Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 13 mai 2015


Grădiniţa CU P.P. NR. 25, IAŞI
Grupa: mare
Profesor îndrumător: Misarciu Lidia
Propunător: Rangu (Altam) Aurica
Tema anuală: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema : „Meseriile”
Subtema: „ Primăvara”
Domeniul experențial: DEC
Domeniul de activitate: Educație muzicală
Tema activităţii: „Flori de primăvară”
Tipul activităţii: mixt (predare cântec, repetare joc);
Subiectul activității: 1. Verificare: cântecul „Zidarul”
2. Predare: cântecul „Flori de primăvară”,
Scopul:
- formarea deprinderii de a intona corect, expresiv și omogen cântecele învățate, respectând
poziția corectă, tonul, semnalul de început, dicția și respirația în emiterea sunetelor;
- educarea capacităţii copiilor de a asculta şi de a interpreta piese muzicale simple.
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
OC1- să execute exerciţii de antrenament muzical apelând la obiceiuri din viață ;
OC2- să interpreteze corect cântecul însușit anterior fără sprijinul educatoarei;
OC3- să redea linia melodică a cântecului pe baza interpretării model de către educatoare;
b)afective:
OA1- să aplaude execuţia corectă şi expresivă a cântecului;
OA2 - să colaboreze cu ceilalţi colegi în timpul interpretării;
c)psiho-motorii:
OP1- să perceapă mişcarea corectă pe parcursul cântării;
OP2- să integreze mişcările sugerate de textul cântecului în jocul muzical.
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
 Mijloace de învățământ: un plic mare ornat cu flori în care sunt stimulentele –
medalioane cu Zâna Primăvara și o scrisorică, buchet cu lalele, narcise și liliac, cameră
video.
 Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual.
Bibliografie:
- Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel 5-7 ani;
- Eugenia Maria Paşca – Caiet metodic – educaţie muzicală pentru preşcolari, volumul II,
Editura Sfera, Bârlad, 2006.
Durata: 30 minute
Strategia didactică Evalua
N Ob. Conținutul instructiv-educativ Metod Mijloa re
r. Etapele op. Tim e și ce de Mod
cr lecției p proced învăță de
t ee mânt organi
didacti zare
ce
1. Moment 1 Creez condiţiile optime necesare Instruc
organizat min desfăşurării activităţii: tajul
oric . -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea materialului şi a
mobilierului;
-introducerea copiilor în sala de
grupă.
2. Captarea 1 „Dragi copii, să vă spun ce mi s- Explic un plic frontal
atenției min a întâmplat: ieri, cât aţi dormit voi, ația mare
. ați avut un musafir. Era o zână într- ornat
o haină verde, cu frunze și flori; cu
ştiţi voi cine poate fi?” Dacă nu flori în
primesc răspunsul potrivit, voi care
preciza: „Această zână este sunt
Primăvara. Ea ar fi dorit să vă stimul
vorbească vouă, dar fiindcă entele
dormeaţi, nu a putut să vă trezească medali
şi a lăsat pentru voi o scrisoare și oane
un buchet mare de flori”. cu
Zâna
Primă
vara
3. Anunțarea 1 Citesc scrisoarea trimisă de Zâna Explic o fontal
temei și a min Primăvară. ația scrisor
obiectivel . „Dragi copii, ică
or Numele meu este Zâna Primăvara
şi am auzit că voi cântați foarte
frumos.
Vă propun ca astăzi la activitatea
muzicală să învățați cântecelul
„Flori de primăvară”. Eu ştiu că
sunteţi copii talentați și harnici şi îl
veți învăța cu plăcere. Răspunsul îl
voi primi de la d-na educatoare
printr-o înregistrare.
Mult succes!!
Cu drag,
Zâna Primăvară”
4. Repetarea OC 5 Familiarizarea copiilor cu Fronta Probe
cântecelor 1 min conţinutul cântecului l orale
învățate . -Prezint buchetul de flori de Creng
primăvară povestind conţinutul uță de Probe
cântecului, utilizând cuvinte din liliac practic
text, eventual şi versuri întregi, Narcis e
OP pentru a se obişnui mai uşor cu Conve ă
1 textul. rsația Lalea
Ce flori minunate ne-a dăruit
Primăvara! Ce credeți că am făcut Exerci
eu atunci când am văzut florile? țiul
(Am zâmbit.) Și voi zâmbiți când Evalua
vedeți flori minunate? rea
OC Copii, am o idee! Vreau să dau capacit
2 fiecăruia din florile primăverii să Pe ăților
văd dacă și voi zâmbiți! Sunteți de grupe, de
acord? (Distribui lalele, narcise și individ exprim
liliac). Ce zâmbete delicate, la fel ual are
ca florile! Ce urare îi putem face prin
primăverii? „Dragă primăvară, bine muzică
ai venit!” sau „Ce mult te iubesc!”
Exerciţii pentru reglarea
respiraţiei, omogenizarea şi
OC acordarea vocilor
1 1. Exerciţii de respiraţie:
a) „Mirosim narcisa, liliacul” – Exerci
inspirăm pe nas, expirăm pe gură; țiul
b) „Suflăm puful de păpădie”- se
trage aer adânc în piept şi se suflă
uşor spre o păpădie imaginară;
c) „Facem valuri în paharul cu
OC apă”- se trage aer adânc în piept şi
1 se suflă uşor într-un pahar cu apă,
imaginar.
d) „Umflăm baloane colorate”- se
trage aer adânc în piept şi se
elimină puternic aerul printr-o
singură expiraţie.
Exerciţiile se repetă, fiecare de
două ori.
2. Exerciţii de dicţie: Exerci
„Mirosim iar narcisa, liliacul” – țiul
inspirăm pe nas și spunem
progresiv 2, 3 4 cuvinte:
„Ce frumos / miroase / floarea!”
3. Exerciţii melodice:
a) de încălzire a vocii:
- „Cântăm ca trompeta”
- „Cântăm la vioară”
- „Cântăm la tobă”:
- „Batem toba bum, bum, bum,
Spatele e drept acum!”
Exerci
- sunete joase: „Bat ciocanele” țiul

Cio-ca, bo-ca, poc, poc!


Cio-ca, bo-ca, poc, poc!

-sunete înalte:”Clopoţelul”

Cling, cling, cling, cling, cling,cling.


b) de omogenizare a vocilor:
-se folosesc fragmente cu silaba
neutră „la”:

Exerci
țiul
La, la, la, la , la, la

La, la, la, la, la, la

Se va atrage atenţia asupra poziţiei


OA corecte a corpului în timpul
2 interpretării cântecului: spatele
drept, picioarele sub scăunele,
mâinile pe genunchi.
De asemenea, se va preciza
copiilor că vor începe să cânte la
semnal.
„Sunteți de acord să o bucurați
OC pe Zâna Primăvară cu un cântecel
2 frumos?” (solicit intonarea în cor a
cântecului „Zidarii”).
5. Dirijarea 8 Interpretarea cântecului „Flori de Demo
învățării min primăvară” de către educatoare nstrați
. Se va avea în vedere execuţia clară, a
corectă, nuanţată. Le prezint Evalua
copiilor cântecul în timp ce rea
manipulez florile. Fronta dicţiei
Se învaţă textul pe fragmente l copiilo
logice, apoi se va intona linia r
melodică a cântecului cu silaba
neutră „la”, după care se va trece la Conve
îmbinarea textului cu melodia. rsația Evalua
Indivi rea
Executarea cântecului de către dual capacit
OP copii pe fragmente muzicale, ății de
1 având ca model interpretarea recepta
educatoarei; reluarea de fiecare re a
OA dată, a fragmentelor muzicale muzici
2 însuşite anterior; i
Se va interpreta cântecul cu Evalua
OP întreaga grupă de copii (de 2-3 ori), rea
2 sesizând şi corectând pe loc Exerci capacit
greşelile întâlnite, pentru a nu se țiul ății de
OC forma deprinderi greşite (se va Fronta exprim
3 urmări interpretarea corectă şi l are
nuanţată, buna pronunţie a prin
OP cuvintelor, poziţia corectă, muzică
1 începerea şi terminarea la semnal).

6. Asigurare OA 13 Se realizează prin: Jocul Fronta aplauz


a feed- 1 min (a) joc de tipul karaoke („alternanţa l e
back-ului OC . asimetrică” - varianta educatoare- Camer
3 copii). ă Pe
(b) pe roluri: vor interpreta strofa în Jocul video grupe
OA care este vorba despre lalea doar
2 copiii care au lalele; la fel cu
narcisa și liliacul.
OC Realizez un filmuleț pentru Zână.
3 (c) joc muzical: Jocul
Copiii prinşi în cerc de mâini
OA intonează cântecul în timp ce un
2 copil (grădinarul), legat la ochi, stă
în mijlocul cercului. Un alt copil
OC (culegător de flori ), ţinând o floare
3 în mână, o duce la nasul
grădinarului în momentul în care se
începe cântarea refrenului, lăsând
grădinarul s-o miroase pentru a-i
spune numele florii imediat după
terminarea cântecului. Grădinarul
care a ghicit floarea după miros
trece în cerc, iar culegătorul de flori
trece în rolul grădinarului pentru a
continua jocul.
Alte jocuri muzicale utile:
„Țăranul e pe câmp”
„Joacă, joacă, fetiță!”
OA „Printre lunci și printre văi”
2 „Zăresc un prinț călare”
7. Încheierea OA 1 Se fac aprecieri asupra modului în Conve stimul Fronta Aplauz
activității 1 min care s-au comportat copiii pe rsația ente – l e
. parcursul activității. „Acum, pentru flori Stimul
că ați fost atât de cuminți și ați individ ente
cântat frumos, Zâna v-a mai lăsat o ual
surpriză: flori de purtat în piept. (Se
acordă stimulente.)
„Ce vom face noi cu aceste
minunate flori de primăvară?” „I le
vom dărui doamnei educatoare!”
„Rămas bun! Zâna Primăvară abia
așteaptă să vadă filmulețul cu voi!”
Flori de primăvară

Astăzi, în grădina mea,


O narcisă a-nflorit
Și eu am zâmbit.
Am zâmbit, am zâmbit,
O narcisă a-nflorit,
Dragă Primăvară,
Bine ai venit!

Astăzi, în grădina mea,


O lalea a-nflorit
Și eu am zâmbit.
Am zâmbit, am zâmbit,
O lalea a-nflorit,
Dragă Primăvară,
Bine ai venit!

Astăzi, în grădina mea,


Liliacul a-nflorit
Și eu am zâmbit.
Am zâmbit, am zâmbit,
Liliacul a-nflorit,
Dragă Primăvară,
Bine ai venit!

Astăzi, în grădina mea,


Florile-au înflorit
Și eu am zâmbit.
Am zâmbit, am zâmbit,
Florile au înflorit,
Dragă Primăvară,
Bine ai venit!

Florile, înfloresc
Doar atunci când eu zâmbesc
Dragă Primăvară,
Ce mult te iubesc!