Sunteți pe pagina 1din 3

LISTA SUBIECTELOR PENTRU EXAMENTUL ORAL DE MĂRIRI DE NOTĂ

TOXICOLOGIE CLINICĂ
ANUL V

TOXIC. TOXICITATE. XENOBIOTICE


1. Parametrii cantitativi ai toxicitãţii acute – DL50, CL50
2. Clasificarea Sterner a substanţelor toxice conform toxicitãţii relative
3. Metabolismul xenobioticelor. Reacţiile de faza I şi de faza II
4. Entitãţile toxice consecutive metabolismului xenobioticelor
5. Receptorii toxicodinamici. Interacţiunea cu structurile receptoare
6. Conduita medicalã în intoxicaţiile acute
7. Prioritãţile în stabilizarea pacientului intoxicat
8. Metode de decontaminare. Decontaminarea internã şi externã
9. Cãrbunele activat. Mecanisme de acţiune. Indicaţii şi contraindicaţii
10. Alcalinizarea plasmaticã şi urinarã. Mecanisme
11. Hiperoxibarismul. Indicaţii. Complicaţii
12. Diureza forţatã. Indicaţii
13. Hemodializa. Caracteristicile toxicelor dializabile. Eficienţã
14. Cãrbunele activat seriat. Eficienţã
15. Antidotism. Antidoturi. Meanisme antidotice cu specificitate.
16. Principiile terapiei de stabilizare

DIAGNOSTICUL INTOXICAŢIILOR ACUTE


1. Hipotensiunea. Hipoperfuzia tisularã
2. Mecanismele hipoperfuziei tisulare
3. Compuşi chimici care scad pragul convulsivant
4. Neuropatia opticã
5. Mioza prin mecanism: central, periferic, local
6. Midriaza toxicã
7. Reflexul pupilar fotomotor
8. Hepatotoxice industriale şi medicamentoase
9. Nefrotoxice industriale şi medicamentoase
10. Hipertermia. Mecanisme hipertermizante
11. Hipertermia malignã
12. Hipotermia toxicã. Aspecte caracteristice
13. Mirosuri caracteristice unor stãri patologice
14. Coloraţii urinare caracteristice
15. Scala Reed de evaluare a comelor
16. Hiatusul anionic
17. Hiatusul osmolal
18. Toxidroame. Descriere. Aspecte clinice specifice

INTOXICAŢII ACUTE MEDICAMENTOASE


1. Benzodiazepinele. Antidot specific. Mecanism antidotic. Posologie. Indicaţii şi
contraindicaţii. Dezavantaje
2. Barbituricele. Manifestãri clinice precoce şi tardive în intoxicaţia acutã. Metode specifice
de creştere a eliminãrii
3. Antidepresivele. Manifestãri clinice specifice. Aspecte specifice în terapia de stabilizare.
Creşterea eliminãrii
4. Neurolepticele. Mecanisme de acţiune. Manifestãri clinice. Aspecte particulare ale
terapiei de stabilizare şi terapia de susţinere
5. Izoniazida. Mecanismul toxicitãţii acute. Aspecte terapeutice caracteristice. Antidotism.
6. Paracetamol. Mecanismul toxicitãţii acute. Stadiile clinice ale intoxicaţiei acute –
particularitãţi. Terapie antidoticã specificã
7. Salicilaţi. Mecanismul toxicitãţii acute. Efecte sistemice în intoxicaţia acutã cu salicilaţi.
Terapia specificã de creştere a eliminãrii
INTOXICAŢII ACUTE NONMEDICAMENTOASE
1. Opiaceele. Sindromul narcotic. Antidotism specific. Mecanism antidotic
2. Sindromul de întrerupere la opiacee. Aspecte clinice. Terapie
3. Hidrocarburile alifatice. Manifestãri clinice caracteristice
4. Tetraclorura de carbon. Mecanismul toxicitãţii acute. Aspecte clinice. Antidotism
5. Dioxina. Aspecte clinice caracteristice. Efecte pe termen lung. Timp de înjumãtãţire.
6. Etanolul. Etape de transformare metabolicã. Efecte clinice în diferite stadii funcţie de
nivelul alcoolemiei. Principiile terapiei în etilismul acut
7. Terapia specificã sindromului de întrerupere la etanol
8. Metanolul. Etape de transformare metabolicã. Manifestãri clinice sistemice.
Hemodializa în intoxicaţia acutã cu metanol. Indicaţii; eficienţã. Antidotism.
9. Etilenglicolul. Etape de transformare metabolicã. Manifestãri clinice în diferite stadii ale
intoxicaţiei. Hemodializa în intoxicaţia acutã cu etilenglicol. Indicaţii; eficienţã.
Antidotism.

SUBSTANŢE CARE GENEREAZĂ HIPOXIE HISTOTOXICĂ


1. Monoxidul de carbon. Mecanism de acţiune. Efecte sistemice corelate cu concentraţia
carboxihemoglobinei. Antidotism. Eficienţã antidoticã.
2. Cianurile. Mecanism toxic. Manifestãri clinice. Aspecte ale terapiei de urgenţã.
Antidotism: scop, metodã, mijloace.
3. Hidrogen sulfurat. Mecanism toxic. Manifestãri clinice. Aspecte ale terapiei de urgenţã.
Antidotism: scop, metodã, mijloace.
4. Anticolinesterazicele. Clasificare. Mecanism de acţiune. Sindroame clinice. Tratament
5. Amoniacul. Mecanism de actiune. Aspecte ale terapiei de urgenţã.

INTOXICAŢII ACUTE CU METALE GRELE


1. Fierul. Mecanismul toxicitãţii. Stadii ale intoxicaţiei acute. Terapia cu chelatori
2. Plumbul. Efecte sistemice. Terapia cu chelatori
3. Arsenicul. Efecte sistemice. Terapia cu chelatori

S-ar putea să vă placă și