,
b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic, explozia frontală,
c. discuții în grup despre faptele petrecute în stelară individuală
trecutul îndepărtat sau apropiat • Resurse materiale:
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat - manual pag. 9-13 +
în legătură cu un eveniment istoric CD
f. redactarea unor compuneri în care să fie - caiet pag. 36-37
exprimată atitudinea față de anumite evenimente • Forme de
g. redactarea de texte având la bază modele ale unor organizare:
personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) activitate frontală, pe
h. realizarea unor proiecte de grup care să grupe, în perechi,
evidențieze rolul personalităților în derularea inde-pendentă
evenimentelor de însemnătate istorică • Resurse de timp: 1
i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice oră
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric
prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice,
utilizând termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități
istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând
organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a
asemănărilor și deosebirilor între fapte/evenimente,
personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre
fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la
informațiile de detaliu și termenii specifici dintr-un
text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
 Evul Mediu în lume – turcii, 1 3.1 (a, b, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în • Resurse
francezii, englezii, ungurii, rușii c, d), 3.2 mână procedurale:
(a, c, d, b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric exercițiul,
e, g, h, i, prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat conversația, jocul
j, k, l, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând didactic, cubul
m), 4.1 metoda SINELG • Resurse materiale:
(a, d, e, d. realizarea unor organizatori grafici care susțin - manual pag. 14-16 +
f, g, h, i), înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice CD
4.2 (b, c, a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, - caiet pag. 38-39
d, e), 4.3 utilizând termenii învățați • Forme de
(a, b, c) c. repovestirea unor legende și povestiri istorice organizare:
d. completarea unor texte lacunare activitate frontală, pe
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale grupe, în perechi,
și de grup pe diferite teme istorice inde-pendentă
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma • Resurse de timp: 1
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut oră
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități
istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând
organizatori grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a
asemănărilor și deosebirilor între fapte/evenimente,
personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre
fapte/evenimente, personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități
din trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la
informațiile de detaliu și termenii specifici dintr-un
text cu conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Legende și scrieri istorice despre 1 3.1 (a, b, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în • Resurse Observarea
marii domnitori. Monumente și c, d), 3.2 mână procedurale: sistematică
locuri istorice din Țările Române (a, c, d, b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric exercițiul,
medievale e, g, h, i, prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat conversația, jocul Evaluare
j, k, l, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând didactic frontală,
m), 4.1 metoda SINELG • Resurse materiale: individuală
Proiect (b, c, j), d. realizarea unor organizatori grafici care susțin - manual pag. 17-21 +
– Primele state medievale 4.3 (d) înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice CD
românești a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, - caiet pag. 40-41
utilizând termenii învățați • Forme de
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice organizare:
d. completarea unor texte lacunare activitate frontală, pe
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale grupe, în perechi,
și de grup pe diferite teme istorice inde-pendentă
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma • Resurse de timp: 1
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut oră
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități
istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor
istorice prezentate
c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu
conținut istoric
j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și
case memoriale
d. selectarea unei informații dintr-un text
istoric/sursă și motivarea alegerii făcute
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să • Resurse materiale:
3.2 (f, g, evidențieze rolul personalităților în derularea - manual pag. 22-23
i, j, m), evenimentelor de însemnătate istorică - caiet pag. 42
4.1 (h, i), f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme • Resurse de timp: 1
4.3 (e, i) istorice oră
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”,
la nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
 Lecţie de evaluare 1 -aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea -fişe de evaluare
logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie /1h
de factorul timp;
-citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
-completarea unor texte lacunare.

3. Popoare de ieri și de azi (3) – Epoca Modernă

Număr de ore =6
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
Alexandru Ioan Cuza și Unirea 1 2.2 (a, b a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
Principatelor Române – CD, c, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
d, f, g, surse de informare exercițiul,
h, i), 2.3 b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
(a, b), confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic frontală,
3.1 (a, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul • Resurse materiale: individuală
b, c, d), îndepărtat sau apropiat - manual pag. 26-29 +
3.2 (a, d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în CD
c, d, e, legătură cu un eveniment istoric - caiet pag. 44-45
g, h, i, j, f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată • Forme de
k, l, m), atitudinea față de anumite evenimente organizare:
4.1 (a, g. redactarea de texte având la bază modele ale unor activitate frontală, pe
d, e, f, personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) grupe, în perechi,
g, h, i), h. realizarea unor proiecte de grup care să inde-pendentă
4.2 (b, evidențieze rolul personalităților în derularea • Resurse de timp: 1
c, d, e), evenimentelor de însemnătate istorică oră
4.3 (a, i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice
b, c) pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu
conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Regele Carol I și Independența 1 2.2 (a, b a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
României – CD, c, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
d, f, g, surse de informare exercițiul,
h, i), 2.3 b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
(a, b), confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic frontală,
3.1 (a, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul • Resurse materiale: individuală
b, c, d), îndepărtat sau apropiat - manual pag. 30-33 +
3.2 (a, d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în CD
c, d, e, legătură cu un eveniment istoric - caiet pag. 46-47
g, h, i, j, f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată • Forme de
k, l, m), atitudinea față de anumite evenimente organizare:
4.1 (a, g. redactarea de texte având la bază modele ale unor activitate frontală, pe
d, e, f, personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) grupe, în perechi,
g, h, i), h. realizarea unor proiecte de grup care să inde-pendentă
4.2 (b, evidențieze rolul personalităților în derularea • Resurse de timp: 1
c, d, e), evenimentelor de însemnătate istorică oră
4.3 (a, i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice
b, c) pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu
conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Primul Război Mondial. Regele 1 3.1 (a, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în • Resurse
Ferdinand I și Marea Unire b, c, d), mână procedurale:
3.2 (a, b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin exercițiul,
c, d, e, raportare la textul citit sau la mesajul audiat conversația, jocul
g, h, i, j, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând didactic, harta
k, l, m), metoda SINELG conceptuală
4.1 (a, d. realizarea unor organizatori grafici care susțin • Resurse materiale:
d, e, f, înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice - manual pag. 34-37
g, h, i), a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând + CD
4.2 (b, termenii învățați - caiet pag. 48-50
c, d, e), c. repovestirea unor legende și povestiri istorice • Forme de
4.3 (a, d. completarea unor texte lacunare organizare:
b, c) e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale activitate frontală, pe
și de grup pe diferite teme istorice grupe, în perechi,
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma inde-pendentă
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut • Resurse de timp: 1
istoric oră
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu
conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Epoca Modernă în lume – 1 3.1 (a, a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în • Resurse Observarea
turcii, ungurii, germanii, rușii, b, c, d), mână procedurale: sistematică
sârbii și bulgarii 3.2 (a, b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin exercițiul,
c, d, e, raportare la textul citit sau la mesajul audiat conversația, jocul Evaluare
g, h, i, j, c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând didactic, 3-2-1 frontală,
k, l, m), metoda SINELG • Resurse materiale: individuală
4.1 (b, d. realizarea unor organizatori grafici care susțin - manual pag. 38-40 +
c, j), 4.3 înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice CD
(d) a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând - caiet pag. 51-52
termenii învățați • Forme de
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice organizare:
d. completarea unor texte lacunare activitate frontală, pe
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale grupe, în perechi,
și de grup pe diferite teme istorice inde-pendentă
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma • Resurse de timp: 1
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut oră
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/ scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
b. citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor
istorice prezentate
c. extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu
conținut istoric
j. prezentarea impresiilor după vizite la muzee și case
memoriale
d. selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă
și motivarea alegerii făcute
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să • Resurse materiale:
3.2 (f, g, evidențieze rolul personalităților în derularea - manual pag. 42-45
i, j, m), evenimentelor de însemnătate istorică - caiet pag. 53
4.1 (h, f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice • Resurse de timp: 1
Proiect i), 4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma oră
– Eroii României din Primul (e, i) lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
Război Mondial istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”,
la nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
Evaluare 1 • Resurse materiale:
- manual pag. 46
- caiet pag. 54
• Resurse de timp: 1
oră

4. România la cumpăna dintre milenii Recapitulare finală

Număr de ore =4
Nr. Resurse/repere Evaluare
Detalieri de conţinut Data Comp. Activităţi de învăţare propuse
ore temporale
Perioada interbelică și Al 1 2.2 (a, b a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
Doilea Război Mondial – CD, c, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
d, f, g, surse de informare exercițiul,
h, i), 2.3 b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
(a, b), confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic frontală,
3.1 (a, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul • Resurse materiale: individuală
b, c, d), îndepărtat sau apropiat - manual pag. 48-51 +
3.2 (a, d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în CD
c, d, e, legătură cu un eveniment istoric - caiet pag. 55-57
g, h, i, j, f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată • Forme de
k, l, m), atitudinea față de anumite evenimente organizare:
4.1 (a, g. redactarea de texte având la bază modele ale unor activitate frontală, pe
d, e, f, personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) grupe, în perechi,
g, h, i), h. realizarea unor proiecte de grup care să inde-pendentă
4.2 (b, evidențieze rolul personalităților în derularea • Resurse de timp: 1
c, d, e), evenimentelor de însemnătate istorică oră
4.3 (a, i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice
b, c) pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu
conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Perioada comunistă și 1 2.2 (a, b a. realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind • Resurse Observarea
Revoluția din Decembrie 1989 – CD, c, Internetul și enciclopedii în format electronic etc. ca procedurale: sistematică
d, f, g, surse de informare exercițiul,
h, i), 2.3 b. observarea hărților digitale și a simulărilor conversația, jocul Evaluare
(a, b), confruntărilor armate etc., folosind TIC didactic, explozia frontală,
3.1 (a, c. discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul stelară individuală
b, c, d), îndepărtat sau apropiat • Resurse materiale:
3.2 (a, d. exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în - manual pag. 52-55 +
c, d, e, legătură cu un eveniment istoric CD
g, h, i, j, f. redactarea unor compuneri în care să fie exprimată - caiet pag. 58-60
k, l, m), atitudinea față de anumite evenimente • Forme de
4.1 (a, g. redactarea de texte având la bază modele ale unor organizare:
d, e, f, personalități din istorie („Aș dori să fiu ca …”) activitate frontală, pe
g, h, i), h. realizarea unor proiecte de grup care să grupe, în perechi,
4.2 (b, evidențieze rolul personalităților în derularea inde-pendentă
c, d, e), evenimentelor de însemnătate istorică • Resurse de timp: 1
4.3 (a, i. selectarea informațiilor oferite de sursele istorice oră
b, c) pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente istorice drept
consecințe ale altor evenimente
b. exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor
unor fapte/evenimente istorice
a. lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână
b. deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
raportare la textul citit sau la mesajul audiat
c. lectura unui text cu conținut istoric utilizând
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care susțin
înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice
a. povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
termenii învățați
c. repovestirea unor legende și povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor proiecte individuale
și de grup pe diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
h. realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii
simple pornind de la informațiile selectate dintr-o
sursă consultată individual sau în grup
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
k. dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute
l. exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
a. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane și locuri cu
semnificație istorică
d. lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea
ideilor esențiale, în perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
grafici
f. realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
g. exerciții de stabilire a unor relații evidente între
evenimente istorice prezentate/cunoscute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
b. discuții în grup referitoare la faptele unor
personalități istorice, modul în care au influențat
desfășurarea unor evenimente
c. selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
și deosebirilor între fapte/evenimente, personalități
d. stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor și deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalități, monumente
e. redactarea unor texte în care să se evidențieze
atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din
trecut
a. solicitarea unei explicații referitoare la informațiile
de detaliu și termenii specifici dintr-un text cu
conținut istoric/sursă accesibilă
b. participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând
în discuție informații sau exprimându-și propria
părere despre evenimente și personalități istorice
c. formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la
faptele discutate
Recapitulare 1 2.2 (h), h. realizarea unor proiecte de grup care să • Resurse materiale:
3.2 (f, g, evidențieze rolul personalităților în derularea - manual pag. 56-57
i, j, m), evenimentelor de însemnătate istorică - caiet pag. 61
4.1 (h, f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice • Resurse de timp: 1
i), 4.3 g. completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma oră
(e, i) lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut
istoric
i. realizarea prezentării unei personalități istorice/a
unui eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
lecturi cu conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”,
la nivelul clasei sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
Evaluare 1 • Resurse materiale:
- manual pag. 58
- caiet pag. 62
• Resurse de timp: 1
oră
Recapitulare finală 1 • Resurse materiale:
- manual pag. 59-63
- caiet pag. 63-64
• Resurse de timp: 1
oră