Sunteți pe pagina 1din 335

CUPRINS

ANATOMIE DESCRIPTIVĂ

Capul și gâtul în filo-și ortogeneză ............................................................................................. 3


Scheletul capului ............ ........................................................................................................... 14
Aspectul exterior al craniului.......................................................................................... 19
Vedere superioară ............................................................................................. 19
Vedere posteriorii ............................................................................................. 20
Vedere anterioară .............................................................................................. 21
Vedere laterală .................................................................................................. 21
Vedere inferioară .............................................................................................. 25
Aspectul interior al craniului .......................................................................................... 28
Aspectul interior al calvariei............................................................................. 28
Aspectul interior al bazei craniului - endobaza - ................................................ 29
Orbita ........................................................................................................................... 33
Cavitatea nazală ............................................................................................................ 35
Arhitectura craniului ...................................................................................................... 38
Articulațiile craniului .................................................................................................................. 42
Mușchii capului .......................................................................................................................... 45
Mușchii mimicii................................................................................................ 45
Mușchii masticatori........................................................................................... 50
Mușchii gâtului.......................................................................................................................... 55
Vascularizația capului și gâtului .................................................................................................. 65
Arterele capului și gâtului ................................................................................. 65
Venele capului și gâtului ................................................................................... 88
Limfaticele capului și gâtului ............................................................................ 91
Nervii capului și gâtului .............................................................................................................. 95
Nervii cranieni ................................... ... ....... ................................................. 95
Plexul cervical ..................................................................................................123
Plexul brahial....................................................................................................127
Partea cervicală a sistemului nervos autonom ....................................................128
Viscerele capului și gâtului .........................................................................................................134
Cavitatea nazală ............................................................................................................ 137
Aparatul masticator. .......................................................................................................140
Mecanica articulației temporomandibulare ........................................................140
Mușchii masticatori - stuctură și funcție- ...........................................................143
Dinții ............................................................................................................. 150
Limba ...............................................................................................................159
Glandele cavității bucale ...................................................................................162
Pereții cavității bucale .......................................................................................167
Faringele............ ... .......................................................................................................174
Esofagul ..................................................................... ,i .............................................. 184
Laringele și aparatul vocal ............................................................................................. 187
Trahea ..........................................................................................................................205
Glada tiroidă ................................................................................................................ 207
Glandele paratiroidiene ................................................................................................. 210

ANATOMIE APLICATĂ

Anatomia topografică a capului și gâtului ..................................................................................... 212


Regiunile capului ............................................................................................................ 214
Regiunile feței................................................................................................................ 221
Regiunile gâtului ............................................................................................................ 24")
Disecția capului și gâtului .......................................................................................................... 278
Anatomia pe viu a capului și gâtului ............................................................................................ 281
Anatomia radiologică a capului și gâtului ................................................................................... 292
I
tu-

ANATOMIE DESCRIPTIVA

CAPUL ȘI GÂTUL
(în filo- și ontogeneză)

CAPUL (caput) și GÂTUL (collum) reprezintă la Toate aceste transformări sunt, în ultimă instanță,
vertebratele inferioare, extremitatea anterioară a expresia adaptării continue, perpetuă, la condițiile
corpului. Prin trecere la stațiunea bipedă sau mediului intern și extern. Prima treaptă la care ele s-au
ortostatism ele formează extremitatea superioară a realizat este cea biochimică și metabolică. Totodată,
corpului uman. ele s-au imprimat genetic și s-au transmis la urmași.
Analiza de ansamblu a
organizării corpului animalelor
inferioare omului, relevă că acestea
- în funcție de condițiile mediului
extern -, nu au avut de ales decât
viața în apă sau aer. în aceste
condiții locomoția sau deplasarea,
nu se putea realiza decât prin înot,
târâre, zbor, fugă sau mers. în
consecință, în organizarea
morfologică și funcțională a
corpului acestor animale,
determinată de factorii enumerați, s-
a urmat un număr mai redus din
legile sau principiile fundamentale
ale evoluției. Dintre acestea,
esențiale sunt: legea polarizării, a
simetriei bilaterale și a metameriei.
LEGEA POLARIZĂRII
explică în organizarea
morfofuncțională a corpului
animalelor, apariția extremității
cefalice și a celei opuse ei,
extremitatea caudală.
Extremitatea cefalică a apărut,
s-a dezvoltat și perfecționat treptat
în scara animală, din necesitatea
Fig 1 ETAPE ALE FILOGENEZEI (schemă) explorării mediului, căutarea hranei,
fuga de pericol. Ea adăpostește,
O privire succintă în filogeneză ne permite să după cum se știe, encefalul și
înțelegem, în comparație cu alte vertebrate, structura organele de simț cele mai specializate, care participă
și funcția actuală a acestei extremități la om. împreună la coordonarea tuturor fiincțiilor vieții de
Modificările sau transformările produse la nivelul relație, adică funcțiilor de legătură dintre organism și
extremității cefalice, într-o evoluție îndelugată, sunt în mediu. Funcțiile de relație au evoluat în filogeneză și
stânsă corelație cu cele produse în întregul organism. ele treptat, și până la om au devenit tot mai complexe.
Necesitatea unei mai mari mobilități a capului a

5
determinat dezvoltarea gâtului, segmentul de legătură organizarea sa pe principiul simetriei bilaterale. O
dintre cap și trunchi. secțiune a corpului în planul medio-sagital, îl împarte

Fig.2 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA DEZVOLTĂRII EXTREMITĂȚII CEF ALICE ȘI CAUDALE (schemă)
A-B: fața dorsală
C-D: vedere laterală

Extremitatea caudalâ a devenit la pești motorul în două jumătăți simetrice numite antimere. La OM
propu isiei, al deplasării corpului. Prin trecerea la viața simetria bilaterală, bine reflectată in perioada
terest ă și apariția membrelor, acestea preiau pe lângă dezvoltării embrionare, se modifică treptat în cursul
foncți a de susținere a corpului, funcția de propulsie. evoluției ulterioare. Corpul uman, inclusiv capul si
"Trecerea la stațiunea bipeda a modificat total gâtul, sub influența factorilor funcționali, a pierdut din
poziț a corpului la om. De aceea, considerăm simetria bilaterală inițială, prezentând asimetrie
justificată folosirea în Nomenclatura anatomica viscerală și chiar asimetria părților somatice.
inter rațională (N.I) a termenilor de superior și inferior,
atun, ci când ne referim la extremitățile corpului uman
sau la formațiunile anatomice raportate la axul vertical
SIMETRIA BILATERALĂ. Factorii de mediu
reprezentați de acțiunea uniformă și simultană a
presiunii apei și ulterior a acrului asupra corpului
animalelor în mișcare, au determinat construcția și

6
Asimetria viscerală rezultă din creșterea inegală a Ulterior, printr-o specializare funcțională progresivă,
organelor. De exemplu: ficatul embrionar este simetric, metameria primitiva și secundară se modifică tot mai
dar devine ulterior asimetric; exista o asimetrie de mult, iar în unele părți ale corpului chiar dispare (ex.
formă și numerică (privind lobii pulmonari) a musculatura scheletică). Dispariția metameriei
plămânului: emisfera cerebrală stângă este mai constituie un progres pe linia evoluției. La om, a
dezvoltată decât cea dreaptă, unul din factori fiind dispărut complet metameria capului și membrelor. Ea
apariția limbajului articulat. Nici părțile somatice ale se mai păstrează parțial la nivelul trunchiului.
corpului nu sunt perfect simetrice, asimetria lor se Legea polarizării ca principiu de organizare
observă însă mai greu. Ea este determinată de morfofuncțională a corpului animalelor, explică așadar
asimetria viscerală, de împovărarea diferită a celor modul de formare și factorii care au determinat
două jumătăți ale corpului în stațiunea bipedă de dezvoltarea extremității cefalice și caudale.
funcționarea mai intensă a unui membru (dreptaci, Analizând evoluția filo- și ontogenetică a
stângaci) cte. EXTREMITĂȚII CEFALICE, se constată că nu toate
Tot factorii funcționali, printre care presiunea de animalele care au extremitate cefalică prezintă și
masticație inegal dezvoltată la nivelul celor două craniu. Din acest punct de vedere, în anatomia
jumătăți ale arcadelor dentare, determină în mare parte comparată, ele sunt clasificate în ACRANIOTE și
asimetria feței. CRANIOTE. Lipsa craniului la animalele din prima

f/sura
frst/ră- a&/er/oar¿

(corner/xa.

\2)ers/ar2

///noa-nay

Fig.3
A: SCHELETUL CAPULUI DE MAMIFER
B: DERIVATELE PRIMELOR DOUA ARCURI BRANHIALE
(după teoria REICHERT modificat parțial de E.REPCIUC)
METAMERIA. Odată cu polarizarea și simetria CRANIUL (cranium) apare pe treptele superioare
bilaterală, presiunea exercitată asupra corpului în ale evoluției, componenta sa cerebrală sau
mișcare, a determinat - în vederea unei mai bune neurocraniul fiind o achiziție proprie vertebratelor. La
funcții de deplasare -, construcția segmentară sau acestea el capătă caractere noi, condiționate de
metamerică a acestuia. Formațiunile anatomice din dezvoltarea tot mai complexă a encefalului și
constituția sa se dispun ca niște felii sau segmente care specializarea organelor de simț de la acest nivel, de
se urmează una pe alta, numite metamere, cum sunt: tipul de hrană, iar la om, pe lângă acestea de trecerea
vertebrele, coastele, nervii spinali, arterele intercostale. la ortostatism și dezvoltarea limbajului articulat.
In cursul embriogenezei, cu excepția tubului digestiv,
metameria primitivă a somitelor, miotoamelor,
sclerotoamelor, neuromerelor, se observa evident.
categorie este determinată de stadiul redus de
dezvoltare a sistemului nervos.

7
în dezvoltarea filo- și ontogenética, craniul mediu, determină apariția și
străbate trei stadii, observate și în dezvoltarea dezvoltarea gâtului. El se formează
ontogenética a craniului uman: STADIUL atât pe seama somitelor cervicale,
MEMBRANOS, CARTILAGINOS și OSOS. Craniul cât și din materialul arcurilor
cartilaginos apare la pești, fiind numit branhiale.
CONDROCRANIUL PRIMORDIAL. El este format în acest cadru, trecerea treptată
din capsula cerebrală care va îngloba ulterior capsula la forma și
oticăce adăpostește receptorii vestibular (echilibrul) și arhitectura craniului și gâtului la
cohlear (auzul), capsula optică în care se află om este un proces complex. Nefiind
aici locul prezentării întregii
filogeneze a acestor părți ale
corpului vertebratelor, ea fiind
sarcina anatomiei comparate, ne
vom limita la analiza transformărilor produse
în
trecerea de la reptile la mamifere și de la
mamifere la
Fig.4 FALCA INFERIOARA LA REPTILE
om, de la poziția patrupedă la ortostatism.
receptorul vizual și capsula nazală cu receptorul Aceasta și
olfactiv. toți factorii sublimați mai sus, ne vor face să înțelegem
Datorită creșterii vitezei de mișcare, în consecință, saltul calitativ realizat în organizarea anatomică și
datorită creșterii presiunii apei în timpul locomoției, funcțională a capului și gâtului la om. Primul salt
tot la pești (peștii osoși), apare și craniul osos. La calitativ în evoluția craniului se realizează în trecerea
aceste vertebrate lipsește însă gâtul - segmentul de de la reptile la mamifere, iar al doilea în trecerea la
legătură cu trunchiul -, în schimb, este foarte dezvoltat craniul uman. Aceste transformări se vor înțelege mai
aparatul branhial. Piesele scheletului branhial se bine, dacă inițial se descrie alcătuirea craniului la
articulează între ele și totodată direct cu craniul prin mamifere.
NEUROCRANIUL (neurocranium) mamiferelor
este alcătuit din trei părți: posterioară, mijlocie și
anterioară.
Partea posterioară este formată de bazioccipital,
lateral de exoccipital, iar posterior spre boita craniului
de supraoccipital.
Partea mijlocie situată rostral de precedenta este
alcătuită din bazisfenoid în partea bazală, alisfenoid -
ce corespunde aripilor mari ale sfenoidului - lateral, și
de parietale la nivelul calvariei.
Partea anterioară este formată la rândul său de
Fig.5 FALCA SUPERIOARA ȘI INFERIOARA LA BOVINE
presfenoid pe linia mediană a bazei craniului,
orbitosfenoid - corespunzând aripilor mici ale
sfenoidului - situat lateral de presfenoid și de frontal
articulații mobile. în ceea ce privește dezvoltarea la nivelul calvariei. Prin sudarea bazisfenoidului și
craniului osos, bolta craniului sau calvaría sa va forma presfenoidului se formează corpul osului sfenoid - șaua
în cea mai mare parte prin oase de investiție (osificare turcească și fosa glandei hipofize.
desmală), iar baza craniului prin oase de substituție Vasele și nervii cerebrali trec spre cutia craniană
(osificare encondrală sau pe model cartilaginos). și invers, prin partea bazală a doua fisuri situate între
Trecerea la viața terestră și schimbarea tipului de cele trei părți mari ale neurocraniului, una posterioară
hrană, care printre altele, separă aproape total aparatul și alta anterioară.
respirator de cel digestiv - cu origine endodermală în cursul dezvoltării, FISURA POSTERIOARĂ,
comună -, se însoțește de noi transformări la nivelul dintre partea posterioară și mijlocie a neurocraniului,
extremității cefalice. Totodată, dezvoltarea encefalului
și perfecționarea organelor de simț de la nivelul
capului, la păsări, reptile și mamifere, precum și
cerința unei mai mari mobilități a capului, în vederea
explorării mediului și integrării în

8
se subdivide datorită incorporării la nivelul său, în din extremitatea superioară a arcului II - inelul, iar
neurocraniu, a capsulei otice sau labirintice, în care se talpa din peretele capsulei labirintice (otice). Osul
află părțile componente ale urechii interne și medii. dental se va articula cu partea scuamoasă a
Capsula otică va da naștere la om părții pietroase și temporalului formând articulația temporomandibulară
mastoidiene a osului temporal. Din subdiviziunea a mamiferelor. în același timp, articulația dintre oasele
posterioare a acestei fisuri se formează gaura jugulară articulare și cvadrat sau a fălcii inferioare a reptilelor,
(foramen jugulare) prin care trec nervii: glosofaringian, devine la mamifere articulația dintre ciocan și
vag, accesor și vena jugulară internă. Pe trepte nicovală, două oscioare ale urechii medii, (vezi figura
inferioare, ultima pereche de nervi cranieni era 3).
reprezentată de nervul vag. Ulterior, sunt incorporați,
CRANIUL UMAN se dezvoltă din oase de
odată cu participarea sclerotoamelor occipitale la
substituție (de înlocuire) și de investiție (de acoperire).
formarea craniului, nervii spinali, din care iau naștere
El se formează din mezenchimul axial cefalic, ce
n.accesor și n.hipoglos. Din subdiviziunea fisurii
posterioare situată între capsula otică și alisfenoid ia continuă pe cel al trunchiului și se întinde superior
naștere: gaura ruptă (foramen lacerum), care se alături de notocord până la partea posterioare a
include ulterior în alisfenoid; canalul carotidian și viitoarei șei turcești.
desprins din gaura rupta orificiul n.mandibular Această parte a NEUROCRANIULUI
(foramen ovale); foramen spinosum pentru artera (neurocranium) reprezintă SEGMENTUL CORDAL,
meningee medie. La reptile, capsula otică, are poziție mai vechi în filogeneză, de unde și denumirea sa de
laterală și se află superior de articulația fălcii paleocranium. Anterior de el se întinde SEGMENTUL
inferioare cu craniul, iar timpanul are o poziție PRECORDAL. în părțile laterale și superioare, din
aproape verticală. în schimb, la mamifere ea se mezenchimul subectodermal se dezvoltă bolta craniului
deplasează, fiind inclusă în baza craniului și după cum sau calvaria. Inferior, mezenchimul cefalic se continuă
s-a amintit formează partea pietroasă a temporalului. cu cel al arcurilor branhiale. Segmentul cordal și
Timpanul la rândul său nu mai are poziție verticală ci precordal al condrocraniului vor forma baza craniului.
oblică și este situat inferior de planul fosei Segmentul cordal are o parte segmentată situată
mandibulare a temporalului. posterior și alta nesegmentată, anterior și lateral. Din
Prin FISURA ANTERIOARA cuprinsă între mezenchimul părții segmentate situat în jurul
partea mijlocie și anterioară, adică între alisfenoid notocordului se formează cartilajele paracordale
(aripa mare) și orbitosfenoid (aripa mică a (cartilago paracordalis) și median, între ele, placa
sfenoidului), părăsesc craniul nervii motori ai globului bazală, ce corespunde bazei occipitalului. Din
ocular: oculomotor, trohlear, abducens și nervul cartilajele paracordale ce se prelungesc în direcție
oftalmic al trigemenului. Ea devine ulterior fisura dorso-laterală se formează părțile laterale
orbitalăsuperioară(fissura orbitalis superior) și din ea (exooccipitale) ale osului occipital, pe partea lor
se va separa orificiul nervului maxilar (foramen inferioară, formându-se condiții occipitali. Ele sunt
rotundum). La reptile, toți acești nervi împreună cu unite posterior de o lamă cartilaginoasă mediană din
ganglionul trigemenului (ganglion trigeminale) și artera care se formează partea scuamei occipitalului situată
carotidă internă se găsesc într-un spațiu lateral sub linia nucală superioară. între aceste trei părți ale
extracranian, numit cavitatea epipterică La mamifere, osului se găsește gaura mare (foramen magnum) a
el se încorporează în craniu ceea ce explică apariția occipitalului. Partea nesegmentată a segmentului
fisurii, a orificiilor sau canalelor prin care aceste cordal al condrocraniului este formată de capsula
formațiuni străbat baza craniului. Trecerea la craniul otică.
mamiferelor se observă tot atât de bine prin analiza Ea se unește lateral și dorsal cu placa parietală,
orificiilor de ieșire ale nervilor oculomotori, iar medial, cu placa bazală. Din partea ei anterioară
trigemenului și facialului, acesta din urmă, ca și pleacă o creastă ce acoperă nicovala și extremitatea
n.vestibulocohlearul fiind incluși în peretele capsulei cartilajului Meckel, care în final va forma tegmen
otice. tympani. Capsula otică va da naștere părții pietroase
CRANIUL VISCERAL (viscerocranium) ia (stânca) și mastoidiene a osului temporal.
naștere din mezenchimul arcului branhial I Ca topografie generală, partea segmentată a
(mandibular) și II (hiodian). Falca inferioară la reptile segmentului cordal al condrocraniului formează
este formată din oasele: dental, angular, coronoid, regiunea occipitală, iar cea nesegmentată regiunea
gonial. Ea se articulează cu craniul prin articulația otică.
mobilă dintre articular și osul cvadrat. Prin trecerea la
mamifere, osul cvadrat devine nicovala (incus), iar
osul articular va forma ciocanul (malleus), deci două
oscioare ale urechii medii. Scărița (stapes) se formează

9
Segmentul precordal și cel mai întins al Partea anterioară a segmentului precordal
condrocraniului, mai recent în filogeneză de unde și constituie regiunea etmoidală & condrocraniului. Ea
denumirea de neurocramum, conține două lame cuprinde capsula nazală, cu schița cartilaginoasă a

nazaĂi f'osa.fyoa/'/rarcî
Can <z7 Cara//o<'ăr>
Ca^f/7a/'e f ..
fragecifarëfr: : ■

Carfi'7aj\

turn
•¡Urin-
am» NofocorcĂ/7
o
Crt
C£S

•Sfac//a Sfaă/ty iă/er/'oF


t
Fig.6 CRANIUL PRIMORDIAL - schemă (după M.CLAEA)

paralele, numite cartilajele trabeculare (cartilago etmoidului, a cornetului nazal inferior, cartilajul
trabecularis). Acestea se vor uni pe linia mediană, dar septodorsal și cartilajele alare mici.
lasă între ele fosa hipofizară (fossa hypophysialis). De Cele două din urrnă (cartilajul septodorsal și cartilajele
pe marginile trabeculelor pleacă lateral câte o alare mici) rămân cartilaginoase și în stadiul adult.
prelungire numită aripa temporală, ce va forma aripa Capsulele veziculelor optice nu iau parte la
mare a sfenoidului (alisfenoid). Fiind situată pe un formarea craniului. Din ele se formează sclerotica și

..'ff

wz
S<>/>ra.acc/^77cif
^y
Fig.7 CRANIUL PRIMORDIAL (stadiu inaî avansat)

plan inferior bazei craniului, ea delimitează cu dura mezenchimul arcurilor branhiale 1 și II. Din arcul I se
mater cavitatea epipterica în care se află ganglionul formează, mandibula, osul maxilar, osul palatin și osui
trigeminai și prin care trec spre orbită nervii motori ai zigomatic. Din arcul II se dezvoltă coamele mici ale
globului ocular. Anterior și tot în direcție Laterală, de osului hioid. La formarea hioidului participă si arcul
pe marginea trabeculelor pleacă o altă prelungire III branhial.
numită aripa orbitală, din care iau naștere într-o parte
și alta aripile mici ale sfenoidului. Sub ele se află
fisura orbitală superioară.
Această parte a condrocraniului formează
regiunea orbitotemporală.
învelișul nervului optic. Globul ocular se situează în
cursul dezvoltării în cele două cavități osoase ale
craniului numite orbite.
OASELE FETEI (ossa faciei) iau naștere din

10
Osul hioid se studiază odată cu oasele feței buzele și obrajii. La nivelul cavității bucale are loc
datorită dezvoltării și legăturilor sale anatomo- articularea sunetelor produse de laringe - funcție

fo/i/asteSa.- asj/ej-j'oaj-cZ,

fbn/ar>e2a,
S7e/)o/c/a7. fo/j/crne/a. pos/er/oat-Fcc '
//OJO2-
, 7axzr/'/r><tJ.

-Z/ÿcw/j
Max/Jcc

/
■-
~^y\^'7)cir/ea 7a/- a Qca7p//a7c/7c//

¿cqa/na. 7ernpora7c/7cj/
Fig.8 CRANIUL LA NOUL NĂSCUT
hașurat - oase de substituție
culoare deschisă - oase de investiție
- vedere laterală -

funcționale strânse pe de o parte cu aparatul specifică omului. La acest nivel se formează


masticator și pe de alta cu aparatul vocal. El se consoanele: palatale, linguale, dentale și labiale, fără
solidarizează cu baza craniului prin formațiuni de care nu este posibilă vorbirea normală.

■Saăr/fa. / 7/ccr>c///cr/a_
f
7)7'C, ÇC~S(IIL XI
sfy'/o/ct
¿j/o/c/
Z 7ffi ^/7/o//c> '

/oeZc/7

Fig.9 DERIVATELE OSOASE ALE PRIMELOR DOUA ARCURI


BRANHIALE - vedere laterală (după AREY)

ligamentare și musculare și constituie în același timp punct de vedere funcțional, acest singur os mobil al
un suport mobil atât pentru musculatura limbii și regiunii anterioare a gâtului, stă în slujba masticației,
planșeului bucal, cât și pentru aparatul vocal. Din deglutiției, și a limbajului articulat. în limbajul

11
articulat, intervine nu numai laringele, care emite
sunetul laringian - esențial în fonație, ci și părți
componente ale aparatului masticator, ca: articulația
temporomandibulară, limba, vălul palatin, dinții.
Primele două arcuri branhiale nu participă numai
la formarea pieselor osoase ale feței, ci și a
MUSCULATURII CAPULUI. Din mezodermul
primului arc branhial ia naștere musculatura
masticatoare, iar din al doilea musculatura mimicii
care prin participarea la exprimarea stărilor psihice,
capătă din punct de vedere funcțional valențe specific
umane.

12
CAPUL cu cele două regiuni distincte tip sferoidal, cu trei grade de mobilitate. Sfera de
reprezentate de CALVARIA și FATA, are la om o mobilitate a capului se mărește însă prin asocierea
formă aproximativ sferică, iar funcțional - o mișcărilor coloanei cervicale.
componenta somatică și alta viscerală. Aceasta din Acțiunea nervilor craniomotori asupra sferoidului
urmă, exceptând organele de simț, cuprinde cavitatea cranian îi influențează forma până în stadiul său
nazală și bucală, primele organe ale aparatului definitiv, când sindesmozele și sincondrozele devin
respirator și digestiv. sinostoze. în egală măsură la realizarea formei
Forma capului la om se conturează nu numai sub definitive, a arhitecturii și structurii craniului definitiv,
influența dezvoltării mari a encefalului, ci și a acțiunii contribuie aparatul masticator (vezi ap.masticator).
mușchilor craniomotori și a forțelor dezvoltate în GÂTUL se formează din punct de vedere al
procesul masticației. dezvoltării din materialul celor opt somite cervicale și
Mobilitatea crescută necesară capului, a din cel al arcurilor branhiale. Formațiunile derivate din
determinat apariția gâtului și a imprimat în cursul somitele cervicale alcătuiesc componenta somatica a
evoluției o anumită structură articulației gâtului, iar cele cu origine în arcurile branhiale -
craniovertebrale. în această articulație capul stă pe componenta viscerală.
coloana vertebrală într-un echilibru instabil, dar iară Părțile scheletice, respectiv vertebrele cervicale au
consum mare de energie musculară. Articulația fost descrise (vezi coloana vertebrală). Este tot atât de
craniovertebrală este o pârghie de gradul I, în care necesară o privire de ansamblu asupra dezvoltării
punctul de sprijin îl reprezintă masele laterale ale musculaturii gâtului, componenta cea mai bine
atlasului, rezistența - dată de greutatea capului este reprezentată a acestui segment al corpului.
situată anterior și forța - reprezentată de mușchii cefei, Mușchii gâtului au două origini principale: din
posterior. Deși brațul rezistenței este ceva mai mare ca miotoamele cervicale și din mezodermul arcurilor
al forței, capul este menținut în poziție fără efort mare branhiale. Mezodermul somitelor occipitale dă naștere
din partea mușchilor cefei, datorită aparatului mușchilor limbii, inervați de n.hipoglos.
ligamentar al articulației și al ligamentului nucal. La M.stemocleidomastoidian și m.trapez provin din
patrupede, dată fiind poziția diferită a capului, se materialul inervat de n.accesor și din
realizează economie de energie musculară prin miotoamele cervicotoracice inervate de
nn.cervicali. Din partea posterioară a
miotoamelor cervicale iau naștere
mușchii cefei, fapt dovedit de inervația
\ ‘‘•V.
lor. Mușchii prevertebrali ca: m.rectus
capitis anterius, m.longus colii și
m.longus capitis provin din prelungirile
anterioare ale miotoamelor cervicale,
fiind inervați de ramuri ale plexului
cervical. Tot din miotoamele cevicale
se dezvoltă mușchii scaleni. La
ăf. vertebratele inferioare musculatura
anterioară a trunchiului se continuă
neîntrerupt și la nivelul gâtului, până la
mandibulă. La gât ea formează așa-
zisul sistem drept al gâtului. La
mamifere sistemul drept al gâtului se
fragmentează formând:
Fig.10 DEZVOLTAREA MUȘCHILOR CAPULUI ȘI GÂTULUI IILXII m.stemotiroidian, m.omohioidian și
nervi cremeni (după M. CLARA) mgeniohioidian. Toți acești mușchi se întâlnesc și la
prezența unui ligament nucal mult mai gros, mai om și provin din primele trei miotoame cervicale. Prin
puternic. Articulația craniovertebrală, în etajul ei urmare, ei sunt inervați de ramurile nervilor cervicali
superior - atlantooccipital, este de tip elipsoidal, cu 1-3 prin intermediul rădăcinii superioare a ansei
două grade de libertate a mișcărilor. în etajul inferior cervicale provenită din n.hipoglos, al cărui traiect îi
atlantoaxoidian este o articulație de tip trohoid, deci cu împrumută, dar de care se despart spre a forma ansa
un singur grad de libertate a mișcărilor - în care se cervicală (ansa cervicalis). Din arcurile branhiale se
realizează rotația capului. Prin sumarea mișcărilor
celor două articulații, articulația craniovertebrală
devine din punct de vedere funcțional o articulație de

13
formează următorii mușchi. Din arcul I se formează la limita dintre torace și abdomen trage după sine
mușchii masticatori, m.milohioidian, pântecele anterior n.fienic, cu origine în ramurile anterioare ale nervilor
al m.digastric, m.tensor al vălului palatin și m.tensor spinali cervicali 3,4 și parțial 5. Chiar prima schiță a
al timpanului. Toți aceștia sunt inervați de n.trigemen. stomacului se formează în regiunea cerrvicaiă. unde
Din arcul II iau naștere mușchii mimicii de la nivelul realizează contactul timpuriu cu nervul vag care îi
capului, m.platysma, m.ridicător al vălului palatin , asigură inervația secretorie și motorie.
m.stilohioidian, pântecele posterior al m.digastric și Toate aceste organe au părăsit în cus-sul evoluției
m.scăriței. Din arcul III provin: mușchii constrictori lor regiunea cervicală, prin așa-r■•.aJuitui proces; de
superior și mijlociu ai faringelui și m.palatoglos, "DESCENSUS" visceral. Ftopriu-zis nu este vorba de
inervați de n.glosofaringian. Arcurile branhiale IV și o deplasare activă a acestor viscere spre torace și
V dau naștere: m.constrictor inferior al faringelui și abdomen, ci de ritmul mai rapid de dezvoltare ai
mușchilor laringelui. pereților trunchiului (somei), în comparație cu cel al
VISCERELE CERVICALE, inclusiv glandele organelor. Creșterea în lungime a trunchiului într-un
endocrine de la acest nivel (tiroida, paratiroidele) și ritm mai rapid determină procesul complex de
rădăcina limbii, se formează din materialul arcurilor descensus visceral.
branhiale. în stadiile timpurii ale dezvoltării, gâtul a avut și
’Este necesar să menționăm însă că, o serie de alte el o cavitate seroasă, reprezentată de partea cefalică a
viscere, care în stadiul definitiv se află în cavitățile celomului intraentbrionar, care participă la formarea
trunchiului - torace și abdomen în stadiile inițiale ale cavității pericardice. In stadiul definitiv, prin
dezvoltării și-au început edificarea din materialul coborârea cordului și pericardului, gâtul, ca de altfel și
cervical. In primele faze, cordul și pericardul și-au capul, rămân părți ale corpului lipsite de cavități
început dezvoltarea în regiunea cervicală. Așa se ser oase.
explică inervați a cordului de către nervii cardiaci TRANSFORMĂRILE FILO- .și
simpatici, cu origine în lanțul ganglionilor simpatici ONTOGENETICE la nivelul capului și gâtului -
cervicali și a fibrelor parasimpatice cu origine din trecute succint în revistă permit înțelegerea
partea cervicală a nervului vag. Din endodermul părții rațioanală a formațiunilor anatomice, care sub
anterioare a pungii a treia branhiale interne ia naștere caracterul lor FUNCȚIONAL și APLICAT, vor fi
mugurele timic. Material din miotoamele cervicale prezentate în paginile care urmează.
3,4,5, participă la formarea diafragmei, care coborând
SCHELETUL CAPULUI

Studiul amănunțit al scheletului capului se impune primordial. Ultima grupă, reprezentată de maxilare,
cu precădere față de studiul scheletului altor regiuni, zigomatice, palatine și mandibulă provine din
prin aceea că fără cunoașterea suportului osos, nu materialul arcurilor branhiale și asigură la nivelul
poate fi înțeleasă forma și dispoziția părților moi, segmentului inițial al tubului digestiv procesul de
proporțional mai reduse, ale acestui segment al masticație (aparatul dentomaxilar) fiind de aceea
organismului. denumită și caraniu visceral (cranium viscerale) .
în alcătuirea scheletului capului, nomenclatura Trebuie să se remarce că la alcătuirea cavităților feței
internațională anatomică (N.I.A.), descrie: participă aproape în egală măsură și oase ale
- oasele craniului (ossa cranii) reprezentate de neurocraniului așa că stricta lor separare apare
oarecum justificată. Poziția bipedă, modul de hrană,
occipital, sfenoid, temporal, parietal, frontal, etmoid,
dezvoltarea limbajului articulat sunt elemente care au
lacrimal, nazal, cornet nazal inferior și vomer, alături
dus la dezvoltarea encefalului și deci a cutiei craniene.
de
Botul de la animale dispare, iar craniul visceral este
- oasele feții (ossa faciei) reprezentate de maxilar, așezat sub cel neural, fără să-l mai depășească în
palatin, zigomatic, mandibulă și hioid. partea anterioară și apare bărbia care este specifică
Craniul (cranium) sau scheletul capului, omului. La om craniul este așezat perpendicular pe
alcătuiește partea superioară a scheletului axial, de care coloana vertebrală.
însă, adaptarea lui la funcții speciale îl fac să se în dezvoltarea sa, craniul trece printr-o scurtă
deosebească profund. In acest fel, odată cu dezvoltarea perioadă primordială membranoasă în care apare ca o
encefalului, porțiunea superioară a tubului neural, la capsulă mezenhimatoasă în jurul encefalului, din fața
nivelul craniului s-a diferențiat o cavitate osoasă care profundă a acestei capsule urmând să se cliveze
să îl conțină și să-1 protejeze numită neurocranium meningele cerebrale. în săptămâna a Vil-a în regiunea
(cranium cerebrale)*. Cutia craniană alcătuită din opt bazei craniului apare un proces de condrificare, care
oase dintre care patru sunt neperechi și patru perechi, reprezintă un nou stadiu de dezvoltare - craniul
are forma unui ovoid sagital cu polul mai mare situat primordial cartilaginos. Condrocraniul suportă creierul
posterior, cu o capacitate în medie de cca,1500cm3. I situat deasupra lui și protejează urechea internă și
se descriu o parte superioară calvaria (calvaria) sau nasul. în alcătuirea lui intră o porțiune posterioară sau
bolta craniului și una inferioară sau baza craniului regiune cordală (paleocranium) și una anterioară
(basis cranii). La formarea bolții craniului participă precordală (neocranium). Din partea segmentară
scuama frontalului, parietalele, scuamele temporalelor posterioară a regiunii cordale se dezvoltă cea mai mare
și scuama occipitalului. Baza este alcătuită din părțile parte a osului occipital reprezentată de bazi, exo- și
orbitale și partea nazală a frontalului, etmoid, sfenoid supraoccipital, care circumscriu gaura occipitală. Din
și restul componentelor oaselor temporale și ale partea nesegmentară, anterioară a aceleiași regiuni
occipitalului. cordale se dezvoltă capsula auditivă care va genera
în partea anterioară sub neurocraniu este strâns stânca temporalului. Din segmentul precordal se
sudat un masiv osos format de oasele feței. Acestea dezvoltă cea mai mare parte a craniului, care
sunt reprezentate de un număr de 14 oase care adăpostește creierul anterior și care are raporturi cu
participă în mai mare sau mai mică măsură la capsulele nazale și ale veziculelor optice. Procesul de
delimitarea unor cavități în care sunt adăpostite condrificare este aproape complet în luna a III-a când
segmentele periferice ale unor organe de simț începe ultima etapă în dezvoltarea craniului
(cavitățile orbitale și nazale). Dintre cele 14 oase reprezentată de stadiul osos definitiv.
vomerul și mandibula sunt impare. Singurul os mobil Oasele craniului care se dezvoltă în cartilaj (prin
este mandibula, dar oaselor feței trebuie să li se osificare encondrală) numite și oase de substituție sunt
adauge hioidul care și el este impar și mobil. reprezentate de occipital (bazi, exo și supraoccipital)
Din punct de vedere embriologic oasele feței se cu excepția porțiunii din supraoccipital situată
pot împărți în doua grupe. Prima grupă, pe care N.I.A. deasupra liniei nucale superioare; de osul pietros, bazi
și presfenoid, alisfenoid (partea medială a aripei mari

tennen neadmis de N.I.A.


o atașează oaselor craniului, se dezvoltă din craniul

14
și lama laterală a apofizei pterigoide), orbitosfenoid sinusurilor paranazale. Dacă suturile se închid prea de
(aripile mici), etmoid și cornetul nazal inferior. Restul timpuriu, craniul va rămâne de dimensiuni mici
oaselor craniului sunt oase de membrană sau de (microcefelie). în alte cazuri, presiunea intracraniană
investiție (osificare desmală). crescută la copii, determină rămânerea în urmă a
Oasele bolții apar prin mai multe puncte de procesului de osificare și suturile fiind deschise mult
osificare reprezentate de un centru dublu pentru frontal timp permit creșterea enormă a neurocraniului
fapt care explică existența unei suturi medio-frontale, (hidrocefalie).
un centru pentru fiecare parietal, unul pentru scuama Craniul considerat ca întreg are o mult mai mare
temporalului, altul pentru scuama occipitalului de importanță decât aspectul particular al oaselor care îl
deasupra liniei nucale superioare (osul interparietal) și alcătuiesc. Cu toate acestea, pentru o mai ușoară
centrii separați pentru partea laterală a aripii mari a înțelegere a ansamblului, vor fi expuse sumar
sfenoidului. componentele principale ale fiecărui os în parte.
Oasele care alcătuiesc neurocraniul sunt în cea OCCIPITALUL (os occipitale) prezintă în centrul
mai mare parte turtite și puternic curbate, fiind formate lui gaura occipitală mare (foramen occipitale
de două table de țesut osos compact: tabla externa magnum) care este limi tată anterior de partea bazilară
(lamina externa) mai groasă și tabla internă (lamina (pars basilaris), lateral de părțile laterale (pars
interna) mai subțire dar mai rezistentă. Tabla internă lateralis), iar posterior de scuama occipitalului
prezintă șanțurile arteriale și venoase (sulei arteriosi (squama occipitalis).
et venosi), numeroase adâncituri (impressiones SFENOIDUL (os sphenoidale), situat în centrul
digitatae) și creste alungite (juga cerebralid), ultimele bazei craniului are forma unui fluture cu aripile
fiind determinate de suprafața emisferelor cerebrale. întinse. Corpul (corpus) prezintă în interior cavități
Intre cele două table se găsește țesut osos spongios pneumatice reprezentând sinusurile sfenoidale (sinus
numit diploe (diploe). Creierul exercită în dezvoltarea sphenoidalis). Dintre apofize sau procese, aripile mici
sa o presiune de expansiune, o forță de suprafață, care (ala minor) și aripile mari (ala major) sunt îndreptate
are un mare rol, desigur înainte de osificarea craniului, lateral, primele fiind situate anterior și superior față de
atât în creșterea capacității acestuia cât și în modelarea ultimele. Sfenoidul are și două procese pterigoide
tablei interne, așa după cum a fost ea descrisă. (processus pterygoideus) îndreptate inferior, fiecare
Neurocraniul, ale cărui oase sunt solidarizate între fiind compusă dintr-o lamă laterală și o lamă medială
ele prin suturi, permite prin creșterea capacității lui, (lamina lateralis et medialis processus pterygoidei),
creșterea encefalului. Baza craniului se alungește care fiind depărtate în partea lor posterioară,
datorită prezenței celor patru cartilaje de creștere dintre delimitează între ele fosa pterigoidă (fossa
baziooccipital, bazisfenoid, presfenoid și etmoid. La pterygoidea) în care se inseră m.pterigoidian medial.
bolta craniului creșterea se realizează în primul rând la TEMPORALUL (os temporale) este un os
nivelul suturilor deci la marginea oaselor, fapt pereche în alcătuirea căruia intră următoarele
evidențiat de procesul de închidere al fontanelelor. componente:
Suturile coronară și lambdoidă asigură creșterea bolții -partea scuamoasă (pars squamosa) sau solzul
în lungime, iar cea sagitală și scuamoasă pe cea în temporalului, semicircular, îndreptat vertical;
lățime. In al doilea rând, creșterea capacității se face -partea pietroasă (pars petrosa) sau stânca
și prin rezorbția osoasă la nivelul tablei interne, temporalului de forma unei piramide triunghiulare
concomitentă cu depunerea de os la nivelul tablei pătrunde ca un cui spre centrul bazei craniului între
externe. Cu mare probabilitate, după vârsta de 10 ani sfenoid și occipital. Baza stâncii așezată lateral este
când marginile oaselor au ajuns în contact, acesta este reprezentată de procesul mastoid (processus
procesul predominant prin care se realizează în mastoideus), iar vârful îndreptat înainte și medial
continuare mărirea capacității cutiei craniene. ajunge lângă corpul sfenoidului;
La naștere neurocraniul are 22% din capacitatea -partea timpanică (pars tympanica) situată sub
finală. Creșterea craniului este deosebit de rapidă în solzul osului temporal și anterior de stâncă formează
timpul primului an de viață. Această creștere a peretele antero-inferior al meatului acustic extern
craniului ca un tot persistă dar puțin mai redusa, până (meatus acusticus extemus) în care se pătrunde prin
la 7 ani când se ajunge la aproximativ 80% din orificiul acustic extern (porus acusticus extemus) situat
capacitatea craniului de adult. După această vârstă lateral și limitat de un inel osos numit inel timpanic
până la pubertate, dimensiunile sunt puțin modificate. (anulus tympanicus).
După pubertate ritmul creșterii se accelerează din nou. PARIETALUL (os parietale) este un os pereche
De date aceasta crește îndeosebi masivul facial, în și participă exclusiv la alcătuirea bolții craniului. Are
legătură directă cu dezvoltarea concomitentă a

15
o formă patrulateră fiind accentuat concav pe fața anterioară infratemporală și nazală (facies orbitalis,
endocraniană numită față cerebrală (facies cerebralis). anterior, infratemporahs et nasalis) denumirea indicând
FRONTALUL (os frontale) situat în partea cavitatea sau regiunea către care privește fiecare din
anterioară a cutiei craniene, are o porțiune verticală ele.
care ia parte la formarea calvariei numită scuama Dintre procese, proc.frontal (processus frontalis)
frontalului (squama frontalis) și alta orizontală, care se îndreaptă în sus intrând între osul nazal și lacrimal.
intră în alcătuirea bazei craniului. La aceasta se descriu Procesul zigomatic (processus zygomaticus) se
lateral părțile orbitale (pars orbitalis) separate median articulează cu osul zigomatic. Procesul palatin
de o scobitură deschisă posterior numită incizura (processus palatinus) desprins de pe marginea
etmoidală (incisura ethmoidalis) în care este cuprinsă inferioară a feței nazale, se îndreaptă orizontal spre
lama ciuruită a etmoidului. înaintea incizurii etmoidale linia mediană unde se sudează cu cel opus, formând
se descrie partea nazală (pars nasalis) a frontalului, două treimi anterioare ale palatului dur (palatum
care participă cu oasele nazale și procesele frontale ale durum). Procesul alveolar (processus alveolaris)
maxilarului la formarea scheletulului rădăcinii nasului îndreptat inferior și situat la marginea inferioară a
(radix nași). corpului maxilarului este concav medial și prin sudarea
ETMOIDUL (os ethmoidale) încastrat între părțile cu procesul alveolar simetric, realizează arcada dentară
orbitale ale frontalului participă la formarea bazei superioară. în marginea liberă a procesului alveolar
craniului dar și la formarea cavității nazale și a numită arc alveolar (arcuș alveolaris) sunt săpate
orbitelor. El este alcătuit dintr-o lamă orizontală alveolele dentare (alveoli dentales) separate prin
numită lamă ciuruită (lamina cribrosa), care ocupă septurile interalveolare (septa interalveolaria). în
incizura etmoidală. Această lamă este intersectată pe alveole sunt fixate rădăcinile dinților iar la dinții cu
mijloc de o alta numită lama perpendiculară (lamina rădăcini multiple acestea sunt separate prin septuri
perpendicularis) așezată în planul medio-sagital. interradiculare (septa interradicularia). Proeminențele
Endocranian, lama perpendiculară se continuă cu alveolelor de pe suprafața externă a procesului alveolar
creasta de cocoș (crista galii) dispusă și ea tot în plan se numesc juga alveolaria.
medio-sagital. Lateral de lama ciuruită se desprind PALATINUL (os palatinum) os pereche care
două mase osoase pneumatice numite labirinte completează posterior atât peretele inferior al cavității
etmoidale (labyrinthus ethmoidalis), ce conțin celule nazale prin lama orizontală (lamina horisontalis) cât și
etmoidale (cellulae ethmoidales); ele separă cavitatea pe cel lateral prin lama perpendiculară (lamina
nazală de orbite. Aceste mase prezintă medial trei perpendicularis). Lama perpendiculară cu direcție
lamele osoase numite respectiv comet nazal suprem, sagitală, prezintă în partea sa superioară anterioară
superior și mediu (concha nasalis suprema, superior et procesul orbital (processus orbitalis), care ajunge în
media). podeaua orbitei. Procesul sfenoidal (processus
CORNETUL NAZAL INFERIOR (concha nasalis sphenoidalis) situat posterior de precedentul, de care
inferior) este un os pereche situat în peretele lateral al este separat prin incizura sfenopalatină (incisura
cavității nazale dispus ca și cometele etmoidului în sphenopalatina) se curbează medial până lângă vomer.
sens sagital. Procesul piramidal (processus pyramidalis) desprins în
LACRIMALUL (os lacrimale) os mic pereche, de partea posterioară din unghiul celor două lame
formă patrulateră așezat anterior de labirintul etmoidal. componente ale palatinului, pătrunde între lama
El contribuie împreună cu acesta la separarea cavității medială și laterală ale apofizei pterigoide completând
nazale de orbită. inferior fosa pterigoida.
NAZALUL (os nasale) este un os pereche ca o ZIGOMATICUL (os zygomaticum) este un os
lamă dreptunghiulară. Cele două oase articulate prin pereche situat în dreptul pomeților obrajilor, care
marginea lor medială intră în scheletul rădăcinii participă la delimitarea laterală și inferioară a orbitei.
nasului. El prezintă procesul frontal (processus frontalis) și
VOMERUL (vomer) este o lamă osoasă mediană procesul temporal (processus temporalis) care
care împreună cu lama perpendiculară a etmoidului articulându-se cu procesul zigomatic al osului temporal
sub care este așezat, completează septul nazal. formează arcada zigomatică (arcuș zygomaticus).
MAXILARUL (maxilla) os pereche situat în MANDIBULA (mandibula) os median, este
centrul masivului facial, în dreptul părților moi ale situată în partea anterioară și inferioară a
obrajilor, alcătuit dintr-un corp și patru apofize sau visceroeraniului. împreună cu hioidul inclus și el între
procese. oasele craniului visceral, mandibula este un os mobil
Corpul maxilarului (corpus maxillae) are forma prin intermediul articulației cu temporalele. Ea se
unui tetraedro pneumatic conținând sinusul maxilar
(sinus maxillaris) și prezintă patru fețe: orbitală,

16
dezvoltă din două piese simetrice care încep să se mentală (protuberantia mentalis), limitată lateral de
sudeze puternic pe linia mediană imediat după naștere, către un tubercul mental (tuberculum mentale). Lateral
procesul de sinostozare fiind terminat în jurul vîrstei și posterior de acesta se vede gaura mentală (foramen
/
¿uaa Corpus martc/b-
a/: .ialae
veoiq c/s aoronofăeus
<°ars -^.fovea.
a-
¿ar

¿fbea. adfqucu
p/eryyo/ăea.
f-Fi/beros/fa/S ¿nasseăor/ca..
r>yuA/s martcS/buSas apa/ mas>cf/6c//a.e
ffoăi/m mand/fa
¿oramen
/nomb- ma/tabó#*
rare

fro/c/óeran'
¿/a //enfaas
7c/6ercu/u/p '-¿/byada. /r/ari c/rba,¿a&
fovea.
S/byua/g c
orameo mană/'iu/ae
Cp/Ca. /r?en Cu/cas vny/obyo/c/ccrs
~
¿aS/'s
Pos sa '7c/6érasf'Jcts pCeryyo/ăea.
ă/fas/r/C
fovea- scjbfnas>căbcăar/s
de doi ani. Fiecare jumătate ¿/bea.- /ry/o/yo/c/ea- median spina mentală (spina
de mandibula provine din mentalis) pentru inserția
patru centre de osificare, iar în Fig.ll MANDIBULA mm.genioglosi. Lateral se află o
acest proces de depresiune numită
osificare desmală cartilajul primului arc branhial fosă di gastrică' (fossa digastrica) în care se insera
(Meckel) are doar un rol director și de suport. pântecele anterior al m.digastric. Lateral de acesta cu
Condilul și procesul coronoid al mandibulei se osifică un traiect oblic ascendent se găsește o creastă osoasă
însă encondral prin centri separați. numita linie milohiodiană(fmea. mylohyoidea) pe care
Mandibula are forma de potcoavă concavă se insera mușchiul omonim. Ea separă două
posterior, cu capetele îndreptate în sus, finid alcătuită
depresiuni: una superioară și anterioară numită ybsd
dtîci dintr-un corp și două ramuri. Corpul mandibulei
sublinguală (fovea sublingualis) și alta posterioară și
(corpus mandibulae) este turtit și prezintă o fața
inferioară numită fosă submandibulară (fovea
internă iar alta externă. Partea inferioară a corpului
numită baza mandibulei (basis mandibulae) este submandibularis) pentru glandele salivare omonime
compactă ș rezistentă. Partea superioară sau partea Ramurile mandibulei (ramus mandibulae) de
alveolară (pars alveolaris) pic antă aceleași elemente formă patrulatera cu direcția ascendentă, formează cu
C0¡ și procesul alveolar al maxilarului (alveoli dentales, corpul un unghi numit unghiul mandibulei (angulus
scpta interalveolaria, septa rrterradicularia, juga
alveolaria).
Fața externă a corpului prezintă anterior și median
o proeminența specifică omului numită protuberanța
mentale) străbătută de nervul și vasele omonime Pe
fața laterală a corpului se găsește o creastă numită
linia oblică (linea obliqua) care separă de partea
alveolară.
Fața interna a corpului mandibulei prezintă

17
mandibulae) de cca. 120 ’ unghi care variază între care oasele prin îmbinarea lor realizează acest
100 ° - 140 " în funcție de tipul individual de ansamblu și cunoașterea orificiilor principale prin care
masticație. Marginea superioară a ramurii mandibulei diferitele formațiuni intră sau pleacă din cavitatea
se prelungește posterior cu condilul mandibulei sau craniană este mult mai importantă decât sunt detaliile
procesul condilar (processus condilaris) separat prin individuale ale fiecărui os al capului.
incizura mandibulei (incisura mandibulae) de procesul
Craniul considerat ca întreg prezintă un aspect
coronoid (processus coronoideus) situat anterior.
exterior care poate fi studiat atunci când craniul este
Condilul mandibulei prezintă capul mandibulei (caput
privit de sus, din față, din spate, de jos și dinspre
mandibulae) susținut de un segment osos îngustat,
lateral. Poziția normală a craniului pentru aceste
colul mandibulei (collum mandibulae) pe care anterior
descrieri este cu podeaua orbitei la același nivel cu
se aflăfoseta pterigoidiană(fovea pterygoidea) pentru
meatul acustic extern. Nomenclatura anatomică
inserția m.pterigoidian lateral. Pe fața laterală și
internațională descrie la aspectul exterior al craniului
medială a unghiului se observă câte o proeminență
următoarele mari subdiviziuni: fruntea (frons) situată
ruguoasă numită tuberozitate maseterina (tuberositas
anterior, occiputul (occiput) posterior și tâmplele
masseterica) și respectiv tuberositate pterigoidiană
(tempora) în părțile laterale. Punctul cel mai înalt al
(tuberositas pterygoidea), determinate de inserția
calvariei este numit creștet (vertex). Privită dinspre
mușchilor omonimi.
inferior, fața externă a bazei neurocraniului sau
Fața medială a ramurii mandibulei prezintă în
exobaza (basis cranii externa) nu este vizibilă pe toată
partea ei mijlocie gaura mandibulei (foramen
întinderea, deoarece anterior ea este acoperită de o
mandibulae) loc de deschidere al canalului mandibulei
parte din oasele craniului visceral. La descrierea
(canalis mandibulae) prin care vasele și nervii se
distribuie dinților mandibulari. O lamelă osoasă numită vederii dinspre inferior care cuprinde și craniul
lingula mandibulei (lingula mandibulae) mărginește visceral, se impune deci să se adauge aspectul inferior
anterior acest orificiu și este un reper (spina spix) al oaselor cutiei craniene care din această cauză nu
pentru anestezia nervului alveolar inferior. Inferior de sunt vizibile. Completarea va fi făcută cu ocazia
gaura mandibulei se găsește șanțul milohioidian descrierii peretelui superior al cavității nazale și al
(suicus mylohyoideus) prin care trece pachetul orbitelor, alcătuit tocmai de aceste oase ale
vasculonervos omonim. neurocraniului.
HIOIDUL (os hyoideum) este un os mobil, Dacă se îndepărtează calvaria se observă aspectul
median, situat inferior de mandibulă și de rădăcina interior al cutiei craniene. Pe fața endocraniană nu se
limbii și menținut în poziție prin mușchii care se prind găsește periost, de tabla internă fiind alipită strâns dura
de el. Hioidul se dezvoltă din materialul arcurilor matei. Această aderență este mai mică în dreptul
branhiale. El este alcătuit dintr-un corp (corpus), scuamei temporalului, zonă cu importanță deosebită în
prelungit lateral cu două perechi de coame. Coamele traumatologia craniană, deoarece aici se pot face ușor
mari (comu majus) sunt îndreptate posterior, iar hematoame extradurale posttraumatice. Fața
coamele mici (comu minus) au o direcție ascendentă. endocraniană a calvariei este uniform concavă. Fața
Ultimile sunt legate prin ligamentul stilohioidian de endocraniană a bazei craniului sau a endobazei (basis
procesul stiloid al temporalului de aceași parte, proces cranii, interna) este subîmpărțită în trei regiuni:
care și el provine din materialul arcului II branhia! anterioară, mijlocie și posterioară, prin reliefuri osoase
Așa cum s-a afirmat anterior, cunoașterea evidente.
craniului ca întreg în sensul cunoașterii modului în

18
ASPECTUL EXTERIOR AL CRANIULUI

Vedere superioară
Mai rareori circular, conturul apare mai mult sau completă, distingându-se la nivelul suturilor spații
mai puțin ovoidal cu axul mare sagital iar cel transvers membranoase largi numite fontanele (fonticulus). La
maxim mai adesea în dreptul unirii treimii mijlocii cu joncțiunea suturilor coronală, sagitală și frontală de
cea posterioară a axului longitudinal. Această fața formă rombică, alungită sagital cu dimensiuni de 4/2,
superioară a craniului prezintă numeroase elemente. în 5cm se află fontanela anterioară (fonticulus anterior).
plan frontal, dar cu extremitățile laterale ușor Fontanela posterioară (fonticulus posterior) de formă
îndreptate anterior se află sutura corónala (sutura triunghiulară este situată între suturile sagitală și

Fig.12 CRANIU DE F AT - vedere superioară

coronalis) delimitată între marginea parietală (margo an de viață. La 30% din cazuri se descrie și o
parietalis) sau superioară a scuamei frontale și fontanelă în partea posterioară a suturii sagitale, care
marginile frontale (margo frontalis) sau anterioare ale după închidere lasă ca vestigiu de o parte și alta a
parietalelor. liniei mediane câte un orificiu situat în treimea
Median se găsește sutura sagitală (sutura posterioară suturii sagitale, numită gaură parietală
sagittalis) situată între marginile sagitale (margo (foramen parietale) prin care trece o vene emisară și o
sagitalis) alăturate ale celor două parietale. Posterior, ramură din a.occcipitală. La nivelul fontanelelor sau al
se formează sutura lambdoidă (sutura lamdoidea) la suturilor pot apare puncte de osificare supranumerare,
limita dintre marginile occipitale (margo occipitalis) care să dea naștere unor oase intercalate
sau posterioare ale parietalelor și marginea supranumerare, oase sutúrale (ossa suturarum). La
corespunzătoare a scuamei occipitalului numită copil suturile sunt mai simple ca formă, dințăturile
margine lamboidă (margo lambdoideus). în unele apărând după după 3 ani. La adult, ele sunt mai simple
cazuri se descrie median sutura frontală sau metopică pe fața endocraniană pe care de altfel se obliterează
(sutura frontalis sive metopică) între cele două puncte mai repede. Pe fața exocraniană sunt mult mai dințate
de osificare simetrice ale scuamei frontale.
La nou născut oasele bolții craniene sunt încă
unilaminate și fără diploe iar osificarea nu este
lambdoidă. între luna a IlI-a și a Vl-a se osifică și se
închide fontanela posterioară, pe când cea anterioară
dispare abia după prima jumătate a celui de al doilea

19
și complicate și se obliterează foarte târziu, în unele nucală superioară (linea nuchae superior), iar paralele
cazuri chiar în a Vil-a decadă de viață. Prezența unei cu ea atât superior cât și inferior liniile nucale
dentiții bune pare să fie condiția persistenței suturilor, supremă și inferioară (linea nuchae suprema et
deoarece la cei edentați închiderea lor este precoce. inferior) mai puțin evidente. Pe linia nucală supremă
Locul de proeminență maximă al oaselor parietale se inseră pântecele occipital al m.occipitofrontal. In
este numit tuberozitate parietala (tuber parietale), vecinătatea protuberanței, pe linia nucală superioară se
inferior și lateral de care se observă două linii curbe inseră m.trapez, iar în partea ei laterală
paralele, concave inferior, numite linii temporale bine mm stemocleidomastoidieni și splenius al capului,
vizibile în vederea laterală. între liniile nucale superioară și inferioară se prind
mm.erectori spinali, iar pe linia nucală inferioară mm.
Vedere posterioare suboccipitali.
în părțile laterale și în cea inferioară ale craniului
Conturul craniului privit dinspre posterior apare se văd procesele mastoide, care pe partea lor medială
ca un semicerc cu baza inferioară, pricipalul os al prezintă incizura mastoidiană (incisura mastoidea) loc
acestui perete fiind occipitalul. De asemenea, se vede de inserție al pântecului posterior al diagastricului.
bine și în întregime sutura lambdoidă, ale cărei Medial de procesul mastoid se află procesul stiloid
dințaturi sunt mai reduse în părțile laterale și (processus styloideus), care pornește de pe fața
inferioare, unde se face joncțiunea cu suturile inferioară a stâncii temporalului. Medial de incizura
occipitomastoidiană (sutura occipitomastoidea) și mastoidiană și posterior de procesul stiloid se găsește
parietomastoidianâ (sutura parietomastoidea). șanțul arterei occipitale (sulcus arteriae occipitalis).
La mijlocul scuamei occipitalului se găsește o La naștere, la locul de întâlnire al suturilor
proeminență numită protuberanță occipitală externă lamdoide, parietomastoidianâ și occipitomastoidiană se
(protuberantia occipitalis externa), ușor palpabilă, care aflăfontanela mastoidianățfonticulus mastoideus) care
uneori capătă mari dimensiuni când tracțiunea m. trapez se închide de regulă în a doua jumătate a primului an
care se inseră pe ea este puternică. Punctul cel mai de viață. Așa cum a fost arătat, cele două plăci osoase
proeminent al acestei formații osoase se numește inion ale supraoccipitalului din care se dezvoltă porțiunea
și este utilizat în craniometrie. în partea inferioară, ea scuamei de sub linia nucală superioară, nu fuzionează
se continuă cu o creastă osoasă mediană numită înainte de luna a V-a, din care cauză fontanela
creasta occipitală externă (crista occipitalis externa). posterioară se poate prelungi până aproape de gaura
De o parte și de alta a protuberanței, se întinde linia occipitală. Această zonă este de aceea sediul frecvent

P'gaazna Prort/a/zs
Sa/ura. corozicx/zj
Pars nasa/zs
COS fron/a/e)
/ncMura szize Po ra-
ze ca froo/aze
Os ziasale
Poraar)cr> sive, zr>cp ura. Sa/arct. Si°/cno/>azz&-
C apra orO/Zai/s ., fa/cs
Process-sus xygozna/i’ar^ ¿/a. rnajorfPac/es Arzn-
OaziaJ/'s op/zcui __ porapis
Pz'ssczra. orf)//a/z's~~~ ăqaoancc /erpoo. 'cz//j
Pzssara. orăz7a^ef7per/i Proccssas /ron/a//S
Poramezi ryg'ozn aăco- tia ma ffP PWwar.-cam)
Pa r/oLZc (raa/<=s oriM/P
Cs zacr/znaPe OsZygpma/iryfn
irgo zo/raor, i/7a/zs
Processus Proo/a/zs zz>ar///ae araznea zz)PraorÎP’a7e
fper/ara. pirz/brmzs Sp/ria. zzasafzs az>/cr/or
Poznaș rand/iu.
/aue
ztngahzs v; Oraznen men/a/e
Porpus Pro/ai>eraz>/zd zn<?rj/ci/zs
c/crcc//azr> znen/ct/e
/
Fig.13 CRANIU-vedere anterioară

20
al unor anomalii congenitale care constau într-o hernie lacrimalis anterior) a procesului frontal al maxilarului.
a meningelor (meningocel). Marginea infraorbitală(margo infraorbitalis) mai
bine conturată este formată medial de maxilar prin
Vedere anterioară marginea sa infraorbitală (margo infraorbitalis
maxillae), iar lateral de osul zigomatic. Inferior de
Văzut din față, craniul prezintă un contur mai aceasta se află gaura infraorbitală (foramen
mult sau mai puțin oval, ceva mai larg în partea infraorbitale), prin care se deschide anterior canalul
superioară. Această porțiune superioară, care aparține infraorbital (canalis infraorbitalis). Prin acest canal
neurocraniului, are o formă convexă, cu suprafața trec nervul și vasele infraorbitale. La formarea părții
netedă și este alcătuita de scuama frontalului. Partea inferioare a craniului văzut anterior, cel mai important
inferioară mult mai accidentată ca relief este alcătuită rol îl au maxilarele, care au corpul așezat sub orbită și
din oase ale viscerocraniului. Ea prezintă median lateral de cavitatea nazală, contribuind la delimitarea
deschiderea cavității nazale numită apertură piriformă, atât a orificiul orbitei cât și la a aperturii piriforme
iar lateral orificiul orbitei limitat superior și respectiv (apertura piriformis). Fața lor anterioară corespunde
inferior de o margine supraorbitală și respectiv de una părților moi ale obrajilor și prezintă sub gaura
infraorbitală. infraorbitală o depresiune numită fosă canină (fossa
Porțiunile mai rotunjite și mai ieșite în relief ale canina). La nivelul procesului alveolar se disting
scuamei frontalului, situate lateral, se numesc elementele descrise anterior la osul maxilar (alveoli
tuberozități frontale (tuber frontale). Deasupra dentales, juga alveolaria, etc.). Prin incizura nazală
marginilor supraorbitale ale orbitelor se ridică două (incisura nasalis), maxilarul contribuie la delimitarea
proeminențe alungite, ușor arcuate și mai evidente la părții laterale și inferioare a aperturii piriforme.
bărbat, numite arcuri sprâncenoase (arcuș Median, în partea inferioară a acestui orificiu se află
superciliaris). între ele, median, se află o depresiune, osul incisiv (os incisivum) și proemină spina nazală
sau alteori o mică ridicătură osoasă numită glabela anterioară (spina nasalis anterior), de la care coboară
(glabella), unde persistă mai des resturi ale suturii sutura intermaxilară (sutura intermaxilaris).
metopice. Partea mediană sau nazală a frontalului se Lateral și superior de maxilar proemină fețele
articulează cu oasele nazale prin sutura frontonazală laterale convexe ale oaselor zigomatice, care sunt bine
(sutura frontonasalis). Median, între cele două oase vizibile în vederea laterală. Pe această față,
nazale se delimitează sutura intemazală (sutura zigomaticul prezintă un mic orificiu, gaura
internasalis). în partea posterioare a suturii intemazale zigomaticofacială (foramen zygomaticofaciale), prin
se alătură spina nazală (spina nasalis) a frontalului. care trec vasele și nervul omonim. în partea inferioară
Lateral, partea nazală vine în contact cu procesele a scheletului capului se observă mandibula ale cărei
frontale ale maxilarelor cu care formează sutura elemente au fost tratate cu ocazia descrierii acestui os.
frontomaxilară (sutura frontomaxillaris). Procesele Inserțiile musculare de pe elementele osoase descrise
frontale împreună cu oasele nazale participă la în vederea anterioară a craniului sunt expuse în cadrul
formarea scheletului rădăcinii nasului și la delimitarea capitolului de miologie.
aperturii piriforme.
Marginea supraorbitală (margo supraorbitalis)
este rotunjită în treimea medială și proeminentă în cele Vedere laterală
două treimi laterale. La locul de unire al acestor două
porțiuni se află gaura sau incizura supraorbitală în vederea laterală a craniului, după îndepărtarea
(foramen sive incisura supraorbitalis) prin care trec mandibulei, se observă majoritatea oaselor craniului,
vasele și nervul omonim. Medial de acesta se descrie iar la periferie elementele care au fost descrise odată
incizura sau mai rar gaura frontală (incisura sive cu vederea anterioară, superioară și posterioare. In
foramen frontale), prin care trece o ramură medială a centru se distinge fosa temporală (fossa temporalis)
nervului supraorbital. Marginea supraorbitală se limitată superior de două linii temporale care au
termină lateral cu procesul zigomatic (processus concavitatea inferioară. Linia temporală (finea
zygomaticus), prin care frontalul se articulează cu temporalis), începe anterior la nivelul procesului
procesul frontal al zigomaticului formând sutura zigomatic ca linie temporală a frontalului, și
frontozigomatică (sutura frontozygomatica). Aceste delimitează anterior partea din frontal care intră în
două procese limitează lateral orificiul orbitei. Partea alcătuirea fosei temporale numită față temporală
medială a acestui orificiu este mai puțin bine (facies temporalis). Linia temporală urcă spre
delimitată, la formarea ei participând osul frontal și posterior, încrucișează sutura coronară și trece pe fața
inferior de acesta creasta lacrimală anterioară (crista

21
externă (facies externa) a osului parietal. Unica în sfenoscuamoasă (sutura sphenosquamosa) și

Os par/e/a/e
Su/ara. coro/iaS/s
S qcjcim <z. /ron/at/p

ăc/fc/rcz squamojcL
'Safcjra.-fafnAt/o/- //?■ o forez. •șlodefio/qar/'e.'

ăquazna. oce/i-
'a/orcz.
r>''r'aj'/S dZaAeÎ^f^
drcaș yyn-o . ars Oro7ya//s oss/sZăy)faZ%
Suv/ora Oro/VonasaZ/s
Z/ăazz /c.ryoo - fii Os nasa/is
Sa/ara, rasornox/Z-
raZ/$ 'r>Zay'or ji; i
s a.r/S
JZ'/'îzz'« ,Mz/a _ ™^c$fâyfoZ,S
tei "fffyjțacixwiJ/s qn/.
e
™Zssr£fâg^
^orarrey majZo/n&
op//? a najaZ/s ay/
/-'rocesș —Zora/nert /r)/hx0rf)/foh.
'■»asro/cse Os pyg-o/r aă/ca/n
ăs <™e/e s ZoSe.raZZsJ
^r ocesstys
s
'yOozc/<zc/s

Fig.14 CRANIU - vedere laterală

partea anterioară, la nivelul parietalului ea se scuamoasă (sutura squamosa) dintre solzul


dedublează într-o Zinfe temporală superioară și temporalului și marginea corespunzătoare sau
inferioară(linea temporalis superior et inferior), între marginea scuamoasă (margo squamosa) situată în
care este cuprinsă o suprafață netedă a calvariei. Prima partea inferioră a parietalului.
linie se șterge treptat în partea posterioare pe când cea La naștere, la acest nivel se găsește fontanela
inferioară devine mai netă și coborând pe fața sfenoidală (fonticulus sphenoidalis) de formă
temporală (facies temporalis) a scuamei temporalului, dreptunghiulară, care se închide în primele trei luni de
se continuă cu prelungirea posterioare a procesului viață.
zigomatic al temporalului. Liniile temporale marchează Sutura scuamoasă se continuă posterior și inferior
limita superioară a inserției mușchiului temporal și a cu sutura dintre solzul temporalului și procesul
fasciei sale. La formarea fosei temporale participă fața mastoid numită sutură scuamozomastoidiană (sutura
temporală a scuamei frontalului, parietalul, scuama squamosomastoidea), care este vizibilă și la adulți pe
temporalului, fața temporală (facies temporalis) a fața externă a mastoidei, întinsă între incizura
aripei mari a sfenoidului limitată inferior de creasta parietală (incisura parietalis) și vârful acesteia. în
infratemporală (crista infratemporalis) și fața incizura parietală pătrunde unghiul posterior și inferior
temporală (facies temporalis) a zigomaticului de forma al parietalului numit unghi mastoidian (angulus
unui jgheab vertical deschis posterior. La acest nivel mastoideus). în vecinătatea incizurii parietale se află
se află gaura zigomaticotemporală (foramen gaura mastoidiană(foramen mastoideum) prin care se
zygomaticotemporale) ce corespunde canalului prin deschide un canal străbătut de o venă emisară și o
care trec nervul și vasele omonime. Fosa temporală ramură a a.occipitale. Tot pe fața laterală, în partea
este limitată inferior de arcul zigomatic. între acesta și superioară a mastoidei, acolo unde se întâlnesc suturile
peretele neurocraniului se află o deschidere largă prin occipitomastoidiană, parietomastoidiană și lambdoidă
care fosa temporală comunică cu fosa infratemporală se găsește la naștere fontanela mastoidiană.
și care în mare parte este ocupată de m.temporal. în Procesul zigomatic al temporalului se continuă în
partea anterioară a fosei temporale se distinge o sutură partea posterioare cu o creastă osoasă longitudinală,
în forma literei "H", la care participă scuama care devine linie temporală inferioară și cu o
temporalului, scuama frontalului, aripa mare a
sfenoidului și unghiul sfenoidal (angulus sphenoidalis)
al parietalului, fiind loc de întâlnire al suturilor
coronală, sfenoparietală (sutura sphenoparietalis),

22
prelungire transversală mai scurtă și mai groasă, spinosum este situat în spina sfenoidului (spina ossis
convexă antero-posterior, articulară, numită tubercul sphenoidalis), o proeminență cu care se termină
articular (tuberculum articulare). Aceste doua posterior fața inferioară a aripii mari. în unele cazuri,
prelungiri limitează o depresiune numită fosa medial de gaura ovală se află orificiul unui canal
mandibulară (fossa mandibularis) bine vizibilă pe (vesale) prin care trece o venă emisară ce face legătura
exobază. între circulația intra- și extracraniană. Posterior de
Inferior de prelungirea posterioare a procesului gaura ovală, printr-un orificiu inconstant, se deschide
zigomatic este orificiul acustic extern (porus acusticus canalul (Arnold) străbătut de nervul pietros mic,
externus), prin care se pătrunde în meatul acustic ramura glosoferingianului. Peretele medial al fosei
extern (meatus acusticus extemus). în partea postero- infratemporale este format de lama laterală a
superioară a porului acustic se află o mică proeminență procesului pterigoid, iar cel lateral, de procesul

ăafora ■Sqaamos'a.

ăa/ara.aar/e/o - •
'nasfo/i/ea..
•SZ/fara Sasn - fossa.
öc/o/äea.
fö/rf/caSc/s, mas/o/s
ac as

Processus a>as/b/ăes
as

dr>căas fympan/'cus

Fig.15 CRANIU DE FAT - vedere laterală

numită spina suprameatum. în vederea laterală se maxilar și gaura spinoasă (foramen spinosum) prin
observă de asemenea coborând de pe fața inferioară a care trec artera și vena menigee medie. Foramen
stâncii temporalului procesul stiloid pe care se insera coronoid al mandibulei. Inferior și posterior, fosa
mușchii: stilofaringian, stiloglos și stilohioidian precum infratemporală este larg deschisă. Pereții anterior și
și ligamentele: stilohioidian și stilomandibular. medial se întânlesc în partea inferioară la nivelul
Inferior de arcul zigomatic se găsește un spațiu suturii sfenomaxilare (sutura sphenomaxillaris), dar
neregulat mai larg în partea superioară, situat posterior sunt separați în partea superioară prin fisura
de maxilar. Acesta este numit fosă infratemporală pterigomaxilară(fissura pterygomaxillaris) prin care se
(fossa infratemporalis) și comunică larg cu fosa pătrunde în fosa pterigopalatină. Fosa infratemporală
temporală situată superior. Peretele anterior al fosei cuprinde partea inferioară a m. temporal în drumul său
infratemporale este reprezentat de tuberozitatea spre procesul coronoid al mandibulei. Profund de
maxilarului (tuber maxillae), o proeminență a feței acesta se aflăa.maxilară cu ramurile ei și plexul venos
infratemporale a corpului maxilarului. Pe ea se găsesc pterigoidian aplicate pe fața laterală a m.pterigoidian
câteva orificii numite foramina alveolaria, prin care lateral. Cel mai profund este situat m.pterigoidian
intră în canalele alveolare (canales alveolares) medial în raport cu care trece n.mandibular. Nervul
ramurile vasculare și nervoase alveolare superioare ieșit din gaura ovală se împarte în această regiune în
posterioare. Tavanul fosei este format de partea din ramurile sale terminale. Nervul coarda timpanului
fața temporală a aripii sfenoidului situată inferior de pătrunde în fosa infratemporală pe partea medială a
creasta infratemporală a acestei fețe și de o mica parte spinei sfenoidale, îndreptâdu-se anterior și inferior
a scuamei temporalului. La baza aripii mari se găsesc: pentru a se anastomoza cu nervul lingual. Așa cum a
gaura ovală (foramen ovale) străbătută de nervul fost descris, prin fisura pterigomaxilară se pătrunde

23
într-o regiune situată mai profund - medial - de fosa
infratemporală și denumită fosă pterigopalatină
Fosa pterigopalatină (fossa pterygopalatina) este
un spațiu îngust de formă piramidală cu baza așezată

24
superior. Peretele ei posterior este format de fața trece o ramură a a.sfenopalatine. Inferior, fosa se
anterioară a procesului pterigoid. Peretele medial este continuă fără o delimitare precisă cu canalul palatin
alcătuit de lama perpendiculară a palatinului, iar cel mare (canalis palatinus major). Acesta, în continuare
anterior, de marginea posterioară a maxilarului și de se deschide inferior prin gaura palatinămare (foramen
procesul orbital al osului palatin. Superior și anterior palatinum majus). în vecinătea acestuia se descriu
comunică cu orbita prin fisura orbitala inferioară canalele palatine mici (canales palatinum minores),
(fîssura orbitalis inferior), iar prin canalul infraorbital cărora le corespund găurile palatine mici (foramina

Stăura pafa/ma meărana.


PorpuS maxălae Su/arrapatafna /ransversO'
. Sp/ha. nasaf/'s pos/error
foramen paăiifnam mad'us
ăla. womens
Processus temporal/s
fos -zygom)
foramen ovrrfe
Processus -Zveromoc
S/Cus fos ¡Cmnoraă)
jyoePoocrros/s spPenope/rv-
Ca.nal/s caro/rcc/s ' 5a'
Processus sfy/oro'eus
eaĂjs aer/sS/eus ex/erne/i
processus mas/o/afeas
/neteura mus/orc/ea.

'L.CanaZâs <w>cfy/ar/s
'J^k/-^forameo occ/p//căe
. ,f . magnum
’l&~Cr/sfa oecrp/7aăes ex/erna.
L//nea. nucăae si/flur/cr
}'f/£>ro7(/Âeran//'a. occ/p>//aZ/'s

Fig 16 CRANIU - vedere inferioară

din vecinătatea acestuia, cu regiunea infraorbitală. vasele palatine mari și mici.


Superior, în peretele medial se găsește gaura în această fosă se găsesc n.maxilar,
sfenopalatină(foramen sphenopalatinum) delimitată de gg.pterigopalatin și partea terminală a a.maxilare.
incizura sfenopalatină a palatinului și de corpul N.maxilar trece dinspre posterior, de la gaura rotundă
sfenoiduiui. Prin acest orificiu fosa pterigopalatină spre anterior și lateral, sub tavanul fosei, pe care o
comunică cu cavitatea nazală. Superior, în peretele părăsește prin fisura orbitală inferioară. Inferior de
posterior se găsește gaura rotundă prin care trece nerv intră prin canalul pterigoidian artera și nervul
nervul maxilar și prin care se realizează legătura cu canalului pterigoidian, nerv format din unirea n.pietros
fosa mijlocie a endobazei. Pe același perete, inferior de mare cu n.pietros profund. Acesta se termină în
gaura rotundă se găsește și deschiderea anterioară a gg.pterigopalatin, care este legat prin fibre nervoase de
canalului pterigoidian (canalis pterygoideus) străbătut n.maxilar. Prin canalul palatovaginal pleacă din
de n. canalului pterigoidian. Prin acest canal a cărui ganglion ramuri faringiene spre tavanul faringelui,
deschidere posterioară se află sub lingula sfenoidală, se ramuri orbitale, nazale și nervii palatini. A.maxilară
face comunicarea cu canalul carotic. Medial se găsește după ce a dat numeroasele sale colaterale ia numele de
deschiderea anterioară a canalului palatovaginal a. sfenopalatină. Ea pătrunde dinspre lateral în fosa
(canalis palatovaginalis) prin care trece nervul pterigopalatină trecând inferior de nervul maxilar și
faringian, ramură din ganglionul pterigopalatin. în anterior de ganglion, pentru ca prin gaura
apropierea liniei mediane se află canalul sfenopalatină să ajungă în cavitatea nazală.
vomerovaginal (canalis vomerovaginalis) prin care
palatina minora). Prin aceste orificii trec nervii și

25
Vedere inferioara m. constrictor superior al faringelui. Anterior de el
mucoasa faringiană și amigdala faringiană din
Baza craniului pe această față,exceptând din grosimea acesteia vin în contact direct cu osul
descriere mandibula, are un aspect foarte accidentat. occipital. Lateral de părțile bazilară și laterală ale
Limitele sale sunt prezentate în partea anterioară de occipitalului se găsește partea pietroasă a temporalului
dinții frontali ai maxilarelor, pe laturi de dinții laterali, a cărei bază este reprezentată de procesul mastoid. Pe
arcul zigomatic cu prelungirea lui posterioare și linia de separație dintre aceste oase numită
procesul mastoid, limita posterioare a acestei fețe fiind sincondroză pietroocipitală (synchondrosis
formată de linia nucală superioară. Pe această față se petroocipitalis) se disting o serie de elemente.
deosebesc două regiuni distincte: una anterioară, pe Anterior, între occipital, vârful stâncii și sfenoid, la
care se vede fața inferioară a masivului osos facial, locul de unire al sincondrozelor sfenooccipitală,
format de palatul dur și arcada alveolodentară, iar alta pietrooccipitală și sfenopietrosă se găsește un canal
posterioare alcătuită îndeosebi de oasele temporale și osos cu pereții neregulați numit gaură ruptă (foramen
de osul occipital. Această parte este situată la un nivel lacerum) închisă pe craniul cu părți moi de un cartilaj,
superior față de prima, diferența la limita dintre ele în peretele posterior al găurii rupte, deasupra
fiind egală cu înălțimea proceselor pterigoide, dar cartilajului, la vârful stâncii, se află deschiderea
scade treptat spre posterior datorită înclinației părții endocraniană a canalului carotic săpat în stânca
bazilare a occipitalului. temporalului și străbătut de a. carotidă internă. Prin
în centrul regiunii posterioare este situata gaura foramen lacerum, trece n.pietros mare, care la acest
occipitală mare (foramen occipitale magnum), prin nivel se unește cu n.pietros profund pentru a forma
care se realizează legătura între fosa posterioare a n. canalului pterigoidian, care pătrunde în canalul
neurocraniului și canalul vertebral. La acest nivel se omonim printr-un orificiu situat în partea anterioară a
găsește bulbul învelit de meninge, iar pe laturile lui găurii rupte, sub lingula sfenoidală. Mai posterior este
tonsilele emisferelor cerebeloase. Pe lângă bulb intră gaura Jugulară (foramen jugulare) delimitată de
în craniu a.vertebrală, rădăcinile spinale ale n.accesor incizura jugulară a occipitalului și de aceea a
și ies din craniu w.vertebrale și aa.spinale anterioare temporalului; ultima se continuă pe exobază cu fosa
și posterioare. în partea anterioară se găsesc ligamentul jugulară (fossa jugularis) în care este situat bulbul
vârfului dintelui și membrana tectoria, care se prind pe superior al venei jugulare interne. Gaura jugulară este
fața endocraniană a părții bazilare. Anterior și lateral împărțită de procesul intrajugular (procesus
de gaura occipitală se văd condilii occipitali (condylus intrajugularis) și de un ligament scurt, într-o porțiune
ocdpitalis), eminențe elipsoide convexe, mai depărtate mailargă postero-laterală prin care trece vena internă
posterior și mai apropiate în partea lor anterioară, și alta medială mai mică străbătută de nervii IX, X, XI
servind pentru articulația cu atlasul. Posterior de și sinusul pietros inferior.
fiecare condil se găsește o mică depresiune numită Tavanul fosei jugulare separă bulbul superior al
fosă condiliană (fossa condylaris) prin care atunci venei jugulare interne de cavitatea timpanică. In
când există, trece o venă emisară dinspre sinusul peretele ei lateral se vede orificiul canaliculului
sigmoid spre plexul venos suboccipital. Superior, în mastoidian (canaliculus mastoideus) prin care trece
partea anterioară a condilului se găsește canalul ramura auriculară a n.vag. Aceasta pătrunde în stâncă
hipoglosului (canalis hypoglossi), prin care din fosa și încrucișează canalul facialului la cca.4mm deasupra
posterioare a craniului iese nervul hipoglos însoțit de orificiului său inferior, unde dă o ramură anastomotică
o venă emisară din plexul bazilar și intră o ramură pentru n.facial. în continuare, ramura auriculară a
meningee din artera faringiană ascendentă. Părțile vagului trece prin fisura timpanomasloidiană (fissura
laterale ale occipitalului se continuă posterior fără tympanomastoidea) spre a se distribui la pielea
limită distinctă cu scuama occipitalului, a cărei limită meatului auditiv extern. Medial și anterior de fosa
anterioară și inferioară este însă considerată marginea jugulară, pe fața inferioară a stâncii (facies inferior
posterioare a găurii occipitale. partis petrosae) se găsește orificiul inferior al canalului
Elementele vizibile în partea inferioară a scuamei, carotic (canalis caroticus) prin care a.carotidă internă
până în dreptul liniei nucale superioare au fost descrise pătrunde în stâncă. Pe peretele lateral al canalului
la vederea posterioare a craniului. Anterior de gaura carotic, în interior, se văd orificii prin care trec o
occipitală, ca o bârnă osoasă mediană de lățimea ramură a arterei carotide interne și nervi simpatici care
policelui, se află partea bazilare a occipitalului, care se se desprind din plexul carotic intern. Orificiile
sudează de corpul sfenoidului formând sincondroza corespund unor canalicule caroticotimpanice
sfenooccipitală (synchondrosis sphenoocipitalis). în
mijlocul ei se vede tuberculul faringian (tuberculum
pharigeum) o mică ridicătură osoasă pe care se insera

26
(canaliculi caroticotympanici). Pe creasta inferioară, dintre partea anterioară a stâncii și aripa mare a
care separa orificiul canalului carotic de fosa jugulară sfenoidului se află un șanț format de cele două oase,
Sa/ura pa2af//>a-- medras» a-.

Poramepparadau

porasrrer»
Poramen sp/-
pose/m
Can afiș
aaroP/aus
Fasta. /'vgoia-
a rrs

P-em/psar/a. firana-
J/S aondyPar/S/
F em/csas/a
(foramen mas -
po/cPeamj

Fig.17 CRANIU - vedere inferiora

se vede orificiul canaliculului timpanic (canaliculus în care este așezată porțiunea cartilaginoasă, internă, a
tympanicus) prin care nervul omonim, ramură a tubei auditive. în partea laterală a șanțului și partea
nervului glosofarmgian ajunge la urechea medie. timpanică a osului temporal se găsește orificiul
Tot între orificiul canalului carotic și gaura canalului musculotubar (canalis muscotubarius).
jugulară, dar mai bine vizibilă pe fața endocraniană se Acesta este subîmpărțit prin septul canalului
află o mică gropiță triunghiulară - fossula pelrosa - în musculotubar (septum canalis musculotubarii) în două
care se află ganglionul superior al n.glosofaringian. în semicanale: unul superior, semicanalul m. tensor al
fondul acestei fosete se deschide orificiul extern al timpanului (semicanalis musculi tensoris tympani) și
canaliculului cohleei (apertura externă canaliculi altul inferior semicanalul tubei auditive (semicanalis
cohleae), canalicul străbătut de un conduct perilimfatic, tubae auditivae), pentru partea osoasă, laterală, a tubei
de o prelungire a durei matei și de o venulă care din auditive.
urechea internă se duce spre vena jugulară internă. Anterior și inferior de stâncă se găsește partea
Lateral și posterior de fosa jugulară se observă timpanică a osului temporal, care formează peretele
procesul stiloid, anterior de care se află o lamela anterior, inferior și o parte din cel posterior al
osoasă - vagina processus styloidei - aparținând părții meatului auditiv extern. Partea timpanică este separată
timpanice a osului temporal Posterior și lateral de de scuama temporalului prin fisura timpanoscuamoasă
procesul stiloid se găsește procesul mastoid. între
rădăcina procesului stiloid și partea anterioară a
incizurii mastoidiene se afla gaura stilomastoidiană
(foramen stylomastoideum) prin care trec nervul facial
și artera stilomastoidiană. Pe peretele anterior al
canalului facialului la cca.5mm de orificiul
stilomastoidian se găsește deschiderea canalului
nervului coarda timpanului, prin care acesta ajunge în
urechea medie. în dreptul sincondrozei sfenopietroase

27
(fissiiia typanosquamosa). O prelungire a stâncii care la acest nivel își schimbă direcția și cotind în
temporalului, care pătrunde în partea ei medială, o unghi drept, din vertical se îndreaptă spre linia
împarte în fisura pietroscuamoasă (fissura mediană. Lama laterală mai scurtă și mai lată decât
petro squamo sa), situată anterior și fisura cea medială se îndreaptă lateral și posterior. Pe
pietrotimpanică (fissura petrotympanica) - Glasser - marginea ei posterioară se vede procesul pterigospinos
situată posterior. Prin ultima, în porțiunea ei medială (processus pterygospinosus), care este legat de spina
iese din urechea medie n. coarda timpanului. Imediat sfenoidului printr-un ligament care se poate osifica în
înaintea fisurii timpanoscuamoase, pe fața inferioară a unele cazuri. Lama laterală participă împreuna cu
scuamei temporalului, se vede o suprafață concavă partea medială a feței temporale a aripii mari, la
pentru articulația cu condilul mandibulei numită fosa delimitarea fosei infratemporale.
mandibulară (fossa mandibularis) mai largă în partea în regiunea anterioară, facială, a exobazei este
laterală decât în cea medială. situat palatul osos limitat anterior și lateral de arcada
înaintea părții bazilare a occipitalului și anterior alveolodentară superioară ale cărei detalii au fost
de vârful stâncii (apex partis petrosae), cea mai mare descrise la osul maxilar. Palatul osos este alcătuit din
parte a exobazei este formata de sfenoid. Corpul procesele palatine ale maxilarelor în cele două treimi
sfenoidului, situat median în continuarea părții bazilare anterioare ale lui și de lamele orizontale ale palatinelor
a occipitalului, este în mare măsură acoperit de aripa în treimea posterioară, separate de două suturi
vomerului (ala vomeris) și de procesele pterigoide. perpendiculare între ele numite sutura palatina
Vomerul formează septul nasului și prin marginea lui mediană și transversă (sutura palatina mediana et
posterioară separă între ele deschiderile posterioare ale transversă). în partea anterioară, median, la formarea
cavității nazale numite choane (choanae). Acestea sunt palatului osos participă și osul incisiv, separat de
limitate lateral de procesele pterigoide. Așa cum a fost procesele alveolare ale maxilarelor prin sutura incisivă
descris anterior, între lamele fiecărui proces pterigoid (sutura incisiva). Uneori se descrie între cele două
se delimitează fosa pterigoidă, care este completată în jumătăți ale acestui os și o sutură interincisivă. în
partea ei inferioară de procesul piramidal al dreptul acesteia se află orificiul inferior al canalului
palatinului. Lama medială a procesului pterigoid , incisiv (canalis incisivus), bifurcat în partea lui
îndreptată posterior, are o margine subțire, care la superioară prin care se ajunge în podeaua cavității
mijlocul ei prezintă o mică proeminență. Deasupra nazale. Pe aici intră în canal ramura terminală a arterei
acesteia, marginea este concavă și i se alătură capătul palatine mari și nervul nazopalatin. în partea
faringian al tubei auditive. Superior, marginea posterioară a palatului dur se vede o creastă transversă
posterioară a lamei mediale se dedublează și ușor curbată numită creastă palatină (crista palatina),
circumscrie o mică depresiune alungită numită fosă iar median în multe cazuri se descrie o proeminență
scafoidă (fosa scafoidea). Deasupra acesteia, lama alungită - torus palatinus. Marginea posterioară a
medială se prelungește până în apropierea aripii palatului osos se prelungește pe linia mediană cu spina
vomerului cu o mică placă osoasă, procesul vaginal nazalăposterioară (spina nasalis posterior). în partea
(processus laterală a acestei margini, imediat posterior de sutura
vaginalis), așezat pe fața inferioară a corpului palatinomaxilara, se găsesc găurile palatină mare și
sfenoidului, unde delimitează doua canale: palatine mici descrise la fosa pterigopalatină. De la
vomerovaginal și palatovaginal. Lama medială se orificiul palatin mare, pleacă anterior câte două șanțuri
termină inferior cu cârligul pterigoidian (hamulus pe partea laterală a palatului numite șanțurile palatine
pterygoideus) limitat la baza lui de șanțul cârligulului (sulei palatini) separate de mici reliefuri numite spine
pterigoidian (sulcus hamuli pterygoidei), prin care palatine (șpinae palatinae).
alunecă tendonul mușchiului tensor al vălului palatin,

28
ASPECTUL INTERIOR AL CRANIULUI

Aspectul interior al calvariei continuă cu șanțul sinusului sagital superior (sulcus


sinus sagittalis superioris). Acest șanț ca .și cele care
Aspectul interior al calvariei, comparativ cu vor fi descrise în continuare esii transformat de
cel ai endobazei, este mult mai sărac în detalii și expansiuni fibroase ale durei mater intr-un canal
prezintă în consecință, o mai mica importanță pentru osteofîbros, sinus venos, în care se varsă venele
studiu. Calvaria prezintă la acest nivel suturile descrise encefalice și diploice. Șanțul sinusului sagital superior
la asp ectul exterior, care apar mai puțin dantelate ¡și se este îngust în dreptul scuamei frontalului.
închid cu mult înaintea celor de la exterior. Dimensiunile lui cresc în direcție posterioara
Impresiunile determinate de reliefurile emisferelor concomitent cu ale sinusului, care primește numeroși
cerebrale sunt mai puțin distincte decât la nivelul afluenți de pe fața superioară a emisferelor. El se
endobazei. De asemenea se observă găurile parietale și
termină posterior la nivelul protuberanței occipitale
mastoidiene prin care trec venele emisare, care
interne (protuberantia occipitalis interna), unde se
stabilesc legătura între circulația intra- și extracraniană.
găsește confluentul siunusurilor venoase (confluens
De remarcat sunt șanțurile prin care trec venele și
arterele și care la acest nivel sunt determinate de sinuum) care va fi descris la fosa posterioara a
vasele respective. endobazei. De fiecare parte a șanțului sinusului sagital
Pe linia mediană în partea inferioară a feței superior, mai ales la nivelul parietalelor și pe scuama
interne (facies interna) a scuamei frontalului, se frontalului, se observă depresiuni rotunde sau ovale -
găsește creasta frontalului (aista frontalis) de car e se foveolae gramtlares -, determinate de granulațiile
fixează coasa creierului, formațiune aparținând durei arahnoidiene. Numărul acestora crește cu vârsta când
mater cerebrale. devin și mai evidente. în partea inferioară a calvariei
în partea ei superioară, creasta se șterge și se

'Sa^efar/cr/os/fa.ef ,
tr- /nen/ngeJa. mecfra-
Sc/rc/ra. aoro/>aZr’s
¿Of/a/na, fronSaJ/’s

xSu/ara farritcfo/
c/CA.
¿qaa/mi. oco/-
p/'/OUrts
<Sufcas s/ras fran
vers/
<S</7cas s/na s. .
S/pmo/ffe/
Poros aci/sf/ct/L
rnferwȘ
far>a//s fyyo&foss/
fossa riypc>/.<fțysf
¿z7/s
r^rioeessas /nas- ~
ro/'cfcc/s
Processes

Fig.IS. - CRANIU IN SECȚIUNE MEDIO SAGITALA - vedere internă

29
și lateral se găsesc un număr variabil de șanțuri cu inferioară a coasei creierului; sutura sfenoetmoidală
limite bine conturate, determinate de vasele meningee. (sutura sphenoethmoidalis); jugum sphenoidale, o
Cele mai evidente sunt șanțurile de pe fața internă a suprafață plană sub care ajung sinusurile sfenoidale și
parietalului, determinate de artera și vena meningee posterior de care este dispus transversal șanțul
medie îndeosebi de ramurile lor frontale. Ele chiasmatic (sulcus chiasmatis). La extremitățile
determină un șanț mai adânc la cca. 1 cm posterior de laterale, șanțul chiasmatic se continuă cu canalele
sutura coronală, ce corespunde cu aproximație, șanțului optice (canalis opticus) prin care pătrund în orbită
precentral de pe suprafața emisferelor. în general, pe n.optic și a.oftalmică.
întreaga suprafață internă a calvariei, se observă De o parte și de alta a apofîzei crista galii se
șanțuri mai mult sau mai puțin adânci, determinate de află două șanțuri înguste în care se găsesc bulbul cu
ramurile vaselor meningee. tractul olfactiv și girul drept al lobului orbital. De-a
lungul suturii frontoetmoidale sunt situate găurile
etmoidale anterioară și posterioară (foramen
Aspectul interior al bazei craniului ethmoidale anterius et posterius), care prin câte un
- Endobaza - canal se deschid în orbită. Gaura etmoidală anterioară
se observă greu, fiind acoperită de o proeminență a
Endobaza prezintă trei subdiviziuni dispuse la părții orbitale. Prin ea trec vasele și nervul etmoidal
niveluri diferite. Partea anterioară numită fosa anterior, care odată pătrunse în fosa anterioară, se
craniană anterioară (fossa cranii anterior) formează îndreaptă anterior pe sub dura mater, și după un scurt
tavanul orbitelor și al cavității nazale. Partea mijlocie traiect pătrund în tavanul cavității nazale printr-unul
sau fosa craniană medie (fossa cranii media) este din orificiile lamei ciuruite. Gaura etmoidală
situată mai jos de cât cea anterioară. în părțile laterale posterioară, prin care trec nervul și vasele etmoidale
ea este delimitată de fosa craniană anterioară prin posterioare se deschide în unghiul postero-lateral al
marginile posterioare ale aripilor mici ale sfenoidului. lamei ciuruite, pe fața ei interioară.
în partea mediană limita dintre cele două fose este mai Partea laterală a fosei craniene anterioare este
puțin evidentă. Porțiunea cea mai posterioară și formată de părțile orbitale ale osului frontal, care
inferioară sau fosa cranianăposterioară (fossa cranii alcătuiesc cea mai mare parte a tavanului orbitelor. In
posterior) este centrată de gaura occipitală. Ea este partea lor posterioară legate prin sutura sfenofrontală
separată median de regiunea mijlocie prin dorsum (sutura sphenofrontalis) se găsesc aripile mici ale
sellae, iar lateral, de marginea superioară a stâncilor. sfenoidului, care participă și ele la formarea tavanului
Impresiunile determinate de reliefurile emisferelor orbitelor. Marginea posterioară a aripii mici pătrunde
cerebrale sunt deosebit de evidente la nivelul foselor în partea incipientă a șanțului lateral al emisferelor și
anterioară și medie și nu se mai disting în fosa uneori, poate prezenta o adâncitură sub forma unui
posterioară, unde este așezat cerebelul. șanț, pentru sinusurile sfenoparletale (sinus
sphenoparietalis) ale durei mater. Posterior de canalul
Fosa anterioară a craniului optic, baza aripii mici formează o proeminență numită
- fossa cranii anterior - proces clinoid anterior (processus clinoideus anterior),
care dă inserție marginii libere a cortului cerebelului;
Această fosa este mărginită anterior și pe prin șanțul de pe fața sa medială trece a. carotidă
părțile ei laterale, de osul frontal. Podeaua ei este interna după ieșirea ei din tavanul sinusului cavernos.
alcătuită de părțile orbitale ale osului frontal, lama Uneori, șanțul pentru artera carotidă internă este
ciuruită a etmoidului, de aripile mici și de partea transformat în orificiu prin unirea procesului clinoid
anterioară a corpului sfenoidului. Lama ciuruită, anterior cu cel mediu.
așezată median, între cele două părți orbitale ale
frontului cu care formează sutura frontoetmoidală Fosa mijlocie a craniului
(sutura frontoethmoidalis) este mai adâncă decât restul - fossa cranii media -
fosei. Ea separă fosa anterioară de cavitatea nazală.
Prin orificiile cu care este prevăzută, trec fibrele Această regiune a endobazei este mai îngustă
nervilor olfactivi. în plan median, dinainte-înapoi se pe linia mediană și mult mai largă lateral. La
disting: porțiunea inferioară a crestei frontale pe care alcătuirea ei participă corpul sfenoidului, aripa mare a
se insera coasa creierului; gaura oarbă (foramen sfenoidului și scuama temporalului prin fața cerebrală
cecum) inconstantă, în care pătrunde o prelungire a (facies cerebralis) și fața anterioară (facies anterior) a
durei mater, iar atunci când este permeabilă, și o venă stâncii temporalului. Elementele componente sunt
de la mucoasa nazală la sinusul sagital; apofiza crista
galii, pe care se insera partea cea mai anterioară și

30
legate prin suturile sfenoscuamoasă și sfenopietroasă. sfenoidului, trec nervii III, IV, VI, nervul oftalmic din
Median, corpul sfenoidului are formă V și vene oftalmice. Celelalte găuri sunt reprezentate
caracteristică prezentând șaua turceasca (sella turcica). de gaura rotundă, prin care trece nervul maxilar; o
în centrul ei se află o depresiune care adăpostește gaură inconstantă (Vesale) pentru o venă emisară

S/'nas 'rro/)/aJ/s
(Tr/ȘZa Zm/fa/ă
1
Cr/'-sZa. cpadZj
' '?<x erZArosa,
//naress/ones yum soăeno/ăaZz
o'/'g'/Z&Zate dcasc/>/ccsyr>a.Z/s a7
■47a. m/nor ZabercaZam ¿¿Mie
S/ssara ară/'faZZs c/Zarcc. s/06enofro/>ZlzZ}'s
wp-
Car^aZ/s rofana/aș
fora/Tie/? o/afr
II I asiaJ/s ao/ipc/s ,
recess as Ci/no/ deas
ossac hypopÂysZaZ/s
firocessas eZ/bo/abas
Forajne/} s/o/'/'Osarr>
//npressio Zv'gtyn//)/.
/°oras aeasZ/’cas /7>Z.
vZcas s/n aș aeZro
IM1t rsa/n CeZl&S3' '
'Z^'i/șs/ras/oeZrosi

dc/fler/brcs
Bf ora/nen jc/gafan*
•St/Zcas s/nas /s/'gmo/abz

g
forcanen /nasfo/ăe
a/r> do rame n occ/p/raZa

ig g
i (noLgri/m

Bi
acc/p/raZ/'s /hZ.
^-ProZaZsranf/'a. 0ap//o/'Za&s

hipofiza, numită fosa hipofizei (fossa


hypophysialis)
separată anterior de șanțul chiasmatic
§j
Fig. 19 - BASIS CRANII INTERNA
sfenoidală; gaura ovală pentru nervul
mandibular;
artera meningee accesorie și uneori și
printr-o nervul pietros
ridicătură transversală rotunjită numită tuberculul șeii mic.
(tuberculum sellae) iar posterior, de fosa posterioară a în alte cazuri, acesta din urmă are un canalicul
craniului printr-o lamă osoasă patrulateră - dorsum propriu (Arnold). Prin gaura spinoasă situată cel mai
sellae: - ale cărei unghiuri laterale se numesc procese posterior trece artera meningee medie și ramura
elino ide posterioare (processus clinoideus posterior). meningeală a nervului mandibular. De la ea, pleacă
Lateral, aparținând tot șeii turcești, se disting două șanțurile determinate de ramurile frontală și parietală
mici ridicături, procesele clinoide medii (processus ale arterei, care se văd în continuare și pe fața internă
clinoideus medius). Corpul sfenoidului prezintă pe fața a calvariei.
laterală șanțul carotic (sulcus caroticus), prin care La vârful stâncii este situată gaura ruptă,
trece artera carotidă internă cuprinsă în sinusul descrisă la exobază. Pe fața anterioară a stâncii, la
ca vernos. în partea posterioară, marginea laterală a vârful acesteia, posterior de gaura ruptă se află o
șanțului carotic se prelungește cu o fină liună osoasă, depresiune puțin adâncă numită impresiune trigeminală
limgula sfenoidală (lingula sphenoidalis). Părțile (impressio trigemini) ocupată de ganglionul
laterale ale fosei mijlocii a craniului sunt accentuat trigemenului. Posterior și lateral, în apropiere de
concave și pe ele este așezat lobul temporal al marginea superioară a stâncii, se găsește eminența
emisferelor cerebrale. Fosa craniană medie corespunde arcwala (eminentia arcuata), care corespunde canalului
la exterior, lateral, fosei temporale între aripa mica și semicircular superior. Antero-lateral de eminența
corpul sfenoidului pe de o parte si aripa mare pe de arcuata se află tavanul căsuței timpanului (tegmen
alta, dispuse în semicerc, se află numeroase orificii tympani). Lateral de amprenta trigeminală se observă
care permit comunicarea cu orbita, cu fosa șanțul nervului pietros mare (sulcus nervi petrosi
infratemporală și cu fosa pterigopalatină. Prin fisura majoris), care se termină în dreptul unui mic orificiu
orbitală superioară (fissura orbitalis superior), situată numit hiatus-ul canalului nervului pietros mare (hiatus
cea mai anterior, între aripa mare și aripa mică a canalis nervi petrosi majoris), prin care iese din stâncă

31
A. cetro Ais /r>7.
//. ccv/'jmo/o-
r/&s
g .men/r>g-ea. anf-
<57z></¿ zzj/fezvoíizez’-
Z?<5SZ’ oS/acfor/'c/j

¿Zjz^O^/ rac/os oS/ircfor/v*

4. z>?ez>//?<re
sneiy/c caserna-
<5¿<S
_ <Jzz> ¿/3aefrosc/s
zE /rvcAfe ' sy-
ar/i
PJexgs Aaf/-
/V.ojM/aJf
m/cus !'/,

. ver/cAraAs
<S/r>t/S ămw-
c/e&s
frA&s frastsw-
Si/5

ccc^h/zíz/zj

fr.
/ge/a ¿*¿>z>Z%Z«Z»a J-/z7ÓZ4ZZZ>
S/s,
fnfer

<S/>?¿/s ¿a&s/cifá
w/)

/
^ea'/c/ș Fig. 20. - BASIS CRANII INTERNA - formațiuni anatomice e/
resMÍMlh
/ocoeMea
rvts
A^Ay/toff/ass
¿.meo/erg-ea. y>a&
77ía/c/7/ci sp/7>a.7/s%^

ramura omonimă an. facial. Anterior, se observ% șanțul Fosa posterioare a craniului
n.pietros mic (sulcus nervi petrosi minoris) cu - fossa cranii posterior -
hiatus-ul canalului nervului pietros mic (biatus cartalis
nervi petrosi minoris) pentru nervul omonim din Fosa posterioare a craniului este cea mai largă
nervul glosofaringian. și este situată într-un plan inferior față de precedentele.
Lateral, fața anterioară a stâncii este separată Pe craniul la care se găsesc și părțile moi, ea nu este
pxin fisura pietroscuamoasă(fissurapetrosquamosa) de vizibilă lateral, fiind acoperită de cortul cerebelului,
scuama temporalului. Marginea superioară a stâncii dependință a durei mater.
temporalului (margo superior partis petrosae) prezintă Cortul cerebelului aderă anterior și lateral de
șanțul sinusului pietros superior (sulcus sinus petrosi marginile superioare ale stâncilor, iar posterior, de osul
superioris) prin care partea posterioare a sinusului occipital la nivelul șanțurilor sinusurilor transverse.
cavernos se deschide în porțiunea incipienta a sinusului Această fosa, al cărei conținut îl formează trunchiul
sigmoid. cerebral și cerebelul, prezintă o singură comunicare cu
restul cutiei craniene prin incisura tentorii, care

32
corespunde mezencefalului.
La alcătuirea fosei posterioare, participăm cea
mai mare parte occipitalul, prin componentele sale
osificate encondral, fața posterioară a stâncilor, partea
corespunzătoare a mastoidei, și o mică pane din
unghiul mastoidian al parietalului.
După cum a fost enunțat, podeaua acestei fose
este cen trată de gaura occipitală mare (foramen

33
occipitale magnum), limitată de părțile componente ale singulare prin care trec fibrele nervoase ce vin de la
occipitalului. înaintea găurii occipitale, median, este canalul semicircular posterior.
situată bara osoasă formată de partea bazilară a Pe fața posterioară a stâncii, lateral de orificiul
occipitalului, care se sudează de corpul sfenoidului. acustic intem, se află o lamă subțire osoasă, care
Fața ei superioară numită clivus, pe care stă trunchiul acoperă deschiderea canalului apeductului vestibulului
cerebral, se continuă fără limite vizibile, cu fața (apertura externă aqueductus vestibuli), în care se
posterioară a dorsum-ului sellae, care separă între ele găsesc alături de sacul și canalul endolimfatic al
în partea mediană fosa medie de cea posterioară. labirintului membranos, o arteriolă și o venulă Intre
De fiecare parte a clivusului, se observă fisura orificiul acustic intem și deschiderea apeductului
pietrooccipitală cu șanțul sinusului pietros inferior vestibular, imediat sub marginea posterioară a stâncii,
(sulcus sinus petro» inferioris), care se termină se găsește o mică depresiune numită fosă subarcuată
posterior în partea medială a găurii jugulare; prin (fossa subarcuata), mult mai accentuată la copil, prin
aceasta trec sinusul pietros inferior și nervii IX, X, XI. care trece o prelungire a durei mater străbătută uneori
Marginea superioară, ascuțită și neregulată a acestei de 1-2 venule. La limita feței posterioare a stâncii, pe
porțiuni a găurii jugulare, are o scobitură pentru nervul fața endocraniana a procesului mastoid, se vede un
IX. Prin segmentul postero-lateral, mai larg al găurii șanț adânc asemănător literei "S" numit șanțul
jugulare, trece sinusul sigmoid. Pe marginea sinusului sigmoid (sulcus sinus sigmoidei) pentru
posterioară, în partea medială a găurii jugulare, se sinusul cu același nume. în prima parte, șanțul coboară
vede o proeminență rotunjită, tuberculul jugular și se îndreaptă anterior, apoi continuând să coboare se
(tuberculum jugulare), care aparține părții laterale o îndreaptă medial, pentru ca să-și schimbe după aceea
occipitalului. Acest tubercul este situat superior și direcția spre anterior mergând să se termine la gaura
anterior de orificiul intern al canalului hipogosului, jugulara. în prima lui porțiune se deschide orificiul
canal săpat la limita dintre partea laterală și bazilară a mastoidian. Tot aici are raport în imediată vecinătate
occipitalului. Când canalul condilar este prezent, anterioară cu o cavitate pneumatică numită antru
orificiul său intern se află posterior și lateral de mastoidian (antrum mastoideum). în partea inferioară,
orificiu 1 canalului hipoglosului. șanțul sinusului sigmoid încrucișează sutura
Lateral de fisura pietrooccipitală, la formarea occipitomastoidiană.
fosei posterioare participă fața posterioară a stâncii Posterior și lateral de gaura occipitală mare și
(facies posterior partis petroase). Pe această față, posterior și medial de șanțurile sinusurilor sigmoide,
deasupra găurii jugulare se găsește porul acustic intem podeaua fosei posterioare este concavă și adaptată
(porus acusticus intemus), care se continuă cu canalul emisferelor cerebeloase. Cele două concavități
numit meat acustic intem (meatus acusticus intemus). simetrice sunt separate între ele de o creastă mediană
Prin placa osoasă perforată care formează fundul numită creastă occipitală internă (crista occipitalis
meatului acustic intem (fiindus meatus acustici interna), care se termină superior la protuberanța
interni), trec nervii VII și VIII. Această placă osoasă, occipitală /«zema (protuberantia occipitalis interna).
care separă meatul acustic intem de urechea internă, Aceasta este situată de obicei la un nivel
este împărțită inegal de o creastă transversă. Desupra inferior față de protuberanța occipitală externă. De
și anterior este situat orificiul de intrare în canalul fiecare parte acestui relief osos, îndreptate lateral,
facialului (canalis facialis) numit aria nervului facial pleacă șanțurile sinusurilor transverse (sulcus sinus
(area nervi facialis). Canalul facialului după un scurt tranversi), elemente care marchează și limita fosei
traiect orizontal, perpendicular pe axul stâncii, cotește posterioare a craniului. în partea laterală, fiecare se
în unghi drept și merge tot orizontal, dar paralel cu continuă cu sinusul sigmoid respectiv.
axul mare al stâncii, pentru ca după mică distanță să Șanțurile sinusurilor transverse, împreună cu
facă un nou cot și să coboare vertical, spre a se șanțul sinusului sagital care se termină și el la
termina la gaura stilomastoidiană. Posterior de orificiul protuberanța occipitală internă și cu creasta occipitală
canalului facial, se află aria vestibulară superioară internă, formează la întâlnirea lor eminența cruciată
(area vestibularis superior), prevăzută cu orificii prin (eminenția cruciformis).
care trec ramuri ale nervului vestibular. Sub creasta
transversă se găsește în partea anterioară aria cohleară
(area cochleae). Posterior, se găsește aria vestibulară
inferioară (area vestibularis inferior). Mai jos și
posterior de această arie se observa - foramen

34
ORBITA
- orbita -

Orbitele sunt două cavități simetrice, care orbitală inferioară (fissure orbitalis inferior), care
conțin segmentul periferic al analizatorului vizual, separa podeaua de peretele lateral al orbitei. Prin
alcătuit din globul ocular cu anexele sale de mișcare și partea ei anterioară pătrunde în orbită nervul maxilar
de protecție, precum și vasele șl nervii acestora. în însoțit de o venă ce unește vena oftalmică inferioară
rest, spațiul este ocupat de un țesut adipos cu o cu venele plexului pterigoidian. Extremitatea
densitate mai mica. posterioare a fisurii se deschide în fosa pterigoida, cea
Orbita are forma unei piramide patrulatere, cu anterioară se termină în fosa temporală, iar mijlocul
axul lung îndreptat înapoi și medial. Dintre cei patru corespunde părții celei mai anterioare a fosei
pereți: superior, inferior, lateral și medial, cel medial infiatemporale. De la locui de unire a treimii
este aproape paralel cu planul sagital, pe când cel posterioare cu cele două treimi anterioare ale fisurii
lateral privește mult anterior, fiind mai depărtat de orbitale inferioare începe șanțul infraorbital, care se
linia mediană în partea anterioară decât în partea lui continuă apoi pe podeaua orbitei. Prin aceste
posterioare formațiuni trece pachetul vasculonervos omonim. La
Baza piramidei este reprezentată de orificiul extremitatea anterioară a șanțului începe canalul
orbitei (aditus orbitae) a cărui descriere atât ca infraorbital, care se deschide prin orificiul infraorbital.
alcătuire osoasă, cât și ca elemente caracteristice, a Tavanul orbitei sau peretele superior (paries
fost expusă odată cu vederea anterioară a craniului. superior) este neted și are o concavitate mai accentuata
Vârful piramidei orbitale este incomplet, la
chiasmatic. în apropierea vârfului se află fisura

Prroș superFă/'dJ/s
Su/umi ppPe-u ~orajne.7) s/ve /r>c/svroe.
sapraorĂf/atJ/s
a.rp'o •s<upraar¿7/í¿¿/s
or¿//a//s pas froa-
PaP/sJ
ass A-

Fig. 21. - ORBITA


Pap/Prx ür¿//aP7s ,
(OS S7)
fifiProcestAs FufipaPps
Iul ayccxPUaey
—PParpro /»Praorăp/a-
JPs
■Fopappea PaFrator^
6pPa/e

nivelul lui fiind o largă deschidere, care reprezintă medie a craniului. Canalul optic delimitat medial de
partea medială a fisurii orbitale superioare. Privind în corpul sfenoidului, iar lateral de baza aripii nuci se
orbită dinspre partea ei laterală, imediat deasupra și deschide endocranian în părțile laterale ale șanțului
medial de vârf se vede un orificiu care corespunde în partea anterioară. Limitat anterior de marginea
canalului optic, prin care orbita comunică cu fosa supraorbitală, acest perete este alcătuit aproape numai

35
de partea orbitală a osului frontal. în rest, deasupra
fisurii orbitale superioare, tavanul este format de aripa
mică a sfenoidului, care este delimitată de partea
orbitala a frontalului prin sutura sfenofrontală. Peretele
superior separă orbita de fosa anterioară a craniului. El
se prezintă ca o lamă osoasă foarte subțire, fără diploe,

36
aproape translucid și poate fi foarte ușor perforat. în al orbitei, de formă triunghiulară, este o lamă osoasă
partea antero- medială, peretele superior este dedublat relativ subțire, alcătuită în cea mai mare parte de fața
și conține între cele două lame o parte din sinusul orbitala a maxilarului, care constituie pe cea mai mare
frontal, care se poate întinde uneori în aproape tot întindere a ei, tavanul sinusului maxilar. în partea
tavanul orbitei. Posterior de unghiul supero-medial al posterioară, la limita de separare a peretelui inferior de
aditus-ului orbitei, la joncțiunea tavanului cu peretele cel lateral se află fisura orbitală inferioara mai largă
medial, pe osul frontal, se află fie foseta trohleară posterior decât anterior, fiind cuprinsă între marginea
(fovea trochlearis), fie spina trohleară (spina feței orbitale a maxilarului și fața orbitală a aripii mari
trochlearis), fie ambele; acestea reprezintă locul de a sfenoidului. Podeaua orbitei se continuă anterior de
inserție al tendonului mușchiului oblic superior. La fisura infraorbitală cu peretele lateral. La acest nivel,
acest nivel tavanul mușchiului își schimbă direcția spre în alcătuirea podelei orbitei participă o parte din fața
lateral. Posterior de unghiul supero - lateral al orbitală a osului zigomatic, iar posterior și medial pe
aditus-ului orbitei, se află fosa lacrimală (fossa o mică întindere, procesul orbital al palatinului, ale
lacrimalis) unde este așezată partea orbitală a glandei cărui limite se recunosc cu greu pe craniul de adult.
lacrimale. Marginea inferioară a fisurii orbitale inferioare,
Peretele medial al orbitei (paries medialis prezintă așa cum a mai fost descris, o incizură prin
orbitae) este foarte subțire. în cea mai mare parte el care începe șanțul infraorbital, care anterior se
este alcătuit din lama orbitală (lamina orbitalis) a continuă cu canalul infraorbital, săpat și el tot în
etmoidului, care reprezintă fața laterală a labirintului podeaua orbitei și deschis la exterior prin orificiul
etmoidal (labyrinthus ethmoidalis). Acesta conține infraorbital. Din canalul infraorbital, aproape de
celule etmoidale, ale căror septuri despărțitoare pot fi originea lui, se desprinde canaliculul pentru nervul
văzute prin transparența accentuată a peretului. Osul alveolar superior mijlociu, care coboară prin peretele
lacrimal, care este așezat anterior de labirintul etmoidal lateral al sinusului maxilar. La mijlocul canalului se
conține de asemenea cavități pneumatice. Anterior de desprinde canaliculul pentru nervul alveolar superior
osul lacrimal, peretele medial al orbitei este format de anterior. Aceasta merge în podeaua orbitei paralel și
procesul frontal al maxilarului, care participă și la lateral de canalul infraorbital, apoi coboară prin
delimitarea aditus- ului orbitei. Pe peretele medial, în peretele anterior al sinusului maxilar.
partea anterioară, se găsește fosa sacului lacrimal Peretele lateral al orbitei (paries lateralis
(fossa sacci lacrimalis) alungită vertical, la formarea orbitae) este format în partea anterioară, de fața
căreia participă atât osul lacrimal cât și procesul orbitală a zigomaticului, care participă și la formarea
frontal al maxilarului. Fosa sacului lacrimal este peretelui inferior al orbitei, iar în partea posterioară, de
limitată posterior de creasta lacrimală posterioară fața orbitală a aripii mari a sfenoidului. Aceste două
(crista lacrimalis posterior) aparținând lacrimalului și elemente osoase sunt unite prin sutura sfenozigomatică
anterior de creasta lacrimală anterioară (crista (sutura sphenozygomatica). în unghiul supero-lateral al
lacrimalis anterior) de pe procesul frontal al aditus-ului orbitei participă la formarea peretelui lateral
maxilarului. Inferior, fosa se continuă cu canalul și fața medială a procesului zigomatic al frontalului.
nazolacrimal (canalis nasolacrimalis), care coboară Peretele superior se continuă în partea lui anterioară
pentru a se deschide în meatul nazal inferior. Intrarea fără limite distincte cu pereții laterali și medial. Spre
în canalul nazolacrimal este limitată lateral de cârligul vârful orbitei el este separat de acești doi pereți prin
osului lacrimal (hamulus lacrimalis). fisurile orbitală superioară șl respectiv inferioară. La
Pe linia de sutură dintre tavan și peretele nivelul feței orbitale a osului zigomatic se vede gaura
medial numită sutură frontoetmoidală (sutura zigomaticoorbitalălfarainen zygomaticoorbitale), prin
frontoethmoidalis), se găsesc orificiile etmoidale care pachetul vasculonervos omonim intră într-un
anterior și posterior prin care se pătrunde în canalele canal, care ulterior se bifurcă spre a se termina atât pe
descrise la fosa anterioară a craniului. între oasele fața laterală a zigomaticului prin gaura
peretelui medial al orbitei se găsesc și suturile zigomaticofacială, cât și în fosa temporală prin gaura
lacrimoetmoidală (sutura lacrimoethmoidală)*, zigomaticotemporală.
frontolacrimală (sutura frontolacrimalis), Orbita este căptușită de periost - periorbita -
lacrimomaxilară (sutura lacrimomaxillaris) și care se continuă la marginea fisurii orbitale inferioare
etmoidomaxilară (sutura ethmoideomaxillaris). cu periostul exobazei, iar la acelea ale fisurii orbitale
Podeaua sau peretele inferior (paries inferior) superioare și ale canalului optic cu stratul extern al

* Tennen neadmis de N.I.

37
durei mater cerebrale.

38
CAVITATEA NAZALA
- cavum nași -

Cavitatea nazală reprezintă primul segment al posterioare a vomerului, lateral lama medială a
căilor respiratorii. Partea anterioară a cavității nazale procesului pterigoid, iar inferior marginea posterioare
numita vestibul, este situată la nivelul unei a lamei orizontale a palatinului.
proeminențe a feței numita nasul extern (nasus
extemus). Restul cavității nazale este adăpostit în Septul nazal osos (vezi fig.18) este format în
cavitatea nazală osoasă, un spațiu median cu aspect partea superioară de lama perpendiculară a etmoidului.

//rftrn ¿//¿aite/r>.
em /n
Con a Z
a?/></.$ai/'s
/fea/c/s rasate
//y/r^^^^-

fos/ia. masate —■
Os
Carate /M/s/i/cv sfiZe/yo/'c/acZcs
ia/n/na cr/erotâ CMCAO. pasate
me’c/za.
CasicAa. nasa/Zs sa/}. \/asca e/&7-yg'o/ăecr
ReceiW 'C/Cca/c/s armS
S/>^e/)oef6mo/-
’¿/¿ercc/fc/sn
se/fae
sa ''^Cpra/ne-n yZt/io-
7r.sc//n
seZ/ae
S/mc/s

neregulat, situat la nivelul viscerocraniului mai îngroșat și prezintă două lame


//amc/Zas
yt/o/pec/s
între orbite. osoase divergente
Cavitatea nazală este mai îngustă în partea care formează aripa -vomerului
superioara (ala vomens), în care
și mm largă în partea ei inferioară, Fig.22.la - CAVITATE NAZALA - PERETE LATERAL pătrarul rostrum- ui și creasta
nivelul palatului, sfenoidală de pe fata
care o separă de cavitatea bucală. Această cavitate inferioara a corpului sfenoidului. Rostrum-ul este un
mediană este subîmpărțită prin septul nazal (septum pinten osos situat pe creasta sfenoidală, acolo unde
nași), în două jumătăți simetrice. Septul nazal osos aceasta, de pe fața anterioara trece pe fața inferioara a
(septum nași osseum) se continuă anterior cu cartilajul corpului sfenoidului. Anterior, aripa vomerului se
septului nazal. Anterior, cavitatea nazală se dcchi.de articulează de fiecare parte cu - concha sphenoidalis -,
printr-un orificiu situat median, numit aperturâ lama osoasă, care prezintă o parte anterioară verticală
piriformă. și una inferioară orizontală, care vor forma pereții
Oasele care participa ia delimitarea aperturii anterior și inferior ai sinusului sfenoidal. Lateral,
piriforme și detaliile morfologice ale acesteia au fost partea anterioară participă la delimitarea celulelor
descrise la vederea anterioară & craniului. Posterior, etmoidale posterioare, iar medial, prezintă orificiul de
septul nazal osos ajunge până h partea posterioare a
cavității nazale osoase, încât oerchiderea se realizează
prin două orificii numite choane (choanae).
La delimitarea fiecărui orificiu participă în
partea superioară corpul sfenoidului, medial marginea
care posterior se articulează cu creasta sfenoidului
(cristasphenoidaiis), iar inferior de vomer articulat atât
cu lama perpendiculară și cu creasta sfenoidală
superior, cât și cu palatul dur inferior. Superior, la
locul unde se articulează cu sfenoidul, vomerul este

39
pătrundere în sinusul sfenoidal. Partea orizontală cel mai scurt și mai puțin adânc dintre cele trei
alcătuiește tavanul cavității nazale din apropierea meaturi. La nivelul lui se deschid câteva celule
choanelor și delimitează gaura sfenopalatină. Pe etmoidale posterioare. Posterior de acest meat se
suprafața septului osos se observă numeroase șanțuri găsește gaura sfenopalatină prin care se comunică cu
puțin adânci, pentru vase și nervi. Unul mai constant, fosa pterigopalatină.
traversează oblic fața vomerului, îndreptându-se Cornetul nazal mijlociu (concha nasalis media)
anterior și inferior spre orificiul canalului incisiv și este întins pe toată lungimea labirintului etmoidal, pe
conține nervul nazopaladn și vasele însoțitoare. care-1 depășește posterior pentru a se articula cu
Inferior, vomerul se articulează cu creasta nazala' creasta etmoidală (crista ethmoidalis) de pe lama
(crista nasalis), o proeminență de pe fața superioară a perpendiculară a palatinului. Cornetul nazal mijlociu
suturii palatine mediane. este mai larg în partea anterioară și ascuțit posterior.
Tavanul cavității nazale (vezi fig.18) este Marginea lui liberă se răsucește spre lateral. Inferior de
alcătuit dinainte-înapoi de oasele nazale, spina nazală acest cornet se află meatul nazal mijlociu (meatus nași
a osului frontal, lama ciuruită a etmoidului și fețele medius) al cărui perete lateral se poate vedea bine
anterioară și inferioară ale corpului osului sfenoid. numai după îndepărtarea cornetului. Pe acest perete, în
Partea corespunzătoare oaselor nazale și spmei nazale partea superioară, se află o proeminență, numită bula
a frontalului are un traiect oblic ascendent. La nivelul etmoidală(bulla ethmoidalis), determinată de o celulă
lamei ciuruite tavanul este orizontal, vertical la nivelul etmoidală. Deasupra acesteia, între ea și cornetul
feței anterioare a sfenoidului și redevine orizontal pe mijlociu se deschid 1-3 celule etmoidale anterioare.
fața inferioară a acestuia. între lama ciuruită și fața Inferior și anterior de bula etmoidală se observă
anterioară a corpului sfenoidului se găsește recesul procesul uncinat (processus uncinatus) aparținând
sfenoetmoidal (recessus sphenoethmoidalis), loc de etmoidului. Aceste două formațiuni osoase delimitează
deschidere a sinusului sfenoidal. Pe fața inferioară, o despicătură curbă numită hiat semilunar (hiatus
concavă a osului nazal se află șanțul etmoidal (sulcus semilunaris) loc de deschidere al sinusului maxilar, al
ethmoidalis) prin care trece nervul etmoidal anterior. unor celule etmoidale anterioare și ai sinusului frontal.
Prin găurile lamei ciuruite trec fibrele nervilor La deschiderea sinusului frontal se ajunge printr-un
olfactivi. șanț adânc cu care se prelungește în partea anterioară
Podeaua cavității nazale este formată de palatul hiatul semilunar. Acesta este numit infimdibul etmoidal
dur descris la vederea inferioară a craniului. în partea (infundibulum ethmoidale), și pătrunde prin labirint
anterioară se observă de fiecare parte a septului, până în sinus. în cazurile în care infundibulul este
orificiul canalului incisiv, canal care ajunge pe fața înfundat superior, sinusul frontal se deschide direct, în
inferioară a palatului osos. partea anterioară a meatului mijlociu.
Peretele lateral al cavității nazale este cel mai Cornetul nazal inferior (concha nasalis
neregulat ca formă și mai bogat în detalii. Partea lui inferior) este un os aparte, care se articulează cu fața
superioară este formată de procesul frontal al nazală a maxilarului la nivelul unei creste - crista
maxilarului, de osul lacrimal, și de labirintul etmoidal, conchalis - care se continuă cu aceeași denumire și la
care corespund peretului medial al orbitei. Inferior, la nivelul lamei perpendiculare a palatinului, cu care
alcătuirea peretului lateral al cavității nazale, participă cornetul nazal inferior se articulează în partea lui
fața nazală a maxilarului, lama perpendiculară a posterioare. Acest cornet micșorează hiatul maxilar
palatinului și lama medială a procesului pterigoid. Pe (hiatus maxillaris) prin procesul maxilar (processus
acest perete se observă trei sau patru lamele osoase maxillaris) în partea inferioară a orifîciului de
numite comete nazale, care coboară spre medial, deschidere a sinusului și contribuie și la formarea
delimitând între ele și peretele lateral spații deschise peretelui medial al acestui sinus. Prin procesul
inferior, numite meaturi nazale. Spre deosebire de lacrimal (processus lacrimalis), el completează canalul
cornetul nazal inferior, celelalte comete aparțin nazolacrimal, iar prin procesul etmoidal (processus
etmoidului. ethmoidalis) se articulează cu procesul uncinat al
Cornetul nazal suprem (concha nasalis etmoidului, contribuind la delimitarea hiatus-ului
suprema), este inconstant și scurt. în șanțul de semilunar. Marginea inferioară, libera, a cornetului
dedesubtul lui se deschide o celulă etmoidală nazal inferior este îngroșată și are o structură
posterioare, iar posterior de el, în recesul spongioasă, iar fața laterală convexă a lui este
sfenoetmoidal, sinusul sfenoidal. traversată de șanțuri pentru vase și nervi. Meatul nazal
Cornetul nazal superior (concha nasalis inferior (meatus nași inferior) este cei mai larg și cel
superior), o lamela de cca 2 cm lungime, are ca și mai lung dintre cele trei meaturi, întinzându-se pe
celelalte comete, fața medială convexă. Ea formează
tavanul meatului nazal superior (meatus nași superior),

40
toată lungimea peretelui lateral al cavității nazale. mijlociu. Peretele lateral corespunde fosei
Adâncimea Iui maxima este ia locul de unire a treimii infratemporale, iar cel anterior regiunii mfraorbitale.
anterioare cu treimea mijlocie, unde se găsește și Inferior, sinusul se prezintă ca un șanț scobit în
deschiderea canalului nazolacrimal. procesul alveolar al maxilarului, în care proemină
Cavitatea nazală comunică cu cavități relieful rădăcinilor dentare.
pneumatice, săpate în oasele din jur, numite: sinusuri Sinusul sfenoidal (sinus sphenoidalis) este
paranazale (sinus paranasales): sinusul frontal, săpat în corpul sfenoidului. Un sept osos, mai mult sau
sfenoidal, maxilar și labirintul etmoidal. mai puțin complet, îl separa în două cavități. Tavanul
Sinusul frontal (sinus frontalis) este situat în lor este format de tubercului șeii turcești și fosa
grosimea osului frontal, în unghiul pe care scuama hipofizei, iar lateral vine în raport cu șanțul carotic.
frontalul iu îl face cu părțile orbitale și nazală sile Peretele inferior le separă de cavitatea nazală. în
acestuia. Cele două sinusuri frontale sunt uneori peretele anterior se găsește deschiderea sinusului în
inegale deoarece sunt separare de un sept osos care dreptul recesuhii sfenoetmoidal. Sinusul prezintă
poate să nu fie median. Sinusul frontal se poate uneori prelungiri în partea bazilară a occipitalului, în
prelungi uneori mult posterior, pe aproape toată procesele pterigoide și în dorsum sellae.
întinderea tavanului oibitei. Peretele lui anterior Labirintul etmoidal (labyrinthus ethmoidales)
corespunde rădăcinii nasului. Peretele posterior, foarte format din totalitatea celulelor etmoidale este situat
subțire, îl separă de pohil frontal al emisferelor între cavitatea nazală și peretele medial al orbitei
cerebrale. Sinusul frontal se deschide în meatul Superior, celulele sunt completate de lamele orbitale
mijlociu prin intermediul unor celule etmoidale. ale frontalului, anterior de lacrimal, inferior de
Sinusul maxilar (sinus inaxiilaris) din grosimea maxilar, iar posterior de sfenoid. Celulele etmoidale se
corpului maxilarului este cel mai mare dintre sinusuri . deschid separat la nivelul meaturilor nazale.
Peretele superior corespunde podelei orbitei, iar cel Pe craniul cu părți moi, cavitățile pneumatice
medial. îl desparte de cavitatea nazală și este format de paranazale sunt căptușite de o mucoasă care se
maxilar, palatin și cornetul nazal inferior. Pe peretele continuă cu aceea a cavităților nazale.
medial, se găsește deschiderea sinusului în meatul

41
ARHITECTURA CRANIULUI

Partea neurală a craniului se dezvoltă după diferă prea mult dar suturile sunt osificate, elasticitatea
cum s-a amintit, paralel cu dezvoltarea encefolului, pe dispare.
care-1 conține și îl protejează. în afară de aceasta, Modul de distribuire al energiei și cantitatea
oasele derivate din craniul primordial formează cavități absorbită de structurile osoase depind și de felul
în care sunt adăpostite segmentele periferice ale unor suturilor care le unesc. Ele, în cazul unui traumatism
analizatori corticali sau organe de simț, ca ochiul, se opun înfundării sau depărtării oaselor. Suturile
receptorii vestibulari și cohlear din urechea internă și dințate din partea superioară a calvariei determină o
receptorul olfactiv. Partea viscerală adăpostește bună angrenare între oase și, din această cauză un
organele cu care încep aparatele digestiv și respirator, impact la acest nivel nu le poate înfunda. Sub
reprezentate de cavitatea bucală și nazală. influența unei presiuni care micșorează diametrul
Arhitectura, atât a neurocraniului cât si a vertical al neurocraniului, diametrul transvers crește,
viscerocraniului este în strânsă dependență cu organele iar marginile inferioare ale parietalelor sunt depărtate
pe care le conține fiecare. lateral. Articulația lor cu aripile mari ale sfenoidului și
Oasele neurocraniului sunt în cea mai mare cu scuama temporalului este realizată însă printr-o
parte turtite și puternic curbate, fiind formate din două sutură scuamoasa, în care marginea inferioară a
table de țesut osos compact între care se găsește un parietalului nu poate fi depărtată lateral, fiind acoperită
strat de țesut spongios numit dipioe. Creierul exercită spre exterior de dementele osoase cu care se
în dezvoltarea lui o presiune de expansiune, o forță de articulează. Clinica a arătat că în traumatismele
suprafață, care are un mare rol înainte de osificarea craniului, diguncțiile suturilor sunt extrem de rare în
craniului, atât în creșterea capacității acestuia, cât și în comparație cu fracturile și că se produc numai la
modelarea tablei interne care prezintă modificările deja impacte de o intensitate considerabilă. Când
descrise, consecințe ale acestei acțiuni de mică elasticitatea a fost depășită și se produce fractura,
intensitate dar persistentă. prima care cedează este tabla internă fiind mai curbată.
Pe de altă parte, datorită stațiunii bipede, a Spre deosebire de boltă, baza craniului are
schimbării modului de hrană și tipului de masticație, accentuate neomogenitați de structură, iar țesutul
și a dezvoltării limbajului articulat, craniul în generai diploic se găsește numai în anumite regiuni. La
și viscerocraniul în special, s-au modelat treptat. S-a neomogenitatea de structură a bazei craniului și în
ajuns astfel la dispariția botului, și la apariția bărbiei, special a craniului visceral participă cavitățile
care este un element specific craniului uman, la pneumatice reprezentate de sinusurile paranazale, care
dezvoltarea și verticalizarea frunții prin procesul de la rândul lor au o întindere variabilă de la individ la
frontalizare a emisferelor cerebrale, etc. individ; iar la același individ sunt mai puțin dezvoltate
Grosimea pereților cutiei craniene este în copilărie, continuând să se dezvolte până în jurul
variabilă. La nivelul calvariei ea este oarecum vârstei de 22 ani.
uniformă, dimensiunile variind între 2-6 mm. Scuama în ceea ce privește structura viscerocraniului,
temporalului este singurul os al bolții craniului lipsit acțiunea modelatoare cea mai importantă a fost
de dipioe. Sinusurile venoase care se găsesc pe fața determinată de procesul de masticație și ulterior de
internă a calvariei, reduc la nivelul lor grosimea acela al vorbirii articulate. La modelare intervine și
acesteia. dezvoltarea funcției respiratorii. în timpul masticației,
De asemenea, acolo unde cutia craniană este mandibula acționează prin intermediul dinților asupra
acoperită de părți moi așa cum este cazul în fosa oaselor maxilare, realizând presiuni masticatorii
temporală sau în regiunea nucală, peretele ei este mai importante, care au drept urmare organizarea
subțire. Rezistența calvariei depinde de gradul de arhitecturală deosebită a viscerocraniului, determinând
elasticitate al paselor care o alcătuiesc și s-a dovedit complexul de lame osoase verticale și orizontale între
experimental că oasele ei pot suporta o depresiune de care sunt spațiile libere. Desigur că, la acțiunea de
1 cm fora să apară fracturi, pentru ca după încetarea modelare mai contribuie mușchii craniomotori și
forței, să-și reia forma inițială. La marea elasticitate a influența gravitației, care intervin însă în mod
craniului participă și prezența suturilor, deoarece acolo predominant la nivelul fosei posterioare a craniului.
unde ele există, adică la copil și adult, elasticitatea este
prezentă, pe când la bătrâni unde structura osoasă nu

42
Aspectul craniului cu crestele și proeminențele craniului se mai individualizează două arcuri
osoase, cu zonele slabe și cu cele de structurii masivă, transverse. Unul, format de jugum-ul sfenoidal și de
realizează un sistem arhitectural determinat de factorii aripile mici ale sfenoidului, se prelungește la nivelul

Fig.23 - STRUCT URA FUNCȚIONALA A CRANIULUI. STALPH TRAECTORIALI PRINCBPAU

modelatori (morfogenetici) menționați, a căror și procesului mastoid și se îndreaptă spre linia


cunoaștere este de primă importanță în înțelegerea temporală inferioară. La nivelul bazei craniului,
traumatismelor craniocerebraie și în special la aceea a arcurile transverse sunt solidarizate pe linia mediană
fracturilor iradiate de la boltă la baza craniului. de o bara osoasă longitudinală, care în partea
Structura craniului se poate compara cu aceea a unei anterioara se dedublează, înconjurând șaua turcească și
corăbii, la care între bârnele arcuite dispuse atât în continuându-se cu arcul transvers anterior, pe când
sens antero-posterior cât și transversal, care formează posterior ocolește gaura occipitală înapoia căreia cele
scheletul, sunt zonele slabe formate doar de peretele două ramuri se reunesc. Această bară se continuă cu
exterior al vasului. creasta occipitală internă și deci cu arcul sagital al
La neurocraniu se disting mai multe arcuri calvariei. După unii autori, orificiile bazei craniului
sagitale. Unul, medio-sagital trece prin aista galii, constituie obstacole în calea propagării fracturilor,
creasta frontala, sutura sagitala, protuberanta occipitala limitându-le traiectul sau schimbându-le direcția.
internă și creasta occipitală. Lateral, tot cu direcție Stâlpii descriși anterior se încrucișează la nivelul părții
sagitală se descrie câte un arc de rezistență în jurul bazilare a occipitalului care devine centru de rezistență
fosei temporale, format de linia temporală a al bazei craniului. între stâlpi, zonele mai subțiri sunt
frontalului, de linia temporală inferioara a parietalului mai slabe.
și de baza procesului mastoid. De aici, arcul se mchide Propagarea de la boltă la bază a unei fracturi
anterior, trecând spre linia temporala a frontalului prin ar trebui să se facă pe calea cea mai scurtă și de-a
arcul zigomatic și prin osul rigomatic. De la baza lungul acestor zone mai slabe. în realitate, acest lucru
procesului mastoid arcul se poate prelungi la baza este deseori infirmat, deoarece fracturile stâncii sunt
craniului în lungul fisurii pietroscuamoase. foarte frecvente, ca de altfel și acelea ale părții
bazilare a occipitalului. De altfel, convergența tuturor
Arcurile sagitale sunt reunite prin arcuri stâlpilor către aceasta regiune de solicitare maximă
transversale reprezentate anterior de arcadele orbitale,
iar posterior de liniile occipitale. Intre acestea, la baza
bolții prin aripile mari ale acestui os. Celălalt,
corespunde marginii superioare a stâncii temporalului,

43
explica într-o oarecare măsura această particularitate. osul palatin și se transmite direct bazei craniului, la
Mușchii craniomotori intervin în mod locul de întâlnire a stâlpului sagital medial al bazei
predominant la modelarea fosei posterioare a craniului craniului, cu arcul transvers anterior.
și a arcurilor sagitale. La om, deși de lungă durată (12 Viscerocraniul apare ca un trunchi de piramidă
-16 ore pe zi), acțiunea acestor mușchi este mai mică, triunghiulară cu vârful la bărbie și cu baza la
deoarece forța necesară pentru echilibrarea capului este neurocraniu. Forțele concentrate în partea inferioară,
mult diminuată datorită poziției verticale a capului și pe zona restrânsă a arcului, se dispersează în partea
a reducerii viscerocraniului. superioara și scad în intensitate. în lungul stâlpilor de
Acțiunea mușchilor masticatori și actul de rezistență, care transmit acțiunea mecanică, este așezat
masticație modelează craniul visceral. Forța de un sistem de platforme orizontale care fac să se
contracție a mușchilor masticatori face ca mandibula, disperseze forțele și să se neutralizeze.
componentă mobilă a viscerocraniului, să apese până Prima platformă este formată de bolta palatină.
la 200 kg pe arcada dentară superioară. Viscerocraniul Forțele care de la dinții laterali se transmit transversal
trebuie să reziste la aceste presiuni și tracțiuni foarte către linia de sutură palatină mediană, determină de la
mari, lucru care se realizează așa cum se cunoaște din locul de întâlnire al presiunilor, formarea unei creste
descrierile anterioare ale acestuia, nu prin structuri osoase - torus palatinus -. Superior de precedenta se
masive, ci prin lamele osoase fine, dar cu arhitectură afla platforma formată de podeaua orbitei în care s-a
deosebită. Presiunile dinților de pe arcada dentară sunt arătat că se produce neutralizarea unor presiuni
preluate de zona îngustă din țesutul osos compact, care transverse prin stâlpul nazofrontal și zigomatic.
leagă procesul alveolar atât de corpul maxilarului, cât Cea de a treia platformă este reprezentată de
și de cel al mandibulei. în timpul masticației, se tavanul orbitei și în special de marginea supraorbitală,
realizează curenți de presiune, atât în maxilar, cât și în loc de neutralizare al forțelor transmise de aceiași
mandibulă. Pentru dispersarea și anihilarea forțelor, la stâlpi, nazofrontalși zigomatic.
locul unde se exercită presiuni mai mari, traveele Forțele dispersate pe suprafața convexă a
osoase se condensează pe direcția transmiterii calvariei se anihilează la linia mediană a craniului prin
presiunilor așa încât maxilarul are structura forțele similare simetrice. în acest fel organele de simț
asemănătoare unei clădiri cu stâlpi verticali și planuri și creierul sunt protejate de presiunile mari care apar
orizontale de rezistență. în masivul facial, începând de în timpul masticației.
la nivelul maxilarului, există trei stâlpi principali de Platformele orizontale sunt consolidate prin
rezistență. sisteme lamelare verticale, realizate de vomer cu lama
- Stâlpul nazofrontal, în dreptul caninului, perpendiculară a osului etmoid, peretele lateral al
dispersează forțele provenite de la nivelul incisivilor, cavității nazale, iar cel mai lateral, peretele lateral al
caninului și primului premolar. Curentul de presiune craniului, elemente prin care se transmit curenții
urcă prin procesul frontal al maxilarului și se răsfrânge presiunii masticatoare.
atât inferior de orbită cât și superior de ea în marginea Asupra regiunilor anterioare și mijlocie ale
supraorbitală, unde prin întâlnirea cu forțele celui de-al bazei craniului, pe lângă presiunea de masticație
doilea stâlp (stâlpul zigomatic) se neutralizează. realizată de ridicarea mandibulei, acționează și forța
- Stâlpul zigomatic situat în dreptul primului puternică de tracțiune a mușchilor masticatori inserați
molar, preia presiunile de la al doilea premolar și de pe baza craniului.
la primii doi molari. El este foarte puternic, iar Actul masticator determină presiuni și la
curentul de presiune urcă prin regiunea nivelul mandibulei, unde se descriu mai multe curente
zigomaticoalveolară, întărind peretele lateral al de presiune. Primul adună presiunile de la dinți, la
sinusului maxilar și după ce intră în osul zigomatic se nivelul arcului alveolar și le distribuie către liniile
ramifică. Prima ramură, de-a lungul marginii laterale oblice interne și externe, după care ia direcția
a orbitei, trece prin procesul zigomatic al frontalului și articulației temporomandibulare, spre condilul
prin marginea supraorbitală se anihilează cu forțele din mandibulei. De aici presiunea se transmite bolții
stâlpul nazofrontal. A doua ramură, trece prin craniului în arcurile transverse prin intermediul
grosimea arcului zigomatic spre osul temporal și se meniscului, al bolții fosei mandibulare și ai
pierde în linia temporală superioară, trecând superior tuberculului articular. Al doilea curent este marginal,
de articulația temporomandibulară. Cea de a treia, de pornește de la tuberculul mental, merge pe marginea
mai mică rezistență, trece spre podeaua orbitei și se inferioara a corpului mandibulei și, trecând prin
întâlnește cu aceea din stâlpul nazofrontal. unghiul acesteia, urcă în parte tot la condilul
- Stâlpul pterigopalatin, în dreptul ultimului mandibulei dar și spre procesul coronoid. Un al treilea
molar, preia presiunile de la nivelul ultimilor doi
molari. Presiunea urcă prin procesul pterigoid și prin

44
curent este determinat de acțiunea mușchiului temporal
și concentrează liniile de presiune spre vârful
procesului coronoid. de unde, prin intermediul
tendonului mușchiului temporal în formă de evantai, se
răspândesc în osul parietal și temporal. Aceste sisteme
apar pe mandibulă înaintea celor din masivul facial,
deoarece suptul solicită dezvoltarea mandibulei
înaintea apariției procesului de masticație. Sistemele de
presiune la nivelul masivului facial încep să ¡se schițeze
de abia la 8 luni și se definitivează în jurul vârstei de
5-6 ani.
Cunoașterea stâlpilor și a planurilor de
rezistență contribuie la cunoașterea dinților care fiind
solicitați mai intens au o mai bună implantare. în
protetica dentară ei sunt aceia care oferă un sprijin
puternic pentru diferitele tratamente, asigurând
concomitent și o masticație eficientă și o durabilitate
îndelungată a lucrărilor protetice.

45
ARTICULAȚIILE CRANIULUI

Articulațiile care unesc între ele piesele osoase care comunică cu exteriorul printr-un orificiu
ale craniului sunt articulații imobile, cu excepția buco-anal. Un nou aport alimentar nu era posibil decât
articulației temporomandibulare care aparține grupului după terminarea digestiei și evacuarea resturilor
de articulații mobile sau sinoviale. nedigerate. Creșterea necesităților energetice, deci a
Majoritatea articulațiilor aparțin grupului de aportului sporit de alimente, cerință a procesului de
articulații fibroase la care între marginile oaselor ce se adaptare la factorii de mediu, impune apariția unui
articulează se găsește un strat fin de țesut conjunctiv. orificiu separat de evacuare, marcând astfel apariția
Prin intermediul lui, țesutul pericranian se continuă cu tubului' digestiv. în acest moment, orificiul bucal
stratul extern al durei mater la nivelul cutiei craniene, devine un aparat de import fi de înghițire. Sub
iar la nivelul celorlalte cavități, periostul acestora se influența factorilor de mediu care se modifică și ei,
continuă fie cu periostul extracavitar, fie cu acela al apare o cavitate permanentă - cavitatea bucală -, care
unei cavități vecine. Acest gen de articulație fibroasa are și rolul de reținere a hranei dezvoltându-se în acest
(junctura fibrosa) este numit sutură (sutura). La nivelul sens dinții. Aparatul devine un aparat primitiv de
oaselor craniului, după aspectul marginilor care se import alimentar cu Juncție de reținere primitivă fi
articulează, se descriu suturi dințate (sutura serrata), înghițire, care se formează din primele două arcuri
suturi scuamoase (sutura squamosa) și suturi plane branhiale. în partea posterioară a arcurilor branhiale,
(sutura plana), ultima fiind întâlnită doar la nivelul între osul cvadrat la maxilar și osul articular la
suturii intemazale. Date referitoare la aspectul mandibulă, apare articulația cvadratoarticulară -
structurilor pe fața endo- și exocraniană, la timpul și articulație primară - întâlnită la toate vertebratele
la modul de închiderea a lor, la factorii determinanți, inferioare. Ulterior, prin osificarea desmala, apar oase
precum și la rolul suturilor în creșterea craniului și în protectoare sau acoperitoare, care cresc forța și
mecanostructura acestuia s-au prezentai odată cu rezistența impuse de o reținere perfecționată a prăzii
noțiunile de dezvoltarea craniului sau în capitolul de care prezintă o mobilitate și o reacție de apărare
arhitectură a acestuia. Multitudinea suturilor craniului crescută. Este stadiul aparatului secundar de import
a fost descrisă la aspectul exterior și interior al alimentar cu juncție de reținere perfecționată fi de
craniului și poate fi revăzută la capitolul respectiv. înghițire. După aceea, oasele acoperite se reduc la
în afină de articulații fibroase sau suturi, între număr sau se sudează între ele. Așa se ajunge la
articulațiile craniului sunt și articulații cartilaginoase dezvoltarea osului dental în jurul și apoi în locul
(junctura cartilaginea), de tipul sincondrozelor cartilajului Meckel, și a oaselor premaxilar și maxilar
(synchondrosis), în care oasele din articulație sunt în jurul și în locul cartilajului palatocvadrat. Cu timpul
separate printr-un strat de cartilaj hialin. Sincondrozele la osul dental apare ramura ascendentă, iar osul
situate la baza craniului, reprezentate de sincondroza scuamos dobândind o poziție mai anterioară ajunge în
sfenooccipitală, sfenopariețală, pietrooccipitală, contact cu osul dental, cu care alcătuiește o articulație
intraoccipitale anterioara și posterioară permit așa cum secundară dentoscuamoasă, caracteristică numai
a fost descris creșterea în lungime a bazei craniului. mamiferelor. Dinții încep să se restrângă numai la
Cu înaintarea în vârstă, unele mai precoce iar nivelul oaselor premaxilare și maxilare și respectiv
altele mai tardiv, atât sincondrozele cât și suturile, prin numai pe osul dental. De la homodonție (dinți
transformarea lamei conjunctive sau cartilaginoase în asemănători) se trece la heterodonție și astfel apare pe
țesut osos, devin sinostoze (synostosis). lângă rolul de reținere și capacitatea de prelucrare a
alimentelor, deci se ajunge la etapa de aparat
Articulația temporomandibulară masticator. Dobândind treptat noi capacități
funcționale (fonație, mimică) aparatul masticator
Pentru a înțelege morfologia și totodată devine aparat dentomaxilar la om.
funcțiunea complexă a acestei articulații, este necesară La mamifere, necesitatea de adaptare la factorii
o trecere în revistă a dezvoltării ei filogenetice. de mediu impune mandibulei un anumit tip de mișcări.
La unicelulare pentru funcția digestivă există La carnivore, prelucrarea hranei solicită mișcări
un aparat digestiv temporar, reprezentat de vacuola verticale. Cuspidele dinților, prin angrenarea lor nu
digestivă, cu rolul de a îngloba hrana, de a o digera și permit mișcarea de lateralitate. Articulația se
apoi de a evacua resturile. La celenterate, animale
multicelulare, apare o cavitate digestivă permanentă,

46
Fig.24 ARTICTJI.VriA TEMPORO MANDIBULARA

modelează spre a favoriza doar mișcările de balama, menise care o împarte în două camere, fiecare din ele
de închidere și deschidere, care fragmentează fiind sediul unei mișcări diferite. La acestea, o apofiză
alimentele prin triturare. Axul de mișcare este un ax articulară posterioare ca o creastă, apără casa
transversal ca și axul condiiiior. timpanului de presiunile mari din timpul masticației.
La ierbivore se impur mișcări de lateralitate La om, ea se găsește doar în primii ani de ia naștere,
pentru fragmentarea mărunta & alimentelor. Dinții nu reducându-se pe măsura folosirii din ce în ce mai
sunt cuspidați, iar la nivelul articulației, fața articulară intense a mandibulei. în partea anterioară a fosei
a scuamei apare ușor convexă, iar cea a condilului, mandibulare apare însă și se dezvoltă tuberculul
ușor escavată. Axele lungi ale condiiiior sunt articular, element specific omului. Dezvoltarea lui este
convergente posterior. strâns legată de ridicarea la poziția bipedă. Gâtul trece
La rozătoare condilii sunt tot cilindrici ca și la în poziție verticală, iar gaura occipitală din posterioară
celelalte cazuri, dar sunt orientați sagital, cavitățile de devine inferioară. Acest fapt ar fi putut împiedica
pe osul temporal au forma de jgheab, iaz mișcările deschiderea gurii din cauza unghiului mandibulei, care
sunt de alunecare înainte și înapoi.
La primate, la nivelul articulației apare un

47
s-ar fi lovit de formațiile gâtului. Prin apariția determinând două cavități articulare fiecare cu tipul ei
tuberculului articular, devine posibila alunecarea de mișcare, amortizează presiunile dintre suprafețele
anterioară a condililor și astfel se permite deschiderea articulare, etc.
completă a gurii, fSri ca unghiul mandibulei să MIJLOACE DE LEGĂTURA. Acestea sunt
comprime organele gâtului reprezentate de capsula articulară și de ligamente.
Articulația temporomandibulară este cea mai !
Capsula articulara (capsula articularis) este o
evoluată articulație a organismului omenesc și membrană conjunctivă care are rol de protecție, dar și
concomitent și cea mai frecvent solicitată. de menținerea în limite fiziologice a mișcărilor
FEȚE ARTICULARE. Acestea sunt condilului și ale discului articular. Superior, ea se
reprezentate de partea anterioară numită fața articulara insera pe tuberculul articular înaintea versantului lui
(facies articularis) a fosei mandibulare care se posterior, iar posterior se insera pe fisura
prelungește și pe versantul posterior al tuberculului pietrotimpanica. Spațiul dintre peretele posterior al
articular precum și de condilului mandibulei. capsului și partea timpanică a temporalului este ocupat
Fosa mandibularer are diametrul transvers mai de țesut conjunctiv lax. Pereții medial și lateral al
mare ca cel sagital. Fața articulară este numai capsului sunt constituiți de două formațiuni
porțiunea situată anterior de fisura pietrotimpanica ligamentare inextensibile, cu caracter de ligamente
(Glasser). Ca și la nivelul condililor mandibulari, axele intracapxulare. Cel lateral, este descris ca ligament
transverse sunt oblice și converg spre marginea lateral (ligamentum laterale). Ambele frânează
anterioară a găurii occipitale. Dacă acestea sunt mai deplasarea laterală a condilului.
apropiate de axul transvers, în articulația respectivă se Ligamentul stilo mandibular (ligamentum
execută predominant mișcări de ridicare și coborâre stylomandibulare) se prinde pe procesul stiloid și pe
prin care se triturează alimentele. Tabla ososă care unghiul mandibulei fiind ca și celelalte ligamente care
separă tavanul fosei mandibulare de conținutul cutiei urmează un ligament extracapsular.
craniene, nu este supusă presiunii masticatorii, mai Ligamentul sfenomandibular (ligamentum
ales datorită articulației arcadelor dentare. în cazuri sphenomendibulare) situat în partea medială se întinde
patologice de abraziune (tocire) exagerată a dinților între spina sfenoidală șl mijlocul feței mediale a
sau de edentație condilul alunecă posterior și prin ramurii mandibulei în jurul orificiului mandibulei.
compresia pe care o exercită, determină tulburări Rafeul pterigomandibular (raphe
caracteristice (cefalee, otalgii, etc.). pterygomandibularis) sau rafeul bucofaringian, se
Tuberculul articular este în continuarea întinde de la cârligul procesului pterigoid până la
medială a procesului zigomatic al temporalului. Panta extremitatea posterioară a liniei milohioidiene. El
sa posterioare, cu o lungime sagitală de circa 9 mm reprezintă inserția fibroasă dintre mușchiul buccinator
este articulară. Oblicitatea acestei pante variază între 5° și constrictor superior al faringelui.
și 55° față de planul orizontal. înclinația este
MIJLOACE DE ALUNECARE
dependentă de tipul de masticație, fiind mai accentuată Acestea favorizează mișcările cu o frecare
când predomină mișcările verticale și mai line la cei cu
aproape nulă și sunt reprezentate de:
mișcări masticatorii predominant de lateralitate.
Membrana sinavială (membrana synovialis), o
Condilul mandibulei are o suprafață articulară
lamă conjunctivă care căptușește fața profundă a
cu contur elipsoidal, mult mai mică decât fața
capsulei și este divizată de discul articular în două
articulară a temporalului. Numai fața anterioara a
părți distincte, câte unul pentru fiecare etaj articular,
condilului este articulara. Inferior de ea se găsește o
supra- și infradiscal. Membrana secretă sinovia.
mica depresiune, loc de inserție a m.pterigoidian
Sinovia (synovia) este un lichid cu rol de lubrefiant
lateral. Direcția axului condililor ca și aceea ă axului
dar și cu rol de nutriție pentru cartilajul articular.
fosei mandibulare este dependentă de tipul dominant
VASCULARIZAȚIE ȘI ENERVAȚIE
de mișcări masticatorii.
Arterele provin din a.temporală superficială,
Discul articular (discus articularis) format din
a maxilară, a meningee medie și a.temporală profundă.
țesut fibroelastic separă complet cavitatea articulara în
Venele drenează spre vena temporală superficială și
două etaje. Fața superioară a discului, mai întinsă
spre vena facială. Limfaticele ajung la ganglionii
decât cea inferioară, este convex-concava, iar cea
cervicali profunzi după ce fac stație în ganglionii
inferioară, exclusiv concavă. Pe secțiunea sagitală,
limfatici parotidieni.
discul apare subțiat în partea mijlocie și mai îngroșat
Nervii provin din nervul mandibular prin:
anterior și posterior. Partea posterioară are grosimea
dependenta de adâncimea fosei mandibulare. Meniscul n.masetenn, n.auriculotemporal și nn.temporali
are multiple roluri printre care: fiice congruente fețele profunzi.
articulare, izolează codilul de fosa mandibulara

48
MUȘCHII CAPULUI
(musculi capitis)

Mușchii capului se pot clasifica din punct de (configurația masivului facial, repartiția țesutului
vedere funcțional și topografic (clasificare adipos al feții, aspectul tegumentelor), dau înfățișarea
neomologată în N.I.) în mm.ai mimicii, statică a feții, fizionomia.
mm.masticatori și mm.situați prevertebral (m.drept Studierea fizionomiei unui bolnav are
anterior al capului, m.drept lateral al capului și importanță clinică, fiind de mai multe ori revelatoare
m.lungul capului). Aceasta împărțire este justificată de pentru diagnosticarea diferitelor boli, ea putând da
o serie de particularități, care sunt proprii fiecăreia relații și asupra gradului de dezvoltare mintală
dintre cele trei grupe. N.I. include în mm.capului și (cretinism, idioție). Secundar, acești mușchi au un rol
mm.mare drept posterior al capului, micul drept în prehențiunea alimentelor, masticație, deglutiție,
posterior al capului, oblicul superior al capului și fonație.
oblicul inferior al capului, care au fost tratați la M.EPICRANIAN (m.epicranius) este format
mușchii jghiaburilor vertebrale (vezi volumul "Pereții din m.occipifrontal și m.tempoparietal.
trunchiului"). M.occipitofrontal (m.ocdpifi'ontalis) are două pântece
legate între ele printr-un fel de tendon intermediar
Mușchii mimicii numit aponevroză epicraniană. Pântecele occipital
(venter occipitalis) are originea pe cele două treimi
Mușchii mimicii au următoarele caracteristici: laterale ale liniei occipitale superioare și pe procesul
sunt așezați subcutanat, nefiind acoperiți de fascie (cu mastoidian, iar inserția pe marginea posterioară a
excepția m.buccinator), au un capăt fix care se insera aponevrozei epicraniene și pe fața posterioară a
pe oasele feții și altul mobil care se insera prin mici pavilionului urechii. Pântecele frontal (venter frontalis)
lame tendinoase în stratul profund al dermului, are originea pe marginea anterioară a aponevrozei
împreuna cu care formează o unitate funcțională. epicraniene, anterior de sutura coronală, iar inserția pe
Elasticitatea acestor tendoane la care se asociază pielea glabelei și a frunții. Marginile mediale ale celor
elasticitatea pielii permite ca după încetarea contracției două pântece frontale se unesc în apropierea inserției
trăsăturile pielii să revină lent, prin această proprietate, lor. Fibrele cele mai mediale se continuă cu cele ale
tegumentele acționând ca principali agenți antagoniști m.procerus, cele mijlocii cu ale m.corugator supercilii,
ai contracției musculare. Acești mușchi au volum și iar cele mai laterale cu ale m.orbicular al ochiului.
forță mica, fiind turtiți subțiri și slabi delimitați. Ei se M.temporoparietal (m.temporoparietalis) are
grupează în jurul orificiilor orbitare, nazale, bucal, originea pe marginea laterală a aponevrozei
auditiv, fiind constrictori sau dilatatori ai acestora. epicraniene și inserția pe cartilajele pavilionului
Inervația lor provine din n.facial, deoarece mușchii urechii, între mm.auriculari anteriori și superiori.
mimicii au origine embriologică în al doilea arc Aponevroză epicraniană' - galea aponeurotica
branhial, sub forma unei teci musculare conținute în - (aponeurosis epicranialis - galea aponeurotica),
fascia superficială. Această teacă este formată din două acoperă ‘bolta craniului, pe marginile ei anterioară și
straturi, unul superficial și altul profund, care sunt posterioară inserându-se pântecele frontal și occipital
prezente și la unele primate. Stratul profund (sfincter ale m.occipitofrontal. Galea aponeurotica se insera'
colii) este alcătuit din fibre transversale, din care se posterior între cele două pântece occipitale pe
vor forma mm.profunzi ai mimicii, precum și protuberanta occipitală externă și pe linia nucală
m.stilohioidian și pântecele posterior al digastricului. superioară, iar anterior trimite o prelungire între cele
Din stratul superficial se vor forma mușchii două pântece frontale. Lateral, ea poate ajunge până la
superficiali ai mimicii. Inserându-se pe piele, prin arcada zigomatică, dând inserție mm.auriculari anterior
contracție produc proeminențe liniare, perpendiculare și superior; ea poate pătrunde sub aceștia ajungând
pe direcția de tracțiune, fie depresiuni ale tegumentelor până la meatul auditiv extern și până în regiunea
feții, putând exprima astfel în special stări psihice maseterină.
(bucurie, depresiune, durere, spaimă, oboseală, apatie, M.epicranian este acoperit de piele și acoperă
etc.), de unde și numele de mușchi ai mimicii. în oasele corespunzătoare.
realizarea acestei funcții ei acționează în grup sau
separat. Gradul lor de dezvoltare, alături de alți factori

49
Pântecele occipital prin contracție fixează mușchi atrofîați la om, dar bine dezvoltați Ia animale
aponevroza epicraniană și pielea occipitală, permițând cărora le servește la ciulitul urechilor. Ei sunt
acțiunea m.frontal. El trage medial și posterior reprezentați de mm.auricular anterior, auricular
pavilionul urechii Pântecele frontal luând punct fix superior și auricular posterior.
cutanat trage anterior aponevroza epicraniană, sau daca M.AURICULAR ANTERIOR (m.auricularis
aceasta este fixată trage în sus pielea frunții producând anterior) are originea pe fața laterală a aponevrozei
cute transversale ale ei care expremă atenția (mușchiul epicraniene și inserția pe cartilajele pavilionului
atenției, admirației), frică, spaimă. Poate contribui la urechii. El acoperăglanda parotidă și fascia temporală.
ridicarea pleoapei superioare, exprimând surpriză, rolul Trage pavilionul urechii anterior.
major în aceasta acțiune avându-1 însă m.ridicător al

¿(/persor /Z.eorrugator ¿uflercZ/// ■

. tt. ai/r/epZar/s
Ga/ea. aponeurot'Ca. a/>fer/or

rt. tesafor/at)/'/ super/orZs

St a/>ffc/J/ cv/'s

Ven/er O/wfi/TtZ/s ’Jevafor Iai/7


sqoer/or/'s
//■ aor/caZar/A
tt.cri/cuZar/s or/'s

fdefiressor Zz6/"/)>/er/or/s
A <Zepr<A-ssar a/xrc/J/'.
p/ner/aZ/j or/s
/f. r/Sor/r/s

Fig. 25 - MUȘCHII MIMJCII - aspect lateral


pleoapei superioare. contracție ridică pavilionul urechii.
M.PROCERUS (m.procerus) are originea pe M.AURICULAR POSTERIOR (m.auricularis
marginea inferioară a oaselor nazale și pe cartilajele posterior) are originea pe proc mastoidian și inserția
nazale, iar inserția pe pielea glabeiei El este situat sub pe pavilionul urechii. El trage posterior pavilionul
pântecele frontal, și legat fie acesta prin fitsre urechii.
tendinoase Prin contracție coboară pielea dintre M.ORBICULAR AL OCHIULUI
sprâncene și produce cutele ei transversale (ex. în (m.orbicularis oculi) este format din trei părți:
amenințări) comportându-se ca antagonist al pântecehii
frontal.
în jurul pavilionului urechii se găsesc trei
M.AURICULAR SUPERIOR (m.auricularis
superior) are originea pe galea aponeurotica, iar
inserția pe fața medială a pavilionului urechii. Prin

50
ff. /r>frafroe/>2ear/'s
/V- sopra. - — ff proceras
rroch/ear/s
ff. sup/ xx o rb/fa -
ff. corruga/or Jayoerc/7/f
taar/'/ncJ/s

CJartafcffa.
Sacr/ma&s

P. /fí/raor¿//al/s
ff. bucca.l/s ■xyqo/naf/cas
■yj mayor
ff. or6/cu2ar/s.
or/s
ff. p/afysma ff. leva/or anau/r'
or/s

ff. depressor aogc/fp


>us aaf/posum
bucafé

ff.menfaifs

ffm. depressor 2ab/7/n/er/'or/s


M- mental/s ef depressor ar/op/2/' or/s

Fig. 26 - MUȘCHII PIELOȘI ȘI RAMURILE CUTANATE ALE N. TRIGEMEN

palpebrală, orbitală și lacrimală. Partea palpebrala tarsale și la marginea liberă a pleoapei, putând fi
(pars palpebralis) se găsește în grosimea ploapei, evidențiate microscopic în comisura laterală a
posterior de tegument și anterior de cartilajul tarsal, pleoapelor.
având originea pe fața anterioara și pe marginile M.orbicular al ochiului este acoperit de piele,
superioara și inferioară ale lig.palpebral medial și pe țesutul adipos subcutanat lipsind la nivelul părții
sacul lacrimal, iar inserția pe tegumentul pleoapei și palpebrale. Profund, partea orbitală acoperă
pe fata anterioară a lig.palpebral lateral, formând câte m.corugator superalii și mănunchiul vasculonervos
un semiinel pentru fiecare pleoapă. Un grup mai dens supraorbital. Partea lacrimală se află între canalul
de fibre se dispune înapoia genelor, în jurul lacrimonazal situat medial și grăsimea orbitală situată
conductelor excretoare ale glandelor tarsale. Partea lateral.
orbitala (pars orbitalis) este dispusă în jurul părții Părțile palpebrală și orbitală apropie marginile
palpebrale, pe aditus orbitae, inserându-se pe libere ale pleoapelor, determinând ocluzia fentei
lig.palpebral medial, pe partea nazală a pântecului palpebrale. Partea palpebrală acționează involuntar pe
frontal, pe procesul frontal și pe creasta lacrimală a când cea orbitală voluntar. Prin contracția lor intervin
maxilarului. Unele fascicule ale sale pot ajunge în dirijarea lacrimilor dinspre unghiul lateral spre cel
superior la pielea sprâncenelor, iar inferior până la medial al orbitei, împingându-le totodată spre
pielea obrazului. Partea lacrimală (pars lacrimalis) posterior. Prin contracție forțată se produc cute ale
este situată posterior de sacul lacrimal, și are originea pielii, care radiază de la comisura laterală a ploapelor.
pe creasta osului lacrimal, iar inserția prin două Permanetizarea acestor cute cu vârsta dă aspectul zis
fascicule pe canalele lacrimale, înapoia punctelor
lacrimale, unele fibre ajungând până la cartilajele

51
de "laba de gâscă". Cele doua părți au ca antagonist pielea șanțului dintre nasul extern și obraz. Partea
m. ridicător al pleoapei superioare. Partea lacrimală M.lava^o'i lobii 6u^4xioriț> a|
dilată canalele lacrimale, permițând astfel pătrunderea
lacrimilor în ele. alara (pars alaris) are originea pe cartilajele nazale și
M.SPRINCENOS (m.corrugator supercilii) pe procesul frontal al maxilarului, iar inserția inferior
are originea pe jumătate medială a arcadei și medial de partea transversă pe pielea aripii nasului.
sprâncenoase și pe partea nazală a osului frontal, Partea alara este acoperită de mm.orbicular al gurii și
zigomatic mic. Partea transversă comprimă narina și
produce cute verticale ale aripii nasului, pe când cea
alara o dilată.
M.COBORÎTOR AL SEPTULUI

fibrele sale străbătând mm


.frontal și orbiculair M.kvoU*
ai
ochiului, pentru a se insera
pe partea mijlocie aM.iytjomcA'CUb
pielii minor
. ItvaUr
sprâncenei. Acest mușchi tumuli ori»
este acoperit de
partea 1*1.
major
orbitală a
m.orbicular al
ochiului, și de H-
ViSOflub
mm.frontal și
coborâtor al
sprâncenei,
acoperind partea
corespunzătoare
a osului frontal și H.ploiySttÎcT ipw>o» anquli
lobii Injwior:? ovio *’
mănunchiul
vasculonervos
' manii
supraorbital. Fîg.27 - IrfUȘCHH DIN JURUL GURII
Prin contracție trage inferior și medial
pielea oris) este format dintr-o parte marginală și alta labială.
sprâncenei, producând cute verticale intersprâncenoase, Partea marginala (pars marginalis) este situată lateral,
și astfel intervine în exprimarea durerii, nerăbdării, în structura ei intrând și fibre ale mușchilor vecini.
supărării. Astfel, în plan profund se găsesc fibre ale
M.COBORÂTOR AL SPRÎNCENEI m.buccinator, dintre care cele mijlocii se încrucișează
(m.depressor supercilii) este situat medial de la nivelul comisurii buzelor, pe când cele superioare și
precedentul, având originea pe cartilajele și oasele inferioare trec în buza corespunzătoare fără să se
nazale, iar inserția pe pielea sprâncenei. El este încrucișeze. Superficial primește fibre din mm.ridicător
acoperit de piele și acoperă partea corespunzătoare a al unghiului gurii și coborâtor al unghiului gurii, care
piramidei nazale. Prin contracție imprimă cute se încrucișează la nivelul comisurii prelungindu-se și
transversale ale pielii dintre sprâncene. în buza opusă. De asemenea mai primește fibre din
M.NAZAL (m.nasai ri este format dintr-o mm.ridicător al buzei superioare, zigomatici și
parte transversală și alta alara. Partea transversală coborâtor al buzei inferioare. Fibrele proprii acestei
(pars transversus) are originea pe cartilajele nazale, părți se întind între mucoasa labială și piele, cele mai
fiind unită de partea corespunzătoare a mușchiului mediale putând ajunge până la septul nazal.
opus printr-o lamă aponevrotică subțire, și se insera pe
(m.depressor septi) are originea pe maxilar, superior
de incisivul medial și inserția pe septul nazal. El este
acoperit de orbicularul gurii și acoperă mucoasa
gingivală și planul osos. Prin contracție coboară septul
!
nazal.
M.ORBICULARUL GURII (m.orbicularis

52
Partea labiala (para labialis) se află în contracția mușchiului, cât și de alunecarea corpului
grosimea buzelor, având originea pe pielea și mucoasa adipos, al obrazului pe m.buccinator în mișcările de
acestora, descrie anse concave superior pentru buza închidere și deschidere ale gurii.
inferioară și concave inferior pentru cea superioară, și M.buccinator trage posterior comisura bucală,
se insera pe pielea și mucoasa comisurii buzelor, unde crescând astfel diametrul transvera al gurii. El
fasciculele celor două buze se încrucișează între ele împiedică prinderea mucoasei obrajilor între arcadele
precum și cu fibrele părții marginale. dentare și intervine în expulzarea forțată a aerului
Fasciculul corespunzător buzei superioare este (fluierat, suflat - "m.trompetiștilor, buccina =
acoperit de piele, de mm.ridicător al buzei superioare trompetă). De aceea în pareze unilaterale ale
și mic zigomatic, iar cel corespunzător buzei inferioare mușchiului, consecutive paraliziei facialului, curentul
de m.coborâtor al buzei inferioare. Mușchiul orbicular de aer este deviat către partea bolnavă. Mușchiul
al gurii acoperă mucoasa labiala de care este separat intervine și în masticație, menținând hrana în contact
prin stratul glandular. între cele două părți ale cu dinții. Prin împingerea alimentelor spre interiorul
mușchiului trece artera labiala, care apoi se situează cavității bucale participă la formarea bolului alimentar.
profund. M.RIDICATOR AL BUZEI SUPERIOARE
M.orbicular al gurii are valoare de sfîncter. ȘI AL ARIPII NASULUI (m.levator labii superioris
Contracția părții labiale produce închiderea normală a alequae nași) are originea pe proc.frontal al
gurii și răsfrângerea marginii libere a buzelor spre maxilarului, pe oasele nazale, fibrele sale trecând apoi
vestibul. Prin contracția părții marginale gura este prin șanțul dintre nasul extern și obraz, pentru a se
închisă forțat, buzele proemină anterior; prin aceasta insera pe pielea aripii nasului și pe cartilajul alar mare.
mușchiul participă la supt, suflat, fluierat, prehensiunea Fibrele sale cele mai laterale se întrețes cu cele ale
alimentelor și masticație (împiedicând scurgerea m.orbicular al gurii. Mușchiul este acoperit de piele,
salivei). Contracția spastică a acestei părți în tetania iar fasciculele sale de origine de m.orbicular al
paratireoprivă da aspectul de "bot de pește”, ochiului; acoperă partea transversă a m. nazal,
caracterizat prin strângerea și proeminența buzelor. fasciculului pentru buza superioara al m.orbicular al
M.orbicular participă Ia formarea consoanelor labiale. gurii și mm.ridicător al buzei superioare și coborâtor
El dă relieful caracteristic gurii. Prin fibrele sale al septului.
profunde comprimă buzele de dinți. Fibrele sale laterale ridică buza superioară, iar
M.BUCCINATOR (m.buccinator) are cele mediale dilată narina.
originea pe marginea anterioară a rafeului M.RIDICATOR AL BUZEI SUPERIOARE
pterigomandibular, întins de la cârligul (m.levator labii superioris) este situat lateral și profund
proc.pterigodian și proc.piramidal al palatinului până de precedentul. EI are originea pe zigomatic și pe fața
la extremitatea posterioară a liniei milohioidiene, pe anterioara a corpului maxilarului, superior de gaura
proc.alveolar al maxilarului și pe partea alveolară a infraorbitală, iar inserția pe fața profundă a buzei
mandibulei, în dreptul molarilor, iar inserția la superioare, între fasciculul lateral al m.ridicător al
comisura bucală, fibrele sale împletindu-se cu cele ale buzei superioare și aripii nasului și m.ridicător al
m.orbicular al gurii. unghiului gurii.
Posterior, are raport cu m.constrictor superior M.ridicător al buzei superioare este acoperit de
al faringelui, anterior cu mm.orbicular al gurii, mm.orbicular al ochiului, și de ridicătorul buzei
zigomatic mare, ridicător și coborâtor al unghiului superioare și aripii nasului și acoperă mm.ridicător al
gurii, medial cu mucoasa bucală. Lateral, are raport cu
unghiului gurii și orbicular al gurii. împreună cu micul
ramura mandibulei, cu mmaseter de care este separat
zigomatic participă la delimitarea șanțului nazolabil;
prin corpul adipos al obrazului; n.bucal îl perforează
ridică buza superioară.
pe această față trecând spre medial. Este traversat
M.RIDICATOR AL UNGHIULUI GURII
dinspre lateral spre medial de canalul parotidian care
(m.levator anguli oris) are originea în fosa canină și
se deschide în vestibulul bucal. în țesutul subcutanat se
inserția la comisura buzelor, unde fibrele sale se
găsesc vasele și nervul facial, mm.zigomatic și
amestecă cu cele ale m.orbicular al gurii. Este acoperit
rizorius. M.buccinator este singurul mușchi pielos
de m.ridicător al buzei superioare, între cei doi mușchi
învelit de fascie - fascia bucofaringiana - (fascia
găsindu-se mănunchiul vasqțlonervos suborbital.
buccopharyngea). Aceasta se continuă posterior cu
Ridică buza superioara și trage lateral comisura
fascia m.constrictor superior al faringelui, iar spre
buzelor.
marginea anterioară a m.buccinator se subțiază. Fascia
M.ZIGOMATIC MIC (m.zygomaticus minor)
bucofaringiana se insera pe proc.coronoid, iar superior
și inferior pe marginea alveolara a maxilarului și a are originea pe fața laterală a osului zigomatic, de
mandibulei. Dezvoltarea ei este condiționată atât de

53
unde se îndreaptă spre inferior și medial pentru a se ridică sprâccnele. contracția m.orbicubilar al ochiului
insera în buza superioara. Este acoperit de piele, .iar în diminuă fanta palpebrală, contracția mușchilor care se
partea superioara de m.orbicular al ochiului. Prin insera pe buza superioara realizează tragerea în sus și
contracție trage superior și lateral buza superioară, lateral a comisurii bucale precum și accentuarea
participând la formarea șanțului nazolabial. șanțurilor nazolabile. Aceasta face ca în ansamblu fața
M.ZIGOMATIC MARE (m.zygomaticus bolnavului să exprime un "râs dureros".
major) are originea pe fața laterală a osului zigomatic, M.COBORÂTOR AL UNGHIULUI GURII
inferior și lateral de precedentul și se insera la (m.depressor anguli oris) are originea pe linia oblică
comisura buzelor. Este subcutanat și acoperă a mandibulei, inferior și
mm.maseter și buccinator, v.facială și corpul adipos al lateral de m.coborâtor al
obrazului. buzei inferioare, iar inserția
Acțiunea sa se evidențiază în râs, deoarece la comisura buzelor, unde își
trage superior și lateral comisura buzelor. întrețese fibrele cu ale
m.orbicular al gurii; unele
fibre pot ajunge până la
cartilajele nazale. Mușchiul
este subcutanat, acoperind
mm.coborâtor al buzei
inferioare, buccinator și
fibrele orbicularuiui gurii
situate în buza inferioara.
Contracția sa trage comisura
buzelor în jos și lateral.
M.COBORÂTOR
AL BUZEI INFERIOARE
(m.depressor labii inferioris)
are originea pe linia oblică a
mandibulei, între
protuberanța mentală și gaura
mentală, și inserția în pielea
buzei inferioare. Este
acoperit de piele, fiind situat
medial de m.coborâtor al
unghiului gurii. Contracția sa
intervine în exprimarea
ironiei, deoarece trage buza
inferioară anterior și inferior.
M.MENTAL (m. mental is) are
Fig.28 MUȘCHII MASTICATORI originea pe fața
M.RIZORIUS (m.risorius) are originea pe laterală a mandibulei în dreptul
fasciile parotidiană și maseterină și inserția la incisivilor mediali și
comisura buzelor. Acoperă glanda parótida și inserția pe pielea bărbiei. Este acoperit de piele și de
mm.maseter și buccinatcr, Contrar numelui nu fibrele m.orbicular al gurii. Cei doi mușchi mentali
intervine în râs ci în surâs, fiind un mușchi tipic delimitează o gropiță a pielii bărbiei. Prin contracție
omului. Trage lateral comisura buzelor, contracția sa ridică și încrețește pielea bărbiei, exprimând îndoială
exagerată realizând rânjetul. dispreț.
Toți acești mușchi din jurul gurii, ca și cei din
jurul orbitei sunt mai bine dezvoltați la primate și în
special la om. Mușchii din jurul gurii se dezvoltă Mușchii masticatori
datorită limbajului articulat, participând la formarea
consoanelor labiale. în tétanos, sub acțiunea toxinei Din grupul mm.masticatori (grupare
microbiene se realizează o contractară particulară a neomologată în N.I.) fac parte patru mușchi
unora din mușchii descriși, realizându- se așă zisul râs
sardonic (risus sardónicas). Astfel, contracția
pântecelui frontal al m.epicranian încrețește fruntea și

54
caracterizați prin inserția lor pe mandibulă, prin superioară a arcadei zigomatice, lateral, iar lama
inervația provenind din nervul mandibular, prin profunda (lamina profunda) pe partea medială a
originea embriologică din primul arc branhial și prin arcadei zigomatice. între cele
acțiunea lor asupra articulației temporomandibulare. două lame se află un spațiu
umplut cu țesut adipos în
care se găsesc vasele
temporale profunde.
M.temporal este
inervat de nn.temporali
profunzi din n.mandibular.
Structurași dispoziția fibrelor
sale explică acțiunea
mușchiului. Forța sa de
contracție este sporită de
structura bipenată pe care o
are. Fibrele sale retro-orbitale
sunt ușor oblice față de axul
lung al mușchiului, cele
mijlocii verticale și aproape
verticale, iar cele mai
posterioare tot mai apropiate
de orizontală. Datorită acestei
dispoziții, fibrele cele mai
anterioare trag mandibula
înainte cu o forță de
aproximativ 2 kg, pe când
cele mai posterioare o trag
înapoi cu o forță de
aproximativ 10 kg, ultimele
Fig.29 - MUȘCHII MASTICATORI - FASCIA TEMPORALA fiind antagoniste cu m.pterigoidian
Acești mușchi deși au volum mic, dezvolta totuși o lateral (aceste
forță mare de contracție datorită structurii lor valori sunt redate după calculele lui Schumacher).
multipenate. Deoarece fibrele m.temporal sunt oblice față de axul
M.TEMPORAL (m.temporalis) are originea vertical, ele realizează deplasarea medială a mandibulei
pe fosa temporală, pe linia și pe fascia temporală și pe cu o forță de aproximativ 3 kg.
fața medială a arcadei zigomatice, iar inserția pe Contracția mușchiului în totalitate, și în special
proc.coronoid și pe ramura mandibulei în apropierea a fibrelor sale verticale și aproape verticale, ridică
ultimului molar. Superficial de el, sub tegument se mandibula și o trag posterior cu o forță aproximativ de
găsesc n.auriculotemporal, ramuri din nervul facial și 26 kg, mușchiul fiind suprasuficient, deoarece se mai
din vasele temporale superficiale, mm.auriculari poate contracta și după contactul celor două arcade
anterior și superior și aponevroza epicraniană. în dentare. Forța lui de contracție crește cu cât arcadele
partea sa inferioară, trece pe sub arcada zigomatică, dentare sunt mai apropiate. Prin masa sa este cel mai
fiind acoperit de m.maseter. El corespunde în partea puternic ridicător al mandibulei.
superioară fosei temporale, profund de mușchi M.MASETER (m.masseter) este format
găsindu-se vasele și nervii temporali profunzi, precum dintr-o parte superficială și alta profundă. Partea
și a.maxilară. Inferior, m.temporal acoperă superficială (pars superficialis) are originea pe
mm.pterigoidieni, buccinator și corpul adipos al marginea inferioara a arcadei zigomatice în partea ei
obrazului. anterioară, iar partea profundă (pars profunda) pe
Fascia temporala (fascia temporalis) acoperă marginea inferioară și pe fața medială a arcadei
mușchiul servindu-i drept origine în partea sa zigomatice în partea ei posterioară. Cele două părți
superioară; ea se prinde superior pe linia temporală sunt separate posterior prin tesut adipos, iar anterior se
superioară, pe proc.zigomatic al frontalului și pe proc. unesc și se insera pe fața laterală a ramurei și
frontal al osului zigomatic, iar inferior se împarte în unghiului mandibulei determinând pe os tuberozitatea
două lame, una superficială și alta profundă. Lama
superficiala (lamina superficialis) se prinde pe muchia

55
Sf.tonporafri

p
M
•‘tua
tf.p/ery^o/c/eus Safemfa

A ‘tenrporat/j ¿¿/pert/e/alt M 6c/ceți/,s tz ¿ccea/M


- Ai/etas paro/fc/eui
A■ ¿na*/Marti m _ O/anMatae ma tares

A. caro fa externa.
//ff. sfAenonyznt.

tt a>yioAyoiateas
u M. iu<wa/or

M'.alveotar/s M>f. età..atveotar/s ¿of


M. pferyffO/<teas /nedtat/s
• zk- t/n^aaZ/i

Fig.3O - RAPORTURILE MUȘCHILOR MASTICATORI IN FOSA INFRATEMPORALA

maseterina. transversală a feței, ramurile terminale ale n.facial și


prelungirea anterioara a glandei parotide cu canalul
parotidian.
între aceste formațiuni și mușchi se interpune
fascia maseterina (fascia masseterica), care acoperă
mușchiul și se prinde pe arcada zigomatică, pe
marginea inferioară a mandibulei și pe marginea
posterioara a ramurii mandibulei. Ea depășește
marginea anterioara a mușchiului, inserându-se pe
proc.coronoid și pe marginea anterioară a ramurei
mandibulei. Profund de mușchi se află ramura
mandibulei cu incizura mandibulei, prin care trece
mănunchiul vasculonervos maseterin, m.temporal,
corpul adipos al obrazului și m.buccinator. M.maseter
este inervat de n.maseterin, ramură a n.mandibular.
Contracția ambilor mușchi este suprasuficientă
și ridică mandibula cu o forță de aproximativ 27 kg
pentru fiecare. Fibrele superficiale, oblice în plan
sagital spre posterior trag mandibula anterior cu o forță
de aproximativ 7 kg. Datorită oblicității lor, față de
Fig. 31 - FASCIILE MUȘCHILOR MASTICATORI (după ROUVIERE)
planul frontal în direcție inferioară și posterioara, prin
contracție unilaterală trag mandibula lateral cu o forță
de aproximativ 5 kg.
Mușchiul este acoperit de piele sub carș șe află M.PTERIGOIDIAN MEDIAL
mm. zigomatic mare, rizorius, platyșma, artera (m.pterygoideus medialis) are originea pe fosa

56
pterigoidiană și pe proc. piramidal al osului palatin, iar mandibulei, de m.maseter și de tendonul m.temporal și
inserția pe fața medială a ramurii și unghiului acoperă m.pterigoidian
mandibulei. medial, n.mandibular, artera
menigee medie și
lig.sfenomandibular.
A.maxilară trece fie pe fața
superficială, fie pe cea
profundă a mușchiului. între
mușchi și fosa infratemporală
se găsesc nn.temporali
profunzi și maseterin, iar
printre cele două origini ale
sale trece n.bucal. Nn.lingual
și alveolar inferior trec
printre cei doi
mm.pterigoidieni. Se
deosebește de ceilalți mușchi
masticatori prin faptul că nu
are structură penată, fiind un
mușchi cu fibre paralele.
M.pterigoidian lateral este
inervat de n.pterigoidian
lateral, ramură a
n.mandibular.
Prin contracție
bilaterală a mușchilor
Fig.32 - MUȘCHII MASTICATORI - aspect posterior
pterigoidieni laterali, sinergică cu a celor
Lateral, vine în raport prin intermediul unei mediali se
formațiuni fasciale cu m.pterigoidian lateral, care îl realizează propulsia și tragerea în jos a mandibulei,
separă de ramura mandibulei. între cei doi mușchi datorita alunecării condililor mandibulei și a discului
pterigoidieni se află lig.sfenomandibular, a.maxilară, articular. Această mișcare se realizează cu o forță de
vasele și nn.lingual și alveolar inferior. Medial, cca. 16 kg. Prin contracția mm.pterigoidieni medial și
mm.stilofaringian și stiloglos separă m.pterigoidian lateral de aceeași parte se realizează mișcarea de
medial de m.constrictor superior al faringelui și de lateralitate a mandibulei cu o forță de aproximativ 10
m. tensor al vălului palatin. între m.pterigoidian medial kg. Contracția unilaterală a mușchiului trage
și faringe se găsesc aa.carotidă internă și externă, mandibula medial.
v.jugulară internă, ultimele patru perechi de nervi Profund, acoperiți de lama prevertebrală a
cranieni și simpaticul cervical. Inervația este dată de fasciei cervicale se mai găsesc următorii trei mușchi:
n. pterigoidianului medial, ramura a n.mandibular. M.LUNGULU1 CAPULUI (m.longus capitis)
Contracția m.pterigoidian medial ridică are originea pe fața inferioara a părții bazilare a
mandibula cu o forță de aproximativ 15 kg. Datorită occipitalului și inserția pe tuberculii anteriori ai
unghiului de 10° pe care fibrele sale îl fac cu verticala, vertebrelor C3-C6. Este cel mai superficial din mușchii
trage anterior mandibula, cu o forță de cca. 3 kg, fiind acestei grupe, fiind acoperit de lama prevertebrală a
sinergie în această mișcare cu m.pterigoidian lateral. în fasciei cervicale, care îl separă de faringe și de
cazul contracției unilaterale, este antagonist cu mănunchiul vasculonervos al gâtului. Inervația provine
m.maseter de aceeași parte, dar sinergie cu cel de din ramurile ventrale ale nn.C2 - C4. Contracția
partea opusă, realizând deplasarea medială a ambilor mușchi produce flexia capului, iar contracția
mandibulei cu o forță de aproximativ 9 kg. unilaterală, rotația capului de aceeași parte.
M.PTERIGOIDIAN LATERAL M.DREPT ANTERIOR AL CAPULUI
(m.pterygoideus lateralis) are originea pe lama laterală (m.rectus capitis anterior) are originea pe fața
a proc.pterigoid, pe fosa și pe creasta infratemporală inferioara a părții bazilare a occipitalului și inserția pe
a sfenoidului, iar inserția pe capsula și discul masele laterale și pe procesul transvers al atlasului. El
articulației temporomandibulare și pe fața medială a este acoperit de m.lung al capului, și acoperă m.drept
condilului mandibulei.
M.pterigoidian lateral este acoperit de ramura

57
lateral al capului și articulația atlantooccipitală. Este jugular al occipitalului. El este acoperit de m.drept
inervat de ramura anterioara a primului nerv cervical. anterior al capului și de jugulara internă, fiind așezat
Prin contracție unilaterala realizează flexia. laterala a superficial de mm.marele drept posterior al capului,
capului, iar prin contracția ambilor mușchi flexia micul oblic al capului și de a.vertebrală. Este inervat
anterioara a capului. e ramura ventrală a lui Cv Prin contracție produce
M.DREPT LATERAL AL CAPULUI flexia laterală a capului.
(m.rectus capitis lateralis) are originea pe
proc.transvers al atlasului și inserția pe tuberculul

Fig.33 - MUȘCHII PTERJGOIDIENI

58
MUȘCHII GÂTULUI

La gât se descriu următorii mușchi, dispuși superior, mușchiul ridică și încrețește pielea gâtului și
simetric față de planul medio-sagital: m.platysma, a părții superiore a toracelui și reduce scobitură dintre
m. sternocleidomastoidian, mm.scaleni, mandibulă și gât.
mm.infrahioidicm, mm.suprahioidieni, m.lungul gâtului M. STERNOCLEIDOMASTOIDIAN
și m.splenius al gâtului. (m.stemocleidomastoideus) este un mușchi
M.PLATYSMA (m.platysma) aparține cramomotor și inspirator accesor, specific omului. El
funcțional mm.mimicii. El se prezintă ca o lamă este situat pe partea laterală a gâtului, unde formează
musculară lată și subțire, situată subcutanat și întinsă un relief caracteristic. Topografic aparține regiunii
din regiunile deltoidiană și infraclaviculară până la stemocleidomastoidiene și prin marginile sale
partea inferioară a feței. Inserțiile sale inferioare, contribuie la delimitarea regiunilor anterioara și
cutanate și fasciale, se fac pe fata profundă a pielii laterale ale gâtului. Mușchiul are două origini
regiunilor infraclaviculare și deltoidiană și pe fasciile distincte: partea cu origine stemală se fixează pe fața
mm.pectoral mare și deltoid. De la aceste inserții anterioară a manubriului stemal, printr-un tendón
fibrele se îndreaptă oblic, superior și medial și după ce puternic ale cărui fibre se încrucișează cu cele de
traversează regiunile laterală, stemocleidomastoidiană partea opusă. Deasupra articulației stemoclaviculare,
și anterioara ale gâtului, se termină astfel: fibrele tendonul se continuă cu un corp muscular, cu direcție
mediale se încrucișează cu cele opuse și se insera pe oblică, care se insera pe fața laterală a procesului
protuberanta mentală și pe pielea acestei regiuni; mastoidian și pe extremitatea laterală a liniei nucale
fibrele mijlocii se termină pe corpul mandibulei, sub superioare. Partea cu origine claviculara se prinde pe
linia oblică; fibrele laterale se insera la nivelul acest os, în vecinătatea extremității lui stemale. Dintre
unghiului gurii și pe fascia maseterină. fibrele cu origine claviculara, unele se alătură celor
Superficial, mușchiul corespunde pielii, de care stemale, având aceiași direcție și inserție terminală.
adera în apropierea inserțiilor inferioare și în regiunea Restul fibrelor, cu direcție aproape verticală trec pe
laterală a gâtului; în celelalte regiuni între mușchi și fața profundă a părții stemale și se insera pe marginea
piele se interpune un strat subțire de țesut conjunctiv anterioară, vârful și pe fața laterală a procesului
lax. Profund, are raporturi cu mm.pectoral mare și mastoidian. între claviculă și cele două părți ale
deltoid, cu clavicula, iar în regiunea laterală cu lama mușchiului se delimitează fosa supraclaviculara mică
superficială a fasciei cervicale, pe care se găsesc (fossa supraclavicularis minor).
ramurile supraclaviculare ale plexului cervical și vena Mușchiul este învelit de o teacă fibroasă, rezultată din
jugulara externă. în regiunea stemocleidomastoidiană dedublarea lamei superficiale a fasciei cervicale.
m.platysma corespunde m.sternocleidomastodian și Superficial el este acoperit de țesutul subcutanat și
nn.transvers al gâtului și auricular mare, iar în piele, în partea lui superioară, iar în partea lui
regiunea anterioara, ramurilor n.transvers, lamei inferioară de m.platysma. între cei doi mușchi se
superficiale și, prin intermediul ei, mm.suprahioidieni găsesc majoritatea ramurilor subcutanate ale plexului
și glandei submandibulare. în partea inferioară a feței cervical și vena jugulară externă. Raporturile feței
acoperă vasele faciale, mm.master și buccinator și profunde a m.sternocleidomastoidian sunt diferite:
parțial glanda parotidă. - la baza gâtului, în partea inferioară a regiunii
Dezvoltat din arcul H branhial, mușchiul este stemocleidomastoidiene, mușchiul acoperă articulația
inervat de n.facial. stemoclaviculară și originea mm.stemohioidian și
Contracția, cu punct fix la nivelul inserților stemotiroidian. Mai profund se află confluentul venos
inferioare, determină prin fibrele posterioare, coborârea jugulosubclavicular și afluenții săi. Urmează un plan
unghiului gurii, contribuid la exprimarea sentimentelor nervos constituit de n.frenic, ansa subclaviculara și
de dispreț, tristețe, suferință. Acțiunea este sinergică cu n.vag, iar posterior de acesta, planul arterial ce
a mm.depresor al unghiului gurii și depresor al buzei cuprinde aa. subclavie și carotidă comună. între cele
inferioare. Contracția asociată a m.frontal accentuează două părți ale mușchiului, în fundul fosei
aceste expresii. Excepțional, când este bine dezvoltat, supraclaviculare mici, apare n.frenic situat pe fața
m.platysma poate participa alături de anterioară a m.scalen anterior, iar posterior de acest
mm.suprahioidieni la coborârea mandibulei, prin
fibrele sale anterioare și mijlocii. Când punctul fix este

59
mușchi se găsesc a.subclaviculara și trunchiurile -
deasupra unghiului mandibulei, pe fața

6!. pasof/s

plexului fi 'py/chyo/o'evs
| OOrpi/S
fr>az>c//6i//<2e

-Os
ffljl - M /6yreo'^yo/Jeifs
-/7.ccMsfr/cfor pAa.-
rypfffs
ff- sfernoAyo/e/ec/s
'[ 77. j
'Ml Jkr/ip cfe/'cfc -

Fig.33 - MUȘCHII GATULUI - VEDERE DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA MUȘCHIULUI PLATYSMA

brahial; profunda a
m.stcmocleidomastoidian, se găsesc

Of- ae/r/ea/arrs.
ff.s/e/v?0c/e/&v%as. \W'
fo/cy&c/s ~ pp_‘--
ff. <7/&as7r/ecss
. ■> < Past O \
77. sfyioPy’U/dec/s >

ff.fei'a/cr i>eap& -
7cie
//. sea/ews a>
77. s //¡ejsf/as
7f. Ma/e/ii/s .nas/.
77. a/T) o A yofcfei/s. __,
7/s?z>/&r/z>Z^
PTap&S'/M

60
în partea mijlocie a regiunii
stemocleidomastoidiene mușchiul are raporturi strânse
cu mănunchiul vasculonervos al gâtului, cu rădăcinile
ansei cervicale și ramurile ei, cu tendonul
m.omohioidian și lama pretraheală a fasciei cervicale,
în plan profund se găsește trunchiul simpatic, situat pe
lama prevertebrală și procesele transverse ale
vertebrelor cervicale, acoperite de mm.scaleni și
prevertebrali;
- în trigonul carotic, raporturile mușchiului cu
vasele mari ale gâtului se modifică; a.carotidă comună,
continuându-și direcția verticală se îndepărtează de
mușchi. acesta păstrând raporturi doar cu vena jugulară
interna, cu afluenții ei si cu n.faipogjos. Raporturile cu
acarotidâ comună conferă m.stcmocleidomastoidian
atributul de mușchi satelit și importanța practică în
descoperirea acestei artere, ca și a ramurilor ei de
bifuvcație;
pântecele posterior al digastricului, apoi mm.stilieni și
formațiunile vasculonervoase latero-faringiene;
mușchiul are raporturi mai apropiate cu v .jugulat»
internă și cu n.accesor, care pătrunde în grosimea lui;
- în apropierea inserției sale superioare,
m.stemocleidomastoidian acoperă mm.ridicător al
scapulei și splenius al capului.
Marginea anterioară, întinsă oblic de la
incisura stemală și până la vârful procesului
mastoidian, participă la delimitarea regiunii
parotideomaseterine, a trigonului carotic și a regiunii
anterioare a gâtului, având raporturi în ordine cu
glanda parotidă, cu formațiunile vasculare și nervoase
din trigon, cu mm.subhioidieni și. prin intermediul lor,
cu lobul glandei tiroide. Marginea posterioare a
mușchiului stemocleidomastoidian delimitează cu
m.trapez și clavicula, regiunea laterală a gâtului; ea
încrucișează elementele profunde din această regiune;

61
pântecele inferior al mm.omohioidian, mm.scaleni, mm.intertransversari posteriori; inserția inferioara se
trunchiurile plexului brahial, mm.ridicător al scapulei face pe coasta Il-a, posterior de tuberozitatea
și splenius. Mijlocul acestei margini reprezintă locul de m.serratus anterior.
apariție din profunzime a ramurilor subcutanate ale M.scalen minim (m.scalenus minimus), când
plexului cervical și, constituie reperul obișnuit, pentru există, pleacă de pe tuberculii anteriori ai proceselor
acestezia locoregională a acestor nervi în intervențiile transverse C6-C7 și se termină pe coasta I-a și pe
pe gât. Mușchiul este vascularizat de arterele: cupula pleurală. Aparține aparatului suspensor al
suprascapulara, tiroidiană superioara, occipitală; uneori pleurei (neomologat în N.I.) și este considerat ca o
există o arteră stemocleidomastoidiană desprinsă direct parte desprinsă din m.scalen anterior.
din a. carotidă externă. Ramuri inconstante pot proveni Tendoanele mm.scaleni sunt în raport anterior
și din aa.tiroidiană inferioară și articulară posterioară. cu plexul cervical, cu mănunchiul vasculonervos al
Inervația este asigurată de n.accesor prin 1-3 ramuri gâtului și cu m.stemocleidomastoidian. în regiunea
și de plexul cervical. Contracția unilaterală cu punct laterală a gâtului, mușchii sunt încrucișați de pântecele
fix stemoclavicular flectează capul, îl înclină de inferior al m.omohioidian și acoperiți de lamele
aceeași parte și îl rotează de partea opusă. Contracția pretraheală și superficială ale fasciei cervicale, de
ambilor mușchi determină, în raport cu poziția inițială m.platysma. Pe partea medială a mm.scaleni se găsesc
a capului: o mărire a amplitudinii flexiei, când aceasta mm.prevertebrali, iar la baza gâtului gg.stelat și vasele
a fost inițiata de mm.drepți anteriori și lungi ai vertebrale. între mm. scalen anterior și
capului; o exagerare a extensiei capului dacă acesta se stemocleidomastoidian trec în ordine, de jos în sus și
găsea într-o astfel de poziție sub acțiunea celorlalți având o direcție aproape orizontală, a.subclavie, vasele
mm.extensori; o fixare a lui în articulația suprascapulare și transverse ale gâtului. N.fienic situat
atlantooccipitală când capul se găsea în poziție de într-o dedublare a fasciei m.scalen anterior, coboară pe
echilibru. în contracția bilaterală cu punct fix fața anterioară a acestui mușchi, însoțit medial de
occipitomastoidian, mușchii devin inspiratori auxiliari. a.cervicală ascedentă, iar lateral de n.subclavicular.
Mm.SCALENI (mm.scalenii), în număr de Spațiul dintre mm.scalen anterior și mijlociu este
trei, anterior, mijlociu și posterior, sunt situați în traversat de a.subclaviculară , de plexul brahial și de
planul profund al regiunii laterale a gâtului, unde ramura ventrală C4. Nervii toracic lung și dorsal al
formează o masă musculară piramidală, întinsă între scapulei trec între mm.scaleni mijlociu și posterior.
coloana cervicală și primele două coaste. Traversată de Masa mm.scaleni corespunde posterior mm.ridicător al
a.subclavie și de trunchiurile plexului brahial, masa scapulei și splenius al gâtului. Vascularizația este
scalenilor închide orificiul circumscrie de prima coastă, asigurată de arterele cervicală ascedentă și transversă
prin care pătrunde în fosa supraclaviculară mare a gâtului (ramura profundă), iar inervația de colaterale
cupula pleurală și vârful plămânului. Inconstant poate directe din ramurile anterioare ale nn.cervicali C4 - C8
exista și al patrulea mușchi scalen, minim. și a primului toracic.
Inserția superioarăa fiecărui mușchi se face Prin contracția unilaterală, punctul fix fiind
prin tendoane multiple, continuate de fascicule costal, mm.scaleni înclină coloana cervicală de aceeași
musculare, care se unesc într- un corp unic, de formă parte. Contracția bilaterală a mm.scaleni anteriori
triunghiulară. flectează coloana, iar cea a mm.scaleni posteriori și
M.scalen anterior (m.scalenus anterior) are mijlocii aplică strâns vertebrele, unele pe celelalte,
inserția superioara pe tuberculii anteriori ai proceselor mărindu-i rigiditatea. Când punctul fix este la nivelul
transverse ale vertebrelor C3-C&, inserția inferioară se inserțiilor cervicale mm.scaleni devin inspiratori
face pe tuberculul m.scalen anterior, de pe fața auxiliari.
superioară a coastei I, printr-un tendon cilindric, Mm.suprahioidieni (mm.suprahyoidei), situați
puternic, reper util pentru descoperirea a.subclavie. în regiunea anterioară a gâtului, aparțin din punct de
M.scalen mijlociu (m.scalenus medius) are 6 - vedere funcțional aparatului hioidian și masticator. Din
7 tendoane, care se fixează astfel: primul pe tuberculul acest grup foc parte: mm.stilohioidian, digastric,
anterior al procesului transvers C^; următoarele patru milohioidian, geniohiolidian.
pe tuberculii anteriori și marginea laterală a proceselor M.digastric (m.digastricus), format din două
transverse C3-C6; al șaselea pe marginea anterioară a pântece reunite printr-un tendon, se prezintă ca un arc
procesului transvers C7, iar cel de al șaptelea, când cu concavitatea orientata superior, întins de la procesul
există, pe atlas. Corpul muscular se insera inferior pe mastoidian Ia corpul mandibulei. Pântecele posterior
prima coastă înapoia șanțului a.subclavii. (venter posterior) cu originea pe incizura mastoidiană,
M.scalen posterior (m.scalenus posterior) se coboară medial și anterior până deasupra cornului
insera superior pe tuberculii posteriori ai proceselor
transverse Cs-C7, lateral de inserția

62
mare al osului hioid, unde se continua cu tendonul posterior al digastricului. Mușchiul axe originea pe fața '
intermediar.Aceste ștrâtate tendonul m.stitohioidian laterală a procesului stiloid; inferior se inserăpe fața \
și, ajuns în dreptul corpului osului hioid de care adera, laterală a cornului mare și a corpului osului hiloid,
își schimbă direcția îndreptându-se anterior și superior. printr-un tendon străbătut adesea de tendonul
Pân tecehe anteri dr (y&Oer anterior) care-i urmează se m.diagastric. Datorită originii sale mușchiul face parte
insera în fosa digastnca a mandibulei. din grupul musculoligamentar stilian.

H. ¿/y/oAyo/âfec'j

• zy. ără<Xs/r/eus\
fren/er pop/j '’ ^yo/o'et/s

s/êrs>e>c2a. )

atec/s

05 byo/c/eum

sp/ewus
cay///s

M scaZâ/jc/s
me "
zy. /escăor

/JOS/.

I‘sg.34 - MUȘCHII INFRA- Șl SÜPRAHIOIDIENI ȘI MUȘCHII SCALENI


Din tendonul mușchiului se desprind o serie de participă la alcătuirea planșeului gurii. Inserția
fit»©; cele descendente, fixând j-se pe cornul mare și superioara se face pe linia milohioidiană a mandibulei,
pe corpul osului tiroid, ancorează tendonul și îi permit de unde fibrele se îndreaptă oblic inferior, anterior și
schimbarea de direcție (reflectarea). Uneori aceste fibre medial și se termină astfel: fibrele lungi (posterioare),
au o dispoziție inelară, formând cu osul o teacă, prin pe fața anterioară a corpului hioidului; fibrele mijlocii
care trece tendonul învelit de o sinovială. Fibrele și scurte (anterioare) pe un relief median, care se
orizontale se încrucișează cu cele de pe partea opusa întinde între fața internă a simfizei mentale și osul
pe linia mediană și aderă la lama superficială a fasciei hioid. Rafeul, rezultat din intersectarea majorității
cervicale, iar profund, de rafeul median.
Éd.stiloiiioidian (m.stylohyoideuș), subțire,
fuziform, se află situat anterior și medial de pântecele
M.milohioidian (m.mylohyoideus) este un
mușchi lat de forma patrulateră. situat între osul hioid
și corpul mandibulei; împreună cu cel de partea opusă

63
fibrelor celor doi milohioidieni, poate lipsi uneori și, superficiale a fasciei cervicale și m.platysma, iar
în aceste cazuri fibrele trec de la un mușchi Ia celălalt, profund elementelor din regiunea sublinguală. Inervația
realizând o lamă musculară unică. mm.suprahioidieni atestă originea lor diferită.
M.geniohioidian (m.geniohyoideus), scurt, Pântecele posterior al m.digastric și m.stilohioidian
îngust și turtit se află situat superior de mușchiul derivați de mezodermul arcului II branhial primesc
precedent, imediat înafara liniei mediene.Mușchiul are inervația de la n.facial Pântecele anterior și
originea pe spina mentală, de unde se îndreaptă m. milohioidian, proveni# din primul arc branhial, vor
inferior și posterior spre corpul osului hioid, pe care se fi inerva# de ramura mandibulară a n.trigemen prin
insera. Apropia# pe linia mediană, mm geniohioidieni n. milohioidian.Mgemohioidian derivat din somitele
pot fuziona între ei, sau cu mm.geniogloși situați cervicale este inervat de plexul cervical (Cj-Q) prin
superior. intermediul n.hipoglos. Vascularizarea pentru
Pântecele posterior al digastricului și m.stilohiodian și pântecele posterior este asigurată de
m.stilohioidian sunt separați la origine printr-un spațiu aa.auriCulara posterioare și occipitală; cedai# mușchi
triunghiular, cu baza spre gaura stilomastoidiană, sunt vasculariza# de aa.sublinguală, milohioidiană și
străbătut de nervul facial. Mai jos cei doi mușchi sunt facială,
în contact strâns, m.stilohioidian plasându-se medial Mm.INFRAHIOIDIENI (mm.infrahyoidei),
apoi anterior de pântecele posterior. Deasupra cornului în număr de patru de fiecare parte a liniei mediane,
mare al osului hioid, tendonul m.digastric perforează aparțin topografic părții infrahioidiene a regiunii
tendonul m.stilohioidian sau trece medial de el. De o anterioare a gâtului (exceptând pântecele inferior al
parte și de alta a liniei mediane, mm.suprahioidieni omohioidianului), iar funcional aparatului hioidian.
sunt dispuși în trei planuri: planul mijlociu este format înveli# de lama pretraheală a fasciei cervicale, care le
de mm.milohioidieni și rafeul median, cel superior de formează fascii, ei sunt dispuși în două planuri,
mm.geniohioidieni, iar cel inferior de pântecele înaintea vicerelor gâtului.
anterioare ale mm.digastrici și de fibrele ce unesc M.stemohioidian (m.stemohyoideus), alungit
tendoanele lor. și subțire, se prezintă ca o lamă întinsă de la stern la
în ceea ce privește raporturile osul hioid. Originea mușchiului se găsește pe fața
mm.suprahioidieni cu formațiunile vecine, ele diferă posterioare a manubriului stemal și a articula#ei
de la regiune la regiune, între baza craniului și pianul stemocostale și pe extremitatea stemală a claviculei.
transvers ce trece prin unghiul mandibulei, pântecele De aici, fibrele se îndreaptă superior și medial și se
posterior al m.digastric și m.stilohioidian au raporturi insera-pe marginea inferioară a corpului hioidului.
comune. Ei se găsesc lateral de faringe și de ceilalți M.omohioidian (m.omohyoideus) este un
mm. stilicni și corespund formațiunilor vasculonervoase mușchi digastric, format din două pântece fusiforme,
de la acest nivel, având raporturi apropiate cu vena sub#ri, reunite printr-un tendón. Mușchiul descrie un
jugulară internă și nn.hipoglos și accesor. Anterior vin arc cu cavitatea îndreptată superior și lateral,
în raport cu glanda parotidă, iar lateral cu străbătând succesiv regiunile laterală,
mm.longissimus și splenius capitis și cu stemocleidomastoidiană și partea infrahioidiană a
m. stemocleidomastoidian. regiunii anterioare a gâtului. Pântecele inferior (veater
în apropierea unghiului mandibulei cei doi inferior) are originea pe marginea superioara a
mușchi au raporturi importante cu aa. carotidă externă scapulei, medial de incizură și, pe ligamentul transvers
și auriculară posterioare. A.carotida externă urcă din superior al scapulei, de unde se dirijează superior și
trigonul carotic în regiunea parotideomaseterină, medial, ajungând posterior de m.stemocleimastoidian.
trecând printr-o furcă musculară (clasic furca sti liană), De la acest nivel îi urmează tendonul, (continuat apoi
al cărei braț lateral este format de m.stilohioidian și de pântecele superior (venter superior). Acesta urcă
pântecele posterior, iar cel medial de m.stiloglos. aproape vertical spre osul hioid și se insera pe
Inferior de mandibulă, mușchii constituie latura marginea lui inferioara, lateral de m.stemohioidian.
comună a trigonului carotic și submandibular și au M.stemotiroidian (m.stemothyreoideus) are
raporturi cu formațiunile din aceste regiuni. Trigonul același aspect de lamă musculara ca și
submandibular, cuprins între cele două pântece ale m.stemohioidian care îl acoperă. La origine, mușchiul
m digastric și corpul mandibulei, conține în plan se prinde pe fața posteriora a manubriului stemal și a
superficial glanda submandibulară, învelită cu lama primului cartilaj costal; de aici fibrele se dirijează
superficială a fasciei cervicale, iar în plan profund superior și lateral, având o direc#e opusă
n. hipoglos și mm.milohioidian și hiolos, sub care se m.stemohioidian și, se termină pe linia oblică și
află a.linguală. Deasupra osului hioid, în partea tuberculii de pe fața laterală a lamei cartilajului tiroid.
suprahioidiană a regiunii anterioare a gâtului, cele trei
planuri musculare corespund spre suprafață lamei

64
M.tirohioidian (m.thyreohyoideus) continuă inervația printr-o ramura aparte a n.hipoglos, dar ea
mușchiul precedent, fiind considerat ca segmentul lui conține fibre cu origine tot în plexul cervical (Cj-C^.
superior. Scurt, subțire și de formă patrulatere, în unele cazuri ansa cervicală poate trimite și ea o
m-tirohioidian are originea pe linia oblică și tuberculii ramură acestui mușchi.
amintiți, iar inserția pe marginea inferioară a corpului Acțiunea mm.supra- și infrahioidieni Inserați
și cornul mare al osului hioid. printr-unul din capete pe osul hioid, acești mușchi
M.ridicâtor al glandei tiroide (m.levator aparțin funcțional aparatului hioidian pe care-1
glandulac thyroideae) se prinde pe osul hioid, iar mobilizează în cursul unor acte fiziologice ca:
inferior pe istmul glandei tiroide sau pe lobul deglutiție, fonatie și respirație. Piesa centrală a
piramidal. De cete mai multe on el lipsește, fiind aparatului hioidian este reprezentată de osul hioid, unit
înlocuit de o bandă fibroasă. de procesul stiloidian prin ligamentul stilohioidian și
La origine pântecele inferior al
omoh.oidiar.uiui este situat profund, ocoperit de
mic. Unirea cu limba se realizează prin membrana
claviculă și de mm subclavicular și trapez. în regiunea
hioglosiană, iar solidarizarea cu laringele prin
laterală a gâtului, pe care o străbate oblic contribuind
membrană și ligamentele tirohioidiene. în acest fel,
la delimitarea fosei supraclaviculare mari, (fossa
mișcările osului hioid sub acțiunea mușchilor inserați
supiaclavicularis major), mușchiul este relativ
superficial, în raport cu m.platysma și lama pe el vor antrena și deplasări ale laringelui în același
superficială a fasciei cervicale, pe care se găsesc sens. Mușchii suprahioidieni intervin și în masticație;
min.supradaviculari și v.jugulara externa. Fața rolul principal revine mm .milohioidieni, geniohioidieni
și pântecelor anterioare ale digastiicilor. care luând
punct fix pe osul hioid, fixat prin contracția
plexul branhial, aa.suprascalupară și transversa a mm.infrahioidieni, coboară mandibula. Pe de alta
gâtuiui Tcnd'jnul mușchiului traversează regiunea parte, osul hioid constituie punctul de sprijin pentru
SÂrnocieidomastoidiană în dreptul cartilajului cricoid, limbă, în mișcările pe care le execută în timpul
fiind ătuat posterior de m.stemocleidomastoidian și masticației. Contracția simultană, dar izolata a
anterior de ntm.scalen mijlociu, de n.frenic și de mm.milohioidieni cu punct fix pe mandibulă, permite
mănunchiul vasculoncrvos al gâtului. E»e formă și aplicarea vârfului limbii pe palatul dur, contribuind
dimensiuni variate, tendonul își schimba direcția în astfel la împingerea bolului alimentar spre istmul
aceasta regiijie și curbura pe care o descrie privește gâtului, în primul timp al deglutiției. în timpul
spre ansa cervicală, situată superior. în partea faringian, contracția tuturor mm.suprahioidieni, care își
infrahioidia.iă a regiunii anterioare, mușchii înveliți de iau punct fix pe inserția superioara, ridică osul hioid și
lama pretraheaiă sunt dispuși în două planuri. Planul laringele, pe care-I plasează sub rădăcina limbii. în
superficial cuprinde inferior doar un singur mușchi - acest fel se realizează închiderea laringelui și separarea
m.stemohioidian - situat posterior de articulația caii digestive de cea aeriană. La sfârșitul acestui timp
sternoclaviulara și de m.stemocleidomastoidian Mai mm.suprahioidieni se relaxează, iar cei infrahioidieni
sus mușchiului i se alătură pe partea laterală pântecele se contracta trăgând în jos hioidul și laringele.
superior al m.omohioidian, ambii fiind acoperiți de în fonație, complexul hioid-laringe este ridicat
tegument, m.platysma și de lamele superficială și sub acțiunea mm. suprahioidieni, în timpul emiterii
pretraheaiă ale fasciei cervicale. între m.platysma și sunetelor înalte și a cântarului și, coborât prin
lama superficială se găsesc v.jugulară anterioara și contracția mm.infrahioidieni la emiterea sunetelor
ramurile inferiore ale n.transvers al gâtului. Planul joase.
profund, aproape complet mascat de cel superficial, Inspirația se însoțește de coborâre, iar expirația
este fonnat de m.stemotiroidian continuat superior de de ridicarea hioidului și laringelui.
m.tirohioidian. Mușchii vin m raport posterior cu lobul M.tirohioidian acționează sinergie atât cu
glandei tiroide, cartilajul tiroid și membrana mmsuprahioidiem cât și cu cei infrahioidieni, iar
tirohioidiană. Marginile mediateale mm.infrahioidieni, m stilohioidian și pântecele posterior al digastricului,
din cele două planuri, delimitează un spațiu medial, în alături de acțiunea de ridicare a osului hioid, îl
aria căruia se găsesc, proemi nența laringiană, primele deplasează și posterior. Mușchilor omohioidieni li se
inele ale traheei și istmul glandei tiroide, acoperită de atribuie în plus și roiul de tensori al lamei pretraheale
lamele pretraheaiă și supesficj&ă ale fasciei cervicale. în timpul inspirației; prin intermediul acestei lame ei
Vascularizația mri.inijrfioidieni este dată de favorizează circulația prin venele de la baza gâtului și
ramuri ale aa.tiroidiana inferioara și superiorii. Mușchii din mediastinul superior
sunt inervați de plexul cervical prin intermediul ansei M.LUNGUL GÂTULUI (m longus coli) situat
cervicale; m.tirohioidian primește în mod obișnuit pe partea anterioară și laterală a coloanei cervicale și

65
a primelor trei vertebre toracice, face parte din grupul ganglionul stelat și artera vertebrală.
mm.prevertebrali, împreună cu mm.drept anterior și Aa.tiroidiană inferioară, cervicală ascendentă
lungul capului. și vertebrală, asigură
vascularizația mușchiului, iar
trunchiurile de origine ale
plexului cervical și brahial
inervația. Ca acțiune
mlungul gâtului înclină
coloana cervicală de aceeași
parte, iar contracția ambilor
mușchi contribuie la flectarea
ei.
M.SPLENIUSUL
GÂTULUI (m.spelnius colii)
aparține din punct de vedere
topografic și funcțional
mm.cefîi și a fost descris în
volumul "Pereții trunchiului".
FASCIA
CERVICALĂ (fascia
cervicalis). Nomenclatura
internațională descrie o
singură fascie cervicală, pe
care o consideră ca o
structură unitară, derivată din
țesutul conjunctiv al gâtului
și diferențiată în trei lame
(laminae), și o teacă
vasculară (vagina carotica).
Fig. 35 - MUȘCHII PREVERTEBRALI ȘI SCALENI Se renunță în acest fel la
Mușchiul este alcătuit din numeroase fascicule concepțiile vechi, care admiteau 2-3 sau
cu orientare diferita, a căror origine și inserție se fac chiar 5 fascii
prin tendoane multiple și subțiri. Fasciculele cu cervicale. Fiecare lamă este anexată unui plan
direcție longitudinală, situate medial, au originea pe muscular pe care-1 acoperă, formând mușchilor
corpurile vertebrelor C5-T3 și pe tuberculii anteriori ai respectivi fascii și septuri intermusculare.
proceselor transverse C4-C6; inserția se face superior, Lama superficială (lamina superficialis) este
pe vertebrele C2-C4 și uneori pe tuberculul anterior al situată sub tegument și m.platysma în planul
atlasului. Fasciculele cu direcție mediala și superioară, mm.stemocleidomastoidieni și trapezi. Lama poate fi
pornesc de pe tuberculii anteriori ai proceselor considerată ca formată din două jumătăți simetrice, ce
transverse C3-C5 și se insera pe tuberculul anterior al se continuă pe linia mediană și care, posterior, se
atlasului. Fasciculele orientate superior și lateral au fixează pe coloana cervicală, astfel încât ea apare ca
originea pe corpii vertebrali TrT3 iar inserția pe un înveliș fibros, ce înconjură tot gâtul. Inserția
tuberculii anteriori Cs-C7. superioară se face de-a lungul unei linii ce unește
Mușchiul are raporturi, posterior, cu coloana protuberanta occipitală externă cu cea mentală,
vertebrală și cu spațiile intertransversare, în care se fixându-se succesiv pe: linia nucală superioară, fața
găsesc vasele vertebrale și ramurile ventrale ale laterală și marginea anterioară ale procesului
nervilor spinali. împreună cu ceilalți mm.prevertebrali, mastoidian, arcul âgomatic, fascia maseterină, unghiul
este acoperit de lama prevertebrală a fasciei cervicale, și marginea inferioară ale corpului mandibulei. Inserția
înaintea căreia se găsesc faringele și esofagul. Raportul inferioară pleacă de pe fața anterioară a manubriului
cu aceste organe este mediat de un spațiu stemal, urmărește clavicula, trece apoi pe acromion și
(retro-visceral), ce conține țesut conjunctiv lax, pe șpina scapulei pe unde coboară pe mm.trapez și
ganglioni limfatici și un plex venos. Pe partea laterală latissimus dorsi, prelungindu-se cu fascia acestuia. în
a mușchiului se găsesc m. lungul capului și inserțiile sens transversal cele două jumătăți ale lamei
mm.scalen anterior și mijlociu, iar la baza gâtului superficiale se continuă între ele, determinând pe linia

66
median; anterioara, o îngroșare mai evidenta sub osul acoperită pe o mare întindere de m.platysma; la acest
hioid (denumita clasic linie albă); de la acest nivel nivel ea este mai subțire, în timp ce în zonele
fiecare porțiune se îndreaptă lateral spre marginea neacoperite este mai densă și corespunde țesutului
anterioara a m.iitemocleidomastoidian, unde se subcutanat și pielii. O serie de formațiuni vasculare și
dedublează, formând mușchiului o teacă. nervoase superficiale sunt în raport direct cu lama;

tf. sferfi0cfe'c/o/r>ațs7o/-
sfer/? o Ayo/^e c j
¿csper/lePt-
S/S fast?/are eem/'a,
¿sm/na. prefac
Ae-aJ/s
cery/c.

'' r
/asn/nct. Sap&r//c7a^/s '7./)ec/ora7/s /mț/or
/hsc/a.e eeri// 'c- ■

Fig.36 - FASCIA CERVICALA - DISPOZIȚIA LAMELOR SUPERFICIALA ȘI PRETRAHEALA

Foița superficială a tecii este mai groasă, mai în regiunea anterioară, venele jugulare anterioare,
rezistentă, în partea superioară, unde nu este acoperita ramificațiile n.fransvers al gâtului și ale ramurii
de mplatisma și aderă de tegument prin fracturi cervicale a n. facial. Fața profunda a lamei aderă de
fibroase. La marginea posterioară a marginea inferioara a osului hioid și de cornul mare,
m.stemocleidomastoidian. cele două foițe ale tecii se în partea infrahioidiană a regiunii anterioare, lama
reunesc, refăcând lama, care traversează regiunea superficială corespunde lamei pretraheaie și mușchilor
laterală a gâtului. Ajunsă în dreptul niATapez se infrahioidieni și, prin intermediul lor viscerelor gâtului.
dedublează din nou, formând și acestui mușchi o Pe linia mediană, în spațiul dintre mușchi, cele două
teacă,după care foițele se insera separat pe ligamentul lame aderă și acoperă împreună proeminența
nucal, ligamentele interspinoase și pe procesele laringiană, traheea și istmul glandei tiroide. Deasupra
spinoase ale vertebrelor C7, Ti - T2. De pe fața incizurii stemale lamele se îndepărtează mărginind un
profundă a lamei superficiale se desprind, de-a lungul spațiu - clasic denumit suprasternal -, în care se găsesc
marginilor anterioare ale mm .frapezi, fasciile ganglioni limfatici și o parte a w.jugulare anterioare,
mm.scaleni. Dispuse în pian aproape frontal și inserate anastomozatc la acest nivel. Superior de osul hioid,
pe tuberculii anteriori ai proceselor transverse cete fața profundă a lamei superficiale învelește
două fascii ale mm.scaleni contribuie alături de mm.suprahioidieni cărora te formează fascii, iar în aria
vertebrele cervicale, la separarea regiunii nucate, de trigonului submandibular, acoperă glanda
regiunile anterioară și laterale ate gâtului. Partea lamei submandibulara. Pe linia mediană, între pântecele
superficiale corespunzătoare cefe» este denumită fascie
nucală (vezi volumul ’Tereții trunchiului").
în celelalte regiuni lama superficială este
astfel, în regiunile laterală și sternocleidomastoidiană
se găsesc ramurile subcutanate ale plexului cervical și
v .jugulara externă, însoțita de ganglioni limfatici, iar

67
anterioare ale mm.digastrici lama este mai groasă, cu formează împreună îngroșarea denumită clasic linie
aspect aponevrotic, datorită fibrelor pe care le primește albă. Posterior, lama pretraheală acoperă laringele,
de la tendoanele acestor mușchi. în dreptul unghiului traheea, lobii glandei tiroide și mănunchiul
mandibulei lama trimite tracturi fibroase spre fața vasculonervos al gâtului, iar în trigonul omoclavicular
medială a mandibulei și ligamentul stilomandibular, (fosa superclaviculară mare) mm.scaleni, vasele
separând glanda parótida de cea submandibulară. subclaviculare și trunchiurile plexului brahial. Tracturi
Deasupra unghiului mandibulei, între marginea fibroase desprinse din lamă, în vecinătatea inserțiilor
anterioară a m.stcmocleidomastoidian și inserția ei stemale și claviculare, pătrund în adventicea venelor
facială, lama superficială are un aspect fibros și mari, de la baza gâtului și din mediastinul superior.
învelește glanda parótida, luând denumirea de fascie Prin intermediul lor lama pretraheală, întinsă în timpul
parotidiană.
tecii mușchiului. Pe linia mediană, lamele fuzionate,

am/ML
/f. ¿ternahyo/a/eiA
firefraAea/Âș
ae cerr/car/s

<
¿(un/>ia ,yuperfcef‘a//s_
Azse/ize eer¡r/ca//s
, tf.ă/ernoriby, co^c/ec/s
o/noÂyo/deus
tf.yăa/ys/n^
Hjugo farts fa fern a,
l/ayfaa <?ans//<!ă-r'' r.
rasecs/orwn
A.

Fig. 37 - SECȚIUNE TRANSVERSALA ÏN 1/3 MIJLOCIE A GÂTULUI - DISPOZIȚIA LAMELOR FASCIEI CERVICALE -

în regiunea laterală a gâtului lama acoperă pereților vasculari, favorizând astfel circulația venoasă.
mușchii din aceasta regiune, n accesor, trunchiurile : Lama prevertebrală (lamina prevertebralis) a
plexului brahial, vasele suprascapulare și transverse ale fasciei cervicale este situată înaintea mm.prevertebrali,
gâtului. a coloanei cervicale și a primelor trei vertebre toracice
Lama pretraheală (lamina pretrahealis) a și, posterior de viscerele gâtului. Ea se prezintă ca o
fasciei cervicale, rezistentă și cu aspect fibros, se formațiune fibroasă, prinsă superior pe baza craniului
întinde între osul hioid și orificiul superior al toracelui, și care, inferior se continuă cu țesutul conjunctiv al
iar în sens transversal între mm.omohioidieni Ea mediaștinului superior. Lateral se fixează pe tuberculii
corespunde astfel părții infiahioidiene a regiunii anteriori al proceselor transverse cervicale, în
anterioare, trigonului omoclavicular și parțial regiunii vecinătatea inserției fasciilor mm.scaleni. între lama
stemocleidomastoidiene. Situată în planul prevertebrală și viscerele gâtului (fâringe, esofag) se
mm.infrahioidieni cărora le formează fascii, ea se găsește un spațiu (retro-visceral), închis pe laturi de
fixează superior pe fața posterioare și marginea tracturi fibroase sagitale, desprinse din adventicea celor
inferioară ale corpului osului hioid, iar inferior, pe două organe. Lateral de acest spațiu înaintea lamei se
marginile superioare ale oaselor scapulare, pe clavicule găsesc formațiunile vasculare și nervoase
și pe incizura stemală. Lateral, lama se oprește la latero-faringiene, iar în trigonul carotic și în regiunea
mm.omohioidieni pe care-i învelește. Părțile lamei stemocleidomastoidiană, mănunchiul vasculonervos al
cuprinse între mm.stemohioidieni și mm.omohioidieni, gâtului și celelalte elemente din aceste regiuni. Partea
au un aspect aponevrotic și sunt interpretate ca cervicală a trunchiului simpatic coboară posterior și
rămășițe fibroase ale porțiunii mijlocii ale medial de teaca carotică, fiind cuprins în grosimea
mm.stemoomohioidicni de la animale. Anterior, lama lamei pe o mare parte din traiectul său.
pretraheală vine în raport cu lama superficială, iar în Teaca vasculară (vagina carotica) reprezintă
regiunea stemocleidomastoidiană cu foița profundă a
inspirației de mm.omohioidieni, împiedică colabarea

68
învelișul conjuncți vofibros al mănunchiului termină pe adventicea vaselor mari și pe câija aortei,
vasculonervos al gâtului, dependent de fascia cervicală, teaca prezintă în interior septuri, ce separă elementele
întinsă între baza craniului și mediastin, unde se mănunchiului.

69
VASCULARIZ AȚIA CAPULUI ȘI GÂTULUI

Arterele capului șl gâtului comună dreaptă se află pe toată lungimea sa, în


regiunile gâtului.
Irigația arterială a capului și gâtului este A. carotidă comună strângă are originea separat
asigurata din două mari surse: arterele carotide din arcul aortei, din punctul cel mai înalt al acestuia,
comune cu ramurile lor, a.carotidă externă și a carotida la stânga trunchiului brahiocefalic. Deci, în traiectul
internă și arterele subclavii prin ramurile lor cervicale. său, ea se găsește în prima parte în torace și apoi până
Ele participă la vascularizația arterială a părților la marginea superioară a cartilajului tiroid, la fel cu
somatice ale capului și gâtului, cât și la cea a cea dreaptă, în regiunile gâtului. în torace, a.carotidă
viscerelor acestora și a encefalului. comună stângă se găsește în mediastinul mediu
împreună cu cordul și originea vaselor mari de la baza
acestuia. Are un traiect obhc, spre lateral până
A ■ caro//s A. caro//s /nferna înapoia
exrerna articulației stemoclaviculare stângi.
Vena brahiocefalică stângă o încrucișează
A .'fhvTo/dea.
J
anterior, între ea și arteră
sapew or A.oaroA's eoa>mar>zs
găsindu-se ramurile cardiace
cervicale superioare (râmi
cardiaci cervicales
superiores) din n.vag. Ea se
A- tAyro/o'ea. tnfer/or proiectează pe marginea
stângă a manubriului stemal,
ÊL TracAea
posterior de acesta găsindu-se
nociaa/'ca/ar/s--^3 ¿-A ■ s t/icfav/'a s/o/s/ra ' timusul la copil, sau resturile
7rar>cas bracA/o- sale fibro-grăsoase la adult.
cepAaA/cas
Arcas aor/ae La dreapta, are
raporturi cu trunchiul
brahiocefalic, iar posterior de
Fig. 38 - ORIGINEA ARTERELOR CAROTIDE COMUNE -
el, cu trahea, esofagul și
6iyhyro/a/ea w.tiroidiene inferioare. în
A.svbcțav/a unghiul dintre trahee și
c/exAra
A7f/ct//af/Q esofag se află n.laringeu
recurent stâng, ramură din
vag, în traiectul său
ascendent spre viscerele
gâtului.
. La stânga, prin intermediul pleurei
médiastinale, artera are raportul cu plămânul stâng.
ARTERA CAROTIDĂ COMUNĂ 6 ?' I Sub pleura parietală pe această parte, are raporturi cu
(arteria carotis communis) n.frenic stâng situat anterior și cu n.vag stâng situat
posterior. A.carotidă comună stângă este despărțită
Cele două artere carotide comune (stângă și posterior, de planul prevertebral prin artera subclavie
dreaptă) a căror limită superioară (locul de bifurcație) stângă. La acest nivel vine în raport și cu canalul
este un plan care trece prin marginea superioară a toracic, care depășește la stânga linia mediană, ieșind
cartilajului tiroid, au origini diferite. Astfel, acarotidă de sub esofag și situându-se între carotidă, anterior, și
comună dreaptă are originea împreună cu a.subclavie subclavie, posterior.
dreaptă, în trunchiul brahiocefalic (truncus 1
în regiunile gâtului cele două artere carotide
brachiocephalicus) prima și cea mai voluminoasă comune, au traiect paralel, aproape rectiliniu, între
ramură a arcului aortic (arcuș aortae). Locul de articulația stemoclaviculară și marginea superioară a
bifurcație a trunchiului brahiocefalic este înapoia cartilajului tiroid. Ele au calibru uniform și nu emit
articulației stemoclaviculare drepte, deci a.carotidă

70
decât ■ excepțional ramuri colaterale (atiroidiană
superioră, a vertebrala, alaringiana).
Cele două aacarotide comune au la gât
raporturi asemănătoare; în traiectul lor ascendent, trec

71
succesiv prin regiunea stemocleidoniastoidiană și apoi tiroidiană superioară, care se varsă lateral, în vena
în regiunea anterioară a gâtului, în trigonul caro tic. jugulară internă și uneori și de venele tiroidiene
Arterele carotide comune sunt învelite într-o teacă de mijlocii. Tot anterior, trece și ramura
țesut conjunctiv dependentă de fascia gâtului, teaca stemocleidomastoidiană din atiroidiana superioară.
carotică, (vagina carotica). Lateral de a carotidă comună se găsește

//. /fiyreo/iy o/de as

MeniArana
MyroAyo/a'ea-,

Ûs Ayc/deam
Al. Y.e/A. Jarán-
gea saperrar
A /Avro/dlecz
saper/or
A earoA/ls com/ncrn/s
\.d. p2afys/n a
df. cr/eo/Ayro/-
aéus
Trancas sympa/Ar' CJ, t óyro/ dea
J
'cas
d. Taryngeas recarrens^.

d. s/erno/Ayreo/ăeas v
:^!/rea
'••s/țrno-
y o/deas
A7. omohyo/q/eaS'

Fig. J9 - REGIUNEA ANTERIOARA A GÂTULUI (dupăLANZ)


Anterior, raporturile diferă dupa' regiunile de locul unde sunt încrucișate de tendonul intermediar
străbătute. La baza gâtului, artera carotidă comiină al m.omohioidian, se află ansa cervicală (ansa
trece prin partea inferioară a regiunii cervicală). Ea se formează la acest nivel din cele două
sternocleidomastoidiene, fiind situată profund de rădăcini ale sale, superioară și inferioara, care coboară
m.stemocleidomastoidian și deci greu abordabilă de-a lungul venei și arterei (vezi plexul cervical).
chirurgical. Ea se proiectează în fosa supradaviculară Anterior, artera are raporturi strânse cu lobii glandei
mică, între capetele de origine, iernai și clavicular, ale tiroide. De aceea, se impune o grijă deosebită la
m.stemocleidomastaidian, unde poate fi și palpată. decolarea glandei de arteră în tiroidectomiile totale,
în traiectul său ascendent, artera este mai ales pentru neoplasme iradiate, când dezvoltarea
încrucișată de m.omohioidian și iese de sub marginea țesutului fibros și modificarea raporturilor, o fac
anterioară a m. stemocleidomasiioidian pentru a intra în deosebit de riscantă
trigonul carotic. în această regiune, a carotidă comună Medial, axarotidă comună prezintă de
este superficială, ușor de abordat chirurgical și este asemenea, raporturi de o mare importanță practică
acoperită de piele, m.platisma și lama superficială a
fasciei cervicale. Ea este încrucișată anterior de vena
v .jugulară internă, iar posterior în unghiul diedru
dintre ele, n vag. Anterior de cele două vase, superior

72
Astfel, pe un plan anterior se află succesiv, mai întâi mai îndepărtate cu mănunchiul vasculonervos
trahea și laringele, iar pe un plan posterior, esofagul și vertebral, ce trece prin găurile transverse ale proceselor
faringele, artera găsindu-se în porțiunea sa terminală transversale ale vertebrelor cervicale. De remarcat, că
pe m.constrictor inferior ăl faringeiui. De remarcat, că sub tuberculul carotic sunt suprapuse în plan sagital,
în stânga raportul cu esofagul este mai apropiat, posterior de acarotidă comună, ariroidiană inferioară
deoarece, acesta începe de aid să depășească la stânga și a vertebrală, înainte de a intra în canalul format de
trahea. De o parte și de alta în unghiul diedru format găurile transversare.
de esofag și trahee se află mlaringeu recurent. Medial A.carotida comună împreuna cu nvag și
de ».carotidă comună, mai trec nn.cardiaci cervicali v.jugulară internă formează mănunchiul vasculonervos
superiori și medii din ggsimpatici cervicali omonimi. ăl gâtului. La marginea superioară a cartilajului tiroid,
(situație normală la cal) și numai
excepțional pe cea externă Uneori
dilatația poate fi localizată numai la
originea carotidei interne.
Sinusul carotic este o
/V. caro ficus /uferous formațiune prezentă la om și la
multe specii animale. Lipsește în
■jugular/s primii ani de viață dar devine
evident după vârsta de 4 ani, este
mai dezvoltat la vârstnici și este
Ganq-//oQ . prezent la aproximativ 90% din
cerwcafe super/us adnlți. El este o zonă reflexogenă
A. caro//s externa de mare importanță a organismului,
Truneus sympaf/'cus barosensibilă, cu efecte regulatoarre
Gfomus carof/cum asupra presiunii sanguine și
vagus frecvenței bătăilor cardiace. Prin
Plexus carof/eus
comrnun/î presiune sau lovire pe sinus se
declanșează reflexul sinusal, care
Fig.4O - 0L0MUSUL CAROTIC (după LANZ) are ca efect vasodilatația periferică
Gangt/on. super/us, ea se bifurcă înși scăderea frecvenței bătăilor
acarotidă externă și acarotidă internă.
AA g/ossopAaryngeu.
La acest nivel acarotidă comună prezintă o dilatație
Pamus s/nus carof/cÂ. denumită SINUSUL CAROTIC (sinus caroticus).
Acesta se poate prelungi și pe acarotidă internă
cordului până la oprirea acestuia
Posterior, acarotidă comună este în raport cu Excitantul fiziologic este creșterea presiunii sanguine
planul osos format de procesele transverse ale asupra pereților, cu mărirea diametrului interior al
vertebrelor cervicale (C4 - C6), de care este despărțită sinusului. Din această cauză unele traumatisme chiar
prin mm.prevertebrali și prin originea nun.scaleni. de mică intensitate, în regiunea anterioară a gâtului la
între mușchi și arteră se interpune lama prevertebrală nivelul sinusului carotic, pot provoca moartea
a fasciei cervicale. în raport strâns cu această lama, instantanee prin oprirea cordului.
deci posterior de arteră, pe scalenul anterior, trec Structuraperetelui axarotide comune la nivelul
n.frenic și acervicală ascendentă. Pe toată lungimea sinusului este modificată Astfel, în tunica medie
sa, axarotidă comună este însoțită posterior de partea predominăfibrele elastice. în general, peretele este mai
cervicală a sistemului autonom venind în raport cu subțire și mai ușor depreriluL în tunica externă există
ganglionul simpatic cervical mediu, când există. terminații nervoase senzitive din nglosofaringian prin
Acesta se găsește de obicei la locul unde artera ramura sinusului carotic (ramus sinus carotici) și din
tiroidiana inferioară încrucișează și ea posterior n.vag. De asemenea sinusul carotic primește și
acarotidă comună. terminații nervoase autonome din g.simpatic cervical
Un reper foarte importări în clinică, pentru superior, prin plexul carotic comun (plexus caroticus
palparea, descoperirea și comprimarea axarotide communis). Terminațiile fine nervoase din tunica
comune, este tuberculul anterior al procesului transvers externă însoțesc vasa vasorum, aflate în grosimea
ăl vertebrei C0 - numit și. tuberculul carotic. Trebuie peretelui sinusului și se termină într-o rețea de fibre
amintit că posterior, acarotidă comună are raporturi amielinice, în tunica medie.

73
De remarcat, că n.glosofaringian constituie
calea aferentă a reflexului sinusal și conduce
influxurile culese în centrii bulbari, de unde prin
n.vag, ce constituie călea eferentă a reflexului, se

74
determină efectele periferice amintite. Se presupune că asimilat cu un paraganglion cromafinsimpatic, așa
sinusul carotic ar participa prin acțiunea sa la reglarea cum a fost considerat mult timp. Unii autori descriu
presiunii intracramene. prezența unui număr redus de celule cromafme, dar
Postero-mediâl de bifurcațiaa.carotide comune acestea diferă cantitativ la diverse specii. Celulele
se găsește GLOMUSUL CAROTIC (glomus epitelioide, numite și celule glomice de formă
caroticum). Acesta este un corpuscul de culoare poliedrică au nucleu mare, colorat palid și prezintă o
brun-roșcată, fuziform, cu o lungime de 6-7 mm. citoplasmă fin granulară. Microscopul electronic relevă

Fig. 41 - GLOMUS CAROTICUM (după Watzka)


El prezintă un pol inferior situat chiar în abundente și microvezicule.
unghiul de biturcație și un pol superior. Glomusul este în structura glomusului, celulele sunt așezate
înconjurat de țesut conjunctiv și este cuprins în vagjna fie sub formă de cordoane sau insule, iar alte ori, ca
carotică. El este irigat de 2-3 arteriole aferente din celule izolate, înconjurate de capilare sinusoide și
axarotidă externă mai frecvent, sau din bifurcația terminații nervoase. Fibrele nervoase, din cele trei
carotidelor, și mai rar din cea internă. Arterialele surse amintite, formează în jurul glomusului, o rețea.
abordează glomusul la polul inferior. De îndată Din aceasta, pătrund fibre în interstițiile conjunctive,
pătrunse în glomus ele se ramifică rapid în capilare formând o rețea interstițială cu fibre nieliruce. De
largi sinusoide, ce înconjoară grupuri de celule. remarca că în aceasta, predomină fibre din vag și
Venalele, mai numeroase,ies prin polul superior și glosofaringian, fibrele simpatice epuizândn-se la
separate sau unite în plexuri, se varsă în v.jugulară periferie, în rețeaua periglomica Se observă ca fibrele
interna prin intermediul trunchiului venos parasimpatice ale vagului și glosofaringianului,
tirolingofacial când există sau printr-o ramură a sa. prezintă pe traiectul lor în glomus, celule ganglionare.
Tot prin porii superior, glomusul carotic este abordat Fibrele din rețeaua interstițială pierd teaca de mielină
de terminații nervoase. Ele provin din n glosofaringian și se ramifică abundent în junii unor mici grupuri de
prin ramura pentru sinusul carotic, din n.vag prin celule epitelioide și unele se termină chiar pe celule
ramurile faringiene și din gg .simpatic superior cervical, separate, ca formațiuni butonate.
printr-o ramură directă sau prin plexurile carotice. Ca origine, glomusul carotic se dezvoltă din
Ca structură microscopică glomusul prezintă mezenchimul celui de al Ill-lea arc brarihial și anume
la suprafață o capsulă care la tineri trimite septuri în din mezenchimul din jurul celui de al Ill-lea arc
interiorul organului și îl împarte în lobuli. Aceștia sunt
formați din celule epitelioide ce nu prezintă reacție
cromafină Deci glomusul carotic nu ar putea fi
granule osmiofîle care după unii autori (LEVER,
LEWIS ȘI BOID) au reacție pozitivă pentru
catecolamine. Celula prezintă de asemenea mitocondrii

75
arterial. De altfel și inervația sa predominentă, este clin cu efecte periferice depresive asupra sistemului
n.gloscfanngian. Imediat după formare, în el intră circulator. Izolarea din glomus a unei substanțe
fibre din nvag și nglosofaringian, iar la câteva zile vasodepresoare probabil de tip acetilcolinic, sprijină
vine în contact și cu g.sinipatic cervical superior, din această ipoteză
care primește de asemenea fibre. Unii autori consideră că glomusul carotic ar

•XjOtrfOr
l^/âe/o^s
'Mc/s
,i
i -Ltymtxo
Mw/wa/ts
¿/■Sc'&rrovfatrâafom jfoxfo<i

Hfoejafa
X jXîneo -
cArATtMWxsTb-
zo'teo' ■
Xcc*wfs

Xcorwis
tí K e/X.
CCt/V/Cofe
'iju^u/onS
G/efanor
MjoMyS/rtO
ztîso cazvzco’/e
Mxzff fyrrrpA&fan
unor chemorecepton pe
//. Jr^zxoc/bzobznos^y ofeos care îi conțin.
Astfel, Heyman și cdab.
determină
experimental, numai în
condiții de hipoxie asociată cu
hipercapnee și acidoză
stimularea reflexelor
respiratorii. Aceste condiții
suit aplicate numai
<C
perfuziei selective a
glomusului, creierul animalul
fiind
irigat cu sânge oxigenat. După
denervare însă, în
Fig.42 - TRIGONUL CAROTIC (dup ÍLANZ)
aceleași condiții de hipoxie,
Asupra funcției pe care o îndeplinește ventilația scade.
glomusul carotic, au existat și există încă discuții. Adams este de aceeași părere, că glomusul
Faptele experimentale cât și dovezile de natura inițiază reflexe cu punct de plecare la chemoreceptori,
histologică și histochimică aduc oarecare clarificări
asupra acestor probleme.
Astfel, numărul redus de celule cromafine,

și terminațiile nervoase de tip parasimpatic ce mi și


celule ganglionare, vecinătatea cu sinusul carotic și
inervați» asemănătoare cu a acestuia, conduc la ideia
că glomusul carotic ar avea o funcție baroreceptoare,
determina și reflexe cu punct de plecare la nivelul

76
pe calea nn.vag și glosofaringian, cu stimularea m. stilohioidian (lateral) și mm.stiloglos și stilofaringian
respirației. (medial). Aceștia din urmă împreună cu
n. glosofaringian, aflat pe fața lor medială, o despart de
ARTERA CAROTIDA EXTERNA axarotidă internă ce își continuă traiectul spre craniu
(arteria carotis externa) pe peretele lateral al faringelui.
în această regiune acarotidă externă se găsește
Altera carotidă externă, una din cele două în mod normal la aproximativ 1,5 cm. lateral de polul
ramuri de bifurcație terminală a carotidei comune, inferior ăl tonsilei palatine. Uneori, în mod
începe la nivelul planului, care trece prin marginea excepțional, ea poate descrie înainte de a intra în
superioară a cartilajului tiroid (C3 - C4) și se termină glanda parotidă o curbura convexă antero- medial
la nivelul colului mandibulei. Aici ea se împarte în apropiindu-se astfel foarte mult de amigdala. De aci,
două ramuri terminale; atemporală superficială, ce pericolul din amigdalectamii: prin delabrări ale
continuă traiectul carotidei și amaxilară, ce pornește peretelui fosei tonsilare, se poate leza axarotidă
din ea în unghi drept. A.carotidă externă străbate mai externă, cu hemoragii consecutive, de cele mai multe
multe regiuni topografice ale gâtului. Inițial se află în ori fatale.
trigonul carotic, ca apoi după ce încrucișează pe fața Intrând în glanda parotidă, axarotidă externă
medială, pântecele posterior al m.digastric, să intre în se găsește înapoia ramurei mandibulei, constituind
trigonul submandibular. în partea superioară a acestuia pediculul inferior al acestei glande. Aici ea emite una
artera intră în grosimea glandei parotide, pentru ca din ramurile sale colaterale, a. auriculară post erioară în
înapoia ramurei mandibulei să se împartă în cele două glandă, axarotidă externă vine în raport cu lobulii săi
ramuri terminale, la nivelul colului. Are inițial un și constituie planul cel mai profund din elementele
traiect puțin oblic posterior, pentru ca apoi să devină vasculonervoase care o străbat. Planul superficial este
verticală. Calibrul acarotide externe descrește nervos și este reprezentat de ramurile nn. facial și
progresiv, datorită celor șase ramuri colaterale pe care auriculotemporal. Planul mijlociu este venos și este
le emite. format din v.jugulară externă și ramurile sale de
în trigonul carotic axarotidă externă, se află origine, iar cel mai profund se află axarotidă externă
inițial antero-medial de originea celei interne. Ea are cu ramurile sale.
raporturi posterior cu lanțul simpatic cervical, și cu A.carotidă externă emite pe traiectul său șase
planul osteomuscular format de procesele transverse ramuri colaterale și anume: atiroidiană superioară
cervicale și mm.prevertebrali. Medial, ea se află în a.faringiană ascedentă a.linguală a facială
raport cu m.constrictar mijlociu al faringelui, acoperit a.occipitală a.auriculară posterioare și două ramuri
de mxonstrictor inferior. între arteră și cei doi mușchi terminale: a.temporâlă superficială și a.maxilară.
trece a.faringiană ascendentă și n.laringeu superior.
A. TIROIDIANA SUPERIOARA (a.thyroidea
Trebuie remarcat pentru importanța practică ca reper,
superior) are originea pe fața anterioară a axarotide
raportul antero-medial cu cornul mare al osului hioid.
externe, superior de bifurc^ia carotidei comune. Ea
Lateral, Ia locul de origine, a.carotidă externă este în
descrie o curbă inferior de cornul mare al hioidului și
raport cu acarctidă internă, iar prin intermediul
apoi coboară spre lobul de aceeași parte al glandei
acestuia cu v.jugulară internă.
tiroide. Ea se află inițial sub marginea anterioară a
în trigonul carotic axarotidă externă este
m.stemocleidomastoidian, apoi în trigonul carotic și
situată superficial, aici fiind locul de elecție pentru
este acoperită de vena omonimă lama superficială a
descoperire și ligatura Are raporturi anterior cu
fasciei cervicale, m.platysma și piele. Artera trece apoi
n.hipoglos și cu v.linguală cu w.tiroidiene superioare
posterior de m.omohioidian în partea infrahioidiană a
și v.facială iar când există cu trunchiul tiroling of aci al,
regiunii anterioare a gâtului. împreună cu ramura
rezultat din confluența lor. Este acoperită numai de
externă a nlaringeu superior, având medial
piele, mplatisma, lama superficială a fasciei cervicale
mmxanstrictari mijlociu și inferior ăl faringelui, intră
și de vagina carotică, și deci este ușor abordabilă
sub mm.infrahioidieni.A.tiroidiană superioară dă
chirurgical.
în partea superioară a acestei regiuni, următoarele ramuri:
axarotidă externă este încrucișată anterior de pântecele r.infrahioidiană(ramus infirahyoideus) este un
posterior ăl m.digastric, care constituie și limita vas de calibru mic ce pornește din convexitatea
trigonului carotic. Deasupra m.digastric, axarotidă a.tiraidiene superioare. Are un traiect paralel cu cornul
externă devine profundă Este dispusă acum lateral de mare și apoi cu corpul hioidului. El străbare inferior
axarotidă internă și v.jugulară internă. Ea trece între originile mm.infrahioidieni și se anastomozează cu
mușchii inserați pe procesul stiloid, și este situată între r.infrahioidiană de partea opusă
r.sternocleidomastoidiană (ramus

77
stemocleidomastoideus) mai voluminoasă ca descendente, mucoasei laringelui, epiglotei, recesurilor
precedenta, are o direcție posteroinferioară, piriforme, mușchilor laringelui și m. constrict or inferior
încrucișând anterior a.carotidă comună și v .jugulara. al faring elui Se anastomozează aici cu artera omonimă
Ea intră în m.sternocleidomastoidiaii pe fața lui de partea opusă și cu laringiană inferioara, ramură a
profundă și se împarte în ramuri ascendente și arterei tiroidiene inferioare;
descendente. r.cricotiroidiana (ramus crycothyroideus) se

Ramuș tronfalis (a.temp.superf) -

Aophtalmica

/A.supraorbltalîs
Ramus
parietalfs
(a .temp, supe A. dorsalis nași

A meningea •angularis
media

A-temporalis
superficialCs
A.auricularis iSosJerlor
A.maxilaris
Aidveolaris interior —

A. occipitalis — M/rm/.
t

r
A.pharyngea ascendeos

A.vertebraos -f

A.carotis interna

A.carotis externa' .
A ,i
A.thyroidecT superior Ainfraorbítalis

Fig.43- - ARTERELE CAPULUI (dupa Perricopf)

A pa latina
deseendens
A.labia lis
superior
A.palatina major
^A.labialis interior
A.facialis
A.submentalis

Această ramură este însoțită de un voluminos acarotidă externă


trunchi venos ce se varsă în v.jugulară internă Uneori a.laringiana superioara (a.laryngea superior)
r.stemocleidomastoidiaiia poate avea originea direct în pornește și ea tot din convex itate a. tiroidiene

78
superioare. Are un traiect orizontal, intră sub
m.tirohioidian și perforează membrana tirohioidiană
împreună cu n.laringeu superior sau printr-un orificiu
separat. Ajunsă în submucoasa laringelui, a laringiană
superioară se distribuie prin ramuri ascendente și
desprinde de sub precedenta, din ariroidiană
superioară și intră în m.tirohioidian și lobul piramidal
al glandei tiroide, pe lig.cricotiroidian unde se
ramifică O parte din ramuri se distribuie
mcncotiroidian, iar o parte perforează lig .omonim și
vascularizează plicite vocale și pereții cavității
infraglotice ai laringelui. Se anastomozează de obicei
cu ramura cricotiroidiană opusă
Artera tiroidiană superioară se termină prin
două ramuri terminale, destinate lobilor glandei tiroide:
r. anterioară (ramus anterior) care se

79
anastomozează cu cea de partea opusă deasupra inconstant (25%) cu cea opusă (Mayer). A.linguală dă
istmului și următoarele ramuri colaterale:
r.posterioară (ramus posterior) ce se r.suprahioidiană (ramus suprahyoideus) este
anastomozează cu ramura similară din atiroidiană mică trece anterior de mJuoglos și are un traiect
inferioară, de-a lungul fețelor lobilor tiroidieni. superior de corpul osului Irioid și paralel cu acesta. Ea
A.FARINGIANA ASCENDENTA participă la vascularizația mm.hioidieni și se
(a.pharyngea ascendens) este cea mai subțire ramură a anastomozează cu cea opusă
axarctide externe și ia naștere pe fața sa medială a.sublinguală(a.sublingualis) are de asemenea
deasupra bifurcației axarotide comune. Are un traiect un traiect sinuos, medial de glanda sublinguală sub
aproape vertical spre baza craniului, între axarotida mucoasa planșeului bucal. Ea se îndreaptă anterior,
internă (lateral) și peretele faringelui (medial). între mm.genioglos situat medial și m.milohioidian,
A.faringiană ascendenta dă următoarele ramuri: l&eral.A.sublinguală irigă glanda sublinguală
rr.faringiene (râmi pharyngei) care se mm.suprahioidieni, mucoasa planșeului bucal și
distribuie celor trei mmxanstrictori ai faringelui, mucoasa gingivală. Ea se poate anastomoza
stilofaringiannlui și ridicătorului vălului palatin. De retro-mertal cu cea opusă iar prin ramuri ce
asemenea ele vascularizează mucoasa faringelui, dau perforează m.milohiaidian, cu afacială
ramuri pentru tonala palatină și tuba auditivă rr.dorsale linguale (râmi dorsales linguae).
Rr.faringiene se pot anastomoza cu cele de partea Aceste ramuri sunt totdeauna subțiri. Ele pornesc din
opusă retrofaringian; alinguală superior de cornul mare al lucidului și au un
a.timpanică inferioară (a.tympanica inferior) traiect ascendent. Ramurile dorsale linguale
pătrunde în stânca temporalului prin canalul timpanic, vascularizează mucoasa rădăcinii limbii, tonsila
împreună cu ntimpanic, ramură a glosofaringianului. palatină epiglota și arcul palatoglos.
Ea participă la vascularizația mucoasei peretelui Ș j | A.FACIALA (afacialis) ia naștere deasupra
medial al cavum-ului timpanic (promotoriu și cele precedentei, tot în trigonul carotic, de pe fața
două ferestre, ovală și rotundă); anterioară a a carotide externe. A. facială are raporturi,
a. meningee posterioară(a.memngea posterior) medial, cu mxonstrictor mijlociu al faringdui, iar
pătrunde în craniu, mai frecvent prin gaura jugulară lateral, cu nhipoglos, m.stilohioidian și cu pântecele
anterior de venă și vascularizează dura mater ce posterior al m.digastric. După ce trece posterior de
acoperă fosele cerebeloase. Ea poate pătrude în craniu aceștia, artera intră în trigonul submandibular, ocolind
și prin canalul condilian. glanda submandibulară pe care lasă și un șanț,
f I / A.LINGUALA (aJingualis) ia naștere de pe descriind o curbă convexă superior, și apoi iese pe fața
fața anterioară a axarotide externe. Uneori, originea laterală a corpului mandibulei, la marginea anterioară
poate fi comună cu a arterei faciale, ca trunchi a inserției m.maseter. în continuare ea se îndreaptă
linguofacial (truncus linguofacialis). La origine, ea se spre comisura buzelor fiind situată superficial; de la
află superficial în trigonul carotic și are raporturi acest nivel, urcă spre comisura palbebrală medială
mediale cu mxonstrictor superior al faringelui și unde se termină prin aangulară.
n.laringeu superior. Curbura convexă superior, pe care
De remarcat, că a facială are un traiect sinuos
o descrie deasupra cornului mare ăl hioidului, este
ca expresie a adaptării la mișcările de ridicare și
încrucișată lateral de nhipoglos și vlinguală Prin
coborâre ale faringelui și mandibulei, în deglutiție și
intermediul acestora, artera vine în raport cu
masticație.
m.stilohioidian și pântecele posterior al m.digastric. în
Sunt importante de asemenea și raporturile
trigonul carotic, unde este relativ superficială adiguală
arterei cu v.facială La față vena mai puțin sinuoasă
poate fi descoperită și liga turată Superior de cornul
este situată totdeauna posterior. La marginea inferioară
mare ăl hioidului, în traiectul său orizontal spre vârful
a carpului mandibulei însă artera ocolește fața medială
limbii, aJinguală intră sub m.hioglos, care o desparte
a glandei submandibulare, pe când vena coboară pe
lateral de nhipoglos și de vlinguală. După ce a dai
fața ei laterală și se varsă în v.jpgulară internă
ramurile colaterale, artera se continuă în porțiunea sa
A.facială emite următoarele ramuri colaterale în
linguală cu ramura terminală aprofunda a limbii
regiunile gâtului:
(profunda linguae). Aceasta are un traiect sinuos,
a.palatina ascendentă (apalatina ascendens)
condiționat de mișcările multiple ale limbii. Ea este în
raport medial cu m.genioglos, iar lateral cu prima ramură a afecială are un traiect ascendent, pe
m.milohioidian și apoi cu m.longitudinal inferior al peretele lateral al faringelui între mm.stiloglos și
limbii. Până la vârful limbii unde se termină artera dă stilofaringian. Ea are medial mxonstrictor superior al
ramuri pentru musculatură și mucoasa linguală situată faringelui și nglosofaringian. A.palatină ascendentă
anterior de șanțul terminal. Ea se poate anastomoza

80
prin ramurile sale participă la vascularizația vălului submandibulare.
palatin, tonsilei palatine și tubei auditive. La origine ea în regiunile feței a.facială dă următoarele
dă câteva ramuri pentru glanda submandibulară ramuri colaterale:

Apalatina aseencieiib

Gang liaysu bman dibulare


M.styohyoideus
M.mylohyoideus

M
Vretromandlbularis

N.fypoglossus
V.facialis -—
Afadalis -------- -

Acarotis externa
M.ttyreohyoideus- K.»X

Momohyoideus

Fig. 44 - TRIGONUL SUBMANDBULAR (dupăLaaz)


M.digastricus
(venter anterior}

-Os fyoideum
(cornu majus)

Se poate anastomoza cu afaringiană și cu ramuri din asublinguală și lâbială inferioară


ascendentă și cu apalatină mare din amaxilară rr.glandulare (râmi glandulares) se desprind
r.tonsilară (ramus tonsillaris) se desprinde din din afaciala în traiectul său în jurul glandei
a palatină ascendentă pe peretele lateral ăl faringelui și a.labială inferioara' (alabialis inferior) se
străbătând m.constrictor superior ăl faringelui se desprinde din a. facială trece pe sub m.depresor anguli
distribuie tonsilei palatine și mucoasei limbii. Ea se oris și intră în grosimea buzei inferioare între
anastomozează cu apaladnă descendentă; m.orbicular și mucoasă și se anastomozează cu cea
a.submenială (asubmentalis) ia naștere din opusă Are un traiect sinuos adqtat mișcărilor buzei;
afaciala, după ce aceasta a ocolit glanda ; a.labială superioară (alabialis superior) mai
submandibulară. Ea are un traiect orizontal sub voluminoasă ca precedenta, intră și ea în grosimea
marginea inferioară a corpului mandibulei, între buzei superioare și se anastomozează cu cea opusă Ea
mm.nulohioidian și digastric, pântecele anterior. dă ramuri pentru mucoasă, mușchii și tegumentul
A.submenială dă 5-6 ramuri paralele, descendente buzei superioare, și de asemenea pentru septul și aripa
pentru glanda submandibulară, de asemenea ramuri nasului. Cele două artere labiale prin anastomozele lor
pentru mm.suprahioidieni și pentru tegumentul cu cele opuse, formează în jurul gurii un adevărat cerc
mentonului. Ajunsă în regiunea mentomerâ, ea se arterial;
anastomozează cu ramuri descedente din amentonieră

81
a. angulara (a.angularis) este ramura terminala
a afaciale. Ea trece prin șanțul nazogenian și qunge
la comisura palpebrală medială unde se
anastomozează cu a dorsală a nasului, ramură a
aoftalmice. Se observă astfel că aici are loc una din
anastomozele dintre acarotidă externă și internă
A .angulară dă ramuri palpebrale, pentru sacul lacrimal,

82
pentru tegumentul regiunii frontale și nazale. în gaura mastoidiană pe lângă n.facial și
A.OCIPITALĂ (a. occipitalis), ramură vascularizează celulele mastoidiene, dura mater din
posterioare a a carotide externe, este și ea la origine regiune, și mucoasa cavum-ulin timpanului;
relativ superficială în trigonul carotic. r. auriculară (ramus anricularis) trece pe fața

/i .frotofad/s
„ Venter froto fab
's
HO'i M.orjbñwZarrs oecZ/
^¡/.su/>raord//afrs
eorroqa/or
' supe rafa'/'

/f.proceres
4. femporafa M. ¿eraforjaÁb super/o-
supérto'c/'ar/'s to/s afaeqae toast
A'. a/rr/auto •
te/nporat/S '.nasoă/s(pars transversas)
rcus aryqomaf/-
A. Aratosversa Cas
^ae/'e/'
£> earus pa. raZ/fa - ,M. levator la¿nsaperfor/s
Crs
Zf. rnasse/er aborts
C V. fac/a¿/s (ean/'nas )
i/raj'or
( d. frze/aí/s
ăZ parefa/s■ \./1.Zfentobs

AZpfa/y,<1/n¿¿.— ^-^Pressor^/to^rroto^>
■■
depresor aoqcjZ/'or/s

, _ (/r/anqcrZorrS) ,
Fig.45. MUȘCHII MMCII, VASELE SUPERFICIALE ALE FEȚEI

Alăturându-se pânte celui posterior al a.auriculară posterioare


m. digastric, a. occipitală încrucișează anterior, rr. sterno clei do mastoidiene (râmi
n. hipoplos, v.jugulară internă n.vag și n.accesor. sternocleidomastoidei) abordeazămușchiul omonim pe
Profund, în spațiul cuprins între procesul mastoid și fața sa. profundă
pre ceștii trensvers al atlasului, artera occipitală r. ffieMiHgeana(ramusmeningeus) subțire, poate
determină pe fața inferioara a stâncii temporalului, pătrunde în craniu prin canalul condilian sau prin
șanțul arterei occipitale. Aici, ae are lateral gaura jugulară și irigă dura mater din fosele
m.stemocleidomastoidian și pântecele posterior al cerebeloase;
digastricului. Apoi, aoccipitală își schimbă direcția și rr occipitale (râmi occipitales) sunt ramuri
se îndreaptă oblic pe sub m.spelnius al capului, spre terminale ale arterei. Ele au un traiect sinuos spre
protuberant a occipitală externă. După un traiect sinuos, vertex și sunt așezate între pântecele occipital al
condiționat, de mișcările capului, la marginea medială m.occipitofronial și piele;
a spelmusnlui își schimbă din nou direcția și devine r. descendentă(ramus descendens) se desprinde
ascendentă perforând m.trapez, la originea sa. Trecerea din a.occipitală pe m.oblic superior al capului și
prin trape?, se face la un loc sau lateral de n.occipital participă la vascularizația mm. oblici și drepți posteriori
mare, cars are aceeași direcție. Ramurile ^.occipitale ai capului.
suni: (SY A.AURICULARĂ POSTERIOARĂ
r. mastoidiană(ramus mastoideus) inconstantă
poate preveni și din a.auriculară posterioare Ea are un
traiect ascendent pe fața medială a digastricului, intră
medială am.stemoicleidomastoidian. Ea vascularizează
tegumentul regiunii mastoidiene și fața medială a
pavilionului urechii. Se poate anastomoza aici cu

83
(a.auricularis posterior) se desprinde de pe fața și aanaseterică Artera șl vena transversă a feței
posterioare a a,carotide externe deasupra formează pedicuiul anterior al glandei parotide;
mm.stilohioidian și digastric, trece pe fața lor laterală rr. auriculare anterioare (râmi auticulares
și apoi poate pătrunde în glanda parotidă Ajunsă în anteriores) sunt în general în număr de trei. Ele
șanțul dintre lobul urechii și apofiza mastoidă, artera vascularizează fața laterală a pavilionului urechii și
ia un traiect ascendent retro-auricular și se împarte în meatul acustic extern;
cele două ramuri terminale, auriculara și occipitală. a.temporală medie (alemporalis media)
A.auricularăposterioaradăurmătoarele ramuri: a.zigomaticoorbitală (a.zygomaticoorbitalis)
a.stilomastoidiană ((a.stylomastcidea), când are un traiect orizontal, superior de arcul zigomatic. Ea
există are același traiect cu r.mastoidiană din participă la vasculanzația m.orbicular al ochiului și se
a. occipitală poate anastomoza cu aa.palpebrale, ramuri ale
a.timpanică posterioară (a.tympanica aoftalmice;
posterior) poate fi ramură din a.stilomastoidiană și dennmităîn nomenclaturile vechi atemporală profundă
formează cu a.timpanică anterioară, ramură din posterioară imediat la originea sa deasupra arcului
maxilară un cerc arterialîn jurul timpanului. Ea dă zigomatic, perforează fasda și mlemporal. Se așează
ramuri mastoidiene (râmi mastoidei) și uneori o profund între mușchi și os (scuama temporalului), pe
ramurăpentru mscarifei (ramus stapedius); care determină și un șanț - sulcus a.temporalis mediae
r.auriculară (ramus auricularis) trece pe sub -. în traiectul său ascendent participă la vascularizația
m. auricular posterior șl vascularizează prin mai multe m.temporal, articulației temporomandibulare,
arteriole, fața medială a pavilionului urechii; conductului auditiv extern. Eă se poate anastomoza cu
r.occipitala (ramus occipitalis) se distribuie celelalte aa.temporale, ramuri ale maxilarei;
tegumentului și mușchilor superficiali din regiunea r.frontală (ramus frontalis) împreună cu
occipitală și de deasupra procesului mastoid. Se poate r.parietală (ramus parietalis) sunt ramurile temporale
anastomoza cu a. occipitală și atemporală superficială ale atemporală superficială. Ele vascularizează
() A.TEMPORALA SUPERFICIALA tegumentul și muchii subiacenți din regiunile
(atempolaris superficialis) este ramura terminală de respective. Se pot anastomoza cu arterele din jur.
bifurcație a carotidei externe și continuă traiectul Ramurile frontale și parietale au un traiect sinuos, ce
acesteia Ea începe în grosimea glandei parotide, se accentuează cu înaintarea în vârstă
posterior și medial de colul mandibulei. Aici, ea se ( C ■’ A.MAXILARA (a,maxillaris) este ca și
află posterior de v.temporală superficială și de precedenta o ramură de bifurcație terminală a carotidei
articulația temporomandibulară și medial de ramurile externe. Ia naștere în grosimea glandei parotide,
n. facial. Medial șl posterior de arteră se află posterior de colul mandibulei, fiind însăperpendiculară
n.auriculotemporal ramura a mandibularului. Artera, pe direcția carotidei. A.maxilară este mult mai
vena și nervul constituie pedicuiul superior al glandei voluminoasă ca a. temporală superficială.
parotide. Pentru înțelegerea traiectului și raporturilor
în traiectul său ascendent artera devine a.maxilare, trebuiesc revăzute noțiunile despre
într-adevăr superficială și trece între procesul raporturile și inserțiile mm.pterigoidieni, despre
zigomatic al temporalului și meatul auditiv extern, spre elementele osoase ale fosei infratemporale și
regiunea temporală. Aici, fiind acoperită numai de pterigopalatine. De asemenea pentru înțelegerea
piele, ea se poate palpa pe peanul osos și poate fi distribuției și traiectului ramurilor sale, trebuiesc
descoperită și ligaturată A.temporală superficială este revăzute orificiile bazei craniului și în special cele din
înconjurată de un bogat plex vegetativ și are de fosa craniană mijlocie.
asemenea anterior, vena și posterior, nervul. Ea are un în esență a.maxilară se întinde din partea
traiect ușor sinuos, care cu vârsta, prin sclerozarea posterioară a colului mandibulei, până în fosa
pereților, se accentuează, devenind și foarte vizibilă. pterigopalatină pe o lungime de aproximativ 4-5 cm.
A.temporală superficială dă mai multe ramuri Ea are un traiect sinuos, ca toate vasele ce se distribuie
colaterale și terminale: și vin în raport cu aparatul masticator, mobil. Artera
rr.parotidiene (râmi parotidei) are direcție oblică anterior și medial, aproape paralelă
a. transversa a feței (a.transversa fadei) iese cu m.pterigoidian lateral, ce poate fi considerat
din atemporala superficială înainte ca aceasta să mușchiul său satelit.
părăsească glanda parotidă Are un traiect paralel cu în grosimea glandei parotide, la originea sa,
arcul zigomatic și se distribuie glandei parotide, a.maxilarăare raporturi superior cun.auriculotemporal.
duetului parotidian, tegumentului feței, mm.buccinator în continuare artera străbate un spațiu cuprins între
și maseter și mușchilor cutanați din jur. Se
anastomozează cu ramuri din a facială ainfraorbitală

84
colul mandibule1, lateral, și lig.sfenomandibular, a.alveoliB-ăin^rroz»-a(a.alveolaris inferior) se
medial. Acest spațiu a fost denumit butoniera desprinde din amaxilară, în spațiul cuprins între colul
retroco năilianâ a iui Juvara, după profesorul român mandibulei și lig.sfenomandibular. De la origine ea se
Emest Juvara, cate l-a descris în teza sa în 1895 la așează posterior de n.alvedar inferior. A.alveolară
Paris. Alici artera are raporturi cu v.maxilară, ce poate inferioară și nomonim se află cuprinși între planul
avea un aspect plexiform și superior, cu osos al ramurei mandibulei și m.ptergoidian medial.
n.auricuiotemporal. Ajunsă la gaura mandibulară, artera intră împreună cu
De pe fața medială a colului mandibulei și nervul în canalul mandibular. în canal, pe tot traiectul
până în fosa pterigopalatmă traiectul a.maxilare poate său până la gaura mentonieră ea dă mai multe ramuri
prezenta două variante: superficial, pe fala dentare (râmi dentales). La gaura mentonieră
antero-laterală a m.pterigoidian lateral, stcapnrfund, pe a alveolară inferioară părăsește canalul mandibular
fața postero-medială după ce a dat ramuri pentru incisivi, sub numele de
în traiectul superficial (65% din cazuri după a. mentala (amentalis) care vascularizează buza
Tokisrski) amaxilară se află între nun.temporal inferioară regiunea mentonieră și se poate anastomoza
(lateral) șî pterigoidian lateral (medid). Prin cu aa.submentala și labială inferioară ramuri din
intermediul acestuia ea are raporturi posterior și medid afacială
cu n.alveolar inferior și n.lingual, ramuri ale înainte de a intra în canalul mandibular,
mandibulitrului. De asemenea, are raporturi posterior a.alveolară inferioară dă ramura milohioidiană(ramus
cu iibucal, ce se află între arteră și mușchi. mylohyoideus). Aceasta, trece inferior de
în traiectulprofinid amaxilară se află profund mm.milohioidian împreună cu nervul omonim. Se
de m.pterigoidian lateral, între acesta și cel medial. Ea poate anastomoza pe fața inferioară a mușchiului cu
are raporturi posterior, de astă dată directe, cu asubmentală
nn.alveolar inferior, lingual și coarda timpanului. a. meningee medie (ameningea media) este o
în continuare, ocolește marginea inferioară a ramură ascendentă a maxilar ei. Ia naștere din
ptengoidianului lateral, sau trece printre cele două amaxilară între m.pterigoidian medial (anterior) și
cnpete« de origine ale acestuia și ajunge și în această lig.sfenomandibular (posterior). în traiectul său
variantă, tot pe fața laterală a mușchiului. La ascendent, artera trece printre cele două rădăcini de
extremitea medială a m.pterigoidian lateral (în ambele origine ale nauriculotemporal, sau printr-o butonieră
variante), amaxilară trece prin fisura pterigomaxilară de pe traiectul acesteia și intră în craniu prin gaura
și intră în fosa pterigopalatinăunde se termină prin spinoasă în craniu, se îndreaptă lateral pe fața internă
ramura sa terminală, asfenopalatină a scuamei osului temporal, intr-un șanț sau un canal,
în fosa pterigopalatina maxilare are raporturi ce îl formează pe aceasta. Apoi, ameningee medie
anterior cu tuberozitatea maxilarului, posterior cu merge ascendent după o linie ce se proiectează pe fața
gg.ptengopalatm prin intermediul acestuia cu procesul internă a suturii sfenoscuamoase. Locul unde se
pterigoid, iar superior cu n.maxilar. Pe tot traiectul SÎUJ întâlnesc sutura sfenoscuamoasă cu cea sfenoparietală
amaxilară este înconjurată de un bogat plex venos, și cea scuamoasă corespunde bifurcației ameningee
plexul pterigoidian. Ea dă 14 ramuri colaterale și o medii în cele două ramuri terminale - r.fivntaiă(ramus
ramură terminală: frontalis) și r.parietală (ramus parietălis)
a. auricularaprofunda(&.auncvlans profunda), Acest punct poate fi determinat la omul viu, la
este prima ramură, a maxilare! și pleacă din aceasta în locul unde se întret aie următoarele linii: una verticală
grosimea glandei parotide, are un traiect ascendent, ce trece la 4 cm posterior de procesul zigomatic al
posterior de articulația temporomandibulară căreia îi frontalului, și alta orizontală ce trece la 4 cm paralel
dă și ramuri. Ea participă de asemenea la și superior de arcul zigomatic. Aceste repere au
vascularizația conductului auditiv extern și a feței importanță în neurochirurgie, pentru ligatura arterei
externe a timpanului; sau evacuarea unui hematom compresiv, produs prin
a. timpánica anterioară(a.tympanica anterior) lezarea ameningee medii, după un traumatism al
ia naștere de asemenea în grosimea glandei parotide, regiunii temporale.
și are un traiect ascendent, posterior de articulația A.meningee medie dă următoarele ramuri:
temporomandibulară. Ea trece anterior de r. pietroasă(ramus petrosus) este o ramură din
n.auricuiotemporal și intră în cavum-ul timpanic, pe traiectul intracranian al ameningee medii. Ea pătrunde
traiectul n.coarda timpanului, prin fisura în stâncă prin hiatusul nervului pietros mare (ramura
pietrotimpanică (Glasser).A.timpanică anterioară din facial) și irigăgg.geniculat, m.tensor al timpanului.
vascularizează împreună cu celelalte aatimpanice, Se poate anastomoza ai astilomastoidiană
mucoasa cavum-ului timpanic cu care formează im
cerc arterial în jurul feței interne a timpanului;

85
a.timpanică superioară (atypanica superior) n. omonim ea trece prin incizura mandibulei și intră în
participă împreună cu celelalte aa.timapnice la m.maseter, pe fața lui profundă. A.maseterică
vascularizația mucoasei cavum-ului timpanic; vascularizează în special partea profundă a mușchiului
r.anastomotică cu a.lacrimală (ramus și se poate anastomoza cu rrmusculare din a.facială și
anastomoticus cum adacrimalis) emisă tot în traiectul a.transversă a feței;
cranian al auneningee medii, din ramura parietală. Ea aatempora/ep/»^z?Kf«(aa. temporale profunde)
pătrunde în orbită prin partea laterală a fisurii orbitale sunt ramuri emise pe fața laterală a m.pterigoidian
superioare și se anastomozează cu alacrimală, ramură lateral, din amaxilară Ele intră între planul osos și
aoftaimicei.
amaxilara, imediat după a.alveolară. împreună cu

Ganglion otic um
Sinus sphenoidalis A. meníngea media

A.tyrapanica superior

“N.auricu Io temporalis
Chorda tympanic
A.temporalis superficialis
A.max'illaris
Nalveolaris A.alveolaris inferior
inferior
tig. sphenomandibulare
N. ling calls “Lig. stylomandibulare
A.carotis externa
Mmylohyoldeus -—- Mpterygoideus medialis
N.myiohyoideus
amus mylohyoideus

Fig.46 - ARTERA MAXILARA (aspect medial)

A.memngee medie, prin ramurile sale temporală După descrierea clasică există trei artere
terminale vascularizează dura mater și oasele calvariei. temporale profunde; cele date de maxilare sunt
Ea determină pe fața lor internă șanțuri, bine vizibile asimilate ca anterioară și posterioare, iar cea medie
la deschiderea cutiei craniene. La bătrâni, aceste este ramură a temporalei superficiale
șanțuri pot fi transformate în canale osoase, artera (N.I.).Aatemporale proftmde în traiectul lor
fiind inclusă pe diferite porțiuni în grosimea oaselor ascarterendent se află totdeauna situate posterior de
calvariei (scuama temporalului, parietale). Această nn.temporali profunzi, ramuri ale n.mandibular. Se pot
dipoziție explică lezarea mai frecventă a arterei anastomoza între ele și irigă mtemporal;
meningee medii, în traumatisme craniene și în special rr.pterigoidiene (râmi pterygoidei) variabile ca
în cele ale regiunii temporale, la bătrâni. număr (4 - 6), pot lua naștere de pe tot traiectul
Existăinconstant o ramurămeningee accesorie a.maxilare. Ele participă la vascularizația celor doi
(ramus meningeus accesoriu«) cu originea din mm.pterogoidieni;
amaxilară sau din a.meningee medie. Ea poate da a. bucală (abucalis) are un traiect descendent
ramuri pentru mm.pterigoidieni și apoi intră în craniu pe fața laterală a m.buccinator. Ea este însoțită de
prin gaura ovală, anterior de n.mandibular. Prin câteva n. bucal, ramură a mandibularului, care se situează mai
ramuri fine ea vascularizează gg.trigeminal și dura frecvent inferior de artera. Abucală vascularizează
mater care-1 înconjoară. m.buccinator, glandele molare, duetul parotidian și
Următoare ramuri colaterale ale amaxilare, corpul adipos al obrazului. Ea se poate anastomoza cu
sunt: rr.din a.facială și infraorbitală;
a.maseterică (amasseterica) ia naștere din
m. temporal și au un traiect ascendent în fosa

86
a.ah>eolară superioară și posterioară intrarea în fosa pterigopalatină Ea se află medial de
(a.alveolans superior posterior) ia naștere din gg.pterigopalatin și apoi parcurge antero-posterior
a.maxilara înainte ca aceasta să intre în fosa canalul pterigoidian, medial de momonim. Artera se
pterigopalatină. Ea este situată pe fața posterioară a termină în submucoasa părții nazale a faringelui și
tuberozitații maxilare și dă mai multe ramuri: participă la vascularizația sa. De asemenea ea dă
rr. dentare (râmi dentales) ce pătrund prin orificiile ramuri tubei auditive și participă împreună cu celelalte
alveolare de la acest nivel și se distribuie molarilor și aa.timpanice la vascularizația cavum-ului timpanic. în
premolarilor superiori. Această arteră mai dă ramuri porțiunea inițială artera dă câteva ramuri
pentru mucoasa sinusului maxilar, pentru periost și gg.pterigddian.
unele ramuri ce nu pătrund în maxilar și se distribuie a.palatinădescendeniă(&. palatina descendens)
mucoasei gingivale.
este o ramură posterioară a max ilarei, prima după

A.meníngea media

Arcus zygomaticus
oideus lateralis

M. temporalis An.temporales protundae

Asplenopalatína

•Ainfraorbitalis
A.a.alveolares superiores
* anteriores
Aet n. buccafis z

M.pterlgoideus medlalls
Nlingualis
M. masseter
A.et n. alveotaris inferior

Fig.47 - ARTERA MAXILARA (varianta superficială - aspect lateral)


N.auriculo-
temporalis
A.tempo rahs
superficialis
A. transversa tac iei —
A.maxillaris —
N.e! a. masset erica

a.infraorbitală (ainfraorbitalis) pornește spre nas și spre buza superioară și comisura buzelor.
ant erior din amaxilară și intră în orbită prin fisura Ea vascularizează aceste regiuni și se poate
orbitală inferioară. Ea se află inferior și lateral ide anastomoza cu ramuri din aa.oftahnică, facială și
r..infraorbital împreună cu acesta trece inițial prin temporală superficială;
șanțul, apoi prin canalul infraorbital și iese pe fața a. canalului pterigoidian (acanalispterygoidei)
anterioară a osului maxilar, prin gaura infraorbitalăL în ia naștere ca și precedenta în fosa pterigopalatină. Ea
canal ea emite aa.alveolare superioare și anterioare coboară într-un canal vertical, canalul palatin mare
(aa.álveolares superiores anteriores) ce se distribuie (canalis palatinus major) împreună cu n.palatin mare
mucoasei sinusului maxilar, incisivilor și caninilor din gg.pterigopalatin. în canal a.palatină descendentă
superiori prin ramuri dentare (râmi dentales). dă aa.palatine mici (aa. palat inae minores) care ies prin
La față, după ieșirea prin gaura infraorbitală ea gaura palatină mică și irigă vălul palatin. Aceste artere
se ramifică în numeroase ramuri ce diverg spre se anastomozează cu a.palatină ascendentă din facială
pleoapa inferioară, spre comisura palpebrală medială, și a faringiană ascendentă. A.palatină descendentă iese

87
pe fața inferioară a palatului dur prin gaura palatină
mare. Ea se continuă sub mucoasa palatului dur cu
a.palatină mare (apalatină major). Aceasta se
îndreaptă anterior spre canalul incisiv și se
anastomozează în acesta, cu ramuri din asfenopalatină.
A.palatină mare vascularizează mucoasa care învelește
palarul dur, glandele palatine și mucoasa gingivală.
a.sfenopalatină (a.sphenopalatma). în fosa
pterigopalatină, a.max ilară se continuă cu ramura sa
terminală, a.sfenopalatină. Aceasta pătrunde în

88
cavitatea nazală prin gaura sfenopalatina, în partea anastomoza superior pe sept, cu aa.etmoidale
posterioare a meatului superior, împreună cu im.nazal anterioare și posterioare din oftalmică iar inferior în
posterior și superior. canalul incisiv cu ramuri din a.palatină mare.

A.supraorbltalls

Arcus N. supraorbital is
palpebralts
superior
A temporalis
superficialis
Arcus
palpe bralis (ramus frontalis)
inferior A etv. an yu laris
Aetn. zygomatico
N.auriculo - facialis
temporalis
|f^A. temporal is
superficialis

A.v.et n.- Intra -


orblfalfs
Ductus parotideus

A.labialis superior

V facialis

A ein. mentalis
A. facialis

Fig .48 - VASELE ȘINERVU FEȚEI (după Pemkopf)


în cavitatea nazală a.sfenopalaiină se divide în O problemă de mare importanța practică o
aa.nazale posterioare, laterale și septale (aa.nasales reprezintă cunoașterea anastomozelor dintre cele două
posteriores, laterales et septi). artere carotide externe, dreaptă și stângă cât și dintre
Aa.nazale posterioare și laterale irigă peretele ramurile carotidei externe și interne de aceeași parte.
lateral al cavității nazale prin ramuri destinate fiecărui Ligatura unei axarotidei externe nu reprezintă un act
cornet și meat nazal. Ramura inferioară se termină la cu risc major, deoarece bogăția anastomozelor, poate
orificiul de deschidere a canalului lacrimonazal, pe supleia rapid circulația în teritoriul pe care-1
care îl vascularizează. Aceste artere participă ș la vascularizează. Din această cauză descrierile anatomice
irigația mucoasei sinusului maxilar, frontal și a clasice de ligaturi arteriale (ramuri ale carotidei
celulelor etmoidale. externe), cu o multitudine' de noțiuni legate de
Aa.nazale septale, de la gaura sfenopalatina trigoane, triunghiuri, spații etc., nu mai au o valoare
trec pe peretele superior al foselor nazale și se practică reală. în chirurgia vasculară a capului și
distribuie, printr-o multitudine de ramuri fine, gâtului se recurge astăzi deseori la ligatura directă a
mucoasei septului nazal. Unele din ramuri se pot carotidă externe la origine (ex.parotidectomii totale,

89
laringectomii lărgite, rezecții de mandibulă, neoplasme dintre ramurile aceleiași carotide și dintre cea externa
de limbă, etc.). și internă.

M hypoglossus

Afaclalis
Nlaryngeus superior ---Wl

A.lingualis
—-
M.vagus

Sinus
•V.jugularis interna caroticus —-
A.thyroldea
-Truncus ^mpathycus
superior
Ganglion cervicale medium
Gl.tliyroidea — A.thyroidea
inferior——_Jülii
Plexus caroticus communis
Gl.
parathyroidea
Ganglion cervicothoracicum
Istellatum)

A.etv. su batavia
N vagus N.laryngeus recurrens

N.laryngeus recurrens - - Oesophagus

Ductus thoracicus N.vagus

Aorta descendens- ^-Trachea

A,occipitalis

Mdigasfrlcus ¡venter
posterior)
Fig.49 - RAPORTURILE MĂNUNCHIULUI VASCULONERVOS AL GÂTULUI - aspect posterior (după LANZ) -
Processus mastoideus
A carotis interna —
M.sternocbldomastoldeus
Naccesorius ---------
Acarotls externa Ganglion cervicale superlus
Apharyngea asœndens^

Ligatura unei artere, cum ar fi faciala, chiar cu ale carotidei interne. în cele ce urmează se
linguala, tiroidiana, etc., esie ineficace datorită vor enumera câteva din anastomozele mai importante
anastornozelor bogate, cu arterele de partea opusă și cu dintre cele două carotide externe, prin ramurile lor,
alte ramuri ale carotide externe de aceeași parte și Atiroidiana superioara se anastomozează cu

90
cea opusă prin rr.infrahioidiană laringee superioară
cricotiroidiană și ramurile sale terminale, supraiSmic.
De asemenea prin aceste rr.terminale ea se
anastomozează de-a lungul lobilor tiroidieni și cu
a.tiroidiană inferioară deci cu subclavia.
Afaringiand ascendenta prin rr.faringiene se

91
anastomozează cu cea opusă, retro-faringian. trece ndaringeu superior și a.faringiană ascedentă.
Alinguald are anastomoze prin a.profundă a Lateral, are raporturi pe toată lungimea sa cu
limbii, prin r.suprahioidiană și prin a.sublinguală v.jugulară internă Posterior în unghiul dintre ele se
Ajiicialdprezintăintere s datoritănumcroâselor găsește n.vag. Anterior și lateral acarotidă internă are
sale anastomoze, atât cu faciala opusă, cât și cu alte raporturi în funcție depoziția capului cu
ramuri ale carotidei de aceeași parte, dar mai ales prin mm.stemocleidoniastoidian. De asemenea, artera este
anastomoza cu a carotidă internă prin a. ungw/anx Prin încrucișată anterior, de trunchiul venos tiroltngofacial,
ramura sa, a.palatină ascendentă, a.facială se de n.hipoglos, ce pătrunde între ea și v.j ugulară internă
anastomozează cu a.faringiană ascendentă și palatină și de a.stemocleidomastoidiană.în apropierea
de aceeași parte, prin asubmertală cu linguala și pântecelui posterior al digactricului acarotidă internă
labiala inferioara, iar prin aa.labiale, cu faciala opusă. mai este încrucișată anterior și de aaoccipitală și
Aauriculară posterioara se anastomozează auriculară posterioare.
prin ramura sa occipitală cu aoccipitală și atemporală După ce părăsește trigonul carotic, deci
superficială, iar aceasta în special prin a.transversă a superior de pântecele posterior al digastricului,
feței cu ramuri din facială, din infraorbitală și acarotidă internă este profundă și se găsește în spațiul
maseterică dintre mușchii inserați pe procesul stiloid și peretele
A. maxilara prezintă multiple anastomoze ce lateral al faringelui. Carotida internă este despărțită
celelalte ramuri ale carotidei externe de aceeași parte. lateral de cea externă prin mm.stiloglos, stilofaringian
Anastomozele sunt mai reduse ca număr, cu maxilare și n.glosofaringian. Medial are raporturi ce peretele
de partea opusă. Ea prezintă de asemenea anastomoze faringian.v.jugulară internă sub baza craniului se
cu ramuri ale carotidei interne cum ar fi anastomoza găsește posterior de artera, apoi o înconjoară și se
intracraniană dintre ameningee medie și a.lacrimală așează lateral. în unghiul dintre ele se află nvag, care
ramura a oftalmicei și anastomoza din cavitatea nazală prezintă posterior de acarotidă comună, ganglionul
între asfenopalatina și aaetmoidale, ramuri din superior. Ramurile faringiene ale vagului trec lateral și
oftalmică apoi anterior de arteră, iar n.laringeu superior, medial.
N.hipoglos se află Ia ieșirea sa din canalul
ARTERA CAROTIDA INTERNA ' } hipoglosului, posterior de arteră, pentru ca apoi să
(arteria carotis interna) intre între acesta și v.jugulară internă și să încrucișeze
lateral și anterior artera. între arteră și venă se mai
Axarotidă internă este a doua ramură poate găsi ramura externă a naccesor, în traiectul său
terminală a carotidei comune. în traiectul său spre spre m.stetnocleidomastoidian.
encefal ea străbate regiunile gâtului, baza craniului, N .glosofaringian trece între nvag (lateral) și
sinusulavemos și apoi la baza emisferelor cerebrale se acarotidă internă (medial), pe care apoi o încrucișează
împarte în ramurile sale terminale. și se îndreaptă spre limbă El se afla pe fața profundă
La gât, axarotidă internă se întinde între a mm.stiloglos și stilofaringian.
marginea superioară a cartilajului tiroid (reperul de Un raport important îl are carotida internă
bifurcație al carotidei comune) și fața inferioară a posterior și cu ganglionul cervical superior simpatic.
părții pietroase a osului temporal, unde intra în canalul Ramurile ganglionului au și ele raporturi cu artera,
carotic. Carotida internă, este în general mai astfel medial se află ncardiac cervical superior și
voluminoasă ca cea externă, și are un calibru uniform rr.laringofaringiene, iar posterior ncarotic intern și
la nivelul gâtului, deoarece nu dă decât excepțional njugular. D e asemenea axarotidă internă mai prezintă
ramuri cervicale. Este acoperită și ea de vagina raporturi cu gg.limfatici cervicali profunzi, aflați pe
carotică în prima partea a sa, a.carotidă internă se află traiectul v.jugulare interne. Axarotidă internă intră în
relativ superficial, în trigonul carotic. Ea este craniu prin canalul carotic din stânca temporalului,
încrucișată anterior de m.digastric (pântecele apoi străbate sinusul cavernos. La nivelul proceselor
posterior), ce constituie limita superioară a trigonului clinoide anterioare, artera devine ascendentă
D aspra bifurcației carotidei comune, acarotidă internă perforează dura meter, dă nașter aofiâbnice cea mai
se află inițial posterior și lateral de cea externă, pe importană colaterală a sa și apoi se împarte în cele
care apoi o încqjoară posterior șl se așează medial de patru ramuri terminale: axerebrală anterioră,
ea. axerebrală medie, axoroidiană anterioară și
în trigonul carotic are raporturi posterior, cu a comunicantă posterioara.
procesele transverse cervicale, acoperite de A.oftalmică va fi studiată în prezentul volum
mm.prevertebrali și cu simpaticul cervical. Medial, are laregiunea orbitală iar ramurile terminale ale carotidei
raporturi cu faringele, fiind culcată pe mmxonstrictori
inferior și mijlociu. între mușchi și a carotidă internă

92
interne se vor analiza amănunțit la studiul toracic, situat inițial posterior de arteră, devine medial
vasculaiizației encefalului și pătrunde între a.subclavie comună stângă. De
asemenea, medial de subclavie se află și im. cardiaci,
ARTERA SUBCLAVIE ramuri ale gg.simpatici cervicali. Lateral, ea este în
(arteria subclavia) raport prin intermediul, pleurei médiastinale, cu
plămânul stâng și leura sa viscerală. Posterior,
A.subclavia deși este considerată ca un vas al a.subcalvie stângă are raportri cu primele trei vertebre
membrului superior, datorită continuării sale cu axilara toracale. între arteră și coloană se află canalul toracic,
și apoi cu branhiala, ia aparține prin teritoriile care le simpaticul toracal și w.intercostale stângi. Anterior ea
vascularizează prin ramurile sale și capului și gâtului. are raport cu a.carotidă comună stângă, de care se

Vjugularls Interna

A.carotis communis

Momohyoldeus
Acervicalis ase endens
A thyroIdea inferior — A. verte brails
N phrenicus -- ---------------
Mlaryngeus recurrens
M scalenus anterior —
•fii® -44LL ' Ganql.stellatum
A-transversa cotii Naraita In
din a subclavie) Ifcuncus costoceryfcalls
Plexus brachialis
w—4 N.vagus
A.transversa colii
o '■1 ^thoracica Interna
7/7/ «Ou-. ó
A.suprascapularis Ă

M.dernocleidomastoideus

Fig 50 - ASUBCLAVIE DREAPTA


Cele două artere subclavii, dreaptă și stângă, subcavie, se află nvag stâng. Acesta ajur^e inferior,
au origini și deci lingimi diferite. Astfel, ».subclavie până la arcul aortic și dă n-laringeu recurent stâng
dreaptă provine din bifurcarea trunchiului situație diferită de dreapta, unde nlaringeu recurent
branhiocefalic drept, posterior de articulația drept înconjură subclavia. Pe un plan anterior.
stemoclaviculară dreaptă iar a. subclavie stângă are a.subclavie stângă mai are raporturi cu n.frenic stâng
originea în mediastin, din arcul aortei. Limita distală și cu v.branhiocefalică stângă Aceasta o desparte de
a arterelor subclavii, este identică și se află peretele toracic, pe care coboară a toracică internă
aproximativ la locul unde clavimula cu La gât cele două aa.subclavii înconjoară prima
m subclavicular, încrucișează prima coastă de unde se coastă și trec printre mm. scaleni anterior și mijlociu
continuă ca a ax ilare. descriind o curbă concavă inferior, pe dmul pleural.
Datorită originii sale din arcul aortic, Clasic (neomologat în N.I.) arterei subclavii
a.subcaivie stângă are în prima parte un traiect oblic drepte șl subclaviei stângi la gât, i se descriu trei părți,
intratorade, până înapoia articulației stemoclaviculare în funcție de raporturile cu mm.scaleni și anume: o
stingi. Ia naștere din arcul aortei la aproximativ 2 cm parte prescalenică aflată medial de ei, o parte
posterior de originea carotide comune stângi. Medial, interscalenică aflată pe o scurtă distanță între cei doi
artera are raporturi cu trahea și esofagul, în unghiul
dintre ele găsindu-se n.larmgeu recurent stâng. Canalul
îndepărtează progresiv, datorită traiectului său oblic
spre lateral. între cele două artere, deci anterior de

93
mm.scaleni și o parte postscalenică lateral de aceștia. tuberculul m.scalen anterior, unde se insera
în partea prescalenică cele două aasubclavii m.omonim. Tuberculul prezintă mare importanță ca
dreaptă și stângă au raporturi puțin diferite. Astfel reper pentru descoperirea asubclavii. Superior și
asubclavie dreaptă este acoperită anterior de trei posterior artera prezintă raporturi cu trunchiurile
planuri. Superficial se află pianul osteomuscular plexului1 branhiei, care trec peste cei doi mm.scaleni.
alcătuit din articulația sternodaviculară dreaptă, partea Anterior, prin intermediul m.scaleni anterior, artera are
medială a claviculei, și mm.sternocleidomastoi(Man și raporturi cu n.frenic și cu v.subclavie, care determină
stemotiraidian. și ea pe prima coastă, șanțul v.subclavii, situat anterior
Sub aceasta, se află planul venos reprezentat de cel al arterei. Partea interscalenică reprezintă
de v.subclavie, care posterior de articulație se unește punctul cel amai înalt al curbei descrisă de asubclavie,
cu v.jugulară internă, pentru a forma v.brahiocelefalică deasupra primei coaste.
dreaptă. în unghiul dintre v.subclavie și v.jugulară Partea postscalenică seîntinde de la
internă se varsă anterior de arteră, w.jugulară mm.scaleni până la marginea primei coaste, unde se
anterioară și externă șl duetul limfatic drept. continuă cu aaxilară în această parte ea se află mai
în raport direct cu fața anterioră a asubclavii superficial în fosa supraclaviculară mare (trigonul
se află planul nervos. El desparte artera de venă și este omoclavicular), aceasta fiind locul de lecție pentru
format de medial spre lateral de n.vag, ansa suclavia abordarea chirurgicală. Anterior, artera este în raport
și n.frenic. N.vag încrucișează anterior artera aproape cu v.subcâlvie care este foarte voluminoasă; de
de originea sa, medial de a. vertebrală. El dă pe sub asemenea anterior aetera este încrucișată de v.jugulară
arteraă nlaringeu recurent drept. Ansa subclavia este externă și de nervul m.subclavicular. Superior, este
formată din fibre ale simpaticului cervical ce se superficială și se poate palpa prin intermediul lamei
desprind fie din ganglionul mijlociu, înconjoară superficiale a fasciei cervicale, m.platysma și
anterior artera și merg în gg.stelat, fie direct din tegumentului. Posterior și lateral de asubclavie se
g.stdat, unde se și întorc (ansă stelo-stelară, găsesc trunchiurile plexului brahial ce formează un
neomologată în N.I.). N.frenic ce coboară spre torace șanț în jurul arterei. Inferior ea se află în raport cu
pe fața anterioară a m.scalen arierior. încrucișează prima coastă și prima digitație a m. dințat anterior. Pe
artera aproape de marginea medială a acestuia. aceasta coboară din plexul brahial ntoracic lung.
Inferior, a.subclavie dreaptă se află pe « A.subclavie dreaptă și a subclavie stângă (în
versantul anterior al domului pleural. între arteră și traiectul cervical) dau o serie de ramuri colaterale
pleură se află n.laringeu recurent, ansa subcalvia și o foarte importante care participă la vascularizația
anastomoză între utrenie și gg.stelat (anastomoza encefâlului, gâtului și perețilar toracelui Aceste ramuri
frenico-stelară, neamologată în N.I.). sunt următoarele:
Posterior artera are raporturi tot cu nlaringeu a.vertebrcdă(avertebralis) este prima ramură
recurent și cu gg.stelat. ascendentă, din partea prescalemică a asubclavii. Ea
Superior asubclavie dreaptă formează un participă în special la vascularizația encefâlului. De la
unghi ascuțit cu acarotidă comună dreaptă. De pe origine, a vertebrală se îndreaptă spre gaura
această față ea dă a vertebrală și trunchiul tirocervical. transversară a vertebrei Cd. De aci și până la gaura
în stânga, această parte prescalenică a mare occipitală ea trece succesiv prin găurile
traiectului cervical al asubclavii prezintă cu mici transversare a tuturor vertebrelor cervicale. în partea
deosebiri aceleași raporturi ca în dreapta Astfel, inferioră a gâtului, de la origine până la C6, posterior
asubclavie stângă se află mai în profunzime, iar de arteră se găsesc procesul transvers al vertebrei C?,
acarotidă comună stângă, pe un plan anterior. N.vag m. lung ăl gâtului și gg.stelat. Pe un plan mai profund
încrucișează artera în partea sa intratoracică, iar se află ultimul nerv spinal cervical și primul nerv
n.laringeu recurent stâng care îl dă, înconjoară arcul intercostal. Medial are raporturi cu esofagul și în
aortei și nu subclavia A.subclavie stângă este n. laringeu recurent. Lateral de a.vertebrală se află
înconjurată de canalul toracic care se varsă anterior în prima parte, ascendentă a atiroidiene inferioare,
unghiul dintre v.subclavie și v.jugulară, internă. în rest m.scalen anterior și n.frenic. A.tiroidiană inferioară,
celelalte raporturi sunt asemănătoare. în părțile descrie apoi o curbă medială și încrucișează anterior
interscalenică și prescalenică raporturile celor două avertebrală, deșpărțind-o de a-catoridă comună. în
aasubclavii sunt identice. acest punct sunt suprapuse trei planuri arteriale din
Partea interscalenică a asubclavii este anterior spre posterior: acarotidă comună, atiroidiană
cuprinsă pe lungime de 1,5 cm în spațiul dintre inferioară și a vertebrală De asemenea, anterior de
m.scalen anterior și m.scalen mijlociu. Inferior, ea este avertebrală se află și v.omommă. în stângă trebuie
culcată pe fața superioare a premei coaste, în șanțul
arterei subclavii. Acesta este mărginit anterior de

94
amintit raportul cu cârja canalului toracic care se află și șanțul bazilar de pe fața anterioară a punții.
medial de a. vertebrală. A.bazilară după o lungime de aproximativ 3 cm se
De la nivelul vertebrei Câ, a.vertebrală are un împarte în cele două ramuri terminale, aa. cerebrale
traiect aproape vertical spre baza craniului pin canalul posterioare. Acestea participă la formarea cercului
format de găurile transversale ale vertebrelor cervicale, arterial al creierului (circulus arteriosus cerebri)
în canal ea se găsește împreună cu v.vertebrala și denumit clasic poligonul arterial de la baza creierului
n.vertebral, ramură a gg.stelat. între procesele (Willis).
transverse se află mm.intertransversari cervicali Ramurile arterei vertebrale vor fi sistematizate
anteriori și posteriori care sunt în raport cu artera didactic după regiunile pe care le străbate. La gât ea
între ea și cei posteriori trec în direcție laterală dă mai multe ramuri destinate măduvii spinării,
nn.spinali cervicali, care au părăsit canalul medular rr. spinale (râmi spinales). Acestea pătrund în canalul
prin găurile intervertébrale.
se unesc și formează a. bazilară, ce se află între clivus

A.occipitalis A.oarotis interna


Ramus descendons

A.vertebralis

Aœrvicalïs profunda

(R.superficlalls)
A cervical Is superi ic
’ varianta din tr.
A .transversa tirocervtcal
colli varianta din 3
asubclavie ]A.thyn
IO , , Vie x. 1 sup.
(K. profunduslAscapulartev^i

Attyroidea inferior
Truncus ttyrocervlcalls
Asuprascapularte

^^^x-A.thoracica interna

Asubclavla
.axillaris
runcus costocervical Is
AJntercosta îs "suprema

A.carotis externa
--Apharingea ascendens
A.facialis
' '.>//% Asternocleldo -
■ /-zZ, mastoldea
A.lingualls
Aifynoi dea
superior
Alaryngea superior
•A.caroHs communis
~ R sternocleidomastadeus]
-R.crycothyroideus -

95
-A.cervlcalls ascendens

Fig 5 1 - ARTERELE GÂTULUI (după Lanz)

De la gaura traversară a axisului,


a vertebrală se îndreaptă lateral spre gaura transversară
a atlasului; ocolește masele laterale ale acestuia,
perforează membrana atlantcoccipitală posterioară,
dura mater și intră în craniul prin faromen magnum
(gaura occipitală mare). Apoi, ea se îndreaptă medial
înconjurând bulbul și se așează pe partea bazilară a
osului occipital (clivus). Aici cele două aa.vertebrale
medular prin găurile intervetebrale și. formează o rețea
care vascularizeaza vertebrele și meningele regional.
După pătrunderea în craniu ea dă două ramuri
spinale importante și anume: a.spinală posterioară
(a.spinalis posterior) ce pornește din vertebrală pe fața
laterală a bulbului, coboară în șanțul median posterior
al măduvei pe care o vascularizeaza și aspinaiă
anterioară (a.spinalis anterior), cu originea pe fața

96
ani erioară a bulbului coboară după ce s-a unit cu cea scurt trunchi arterial, trunchiul tirocervical (truncos
opusă în fisura mediană anterioară a măduvei și thyrocervicalis) care se împarte în următoarele ramuri:
participă de ademenea la vascularizația acesteia a.úroidiana inferiora, a.transversă a gâtului și a
«7

Truncus costocervical is A.cervicalis asœndens

A.vertebralis

M scalenus médius Truncus sympaticus

A.transversa colli Atfyroidea interior


Gangl.slellatum
Athoracica Interna
Truncus thyrocervicalis
Plexus brachialis — N. vag us
Cupula pleurae
N phrenicus Acarotfe communis
Asuprascapu laris A. subclavia

-Os costale I

V.jugularis interna

Flg 5 2 - ARTERA SUB CL A VIE DREAPTA


în craniu a.vertebrală mai dă acerebeloasă este cea mai medială ramură a trunchiului. Ea are
inferiora și posterioară(axerebelii inferior posterior). inițial un traiect ascendent paralel cu mănunchiul
Acestea împreună cu ramurile colaterale ale a.bazilare vasculonervos al gâtului (medial) și m.scalen anterior
și ramurile arterelor cerebrale posterioare, vor fi (lateral), până la procesul transvers al lui C6. Aici ea
studiate la vas cui ariz ația encefalului. se curbează medial, trecând posterior de carotida
•. ¿.toracica interna (athoracica interna) ia internă, v.jugulară internă, n.vag și anterior de artera
naștere de pe fața inferioară a subciaviei, lateral de și vena vertebrală. Poate trece printr-o butonieră a
».vertebrală și de ansa subclavia. Ea trece pe fața simpaticului cervical, situată uneori la nivelul
¡anterioara a domului pleural, posterior de v.subclavie. g.simpstic mijlociu (ansa Drobnik - lonescu). Apoi,
A.toracică internă este încrucișată anterior de afremc artera descrie o curbură concavă suprior și abordează
care trece prin lateral spre medial. în tarace artera are polul inferior al lobilor tiroidieni, unde se ramifică.
un traiect descendent, paralel cu sternul la aproximativ Ramurile tiroidiene se găsesc la acest nivel, în raport
1,5 cm lateral de acesta, posterior de cartilajele costale. cu n.laringeu recurent, care poate trece posterior sau
Pe flata posterioară a celui de-al VI-les cartilaj costal printre ele. Raportul este important de cunoscut pentru
ea se împarte în două ramuri terminale; ca nervul să nu fie lezat în tiroidectomii, ce ar duce la
a.inusculofreiiică(a.musculophremca) și a. epigástrica tulburări grave de fonație, până la pierderea vocii în
superioara (».epigástrica superior). A.toracică internă leziuni bilaterale.
dă mai multe ramuri colaterale: rr.mediastinale A.tiroidiană inferioara dă următoarele ramuri:
(IT.médiastinales), rr.limice (rr.îliymici), rr.bnonhiale a.laringee inferioara (aiaryngea inferior) are
(rr. bronchial es), a.perieardofrenică un traiect ascendent pe trahee, împreună cu n.laringeu
(a.pericardophrenica) ce vasculanzează unele din recurent. Intră pe sub m.constrictor inferior al
viscerele médiastinale Celelalte ramuri colaterale faringelui și participă la vascularizația mucoasei
pentru peretele toracelui și al abdomenului, precum și laringelui;
rr terminale au fost studiate în volumul I.nr. 1 - Pereții rr.glandulare (râmi glandulares) se distribuie
trunchiului - (pag.91 - 97).
De pe fața superioară a asubclavii pornește un
suprascapulară.
Atirvidiană inferioară (a.thyroidea inferior)

97
lobilor glandei tiroide. Ele se pot anstomoza de-a a.transversă a gâtului. Ea trece anterior de scalenul
lungul lobilor cu ramuri din tiroidiana superioară de artterior și nfrenic, acoperită de v .jugulară internă. în
aceeași parte, iar pe sub istm cu tiroidiana inferioară continuare trece posterior de claviculă, pe fața
opusă; anterioara a fasciculelor a plexului brahial.
rr.faringiene (râmi pharyngei) vascularizează A.suprascapulară înconjoară apoi marginea superioară
partea inferioară a faringelui; a scapulei, trecând împreună cu vena pe desupra
rr.esofagiene (râmi oesophagei) se desprind ligamentului transvers a.scapulei, în timp ce nervul
prin tiroidiana în unghiul dintre esofag și trahee și suprascapular trece inferior pe sub ligament. Ajunsă în
vascularizează esofagul cervical; fosa supraspinoasă trece pe fața posterioară a colului
rr.traheale (râmi trachéales) se distribuie scapulei în fosa infraspinoasă unde se anastomozează
traheei cervicale; cu ramuri din circumflexa scapulei și cu ascapulară
a.cervicalăascendentă(tLcerviceiâs ascendens) descendentă Astfel, a. suprascapulara participă și ea la
ia naștere din convexitatea primei curbe a tiroidienei rețeaua arterială penscapulară. Ea poate da o ramură
inferioare, sau din trunchiul tirocervicaL Are un traiect acromială (ramus acromialis) ce poate lua naștere
vertical ascederit pe procesele transverse cervicale, uneori și din transversa gâtului. De la marginea
între scalenul anterior și lungul gâtului, medial de superioară a scapulei, ea perforează inserția m.trapez
n.frenic. Ea se termină la nivelul vertebrei C3 prin pe spină și se distribuie tegumentului ce acoperă
ramuri musculare. Pe toată lungimea sa dă mai multe aeromi anul.
ramuri spinale (râmi spinales) care după ce au pătruns • Trunchiul costo cervical (tfuncus
prin găurile intervertebrale participă la vscularizația costocervicalis) ia naștere din prima sau a doua parte
meningelui și a corpilor vertebrale. a arterei subclavii, de pa fața ei postero-inferioara, la
A. transversa a gâtului (a. transversa colii) poate nivelul unde dă și a.toracică internă Trunchiul
lua naștere din trunchiul tirocervical sau din costocervical se îndreaptă posterior trecând lateral de
a.subclavie, în porțiunea extrascalenică (30%). Era gg.stelat, pe fața superioară a domului pleural. La
numită în nomenclaturile vechi a.scapulă posterioare nivelul colului primei coaste, el se împarte în ramurile
A.transversa a gâtului de le origine se îndreaptă lateral sale terminale: axervicală profundă și ainlercostală
încrucișând nftenic și m.scalen anterior și apoi supremă.
posterior pe latura externă a mm.scaleni mijlociu și a. cervicală profundă (axervicalis profunda)
posterior. Ea poate trece pe deasupra sau printre are un traiect ascendent, posterior de procesele
fasciculele plexului brahial. La unghiul superior al transverse cervicale. Ea vascularizează mușchii cefei și
scapulei își schimbă direcția și coboară ca a.scapulară ai regiunii nucale;
descendentă pe marginea medială a acestuia, între a.intercostală supremă (a.intercostalis
mm. dințat postero-superior (situat anterior) și romboid suprema) trece anterior de colul primelor două coaste,
(situat posterior). La unghiul inferior al scapulei acesta având un traiect descendent, posterior de gg.stelat. Ea
se anastomozează cu ramuri din acircumflexă a emite în primele două spații intercostale aa. intercostale
scapulei, ramură din asubscapulară. Se observă astfel posterioare I și II (aa.intercostales posteriores I et II),
că a.transversă a gâtului participă la formarea rețelei care se îndreaptă anterior în spațiul respectiv. Ele dau
anastomotice periscapulare și astfel la derivarea ramuri dorsale (râmi dorsales) și ramuri spinale (râmi
circulației prin circumflex a scapulei, snbscapulara, în spinalis), ca și celelalte aaintercostale posterioare din
axilară în caz de ligature a arterei subclavii. aorta toracică
A.transversă a gâtului dă mai multe ramuri: Pentruimportanțalor practică trebuise amintite
r.superficială (ramus superficialis) sau în încheiere, câteva din anastomozele arterelor
a.cervicală superficiala (axervicalis superficialis) se subclavii între ramurile lor și anastomozele cu arterele
află pe fața laterală a mm.scaleni, încrucișează plexul vecine (aa.carotidă externă internă axilară). Astfel,
brahial, merge posterior și intră în m.trapez pe fața lui cele două subclavii se anastomozează între ele prin
profunda (anterioara). A.cervicală superficială poate fi intermediul vertebralelor, în craniu și a tiroidienelor
uneori ramură a trunchiului tirocervical și atunci inferioare, sub istmul tiroidian. Prin aa. cerebrale
încrucișează anterior m.scalen și n.frenic, având apoi posterioare, ramuri terminale ale abazilare, care
un traiect identic ca mai sus până în m.trapez; participă la formarea cercului arterial al creierului,
r.profunda (ramus profundus) sau ascapulară asnbclavie se anastomozează cu acarotidă internă
descendentă (a.scapularis descens) este de fapt A.subclavie prezintă anastomaze cu iliaca externă prin
continuarea a.transversă a gâtului, de la unghiul toracica internă epigástrica superioara, epigástrica
superior ai scapulei spre unghiul inferior ăl acestuia. inferioară De asemenea, se anastomozează cu carotida
Asuprascapulară(asuprascapularis) ramură a
trunchiului tirocervical poate avea uneori originea în

98
externă prin arterele tiroidiene de-a lungul lobilor v. vertebrală accesorie (v.vertebralis accesoria) care
tiroidieni, cu axilara prin transversa gâtului, continuă plexul venos din care formează v.vertebrală
circumflexa scapulei, subscapulară formând rețeaua și trece prin gaura transversară a lui C7.
anastomotică periscapulară. Prin intermediul aa. V.cervicalăprofundă (v.cervicalis profunda)
intercostale anterioare din toracica internă se adună sângele din teritoriile irigate de a.cervicală
anastomozează cu aorta toracică (prin ramurile profundă, trecând pe sub m.semispinalis capitis.
intercostale ale acestuia). Vv. toracice interne (w.thoracice intemae)
colectează sângele din teritorului arterei omonime. Ele
sunt în general duble, iar de la spațiul III intercostal
Venele capului și gâtului formează un trunchi unic, situat medial de arteră.
Vv.toracice interne au ca afluenți w.epigastrice
Venele capului și gâtului se deosebesc de cele superioare (w.epigastrice superioare), w.subcutatante
de subplanul inimii, prin faptul că nu prezintă valvule abdominale (vv.subcutaneae abdominis),
venoase. în timp ce în venele inferioare planului w. musculofrenice și w.intercostale anterioare
cordului, valvulele favorizează circulația ascedentă de (w.intercostales anteriores). Venele subcutanate
întoarcere a sângelui venos, împotriva gravitației, în abdominale participă la formarea anastomozelor
venele capului și gâtului, gravitația este unul din porto-cave parietale din regiunea ombilicală (prin
factorii principali ai întoarcerii sângelui venos în cord, dilatare produc "capul de meduză" din ciroza
pe lângă aspirația toracică. hepatică). Alți afluenți ai w.brahicefalice sunt
Sângele venos de la cap și gât ajunge în vena v.interecostalăsupremă(v.intercostalis suprema (care
cavă superioară princele două w.branhiocefalice, adună sângele din primul spațiu intercostal și
dreaptă și stângă (w.branchiocephalicae dextra et v.intercostală superioară stângă (v.intercostalis
sinistra). Acestea se formează posterior de articulațiile superior sinistra) care adună sângele din spațiile
stemoclaviculare din w.jugulare interne și intercostale II și III din stânga.
w.subclavii. V.brahiocefalică stângă este mai lungă și V. JUGULARA INTERNĂ (v.jugulară J
mai oblică, deoarece se unește cu cea dreaptă și interna) colectează sângele venos de la nivelul
formează cava superioară la dreapta liniei encefalului, meningelor cerebrale și de la regiuni ale
medio-stemale. Cele două vene brahiocefalice se feței și gâtului. Este un vas voluminos, ce se întinde
găsesc în stern (anterior) și planul arterial, format de de la baza craniului până înapoia articulației
trunchiul brahiocefalic, a.carotidă comună stângă și stemoclaviculare, unde prin unirea cu v.subclavie
a.subclavie stângă posterior. Ele au raporturi posterior formează v.brahiocefalică. Are în general un calibru
cu nn.vagi, iar lateral de o parte și de alta, cu pleurele invers proporțional cu v.jugulară externă, iar în staza
mediastinale și plămâni. venoasă retrogradă din insuficiența cardiacă, se poate
Vv.brahiocefalice primesc sângele la cap și dilata enorm. înaite de unirea cu subclavia prezintă
gât, prin afluenți colaterali și prin v.jugulară internă. uneori două valvule, concave inferior, ce se opun
AFLUENȚI COLATERALI: refluxplui venos retrograd.
V.tiroidiană inferioară (v.thyroidea inferior) Superior, ea se formează sub gaura jugulară
pornește de la partea inferioară a lobilor tiroidieni. unde continuă sinusul sigmoidian. Prin acesta
Sunt în general două, dar pot forma un plex venos v.jugulară internă adună sângele venos din sinusurile
situat între trahee și m.stemotiroidian. Foarte rar cele durei mater (sinus durae matris). La origine pe fața
două w.tiroidiene inferioare se pot uni pe linia inferioară a stâncii temporalului, în fosa jugulară ea
mediană ca un plex tiroidian impar (plexus thyroideus prezintă o dilatație bulbul superior al venei jugulare
impar) în care se varsă și v.laringee inferioară (bulbus venae jugularis superior). în aceasta se varsă
(v.laryngea inferior). Vv.tiroidiene inferioare pot fi v.canaliculului cohlear (v.canaliculi cochleae). De
unite înainte de vărsare cu w.timice (w.thymicae), asemenea, inferior, înainte de unirea cu v.subclavie
vv.traheale (vv.tracheale), vv.esofagiene prezintă o altă dilatație bulbul inferior al venei
(w.eșophageae), etc. jugulare (bulbus v.jugularis inferior).
V.vertebrală (v.vertebralis) se formează sub . în regiunile gâtului, v.jugulară internă cuprinsă
baza craniului din venule provenite din mușchii inițial împreună cu a.carotidă internă și apoi cu
regiunii occipitale, din canalul medular și intră prin a.carotidă comună în vagina carotidă. La origine, sub
gaura transversa a atlasului, parcurgând în sens invers baza craniului ea se află posterior și apoi lateral de
traiectul arterei. La vărsarea în v.brahiocefalică poate a.carotidă internă, în spațiul cuprins între mm.stilieni
prezenta valvule. V.vertebrală poate avea ca afluenți și peretele lateral al faringelui. Posterior este în raport
v.vertabrală anterioară (v.vertebralis anterior) ce
adună sângele din teritoriul a.cervicale ascendente și

99
cu procesele transverse ale vertebrelor cervicale și cu v.vertebrală, trunchiul tirocervical și prima parte a
lanțul simpatic. Medial de venă, deci între ea și artera subclaviei. Medial se menține raportul cu a.carotivă
dse află n.vag, n.glosofanngian, n.accesor și internă și n.vag.
n.hipoglos.
v.jugulară anterioară. Posterior are raporturi cu a și

-Vjugularis anterior
V.thyroldea Inferior

raus venosus juguli


V. auricularls posterior Vcervicalís profunda
ulbus
Voccip t talis Vjugularis interna
v.jugularís
Vretromandibu taris
Inferior
-V. faci a lis isubclcNia
Vv.

V. verte b ralis ^llngualis

Vcervicalís profunda

Vjugularis externa V.thyrofdea superior

//
V.cervicalts _____
aseendens
. Vcervicalís superficiali

V.transversa colli-^444 brachiocephalicae


dextra et sinistra
V.suprasoapulari Vena cava
superior

durei mater (ce vor


fi studiate la
vascularizația
encefalului) și
V intercosta lis V.v thoracicae internae vene ce adună
V.axlllaris suprema sângele din
regiunile
superficiale și
de la viscere
Fig.53 - VENELE GÂTULUI (după Lanz)
ale capului și gâtului.
V.juguliră internă este încrucișată apoi
Vv.faringiene (vv.pharyngeae) aduc sângele
anterior, de pântecele al digastricului, iar inferior la
venos colectat din pereții faringelui prin plexul
limita trigonului carotic, de ni omohioidian. între cei
doi mușchi v,jugulară interna are raporturi posterioare faringian (plexus pharyugeus) și de asemenea primește
cu procesele transverse cervicale, cu mm.scaleni, cu w.meningiene (w.meningeae), mici ramuri venoase
plexul cervical și n.frenic. Medial, se află carotida care vin de la dura mater. Vv.faringiene se pot vărsa
internă și apoi cea comună. între venă și artera se află în vv.linguală, tiroidiană superioară sau facială.
n.vag. Anterior, are raporturi cu E/ingw«/o'(v.linguaIis) se formeazăprin unirea
m.stemocÂeidomastoidian, cu aa. auriculară posterioară, mai multor afluenți: w. dorsale ale limbii (w.dorsales
occipitală, stemocleimastoidiană și ansa cervicală. linguae), v.comitanta (însoțitoare) a n.hipoglos
inferior de m.omohioidian, vena devine mai
profundă, având anterior m.stemocleidomastoidian și
mm.infrahioidieni. Este încrușită de asemenea de
V.jugulară internă are ca afluenți sinusurile

100
(v.comitans n.hypoglossi), v.sublinguala palpebrală medială din v.angulara (v.angularis)
(v.sublingualis) și v.profundâ a limbii (v.profunda vv.supratrohleare (vv.supratrochlearis) ș
linguae). v.supraorbitală (v.supraorbitalis). De la comisuri

Sinus sag iitalis superior

i nasofrontal is

Confluens
si nu um

Sinus cave
.angularis

Sinus sigmoldeus


Plexus pterygoideus ifcibialis superior

Vocclpitalis
Vmaxillaris

V temporalis
sLperfiaalis
1
IÂV
A
(111 V labia Ils Inferior
V.cervicalis
profunda
Vv pharyngeae
' -V submentalfe
V retromandibulari s M V.tacîalis V.comitans n.iypoglossi
V.tfyroidea superior
Vjugularis externa- V jugularis interna

Fig.54 - VENELE CAPULUI (după Pemkopf)

V.tiroidianasuperioara (v.thyroidea superior) coboară prin șanțul nazogenian, pe sub m .zigomati


începe la polul superior al glandei tiroide, încrucișează pe fața anterioară a maseterului până la margine
anterior carotida comună și se varsă singura sau inferioară a corpului mandibulei. Pe tot acest traie
împreună cu faciala în v.jugulară internă, în aria v.facială, mai puțin sinuoasă, se află posterior c
trigonului carotic. Are ca afluent v.laringiana arteră. La marginea inferioare a mandibulei traiectul
superioare (v.laryngea superior). diferă de al arterei. Astfel, artera înconjoară și tre<
Vv.tiroidiene medii (w.thyroideae mediile) medial de glanda submandibulară, iar vena latera
aduc sângele din partea inferioară a lobilor tiroidieni. După ce se unește înapoia unghiului mandibulei <
Ele se varsă direct în jugulara, ia locul unde aceasta v. retro-mandibulară, se varsă în v.jugulară intern
este încrucișată de m.m.omohioidian. singură sau împreună cu w.tiroidiana superioară
V. sternocleidomastoidiană linguală. Pe tot acest traiect v.facială are numere
(v.stemocleidomastoidea) aduce sângele din mușchiul afluenți: w.palpebrale superioare (w.palpebra
omonim și se deschide în jugulară sau în una din superiores), w. nazale externe (w.nasales extemes
ramurile de mai sus. w. palpebrale inferioare (w.palpebrales inferioare
V.facialâ(v.facialis) se formează la comisura v.labial(f superioara (v.labialis superior), w.labia

101
inferioare (w.labiales inferiores), v.facială profundă pterigoidian există o altă anastomoza între
(v.faciei profunda), ramuri parotidiene (nuni w.superficiale și sinusurile durei mater. Astfel, el
parotidei), v.palatină externă (v.palatina externa), și comunică cu v.facială prin v.facială profundă, iar cu
v. submentală (v.submentalis). sinusul cavernos prin afluenții săi.
La vena facială trebuie remarcată anastomoza V.JUGULARA EXTERNĂ (v.jugularis
sa prin v.angulară, cu oftálmica ce se varsă în externa) se formează în grosimea glandei parotide din
sinusurile venoase ale encefalului (sinusul cavernos). v.occipitală (v.ociipitalis) și v.auricularăposterioară
Cunoașterea acestei anastomoze între venele feței și (v.auricularis posterior). Se proiectează pe o linie ce se
venele endocraniene, are o mare importanță practică. întinde între unghiul mandibulei și jumătatea
Astfel, la deschiderea colecțiilor purulente din regiunea claviculei. Este inițial profundă în glanda parotidă,
feței, se impune evitarea intervențiilor sângerânde, apoi devine superficială pe m.stemocleidomastoidian
preferându-se folosirea electrocauterului sau a pe care-1 încrucișează, trecând în fosa supraclaviculară
bisturiului electric. Aceasta, pentru a preîntâmpina o mare. Ea devine din nou profundă, perforând lama
embolie septică, pe venele feței, care poate duce la superficială a fasciei cervicale și se varsă în
trombozarea unor sinusuri venoase ale durei mater și v. subclavie sau în unghiul dintre acesta și v.jugulară
în special trommoza sinusului cavemos, cu urmări internă. V.jugulară externă este acoperită de
grave. m.platysma și piele și este încrucișată de ramurile
Cele trei vene importante descrise mai sus, și cutanate ale plexului cervical. Ea are un calibru invers
anume: v.facială, v.linguală și v.tiroidiană superioară proporțional cu v.jugulară internă. Poate prezenta la
se pot vărsa în v .jugulară internă separate, sau uneori vărsare două valvule și aderă ÎN traiectul ei de fascia
unite într-un trunchi venos, trunchiul tirolingofacial cervicală, când o traversează. Mai primește ca afluenți
(neomologat în N.I.). înainte de vărsare v.suprascapulară (v.scapularis) și
Un alt afluent important al v.jugulare interne w. transverse ale gâtului (w.transversae colii).
este și: V.jugulară externă este folosită în clinică, în
v.retromandibulară (v.retromandibularis). Ea special la copii, pentru puncții venoase. Puncționarea
se formează înapoia colului mandibulei din ei impune anumite condiții datorită unor posibile
w. temporale superficiale (w.temporale superficiales) accidente. Se știe că fiind deasupra cordului, v.jugulară
și w.maxilare (w.maxillares). V.retromandibularăse externă are în interior o presiune sanguină redusă,
varsă în v.jugulară internă, singură sau după unirea cu aproape de O sau negativă, existând pericolul aspirării
v.facială și prezintă o anastomoza cu v.jugulară aerului în vas, ducând la embolii gazoase. Același
externă. Ea se formează în grosimea glandei parotide, pericol există și in secționările accidentare ale venei,
având profund a.carotidă externă, iar superficial planul la care se impune pansarea rapidă a capătuluoi inferior
nervos format de n.facial. V.retromandibulară prin după secționare, datorită aderenței la fascia cervicală,
afluenții săi colectează sângele din următoarele vene: lumenul ei rămâne deschis, aerul fiind aspirat datorită
v. temporalăsuperficială se află în regiunea temporală, presiunii negative din venă.
înaintea pavilionului urechii și este situată anterior față CÿW Ujugulară anterioară (v.jugularis anterior) se
de n.auriculotemporal și posterior de a.temporală formează în partea suprahioidiană a regiunii anterioare
superficială. Ea colectează sângele din regiunile a gâtului. Coboară vertical de o parte și de alta a liniei
superficiale ale craniului și mai primește ca afluenți mediane până deasupra sternului și se curbează lateral
v. temporalămedie (v.temporalis media) și v.transversă în unghi drept, vărsându-se de obicei în v.subclavie
a feței (v.transversă a faciei). sau mai rar în jugulara externă, după ce a perforat
Vv. maxilare însoțesc pe un scurt traiect lama superficială a fasciei cervicale. între cele două
a.maxilară. Ele provin din plexul pterigoidian (plexus w .jugulară anterioară se află uneori la 1-2 cm superior
pterygoideus) ce însoțește în cea mai mare parte de manubriul sternal, o anastomoza transversală, arcul
a.maxilară. în el se varsă w.meningiene medii venos jugular (arcuș venosus juguli).
(w.meningeae mediae), w.temporale profunde V.SUBCLAVIE (v.subclavia) este situat
(w.temporales profundae), v. canalului pterigoidian anterior de arteră, de care este despărțită prin m.scalen
(v.canlis pterygoidei), w.auriculare anterioare anterior și prin planul nervos format din n.vag, ansa
(vv.auriculares anteriores), vv.parotidiene subclavia și n frenic. Inferior, pe prima coastă,
(w.parotideae), w. articulare temporomandibulare determină șanțul venei subclavii, anterior de cel al
(w. articulares temporomandibulares), w.timpanice arterei. Anterior are raporturi cu m.subclavicular, cu
(v.tympanicae) și v.stilomastoidiană clavicula și cu inserția claviculară a
(v.stylomastoidea). m.stemocleidomastoidian.
Aceste vene adună sângele din teritoriul
arterelor omonime. De remarcat că prin plexul
9Q
V.subclavie poate fi puncționată și descoperită și profund, chiar sub m.slenius al capului. Sunt îr
supra- și infraclavicular, în scopul perfuziilor, număr variabili de 2-5 ganglioni. Cei superficiali sun
transfuziilor sau recoltărilor de sânge, când venele în raport cu ramurile arterei occipitale și cu n.occipită
periferice sunt colabate. mare, acesta explicând nevralgia pe traiectul nervulu
în adenite (inflamații) ale ganglionilor occipitali. E
V.subclavie are ca afluenți w .pectorale,
adună limfa din tegumentul regiunii occipitale, iai
v.scapulară dorsală și uneori v.toracoacromială. vasele eferente drenează în gg.limfatici cervical
profunzi.
' gg.limfatici retroauriculari (nodi lymhatic
Limfaticele capului și gâtului retroauricularis) denumiți în nomenclaturile vechi ș

Nodi lymph,
occipitales

Nodi lymph,
retroauriculares Nodi lymph,
buccales

Nodi lymph, parotidei


superficiales, profundi

Nodi lymph, cervicales profundi odi lymph,


submentales

Nodi Jy mph. Nodi lymph, mandibulares


su b mandíbula res

Fig.55 - LIMFATICILE CAPULUI (după Pernkopt)

GANGLIONII LIMFATICI gg.mastoidieni, sunt mai slab reprezentați numeric. S<


Gg.limfatici ai capului prindispoziția lor găsesc superficiali pe inserția m .stemocleidomastoidiai
generală formează un adevărat cerc limfatic în jurul și pot lipsi în 50% din cazuri la adulți. Colecteaz
limitei sale inferioare, începând din regiunea occipitală limfa din regiunea parietală a craniului și de 1
până în regiunea mentonieră. tegumentul urechii. Vasele eferente se varsă îi
Gg.limfatici ai capului gg.parotidieni, sau în gg.cervicali profunzi, peroram
gg.limfatici occipitali (nodi lymphatici sau ocolind inserția m.stemocleidomastoidian.
occipitalis) sunt așezați sub linia nucală inferioară. în gg.limfaticiparotidieni superficiali și profunz
general se află superficial de m.trapez, dar ise pot găsi (nodi lymphatici parotidei superficiales et profundi

91
sunt în raport cu glanda parotidă. Cei superficiali se profunzi.
găsesc între gladă și fascia parotidiană, înaintea în interiorul cercului limfatic, format din
tragusului, de-a lugul vaselor temporale superficiale. ganglionii descriși se află următoarele grupe
Ei adună limfa din regiunile: parietală, temporală, ganglionare:
frontală, de la pleoapa superioară și jumătatea laterală gg.limfatici retrofaringieni (nodi lymphatici
a ploapei inferioară, de pe fața dorsală a nasului, de la retropharyngei) se găsesc posterior de faringe, cuprinși
buza superioară, pavilionul ureghii și conductul auditiv în spațiul dintre aceștia și lama provertebrală a fasciei
extern.
gg.submandibulari sau în lațul ganglionilor cervicali

Gg.parotidieni profunzi se găsesc în grosimea și două grupuri laterale. Prin vasele aferente ei aduna
glandei parotide, în special în vecinătatea v.jugulare limfa de la cavitatea nazală și de la sinusurile
externe și n.facială. Ei primesc limfa de la glanda paranazale, de la palatul dur și vălul palatin, de la
lacrimală, glanda parotidă, tuba auditivă, de la mucoasa cavum-ului timpanic, și de la partea nazală și
cavum-ul timpanic, de la fosele nazale și de la vălul orală a faringelui. Vasele egerente drenează în partea
palatin. Vasele aferente drenează în gg.cervicali superioară a lanțului gg.cervicali profunzi Aceste vase
profunzi din partea profundă a glandei parotide, la trec posterior de gg .cervical superior al simpaticului și
gg.cervicali superficiali și la gg.jugulodigastric; mănunchiul vasculonervosal gâtului.
gg.limfatici mandibulari și submandibulari Cunoașterea topografiei și aferențele
(nodi lymphatici mandibulares et submandibulares) se gg.retrofaringieni au mare importanță practică. Situația
găsesc sub marginea nferioară a corpului mandibulei. profunda, implică examinarea lor precoce în toate
Unii sunt superficiali în raport cu fața externă a infecțiile teritoriilor aferente. Acesta se face prin
glandei submandibulare, iar alții profunzi între glandă inspecția și palparea peretelui posterior al faringelui,
și mjnilohioidian. Gg.limfatici submandibulari adună prin cavitatea bucală. Inflamația (adenita) urmată de
limfa din glanda submandibulară și sublinguală, din supurația și abcedarea lor, poate fi urmată de migrarea
mucoasa gingivală și dinți, de la obraz și de la partea colecției purulente până în mediastin, prin țesutul
dorsală a nasului. Vasele lor aferente drenează în conjunctiv lax aflat înapoia faringelui și a esofagului.
gg.limfatici cervicali profunzi; gg.limfatici bucali (nodi lymphatici buccales)
gg.limfatici submentali (nodi lymphatici se găsesc la nivelul feței subcutanat, intercalaț pe
submentales) se găsesc situați între pântecele anterior traiectul vaselor limfatice faciale, ce însoțesc artera și
ale celor doi mm.digastrici pe fața superficială a vena. Puțini numeroși și inconstanți acești gg.limfatici
m.milohioidian, între menton și osul hioid. Ei drenează se pot găsii la locul unde duetul parotidian perforează
limfa de la vârful limbii, de la incisivii inferiori și buccinator sau infraorbitar, sau în șanțul nazogenian.
gingia care acoperă, de la buza inferioară și din etc. Ei adună limfa din teritoriile învecinate, iar vasele
regiunea mentonieră. Vasele eferente se varsă în
cervicale. Ei au fost grupați clasic într-un grup median

92
lor eferente se varsă în gg. submandibulari; număr și poziție, nerecunoscute de NI.
gg. limfatici linguali (nodi lymphatici linguales) Astfel Rouvière descrie mai multe subgrupe
se afla distribuiți pe vasele limfatice ce însoțesc artera cum ar fi: prelaringian, tiroidian, pretiroidian,
și vena linguală. Ei drenează limfa de la limbă, sunt pretraheal, recurențial, suprasternal, etc. Aceste grupe
inconstanți ca număr și poziție. ganglionare au fost descrise de Bartels ca gg.anterior

Fig.57 - LIMFATICELE GÂTULUI (dupa Lanz)


Gg.limfatici ai gâtului v.jugulare interne. Sunt în număr mare, 10-15
Gg.limfatici ai gâtului sunt așezați în doua ganglioni, situați în general pe partea laterală și apoi
lanțuri verticale de-a lungul venelor jugulară internă și posterioară a venei. Drenează limfa din gg.limfatici ai
externă (NI.). capului, din gg.cervicali superficiali și gg.viscerali ai
gg.limfatici cervicali superficiali (nodi gâtului. Lanțul ganglionar se întinde de obicei de la
lymphatici cervicales superficiales) se găsesc așezați locul unde jugulara este încrucișată de pântecele
de-a lungul v.jugulare externe, pe fața laterală a posterior al digastricului, până la locul unde este
rn.stemocleidomastoidian. își au originea în încrucișată de m.omohioidian. Dintre gg.profunzi, doi
gg.parotidieni și se varsă în partea inferioară a gâtului
sunt constanți, mai mari și prezintă importanță
în gg.cervicali profunzi.
practică:
In regiunea anterioară a gâtului au fost
descrise clasic mai multe grupe ganglionare
juxtaviscerale, inconstante ca număr și poziție ca
profunzi.
gg.limfatici cervicali profunzi (nodi lymphatici
cervicales profundi) formează un lanț de-a lungul

93
gg.linrfaticjugulodigastric (nodus lymphaticus prin ganglionii de pe traiectul n.accesor din regiunea
jugulodigastricus) (Kuttner) este de obicei cel mai între occipitală și mastoidiană și regiunile profunde ale cefii.
digastric și v.jugulară internă. Prin vasele aferente el Vasele eferente se adună într-un trunchi limfatic mare,
primește limfa de la partea posterioară a limbii. Poate trunchiul jugular care se varsă în duetul limfatic drept
fi evidențiat prin disecție; sau în canalul toracic în stânga.
gg.limfatic juguloomohioidian (nodus VASELE LIMFATICE
lymphaticus juguloomohyoideus) care după cum îi Vasele limfatice ale capului și gâtului
spune și numele se află deasupra încrucișării dintre formează o rețea care adună limfa din teritoriile
m. omohioidian și v. jugulară internă. Primește limfa aferente, în grupele ganglionare descrise. Ele sunt
direct sau prin intermediul gg.submentali de la vârful sinuoase și însoțesc în general trunchiurile venoase.
și marginile limbii. Explorările recente limfografice au arătat că alături de
Conoașterea topografiei acestor ganglioni căile limfatice descendente cervicale, există și căi
prezintă importanță practică mai ales în forme de anastomotice transversale, ce leagă lanțurile
debut ale neoplasmelor de limbă. ganglionare între ele.
în regiunile profunde ale gâtului au mai fost Gg.limfatici cervicali profunzi reprezintă în
descrise clasic două lanțuri ganglionare (neomologate general ultima stație de releu. Vasele lor eferente se
în N.I.) și anume: umil pe traiectul ramurii externe a adună în regiunea inferioară a gâtului în trunchiul
n. accesor, format din 5-10 ganglioni, situați profund jugular (truncus jugularis) aflat pe partea laterală a
de m.stemocleidomastoidian. Superior, ei formează o porțiunii terminale a jugularei interne. în dreapta ele se
masă comună cu cei cervicali profunzi de care se unește cu trunchiul subclavicular și trunchiul
depărtează progresiv, lateral. Al doilea lanț limfatic bronhomediastinal pentru a forma duetul limfatic drept
este situat de-a lungul vaselor transverse ale gâtului, (ductus lymphaticus dexter) care după o lungime de
între gg.cervicali profunzi și cei de pe traiectul aproximativ 1 cm se varsă în unghiul format de
accesorului, închizând astfel un triunghi. Cel mai v.jugulară internă și v.subclavie. In stânga trunchiul
medial ganglion al acestui lanț a fost descris sub jugular se varsă în crosa canalului toracic (ductus
numele de ganglionul Wirchoff-Troisier și prezintă thoracicus). Uneori se poate vărsa separat în unghiul
importanță prin faptul că este invadat în procesele format de v.jugulară internă și subclavie stângă.
neoplazice gastrice, fiind uneori unul din semnele Noțiunile amănunțite și de mare importanță
revelatoare ale diagnosticului. practică despre drenajul limfatic al viscerelor capului
Vasele aferente ale gg.cervicali profunzi adună și gâtului, vor fi dezvoltate la fiecare organ în parte.
limfe din regiunile anterioare ale capului și gâtului, iar

94
NERVII CAPULUI ȘI GATULUI

Nervii cranieni asemănători celor din ganglionii spinali, ale căror


prelungiri periferice culeg stimuli de la receptori, pe
Nervii cranieni sunt în număr de zece perechi când prelungirile centrale pătrund în trunchiul cerebral,
la poikiloterme și de douăsprezece perechi la unde foc sinapsa cu deutoneuronii din nucleii senzitivi.
hameoterme, numerotate cu cifre romane. Numerotarea Fibrele aferente culeg sensibilitatea din
lor s-a făcut în ordinea ieșirii prin găurile bazei teritoriul somatic prin fibre somatoaferente
craniului. Ei au fost denumiți după funcție (olfactiv, (somatosenzitive) și din teritoriul visceral prin fibre
optic, oculomotor, vestibulocohler), după caracterele visceroaferente (viscerosenzitive). Fibrele
morfologice (trigemen), după raporturi (hipoglos), sau somatoaferente culeg sensibilitatea somatică specială
după teritoriu (facial, glosofaringian). Perechea I-a este (stimuli legați de schimbarea poziției corpului sau
formată de nn.olfâctivi; perechea a Ii-a: nn.optici; stimuli sonori, ex.perechea a VlII-a) sau sensibilitatea
perechea a IlI-a: nn.oculomotor, perechea a IV-a: somatică generală. Acesta din urmă, culege stimulii
nn.trohleari, perechea a V-a: nn.trigemeni; perechea a exteroceptivi și proprioceptivi. Stimulii exetroceptivi
Vl-a: nn.abducens; perechea a Vil-a: nn.faciali; de la nivelul capului și gâtului sunt culeși în special de
perechea a VlII-a: nn.vestibulocohleari; perechea a n.trigemen, care în evoluție își întinde teritoriul de
IX-a: nn.glosofaringiem; perechea a X-a: nn.vagi; distribuție și la nivelul cavității bucale, înglobând și
pereche a XI- a: nn.accesori și perechea a XH-a: regiunile cutanate ale nn.facial și glosofaringian.
nnhipogloși. N.trigemen culege și stimuli proprioceptivi de la
Cu excepția primelor două perechi, care nivelul extremității cefalice, preluând în cursul
reprezintă prelungiri ale creierului, ceilalți aparțin evoluției fibrele de acest tip de la ceilalți nervi
trunchiului cerebral, fiind ciule de legătură între acesta cranieni. Fibrele visceroaferente culeg
și periferie. Nervii cranieni sunt omologi nervilor interoceptivitatea (fibre visceroaferente generale) și
spinali și prezintă unele particularități. în primul rând totodată sensibilitatea gustativă (fibre visceroaferente
perechile a m-a, a IV-a, Vl-a, a Xl-a și a XHI-a - speciale). Ultima este culeasă de nervii facial,
nervii ventrali - cu originea în nucleii corespunzători glosofaringian și vag.
grupului antero-medial din coamele anterioare ale în ceea ce privește fibrele eferente, ele
măduvii spinării sunt nervi exclusiv motori. Ei se formează nervii motori și componenta efectoare a
distribuie mușchilor derivați din mezodermul cefalic. nervilor micști. Ele au originea în nucleii motorii din
Perechile a IlI-a, a IV-a și a Vl-a sunt nervi trunchiul cerebral și se clasifică în somatoeferente și
epibranhiali și inervează musculatura epibranhială visceroeferente. Fibrele somatoeferente inervează
derivată din mezodermul migrat în jurul globului mușchii voluntari, striați, proveniți din mezodermul
ocular. Nhipoglos este nerv hipobranhial, care cefalic și aparțin nervilor oculomotori, trohlear,
inervează musculatura hipobranhială, din care se abducens, accesor și hipoglos. Vibrele visceroeferente
dezvoltă mușchii limbii. N.accesor este un nerv spinal sunt de două tipuri: fibre visceroeferente
înglobat la nervii cranieni. preganglionare, pentru mușchii netezi și viscerelor, ai
Perechile I-a, a D-a, și a VlII-a sunt nervi vaselor sanguine și pentru glande și fibre
exclusiv senzoriali. Restul nervilor cranieni, adică visceroeferente brahiomotorii destinate musculaturii
perechile a V-a, a Vil-a, a IX-a, și a X-a - nervii viscelare derivate din mezodermul arcurilor branhiale
dorsali - sunt nervi micști asemănându-se mai mult cu (mușchii masticatori, ai mimicii, ai deglutiției). Deși
nervii spinali. Ei inervează derivatele arcurilor mușchii din urmă sunt striați, ei sunt atașați mușchilor
branhiale, și anume nervul trigemen, derivatele viscerali. La origine, ei reprezintă părțile anterioare și
primului arc, nervul facial, ale celui de al Il-lea, nervul posterioare ale unei pături musculare, care a re
glosofaringian, ale celui de al IlI-lea, iar nervul vag, originea în peretele tubului digestiv. Inițial au rol în
ale arcurilor IV, V, VI. Ei sunt formați atât din fibre pomparea apei prin branhii. La pești acești mușchi
aferente, cât și din fibre eferente. Fibrele aferente au striați se întind până la cardia, pe când ia vertebratele
originea în gg.senzitivi epibranhiali de pe traiectul superioare se găsesc până la jumătatea esofagului.
nervilor, ganglioni situați fie în apropierea exobazei, Parțial, ei servesc și funcției de relație (mimică, fonație
fie chiar în interiorul craniului (ex. gg.trigeminal).
Aceștia ganglioni conțin neuroni pseudounipolari,

95
etc.). Fibrele visceroeferente preganglionare fac Perechile I-a, a Il-a și a VIH-a, precum și
sinapsa într-un ganglion parasimpatic extranevraxial de traiectul și conexiunile intranevraxiaie ale nervilor

.AiMvs o/fac/orfaas

^PracMs ofafae/orrfas

Po/as faemfaorafas

¿fafacaa Me rafas
fa-j.—P opfacas
¿’Aid&wx op facam
I Tro,A fax Ofif/Cț/S
Corpas mam Mare. —fa • aca/omofofa'/ v
S
fa.trccMearfaa
Pofís
. fa. trígem/Ms
-Rafarfa pen sor fap-
'^A a fa fax mo/orfaa.
AttÁ/ncvfys pert ----fa. adfaueeris
AeOarfS mear US
Ma cAorpfaa^ot . .sialo--
vearr/cafa Quarto zV, gfaossop%aryü^eas
Aecetsus Me-r fa. vagas
rafas *’'''"%£<,// ram fas fam efaafafare
01 fava oA/ocgaAaay

t/fa^p/pfal.accesortfas crap/-
Ra "
Rafa faces
sp/faa-
face '

Fig.58 - ORIGINILE APARENTE ALE NERVILOR CRANIENI

pe traiectul nervului. NERVUL OCULOMOTOR (uC'


Nervii cranieni se mai deosebesc de nervii (nervus oculomotorius)
spinali prin faptul că fibrele aferente și cele eferente
nu sunt separate de regulă în două rădăcini și prin N.oculomotor are originea reala a fibrelor
aceea că o parte fibrele lor se încrucișează în trunchiul somatomotorii în mezencefal în necleul n.oculomotor
cerebral. In plus, nervii cranieni conțin în special fibre (nucleus n.oculomotorii), iar a celor parasimpatice în
visceroeferente și mai puțin fibre somatoeferente, nucleul accesor - autonom - (nucleus accesorius -
excepție de la aceasta făcând n.trigemen. autonomicus) situat anterior de primul. Originea
în ansamblu, fibrele somatomotorii prezintă o aparenta se afla în fosa interpedunculară.
origine reală, care este sediul pericarionilor, situați în După ieșirea din nevrax, nervul oculomotor se
nucleul somatomotor din trunchiul cerebral. Originea găsește în spațiul subarahnoidian, învelit într-o teacă
aparentă a acestor fibre (nervi) este locul în care pială propie, dura mater formând o teacă comună
acestea ies din nervax. Nervii senzitivi prezintă o nn.oculomotor, trohlear și abducens. La acest nivel, cei
terminație aparentă la suprafața trunchiului cerebral și trei nervi se găsesc așezați pe partea bazilara a
o terminație reală în nucleii senzitivi ai acestuia.
Originea lor se află în protoneuronii receptori din
ganglionii senzitivi situați pe traiectul nervilor.
cranieni vor fi descrise în volumul "sistem nervos
central și organe de simț".

96
occipitalului, acoperiți de trunchiul cerebral. Medial de se vor găsii nervii: oculomotor, frontal, lacrimal,
ramura superioare a n.ocuiomotor, n.nazal și ramura
inferioara a n.ocuiomotor.
P.oDÓ/a/fín/ea Traiectul ninocolomotor, trohlear, abducens și
'rec. cbho/'t/eai at/tfevor oftalmic în sinusul cavernos explică paralizia lor
M oe</Jo/no/of/uj globală sau parțială în anevrismele a.cantidei interne
și în tronboflebitele de sinus. Pe de altă parte, paralizia
<4. c<vo//j w/erna lor totală sau parțială poate apare în leziuni ale bazei
craniului (tumori, fracturi), putând rezulta
oftalomoplegii totale.

Hg.59 - SINUSUL CAVERNOS - schema (dupa GRANT)

’.frocA/earu
• aAd</cens
Â/. opA/a/m/eus
G/bt/S 4p>beOO/ofa//i
M mM/Z/ar/j

n.ocuiomotor se află a.comunicanta posterioare, iar


lateral ntrohlear și apoi n.trigemen. La emergența lor
cei doi nervi oculomotori sunt separați de partea
terminală a a.bazilare. în continuare, n.ocuiomotor
în periarterita luetică.
împreună ou nn.trohlear și abducens se
îndreaptă lateral, având traiect ascendent pe fața
posterioare a stâncii, temporalului, trecând pe sub
sinusul pietros superior. El străbate dura mater; la
acest nivel din partea supero-medială spre cea
infero-laterală se succed nn.oculomotor, trohlear,
oftalmic și abducens.
în continuare el pătrunde în sinusul cavernos,
la nivelul proceselor clinoide anterioare. în partea
posterioare a sinusului nn.trohlear și oftalmic trec
lateral și apoi superior de n.ocuiomotor. în apropierea
ieșirii din sinus nn.oculomotor și oftalmic se împart în
ramurile lor terminale, încât în partea cea mai
anterioară a sinusului cavernos în sens supero-inferior

97
Ramurile n.ocuiomotor. în apropierea fisurii
orbitale superioare n.oculomotot se împarte în două

zy. froe^kant.

A/-
(radñt sema)
V,
A/- opZrtaZm/ac/s aZ><Zt/ees>
s
Gl.

: rroc/>¿ear/i
/K mancbbc/Zar/s

Hg.60 - NERVI CRÂNCENI (ILVI) ÎN FOSA CRANIANA MEDIE (după GRANT)

încrucișează aa. cerebel oase superioara și cerebrală ramuri, una superioare și alta inferioară. Ramura

posterioare. Acest raport cu vasele explică afectarea sa superioara (ramus superior) trece superior de inelul

98
tendinos comun, lateral și apoi superior de a.oftalmică Fibrele preganglionare se desprind în orbită
și. de n.optic, alipită de fața inferioară a m.drept din ramura pentru m.oblic inferior, constituind
superior. Ea inervează mm.drept superior și ridicător rddâcina oculomotorie (radix oculomotoria) a
al ploapei superioare, neuronii săi de origine ganglionului. Fibrele sale ajung pe calea nn.ciliari
găsindu-se în partea superioară a nucleului scurți (nn.ciliares breves) la mm.ciliar și sfincter al

■¡/dotS/s A. efAmorc/a2/s
an fervor 7oré//a¿/f
a/iAm-or
surora. orĂr/a/rs
S/'nuj /Torría/Ts

/?. reefas
Zf o¿//ge/í/.s s
per/or Țsecrj 67' 7acr/maJ/s
67. 7acrr/naJ/s
M /pcrvjna.-
7/s
rr.
A'/'ud
ehiearrS
ff.r»
Safa.

dcd/s poiferrbr

troa/deajv's

7>roc a.'i.i.yor
opf/ecrs

Fig. 61 - ORBITA - VEDERE SUPERIOARA «Jupa GRANT)


n.oculomotor. Ramura injferi<x?ra“(ramus inferior) trece cristalinului și fibre vasodilatatoare.
prin partea inferioară a inelului tendinos comun, între Gg.ciliar primește ramura comunicanta cu
n.nazociliar situat medial și n.abducens situat lateral. nervul nazociliar (ramus communicans cum
Ea inervează mm.drept medial, oblic inferior și drept n. nasociiiari) din n.oftalmic, care conține fibre ce
inferior, neuronii de origine fiind dispuși în nucleul ajung în ganglion prin nn.ciliari scurți, reprezentând
n.oculomotor în sens rostro-caudal pentru fiecare din dendritele protoneuronilor din gg.trigeminal. Pe
aceștia, caudal de cei ai ramurii superioare. Din această cale este asigurată inervația sensitiva a corneei,
ramura pentru m.oblic inferior se desprinde rădăcina coroidei și scleroticei.
oculomotorie a gg.ciliar. Ganglionul ciliar i se mai descrie și o ramura
Gg.ciliar (gg.ciliare) este un ganglion mic simpatica (ramus sympathicus ad ganglion ciliare).
situat în orbită lateral de n.optic, de care este legat Fibrele simpatice venite pe această cale au neuronii
prin tracturi fibroase și medial de m.drept lateral. preganglionari în nucleii din coamele laterale ale
Deși acest ganglion este atașat din punct de măduvei cervicale (C7 - T2). După ce părăsesc măduva,
vedere morfologic n.oftalmic, funcțional el aparține spinării pe calea ramurilor comunicante, urcă prin
căii parasimpatice a n.oculomotor El constituie stația
în care fibrele preganglionare ale n.oculomotor cu
originea în nucleul accesor al acestuia fac sinapsa cu
neuronii postganglionari.
pupilei. Funcțional, această cale conține fibre
iridoconstrictuare, care produc mioză, fibre cu rol în
acomodarea la apropiere, având ca efect contracția
m. ciliar cu relazarea fibrelor zonulare și bombarea

99
ganglionii simpatici cervicali inferior și mijlociu și fac ale cărui fibre se încrucișează complet în trunchi.
sinapsă cu neuronii postganglionari în ganglionul Originea aparenta' se află pe fața posterioară a
cervical superior. Fibrele postganglionäre plecate de la trunchiului cerebral, inferior de coliculii cvadrigemeni
aceasta intră în alcătuirea plexului carotic intern. Din inferiori. După ieșirea din nevrax înconjura lateral
acest plex, la nivelul sinusului cavernos se desprind mezencefalul, trecând între puncte și lobul temporal,
fibrele care alcătuiesc ramura simpatică pentru inferior de corpul cerebelului. Astfel ajunge pe fața
ganglionul ciliar. Aceasta pătrunde în orbită prin inelul anterioara a penduculilor cerebrali, inferior de
/?asnas rnen/n-
g-ec/s frrteo'/asj A <sa//s anfer/or__
4í f/»frafroc67ear/s
Aamus coa>'n</r>'caris
fiam/ßqJjpe-
6 ral ei snrer/o-
ras
am/ nasa-
Mmax/7/arrs Tes ex/ern/
.

svperrores capes-rores

Fig.62 - GANGLIONUL CILIAR

A/p.^fery^opa/al/'n;
fiam/ a/veo/ares saper/ir,
res ^osArr'axes
/?. a¿veo2ar/s superior
mec/us
A. xyposr>a7/c^/cnr>po ■

tendinos comun și ajunge la mm.ciliar și dilator al (nervus trochlearis)


pupilei, având efecte inverse fibrelor parasimpatice.
Leziunile n.oculomotor, datorate proceselor N.trohlear are originea reala m mezencefal în
patologice care interesează diferitele sale porțiuni, se nucleul n. trohlear (nucleus n.trochlearis) situat inferior
manifestă prin ptoză palpebrală (datorită paraliziei de nucleul ocolomotor. El este singurul nerv cranian
m.ridicator al ploapei superioare), strabism vertical cu fracturile optice și superior de pedunculul cerebelos
limitarea ridicării globului ocular (datorită paralizei mijlociu.
m.drept superior), strabism extern divergent, diplopie Asemenea precedentului se găsește în spațiul
și limitarea aducției (prin parlizia m.drept intern), subarahnoidian, învelit într-o teacă pială proprie,
devierea în sus a globului ocular cu limitarea coborârii dublată la exterior de o teacă durată comună cu a
lui (datorită paraliziei m.drept inferior). Paraliziile pot nervilor oculomotori și abducens El pătrunde în
fi parțiale interesând numai unul din mușchi sau totale, cisterna, interpedunculară, între aa.cerebeloase
în acest din urmă caz, globul ocular proeminând superioara și inferioară. în continuare trece pe fața
anterior. La acest simpton se asociază midriază și posterioară a stâncii temporalului, pătrunzând în
dispariția reflexelor pupilare de distanță și lumină. sinusul. cavernos la nivelul proceselor clinoide
posterioare și pătrunde în orbită pm fisura orbitală
NERVUL TROHLEAR (¡V j superioară (pentru raporturile sale în aceste regiuni

100
vezi n.oculomotor).
N.trohlear trece în apropierea marginii
superioare a orbitei, superior de mușchii globului
oculari lateral de inelul tendinos comun, fiind așezat
medial de v.oftalmică și de nn.frontal și lacrimal.
Raportul sau în aceată porțiune cu pereții fisurii,
explică atât lezarea sa cât și a celorlalți nervi cu care
vine în raport în fracturile etajului anterior al bazei
craniului sau în meningioamele aripii mici a
sfenoidului (sindromul de fisura orbitală). în

101
continuare nervul trohlear trece superior de m .ridicător (impressio trigemini). La acest nivel dura mater
a ploapei superioare, încrucișează ramura superioară a cerebrală se dedublează formând cavitatea trigeminala
n.oculomotor și pătrunde în m.oblic superior pe fața (cavum trigeminale). Superior, ganglionul aderă la
laterală a acestuia. peetele cavității trigeminale. Structura lui intră neuroni

^,/V.ffJosso ■
p/rary/rtfifus
p. vacrc/s e/
/>a fcc- sor/e/s
-‘P.Aypcp/oi
Gecd-)

Fig.63 - NERVII CRANIENI LA BAZA CRANIULUI (dup« GRANT)

N.trohlear inervează m.oblic superior, lezarea extremității cefalice, pătrunzând în ganglioni prin
sai ducând la deplasarea superioară și laterală a marginea Iui anterioară.
g'iobului ocular, cu limitarea posibilității de coborârea Prelungirile centrale formează rddâcina
a. globului ocular, strabism și diplopie. Ultimele două senzitiva' (radix sensoria), care părăsește ganglionul
simptome apar când bolnavul încearcă să privească sub prin marginea lui posterioare, se alătură rădăcinii
orizontală, cauză pentru care ține capul înclinat pe motorii, făcând sinapsă cu deutoneuronii din nucleii
partea sănătoasa. terminale ai trigemenului situați în trunchiul cerebral,
-A în traiectul ei spre trunchiul cerebral rădăcina sensitivă
NERVUL TRIGEMEN ? i ț trece peste marginea superioară a stâncii temporalului
(nervus trigeminus) în fosa posterioare a bazei craniului.
Originea realaa fibrelor somatomotorii se află
N.trigemen este un nerv mixt, care a pierdut în în nucleul motor al n.trigemen (nucleus motorius
cursul evoluției atât fibrele visceroaferente cât și pe n.trigemini) din punte. Originea aparenta se afla
cede visceroeferente preganglionare. lateral de piramidele punții la unirea treimii superioare
Originea reala a fibrelor somatosenzitive se cu cele două treimi inferioare ale acesteia. Fibrele
afla în ganglionul trigeminal (Gasser). Ganglionul somatorii formează rădăcină motorie (radix motoria)
trigeminal (ganglion trigeminale) este ganglionul care se află medial și apoi inferior de rădăcina
epibranhial, fiind cel mai voluminos ganglion
cerebrospinal. El este așezat pe fața anterioară a stâncii
temporalului, pe care lasă impresiunea trigeminala
pseudounipolari, ale căror prelungiri periferice intră în
structura celor trei ramuri ale n.trigemen și culeg
stimuli cxtero- și proprioceptivi de la nivelul

102
sensitivă. în cavitatea trigiminală rădăcina motorie se sinusului cavernos (pentru raporturile din interiorul
găsește inferior de gg.trigeminal, cu care nu stabilește acestuia vezi n.oculomotor).
decât raporturi de vecinătate. N.oftalmic de următoarele ramuri:
Astfel, în traiectul lor intre trunchiul cerebral ramura pentru cortul cerebelului (ramus
și ganglionul trigeminal cele două rădăcini au raporturi tentorii) care se desprinde la pătrunderea nervului în
asemănătoare. Ele sunt învelite într-o teacă comuna sinusul cavernos, se îndreaptă posterior, inervând
formată de arahnoidă, în interiorul căreia fiecare este cortul cerebelului, partea posterioară a coasei
cuprinsă într-o teacă pială proprie. în fosa posterioară creierului, dura mater din fosa
anterioară a craniului, sinusurile
pietros superior, transversal și
drept;
n. lacrimal (n.lacrimaris)
'V si/praorA/TaJ/'s se desprinde din n.oflatmic la
M. nivelul sinusului cavernos. în
<Zi/7/C</forr;
re/npora//ș .Al peretele lateral al sinusului el se
Mxyqro/na. află între nn.frontal și trohlear
(’orempo - ■
răl/s JV. 7ac/'//r>ct7/'s situați superior și ramura
/V./zyqprna. /11 /v. 7/i/ra /rocAfe - superioară a n.oculomotor
7/eo rac/al situată inferior. Apoi, trece prin
"¿tâfâ"'-
£>c/ccaJ/'s fisura orbitală superioară, lateral
A/. occ/jo/Aă/'s .oasaS/s ex/er. de inelul tendinos comun și
/n superior de oftalmică,
A7. meo/af/'s pătrunzând în orbită, unde se
fyJV.opMaf/n/ce/i așează pe peretele ei lateral. La
acest nivel se găsește superior
/K /rax>6 yersc/s, i/j ~Af. /r>ax><//lbi//a7s3
o o/// drept extern, între acesta și
vasele lacrimale. N.lacrimal se
distribuie glandei lacrimale și
conjunctivei ploapei superioare.
El trimite ramura comunicanta
a bazei craniului cele două rădăcini se găsesc medial cu n.zigomatic (ramus
fig.64 - (NERVAȚIA SENZITIVA A FEȚII (schenut - dup« GRANT) communicans cum
de nn.facial și vestibulocohlear și lateral de sinusul n.zygomatico). Pe această cale
pietros inferior, acoperite de puncte și de fibrele parasimpatice preganglionare venite pe calea
aa.cerebeloase medie și superioară. îe marginea n.zigomatic de la gg.pterigopalatin inervează glanda
superioară a stâncii nn.facial și vestibulocohlear sunt lacrimală;
situați lateral de n.abducens, fiind încrucișat superior n.frontal (n.frontalis) este ramura mijlocie de
de sinusul pietros superior. La acest nivel ele străbat trifurcație a n.oftalmic. La origine, se află în peretele
dura mater și pătrund în cavitatea trigeminală; la unele lateral al sinusului cavernos fiind situat inferior de
mamifere orificiul lăsat prin dura mater poate fi n.trohlear și superior de n.lacrimal. N .frontal trece prin
osificat, reprezentând vestigiul locului inițial de ieșire fisura orbitală superioară, lateral de inelul tendinos
al nervului din craniul primordial, fapt care vine în comun ’ și de n.trohlear, fiind așezat medial de
sprijinul ipotezei originii extracraniene a ganglionului n.lacrimal. în continuare se îndreaptă spre aditus,
trigeminal. orbitae, în raport cu peretele superior al orbitei, între
N.trigemen are trei ramuri: oftalmic, maxilar acesta și m.ridicător al ploapei superioare. N.frontal dă
și mandibular. următoarele ramuri: n.supraorbital (n.supraorbitalis)
N.OFTALMIC (n.ophtalmicus) este un nerv care iese prin gaura surpaorbitală, înprățindu-se într-o
senzitiv fiind cea mai subțire și cea mai medială ramură laterală (ramus lateralis) pentru pleoapa
ramură a n.trigemen. La origine este cuprins într-o superioară și o ramura1 medială (ramus medialis)
prelungire a durei mater, fiind situat lateral de pentru pielea frunții; n.supratrohlear
nn.oculomotor, trohlear și abduscens; se îndreaptă apoi (n.supratrochlearis) care iese prin orbită supero-medial
de trohleea m.oblic superior, străbate m.orbicular al
ochiului și m.frontal, inervând partea medială a
anterior și medial pătrunzând în peretele lateral al

103
ploapei superioare și pirlea de la rădăcina nasului. ramuri nazale (râmi nasales): ramuri nazale interne
n.nazociliar (n.nazociliaris) este ramura (râmi nasales interni) pentru mucoasa situată anterior
medială de trifurcație a.n.oftalmic. El trece prin inelul de regiunea olfactivă, ramuri nazale laterale (râmi
A'mcuse-
■/n '•/C/./S

s<fW/a/ț -
‘I. .-> > 09 //■•>«"
J
M^aur/Zar/s
/}•'. ÎWAW/O - I
A'.e/.a./Ârâvtar-
/pfyMtor
7/Î/. aJeo/<zr/s
i/7arț_ sc/perrares, po-sfe-
7/. pPi'eaPz?y$\
rr>/'<sr/co^^
J. pda/sr?a. ¿na/or
A'. Anyo7>yo/</eâs%
J4. max/HaP/'s.
/?. p/e r ypo/av
șyj /»ec/r'a/rS /T. AuecctJ/s
/Y 7/ cx-./s s

Fig. 65 - RAMURILE N.TRIGEMEN ÎN FOSA


INFRATEMJPORALA (după GRANT)

teridios comun, superior de rădăcina simpatică a externa (ramus nasalis extemus) pentru lobului
gg. ciliar, se așează lateral de ofialmică și de n.optic, nasului; n.infratroheal (n.infratrochlearis) continuă
s.ituându-se apoi între mm .drept superior și obl ic traiectul n.nazociliar de trohleea m.oblic superior,
superior. terminându-se prin ramuri palpebrale (râmi
Ramurile sale sunt, ramura comunicanta cu pelpebrales) pentru pleoapa superioară.
ganglionul ciliar (ramus communicans cum ganglione N.MAXILAR (n.maxillaris) inervează cutanat
ciliari) care se îndreaptă spre ganglionul ciliar (vezi etajul mijlociu al feței, cuprins între comisurile
n.oculomotor); nn.ciliari lungi (nn.ciliares longi) în palpebrală și bucală, mucoasa superioară a cavității
număr de 2-3 inervează sensitivi sclerotica, coroida, bucale și dinții superiori. El este format din
irisul și comea; n.etmoidal posterior (n.ethmoidalis prelungirile periferice ale neuronilor pseudounipolari
posterior) care pătrunde prin gaura etmoidală din gg.trigeminal. La originea sa din ganglioni se află
posterioară, inervând mucoasa sinusului sfenoidal și a între n.oftalmic situat medial și n.mandibular situat
celulelor etmoidale, precum și duramater de la nivelul lateral. Apoi, se îndreaptă anterior și lateral spre gaura
lamei ciuruite; n.etmoidal anterior (n.ethmoidalis rotundă, trecând lateral de sinusul cavernos, cuprins în
anterior) părăsește orbita trecând prin gaura etmoidală canalul fibros care prelungește cavitatea trigeminală. în
posterioară însoțit de artera omonimăși așează sun dura această parte a sa este acoperit de lobul temporal.
mater pe lama ciuruita. Apoi, părăsește fosa anterioara
a craniului și printr-o gaură etmoidală pătrunde în
cavitatea natală unde se ramifică în următoarele
nasales laterales) pentru mucoasa peretelui lateral al
cavității nazale, ramuri nazale mediale (râmi nasales
mediales). pentru mucoasa septală și ramura nazala

104
Prin gaura rotundă, nervul maxilar pătrunde în terminându-se în ganglionul
fosa pterigopalatină așezându-se pe peretele ei omonim;
superior. Raporturile cu planul infratemporal al aripii n . z i g o m a t i c
(n.zygomaticus) se desprinde
inferior de gaura rotundă și
pătrunde în orbită prin fisura
orbitală inferioară, lateral de
. Co/?cÂa nasaJ/'s me-c'/a n.infraorbital. în continuare
Co/urAa rasaj/s /dfer/ar
intră în gaura
<4< aasapa7a//r>as
Cg./¿eryyoya.¿a/ifiun zigomaticoorbitatală dând
ramurile: ramura
.da/nroa /7>eab'a?/s proa\
preryg-o/d'e/' ' zigomaticotemporaki (ramus
■ i, zygomaticotemporalis) care
~z/7. efa.a •joaSa///)/ trece prin gaura
MJeva/or veS/paJafo/
zigomaticotemporală și
- W.pa2a/mi/s mayar ajunge în fosa temporală;
j$?.pa¿afmae după ce străbate mușchiul și
fascia temporala inervează
senzitiv partea anterioară a
fosei temporale; ramura
zigomaticofaciale (ramus
zigomaticofacialis) care
Fig. 66 - NERVII PALATINI perforează m.orbicular al ochiului inervând pielea
corespunzătoare osului zigomatic (pomeții obrajilor).
n. i nfr a o r bit a l
mari a sfenoidului ușurează descoperirea nervului. (n.infraorbitalis) continuă
Njnaxilar este înconjurat de țesutul adipos, lateral de n .maxi Iar pătrunzând în
orbită împreună cu a.
infraorbitală (ramură a
a.maxilare). Ambele
formațiuni trec prin șanțul șu
canalul infiaorbital, în raport
strâns cu peretele superior al
sinusului maxilar.
N.infraorbital dă următoarele
ramuri; nn. alveolari superiori
(nn.aiveolaris superiores)
care se desprind în
apropierea fisurii orbitale
inferioare și pătrund prin
orificiile de pe tuberozitatea
maxilarului în interiorul
osului.

Fig. 67 - INERVAȚIA PERETELUI LATERAL AL CAVITĂȚII NAZALE


el găsir du-sc a.mixiiară, iar medial gg.pterigopalatină. Ei inervează dinții
în orbită se continuă cu ramura sa terminală - superiori prin: ramuri alveolare supero-posterioare
n.infraorbitală. Ramurile n.maxilar sunt: (râmi alveolares superiores posteriores) pentru molari,
ramura alveolara supero-mijlocie (r.alveolaris superior
ramura meningee - medie - (ramus meningeus medius) pentru premolar!, și ramuri alveolare
- medius -) care se desprinde înainte de pătrunderea supero-anterioare (râmi alveolares superiores
nervului în gaura rotundă, și inervează dura materdin anteriores) pentru incisivi și canini. Aceste ramuri
fosa craniană mijlocie, având raporturi cu a.meningee; formează la rădăcina dinților superiori plexul dentar
nn.pterigopalatini (nn.pterygopalatini) se
formează la intrarea în fosa pterigopalatină,

105
superior (plexus dentalis superior) din care se desprind - (n.canalis pteygoidei - radix facialis -) (vezi n.facial);
ramurile dentare superioare (rami dentales superiores) ramuri nazale postero-supero-laterale (rami
pentru pulpa dentara și ramuri gingivale superioare nasales posteriores superiores laterales) care pătrund în
(rami gingivales superiores) pentru mucoasa gingivală cavitatea nazală prin gaura sfenopalatină împreună cu
corespunzătoare. Din n.inñaOrbital se mai desprind: a.sfenopalatină. Ele inervează mucoasa celulelor
ramuri palpebrale inferioare (râmi palpebrales etmoidale, a cometelor nazale superior și mijlociu, iar
inferiores) pentru pleoapa inferioara, ramuri nazale și gingiei corespunzătoare
externe (rami nasales externi) pentru aripa nasului, prin n.nazopalatin (n.nasopalatinus) mucoasa septului
ramuri nazale interne (rami nasales interni) pentru nazal. Acesta din urmă pătrunde în canalul incisiv și
vestibulul nazal și ramuri lahiale superioare (rami se distribuie mucoasei din sfertul anterior al palatului
incisivilor superiori, pe calea
acestor ramuri ajung atât
fibre visceroeferente
postganglionäre la glandele
fr/'g 'em m Î/J mucoase, cât și fibre
simpatice la vasele sanguine;
/? min/etacui ramuri nazale
V: opA/a/mtoc/s
postero - laterale - (rami
nasales posteriores inferiores
- laterales -) care se
distribuie mucoasei și
glandelor corespunzătoare
/f /ensor
fiar//’ meaturilor nazale mijlociu,
inferior și cornetului nazal
.Tensor ve/iya/tx/to/ inferior,
n.palatin mare
(n.palatinus major) străbate

$
77.gp/atos
canalul palatin trecând prin
gaura
inervează
palatină
mucoasa
mare și
bolții
palatine. Din el se desprind
/V. atoeoTar/j 7n/? ec/S
ramurile nazale
7f. ir>j/o/>yo/c/eus
postero~supero-mediale(rami
nasales posteriores superiores
mediales) care inervează

mucoasa septului nazal,


Hg.68 - TERITORIUL N.TRIGEMEN (dupa GRANT) superior de teritoriul
n.nazopalatin;
nn.palatini mici
labiales superiores) pentru buza superioară. (nn.palatini minores) pătrund în cavitatea bucală prin
GANGLIONUL PTERIGOPALATIN găurile palatine mici, inervând mucoasa vălului palatin
(ganglion pterygopaltinum) este un ganglion iar prin fibre visceroeferente branhiomotorii mm.ovulei
parasimpatic care se află pe fața medială a n.maxilar, și ridicător al vălului palatin;
aparținând funcțional n.facial. :
ramura faringiana (ramus pharyngeus) pentru
El este situat în partea medială a fosei mucoasa tubei auditive și a sinusului sfenoidal.
pterigopaiatine, anterior de orificiul canalului N.MANDIBULAR (n.mandibularis) este un
pterigoidian, în care poate pătrunde prin extremitatea nerv mixt, fiind ramura cea mai laterală a n.trigement.
lui posterioare. Anterior vine în raport cu a.maxilară Fibrele sale senzitive sunt formate din prelugirile
iar medial cu a.sfenopalatină. Acestui ganglion i se periferice ale neuronilor din gg.trigeminal, pe când
descriu următoarele ramuri: cele motorii reprezintă axonii neuronilor din nucleul
ramuri orbitale (rami orbitalis) care pătrund în motor al ntrigement. N.mandibulara se găsește în
orbită prin fisura orbitală superioara, inervând mucoasa compatimentul lateral a cavității trigeminale,
celulelor etmoidale; corespunzând inferior suturii sfenopietroase și aripii
■ n. canalului pterigoidian - rdddcina facialului

106
mari a sfenoidului. gingia corespunzătoare primului molar.
La acest nivel între dura meter și os trece n.auriculotemporal (n.auriculotemporalis) se
n.pitros mare, n.mandibular fiind accesorie (ramură din desprinde de pe fața posterioare a mandibular, prin
amaxilară) și ajunge în fosa infiatemporală, unde se două rădăcini între care se află a.meningee medie.
găsește între cei doi mușchi pterigoidieni. Imediat după După unirea celor două rădăcini, nervul se îndreaptă

Gg. of/cam
fa ¿a at-acf/f/ira
Pf/ngoafr's ef A .earof/s
cforacx. fympcw' ' rnferna-
fcnsor ve/r .
y /a qa/ar/s
fiatVafr
A. nara f/s exferrsez. r J/nferrsa-
v-Vama/os —. recfas cap/f/s
//. ofervo'o/c/eas Jaf crew's
,.xf7^».....max/f/arv'S
4< f'nqcntf/'s ftif Procs, sfyMeus

ff. my/o/>yo/c/eas, : a/veo/ar/s /n fervor

: cf/qas/rr 'cas risen Ser ,


po-sVer/ory
P.myfof>yo/cfeas

Fig. 69 - GANGLIONUL OTIC (dupe GRANT)


ieșirea din gaura ovală se împarte în următoarele medial, ajungând în regiunea parotedeomaseterină.
ramuri: De la acest nivel urcă anterior de meatul
ramura meningee a n.mandibular (ramus acustic extern și posterior de vasele temporale
meningeus n.mandibularis) care pătrunde în craniu prin superficiale, trecând prin regiunea temporală până în
gaura spinoasa, inervând dura mater din fosa craniană apropierea arcadei zigomatice. N.auriculotemporal dă
medie; următoarele ramuri: n.meatului acustic extern
n.maseterin (n.massetericus) este situat (n.meatus acusticii externi) care inervează meatul
supere-lateral de m.pterigoidian lateral și pătrunde prin acustic extern și timpanul prin ramura membranei
incizura mandibulei împreună cu vasele maseterine. El timpanului (r.membranaetympani); ramuri parotidiane
se găsește profund de m.masetar pe care îl inervează; (râmi parotidei) pentru glanda parotidă; ramuri
nn. temporaliprofunzi (nn.temporalesprofundi) comunicante cu n.facial (râmi communicantes cum
în număr de trei (anterior, mijlociu și posterior), se n.fadali) situate în grosimea glandei parotide;
desprind din n.mandibular în imediata apropiere a nn.auriculari anteriori (nn.auriculares anteriores)
nn.maseterin și bucal. Ei trec printre mm.pterigoidieni pentru partea anterioară a pavilionului urechii; ramuri
și fața infratemporală a ripii mari a sfenoidului, temporale superficiale (râmi temporales superficiales)
inervând m. tempo ral, pentru tegumentele regiunii temporale; acestea din
n.pterigoidian lateral (n.pterygoideus lateralis) urmă se anastomozează cu ramurile curespunzătoare
situat între cele două fascicule ale m.pterigoidian din nn.facial, frontal și occipital mare;
lateral, se distribuie acestuia; '—n.lingual (ndingualis) se îndreaptă inițial
M.pierigoi<Aa«met/ia/(n.pterygoideusmedialis) inferior între cei doi mușchi pterigoidieni,
pentru mușchiul omonim; antero-medial de n.alveolar inferior și apoi între
n.bucal (n.buccalis) trece printre fascicolele m.ptegoidian și medial și ramura mandibulei. în
m.pterigoidian lateral, având traiect descendent între continuare are traiect orizontal între mm.lingual
proc.coronid și tuberozitatea maxilară, pentru a ajunge
lateral de m.buccinator. La acest nivel este însoțit de
a.bucală. El inervează pielea, mucoasa obrajilor și
posterior, înconjură colul mandibulei fiind așezat
superior de vasele maxilare. Apoi, trece prin colul
mandibulei situat lateral și lig.sfenomandibular situat

107
inferior și genioglos acoperit de mucoasa planșeului găsește mai întâi între cei doi mușchi terigoidieni, apoi
bucal și de glanda submandibulară. între m.pterigoidian medial șl ramura mandibulei. La
în această porțiune n.Iingual se află superior de origine se află posterior și lateral de n.Iingual, fiind
n.hipoglos. El este încrucișat de canalul glandei încrucișat de coarda timpanului și de a.maxilară. La

fl/r>-z.ygoaia// 'co - e?
■/‘e/nporofa cùxZZs
P. /nfraor/tZaZ/s
Aamt pa/peZxrcxZ&i
. /¿am/nasaZ^s
Pam/' /aP/aZes
p/er/ores
Pa.er/ nasa/es
tnecp'a/es ax/'/ZarfS

peüa/ini/v) .
nasopaZaZvtps
Pa/n; ¿1//•O
Zarei sapert'o-
res pes/et-pres

A'- rnax/ZZaf/s
Ar.Pafi-aorht'/aZ/s
/Vm an cZt/itZacr/s

/y. aZvea/ar/s-\,

p. rrien/cx/ts

Hg.70 - TERITORIUL NERVULUI TRIGEMEN (dupa GRANT)

submandibulare care se situează superior. în traiectul unde se ramifică formând plexul dentar inferior
său dă următoarele ramuri: ramuri pentru isthmus (plexus dentalis inferior) din care se desprind ramuri
faucium (râmi isthmi faucium) care inervează mucoasa dentare inferioare (rami dentales inferiores) pentru
vălului palatin, amigdala palatină și partea posterioară dinții inferiori și ramuri gingivale inferioare (rami
a planșeului bucal; ramuri comunicante cu n.hipoglos gingivalis inferiores) pentru gingie. Din porțiunea
(râmi communicantes cum n.hyoglosso) desprinse n.alveolar inferior situată în canalul mandibular se mai
lateral de m.hioglos; ramura comunicanta' cu coarda desprinde n.mental (n.mentalis), care iese din gaura
timpanului (ramus communicans cum chorda tympani); mentală împreună cu vasele mentale pentru a inerva
n. sublingual (n.sublingualis) care se desprind de lia prin ramuri mentale (rami mentales) pielea bărbiei și
nivelul încrucișării n.Iingual cu canalul glandei prin ramuri labiale inferioare (rami labialis inferiores)
submandibulare, posterior de glanda sublinguală. El se mucoasa și pielea buzei inferioare. înaintea pătrunderii
distribuie glandei sublinguale, iar prin ramuri linguale în canalul mandibular din n.alveolar inferior pleacă
(râmi linguales) mucosei feței inferioare și a celor
doua treimi anterioare ale dorsului limbii.
n.alveolar inferior (n.alveolaris inferior) se
nivelul ramurii mandibulei intră în raport cu
aa.meningee medie și mică. însoțit de artera omonima
pătrunde prin gaura mandibulei în canalul mandibular,

108
n.milohioidian (n.mylohyoideus) pentru mușchiul ramura comunicanta
omonim și pentru pântecele anterior al m.digastric. cu ramura meningee -
n.mandibular - (ramus
cummunicans cum ramo
meníngeo - n.mandibularis);
ramura comunicanta
cu coarda timpanului (ramus
comunicans cum chorda
tympani) prin care ajung
fibre penriu m.ridicator al
vălului palatin.
GANGLIONUL
SUBMANDIBULAR
(ganglion submandibulare)
este un ganglion care din
punct de vedere morfologic
este atașat n.mandibular, dar
din punct de vedere
funcțional căii parasimpatice
a n.facial. El se găsește
superior și medial de glanda
submandibulară, inferior de
n.lingual. Uneori, poate fi
fragmentat în grupe
ganglionare diseminate pe
traiectul n.lingual. Ramurile
Hs.71 - TERITORIUL NERVILOR OCULOMOTOR, TROCHLEAR ȘI ABDUCENS
(schema) sale sunt:
ramura simpatica
GANGLIONUL OPTIC (ganglion oricum)
pentru ganglionul
este un ganglion parasimpatic, atașat morfologic
submandibular (ramus sympathicus ad ganglion
n.mandibular, pe al cărui traiect se găsește, dar
submandibulare) cu originea în plexul simpatic din
aparține funcțional n.glosoaringian.
jurul a.faciale. De la gg.submandibular ea ajunge în
El este situat în fosa infratemporală, inferior
glanda submandibulară;
de gaura ovală, venind în raport medial cu tuba
ramuri comunicante cu n.lingual (râmi
auditivă și cu m.tensor al vălului palatin, lateral cu
n.mandibular, posterior cu a.meningee medie, anterior communicantes cum n.lingualis) aparțin căii
cu m.pterigoidian medial iar inferior cu coarda parasimpatice a n.facial. Fibrele preganglionare ale
timpanului. acestei păi au originea în nucleul salivator superior, și
Ganglionului otic i se descriu următoarele merg prin coarda timpanului iar apoi prin n.lingual. De
ramuri: la n.ligual pleacă ramurile comunicante cu ganglionul
».pietros, mic (n.petrosus minor) aparține submandibular, care fac sinapsă în interiorul acestuia
componentei parasimpatice a n.glosofaringian. cu neuronii postganglionari. Fibrele postganglionäre
Neuronul său preganglionar se găsește în nucleul ajung la glandele submandibulară, sublinguală și
salivator inferior. Fibrele preganglionare merg pe calea linguale pe calea ramurilor glandulare (râmi
n.rimpanic și n.pitros mic, făcând sinapsa în gg.otic cu glandulares).
neuronii post ganglionari. Fibrele post ganglionare
părăsesc ganglionul prin ramura comunicanta cu NERVUL ABDUCENS ¿
n.auriculotemporal (ramus communicans cum (nervus abducens)
n.auriculotemporalis ajungând în n.auriculotemporal,
N.abducens are originea reala în nucleul
iar cu acesta în glandele parotidă și labiale, a căror
».abducens (nucleus n.abducentis) prin tegmentul
inervație secretorie o asigură;
pontin. Originea aparenta se află pe fața antero-lateral
».pentru tensorul valului palatin (n.tensoris
veli palatini); a trunchiului cerebral, la limita dintre bulb și punte în
».pentru tensorul timpanului (n.tensoris dreptul piramidelor bulbare.
tympani);

109
După ieșirea din trunchiul cerebral pătrunde în salivatorius superior) și în nucleul lacrimal
spatul subarahnoidian (pentru raporturi vezi (neomologat de N.I.) din punte. Originea aparentă se
n.oculomotor). EI se găsește lateral de a.bazilara, află în șanțul bulbopontin, medial de nn.intermediar și
încrucișează a.cerebeloasă inferioară, având lateral vestibulocochlear.
nn. facial și vestibulocohlear. împreună cu în craniu, nn.facial, intermediar și
nn.ocuiomotor și trohlear trece pe fața posterioară a vestibulocohlear sunt înveliți într-o teacă arahnoidiana
stâncii temporalului, fiind așezată în contact cu aceasta comună, în interiorul căreia pia mater formează câte o
Ia nivelul canalului carotic și al celulelor mastoidiene teacă propie fiecăruia. Tecile piale sunt legate între ele
de la nivelul vârfului stâncii. Aceasta explică pe de-o prin țesut conjunctiv lax. N.facial urcă pe occipital și
parte paralizia nervului în ostoniasîoidite în cadrul pe fața posterioară a stâncii temporalului, acoperit de
sindromului Gradenigo (otită medie purulentă, cefalee, punte, cerebel și pedunctul cerbelos mijlociu, între
strabism intern), iar pe de alta parte lezarea lui în n.trigemen situat medial și nn.glosoferingian, vag și
fracturile vârfului stâncii. în continuare el pătrunde în accesor situați lateral. Datorită raporturilor strânse
Aympam/
I asp/um Tymftanicum / aăan/rt/m
I ai/cWrae/ y

S/siva Jt/3
/ro/'cwCrs
Proe. mas/ii/r/eaj

Pl/Aa
Sn/a, y. /'ac/aJ/s

/>«■
■saJ/s mp,
Osfa/m pĂOc_
py^co-/n fa- .
QacA'/P- V,
vae
/f. Ac vaPor
ref/'paAa- Proc ■ sfy/oPăee/s
Z//7Z

ff. sPy/oAyo/'ăeM
ff. r/y/opAary/^ffeus
/V. cons/r/cPorpPori/m
<jv's sc/p. .iernii

Fig. 72 - TRAIECTUL N.FACIAL ÎN STÂNGA TEMPORALULUI (după GRANT)


sinusul cavernos la nivelul marginii superioare a porul acustic intern, în metul acustic intern împreună
dorsum-lui sellae.N.abduncens se află în cavitatea cu a.labirintică, ramurii din a. vertebrala și cu cele două
sinusului, venind în raport cu a.carotidă internă vene satelite. La nivelul porului acustic intern n.facial
împreună cu care este legat prin tracturi fibroase de este situat anterior de n.vestibulocohlear, între cei doi
peretele lateral al sinusului. Apoi, el trece prin fisura nervi găsindu-se n.intermediar. Teaca arahnoidiană
orbitală superioara medial de m.drept lateral, pe ca îl separa pe cei trei nervi de pereții meatului acustic
inervează. Paralizia n.abducens se manifestă prin intern, dura mater aderând la periost, ceea ce explică
diplopie laterală omonimă și strabism intern. otoreea (scurgerea lichidului cerebrospinal prin ureche)
în fracturile stâncii. Prin intermediul peretelui meatului
NERVUL FACIAL acustic intern, n.facial vine în raport cu canalul carotic.
(nervus facialis) Fundul meatului acustic intern (fundus meatus acustici
intern) este împărțită în doua creste, una transversală
N.facial este un nerv mixt, având originea și alta verticală în partru cadrane și anume: aria
reală a fibrelor branhiomotorii în nucleul nervului
facial (nucleus n.facialis) din punte, iar a fibrelor
visceromotorii în nucleul salivator superior (nucleus
dintre acești nervi, leziunile n.faciali se asociază
deseori cua le acestora în meningitele bazilare, tumori
și fracturi ale buzei craniului. N.facial pătrunde prin

110
n.facial (area n.facialis) situată antero-superior pentru canalul semicircular lateral, corespund peretelui medial
nn.facial și intermediar, aria vestibulara superioara al urechii medii pe care determină proeminența
(area vestibularis superior), aria vestibulara inferioara canalului facialului (proeminentia canalis facialis).
(area vestibularis inferior) pentru ramurile Raportul cu urechea medie explică afectarea nervului
n.vestibulocohlear și aria cohleara (area cohleae) în otitele medii supurate. Această parte a nfaciai este

,4a e/Aie, kmpcrales

//. a i/rZcuZafe/ttpch
rabg
M.airrZcu/arZs apf
/■/ aar/ca/ar/s

rf. aj/rZcu/a
r's posfer/oF-yj,
A'ocf/ 'Zy/nt>/> a/Zcc ’ \'h
re/raaar/cbiar/s
l< a.ar/cajar/s perșii

M aarZcuZarZspos/.

A'.aurZcuiar/s mapni/s
ZA
V.j c/gp/aris ex/.

AT. yda/ysma.

Fig.73 - RAPORTURILE ȘI RAMURILE NERVULUI FACIAL ÎN REG.PAROTIDEO-MASETERINA


M. oritccj/cLr/s
o cai/
/esnpasaZis
/. /raSM rentei,
. ZiLcJie/'
c/i
parop/deus
fyaecaaets

rt. c/e^ressor a/>gvZZ


‘ Or/j
~"4, r, /ajc/ăi/'s

\,y wt-ueZr
! mary/oaZjS as><//6a/ae

pentru tractul spinal formainos (tradus spinalis situată superior de labirint. Ea ține până în dreptul
foraminosus). hiatosului canalului facialului, unde face un prim cot
în stânca temporalului n.facial ocupă canalul numit genunchiul canalului facialului (geniculum
facialului (canalis facialis) având ca și aceasta trei canalisfacialis).Nfaciai urmează acest cotai canalului
părți. Prima parte a acestui canal continuă orificiul din formând aici genunchiul nfaciai (geniculum
cadranul antero superior al fundului meatului acustic n facialis), pe a cărei față anterioră se află ganglionul
intern, și este orizontală perpendiculară pe axa stâncii, gpniculat (ganglion geniculi).

111
A doua parte a n.facial din interiorul stâncii
însoțită de o ramură din a.meningee medie care
pătrunde prin hiatusul facialului se află inferior de
cel mai frecvent lezată în fracturile perpendiculare pe
axul stâncii. Al doilea cot al n.facial corespunde
superior lui aditus ad antrum, de care este separat
printr-o lamă de țesut osos compact. Raportul este
important de cunoscut din cauza pericolului lezării
n.facial în trepanația antrului, mastoidian, în cazul în
care unghiul dintre cele două părți este mai proeminent
în antru.
Ultima parte a canalului facialului este
verticală și ține până la gaura stilomastoidiană prin
care n.facial iese din stâncă. Prin această gaură
pătrunde în canal a stilomastoidiană ramură din
a.auriculara posterioare, care însoțește ultima partea a
nervului. în acest segment n.facial este în raport cu
proc.mastoid, fiind situat posterior de meatul acustic
extern.
La ieșirea din craniu n.facial se găsește în

112
spațiu dintre exobază, pântecele posterior al merg la gg.trigeminal.
m.digastric, glanda parotidă și m.stilohioidian și în apropierea găurii rupte n.pietros mare se
îndreptânduse lateral pătrunde în regiunea unește cu n.pietros profund, ramură a plexului carotic
parotideomaseterina, unde se găsește în grosimea intern și formează n-canahtlui pterigoidian (nxanalis
glandei parotide. El încrucișează a auriculară pterygoidei), care ajunge la gg.pterigopalatin. Acest
posterioară, trecând în continuare lateral de a.carotida nerv conține fibre parasimpatice visceroeferente
externă și v.faciala, împărțindu-se în ramurile sale preganglionare pentru glandele lacrimală, palatine,
terminale. Această parte a n.facial este separată de nazale și faringiene, fibre motorii pentru mm.vălului
peretele lateral al regiunii parotideomaseterine palatin și fibre visceroaferente generale de la partea
printr-un strat subțire de țesut glandular. Din această posterioară a peretelui superior al cavității nazale și al
cauză extirparea unei tumori parotidiene este dificilă, cavității bucale (vezi gg.pterigopalatin). Secreția
asociindu-se de regula cu lezarea nervului. normală a glandelor lacrimală și nazale este declanșată
Ramurile n.facial pot fi împărțite topografic în de stimulii plecați de la comee, conjunctivă, mucoasa
ramuri intrapietroase, care se desprind din nerv în căilor respiratorii superioare. în cazuri patologice de
interiorulstâncii temporalului și cu ramuri lacrimație abundentă declanșată de stimularea
extrapietroase care se desprind după ce acesta a ieșit nociceptivă a corneei sau conjunctivei (sindromul
din stâncă. lacrimilor a crocodil) se procedează la rezecția
N.PIETROS MARE (n.petrosus major) se n.pietros mare.
desprinde la nivelul gg.geniculat, se îndreaptă anterior, N.SCARITEI (n.stapedius) conține fibre
iese prin hiatusul facialului și ajunge pe fața anterioară eferente branhiomotorii pentru m.scăriței.
a stâncii în șanțul cu același nume. La vertebratele N.AURICUL AR POSTERIORțnauricularis
inferioare hiatusul facialului reprezintă locul de ieșire posterior) se desprinde în apropierea găurii
din craniu al n.facial, la acestea gg.geniculat fiind stilomastoidiene. El trece anterior de proc.mastoidian
astfel extracranian. Din n.pietros mare se desprind și de pântecele posterior al m.digastric, și apoi urcă
câteva ramuri pentru dura mater precum și fibre care între proc.mastoidian și ureche. în acest traiect este
însoțit de vasele auriculare posterioare și este situat
inferior de ramura auriculară a n.vag. El inervează
t/hor mm.auriculari și m.occipital prin r.occipitală
Gcp gen/aal/
(r.occipitalis), anastomozându-se cu nn.auricular mare,
și cu ramura auriculară din n.vag.
R.DIGASTRICA (r.digastricus)
conține fibre
visceroeferente branhiomotorii
pentru pântecele posterior al
m.digastric și pentru
m. stilohioidian pe care îl
inervează prin r.stilohioidiand
(r.stvlohyoideus).
R.COMUNICANTA
CU N.GLOSOFAR1NGIAN
(r. communicans cum
n. glossopharyngeo) formează
CanaZZs sesn/c/ree/arZi SC//>er/&r
CocAi&ot ansa descrisă de Haller laterral
zF cocAZe-ne. de v. jugulară internă,
M Z&c/a/Z încrucișează anterior n.vag și se
AZ ^esZ/Zc/Zoco cZZe- termină în gg.inferior al
Fig.74 - GANGLIONUL
ci r/'s GENICUIAT (dupa GRANT)
/ZiZermecZZu n.glosofâringian. Ea este o
ZV. vesZ/6</ZZ
ramură inconstantă și variabilă,
ansa sa putând trece uneori prin
Z/. Z'acZaZ/s
pântecele posterior al
m.digastric.
R.LINGUALĂ
(r.lingualis) de semenea
inconstantă, se desprinde din
r.stilohioidiană.

113
N.facial se termină ramificându-se în moduri
diferite, uneori bifuncându-se într-o ramura superioara
și alta inferioară, alteori prin trei ramuri (superioară,
mijlocie și inferioara) sau formând plexul parotidian
(plexus parotideus) în jurul v.jugulare externe. Din
acest plex pleacă următoarele ramuri:

114
RAMURI TEMPORALE (rami temporales) cu paralizia mușchilor mimicii (reliefurile feței și al
care se distribuie mmpieloși din etajul superior al frunții se șterg de partea bolnavă, sprânceana de partea
feței; lezată este coborâtă), lagoftalmie sau "ochi de iepure"

•s dei^A'cvs ù>A Mfiefrows


M.capaAS

M vagus.

fora/ner)f/y/oma^-
M.auncv/ar/'j Jup,
M. aur/Mar/'s > MM. m/'m/c/f ’
Muf/ifr ecayo/'/a/À

¿to/ysMa.
M. s/y/oAyo/c/eut
CVMfirrytW.J
<’ tuivtandMufar/s

Hg. 75 - TERITORIUL NERVULUI FACIAL scheme (dup« GRANT)

RAMURI ZIGOMATICE (râmi zygomatici) (fanta palpebrală este deschisă chiar și în timpul
cu traiect orizontal, in raport cu prelungirea anterioară somunului, deoarece m.orbicular al ochiului nu se mai
a glandei parotide; ele încrucișează originea canalului partea sănătoasă. Prin paralizia m.buccinator alimentele
se adună în vestibulul bucal de unde cad în afară,
am.maseter și inerveazămm.pieloși din etajul mijlociu feței.
al feței;
RAMURI BUCALE (nuni buccales) pentru bolnavul nu poate fluiera ci suflă, pronunță greu
mm.orbicular al gurii, buccinator și nazal; consoanele labiale. Secreția lacrimală se adună în
R.MARGINALÂ A MANDIBULEI unghiul intern al ochiului scurgându-se de aici pe
(r.marginalismandibulae) pentru mușchii bărbiei și ai obraji (epiphora), deoarece punctele lacrimale sunt
buzei inferioare; eversate în urma paraliziei m.orbicular al ochiului.
R.COLLI (r.colii) pentru m.plaiysma; Asimetria facială se accentuează în cursul mișcărilor
Toate ramurile destinate mușchilor mimicii în nucleul facialului din puncte neuronii sunt
conțin fibre visceroeferente branhiomotorii. Datorită repartizați în patru grupe: un grup extern pentru
acestui teritoriu de destribuție, leziunile n.facial mușchii faciali și platysma, două grupe mediale pentru
produse inferior de gaura stilomastoidiană (aplicații de mm.auricular și al scăriței și un grup superior pentru
forceps, inflamații sau tumori parotidiene) se asociază
contractă; aceasta duce cu timpul la conjunctivită și la
ulcerații ale corneei), devierea comisurii bucale de

115
m.orbicular al ochiului. care în zona zoster erupțiile apar atât în cele două
treimi anterioare ale limbii cât și această zonă.
NERVUL INTERMEDIAR Gg.geniculat este traversat de fibrele
(nervus intermedius) parasimpatice venite de la nucleul lacrimomuconazal,
care merg pe calea n.facial, intrând apoi în alcătuirea
N.intermediar este alăturat n.facial de cele mai n.pietros mare, cât și de fibrele plecate de la nucleul
multe ori sub numele de perechea a Vil-a bis datorită salivator superior care intră în structura corzii
traiectului comun al celor doi nervi cuprinși între timpanului. De remarcat încă că aceste ultime categorii
ieșirea lor din nevrax și ganglionul geniculat. El de fibre nu fac sinapsă în gg.geniculat.
reprezintă componenta vegetativă preganglionară și în trunchiul cerebral fibrele n.intermediar se
senzorial-gustativă a n.facial. termină fie în partea superioară a nucleului tractului
Ganglionul geniculat (ganglion geniculi) este solitar (fibre gustative), fie în nucleii terminali ai
situat la nivelul genunchiului facialului și conține n.trigemen (probabil fibrele somatoaferente generale).
protoneuroni de tipul neuronilor pseudonipolari.
generale, constatare bazată pe observația clinică după

te /'ac/'a//s

'.¿Șy/apA aryAffe-
țiam/pAa.ryny'ei
-te.2a.rynyeas sap.

•f, ¿ternac/e/c/c>rr> asfo/-


OtWS

A- caretei ccmmiMS
W. rayus

d/pastetei/s

Fig.76 - RAPORTURILE N.VAG LA IEȘIREA DIN CRANIU (după GRAN'f)


te.
te. s/yfoyiha^iry
A.yAaryn^ea xi
A. Aac/adfi
d.carq/Ss Mer/Ht
A ■ cara//s externa.
CÎSuimani/''iu-
JarsS

Prelungirile sale periferice culeg stimulii gustativi de cerebral. După unii autori, nervul și timpanul ar
la cele două treimi anterioare ale mucoasei linguale și vehicula și fibre aferente de la tegumentele meatului
ajung din n.lingual în intermediar prin n.coarda acustic extern și de la pavilionul urechii (concha,
timpanului. Prelungirile centrale formează componenta tragus, lobul, fosa naviculara și rădăcina helixului).
aferentă a n.intermediar, gg.geniculat reprezentând Astfel, acest nerv ar conține și fibre sotatoaferente
astfel originea reală a acestor fibre. Intermediar are Coarda timpanului (chorda tympani) se
traiect comun cu facial până la nivelul trunchiului desprind la câțiva mm. inferiori de gaura

116
stilomastoidiană și pătrunde în canalicul corzii
timpanului (canaliculus chordae tympani) ajunge cu
aceasta pe peretele posterior al cavității timpanice.
Apoi, se îndreaptă spre peretele anterior al cavității,
descriind o concavitete inferioară, în această porțiune
fiind așezată pe timpan, între mânerul ciocanului situat
lateral și ramura verticală a nicovalei situată medial.
Coarda timpanului iese din craniul prin fisura
pietrotimpanică. Ea încrucișează aa.meningee medie și
alveolară inferioara precum și n.auriculotemporală,

117
după care se îndreaptă antero-inferior, se alătură precedentul în bulb, iar a celor senzitive - somato - și
nlingual împreună cu care ajunge la ganglionul viceroaferente generale și speciale - în gg.superior și
sublingual și submandibular. La acest nivel fibrele inferior de pe traiectul nervului. Originea aparenta se
preganglionare cu originea în nucleul salivator superior află în șanțul lateral posterior între nn.facial și
fac sinapsa cu neoronii postganglionari, fibrele vestibulocohlear situat superior și n.vag situat inferior,
postganglionäre ajungând la glandele corespunzătoare. în traiectul intracranian se află în spațiul

ffeafos aeț/y W.aur/cijZoZemporaZs


egfg-

A.a.tnv'cvZa.~ firoc- s/yZoAe/a/s


rSs(f>.vaças±

<V- fac/ofa Carofas ex/er/xz

zVgZostOp/)aryr>gv?(
M

•Q. «Z/jrauZrAevs
«/. r. ¿ZyZoZyo/'cZevt
rt. 'e/yZoZyo/o'e-c/s

ZZ. Mras/rsciys frcZe? 'A .pAaryng-ea.

caro//s ex/er^a.
//. arte-s-sor/as

Â. caro/zi Z/>Z
Kjvgw/arZf >>)Z.
rV, sagt/s

Hg.77 - RAPORTURILE N.GLOSOFARINGIAN (dup* GRANT)

Excitarea corzii timpanului determină secreția acestor ulterior lateral de ceilalți doi. Cei trei nervi se găsesc
glande și produce vasodilatație în teritoriul lor. pe tuberculul occipital înveliți într-o teacă
Astfel, în structura sa de găsesc atât fibre arahnoidiană, acoperiți de flocculus. Traiectul
parasimpatice visceroeferente preganglionare cât și intracranian a n.glosofaringian explică afectarea sa și
fibre visceroaferente speciale pentru cele două treimi a nervilor care-1 însoțesc în meningite, fracturi și
anterioare al mucoasei dorsului limbii. Traiectul și tumori ale bazei craniului. Ei ies din craniu prin gaura
distribuția sa explică apariția otalgiilor în leziuni ale jugulară, n.glosofaringian fiind situat în partea ei
dorsului limbii (ulcerații, cancer). antero-medială, lateral de sinusul pietros inferior și
medial de a.meningee din a.faringiană ascendentă.
NERVUL GLOSOFARINGIAN La ieșirea din craniu n.glosofaringian se află
în spațiul delimitat anterior de mușchii care se insera
pe proc.stiloid, posterior de lama preveitebrală a
N.glosofaringian are originea realei A fibrelor fasciei cervicale, medial de faringc, iar lateral de
branhiomotorii în treimea superioară a nucleului m.stemocleidomastoidian.
ambiguu (nudeus ambiguus), acelor parasimpatice - între n.glosofaringian și lama prevertebrală se
visceroeferente preganglionare - în nucleul salivator
inferior (nudeus salivatorius inferior), situat ca și
subarahnoidian, învelit într-o teacă pială proprie,
situată anterior nn.vag și accesor, n.accesor trece

113

FNÏVÇRSU.’ÎIA„O'/lDii S" C-TA;


află nn.vag și accesor, care apoi se îndreaptă oblic spre inferioară a stâncii temporalului. Cei doi ganglioni
lateral. Inițial, n.glosofaringian se află poaterior de conțin neuroni pseudounipolari ale căror prelungiri
a.carotidă internă, apoi lateral de ea și medial de periferice culeg Stimuli de la receptori, pe când cele
n.vag. Gg.simpatic cervical superior se găsește pe fața centrale ajung la nucleul tractului solitar
posterioare a a.carotide interne, medial de nerv. (nucl.tr.solitarii) din bulb unde fac sinapsa cu
Inferior, n.glosofaringian se găsește între cele doua deuneuronii. La ganglionul superior sosesc fibrele
artere carotide, venind în raport medial cu somatoaferente generale, pe când la cel inferior fibrele
m.constrictor superior al faringelui, pe care se afla visceroaferente generale și speciale.
a.palatină ascendentă. în continuare el îîncrucișeaza N.glosofaringian da următoarele ramuri:
m.stilifaringian trece prin spațiul dintre părțile N.TIMPANIC (n.tympanicus) se desprinde
milohioidiană și glosofaringiană ale m constrictor din gg .inferior, îndreptându-se inițial antero-lateral,
superior al faringelui, după care se îndreaptă anterior apoi devine vertical pătrunzând împreună cu
și medial spre limbă. în această ultimă porțiune se r.timpanică din a.faringiana ascendentă în canalul
găsește profund de m.stiloglos, între aceasta, și timpanic de pe fața inferioară a stâncii. El ajunge în

■0roe.
ZZyZo/ctewf

_ ,ZZ. 6(jc<\/>a/or
/lyog’/ossvs

ST, c/Zffas/rXcc/j

■ fart//?ffe/ 'su/>.
JV. Jary/fffej st/fi (r off

Zz, Jasynffec/s

Fig. 78 - RAPORTURILE NERVULUI GLOSOFARINGIAN - schema (după GRANT)


X.^e.X)/hffca meeZ/o
Zf. Zezscr veZZ/xxZ^Zr'-
•Y ZacJaf/S — ------------
Zf Je vaXor veZ> 'joafafi
Z7- ¿Zzffasp-Zcz/s —
ZZ co/isfr/cZor cjiarvr/
ff. s/yZoffj'ossc/s --------
Zz
ZZgZossoffZcxyziffeus
ZS. ZyffaffJossL'S.
Z*Z •sfyZoZiyo/cJeas
/Z coz.stricforfiAa.-
rmgzs maj.

114
zV Zarwiffez 's c/fi.

ZZ. Jaffas

m.constrictor superior al faringelui, ajungând astfel la


rădăcina limbii.
Ganglionul superior (ganglion superius) se află
în partea intracraniană a nervului, la nivelul
proc.intrajugular al temporalului.
Ganglionul inferior (ganglion inferius) se
găsește inferior de precedentul în fosa de pe fața
peretele medial al cavității timpanice, unde intră în
alcătuirea plexului timpanic (plexus tympanicus). Din
acest plex se desprind ramurile:
n.pitros mic (n.petrosus minor) iese din stânca
temporalului prin hiatusul canalului npietros mic,
merge prin șanțul n pietros mic de pe fața anterioară a
stâncii și iese împreună cu n.pietros mare prin gaura

115
ruptă ajungând la gg.otic (vezi n.trigemen); RAMURI TONSILARE (râmi tonsillares)
nnxaroticodmpanici(im.c9aoticotympamci) se care inervează mucoasa dintre cele două arcuri
distribuie mucoasei cavității timpanicc și glomusului palatine.
carotic; RAMURI LUNGUALE (râmi linguales) care
ramura tubara (ramus tubanus) pentru inervează sensitiv treimea posterioare a mucoasei
mucoasa tubei auditive. liguale prin fibre visceroaferente generale, senzorial
Ramura comunicantă cu ramura papilele valate și foliate prin fibre visceroaferente
comunicantă a n.vag (ramus communicans cumramus spedale și parasimpatic glandele linguale prin fibre
auriculari n.vagi) care ajunge Ia gg.supcrior al n.vag.
viscereoerefente preganglionare. Datorită acestei
RAMURA SINUSULUI CAROTIC (ramus
sinus carotid) care inervează sinusul carotic, distribuții a n.glosofaringian, paraliziile sale se însoțesc
cu dispariția sensibilității generale și a celei gustative
(aguezie) în special pentru substanțele amare, în
treimea posterioare a limbii.
NERVUL VAG ( G / )
(nervus vagus)

Va/bcz aacA '//i/a- N.vag este un nerv mixt, având cel mai
_JV- Zy/r/pa/j/Ci/s lung teritoriu de distribuție parasimpatică. Originea
reala a fibrelor sale motorii se găsește în cele două
-* /f-styJ'opAarâ/VpeaS
/ tPa/aîwn rnoTle treimi inferioare ale nucleului ambiguu (nucleus
ambiguus), a celor parasimpatice în nucleul dorsal
A. caro//a/'
pa/a/7- al vagului (nucleus dorsalis n.vagi), iar a celor
sensitive în cei doi ganglioni de pe traiectul său.
..¿/'ngua
Originea aparenta se află în șanțul lateral posterior,
inferior de n.glosofaringian și superior de n.accesor.
în traiectul său, n.vag iese din craniu, traversează
Os Avoafe- gâtul, toracele și ajunge în abdomen.
am După emergența din trunchiul cerebral el
'tf.
eoss/r/c/or pAar/ogvs are traiect comun cui nn.glosofaringian și accesor
(vezi n.glosofaringian) și iese din craniu prin gaura
Hg.79 - TERITORIUL N.GLOSOFARINGIAN - schema (dupa GRANT) jugulara; La trecerea prin aceasta el se află lateral
de n.glosofaringian și medial de n.accesor, de a
reprezentând calea aferentă a reflexelor bare- și meningee posterioare și de v .jugulara internă.
chemoreceptoare. La nivelul găurii jugulare se găsește
RAMURI FARINGIENE (râmi pharyngei) ganglionul superior (ganglion superius) iar la 1 cm
formează împreună cu ramurile din vag și din inferior de acesta ganglionul inferior (ganglion
simpaticul cervical plexul faringian situat pe laturile inferius). în gg.inferior pătrunde ramura internă a
faringelui. Prin aceste ramuri n.vag inervează n accesor. Acest ganglion se află situat împreuna cu
mmpalatofaringian, palatoglos, ridicător al vălului n.vag în teaca carotică, fapt care reprezintă un criteriu
palatin, tensor al vălului palatin, constrictori superior pentru protejarea lui în extirpările ganglionului cervical
și mijlociu ai faringelui prin fibre visceroeferente simpatic superior. Ambii ganglioni ai n.vag sunt
branhio-motorii, mucoasa părților nazală și orală ale ganglioni sensitivi, prelugirile periferice ale neuronilor
faringelui prin fibre visceroaferente generale și lor pseudounipolari culegând stimulii de la receptori,
glandele acestor părți prin fibre visceroeferente pe când cele centrale ajung în trunchiul cerebral, unde
preganglionare. Teritoriul de distribuție al fivrele visceroaferente generale fac sinapsă cu
n.glosofaringian la nivelul faringelui explică disfagia, deutoneuronii din partea inferioarăa nucleului tractului
refularea lichidelor pe nas, vocea nazonală și spasmele solitar, fibrele visceroaferente speciale cu
faringiene (fâringism), datorită paraliziei mușchilor pe deutoneuronii din partea superioară a acestuia, iar cele
care îi inervează, precum și dispariția sensibilității în somatoaferente generale în nucleii terminali ai
partea superioară a faringelui cu abolirea reflexului n.trigemen.
faringian în paralizii ale sale. După ieșirea din craniu, n.vag se găsește în
RAMURA M.STILOFARINGIAN (ramus spațiul dintre faringe, m.stemocleidomastoidian și
m.stylopharyngei); * mm.stilieni (pentru raporturile la acest nivel vezi

116
nn.glosofaringian și hipoglos). La nivelul gâtului, nivelul aperturii toracice mult mai medial, coborând
n.vag se găsește în teaca carotidă, intrând în alcătuirea lateral pe a.carotidă stângă până la arcul aortic, medial
mănunchiului vasculonervos al gâtului (vezi arterele de ansa subclavie. N.frenic stâng se găsește situat, la
carotide externă și internă, și vena jugulară interna), distanță.
fiind încrucișat posterior de a.tiroidiană inferioară, iar în partea superioară a toracelui cei doi nervi
anterior de nn.cardiaci din simpaticul cervical. vagi se găsesc în mediastinul anterior, cel drept
A.carotidă internă separă a. carotidă externă de n.vag. lateralde v.brahiocefalică dreaptă și de trahee, iar apoi
posterior de bronhia dreapta. în acest proiect
'V vațri/s
el devine tot mai posterior, fiind încrucișată
anterior și medial de nn.cardiaci din
S simpaticul cervical.
N.vag stâng coboară inițial lateral de
X. aor/coAar/ s a.carotidă comună, între v.brahiocefalică
stânga și a.subclavie stângă, apoi încrucișază
¿>oAaAc//n moAe lateral arcul aortei, trecând înapoia lig.arterial
și a a.pulmonare stângi. în continuare cei doi
nervi vagi trec în mediastinul posterior, unde
se află posterior de rădăcina pulmonului
respectiv, inferior de aceasta așezându-se
/V. Cary n geoj
lateral de esofag. în partea inferioară a
fil/ea. i/ara/ss
toracelui n.vag drept ajunge posterior de
Aaryrgee/j ja/y fr. exAJ
/V esofag, pe când n.vag stâng anterior de
acesta. în această ultimă porțiune a traiectului
/'arynyec/J recurrent lor prin torace cei doi nervi vagi formează
carafrac/
plexul esofagian din care se vor constitui
trunchiul vagal anterior (truncus vagalis
Cor anterior) și trunchiul vagal posterior (truncus
vagalis posterior) situate anterior și respectiv
Cir- eoeA/aca. J¥. iragos s/n/s/e? posterior de esofag' Fiecare trunchi conține
fibre din ambii nn.vagi. Cele două trunchiuri
trec în cavitatea abdominală prin hiatusul
esofagian și al diafragmei, terminându-se în
apropierea cardiei.
N.vag emite următoarele ramuri:
RAMURA MENINGEALA (ramus
meningeus) se desprinde din gg.superior,
pătrunde în craniu prin gaura jugulară și
inervează dura mater din fosa craniană
posterioare și sinusul lateral;
RAMURA AURICULARA (ramus
auricularis) se desprinde din gg. superior
pătrunde în canaliculul mastoidian ajungând
Hg.80 - TERITORIUL N.VAG - schema (dupa GRANT)
prin acestala fisura timpanomastoidiană.
Acesta coboară în continuare anterior de m. scalen Această ramură inervează pavilionul urechii, fiind
anterior și medial de n.frenic. singura ramură cutanată a n.vag. Unele din fibrele sale
I^a trecerea prin apertura toracică superioară, ajung în acest teritoriu pe calea n.intermediar (vezi
n.vag drept încrucișează lateral a.carotidă comună, n.intermediari), pe care îi însoțește începând din
trece între vasele subclaviculare, fiind încrucișat interiorul canalicululw mastoidian. Distribuția cutanată
posterior de v.vertebrală. Anterior de a.subclavie din a n.vag explică declanșarea unor reflexe vagale (tuse,
verv se desprinde n.recurent drept, care formează o strănut, bradicardie) prin excitarea pavilionului urechii.
ansă în jurul arterei, trecând posterior de ea; lateral de Din această ramură se desprinde ramura comunicantă
această ansă se găsește ansa subclavie și n.frenic. cu n.glosofaringian (ramus communicans cu
în partea stângă, n.vag se găsește situat la n.glossopharygeo);

medial de arcul v.azygos, ajungând astfel

117
RAMURI FARINGIENE (ram i pharyngei) se locul în care acesta vine în raport cu a.subclavie, trece
desprind din gg.inferiori și formează împreuna cu inferior și apoi posterior de aceasta și de a, carotidă
ramurile din n.glosofaringian și din gg.simpatic comună, așezându-se apoi posterior de trahee și lateral
cervical superior plexul faringian (plexus pharyngeus) de esofag la nivelul vertebrei C7. Lateral de ansa pe
situat pe fața laterlă și posterioară a faringelui. Prin care n.recurent o formează în jurul a.subclavii se află
aceste ramuri ajung la faringe fibre visceroeferente ansa subdavie și n.frenic, iar medial nn.cardiaci
branhialmotorii pentru m. constrictor inferior, fibre inferiori din simpatic, Ia acest nivel venind în raport
visceroaferente generale pentru mucoasa părții inferior cu cupula pleurală. Acest raport explică
laringiene a faringelui și fibre visceroeferente tulburările laringiene în pahipleurita aplicată dreaptă,
preganglionare pentru glandele tiroidă, paratiroidă și începând de la C7 n.laringeu recurent are traiect
cele din mucoasa faringelui. ascendent trecând anterior de a.vertebrală și de
RAMURI CARDIACE CERVICALE n.simpatic cervical, și postero-medial de lobul lateral
SUPERIOARE (râmi cardiaci cervicales superiores) drept al glandei tiroide. La nivelul m.constrictor
se desprind din n.vag inferior de gg.inferior cele stângi inferior perforează peretele faringelui pătrunzând în
coborând anterior de a.carotidă comuna, iar cele drepte submucoasa acestuia.
în lungul trunchiului brahiocefalic. Ele intră în N.recurent stâng se desprinde în torace la
alcătuirea plexului cardiac (pentru detalii vezi inervația nivelul arcului aortic, trece inferior și posterior de
cordului); acesta și se așează între trahee și esofag. Spre
N.LARINGEU SUPERIOR (n.laryngeus deosebire de precedentul, acesta se găsește situat
superior) se desprinde la nivelul gg.inferior. La origine anterior de esofag și lateral de trahee. în continuare
se află între a.carotidă interna și gg.cervical superior, are traiect ascendent la nivelul gâtului, asemenea
între ea și nhipoglos găsindu-se gg.inferior al n vag n.recurent drept. Explicația originii deosebite ale celor
Apoi, coboară însoțit de vasele omonime între faringe doi nervi recurenți se află în dezvoltarea embriologică
și mănunchiul vasculonervos al gâtului, încrucișând diferită a ultimelor două arcuri branhiale. Astfel, al
medial a.linguală. N.laringeu superior se termină prin V-lea și al Vl-lea arc branhial drept dispar, încât
două ramuri: ramura externă (ramus extemus) se n.recurent drept va trece pe sub a.subclavie dreaptă
găsește posterior de r.cricotiroidiana din a.laringiană provenită din al IV-lea arc, pe când în stânga dispare
superioară si pătrunde în laringe prin membrana numai al V-lea arc, din al Vl-lea formându-se
cricotiroidiană împreună cu a.laringiană inferioară; ea a.pulmonară stângă și lig.arterial. Inițial, originea
inervează prin fibre visceroeferente branhialmotorii ambilor nervi se află la aceeași înălțime, dar ulterior
mm.cricotiroidian și constrictor inferior al faringelui, arcul aortic coboară mai mult decât a.subclavie
iar senzitiv mucoasa cavității infraglotice; ramura dreaptă. Nn.laringei recurenți dau următoarele ramuri:
internă(ramus intemus) se găsește inițial pe membrana ramuri traheale (râmi tracheales), ramuri esofagiene
tirohioidiana, superior de a.laringiana superioară; apoi (râmi esophagei) pentru organele respective și
perforează membrana tirohioidiana pentru a pătrunde n.laringeu inferior. N.laringeu inferior (n laryngeus
în laringe. Ea determină inferior de recesul piriform inferior) este ramura terminală a n.recurent și
singura plică din organism ridicată de un nerv. Această inervează toți mușchii laringeului cu excepția
ramură inervează mucoasa părții superioare a laringelui m.cricotiroidian. Din el se desprinde ramura
și a părții laringiene a faringelui și gustativ, mucoasa comunicantă cu ramura laringiană internă (ramus
linguală de la nivelul valeculelor. Din ea se desprinde communicans cum ramo laryngeo intemo) care are
ramura comunicantă cu n.laringean inferior (ramus traiect ascendent;
comunicans cum n.laryngeu inferior), care coboară sub RAMURI CARDIACE TORACICE (nuni
mucoasa părții laringiene a faringelui pe cardiaci thoracici) se desprind din n.vag inferior de
m.cricoaritenoidian posterior anastomozându-se cu rm.recurenți;
ramura corespunzătoare din n.laringeu recurent. Prin RAMURI BRONSICE (râmi bronchiales) se
această ramură laringeu superior inervează mucoasa desprind din n.vag la locul în care acesta încrucișează
părții superioare a traheei; bronhia principală. Ele formează un plex peribronșic,
RAMURI CARDIACE CERVICALE care se continuă în hil cu plexul pulmonar (plexus
INFERIOARE (râmi cardiaci cerviclaes inferiores) pulmonalis);
care se pot desprinde și din n.laringeu recurent, PLEXUL ESOFAGIAN (plexus esophageus)
ajungând la plexul cardiac după ce au trecut printre format de ambii nn.vagi în jurul esofagului;
arad aortic și a.pulmonară dreaptă; RAMURI GASTRICE ANTERIOARE (râmi
N.LARINGEU RECURENT (n.larygeus gastrici antenores) desprinse în special din n.vag stâng.
recurrens) are origine și raporturi diferite în dreapta și
în stânga. Astfel, n.recurent se desprinde din n.vag la

118
RAMURI GASTRICE POSTERIOARE cervicale și radaicina craniana (radices craniales) în
(râmi gastrici posteriores) desprinse în special din nucleul ambiguu (nucleus ambiguus) din bulb.
n.vag drept;
RAMURI HEPATICE (rami hepatici) cu Această dublă origine îl deosebește de ceilalți
originea în special în n.vag stâng; nervi cranieni, el putând fi socotit ca un nerv spinal
RAMURI COELIACE (rami coeliaci) care înglobat la nervii cranieni, rădăcina sa craniană
intră în structura plexului coeliac; separându-se în evoluția filogenetică de n.vag și
RAMURI RENALE (rami renales) pentru cei căpătând fibre medulare. Originea aparenta a
doi rinichi.
rădăcinii craniene se găsește în șanțul lateral posterior,
Pentru detalii asupra ramurilor toracice și
inferior de cea a n.vag. Rădăcina medulară părăsește
abdominale vezi vol.II
măduva spinării prin cornul lateral, anterior de
rădăcina posterioare la nivelul nervului C5, având apoi
NERVUL ACCESOR
(nervus accesorius) traiect ascendent.
în canalul vertebral rădăcina medulară se află
N.accesor are originea reala prin două în spațiul subarahnoidian, posterior de lig.dințat care
rădăcini: rădăcină spinala (radices spinales) în partea o separă de rădăcinile anterioare ale primilor cinci
postero-laterală a cornului anterior al măduvei nervi spinali și anterior de rădăcinile posterioare ale
acestora. Traiectul său oblic spre posterior, încât este
mai depărtat de rădăcinile posterioare ale ultimilor
nervi cervicali și în raport mai strâns cu cele ale
primilor, cu care de altminteri poate face un schimb
reciproc de fibre, iară să se anastomozeze.
în gaura occipitală rădăcina spinală este situată
inițial medial de a.vertebrală pe care ulterior o
încrucișează posterior trecând lateral de ea. La acest
nivel din a.vertebrală se desprinde a.cerebrală
postero-inferioară, care are raporturi variabile cu
n.accesor, încrucișându-1 anterior sau posterior.
Superior de această încrucișare cele două rădăcini ale
n.accesor se unesc formând nervul, care se îndreaptă
anterior și lateral spre gaura jugulară, fiind situat
inferior de nn.glosofaringian și vag. Cei trei nervi se
găsesc în spațiul subarahnoidian, înveliți fiecare într-o
teacă formată de pia mater, venind în raport cu
tuberculul jugular al occipitalului prin intermediul
durei mater. Superior se află nn.facial, intermediar și
vestibulocohlear.Nn.glosofaringian și vag sunt situați
Fig. 81 - RAPORTURILE N.ACCESOR inițial superior și apoi medial de n.accesor.
N.accesor trece prin gaura jugulară, lateral de
n.vag. Ieșit din craniu, se află pe fața posterioare a
a.carotide interne, având lateral și posterior vena
jugulară internă. în acest traiect n.accesor lasă medial
nn.glosofaringian, vag.hipoglos și gg.simpatic cervical
superior.
N.accesor este un nerv exlusiv motor, la scurtă
distanța după ieșirea din craniu împarțindu-se în
următoarele două ramuri:
RAMURA INTERNĂ (ramus intemus) care
este reprezentată în special de rădăcină sa craniană,
fiind considerata ca o ramură aberantă a n.vag. Ea se
anastomozeaza cu n.vag, pătrunzând în gg.inferior al
acestuia și se distribuie mușchilor laringieni ai vălului
palatin și constrictorului superior al faringelui. Datorită
Fig. 82 - TERITORIUL N.ACCESOR (dupa GRANT) raporturilor sale cu n.vag această ramură se mai

119
numește și vagospinal sau n.accesor al vagului. în plexului cervical.
paraliziile unilaterale ale n.accesor apar: tulburări de Prin această ramură n.accesor este un nerv
fonație (voce bitonală, cu timbru ascuțit, eunucoidă), motor apinal, care inervează mușchi derivați din
paralizia și atrofia vălului palatin care este derivat spre somitele cefalice, având un traiect aberant prin craniu.
După unele cercetări fibrele
pe care le primește din plexul
cervical sunt fibre
proprioceptive în paralizii
ale sale

¡4.occy)/Ai7/s

caâx'
//.aecMor/css '•ss^a.
Tr-ex/.J

Hg.83 - RAMURA EXTERNĂ A N.ACCESOR


Af..aur/ct//ar/'s
fioarerxtxp
' Af. OCCPD/'/'aZ/S—
prctfbr

Maar/twlar/a /»ai-
paj
t'./acfix/ar/j *x/. _____
o&qo/7aJ/s

120
m. stemocleidomastoidianeste
hipoton, capul flectat pe
partea sănătoasă, reliful
muscular lateral ai gâtului
șters, iar datorită afectării
m.trapez umărul este coborât,
atârnând anterior, fosa
subclaviculară este adâncită,
clavicula proemină anterior,
iar marginea vertebrală a
scapulei este deviată lateral.
Bolnavul nu poate ridica
umărul și nu se poate ridica
în coate din poziția culcat. în
astfel de cazuri sunt afectate
în special cele două treimi
inferioare ale m.trapez,
treimea superioară fiind
inervată de ramuri ale
plexului cervical. în
paraliziile bilaterale ale
ramurei externe ale m.spinal
capul se găsește în
hiperextensie, flectarea lui
fiind dificilă.

partea sănătoasă în special în timpul vorbirii. în


paraliziile bilaterale vocea este nazonata, voalată
lichidele refulând pe nas,

RAMURA EXTERNĂ (ramus extemus) se


îndreaptă oblic inferior și lateral, posterior de
m.stilohioidian și de pântecele poaterior al m.digastric
și trece lateral de v.jugulară internă pe care o
încrucișază anterior sau posterior; apoi, perforează
m.digastric și m.stemocleidomastoidian, ajungând în
fosa subclaviculară superior de osul hioid,
ternii nându-se în m.trapez.
In ultima sa porțiune această ramură este
subcutanată așezată pe m.ridicător al scapulei. La
nivelul fosei supraclaviculare ea este însoțită de
a.cervicală ascendenta. Ramura externă participă la
inervația mm. trapez și stemocleidimastoidian,
auastomozându-se în grosimea acestora cu ramuri ale

121
NERVUL HIPOGLOS Q intermediar, iar inferior rădăcina anterioară a primului
(nervus hypoglossus) nerv cervical. în continuare el străbate dura mater și
pătrunde în canalul hipoglosului, unde este însoțit de
N.hipoglos are originea reala în nucleul a.meningee superioară, v.comttanta a n.hipoglos
n.hipoglos (nucljihypoglossi) din bulb. Originea (v.comitans n.hypoglossi) de plexul venos al canalului
aparenta se află în șanțul preolivar sub forma a 10 - hipoglosului (plexus venosus canali hypoglossi) și de
15 filete nervoase dispuse vertical, care vor forma un așa zisa ramură meningeală a n.hipoglos, care intră în
trunchi superior și altul inferior. craniu.
n.hipoglos se află porțiunea inițială a nn.facial și
M .ytțukcto «Uw

lOaWcu1) _
(MIM« )
i A .loriaVă-

U. stanai
wktfWiWk
«MUI
Halte sufoci
Axo<ota»
cJLwna A.tiuüin^ucA'l

A.Vn^ucl U. a^ri'jo^o i ¿«.u1)

Hamut*
IkpJiyokJ« Oí)
V\jOl¿<LUm
A.Uv^ioidio

Rg.84 - TRAIECTUL NERVULUI HIPOGLOS


(dupa GRANT)

In craniu, n.hipoglos se găsește în spațiul cu nn.glosofaringian, vag și accesor.


subarahnoidian într-o teacă a piei mater. în această
porțiune se află între a.vertebrală situată anterior și
a.cerebeloasă postero-inferioară situată posterior. în
cazul în care a.vertebrală are un traiect vertical, ea
vine în raport cu fibrele de origine ale nervului. Când
traiectul ei este mai oblic, ea vine în raport numai cu
fibrele cele mai superioare ale acestuia, nervul venind
în raport anterior numai cu aa. spinale
anterioare.A.cerebeloasă postero- inferioara îl separă
de rădăcina craniană a n.accesor. Superior de
După ce iese din craniu, ele se îndreaptă spre
limbă având un traiect concav superior și anterior.
Imediat inferior de baza craniului n.hipoglos stabilește
raporturi cu v.jugulară internă, cu a.carotidă internă și

122
N.hipoglos se află inițial pe fața posterioare a traiect încrucișează fața posterioare a celor trei nervi,
a. carotide interne, apoi parcurge această față oblic spre în așa fel încât nn.glosofaringian și vag rămân medial
inferior, lateral și anterior, îndreptându-se spre de el. în urma acestei încrucișări n.hipoglos vine în

tf. fersor re//' , •


paiafi/?/
X f OAora/a Pympcxn/
ST /ASSaguat/'s

^amu'-JSpte ■
rygo/aeas
ff.ÓL/ac/'nafox.
Ûe/>S cur/s

Af.t/pgc/afos

Jw^ua.
'rAfi^‘'s Os- Àyoà/eum
J
fcornu
/?. Ayogvossas snfiïiJij

Fig.85 - RAPORTURILE NERVULUI HIPOGLOS LA NIVELUL LIMBEI (după GRANT)

/"ÍÍ'^1 K'W\ "as oea/p/Áz¿e ,


",IK7< 1\ fears Aas/farty

Proa- sfyloí(/eaó
A.pafaf/pa as-
- A. ¿acrafá
.consTr/e/br
ptaryngps a>ea/¿/s

'l/'q.sfyJohyo/a'eu/n ,
(Cor/)u myusj

123
Fig.86 - NERVUL HIPOGLOS (schema)

v.jugulară internă, medial de care se așează. în acest

contact cu polul inferior al ganglionului inferior al


vagului, de care este unit prin țesut conjunctiv.
N.accesor este încrucișat superior de bifurcația sa,
n.hipoglos așezându-se apoi medial de ramura externă
a acestuia.
în continuare n.hipoglos trece pe sub pântecele
posterior al m.digastric, anterior de n.vag și se
îndreaptă anterior spre trigonul carotic. în trigonul
carotic el încrucișează aa. carotide interna și externă,
trecând inferior de ramura inferioară a a. occipitale și
de a.occipitală, apoi pentru ca să se îndrepte anterior
și superior, profund de tendoanele mm.digastric și
stilohioidian, pe fața laterală a m.hipoglos, spre
marginea posterioare a m.milohioidian. La acest nivel
v.jugulară internă situată posterior, trunchiul
tirolinguofacial situat anterior și n.hipoglos situat
posterior delimitează așa zisul triunghi al carotidelor
descris de Farabeuf, în care se găsesc a.carotidă
internă și a.carotidă externa cu primele sale ramuri
colaterale. Acest triunghi este folosit ca reper pentru

124
ligaturarea aa.carotida externă și linguală. traiectul său rr. linguale (rr.lmgualcs). în grosimea limbii ele se pot
prin acest spațiu, n.hipoglos încrucișează fața laterală anastomoza în interstițiuni dintre mm.genioglos și
a aa.tiroidiană superioară, facială și linguală. Planul geniohioidian. Cunoașterea teritoriului său de
format de a.carotidă externă și de ramurile ei separă distribuție explică simptomele care apar în boli sau
acest nerv de m.constrictor mijlociu al faringelui. leziuni, care interesează partea sa periferică. Astfel în
La marginea posterioare a mhioglos, fracturi și în tumori ale bazei craniului, dislocări ale
n.hipoglos se desparte de a.iinguală, nervul trecând primele vetrebe cervicale, anevrisme ale cercului
superficial, iar artera profund de mușchi. Pe suprafața arterial, apar paralizii ale limbii, care pot fi uni- sau
m hioglos, inferior de nerv se află v.linguală, care se bilaterale. în paralizia unilaterală, daca limbă este
formează la acest nivel. scoasă afară din gura se îndreaptă spre partea lezată,
Superior de hioid, n.hipoglos este acoperit de datorită lipsei de contracție a m.genioglos respectiv.
glanda submandibulară. Apoi, trece prin hiatusul dintre Dacă se încearcă introducerea limbii în cavitatea
mm.hioglos și milohioidian, însoțit superior de canalul bucală, jumătatea lezata urcă mai sus decât cea
glandei submandibulare și de prelungirea acesteia, iar sănătoasă. Datorită atrofierii consecutive, mucoasa
inferior de w.linguale. Prin acest hiatus ajunge linguală este plicaturată. în paralizia bilaterală
inferior de glanda sublinguală. în continuare motilitatea limbii este complec abolită, sensibilitatea
n.hipoglos se află pe fața laterală a m.geniohioidian. gustativă și generală a ei fiind păstrată. Bolul alimentar
La marginea anterioară a m hioglos, spre vârful limbii trebuie împins cu degetul. Datorită rolului limbii în
el se împarte în ramuri linguale. masticație și deglutitic, aceste funcții sunt mult
NJnpoglos inervează motor limba, dând diminuate. La animalul cu ambii nervi secționați,
ramuri tuturor mușchilor ei cu excepția mm.palatoglos limba atârnă între arcadele dentare, o mușcă, simtă
și stiloglos. Frlogenetic ei se distribuie mușchilor durerea, dar nu o poate retrage în cavitatea bucală
limbii din momentul în care la vertebratele superioare Celelalte ramuri descrise în literatură nu
limba devine musculară, înlocuid limba membranoasă aparțin propriu- zis n.hipoglos ele provenind din
a vertebrelor inferioare. La pești (în special la rechini) fibrele nervilor cu care acesta vine în raport,
numărul vertebrelor care sunt incorporate regiunii împrumutându-și reciprod fibre. Astfel, pe fața
occipitale a craniului este variabil. Aceasta explica și posterioare a a.carotidc interne, în trunchiul său
numărul variabil al primilor nervi spinali precum și pătrund ramuri din gg.simpatic cervical superior. De
faptul că nervii occipitali tind să-și piardă rădăcina asemenea la locul în care încrucișează gg.inferior al
dorsală și gg.senzitivi, rămânând numai nervi motorii. vagului i se vor alătura fibre ale acestui nerv. Fibrele
Miotoamele 5-7 ale regiunii occipitale urmate simpatice care i se alătură, vor asigura inervația
de trunchiurile nervilor occipitali H-III, migrează la vaselor care irigă limba. Ramurile vasculare pentru
pești inferior în jurul regiunii branhiale, unde vor v.jugulară internă și pentru a.carotidă internă, precum
forma mm.hipobranhiali inervați de n.hipoglos. și r.meningeală pentru dura mater din etajul posterior
La amniote, n.hipoglos ajunge în regiunea al bazei craniului au aceași semnificație. în cadrul
fâringiană, inervând mușchii limbi proveniți din acestui împrumut de fibre, s-a arătat că unele fibre ale
materialul hipobranhial. hipoglosului s-ar îndrepta spre n.ffenic și spre
Mezodermul din care se formează acești nn. cardiaci, urmând ulterior traiectul acestora.
mușchi se grupează în două mase situate în podeaua Participarea sa în mică măsura la formarea ansei
cavității bucale. Ele continuă superior masele cervicale reprezintă un argument în sprijinul ideii ai
musculară laringiană, infrahioidiană și diafragmatică. privire la structura sa inițială de n.mixt, asemănător
Unele cercetări arată că acest nerv ar conține și fibre celor spinali.
prorioceptive venite de la limbă.
Din aceste motive N.I. îi recunoaște numai

125
Plexul cervical
Plexul cervical (plexus cervicalis) asigura, prin Ramura ventrală C3, cea mai voluminoasă, străbate al
ramurile sale inervația cutanată a gâtului și, în parte, doilea spațiu intertransversar, încrucișând posterior
pe cea capului, a umărului și a peretelui toracic vasele vertebrale, după care pătrunde între mm.lungul
anterior; el inervează de asemenea, motor și sensitiv, capului și scalen mijlociu și se împarte în cele două
m.diafragma și unii dintre mușchii Gâtului. Plexul este ramuri ascendentă și descendentă, care intră în
constituit din patru trunchiuri de origine, anastomozate constituția anselor mijlocie și inferioară ale plexului.
între ele, trunchiurile, reprezentate de ramurile ventrale Ramura ventrala C4, de asemenea voluminoasă,
ale nn.spinali Q-C4, cuprind alături fibrele somatice și are același traiect și raporturi ca și precedenta, în
fibre vegetative, ce provin de la gg.simpatic cervical spațiul intertransversal corespunzător, apoi trece în
superior, prin ramuri comunicante. în majoritatea mm.scaleni anterior și mijlociu. Ramura ei ascendentă
cazurilor, ramurile ventrale C2-C4 se împart fiecare în participă la formarea ansei inferioare a plexului
două ramuri, ascendentă și descendentă, care se unesc cervical; cea descendentă reprezintă anastomoza dintre
cu cele supra- și subiacente și formează trei anse acest plex și trunchiul superior al plexului brahial.
suprapuse, situate în dreptul vertebrelor cervicale Ansele plexului sunt situate profund, între
C--C4. La constituirea primei anse participă ramura inserțiile mm.prevertebrali și scalen mijlociu, mediali,
ventrală Cj în întregime ramura ascendentă din C2 și cele ale mm.ridicător al scapulei și splenius, lateral,
ramura descendentă a celui de-al patrulea trunchi se. în raport cu vârful proceselor transverse. Anterior ele
unește cu ramura C5, contribuind astfel la formarea sunt acoperite de lama prevertebrală a fasciei cervicale,
plexului brahial. Dispoziția de mai sus, considerată prin intermediul căreia, primele două anse corespund
tipică poate fi modificată prin absența ansei inferioare, formațiunilor vasculo nervoase latero-faringiene:
iar excepțional și a celei mijlocii; cele mai numeroase trunchiul simpatic cervical, nn.glosofaringian, accesor,
variante se datoresc, însă, modului în care participă și hipoglos și mănunchiului vasculonervos al gâtului.
contribuției pe care o aduc ramurile ventrale, la Trebuiesc subliniate raporturile strânse de le acest
alcătuirea fiecărei anse în parte. Cu excepția cele nivel cu n.accesor, când acesta are un traiect
superioare, constantă și în totdeauna bine conturată, retrojugular și cu gg.simpatic cervical superior. Ultima
celelalte două anse sunt adesea abia schițate, greu de ansă a plexului se găsește în trigonul carotic, acoperite
individualizat, iar ramurile plexului par a continua de elementele vasculare și nervoase din această
direct trunchiurile de origine. Desprinse din nn.spinali regiune.
respectivi, ramurile ventrale C,-C4 ajung în planul RAMURILE PLEXULUI CERVICAL
prevertebral, corespunzător regiunii trigonului carotic provin din trunchiurile de origine și din anse; ramurile
spațiului situat lateral de faringe; la acest nivel ele se care inervează tegumentele gâtului și ale capului se
ramifică, se anastomozează și formează plexul. desprind din ansa mijlocie, iar cele care se distribuie
Ramura ventrale Cl3 cea mai subțire dintre toate patru, pielii umărului și a peretelui toracic anterior, din
apare între occipitali și atlas, în șanțul arterei ultima ansă. Fibrele din constituția lor sunt
vertebrale. Situată inferior și medial de a vertebrală pe somatosensitive și simpatice postganglionäre secretarii
care îl însoțește, ea se îndreaptă lateral și trece pe fața și vasomotorii. După ce traversează trigonul carotic,
superrioară a proc.transvers al atlasului. în dreptul aceste ramuri apar la mijlocul marginii posterioare a
găurii transverse se desparte de artera, își schimbă m.stemocleidomastoidian și devin superficiale.
direcția și coboară printre fibrele m.drept anterior al N.occipital (n.occipitalisminor) și are originea
capului (sau trecând lateral de acesta), pe fața în ansa mijlocie și cuprinde fibre din rr.ventrale C2-C3
anterioară a proc.transvers Cb unde intră în alcătuirea sau exclusiv din C3, desprinzându-se în acest caz,
primei anse. direct din r.ventrală respectivă. De la marginea
Ramura ventrală C2 subțire și ea, are un traiect posterioare a m.stemocleidomastoidian, nervul
aproape orizontal, fiind situată la început între atlas și pătrunde în regiunea laterală a gâtului și, după ce
axis, lateral de articulația atlantoaxială (laterală). Ea înconjoară n.accesor, se îndreaptă spre
pătrunde apoi în primul spațiu intertransversar, trecând procjnastoidian, paralel cu marginea posterioare a
posterior de vasele vertebrale iar la ieșirea din spațiu mușchiului, acoperit de lama superficială a fasciei
se așează între mmlugul capului sau scalen anterior și cervicale. în partea superioară a regiunii laterale, el
m.ridicător al scapulei. în dreptul vârfului perforează fascia și se împarte în numeroase ramuri
proc.transvers al axisului ea se bifurccă și ramurile
care rezultă participă la formarea primelor două anse.

126
terminale. Cele cu direcție posterioare se distribuie străbat cartilajul pavilionului și inervează pielea concăi
pielii din partea laterală a regiunii occipitale, auriculare și a lobulului urechii. Ramura posterioare se
anastomozându-se cu ramuri ale n.occipital mare. anastomozează cu nn.occipital mic, auricular mare,
Ramurile cu direcția anterioară încrucișează fața auricular posterior și cu r.auriculară a n.vag.
laterală a m.stemocleidomastoidian și ajung la pielea N.transvers al gâtului (n.transversus colii) este
care acoperă proc.mastoidian și treimea superioară a cea mai voluminoasă dintre ramurile cutanate ale
feței mediale al pavilionului urechii, unde se plexului. El poate avea originea în ansa mijlocie
anastomozează cu ramuri ale nn.auricular mare și cuprinzând fibre din ramurile ventrale C2-C3; în ale
auricular posterior. cazuri se desprinde direct din r.ventrală C3 conținând
N.auricular (n.auricularis major) formează fibre provenite numai de la această ramură. După ce

adesea un trunchi comun cu n.occipital mic sau cu orizontal pe fața laterală a mușchiului, încrucișând
n.transvers al gâtului. Nervul aparea la marginea medial v.jugulară externă. în acest traiect el este
posterioare a m.stemocleidomastoidian sub n.occipital intrafascial și acoperit de m.platysma. în apropierea
mic și urca pe fața laterală a mușchiului, posterior de osului hioid nervul străbate fascia și se împarte în
v.jugulară externa. După ce perforează lama ramuri (terminale) superioare și inferioare (râmi
superficială a fasciei cervicale, în apropierea unghiului superiores, râmi inferiores), care inervează pielea
mandibulei, nervul se îndreaptă spre lobului urechii și regiunii anterioare agatului. Dintre rr.superioare, unele
se termină prin două ramuri. Ramura anterioară se anastomozează cu r.colli al n.facial, sub
(ramus anterior) inervează tegumentul regiunii m.platysma.
parotideomaseterine prin 4-5 ramuri subțiri, ce Nn.supraclaviculari (nn.supraclaviculares) se
stabilesc anostomoze cu n.facial, în traiectul lor desprind dintr-un trunchi comun cu originea în ultima
intraglandular. Ramura posterioară (ramus posterior) ansa a plexului (C3-C4). Trunchiul apare pe marginea
se distribuie pielii de pe fața medială a pavilionului
urechii, exceptând treimea ei superioară; ramuri fine
ocolește marginea posterioară a
m.stemocleidomastoidian, n.transvers al gâtului trece

127
posterioare a m.stemocleidomastoidian la 1 cm sub traversează inferior regiunea laterală a gâtului și se
n.transvers al gâtului și coboară prin regiunea laterală, distribuie pielii din partea superioară și posterioare a
situat pe scalenul mijlociu și acoperit de lama regiunii deltoidiene.
superficială a fasciei cervicale și m.platysma. Deasupra Ramurile pe care plexul le trimite mușchilor
claviculei se ramifică dând ramurile mediale, sunt situate profund și provin atât din trunchiurile de
intermediare și laterale, care perforează fascia origine cât și din anse; ele sunt reprezentate de ansa
așezându-se între aceasta și m.platysma.
(nn.supralaviculares laterales sive posteriores)

/¡JjOOO'foSJCJ

na- cervÀ

XV, AL j/errbAjo/ofe/
rr>. ¿/er/tc/fy tte/g&s '
Momafaotate'sf fi ,
fovJCV/ar/)(ÏWf,r /¿A/
for

Ansa,

Bg.88 - ANSA CERVICALA


ȘI RAMURILE EI - ÎN
PARTEA STÂNGA DUPĂ
ÎNDEPĂRTAREA MM.INFRAHIOIDIENI DIN
PLANUL
SUPERFICIAL SE VEDE O ANSA CERVICALA SCURTA - (după LANZ)

Nn.supraclaviculari mediali inferioară(radix inferior) rezultă din fuzionarea a două


(nn.supraclaviculares mediales) se îndreaptă inferior și ramuri, imediat după ce ele se desprind din ramurile
medial încrucișând v.jugulară externă și ventrale C2 și respectiv C3. Rădăcina coboară lateral de
m.stemocleidomastoidian,terminându-seîntegumentul v.jugulară internă, la început înafara apoi în interiorul
ce acoperă fosa supraclavicularâ mică și manubriul tecii carotice; deasupra tendonului m.omohioidian își
stern al; schimbă direcția, trece anterior de vena și se unește cu
Nn. supraclaviculari intermediari rădăcina superioara (raddc superior). Aceasta cuprinde
(nn.supraclavicularis intermedii) coboară anterior de fibre din Q-Co, care se alătură n.hipoglos la baza
claviculă și inervează pielea regiunii infraclaviculare,
până în dreptul coastei a Iii-a; teritoriul lor de
inervațic se suprapune parțial cu teritoriul nervului
intercostal;
Nn.supraclaviculari laterali sau posteriori
cervicala, de rădăcinile ei, de n.frenic și de nn.frenici
accesori.
Ansa cervicala (ansa cervicalis) se formează
anterior de v.jugulară internă și deasupra tendonului
m.omohioidian prin unirea a două rădăcini. Rădăcina

128
craniului. (porțiunea ei terminală). Din aceste motive
Desprinsă din nerv, în partea superioară a descoperirea nervului în partea inferioară a fosei
trigonului carotic, la nivelul unde acesta încrucișează supraclaviculare mici este mai dificilă și cu riscuri.
a.carotidă externă, rădăcina superioară coboară pe Medial de nerv se găsesc trunchiul tiroccrvical,
partea laterală a a.carotide comune și se unește cu cea mănunchiul vasculonervos al gâtului și duetul limfatic.
inferioară. în unele cazuri ansa cervicală este "scuită’ 1 La baza gâtului, nervul frenic drept se îndepărtează de
datorită unirii rădăcinilor la un nivel superior și atunci, tendonul m.scalen anterior și trece între confluentul
ea se găsește între venă și arteră, înaintea arterei, sau venos jugolosubclavicular și artera subclavie, fiind
chiar posterior de vase. Excepțional, ansa poate lipsi. situat lateral de ansa subclavie și n.vag. Inferior de
Ramurile ansei asigură inervația mm.infrahioidian; a.subclavie nervul coboară pe cupula pleurală,
mm.omohioidian primește două ramuri, câte una încrucișând anterior a.toracică internă, și trece apoi
pentru fiecare pântece, iar m.stemohioidian primește o medial de ea. N.frenic stâng are raporturi deosebite la
ramură din ansa și una din rădăcina superioară. în ce intrarea în torace, datorită situației mai laterale a
privește m.tirohioidian, el este inervat constant de o a.subclavie; el se găsește la distanță de n.vag, trece
ramură desprinsă separat din n.hipoglos, care conține posterior și lateral de terminația duetului toracic și
de asemenea fibre cu origine în CrC2. în unele cazuri încrucișează posterior a.toracică internă. La baza
însă, ansa cervicală poate trimite și ea acestui mușchi gâtului cei doi nn .frenici primesc constant o ramură
o ramură subțire. anastomotică de la nn.subclaviculari și uneori o ramură
Nervul frenic (nervus phrenicus) este cea mai de la gg.stelat. în torace, nn.frenici însoțiți de vasele
lungă și în același timp cea mai importantă ramură a pericardoftenice străbat mediastinul superior și apoi pe
plexului cervical. Teritoriul lui de inervație, cel mijlociu, acoperiți de pleura mediastinală de care
reprezentat în primul rând de diafragma și pericard se aderă. N.frenic drept se găsește lateral de
explică prin faptul că dezvoltarea acestor formațiuni v.brahiocefalică dreaptă și apoi de v.cavă superioară,
începe la nivelul somitelor cervicale. Nervul este în dreptul rădăcinii plămânului, față de care trece
format din 1-3 rădăcini care cuprind fibre somatice și anterior, nervul se situează între pleură și pericard și,
vegetative; rădăcină principală și constanta provine din în această poziție coboară până la diafragma, devenind
ramura ventrală C4. Celelalte două rădăcini își au din ce în ce mai profund. N.frenic stâng este mai lung
originea în ramurile ventrale C3, respectiv C5 și, mai și situat mai superficial; în mediastinul superior el se
rar, în ansa inferioară a plexului cervical sau găsește între aa.carotidă comună și subclavie, posterior
anastomoza trimisă de acesta plexului brahial. Ele de v.brahiocefalică stângă. El coboară anterior de arcul
cuprind un contigent, variabil de fibre, care se alătură aortei și rădăcina plămânului și se așează între pleură
rădăcinii principale la nivele diferite, motiv pentru care și pericard, înconjurând fața pulmonară a inimii. în
sunt descrise adesea ca nervi frenici accesori. Unirea torace nn.frenici dau ramura pericardica (ramus
rădăcinilor se face însă obișnuit, între mm.scaleni pericardiacus) și contribuie Ia inervația pleurei
mijlociu și anterior; nervul astfel format coboară pe médiastinale din vecinătatea lor. N.frenic drept se
m.scalen anterior, până la baza gâtului, apoi pătrunde termină imediat deasupra diafragmei prin 3-5 ramuri
în torace pe care îl străbate aproape vertical și se frenicoabdominale (râmi phrenicoabdominales) care
termină în grosimea diafragmei. în funcție de acest pătrund în mușchi prin centrul tendinos, lateral de
traiect nervilor frenici, drept și stâng, li se poate orificiul venei cave inferioare sau prin acest orificiu.
descrie o parte cervicală, în care ei au raporturi Ramurile frenicoabdominale ale n.frenic stâng străbat
identice și o parte toracică, în care raporturile sunt diafragma mai anterior, trecând prin partea stemală
diferite. La gât, după constituirea lui, n.frenic apare corespunzătoare foliolci stângi. Ramurile terminale ale
lateral de m.scalen anterior, apoi coboară oblic anterior nn.frenici inervează motor și senzitiv centrul tedinos și
de mușchi și ajunge pe partea medială a tendonului lui părțile musculare ale diafragmei, iar prin fibre
de inserție. în acest traiect prescalenic, nervul, cuprins senzitive, pleura și peritoneul care învelesc mușchiul,
în grosimea fasciei mușchiului, este încrucișat de în grosimea diafragmei aceste ramuri au o direcție
pântecele inferior al m.omohioidian. Superior de acest radiară și pentru respectarea lor, în cursul
mușchi n.frenic este însoțit lateral de n.subclavicular, frenotomiilor se impune practicarea unor incizii
iar medial de a.cervicală ascendentă și poate fi ușor paralele cu ele. Una din ramurile frenicoabdominale
abordat chirurgical. trimite fibre plexului celiac iar prin ramurile acestuia,
Inferior de pântecele m.omohioidian, nervul ele se distribuie căilor biliare și pancreasului. In acest
este mai profund, fiind acoperit și de lama fel se explică iradierea în umăr și la baza gâtului a
prevertebrală a fasciei cervicale; pe de altă parte la durerilor ce însoțesc afecțiunile hepato-biliare și în
acest nivel, el are raporturi cu vasele suprascapulare,
transverse ale gâtului și cu v.jugulară externă

129
regiunea scapulară a durerilor din pancreatitele • nervul m.trapez (C3-C4) străbate regiunea
cronice. Fibrele trimise plexului celiac de n.frenic laterală a gâtului, inferior de n.accesor și acoperit de
drept formează o ramură mai voluminoasă, care mai lama superficială a fasciei cervicale. Deasupra
contribuie și la inervația lig.falciform, lig.coronar și claviculei trimite o anastomoză n.accesor, după care
v.cave inferioare; pe traiectul ei se găsesc adesea pătrunde în m.trapez;
gg.nervoși.
anastomozeaza cu n.accesor;

sterna c/c/alo mots/a/aheas


s/er/w/A/rea
/'cteas
Ă-cerv/cat/s ascenc/ens___________
tAren/caS
A.cerv/cat/s
mtrof/s .

Ptexas ¿>rant>/a//s.

A transversa cot//-
A.sa¿e7av/lz
/V.rh ora c/cas tongas 1 .■sc/prasea-
/V. S&praseagatar/s- pa/ar/s
•/f sea/ena &
ZT. omoiyofdeas r/> orațc^a
—țraneus ¿>rá-
on/'oeepfi&Z/'ci/S
tf,ptc/araJ/e maior
r
A JAoracoacrons/al7s n<rei/s
rețc/rrens
'Z,'.sa¿e/av/</s
pecloral/3 /nej/al/s '• serraras ani.
Mc forate

Hg.89 - FLEXUS BRACHIALIS (pars supraclavicularis)


Nn.frenici accesori (nn.phrenici accesorii) • nervul m.lungul capului conține fibre din
reprezintă mănunchiuri de fibre cu origine variata, care CrC3;
intră în alcătuirea n.frenic și care, de multe ori, prin • nervul m .drept anterior al capului pleacă din
importanța lor pot fi considerați ca rădăcini ale ramura ventrală Cj sau din ansa superioară (C,-C2),
nervului. Astfel, fibrele cu origine în ramura ventrală adesea ca un trunchi comun cu nervul m.drept lateral
C5 pot constitui un trunchi aparte, care se unește cu al capului.
n.frenic în partea inferioară a gâtului. în alte cazuri Uneori plexul cervical mai contribuie la
(20%), aceste fibre se alătură n.subclavicular, din care inervația mm.scaleni, iar prin ramura anastomotică
se desprind apoi ca ramură anastomotică, umndu-se cu trimisă plexului brahial participă la inervația
n.frenic deasupra coastei l-a sau în torace. S-au mai m.ridicător al scapulei.
descris nervi frenici accesori cu origine în ramurile
ventrale C3, C4, Cs sau în ansa cervicală.
Trunchiurile plexului și plexul propriu-zis mai Plexul brahial
dau o serie de ramuri musculare care, deși
neomologate, de N.I., trebuiesc totuși menționate: Teritoriul de inervație al plexului brahial
• nervul m.stemocleidomastoidian este format (plexus brachialis) este reprezentat de membrul
din reunirea a doua ramuri cu origine în ansa mijlocie superior și de majoritatea mușchilor care intră în
sau direct în ramurile ventrale C2-C3. în grosimea alcătuirea centurii scalupare; numai câteva teritorii
mușchiului una din ramurile terminale ale nervului se
• nervii m.lungul gâtului, în număr de 3-4
provin din ramurile ventrale C2-C4;

130
cutanate, cum ar fi pielea regiunii deltoidiene și a feței de vedere topografic plexul brahial prezintă o parte
mediale a brațului sunt inervate de ramuri ale plexului supraclaviculard (pars supraclavicularis) situată în
cervical și respectiv ale nn.intercostali II, III. Formarea regiunea laterală a gâtului și o parte infraclaviculară
plexului brahial la nivelul gâtului constituie o dovadă (pars înfraclavicularis), care începe posterior de
pentru originea cervicotoracică a membrului superior, claviculă și se continuă spre regiune axilară. Partea
al cărui mugure apare în dreptul somitelor C5-T2. supraclaviculară are forma unui triunghi dispus frontal,
Originea plexului este reprezentată de ramurile cu baza spre coloana vertebrală și cu vârfiil în axilă;
ventrale ale nn.spinali C5-Cs și Tb care se unesc și ea este reprezentată de ramurile de origine ale
formează trunchiurile plexului (trunci plexus). în plexului, de trunchiul și de ramurile lor colaterale.
constituția acestor ramuri ventrale se găsesc, în afara Trunchiurile plexului, formate între m.scaleni anterior
fibrelor somatice și fibre vegetative, pe care le și mijlociu, au raporturi la acest nivel cu partea
primesc, prin ramuri comunicante de la gg.cervicali interscalenică a a.subclavie situată în șanțul de pe
simpatici, mijlociu și inferior (sau de la gg.stelaî). coasta I-a; trunchiul inferior se găsește imediat
Ramurile ventrale C5-C, situate în șanțurile de pe posterior de arteră, în timp ce trunchiurile celelalte
procesele transverse ale vertebrelor cervicale, străbat sunt mai îndepătate și dispuse posterior și superior de
spațiile intertransversare, trecând posterior de vasele aceasta. Ieșind dintre mm.scaleni trunchiurile devin
vertebrale și pătrund apoi în mm.scaleni anterior și superficiale și pot fi palpate cu ușurință, sub forma
lateral. Ramura C5 primește o anastomoză de la plexul unor cordoane rezistente, dirijate oblic, inferior și
cervical (n.spinal C4) și se unește apoi cu ramura C6, lateral. Ele sunt în raport, posterior, cu planul
formând împreună triunghiul superior (truncus muscular al regiunii laterale a gâtului, iar anterior sunt
superior). Nivelul la care se constituie trunchiul încrucișate de marginea posterioară a
superior corespunde unui punct, situat la 2 cm superior m.stemocleidomastoidian, de pântecele inferior al
de claviculă, pe marginea posterioară a m. hioidian și de vasele suprascapulare și transverse ale
m.stemocleidomastoidian (punctului lui Erb). gătului. A.transversă a gâtului (ramura superficială,
Ramura ventrală C7 neanastomozată, va forma artera cervicală superficială) trece uneori printre
singură trunchiul mijlociu (truncus medius). Ramura trunchiurile inferior și mijlociu. Deasupra pântecelui
C8 trece între proc.transvers al vertebrei C7 și gâtul n. omohioidian, sub m.platysma și lama superficială a
primei coaste, posterior de artera cervicală profimdă, fasciei cervicale se găsește o parte din trunchiurile
care o separă de gg.stelat; ea se îndreaptă apoi lateral, superior și mijlociu; restul plexului se află în aria fosei
pe versantul posterior al cupulei pleurale, pătrunde supraclaviculare mari, unde este acoperit de
între mm.scalen anterior și lateral și se unește superior m.platysma de lama superficială, pe care coboară
de coasta I-a cu ramura ventrală TI, alcătuind nn.supraclaviculari și v.jugulară externă și de lama
trunchiul inferior (truncus inferior). Ramura ventrală pretraheală a fasciei cervicale. în imediata apropiere a
TI apare inferior de capul coastei I-a, înconjură claviculei, fiecare trunchi se bifurcă și din ramurile
anterior gâtul ei și după un scurt traiect ascendent și anterioare și posterioare rezultate se formează
lateral intră în alcătuirea trunchiului inferior. în drumul fasciculele plexului. Ramurile colaterale ale părții
ei, această ramură are raporturi anterioare cu gg.stelat, supraclaviculare a plexului brahial sunt reprezentate de
vasele vertebrale și artera cervicala profundă. De artera nn.dorsal al scapulei, toracic lung, suprascapular,
subclavie, care se află la distanță, ea este despărțită subclavicular, ei au fost descriși îpreună cu partea
prin formațiuni fibroase ale membranei suprapleurale, infraclaviculară a plexului în volumul "Membrele".
înserate pe coloana vertebrală.
Modul de formare al trunchiurilor poate
prezenta numeroase variații față de schema prezentată, Partea cervicală a sistemului nervos autonom
uneori chiar la același individ. Cele mai frecvente
diferențe se datoresc faptului că la alcătuirea plexului Partea cervicala a sistemului nervos autonom
participă și ramurile ventrale C4 și T2. Când (pars cervicalis systematis autonomiei) este
anastomoza trimisă de plexul cervical (C4) ramurii reprezentată de segmentul trunchiului simpatic (truncus
ventrale C5 este voluminoasă, trunchiul inferior este sympathycus) întins de la orificiul superior al toracelui
redus, datorită numărului mic de fibre pe care le și până la baza craniului. Ea este formată din trei
primește de la ramura ventrală T, și a lipsei fibrelor ganglioni nervoși (ganglia trunci sympathici) uniți prin
din T2. în alte cazuri, participarea ramurii ventrale C4 ramuri interganglionare (râmi interganglionares).
este semnificativă, sau chiar absentă; compensator, Numărul redus de ganglioni cervicali simpatici se
ramura ventrală T, este voluminoasă și conține explică prin sudarea ganglionilor primitivi, care inițial
numeroase fibre cu origine în n.spinal T 2. Din punct aveau o dispoziție metamerică corespunzătoare

131
nn.spinali cervicali. La gât, trunchiul simpatic se mai ales în partea superioară. în traiectul său
găsește lateral de faringe, apoi în trigonul carotic și în descendent, trunchiul simpatic este situat de la început

——/F. /sec//onal/

Hr ók cervicali
¿cyoer/ar.

<jl ■SvÁ'npt/ul/¿¿/-
Zar/'s
1 l/iyro/c/ea
. eanlloai/^
•sqo.

Plexai ear\ 61- certa/a/e


xnec/ram

A'. i0/ren/ea
'£//. '^,y,û^yreo/' ~
Mn. ¿calen/
mec//as er/x>s7
i

A7-2eva/or
¿oapalac
7.cerwca/e H

l/excss ¿»rac ¿/als lAoraeals â~ !


(¿rcmc/j
■ócjÁclav/eo
4< fiec/Zona/J

Costa ' ,_
C-sec/zona/a. Í7r¿mca¿ ¿raol/oce.clal/ca¿
L¿/. ¿racl/occ/olal/ccc-

Fig.9O SIMPATICUL CERVICAL (dupa LANZ)

regiunea stemocleidomastoidiană; el este situat posterior de v .jugul ară internă. La baza gâtului
profund, pe lama prevertebraiă a fasciei cervicale, de mănunchiul vasculonervos se îndepărtează astfel că
care aderă prin tracturi fibroase. Posterior de lamă se trunchiul simpatic se găsește între cupula pleurală,
găsesc mm.prevertebrali, care separă trunchiul de anterior, și gâtul coastei I-a, posterior.
procesele transverse ale vertebrelor cervicale. Ganglionul cervical superior (ganglion
Mănunchiul vasculonervos al gâtului se găsește
anterior și trunchiul simpatic aderă de teaca carotică
posterior de a.carotidă internă și medial de n.vag, pe
care apoi îl încrucișează și se așează lateral de el și

132
cervicale superius) este cel mai voluminos ganglion al cervicothoracicum; stellatum) rezultă din unirea unor
întregului trunchi simpatic; lung de 3-5 cm și lat de mase ganglionare, corespunzătoare ganglionilor
5-12 mm el ar rezulta din contopirea a patru ganglioni primitivi C,-Cg cu primul ganglion toracic și adesea,
primitivi. Ganglionul are obișnuit un aspect fuziform, cu ganglionul T2 sau chiar T3. în funcție de gradul de
dar în 30% de cazuri el poate fi sferic, ovoidal, sudură a acestor mase, aspectul ganglionului este
triunghiular sau cu formă neregulata. Topografic, diferit. Uneori aceasta este totală și ganglionul se
ganglionul superior se găsește în spațiul situat lateral prezintă ca o masă unitară neregulată, cu aspect stelat;
de faringe, în dreptul proceselor transverse C;-C„ în majoritatea cazurilor însă, unirea este parțială,
anterior de lama și de mm.prevertebrali și medial de ganglionul prezentând gătuiri, care marchează limita și
mm.stilieni. Anterior, el este acoperit de mănunchiul numărul elementelor care-1 formează. Mai rar fuziunea
vasculonervos al gâtului și corespunde direct a.carotide nu interesează decât componentele cervicale, rezultând
interne. Extremitatea sa superioară se continuă cu un ganglion cervical inferior, distinct de primul
n.carotic intern care pătrunde în craniu, unde toracic.
contribuie la alcătuirea părții cefalice a sistemului Ganglionul stelat se găsește situat profund Ia
nervos autonom, prin contingentul inportant de fibre limita dintre gât și torace, culcat într-o depresiune a
simpatice pe care le aduce. Extremitatea inferioară a cupulei pleurele; între el și pleură se interpun
ganglionului ajunge până în trigonul carotic și se leagă membrana suprapleurală și tracturile fibroase pe care
prin ramuri interganglionare cu gg.cervical mijlociu aceasta le trimite spre coloana vertebrală (ligamente
sau cu gg.stelat. întins de la baza craniului și până în costo-, transverso-, vertebropleurale- neomologate în
trigonul carotic, ganglionul superior are raporturi N.I.).A.vertebrală înconjurată de o rețea nervosa
importante cu nervii X, XI și XII; nervul hipoglos îl provenită din ganglion, se găsește anterior de el și îl
încrucișează posterior în apropierea extremității ascunde complet; ganglionul stelat stâng are raporturi
superioare și trece apoi lateral; ganglionul inferior al anterioare și laterale și cu duetul toracic.
n.vag, cu care poate fi confundat, se găsește anterior Pe partea laterală, în apropierea extremității
și lateral iar n.laringeu superior îl încrucișează trecând inferioare, se află trunchiul costocervical, care se
pe dinaintea sa și sc plasează apoi medial. ramifică, iar a.intcrcostală supremă trece apoi posterior
Ganglionul cervical mijlociu (ganglion de ganglion. Gg.stelat este despărțit medial de corpul
cervicale medium) poate lipsi în 50% din cazuri, fiind vertebrei Cj prin fasciculele inferioare ale m.lungul
înlocuit de mici mase de celule nervoase, gâtului, iar posterior de proc.transvere C7 și gâtul
corespunzătoare ganglionilor primitivi C5-C6, dispuse coastei I-a, prin ramurile ventrale ale nn.spinali C8-Tr
printre ramurile interganglionare, sau atașate Aceste raporturi sunt însă variabile în funcție de
ganglionului superior. Când există, ganglionul mjlociu poziția mai înaltă sau mai joasă a ganglionului, care în
are dimensiuni reduse (0,5-1 cm lungime; 3-4 mm multe cazuri este situat în întregime inferior de coasta
lățime) și se găsește situat în regiunea I-a.
stemocleidomastoidiană în vecinătatea a.tiroidiene RAMURILE SIMPATICULUI CERVICAL.
inferioare și a tuberculului carotic, acoperit de
Ganglionul cervical superior da următoarele ramuri:
mănunchiul vasculonervos. Raporturile cu arcul
N.jugular (n.jugularis) pornește din
a.tiroidiene inferioare sunt variabile și depind de
extremitatea superioară a ganglionului și urcă până la
poziția ganglionului. Când acesta are o poziție înaltă
gaura jugulară, unde se termină prin două ramuri care
el sc găsește superior de arteră și de tuberculul carotic;
pătrund în gg.inferior al n.glosofaringian și respectiv,
dacă este situat mai jos, artera îl încrucișează posterior
în cel superior al n.vag. Fubrele simpatice aduse de
sau îl străbat. în cazurile în care ganglionul lipsește,
n.jugular se vor distribui prin ramurile nervilor IX și
ariroidiană inferioară are raporturi cu ramurile
X în teritoriile de inervație corespunzătoare.
interganglionare, trecând anterior sau printre ele.
N.carotic intern (N.caroticus intemus)
Extremitatea inferioară a ganglionului mijlociu este
reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale
legată de gg.stelat prin ramuri interganglionare; unele
gg.superior, datorită contribuției pe care o are la
ajung direct la acest ganglion iar altele, după ce
formarea părții cefalice a S.N.A. Desprins din partea
înconjoară a.subdavie, alăturându-se ansei subclaviei.
superioară a ganglionului, nervul trece posterior de
Adesea, trunchiul simpatic cervical mai conține un
n.gloșofaringian și se împarte în două ramuri, care
ganglion mic situat în dreptul originii a.vertebrale,
pătrund în craniu împreună cu a.carotida internă, prin
denumit ganglion vertebral (ganglion vertebrale).
Considerat ca o parte desprinsă din gg. cervical canalul carotic. în jurul arterei se va forma plexul
mijlociu, este și el unit de gg.stelat prin numeroase carotic intern (plexus caroticus intemus), care conține
ramuri, unele directe, altele atașate ansei subclaviei. adesea ganglioni intermediari. Plexul însoțește
Ganglionul cervicotoracic (ganglion

133
a.carotidă internă și apoi se prelungește pe ramurile ei, anterior de arcul aortei. N.cardiaci cervicali superiori
unindu-se cu cel de partea opusă la nivelul trimit fibre viscerelor gâtului și toracelui (tiroidă
a.comunicante anterioare. PLexul carotic intern trimite trahee, timus), nervilor recurenți și se anastomozeaza
fibre care se alătura unor nervi cranieni, ramurile lor, cu ceilalți nn.cardiaci cervicali. Funcțional ei conțin
sau ganglionilor de pe traiectul acestora. în canalul doar fibre postganglionäre (efectuarea).
carotic ia naștere n.caroticotimpanic Din ganglionul cervical mijlociu ia naștere
(n.caroticitympanicus) care participă la formarea n. cardiac cervical mijlociu (nervus cardiacus cervicalis
plexului timpanic, situat sub mucoasa ce acoperă medius) cel mai voluminos dintre nn.cardiaci cu
promontoriul; în dreptul orificiului intern al canalului origine în trunchiul simpatic cervical. El pornește din
se desprinde n.pietros profund (n.petrosus profundus) extremitatea inferioară a ganglionului, sau în lipsa
care intră în constituția nervului canalului pterigoidian acestuia, din ramurile inteiganglionarc, la nivelul
și ajunge la gg.pterigopalatin. De la nivelul arcului a.tiroidiană inferioară. N.cardiac cervical
segmentului intracavemos al arterei, plexul trimite mijlociu drept coboară posterior de acarotidă comună
fibre nervilor III, IV, VI, și ramurei ofialmice a și pătrunde în torace, încrucișând anterior și posterior
n.trigemen; prin intermediul acesteia și a n.nazociliar, a.subclavie; în torace el se găsește pe fața anterioară a
ele ajung la gg.ciliar, de unde se distribuie prin traheei și se termină în plexul cardiac de pe fața
nn.dliari lungi, m.dilatator al pupilei. Alte fibre ale profundă a arcului aortei. N.cardiac cervical mijlociu
plexului carotic intern sunt destinate lobului anterior al stâng se găsește situat, la baza gâtului și în torace,
hipofizei, meningelor din vecinătate, mucoasei între aa.carotidă comună și subclavie și se termină în
sinusului sfenoidal și gg.trigeminal. același fel ca și cel drept. Nn.cardiaci mijlocii dau
Nn.carotici externi (nn.carotici externi) ramuri directe glandei tiroide și schimbă fibre cu
formează în jurul a.carotidei externe plexul carotic nn.laringieni recurenți și cu nn.cardiaci cervicali
extern (plexus carotic extemus) care se continuă cu superiori, cu care uneori sunt uniți. Ramuri fine se
plexul carotic comun (plexus caroticus communis) alătură a.tiroidiană inferioară și ajung la glanda tiroidă,
situat de-a lungul a.carotide comune și cu plexuri glande paratiroide și laringe.
secundare, în jurul ramurilor a.carotide externe. Prin Ramurile ganglionului cervicotoracic (stelat)
intermediul acestora fibrele simpatice ajung la părțile sunt reprezentate de:
moi și la organele din teritoriul lor de distribuție. O ansa subclavie (ansa subclavia) este constituită
mențiune aparte trebuie făcută pentru plexurile ce din fibre detașate din partea superioară a ganglionului,
însoțesc aa.meningee mijlocie, facială, linguală și care după ce înconjoară anterior și inferior a.subclavie,
tiroidiană superioară, deoarece ele dau ramuri gg.otic, se reîntorc în ganglion sub forma a 2-3 ramuri. Alături
ganglionilor submandibulari și linguali și respectiv de aceste fibre cu origine în gg.stelat se găsesc și
glandei tiroide. ramuri interganglionare venite de la gg.ccrvical
Rr.laringofaringiene (rami laryngopharyngei) mijlociu și gg.vertebral. Ansa poate fi copnsiderata ca
se alătură nlaringeu superior și se distribuie laringelui, o ramură interganglionara ce unește componenta
glandei tiroide și faringelui cervicală a gg.stelat de cea toracică, așa cum se
Ncardiac cervical superior (n.cardiacus întâmplă în cazurile în care componentele nu sunt
cervicalis superior) se desprinde sub forma a două-trei sudate;
ramuri din partea inferioară a ganglionului și din n.cardiac cervical inferior (n.cardiacus
ramurile interganglionare. Ele se unesc pe fața cervicalis inferior) se formează din unirea mai multor
posterioare a a.carotide interne, iar nervul rezultat va ramuri desprinse din gg.stelat și din ansa subclavie.
însoți această arteră și apoi a.carotidă comună în
N.cardiac inferior drept pătrunde în torace trecând
torace. în traiectul cervical el este situat pe lama
posterior de a.subclavie, pe partea medială a cupulei
prevertebrală și acoperit de mănunchiul vasculonervos
pleurale, iar cel stâng, posterior de acarotidă comună,
al gatului și de lobul glandei tiroide; arcul a.tiroidicne
în torace ambii nervi se găsesc pe fața anterioara a
inferioare îl încrucișează anterior sau posterior,
traheei și se termină în plexul cervical situat pe partea
n.recurent îl însoțește medial iar trunchiul simpatic
profundă a arcului aortei;
lateral. N.cardiac superior drept pătrunde în torace
plexul subclavicular (plexus subclavius)
trecând anterior sau posterior (mai frecvent) de
reprezentat din numeroase ramuri cu origine în
a.subclavie și se așează posterior de trunchiul
ganglion și ansa subclavie, se distribuie cu ramurile
brahiocefalic. EI se termină în plexul cardiac situat pe
a.subcalvie, contingentul cel mai important de fibre
fața profundă a arcului aortei. La intrarea în torace
alcătuind un plex în jurul aa.axilare. Celelalte artere
n.cardiac superior stâng se află posterior de a.carotidă
ale membrului superior, începând cu abrahială,
comună, iar în mediastin se așează între aceasta și a
subclavie; el se termină în plexul cardiac situat

134
primesc fibre simpatice prin intermediul ramurilor raport cu destinația finală. Astfel, fibrele
comunicante care se alătura plexului traheal; preganglionare ale membrului superior au originea în
».vertebral (n.vertebralis) este format și el din segmentele medulare T3-T7 și se opresc în g.stelat; cele
mai multe ramuri de origine desprinse din partea pentru cap și gât au originea în segmentele T,-T3 și fac
superioară a ganglionului și uneori din gg.vertebral, sinapsa în ganglionii cervicali mijlociu și superiori. In
care se unesc în apropierea vertebrei C6. Nervul legătură cu aceste fibre preganglionare trebuiesc
pătrunde prin gaura transversă a acestei vertebre subliniate unele caracteristici:
împreună cu aa.vertebrală, în jurul căreia formează un - în afară de g.stelat, ceilalți doi ganglioni
plex. El mai trimite ramuri nn.spinali C5-C7 care au cervicali nu primesc direct astfel de fibre de la
semnificația unor ramuri comunicante; nn.spinali;
plexul vertebral (plexus vertebralis) cuprinde - fibrele preganglionare, în drumul lor spre
fibre provenite de la n.vertebral, de la gg.cervical ganglionul în care fac sinapsa, emit colaterale care se
mijlociu și vertebral și din ramurile interganglionare articulează cu neuroni din ganglionii pe care-i
ale trunchiului simpatic. Rețeaua nervoasă periarterială traversează;
conține numeroase celule care joacă rolul unor - în fine, nu toate aceste fibre fac sinapsa
ganglioni intermediari. Plexul se continuă în craniu, într-un ganglion cervical, ci după ce-1 părăsesc.
de-a lungul ramurilor a.vertebrale și contituie a treia Prezența unor ganglioni intermediari (ganglia
sursa importanta de fibre simpatice pentru partea intermedia), pe traiectul ramurilor comunicante, cât și
cefálica a S.N.A. existența în structura acestor ramuri atât a
Ganglinul stelat poate trimite fibre n.frenic fibreloramieiinice (cenușii, postganglionäre) precum și
care formează o a doua ansă în jurul a.subclavii. Toți a celor mielinizate (albe, preganglionare), atestă faptul
ganglionii cervicali sunt uniți cu nn.spinali cervicali că sinapsa se poate face și în acești ganglioni. Aceeași
prin ramuri comunicante; gg.superior cu nn.spinali semnificație se poate atribui și maselor de celule de pe
C,-C4, cel mijlociu cu nn.spinali C5-C6 (uneori cm C4 traiectul plexurilor arteriale (vertebral, carotice) sau
sau C7), iar gg.stelat cu nn.spinali C7-T,. din apropierea viscerelor (ganglioni viscerali).
Partea cervicală a simpaticului asigură Toate fibrele sensitive simpatice care vin de la
inervația simpatică a unui teritoriu foarte întins, care cap, gât și membrul superior se alătură nervilor spinali
cuprinde capul, gâtul și membrul superior în întregime și apoi rădăcinii lor dorsale; fibrele sensitive de la
și unele viscere toracice. Prin anastomozele cu viscerele toracelui (exceptând nn.cardiaci cervicali care
nn firenici ea inervează vegetativ diafragma și nu au fibre sensitive) se reîntorc în trunchiurile
contribuie la formarea plexului celiac. simpatice și apoi, prin ramurile comunicante ale
înțelegerea aspectului funcțional al inervației nn.spinali toracici, ajung la ganglionii spinali
simpatice, a diverselor formațiuni din acest teritoriu, respectivi. în sensul celor arătate, majoritatea ramurilor
impune o prezentare succintă a modului general de ganglionilor simpatici cervicali sunt constituite deci,
organizare a S.N. simpatic și a particularităților pe care atât din fibre sensitive, cât și din fibre eferente pre- și
le prezintă partea sa cervicală. Concepția clasică postganglionäre. Aceste ramuri ajung în teritoriile
potrivit carera S.N. simpatic (ca și cel parasimpatic) ar respective pe mai multe cai:
constitui un sistem exclusiv efector, motor și secretor, * cele destinate tegumentelor și anexelor lor,
constituit din centrii nervoși simpatici și din fibre (glande, mm.piloerectori), musculaturii scheletice,
eferente, pre- și postganglionäre, trebuie revizuită. periostului și ligamentelor articulare, de la nivelul
Funcționarea reflexă a S.N.A. presupune existența de membrului superior și gât, pnn intermediul
arcuri reflexe și implicit a căilor aferente. Existența rr.comunicante pe care ganglionii le trimit trunchiurilor
acestora a fost comfirmata și ele sunt reprezentate prin de origine ale plexului cervical și brahial; ultimul mai
fibre senzitive simpatice, ai căror pericarioni se găsesc primește astfel de fibre și de la n.vertebral;
în ganglionii spinali. Centrii vegetativi simpatici care • cele care inervează părțile moi ale capului
controlează inervația din teritoriile amintite, prin ajung cu ramurile plexului cervical, ale n.trigemen și
intermediul ramurilor ganglionilor cervicali, se găsesc prin intermediul plexurilor, de pe traiectul ramurilor
situați în substanța intermedio-laterală din ¡primele 6-7 a.carotide externe;
segmente toracice. Fibrele pregamnglionare care ® cele destinate viscerelor gâtului și toracelui
pornesc din acești centri medulari sunt mielinizate și, pot constitui nervi și ramuri directe ca de
pătrund prin ramurile comunicante (albe) ale nervilor ex.nn.cardiaci cervicali, rr.tiroidiene, traheale, timice,
T]-T7, în ganglionii respectivi, de pe traiectul etc.;
trunchiurilor simpatice de la acești ganglioni, ele urcă
sub forma de ramuri interganglionare spre ganglionii
cervicali și fac sinapsă în unul din acești ganglioni, în
• altele se alătură unor nervi cranieni (IX și și viscerele capului, tot sistemul arterial carotic, în
X) sau ramurilor lor, de ex. nn.laringofaringieni, parte, gâtul și viscerele lui, inima și timusul.
ramuri anexate nn.recurenți etc. în fine, alte fibre Gg.cervical mijlociu are un teritoriu somatic mai
ajung prin ramurile din jurul arterelor care redus, reprezentat de zone de la baza gâtului și de la
vascularizează aceste organe; membrul superior; în rest el participă la inervația
• viscerele capului primesc inervația glandei tiroide, a glandelor paratiroide, a cordului și a
simpatică prin intermediul plexurilor carotic intern, arterelor membrului superior. Gg.stelat inervează
vertebral și carotic extern. membrul superior în cea mai mare parte, esofagul
Reprezentând în primul rând o stație toracic superior, cupula pleurală și, participă la
intermediară pentru inervația simpatică eferentă inervația inimii, timusului și laringelui. Prin plexul
ganglionii cervicali pot fi socotiți ca centrii funcționali subclâvicular asigură inervația a.subclavie și a
cu distribuție topografică precisă; astfel, gg .cervical ramurilor ei, inclusiv a a.axilare, iar prin anastomozele
superior inervează prin ramurile lui pielea, părțile moi cu nn.frenici, inervația vegetativă a diafragmei.

133
VISCERELE CAPULUI ȘI GÂTULUI

CAVTTATEA NAZALA
- cavum aasi -

Cavitatea nazală reprezintă primul segment al cavității nazale față de spațiul disponibil, aceștia se
aparatului respirator, aparat alcătuit din toate organele plicaturează complicat, fapt care duce la creșterea
care contribuie la realizarea respirației pulmonare. suprafeței mucoasei. în mucoasa se dezvoltă o
Legătura între alveolele pulmonare, unde au loc vascularizație abundentă, de un tip special (aspect
schimbările gazoase, și exterior, se face prin căile cavernos) și apar numeroase glande, ceea ce face ca
respiratorii. aerul inspirat să se încălzească și sa se umezească.
Partea inferioară a căilor respiratorii și în cursul evoluției filogenetice, epiteliul
pulmonii se formează din mugureie traheal dezvoltat olfactiv se restrânge la partea superioară a cavității
din partea anterioară a faringclui primitiv, organ al nazale datorită, așa cum s-a amintit dezvoltării cu
canalului alimentar și de aceea, o lungă perioadă în precădere a părții respiratorii a cavității nazale, fapt
cursul evoluției filogenetice, cavitatea bucală și care face ca numai o mică zonă din mucoasa nazala să
faringele servesc atât pentru calea digestivă, cât și rămână cu funcție olfactivă. Ulterior, din cavitatea
pentru cea respiratorie. nazală se evaginează cavități în oasele vecine, care vor
Partea superioară a căilor respiratorii se deveni sinusuri paranazale.
dezvoltă din organul mirosului, evoluția fiind Partea anterioară a cavității nazale numită
recapitulată în ontogenie. Organele olfactive ale vestibulul nazal este situată Ia nivelul unei
stadiului embrionar, numite placode olfactive, sunt proeminențe a feței, numită nas. Restul cavității nazale
reprezentate de două fósete puțin adânci al căror fund este adăpostit în cavitatea nazală osoasă, un spațiu cu
prezintă un epiteliu diferențiat din ectoderm. Această aspect neregulat, situat la nivelul viscerocraniului, între
etapă corespunde fazei piscine a dezvoltării, în care orbite, inferior de fosa anterioară a endobazei și
placodele au un rol pur olfactiv. La animalele cu superior de palatul dur. Această cavitate mediană,
respirație aeriană, fósetele se adâncesc și se deschid în îngustă în partea ei superioară și mai largă inferior,
tavanul gurii devenind canale care comunică cu este subîmpărtită de o lamă mediană numită sept nazal
cavitatea bucală. Ele reprezintayrizn amftbiana, în care (septum nași), în două jumătăți simetrice. Septul are o
canalele nazale au și rol respirator. Dimensiunile lor parte osoasa (pars ossea) situată posterior, formată din
cresc mai puțin în segmentul lor senzorial și mai septul nazal osos (septum nași osseum), care este
accentuat în cel respirator. Ulterior, prin apariția completat anterior prin cartilajul septului nazal
palatului, partea anterioară a cavității bucale care (cartílago septi nași). Acesta trimite o prelungire
conține limba se separă de deschiderea canalelor numita proces posterior (processus posterior) care
nazale. Prin dezvoltarea progresivă a palatului, pătrunde pe o distanță de 2-3 cm între lama
separarea între cavitatea bucală și canalele nazale se perpendiculară și etmoidului și vomer, oase care
completează treptat, fiecare din ele ajungând să se participă la formarea septului nazal osos. în regiunea
deschidă separat în faringe. Aceasta corespunde fazei cea mai anterioară și inferioară, septul prezintă o
mamifer în care faringele, devine locul de încrucișare porțiune membranoasa (pars membranácea).
al celor două căi. Această structură diferită a septului face ca pe
Pe de altă parte, în jurul deschiderilor externe, craniu, cavitatea nazală să comunice posterior prin
din materialul mugurilor nazali interni și externi două orificii numite choane, iar anterior printr-un
proveniți din mugureie frontal, apare nasul, formațiune orificiu unic numit apertura piriformă. Pe craniul cu
specifică omului. Nasul primitiv este turtit, cu nări părți moi, nasul astupă apertura piriformă iar septurile
care privesc ventral și obturate ia începutul dezvoltării cartilaginos și membranos de la nivelul lui, determină
lor. De-abia după 8 săptămâni dorsul nasului se formarea a două orificii numite nări (nares) situate la
alungește și se înalță iar nările se orientează inferior. baza nasului, prin care se comunică cu exteriorul.
Concomitent dispar șanțurile dintre mugurii faciali, iar
ochii se situează definitiv în poziție net ventrală.
Prin creșterea mai accentuată a pereților

134
NASUL inferior de cartilajele laterale și posterior de cele alare
- nasus extemus - mari, sunt așezate cartilajele alare mici (cartilágines
alares minores). Toate acestea sunt unite prin țesut
Nasul este o proeminență situată în mijlocul conjunctiv dens și împreună cu grăsimea care aderă de
feței; el protejează cavitatea nazală, are rol important el formează o parte din aripa nasului.
în fizionomie, prezentând diferențieri rasiale și Planul profund, care formează scheletul
individuale. nasului, este acoperit de părțile moi. Acestea suni
Nasul are forma unei piramide triunghiulare cu reprezentate în primul rând de periost și respectiv de
baza inferior și cu una din fețe aderentă la nivelul pericondru, care realizează împreună o membrană
aperturii piriforme. Celelalte două fețe, așezate de o fibroasă continuă, prin care cartilajele sunt solidarizate
parte și de alta a liniei mediane, sunt subcutanate. atât de marginea aperturii piriforme cât și între ele.
Părțile lor inferioare, mobile, care limitează lateral Pătura musculară situată superficial de lama
vestibulul nazal se numesc aripile nasului (alae nași). conjunctivă, este alcătuită din mușchii mimicii, care
Marginea lor anterioară comună formează dosul au fost descriși la capitolul de miologie. Pielea care
nasului (doisum nași). Aceasta se întinde de la acoperă rădăcina nasului este mai subțire, iar prezența
rădăcină nasului unde este separat de frunte printr-un unei lame subțiri de țesut conjunctiv lax, o face mobilă
șanț, până la vârful nasului (apex nași). Baza nasului pe planurile subiacente. Pe vârful și pe aripile nasului,
prezintă cele două nări în formă ovală, cu axul mare ea este mai groasă și mai aderentă. La acest nivel este
mai mult sau mai puțin sagital în funcție de o serie de prevăzută cu un mare număr de glande sebacee al
factori genetici individuali, rasiali, etc. Median ele sunt căror orificiu de excreție este bine vizibil.
separate de partea mobila a septului nazal (pars Arterele planurilor superficiale provin din
mobilis septi nași). a.faciald prin ramuri care se distribuie la partea
Scheletul nasului are o porțiune osoasă formată inferioară a septului și la aripa nasului. în partea
median de partea nazală a frontalului cu oasele nazale, laterală ajung ramuri din a.infraorbitala, desprinsă din
iar lateral de procesele frontale ale maxilarelor. în rest, a.maxilară, iar rădăcina și dosul nasului sunt irigate de
nasul are un schelet cartilaginos a. dorsala a nasului ramurii din a oftalmică.
Cartilagiile nazale (cartilágines nași) sunt Venele drenează sângele în v.facială și în
reprezentate de cartilajul septal de a cărui margine v.oftalmica. Limfaticele drenează la ganglionii
situată la nivelul dosului nasului, aderă cartilajul nazal limfatici parotidieni și la cei submandibulari.
lateral (cartílago nași lateralis). Prin unirea cartilajelor Inervația motorie pentru mușchii nasului este
laterale cu cel septal, deși sunt denumite separat, se asigurată de n.facial, iar cea cutanată prin: ramurile
realizează o piesă unică în forma literei "T". Cartilajul nazale externe și interne ale n.infraorbital, ramura
nazal lateral se prinde posterior, pe marginea aperturii nazala externa din n.etmoidal anterior și
piriforme, iar anterior între cele două cartilaje nazale n.infratrohlear desprins din n.nazociliar. Cavitatea
laterale, se află un spațiu în care pătrunde cartilajul nazală comunică la nivelul vestibulului nazal cu
septal care coboară mai mult decât cele laterale spre exteriorul prin nări.
vârful nasului. Inferior de cartilajul nazal lateral se află Vestibulul nazal (vestibulum nași), este o
cartilajul alar mare (cartílago alaris major). Aceste porțiune dilatată, care prezintă median partea mobilă
cartilaje au o prelungire laterala (cms laterale) mai a septului nazal, limitat lateral de aripile nasului. El
mare, care susține aripa nasului și o prelungire este turtit transversal și este limitat posterior și lateral
mediala (crus mediale) mai mică, strâns alipită de cea printr-o creastă arcuită numită - limen nași care
din partea opusă, cu care participă Ia formarea părții corespunde marginii inferioare a cartilajului nazal
inferioare a septului. La acest nivel, septul nazal este lateral. La nivelul septului, limita vestibulului nu este
dublu, iar șanțul medial dintre cele două lame evidenta, dar poate fi considerată zona din dreptul Iui
cartilaginoase, se poate vedea sau și palpa, atât pe limen nași, care prin prezența lui îngustează vestibulul
septul mobil cât și pe vârful nasului. Această parte a la acest nivel. Limen nași are rol și în acțiunea de
septului nazal, legată printr-un țesut conjunctiv dens de adulmecare, când inspirând adânc și scurt, el dirijează
cartilajul septal, este mobilă. Cartilajele alare intra și curentul de aer spre etajul olfactiv al cavității nazale.
în constituția vârfului nasului. Aceasta explică de ce, în cazul distrugerii nasului, deci
Inferior de cartilajul septal, între el și creasta și a acestui prag, curentul de aer nu mai poate fi dirijat
nazală de pe fața superioară a suturii palatine mediane, spre mucoasa olfactivă iar funcția olfactivă diminuă
se află cartilajul vomeronazal (cartílago sau chiar dispare.
vomeronasalis). în spațiul dintre cartilajele lateral,
septal și alar mare, se găsesc cartilajele nazale
accesorii (cartilágines nasales accesoriae). Posterior și

135
Vestibulul nazal este căptușit de piele. în bărbat, perii se îngroașă considerabil după vârsta de
regiunea lui inferioară, pielea este prevăzută cu glande 30-40 ani. în partea superioară a vestibulului nazal, în
sebacee și sudoripare, precum și cu peri groși și curbi apropierea de limen nași, pielea se continuă cu o zona
- vibrissae care au rol de a opri trecerea de trecere spre mucoasă, la nivelul căreia glandele și
microparticulelor aduse de curentul de aer inspirat. La perii lipsesc.

136
CAVITATEA NAZALA

în continuarea vestibulului nazal, se găsește simț;


cavitatea nazală adăpostită de viscerocraniu, deschisă regiunea respiratorie (regio respiratoria) în
posterior prin choane, în partea nazală a faringelui care mucoasa are o culoare roșiatică, este groasă,
Pentru alcătuirea osoasă cu detaliile morfologice bogat vascularizată cu numeroase glande seroase și
corespunzătoare, vezi capitolul de osteologie. mucoase numite glande nazale (glandulae nasales).
Uneori, când una din jumătățile cavității nazale Epiteliul ei este pscudostratificat cilindric, ciliat,
osoase este mai dezvoltată, datorită creșterii unei -epiteliu de tip respirator-, și se continuă la nivelul
emisfere cerebrale care funcționează predominant, sinusurilor paranazale cu un epiteliu simplu cuine,
cartilajele nazale, deci și nasul, sunt deviate de partea ciliat. Cilii prin mișcarea lor creează un curent care
opusă a hemicraniului hipertrofiat. La copil de obicei, împinge spre choane microparticulele de la suprafața
septul nazal este median și neted, pe când la adult, el mucoasei. Vasele și în special venele, foarte dezvoltate
prezintă deviații sau creste, îndeosebi în partea lui și anastomozate mai ales la nivelul mucoasei
anterioara. Această curbare a septului poate devia cometelor, realizează prin abundența și dispoziția lor
vârful nasului în direcția opusă convexrtății (Măricel). aspectul unui plex cavernos al cometelor (plexus

d/7>as /roo/a/s '

Cb/ic/><x nasaJ/s sap

S/nas <spAeno/c/a/'s

Nar/S

Capab's /ĂCĂSAMÎ

Fig.91 - CAVITATE NAZALA - PERETE LATERAL


/Zegrd of/etcfor/a-.
wc/Arf/Ăt/fo#* e/Ămorcfafâ
oAcĂa aaca//s /nea/a.
Ăa/cas o/Ăacfor/ 'c/s
Ager nas/
Afr/'&m meafe/s /new
A'oncĂa. oasa/s rp/er/op
Meafas /hfer/or
nas/
1/esĂ'Ăa/c/m nas/'

Cavitatea nazală este căptușită de tunica regiunea olfactiva (regio olfactoria)


mucoasa nazala (tunica mucoasa nași), care îi corespunde lamei ciuruite cât și zonelor învecinate ale
urmărește toate neregularitățile și căreia i se disting septului și ale cornetului superior. Pe această arie,
două regiuni: mucoasa care este un neuroepiteliu subțire previpt cu

137
glande olfactive (glandulae olfactoriae), are cakmrea
gălbui-palid. Ea reprezintă porțiunea periferică a
analizatorului olfactiv și va fi studiată la organele de
cavemosi concharum). Bogata vascularizație a
mucoasei face ca ea să se edemațieze foarte ușor. în
acest fel, la locul unde spațiul dintre comete și sept
este deja îngustat, și mai ales în cazul unei deviații de
sept, edemul mucoasei produce foarte ușor obstrucție
nazală.
Aerul inspirat este purificat de unele particule
pe care le poartă, datorită aderării acestora de mucusul
care acoperă epiteliul. în plus, umiditatea și evaporarea
de la suprafața mucoasei, saturează cu vapori de apă
aerul inspirat, iar bogata vascularizație a mucoasei îl

138
încălzește. Aerul încălzit din cavitatea nazală ajută la denumită atriul meatului mediu (atrium meatus medii),
menținerea temperaturii organelor capului și în special care conduce în meatul mediu. Superior de atriu se
a ochilor. află o creastă puțin proeminentă - ager nași -
ridicată de 1 - 2 celule etmoidale anterioare
Superior de ager nași se situează un șanț olfactiv
(sulcus olfactorius), care în timpul adulmecării
conduce curentul de aer încărcat cu particule
odorante în regiunea superioară, olfactivă, a
mucoasei nazale.

în respirația liniștită, curentul de aer care


trece spre choane străbătând (mai ales) meatul nazal
inferior și spațiul dintre cornetul inferior și sept,
ajunge în cantitate redusa în partea superioară
olfactivă a cavității nazale.
în meatul inferior, orificiul canalului
nazolacrimal este obstruat parțial de o cută de
mucoasă numită plică lacrimală. Porțiunea din
cavitatea nazală situată posterior de cometele mediu
și inferior și terminată la nivelul choanelor se
numește meat nazofaringian (meatus
E-3 ofr'/? />■ ,r>crx//ar s/ . pfer/gopa¿a¿/.n nasopharyngeus). Superior de meatul nazofaringian
cu care formează un unghi obtuz, se află recesul
/V. a/wolar ^¿//oer/or az>/e/7or
sfenoetmoidal, locul de deschidere al sinusurilor
LÜJ /K ir>fraorf>/7a¿ sfenoidale.
ganglionul pterigopalatin

Vasele și nervii cavității nazale sunt dificil


Fig.92 DISTRIBUȚIA NERVILOR PE PERETELE LATERAL de demonstrat, accesibilitatea lor anevoioasă
AL CAVITĂȚII NAZALE datorându-se situației lor profunde și pereților osoși
care-i acoperă.
Mucoasa septului nazal este mai puțin aderentă Nervii cei mai voluminoși sunt reprezentați
de periostul septului osos, dar foarte aderentă de de rr.nazale posterioare superioare laterale, care intră
pericondrul septului cartilaginos. prin gaura sfenopalatină. Ei conțin fibre sensitive din
și posterior de vestibul, se găsește o depresiune n.maxilar, fibre parasimpatice postganglionare din
și fibre simpatice
postganglionare aduse de
n.pietros profund.
R r . nazale
posterioare superioare
mediale din n.maxilar,
încrucișează corpul
sfenoidului și ajung la
sept. Unul dintre aceste
ramuri este n.nasopalatin,
care coboară spre canalul
incisiv pe care-1 străbate,
spre a se distribui la
mucoasa palatului dur,
posterior de incisivi.
R r. nazale
posterioare inferioare
(laterale) sunt tot ramuri

Pe peretele lateral al cavității nazale, superior din n.maxilar și din ganglionul pterigopalatin, dar

139
coboară la început ca parte componenta în nervul careurcă în lungul septului;
palatin mare și intră în cavitatea nazală prin orifidi a. palatină mare de asemenea ramură din
mici din osul palatin (veri nervii cavității nazale fig. amaxilara, merge ascendent prin canalul indsiv
68). distribuindu-se la partea inferioară și anterioara a
Partea anterioara a cavității nazale este inervată septului.
tot de n.trigemen dar la acest nivel, teritoriul Accesibilitatea dificilă a acestor artere fiice
n.olfalmic este mult mai întins decât acela al necesara în unele situații imperioase, ligatura a. carotide
n.maxilar. externe în loc de ce a a.sfenopalatină sau ligatura
Deasupra vestibulului se distribuie n.etmoidal a.etmoidale în orbită.
anterior, ramura din n.nazodliar El dă ramuri pentru Venele formează un plex cavernos în mucoasă,
mucoasa celulelor etmoidale anterioare și a sinusului în special în partea inferioară a cavității nazale,
frontal. prezentând numeroase anastomoze cu arterele. Ele
Rr.nazale: intern, lateral și medial se duc la parcurg în sens invers traiectul arterelor și drenează în
partea anterioara a mucoasei cavității nazale. Din w.oftalmice prin w.etmoidale, în v.sfenopalatina și
n.etmoidal anterior pleacă și ramura nazala externa. vfaciald. La nivelul lamei ciuruite se pot realiza
Aceasta continuă traiectul în sens anterior și inferior, comunicări cu venele de pe fața orbitală a lobului
iese din cavitatea nazală între osul nazal și cartilajul frontal, iar atunci când gaura oarbă este permebilă,
nazal lateral și se distribuie pe dosul nasului. prin ea trece o venă din cavitatea nazală în sinusul
Arterele însoțesc nervii mai mari și sunt sagital superior.
reprezentate de: Limfaticele părții anterioare a cavității nazale
a.șfenopalatinăramură a a.maxilare care intră se îndreaptă spre pielea nasului și ajung în gg.limfatici
cu rr.nervoase nazale posterioare superioare laterale și submandibulari. Restul cavității nazale și sinusurile
dă aa.nazale posterioara laterala și medială (septala); paranazale drenează limfe din gg. cervicali profunzi
a.oftalmică participă prin rr.etmoidala
superiori fie direct, fie cu stație în gg.limfatici
anterioară și posterioara. Primn este mai voluminoasa
retrofaringieni.
și dă la rândul ei o ramură medială și alta laterală;
a.faciala participă prin a.labiala superioara

140
APARATUL MASTICATOR

Aparatul masticator este format din părți Strasser, de articulație bicapsulară și monochinetica,
pasive reprezentate de: oase, articulația complexă. Ca urmare, cea mai mică mișcare într-una
temporomandibulare și dinții, și din părți active, care din cele două articulații influențează în mod direct pe
sunt: mușchii masticatori și ai inimicii, limba, glandele cea din partea opusă.
salivare și alte părți moi ale cavității bucale. Trecerea la stațiunea bipedă, tipul de hrană al
Rolul său mai vechi în filogeneză este în omului și limbajul articulat, au determinat și alte
digestie, respectiv în măcinarea alimentelor, în particularități ale acestei articulații. Ea este singura
formarea boiului alimentar și în primul timp al articulație din corpul uman în care vin în contact două
deglutiției numit și timp bucal. fețe articulare convexe: fața articulara a capului
La om aparatul masticator capătă însă noi mandibulei și cea a tuberculului articular de la nivelul
valențe funcționale prin dezvoltarea limbajului fosei mandibulare a temporalului. Incongruența dintre
articulat. O dată cu prezentarea în paginile următoare fețele articulare convexe este compensată prin prezența
a anatomiei funcționale a laringelui, se va trata modul discului articular. Acesta subîmparte fiecare articulație
de producere al vocalelor la nivelul acestui organ. în două etaje, unul supraviscal și altul infraviscal. în
Timbrul vocalelor este determinat însă, de forma și fiecare etaj se efectuează mișcări specifice: de
mărimea cavităților de rezonanță ale aparatului vocal, alunecare sau translație în cel supradiscal și de rotație
respectiv a cavităților faringiană, nazală și bucala. în în cel infradiscal. Prezența discului articular
ceea ce privește articularea sunetelor, acesta este un fibrocartilaginos, care prin circumferința sa aderă la
act bucal, sediul mișcărilor fiind reprezentat tot de capsula articulară, transformă această articulație
articulația temporomandibulară, iar elementele active bilaterală, simetrică, în patru articulații cu membrane
de mușchii masticatori și ai mimicii, de vălul palatin, sinoviale distincte. Acest fapt determină din punct de
limbă și dinți. vedere funcțional creșterea gradelor de mobilitate ale
Anatomia sistematică a aparatului masticator articulației, ceea ce permite includerea ei în grupa
a fost prezentată în capitolele precedente. De aceea în articulațiilor sferoidale, deși forma feței articulare a
acest capitol se vor trata: mecanica articulației capului mandibulei este elipsoidaiă. Apariția discului
temporomandibulare, date recente de structură și articular este determinată de mișcarea de alunecare
funcția mușchilor masticatori, dinții, limba, glandele anterioară. Pa fața inferioară discul formează pentru
salivare și în final, conținătorul celor mai multe din capul mandibulei o cavitate glenoidă transportabilă și
aceste organe, cavitatea bucală cu pereții săi. Datorită deformabilă. Prin aceasta el răspunde diferențelor de
funcțiilor ei în importul de alimente în organism, presiune care apar în diversele momente ale mișcărilor
marele anatomist român Fr.I.Rainer, a inclus cavitatea articulare.
bucală împreună cu cea nazală, în segmentul cefalic al Tipurile de mișcare din articulația
aparatului de import al materiei. temporomandibulară, ca de altfel și forma dinților,
sunt strâns corelate cu modul de hrană al animalelor.
La carnivore mișcările principale sunt cele în plan
Mecanica articulației temporomandibulare sagital sau verticale, la rozătoare cele de alunecare
înainte și înapoi, iar la ierbivore mișcările de
în capitolul de introducere în care s-au lateralitate
prezentat succint, CAPUL și GÂTUL în filo- și Articulația temporomandibulară a omului
ontogeneză, s-a arătat saltul calitativ realizat în prezintă mișcări mult mai complexe. Ea însumează
trecerea de la articulația fălcii de jos a vertebratelor toate tipurile de mai sus, prezentând în esență: mișcări
inferioare, la articulația temporomandibulară a de ridicare și de coborâre, de alunecare înainte și
mamiferelor și factorii care au condiționat acest salt. înapoi (anteducție și retroducție) și de lateralitate.
La mamifere și îndeosebi la om, articulația Mișcarea de coborâre a mandibulei, mai precis
temporomandibulare prezinte mai multe particularități de deschidere a gurii, are două componente. Una de
anatomo- funcționale.
alunecare înainte, specifică stațiunii bipede se
Una din aceste particularități contribuie la
realizează în etajul supradial. Prin ea discul articular
însăși definirea ei din punct de vedere funcțional,
anume, prin ea, un os unic (nepereche) reprezentat de
mandibulă se articulează mobil și biarticular cu baza
craniului. Acest fapt justifică dealtfel definiția data de

141
împreuna cu capul mandibulei trece de pe versantul Brațul superior al pârghiei, cuprins între axul
posterior al tuberculului articular, pe fața inferioara a transversal și capiii mandibulei se deplasează anterior,
în timp ce brațul inferior împreună cu unghiul
mandibulei se deplasează posterior.
Prin aceasta mișcare se exercită o presiune
ușoara asupra glandei parotide, fapt care favorizează
eliminarea secreției parotidiene în vestibulul bucal,
prin duetul parotidian (Stenon). un canal de excreție
destul de lung și cu traiect întortochiat (Braus).
Mișcarea de coborâre a mandibulei începută de
mm.pterigoidieni laterali este continuată de
Fig.94 - Poziția capului mandibulei fața de mm.milohioidieni și digastrici, mușchi coborâtori ai
tuberculul articular (schema dup« R.Fick) mandibulei, care pentru contracție iau punct fix pe
a - gura închisa; b - gura deschisa
osul hioid. Concomitent, la fixarea hioidului, os mobil
al scheletului visceral al gâtului, participă atât
acestuia, prin contracția mm.pterigoidieni laterali. legăturile acestuia cu laringele, fanngele și baza
Aceștia, prin fasciculul superior trag înainte discul craniului prin ligamentul stilohioidian, cât și în mod
articular și prin cel inferior capul mandibulei. Exista activ, mm.infrahioidieni și o parte din
posibilitatea la om, ca și la rozătoare, ca prin mm.suprahioidieni (m.stilohioidian, pântecele posterior
contracția mm.pterigoidieni laterali să se realizeze al digastricului).
deplasarea înainte sau mișcarea de anteducție a Mușchii coborâtori ai mandibulei nu pot
mandibulei farâ rotație în etajul infradiscal, deci iară acționa fără contracția mușchilor care fixează hioidul.
deschiderea gurii. în luxații, capul mandibulei trece în plus, la mișcarea de coborâre ei sunt ajutați de forța
mandibulei. de gravitație, egală cu greutatea mandibulei. Pentru

Mdigastricus (venter anterio


erygaideus lateralis
M. mylohyoideus —
-M,digastricus(venter posterior)

mandibulei este
redusă. în cântec și
vorbire exercițiul
de a lăsa să cadă
mandibula are o
importanță foarte
M.omohyoideus mare (Braus). La
M.genicfyoideus
.tfyreohyoideus coborârea mandibulei
participă cu o
sternohyoideus componentă mică și
Os hyoideum mm.geniohioidieni,
dar numai

Fig.95 MUȘCHn COBORÂTORI AI MANDIBULEI ȘI CEI CARE FIXEAZĂ OSUL HIOID

anterior de tuberculul articular, aceasta constituind de


asta dată un obstacol pentru reducerea luxației
mandibulei.
Cea de a doua componentă, care însoțește
alunecarea înainte a discului, o constituie mișcarea de
rotație a capului mandibulei în etajul infradiscal. Axul
mișcării este transversal și trece puțin deasupra găurii
aceasta este necesară realizarea pe calc nervoasă a
relaxării mm.ridicători ai mandibulei. în aceste condiții
cheltuiala de energie a mușchilor coborâtori ai

142
când osul hioid se găsește sub planul bărbiei. Pentru o mai bună înțelegere ele se pot urmări în
Când hioidul este la același nivel cu bărbia, figurile 96, 97. în fig. 96 se observă drumul străbătut
acești mușchi trag mandibula posterior. Coborârea de capul mandibulei (C), de unghiul mandibulei (U) și
mandibulei, în deschiderea mare a gurii, se însoțește de protuberanța mentală (P). Capul mandibulei mai

Fig.97 DRUMUL URMAT DE DIFERITELE ELEMENTE ALE


MANDIBULEI ÎN DESCHIDEREA GURII (dopa Gysi din Strasser)

care începe să se ridice. Protuberanța mentală descrie


Fig.96 DESCHIDEREA GURII (după Chissin) un arc de cerc foarte regulat, cu o parte mai mare de
coborâre și apoi de urcare ușoară.
de o ușoară extensie a capului în articulația Mișcarea de ridicare a
craniovertebrală prin contracția mușchilor cefei. în mandibulei sau de închidere a gurii
mișcările rapide de deschidere a gurii rolul se realizează în sens invers celei de
preponderent îl are factorul muscular, respectiv coborâre, sub influența celor trei
contracția sub influența impulsului nervos a perechi de mușchi ridicători:
mm.maseteri, pterigoidieni mediali
și temporali.

/M- ajunge
Prin
în
ea capul
poziția
mandibulei
sa
< Ă wxz'f
VA ,9' normală, adică în partea anterioară
a fosei mandibulare, posterior de
// M
\\\
' ■V
// > / tuberculul articular, iar arcadele
1
: ............

l/ V
17
ii i/
ir dentare inferioară și superioară, vin
în contact direct.
în această poziție fața
articulară convexă a versantului
T 2 2 î
posterior al tuberculului articular și
suprafața ocluzală a arcadelor
Fig.98 MIșCAREA DE LATERAL1TATE; conturai punctat reprezintă dentare se înscriu pe un arc de cerc
deplasările mandibulei (după Tandler) al cărui centru este în orbită. Aceasta explică
1 - condil de masticație; 2 - condi! de balans
totodată
mm.pterigoidieni laterali, milohioidieni, a pântecelor modul în care intervin fața convexă a tuberculului
anterioare ale mm.digastrici și mm.geniohioidieni. articular și suprafața ocluzală a arcadelor dentare în
Forța de gravitație intervine în aceste mișcări secundar. conducerea osoasa a mișcărilor de anteducție și
Acțiunea mușchilor coborâtori ai mandibulei este retroducție ale mandibulei (Braus). în mișcarea de
demonstrată elocvent în fracturile accidentale ale ridicare forța mușchilor ridicători ai mandibulei
corpului mandibular, în care segmentul anterior al acționează asupra unei pârghii de gradul III,
osului este deplasat inferior. Deschiderea gurii se reprezentată de linia oblică ce unește punctul de sprijin
realizează deci prin mișcări complexe ale mandibulei. situat în articulația temporomandibulara, cu rezistența
data de alimentele care sunt tăiate și zdrobite între
întâi coboară, după aceea alunecă orizontal și la sfârșit
se deplasează direct în jos. Unghiul mandibulei
prezintă o mișcare de coborâre mult mai amplă, după

143
arcadele dentare. Linia de înscriere a pârghiei între Solicitarea incisivilor în astfel de mișcări este
punctul de sprijin și rezistență este cu atât mai oblică simetrică, iar a molarilor asimetrică. Rol important în
cu cât arcadele dentare sunt mai depărtate, deci cu cât această mișcare îl au mm.pterigoidieni laterali prin
bolul alimentar este mai mare și gura mai deschisă. contracția alternativă, ajutați și de alți mușchi

Fig.99 ARCURILE DESCRISE DE DINȚI, LA STÂNGA (Unii pline)


ȘI DREAPTA (linii punctate) ÎN MIȘCĂRILE DE MĂCINARE
A ALIMENTELOR (dup« R.Hch)
Fig.100 RELAȚIILE DINTRE MOLARI ÎN
MIȘCĂRILE DE LATERALITATE
Rezultanta acțiunii mușchilor ridicători ai mandibulei,
situată între punctul de sprijin și rezistență este
paralelă cu marginea anterioara a procesului coronoid.
Ea se descompune într-o forță care acționează asupra masticatori (vezi structura și acțiunea mușchilor
alimentelor între arcadele dentare, alta care determină masticatori).
apăsarea tuberculului articular de către capul Mișcarea de anteducție sau propulsie este
mandibulei și cea de a treia componentă care împinge efectuată de mm.pterigoidieni laterali, iar cea de
capul mendibulei posterior, aceasta acționând deci retroducție sau retropulsie de fibrele posterioare,
paralel cu pârghia. aproape orizontale, ale mm temporali. .
Mișcările de lateralitate ale mandibulei, de Mișcările de lateralitatea ca și cele de
mare importanță în măcinarea alimentelor, nu sunt propulsie și retropulsie din articulația
mișcări simple, paralele, ci mult mai complexe. Ele temporomandibulara, sunt mișcări ce se efectuează în
sunt mișcări alternative de rotație ale mandibulei în planul orizontal.
jurul unui ax vertical care trece prin colul mandibulei,
gura fiind deschisă. în aceste mișcări unul din
procesele condilare rămâne fix și execută mișcări de Mușchii masticatori
rotație în etajul infradiscal, în jurul axului vertical. El - structură și funcție -
joacă rol de pivot și este numit condil de masticație.
Cel de partea opusă numit condil de balans se Toate părțile componente ale aparatului
deplasează anterior pe tuberculul articular, prin mișcări masticator, cu execepția mușchilor, au fost amplu
de alunecare în etajul supradiscal. Alunecarea înainte studiate din punct de vedere anatomofuncțional în
a capului condilului de balans se face pe un arc al decursul anilor.
cărui centru este condilul de masticație. Mandibula, în în literatura anatomică sunt clasice lucrările lui
întregime, se abate astfel de la planul medio-sagital, Weber și Fick referitoare la mecanica musculară.
lateral, spre partea condilului de masticație. în timpul Weber a reușit sa calculeze secțiunea fiziologică a mai
următor condilul de balans devine condil de masticație multor mușchi din corpul uman, pornind de la metoda
iar acesta din urmă, condil de balans, mandibula lui Buchner, emisă către sfârșitul secolului trecut
abătându-se de la planul medio-sagital trecând de Prin această metoda se arată că secțiunea
partea opusă. în aceste condiții dinții inferiori descriu fiziologică a unui mușchi este direct proporțională cu
și ei, alternativ, arcuri de cerc cu centrul în condilul de greutatea specifică a mușchiului și invers proporțională
masticație. Mărimea acestor deplasări pentru dinții cu lungimea fibrelor sale. în 1937 Pfuhl și elevii săi
frontali, în masticația obișnuită, este de aproximativ reușesc să simplifice formula de calcul a lucrului
lățimea unui incisiv și jumătate. Pentru molari mecanic al unui mușchi exprimat în kilogrammetri,
deplasarea este ceva mai mică decât lățimea unui emițând o formulă mai precisă, pe baza greutății
molar (R_Fick). mușchiului. în 1960, Schumacher folosind achizițiile
predecesorilor, introduce în calculul forței absolute a

144
mușchiului, greutatea uscată a acestuia. El efectuează comparație cu alte categorii de mușchi din corpul
un studiu comparativ, amplu, al mușchilor masticatori M.lemp.3^5 cnf(372%)
la om, carnivore etc., care prin rezultatele sale TOTAL» 9,2cm z»100%
completează un gol din capitolul de structură și
mecanică musculară a mușchilor maseteri, temporali, Fig.102 SECȚIUNEA FIZIOLOGICA A MUȘCHILOR
MASTICATORI (diagrama după G.H.Schumacher)

M.pteryg. lat. 16,3%)

Mmasseter
3,3 cnf (30,0°^
M.pteryg. med
1,507?(16,3%)

uman.
Mușchii masticatori, cu excepția
pterigoidienilor laterali, deși sunt reduși ca masă, pot
dezvolta o forță musculară foarte mare. Există de
exemplu gimnaști, lucrători la trapez sau alți atleți,
care cu cele trei perechi de mușchi ridicători ai
mandibulei: maseter, temporal și pterigoidian medial,
reușesc să dezvolte o forță musculară egală cu câteva
sute de kilograme H.Black citează pe Leona Dara,
care dezvolta o presiune de masticație de peste 500 kg,
iar Hauptmeier pe "regele fierului", care dezvolta cu
Rg.101 RECONSTRUCȚIA UNEI SECȚIUNI FRONTALE PRIN
acești mușchi o forță de 720 kg.
M.MASE7ER DREPT (dup« G.H.Schumacher) La om forța de masticație se măsoară cu
gnatodinamometru. în cercetarea actuală a mușchilor
ptcrigoidieni mediali și pterigoidieni laterali. masticatori se folosește tot mai mult electromiografia,
ca și pentru alți mușchi ai corpului uman (Zenker
1954).
încă din 1929-1930, Wustrow face distincție
între: forța de masticație teoretic posibilă, forța de
masticație practic posibilă și forța de masticație
fiziologic necesară.
Substractul anatomic al forței de masticație îl
constituie, în primul rând, structura mușchilor
masticatori. M.maseter și m.pterigoidian medial sunt
mușchi cu structură multipenată, iar m.temporal
mușchi bipenat. M.pterigoidian lateral diferă de
precedenții, fiind un mușchi cu fibre paralele.
Structura multi- și bipenată a acestor mușchi este o
cerință a forței musculare necesară actului masticației
Se știe că mușchii penați sunt în general, mușchi de
forță. Penația oricărui mușchi mărește suprafața de
origine și inserție a fibrelor musculare. Prin aceasta
Fig.103 REZULTANT?, M.MASSETER
PROIECȚIE LATERALA (sctiem« după G.H.Schumacher)
crește nemijlocit suprafața de secțiune fiziologică a

Se vor analiza succint aceste rezultate,


deoarece fara cunoașterea lor, nu este posibilă
înțelegerea funcției complexe a mușchilor masticatori.
în final, pentru a releva relația strânsă dintre mușchi și
sistemul nervos, se vor prezenta date recente privind
inervația proprioceptivă a mușchilor masticatori, în

145
mușchiului. literatura de specialitate.
Suprafața de secțiune fiziologica este data de De menționat că fibrele mușchilor masticatori
secțiunea perpendiculara pe direcția fibrelor musculare. se abat de la verticală în ceea ce privește direcția, în
Ea diferă de suprafața de secțiune anatomică a unui două planuri. De aceea forța lor de contracție poate fi
mușchi, care reprezintă secțiunea perpendiculara pe folosită, după cum se va constata mai jos, în trei
axul lung al mușchiului. La mușchii cu fibre paralele, direcții: în mișcarea de ridicare (verticală), de
secțiunea fiziologică se suprapune în mare parte laterălitate (medială, laterală) și de propulsie sau
secțiunii anatomice. Forța musculară este direct retropulsie.

Hg.105 DIRECȚIA DE TRACȚIUNE A M.MASSETER ȘI


M.PTERYGOIDIAN MEDIAL
- proiecție frontala - (schema după G.H. Schumacher)
Fîg.104 SECȚIUNE FRONTALA PRIN M.PTER1GOIDIAN MEDIAL
(după Schumacher)
Structura multipenata a m. maseter se reflectă
prin prezența la nivelul său a cinci lame apanevrotice
proporțională cu secțiunea fiziologică a mușchiului și
sau tendinoase (vezi fig.101). Trei din aceste lame
nu cu cea anatomica. După cum se cunoaște, forța
pornesc din arcul zigomatic. Alte două pleacă de pe
musculară se exprimă prin rezultanta musculară,
mandibulă și se întrepătrund cu primele.
dreapta care unește centrul suprafeței de origine cu al
Secțiunea fiziologica a manaseter este după
suprafeței de inserție a mușchiului. Pentru mușchii
calculul lui Schumacher de 2,75 cm2 și reprezintă
penați este foarte importantă mărimea unghiului format
29,9% din secțiunea totală a celor patru mușchi
de fibrele musculare cu tendonul, numit și unghi de
masticatori (maseter, temporal, pterigoidian medial și
penație. Cu cât acest unghi este mai mic, cu atât mai
pterigoidian lateral). Forța musculară teoretic posibilă
mare parte din forța mușchiului este folosită la
de a fi dezvoltata de el rezultă din produsul dintre
tracțiunea în direcția tendonului și invers.
secțiunea fiziologică și unitatea de forță musculara în
Abaterea fibrelor musculare de la direcția
kg (pe 1 cm2 ) și este egală cu 29 kg. Fibrele
tendonului a creat noțiunea de "factor de oblicitate'*,
mușchiului nu sunt strict verticale. Ele se abat ca
care nu este altceva decât cosinusul unghiului de
direcție de Ia verticala perpendiculara pe planul
inserție (Pfuhl).
alveolar superior, care este la rândul său paralel cu
La om s-a stabilit prin calcul că, 1 cm2 de
planul mijlociu care trece prin arcul zigomatic. Fibrele
secțiune fiziologica a mușchiului declanșează o forță
musculare descind oblic în jos și posterior, formând cu
musculară egală cu 10 kg. Weber și Fick, calculând
verticala un unghi de 15
secțiunea fiziologica bilaterală a mușchiulor: maseter,
Poziția laterală a arcului zigomatic față de
temporal și pterigoidian lateral, o estimează la cca. 40
ramura mandibulei determină totodată direcția oblică
cm2 . Schumacher (1959 - 1960), cercetând-o prin
în jos și medial a fibrelor maseterului. Ele formează cu
metoda directă a lui Buchner și indirect prin folosirea
verticala ramurei mandibulei un unghi de cca. 10 ‘(vezi
în calcul a greutății mușchiului uscat, o găsește de
fig. 105). Oblicitatea dublă a fibrelor maseterului
cca.20 cm2 , redusă deci la jumătate. El reușește să
permite extragerea din rezultanta musculară a forțelor
corecteze astfel eigrile lui Weber și Fick larg citate în

146
ei componente, explicând astfel acțiunea complexă a zise sunt reduse ca întindere pentru ambii mușchi, dar
mușchiului. Ca urmare m.maseter drept, în mișcare de ele cresc prin prelungirea în interiorul mușchilor a
ridicare a mandibulei (vertical) intervine cu o forța de lamelor aponevrotice, care le explica și penația.
27,6 kg., în mișcarea de propulsie sau anteducție cu Secțiunea fiziologica a m.pterigoidian medial este de
7,4 kg și în tracțiunea laterală de aceeași parte a 1,5 cm și reprezintă 16,3% din secțiunea fiziologică
mandibulei cu o forță de 4,9 kg. totală a celor patru mușchi. Forța musculară teoretic

■empora ,is

-Arcus
zygamaticus

Fig. 107 - DIRECȚIA DE TRACȚIUNE A M.TEMPORAL


Gl. paro tis (schema dupa Schumacher)

aponevrotice în structura celor doi mușchi și penația


M. masseter lor complexă este un exemplu elocvent de adaptare
funcțională. Suprafețele de origine și inserție propriu-
posibilă de a fi dezvoltată de acest mușchi este în
medie de 18 kg. Fibrele sale ca și ale maseterului sunt
Ramus man di buiae oblice în jos și posterior, formând cu verticala un
unghi de 10 ° , cu deschiderea inferioară ca și
Fig. 106 SECȚIUNE FRONTALA PRIN JUMATATEA DREAPTA precedentul.
A CRANIULUI. Se observa mușchii maslicatori. Ele sunt oblice și față de verticala ramurii
mandibulei, cu care formează un unghi cu deschiderea
M.pterygoideus lat. superioară, ca și maseterul, dar mult mai mare decât
capatul inferior acesta, adică de 30 ’. Componentele rezultantei
capatul . musculare sunt reprezentate de forța de ridicare a
superiori mandibulei egală cu 15,4 kg, de forța de 2,7 kg cu
care pterigoidianul medial acționează în mișcarea de
M.pterigoidian medial posedă șase lame propulsie a mandibulei și de cea de 8,9 kg cu care
aponevrotice în structura sa. Dintre acestea, trei intervine în mișcarea de lateralitate. în această ultimă
pornesc din fosa pterigoidiană și trei de pe fața mișcare pterigoidianul medial dintr-o parte este
medială a unghiului și ramurii mandibulei. Prin antagonist cu maseterul de aceeași parte și acționează
originea lor diferită și prin inserția comuna pe sinergie cu maseterul de partea opusă.
mandibulă, maseterul si pterigoidianul medial M. temporal, are o suprafață de origine întinsa
formează un adevărat mușchi digastric. Capetele de și penație simplă (bipenat). Fibrele sale se prind, o
inserție ale celor doi mușchi sunt despărțite doar prin parte, pe fosa temporală iar altele pe fascia temporală
grosimea ramurii mandibulei. în acest cuplu maseterul (vezi fig. 106). Suprafața de origine largă a mușchiului
formează pântecele lateral, iar pterigoidianul medial, și cea de inserție pe proc.coronoid redusă, îi dau
pântecele medial. Unghiul de penație la amândoi aspectul de evantai cu fibrele anterioare (retroorbitale)
mușchii nu depășește 10 , iar acțiunea lor este în cea oblice în jos și posterior, cele mijlocii verticale, iar
mai mare măsură sinergica. Prezența lamelor cele posterioare aproape orizontale, cu direcția

147
anterioară și descendentă. Fibrele retroorbitale

148
formează cu verticala un unghi cu deschidere valorile sunt ceva mai mici.
inferioara de 10 ". Totodată ele se abat de la verticală De asemenea la același individ s-au constatat
și în plan frontal, formând cu aceasta un unghi de 10 ” deosebiri între mușchii masticatori din dreapta și cei
cu deschidere superioară. Secțiunea fiziologică a din stânga.
temporalului este de 3,45 cm2, iar forța musculară pe Diferențele sunt determinate de mai mulți
care o poate dezvolta, este teoretic de 36 kg. factori printre care obișnuința masticației (înjumătățea
Componentele rezultantei musculare sunt următoarele: dreaptă sau stângă mai mult) asimetria craniului, etc.
tracțiunea verticală, deci ridicarea mandibulei, egală cu De exemplu fibrele m.temporal din stânga sunt mai
26 kg; acțiunea de propulsie de 2 kg; tracțiunea lungi cu 2 mm decât ale celui din dreapta; ale
medială în care este sinergie cu pterigoidianul medial mmaseter stâng cu 1 mm mai lungi decât ale celui
de aceeași parte și acțiunea de retropulsie (retroducție) drept, ș.a.m.d.
a mandibulei realizată de fibrele posterioare cu o forță Din analiza componentelor forței musculare
de 10 kg. teoretic posibilă de a fi dezvoltată de mușchii
M. pterigoidian lateral este un mușchi cu fibre masticatori, prezente mai sus, în acțiunea globală a
paralele. Direcția fibrelor este antero-posterioară și este acestor mușchi s-au obținut următoarele valori
format dintr-un capăt superior și altul inferior (vezi (Schumacher). Forța de ridicare a mandibulei este în
fig.106). Fibrele capătului superior formează cu generai de 156 kg; forța de propulsie de 55 kg; forța
orizontala arcului zigomatic un unghi de 20 ° cu de tracțiune laterală de 53 kg și cea de retropulsie
deschiderea anterioară; cele ale capătului inferior (retroducție) de 22 kg. în medie această forță este de
formează inferior cu aceeași orizontală un unghi lateral 200 kg (bilateral) și este cu aproximativ 50 kg mai
de 20 ' deschis și el anterior. Fibrele sale se abat și de mare la bărbat decât la femeie. Valorile de mai sus
la linia sagitală care trece prin capul mandibulei. Cele sunt total opuse celor obținute de Weber, care le-a
superioare formează cu sagitala un unghi de 37 ° iar estimat la circa 400 kg.
cele ale capătului inferior un unghi de 33 ”. Ambele Forța de masticație practic posibila este
unghiuri au deschiderea anterioara. Secțiunea desigur mai mică decât cea teoretic posibilă. Aceasta
fiziologica a mușchiului este de 1,5 cm2 iar forța pe din cauză că aici intervin o serie de alți factori cum
care o dezvoltă este teoretic de 17 kg, din care 4 kg sunt: sensibilitatea rădăcinilor dentare și învelișurilor
pentru capătul superior și 13 kg pentru cel inferior. lor, sensibilitatea gingiei etc.
Capătul superior trage mandibula anterior (propulsie,
Forța de masticație fiziologic necesara, pentru
anteducție) cu 3,2 kg iar cel inferior cu 10 kg.
măcinarea alimentelor între arcadele dentare, este la
Componenta de coborâre a mandibulei este de
rândul său mai mică decât precedenta. Cheltuiala de
3,6 kg. în mișcarea de lateralitate, pterigoidianul
forță musculară în această situație depinde și ea de o
lateral dintr-o parte trage mandibula medial cu o forșă
serie de alți factori ca: timpul de ocluzie, fețele
de 2,1 kg pentru capătul superior și de 7,5 kg pentru
triturante ale dinților, de amestecul cu saliva, de starea
cel inferior, în total aproape 10 kg.
articulației temporo-mandibulare, inervația dinților, de
Lucrul mecanic sau munca unui mușchi, care
obraji și închiderea buzelor, precum și de natura
este produsul dintre forța mușchiului și scurtarea lui și
alimentelor măcinate. De exemplu pentru pâinea albă
care se măsoară în kgm, depinde nu numai de
este necesară o forță care să dezvolte o presiune de
secțiunea lui fiziologică ci și de lungimea fibrelor
măcinare de 2 kg, pentru carnea fiartă de 7 kg, iar
musculare. După legea lui Weber și Fick, în contracția
pentru câmați și șuncă de 12 kg, etc., (Blumtschli și
maximală, lungimea fibrelor musculare este redusă la
Winkler); carnea de porc friptă necesită, după Black
jumătate din lungimea lor din starea de destindere
9-15 kg presiune de măcinare, cea de vițel 13-18 kg,
maximală a mușchiului Scurtarea mușchiului este
determinată de punctele de origine și inserție și de cea de vită 13-15 kg, etc.
mărimea jocului din articulația în care acționează. Din De menționat că forța de masticație, rezultată
aceasta reiese că lungimea obligatorie a fibrelor din acțiunea mușchilor masticatori și presiunea de
musculare, reprezintă dublul scurtării lor din contracția masticație sunt noțiuni diferite. Presiunea de masticație
maximă a mușchiului. După cum s-a amintit prin este o componentă a forșei de masticație și se referă la
formula Phuhl s-a simplificat mult calculul lucrului presiunea dezvoltată pe 1 cm2 de suprafața dentară. în
mecanic al mușchiului. mod necesar presiunea de masticație este mai mare la
Din studiul lungimii medii relative, a fibrelor nivelul molarilor decât a dinților incisivi. Valorile date
mușchilor masticatori, au rezultat pentru aceștia de diverși autori pe categoriile de dinți, sunt foarte
următoarele valori la bărbat: m.maseter = 26,7 mm; variate.
m.pterigoidian medial 17,7 mm; m.temporal = 36,1
mm și m.pterigoidian lateral = 22,8 mm. La femeie

149
în actul masticației, ca de altfel și în fonație, Voss le-a studiat din 1937, iar în 1958 - 1962
intervin auxiliar o serie de alți mușchi cum sunt: aduce date valoroase privind forma și îndeosebi
mușchii mimicii, care participă la formarea pereților structura fusurilor neuromusculare. Literatura de
laterali și anterior ai cavității bucale și mușchii limbii. specialitate este ceva mai săraca în legătură^cu
Toți aceștia ajută la mișcarea și formarea bolului numărul și distribuția lor spațială în mușchii
alimentar și împreună cu mușchii masticatori scheletului. înfruntarea de opinii s a dus mult timp
propriu-ziși, formează o unitate funcțională. între autorii care susțineau ca numărul fusurilor
Funcțiile complexe ale musculaturii aparatului neuromusculare crește cu vârsta și cei care nu
masticator ca: dezvoltarea de forță musculară și admiteau această ipoteză. Astăzi se admite că numărul
acțiunile lor variate, au la bază mecanisme nervoase fusurilor nu crește cu vârsta, dar că odată cu creșterea
complexe. Substratul anatomic al acestor mecanisme
iii constituie pe de o parte tipul lor de inervație
periferică și pe de alta conexiunile nervoase

Fig.109 DIRECȚIA DE TRACȚIUNE A AMBELOR CAPETE ALE


CELOR DOI MM.PTERIGOIDIENI LATERALI
- proiecție orizontala - (schema dup» G.H.Schumacher)

și dezvoltarea organismului se complică structura lor.


De asemenea s-a stabilit în ceea ce privește topografia
Fig.108 DIRECȚIA DE TRACȚIUNE A M.PTER1GOIDIAN lor că fusurile neuromusculare sunt localizate
LATERAL proiecție laterala (schema dupa G.H.Schumacher) întotdeauna la periferia fasciculelor musculare, sub
perimisium-ul intern și niciodată în profunzimea
acestora. în 1958, Schart, pornind de la simetria
intranevraxiale dintre nucleii și centrii nervoși
ganglionilornervoși, pune problema simetriei numerice
superiori, care coordonează masticația, fonația și
a proprioceptorilor la dreptaci și stângaci. Prin
inimica.
determinări cantitative în grupe musculare identice,
Mușchii masticatori prezintă așa-dar pe lângă
Voss stabilește că față de nou-născut numărul fusurilor
particularitățile lor structurale, care sunt izvorul forței
nu crește, dar ele se dezvoltă mai rapid și capătă o
musculare, particularități de inervație. încă de la
structură mai complexă la dreptaci pe partea respectivă
începutul secolului nostru, s-a dat o tot mai mare
și invers la stângaci. Din studii comparative la
atenție studiului proprioceptorilor musculaturii
cimpanzeu și om se ajunge la concluzia că mușchii
masticatoare, reprezentați de fusurile neuromusculare
care executa mișcări repezi și fine, conțin un număr
și receptorii tendinoși Golgi de la joncțiune fibrelor
mai mare de fusuri neuromusculare. S-a constatat că în
musculare cu tendonul. Kolliker în 1862, pune în
mușchii gâtului densitatea fusurilor este mai mare
evidență pentru prima dată în mușchii striați structuri
decât în mușchii trunchiului; ea este mai mare la
spiralate, pe care un an mai târziu în 1863, Kiine le
mușchii umărului decât la cei ai șoldului. La nivelul
numește fusuri neuromusculare. Dar, cu toate că
gâtului numărul fusurilor este mai mare la mușchii
fusurile neuromusculare au fost descoperite cu peste
subhioidieni decât în m.stemocleidomastoidian în
100 de ani în uimă, multă vreme nu s-a putut stabili
raport cu mărimea lor. Deosebirile sunt explicate de
rolul lor. Inițial au fost considerate chiar structuri
patologice sau formațiuni regresive ale mușchiului.
Abia în 1950 s-a precizat rolul lor de receptori
musculari sau proprioceptori, dispuși în paralel cu
fibrele musculare, care răspund la stimulii de întindere
ai mușchiului.

150
gradul mai mare de întindere al mușchilor M. temporal cel mai voluminoși dintre mușchii
infrahioidieni în timpul faringian al deglutiției, când masticatori conține un număr absolut de 217 fesuri
are loc ascensiunea hioidului. Bogăția în fusuri a neuromusculare. Ele sunt reduse și de talie mai mică
mușchilor cefei comparativ cu ai trunchiului, este în partea superioară a mușchiului și mult mai dense în
corelata cu rolul acestora în mișcările capului în partea inferioară, către tendonul de inserție.
articulația craniovertebrală prin trecerea la stațiunea Mpterigoidian lateral în comparație cu ceilalți
bipedă. Mișcările capului în explorarea mediului, în mușchi masticatori a căror acțiune principală este de
ortostatsim, presupun o reglare nervoasă mult mai fină ridicare a mandibulei, conține cel mai mic număr de
și complexă. fusuri neuromusculare. Unii autori chiar neagă
în mușchii masticatori numărul fesurilor prezența fusurilor în acest mușchi (Voss, Freimann).
neuromusculare este deosebit de mare. în 1935, Voss Pórtela Gomes găsește la om un fes neuromuscular de
descrie fesurile neuromusculare din m.maseter. Recent, forma tipică, lung de 2,3 mm în capătul superior al
în partea profundă a m.maseter se descriu 42 de fusuri mușchiului și două fesuri în capătul inferior. Explicația
neuromusculare gigante, iar în partea superficială 118 numărului redus de fesuri neuromusculare în
fesuri de talie mai mică (R Freimann). Densitatea m.pterigoidian lateral rezidă în acțiunea lui. Nefiind un
maximă a acestora este în partea postcro-medială. mușchi ridicător al mandibulei, la nivelul său lipsesc
M.pterigoidian medial în raport cu mărimea sa sau sunt foarte slabi stimulii de întindere (elongație) ai
este cel mai bogat în fesuri neuromusculare în mușchiului, stimuli prezenți în mușchii ridicători ai
comparație cu toți mușchii masticatori. El conține un mandibulei.
număr absolut de 155 fusuri, cu dispoziție ritmică.

151
DINȚII
(dentes)

Dinții sunt organe pasive ale aparatului măcinarea alimentelor. Dentiția cu dinți neuniformi se
masticator, deoarece acțiunea lor este dependentă de numește heterodonție.
forța musculara, fiziologic necesara, dezvoltată de Tipul diferit de hrană explică totodată și
mușchii masticatori. variația numerica a dinților. De exemplu, la carnivore
La om sub influența contracției mușchilor (caniș lupus) formula dentară exprimată pe o jumătate
masticatori, dinții acționează nu numai în actul de maxilă (numărător) și o jumătate de mandibulă
masticației, respectivi în tăierea, sfâșierea și măcinarea
(M), dinți multituberculari cu rol în zdrobirea și
(numitor) este: I - C - P - M - -, la
3 14 3

Prctocon Protocol Pro toc on


rozătoare formula dentară este:
Fbracon ¡Metacon / . I - C - P - A/-;la primate, diferit de om
/Metacon 10 1 3
x FbracarJk există trei premolari dintre care cei superiori au
\ ÂMetacon Paracon K> rădăcini lungi și tuberculi foarte ascuțiți, mai cu
seamă la cei labiali.
\ A ' cingular 1 Formula dentară pentru dinții deciduali
(T
Dinți trigonodonți (temporari, de lapte) la om este:
Dinte triconodont
I - C - M - în total 20 de dinți, iar pentru
2 12
Fig. 110 EVOLUȚIA DINȚILOR MULTITUBERCULARI (MAXILA) - schema dinți.
alimentelor, ci intervin totodată în articularea Apariția tuberculilor pe fața ocluzală sau
sunetelor. Ei devin astfel și organe ale aparatului masticatorie a dinților multituberculari are o istorie
proprie în filogeneză.
vocal, ale celui de al doilea sistem de semnalizare. Tipul cel mai simplu de dinți multituberculari
In filogeneză dinții inițiali sunt dinți de aparține dentiției triconodonte. La acest tip tuberculii
mucoasa, neînfipți în alveole, care se schimbă după de pe fața masticatorie, în număr de trei au forma
tocire sau abraziune Ulterior, datorită funcției lor conică și sunt dispuși pe un singur rând în direcție
primitive de apucare și înghițire ei se înfig în alveole mezio-distală. La măselele de pe maxilă, tuberculul
(sa uriene) și sunt prezenți pe mai multe oase ale feței mijlociu se numește protocon, cel situat mezial față de
(vomer, oasele palatine, oasele scheletului branbial ei este denumit paracon, iar cei distal, metacon.
etc). La vertebratele superioare, paralel cu Aceeași tuberculi, la măselele de pe mandibulă poartă
perfecționarea aparatului masticator, a articulației numele de protoconid, cel mijlociu, paraconid, cel
temporomandibulare și a funcțiilor cavității bucale, în mezial și metaconid, cel distal.
care alimentele apucate sunt reținute și prelucrate, lipul următor în evoluția dinților
dinții se localizează pe maxilă și mandibulă. La om ei multituberculari este cel trigonodont. La acest tip cei
câștigă după cum s-a amintit și funcții fonatorii. La trei tuberculi de pe fața masticatorie a molarilor sunt
sauriene (șopârlă, cameleon și alte reptile) toți dinții au dispuși fiecare la vârfurile unui triunghi, după cum
formă conică, sunt ascuțiți și diferă între ei prinurmează. La molarii de pe maxilă, protoconul ocupă
mărime. Acest tip de dentiție, cu dinți de formă unicăunghiul lingual, paraconul corespunde unghiului
se numește homodonție. La mamifere, datorită tipuluimeziovestibular, iar metaconul este situat la unghiul
diferit de hrană, dinții se deosebesc între ei și dindisto- vestibular. La molarii de pe mandibulă,
punct de vedere al formei și numărului. Ei audispoziția celor trei tuberculi este inversă.
particularități de grup și individuale, în funcție de rolulProtoconidul ocupă unghiul labial, paraconidul
în actul masticației. Grupurile de dinți la mamiferecorespunde unghiului mezio-lingual, iar metaconidul,
sunt, incisivii (I) sau dinții tăietori, canini (C) sau
dinții care sfâșie alimentele, premolarii (P) și molarii
dinții permanențe. / ~ C ~ P - M ~ =32 de

152
unghiului disto-lingual. DINTELUI. Fiecare dinte este alcătuit din trei părți:
Tuberculilor descriși mai sus li se adaugă și coroana dintelui, gâtul sau colul dintelui și rădăcina
alți tuberculi derivați din cingul, un brâu ce dintelui.
Coroana dintelui (coroana dentis) este
partea dintelui acoperită de smalț. Pe fața ocluzala
sau masticatorie a dinților, cu excepția incisivilor, se
află cuspizii sau tuberculii coroanei dintelui (cuspis
coronae dentis), tuberculum, în număr de 1-5.
Vârful cuspizilor (apex cuspidis) este de regulă
ascuțit. în mod deosebit coroanei incisivilor și
caniluiui, după cum se va constata la prezentarea
caracterelor de grup ale dinților, i se descrie pe fața
linguală, tuberculul coroanei dintelui (tuberculul
coronae dentis). De asemenea, pe fața ocluzala a
molarilor, cuspizii sau tuberculii învecinați sunt
legați între ei prin creste transversale (crista
transversalis) de smalț Tot la nivelul molarilor
cuspizii se leagă prin creste triunghiulare de smalț
(crista triangularis). Dacă prin coroana dintelui se
înțelege din punct de vedere anatomic partea
acoperită de smalț, în Nomina Anatomica
Intemaționalis apare și termenul de coroana clinica
(corona clinica) a dintelui. Acesta reprezintă partea
coroanei dintelui situată deasupra gingiei.
Gâtul sau colul dintelui (collum - cervix -
dentis) este partea dintelui dintre smalț și cement.
Rădăcină dintelui (radix dentis) este partea
dintelui învelită de cement și înfiptă în alveolă.
Partea ei terminală este ascuțită și se numește vârful
rădăcinii dintelui (apex radicis dentis). Partea
Hg.lll CONFORMAȚIA EXTERIOARA A DINTELUI rădăcinii situată inferior de gingie poartă numele de
A - Incisivi și canini (fața linguala)
B - Primul molar inferior
rădăcina etoren'(radix clinica a dintelui).
C - fața ocluzala a primului ți celui de al doilea molar Fețele dintelui. Dintele posedă mai multe
fețe, dintre care cea triturantă, poartă numele de
față ocluzala' sau masticatorie (facies oclusalis -
corespunde colului dintelui, de unde și denumirea lor masticatoria -). Dinții frontali, respectiv incisivii și
de tuberculi cingulari. Pentru măselele superioare un caninii nu prezintă feță ocluzală ci o muchie oduzală,
asemenea tubercul cingular apare distal de protocon și numită margine incizală (margo incisalis). Fața
poartă numele de hipocon. Tuberculii cingulari sunt dintelui care privește spre vestibulul cavității bucale se
insă mai numeroși la măselele de pe mandibulă. numește față vestibulară - labială sau bucală (facies
Astfel, alături de protoconid, în poziție disto-labială, vestibularis - facialis - labialis, bucalis). Opusă acestei
apare tuberculul cingular numit hipoconid-, fețe se găsește fața linguală (facies lingualis) a
disto-lingual și alăturat metaconidului apare un alt dintelui, care privește spre cavitatea bucală
tubercul cingular numit entoconid, iar între acesta și propriu-zisă, mai precis spre limbă. Fața prin care
hipoconid - în poziție distală, se dezvoltă cel de al dinții alăturați de pe aceeași arcadă vin în contact unul
treilea tubercul cingular numit mezoconid. De remarcat cu altul, se numește față de contact (fecies contactas).
că în stadiul inițial, tuberculii cingulari sunt denivelați Fiecare dinte are astfel câte două fețe de contact. Una
feță de cei de pe fața masticatorie propriu-zisă. în din ele este fața mezială (fecies medialis), care pentru
evoluția către om, se produc o serie de remanieri, care dinții frontali (incisivi și canini) este fața care privește
au ca rezultat: nivelarea tuberculilor cingulari cu medial, iar pentru dinții posteriori (premolari și
precedenții, dispariția unor tuberculi sau apariția de molari), cea care privește anterior. Fața distală(facies
tuberculi suplimentari, formați din substanța
adamantină sau crestele de smalț dintre tuberculi
(E.Repciuc).
CONFORMAȚIA EXTERIOARĂ A

153
distalis) a dintelui este fața opusă celei meziale. La verticală printr-un dinte evidențiază în structura
dinții frontali ea privește lateral, iar la premolari și acestuia două părți componente mari; una centrală
molari, posterior. numită cavitatea dintelui (cavum dentis) și alta
Pe marginile feței linguale a dinților incisivi și periferică dura, dentina sau fildeșul. Partea cavității
canini se găsește câte o creasta marginala (crista dintelui ce corespunde coroanei se numește cavitatea
marginalis) cu direcție inferioară spre colul dintelui coronala (cavum coronale) și ea se continuă cu

Fcicies lingualis
^Enamelum
Cuticula dentis
[substantia adamantina)
—Dentinum
^substantia eburnea)
^U$^'~~Cavum coronale
' .""Periodontium
// ^Y'Cavum dentis
Canalis radicis Hg. 113 CONFORMAȚIA DINTELUI
^\J-^Cementum
dentis
—-------- Perete alveolar
canalul rădăcinii dintelui (canalis radicis dentis). La
Foramen apicis dentis nivelul tuberculilor cavitatea coronala prezintă mici
prelungiri. Conținutul cavității dintelui este format
din țesut conjunctiv, vase sanghine, limfatice și
Fig. 112 SECȚIUNE SAGITALA PRIN DINTE ȘI ALVEOLA nervi, alcătuind pulpa dintelui (pulpa dentis) care
asigura viața dintelui. Pulpa dintelui din cavitatea
coronală se numește pulpa coronala (pulpa
coronalis); ea se continuă în
rădăcina dintelui cu pulpa
A radi cui Iară (pulpa
radicularis). La periferia
Tuberculum ====Santuri de
dintelui se găsește un strat de
celule dispuse pe un singur
rând numite odontoblaste.
Prelungirea
Prelungirile lor pătrund în
crrvitatii dintelui canalele radiculare ale
—Cavum dentis
Cavum coronale ........... dentinei.
Collum dentis --------
— Dentinum Dentina sau fildeșul
(dentinum - substantia
eburnea) este stratul cel mai
Canalis radicis dentis
gros din structura dintelui; ea
Cementurn —. -Radix dentis este formată din substanța
anorganică și organică, în
aceasta din urmă
predominând fibrele
Foramen apicis dentis colagene.
Partea anorganică
este alcătuită din săruri
Hg.114
A - Secțiune mezio-distala printr-un molar inferior (la om) calcare și reprezintă substanța
B - Secțiune printr-un molar de ierbivor (dupa Braus) fundamentală a dentinei în
teiminându-se la cingulum. Prin cingulum (cingulum) cu anastomoze ascuțite între ele, sunt perpendiculare
se înțelege brâul care leagă între ele cele două creste pe canaliculele dentare (canaliculi dentalis) și străbat
marginale de pe fata linguală a incisivilor și caninilor. dentina radiar.
STRUCTURA DINTELUI. O secțiune
care fibrele colagene sunt
dispuse ca și în țesutul osos, paralel cu axul dintelui,

154
Sistemul de fibre colagene din dentina conferă variabilă la diversele categorii de dinți și diferă chiar
acesteia o anumită elasticitate. în canaliculele dentare la nivelul aceluiași dinte. La nivelul feței ocluzale sau
pătrund prelungirile odontoblastelor și alături de ele masticatorii a premolarilor și molarilor smalțul are cea
fibre nervoase subțiri. Aceste prelungiri ajung până la mai mare grosime. La toți dinții însă, grosimea lui
smalț. Dentina este produsă de odontoblaste și inițial scade către colul dintelui. în ceea
nu este calcificată, de unde și numele ei de predentina. ce privește compoziția chimică,
smalțul este format 95% din
substanțe anorganice; fosfați de
Mărit ftOOO/f
-Fibrile longitudinale ț———.... calciu și de magneziu, la care se
adaugă fluoruriie de sodiu și
potasiu. Substanțele organice și apa
1 •- —Fibrile radare subțiridin compoziția sa reprezintă doar
Punți intercolumnare .5
z xr -i;, 5%. Smalțul este transparent și cu
subțiri si groase \ u « i'll ibrile radiare groase cât dentina subiacentă este mai
calcificată, cu atât culoarea dintelui
învelișul coloanei este mai albă. Din punct de vedere
prismei funcțional smalțul este țesutul dur și
rezistent la coroziune, cu rol de
protecție a dentinei și pulpei
.'s. Ï

4».
dentare. Ditrugerea sa dă naștere
cariilor dentare.
t -nare
J» •> : secționate
La suprafața smalțului se
află cutícula dintelui (cutícula
dentis) groasă de 1-2 microni
(numită clasic membrana Nasmyth).
Ea deriva din pulpa smalțului sau
substanța reticulară a organului
adamantin. După erupția dinților
Substanța intercolumnara cutícula inițială fuzionează cu o a
Coloane
cu punți intercolumnare doua cuticulă formată din celule
adamantine
subțiri keratinizate și grupări sulfhidrilice.
Cementul (cementum -
Predentina se calcifică spre straturile periferice ale
substanția osea) stratul de înveliș al
Fig.l15 COMPONENTA ORGANIC* A PRISMEI SAU COLOANEI ADAMANTINE
(după Wustrow). dentinei rădăcinii dintelui este
format din țesutul osos. Din punct de vedere
dentinei prin globuli de calcificare, care ulterior
confiuează între ei. Spațiile interglobulare (spatia chimic el
conține 55% substanțe anorganice și 45% substanțe
interglobularia) sunt la început necalcificate. în cursul
vieții, paralel cu formarea de noi straturi de dentină organice. Grosimea sa crește de la colul dintelui către
cavitatea dintelui se micșorează. De remarcat că vârful rădăcinii Structural, cementul este format din
dentina nu este la fel de dură ca smalțul. La lamele osoase așezate paralel cu axul rădăcinii dintelui.
compresuni mari ea se poate rupe paralel cu Substanța fundamentală a sa este calcificată și conține
canaliculele radiate sau în lungul lamelor de fibre fibre colagene. Celulele cementului numite și
colagene, chiar până la rădăcina dintelui. cementoblaste prezintă ramificații și corespund
Pe dintele întreg, nesecționat, dentina nu se osteoblastelor. în zona în care cementul este foarte
poate vedea deoarece la nivelul coroanei este învelită gros el poate conține chiar mici canale Havers, în rest
de smalț (enamelum - substanția adamantina), iar în este lipsit de asemenea formațiuni. în cement pătrund
partea rădăcinii dintelui de cement (cementum). radiar fibrele colagene groase, care vin din peretele
Smalțul partea cea mai dură a dintelui și cel mai dur alveolar, diferite de fibrele colagene din substanța
țesut din organism, este format din coloane sau prisme fundamentală a cementului. Cementul este hrănit de
adamantine (prismata adamantina), mai groase către vasele de sânge din periodonțiu. Distrugerea pulpei
suprafața coroanei. Prismele adamantine sunt dispuse dentare nu duce la pierderea dintelui atâto timp cât
cementul este bine hrănit de vasele din periodonțiu. La
ierbivore, însăși neregularitățile smalțului sunt umplute
radial; ele formează lamele de smalț cu direcții
diferite, de forma unor arcuri. Grosimea smalțului este

155
cu cement denumit cementul coronar. superioare dinspre gingie, sunt orizontale, în partea
Datorită tipului de hrană și de masticație, el mijlocie, oblice și aproape verticale spre vârful
suferă procese de abraziune, încât fața ocluzală a rădăcinei dintelui. într-un fel ele suspendă dintele
măselelor ia aspectul de pilă, ale cărei proeminențe le conferându-i elasticitate și o oarecare mobilitate în
formează crestele de smalț (fig.114). alveolă. Printre fibrele colagene se află țesut
Periodonțiul (periodontium) este țesutul conjunctiv, vase sanghine și fibre nervoase alveolare.

Fig.117 ARTICULAREA DINȚILOR (după P.Poirier-A.Charpy)


A - Fața vestibulara; B - Fața linguala;
Fi».116 ARTICULAREA DINȚILOR 1/2 DREPTE A ARCURILOR
I - Incisiv; P - Premolari; M - Molari
DENTARE - vedere vestibulara (după Braus)

Fibrele nervoase înregistrează


A presiunea în compresiunile
mari și durerea în diversele
afecțiuni ale dintelui și
periodonțiului. De altfel
presiunea este unul din
factorii indispensabili întregii
biologii a dintelui. După cum
se spune, dinții trăiesc atâta
timp cât vin în contact; fără
antagonist ei își schimbă
direcția până la orizontală,
spre a-și găsi totuși
antagonistul.
Țesutul osos al
Fig.118 peretelui alveolar, sub
A = ARCUS DENTALIS SUPERIOR; influența osteoblastelor, este
B = ARCUS DENTALIS INFERIOR într-o peimanentă remaniere,
în funcție de solicitarea
dintelui el se rezoarbe într-o
conjunctiv și vasculonervos din spațiul cuprins între ARTICULAREA ȘI OCLUZIA DINTELUI.
cement și peretele alveolei (spațiul alveolodentar). Dinții înfipți în alveole formează arcul dentar superior
Partea periodonțiului situată spre colul dintelui este (arcuș dentalis superior) și arcul dentar inferior (arcuș
formată de gingie. Peretele alveolei este un țesut osos dentaiis inferior) (vezi fig. 118) în procesul de
cu structură deosebită. El este foarte bogat în fibre masticație ei acționează, cu două excepții,
colagene, care străbătând spațiul alveolodentar pătrund articulându-se în grupuri de câte trei. Fiecare dinte,
în cement (fibrele Sharpey) și formează ligamentul superior sau inferior, are câte doi antagoniști, dintre
alveolodentar. Acest fel de legătură dintre alveolă și care unul este antagonist principal și altul antagonist
dinte, constituie o articulație de tipul sindesmozelor secundar.
fibroase numită și gomfoza, deoarece rădăcina dintelui Antagonistul principal al unui dinte este
pătrur.de ca un pivot în cavitatea alveolei. Fibrele reprezentat întotdeauna de dintele cu nume
ligamentului alveolodentar au direcție radiara: cele
parte și se depune în alta.

156
corespunzător, iar cel secundar, este format de dintele și molarilor inferiori (fig. 117). Acest tip de angrenare
alăturat antagonistului principal. De exemplu incisivul a celor două arcuri dentare, este o cerința a actului de
central superior, are ca antagonist principal incisivul masticație, respectiv a tăierii și măcinării alimentelor.
central inferior și antagonist secundar, incisivul lateral Există desigur și alte tipuri de ocluzie, ca de exemplu
cei în care dinții frontali (incisivi, canini) inferiori
depășesc anterior (vestibular) dinții corespunzători, tip
Progenie denumit progenie. în ocluzia labiodontă marginile
Labidbdonție ocluzale ale dinților frontali superiori și inferiori vin în
contact muchie pe muchie, iar fețele masticatorii ale
premolarilor, superiori și inferiori, se suprapun exact.
Acest tip este mai rar întâlnit decât precedentul și mai
puțin favorabil actului masticației. în ocluzia
stegodontă dinții frontali superiori depășesc mai mult
anterior (vestibular) ca ostreașină dinții frontali
inferiori. Acest tip este frecvent întâlnit la popoarele
asiatice. în ocluzia hiatodontădinții celor două arcade
Fig.l 19 TIPURI DE OCLUZIE A DINȚILOR ÎN SENS nu ajung în contact.
VESTIBULO-LINGUAI, (după P.Poirier-A.Charpy)
DINȚII DECIDUALI (dentes decidui),
temporari sau de lapte. La om în cursul vieții există
inferior. Din cauza coroanei mai late a incisivului două generații de dinți: deciduali sau temporari și
central superior, doar incisivul central inferior și permanenți. O astfel de dentiție se numește difiodontă.
ultimul molar superior fac excepție de la aceasta La animalele cu mai multe generații de dinți, dentiția
regulă, având câte un singur antagonist. este polifiodontă.
în ceea ce privește OCLUZIA DINȚILOR sau Dinții iau naștere dintr-o lamă de țesut
CONTACTUL DE COROANĂ al celor două arcuri epitelial, care proliferează în mezenchimul crestei
dentare când gura este închisa, este necesară mențiunea gingivale, numită lama sau creasta dentară, începând
că, dinții arcului superior formează o jumătate de de la jumătatea celei de a doua luni de viața
elipsa, iar cei ai arcului dentar inferior o jumătate de intrauterină. Din această lamă pe fața ei vestibulară
cresc 20 de muguri ai dinților deciduali. Inițial
mugurii au o formă ovală se numesc organe
^Facies oc Iu sal is adamantine și sunt legați de lama dentară prin câte
un cordon dentar.
Ulterior în partea lor bazala apare o
invaginare numită papila dintelui (papilla dentis) în
care pătrunde țesutul mezenchimal. Mugurele ia
acum forma de clopot. Din țesutul mezenchimal se
formează dentina și pulpa dintelui, iar din organul
adamantin smalțul, de unde denumirea sa, și de
organ de smalț. Organul adamantin sau de smalț
este format dintr-un strat epitelialul extern cu
□cíes oclusahs celulele așezate pe un singur rând, care se continuă
interior
spre viitorul col al dintelui cu stratul epitelial
Fig. 120 DENTES DECIDUI (dup» P.Poirier-A.Charpy) intern.
între aceste straturi se găsesc celule stelate
și substanță fundamentală gelatinoasă, formând pulpa
parabolă. smalțului sau substanța reticulară. Celulele stratului
Coroana dinților maxilari este puțin înclinată intern al organului de smalț se numesc adamantoblaste
înafara sau vestibular, iar cea a dinților mandibulari sau ameloblaste. Substanța reticulară, indispensabilă
înăuntru sau lingual. Din acesta cauză muchiile sau formării smalțului, se resoarbe ulterior și participă la
fețele ocluzale ale celor două arcuri dentare nu se formarea cuticulei dintelui. Adamantoblastele au rol
potrivesc în ocluzie. în tipul obișnuit de ocluzie, inductor în transformarea celulelor mczenchimalc
respectiv în psalidodonție, incisivii și canini superiori periferice ale pulpei dentare în odontoblaste, care vor
trec cu muchia ocluzală înaintea celor inferiori, în timp forma dentina. în partea profundă a lamei dentare, pe
ce tuberculii vestibulari superiori trec înafara sau
vestibular față de tuberculii vestibulari ai premolarilor

157
fața linguală, iau naștere de timpuriu mugurii dinților apar între 6 luni și 2 ani și jumătate. De regulă dinții
definitivi, legați de lama dentară prin gubemaculul inferiori preced ca apariție cu puțin dinții superiori.
Ordinea apariției lor este următoarea: la 6-8 luni apar
incisivii centrali, la 8-11 luni incisivii laterali, la 12-
16 luni primii molari, la 16-20 luni caninii, iar între
lunile 20-30, cel de al doilea molar. Dinții permanenți
se găsesc și ei în grosimea maxilarului și mandibulei.
Erupția dinților deciduali se însoțește frecvent la copii
de tulburări dispeptice; de aceea pentru a se evita
confuziile de diagnostic cu alte afecțiuni digestive, este
necesar a se avea în vedere de către medic perioada și
vârsta apariției lor.
în ceea ce privește forma și structura dinților,
aceștia sunt mai reduși decât cei permanenți, iar
smalțul de la nivelul coroanei nu se subțiază treptat
spre col, ci brusc (fîg.120). Din această cauză coroana
lor apare mai voluminoasă. Primii molari deciduali se
Fig.121 DENTES DECIDUI ET DENTES PERMANENTES aseamănă mai mult cu primii premolari permanenți,
(linii punctate - după R.Kopsch), la un copil de 6 ani
deoarece pe fața masticatorie posedă numai doi
tuberculi. Ceilalți molari deciduali se aseamănă mai
dintelui, care ulterior dispare. Resturi din gubemacul mult cu molarii permanenți corespunzători. în rest nu
pot da naștere la chiste paradentare. Mai întâi se există deosebiri mari între dinții deciduali și
formează coroana, căreia îi urmează rădăcina. permanenți (fig.120).
Fibroblastele din jurul rădăcinii devin cementoblaste, DINȚII PERMANENȚI (dentespermanentes)
sau definitivi. Cea de a doua generație de dinți a
omului apare între 6-7 ani și 18- 25; în total sunt 32
n ni v iv vi i VII VIII de dinți permanenți. Dintre toți aceștia molarii
7-8. ?r9. 71.-12. 10.41.1132. 7 12.-13. 18.-25. definitivi nu au corespondenți în dentiția deciduală, din
cauza dimensiunilor mici ale maxilarului și
mandibulei. Creșterea celor două oase permite ulterior
apariția molarilor, care genetic pot fi considerați dinți
deciduali deoarece apar o singură dată. Mugurii
molarilor permanenți apar din creasta dentară la
vârstele următoare: primul molar (Ml) în săptămânile
17-18 de viață intrauterină, molarul II (M2) la 9 luni,
deci către naștere, iar molarul al III-lea (M3) la cca.5
ani. Prin rezorbția de către osteoclaste a septurilor
h '2 ^1 ^2 ^1 ^2 ^3 osoase dintre cele două generații, pentru restul dinților,
Fig.122 ORDINEA ȘI VÂRSTA APARIȚIEI
DINȚILOR PERMANENȚI
dinții permanenți ocupă în alveolă locul celor
cifre tomane = ordinea apariției deciduali. în apariția sau schimbarea dinților, dinții
cifre arabe = vârsta apariției (după Braus) mandibulei preced pe omologii lor de pe maxilă.
Ordinea apariției sau schimbării dinților este
următoarea: la 6-7 ani apar primii molari sau măseaua
iar din țesutul mezenchinal învecinat ia naștere
de 7 ani (Ml); la 7-8 ani incisivii centrali (II); la 8-9
periodonțiul.
ani, incisivii laterali (12); la 9-11 ani primii premolari
(PI); la 11-13 ani, caninii (C); la 12-13 ani cel de al
Mugurii dinților permanenți sunt separați
printr-un sept osos de rădăcina dinților deciduali. Când doilea premolar (P2); la 12-14 ani cel de al doilea
vor erupe dinții permanenți, odontoclastele (celule molar (M2.).
mari) dișțrug septul osos, iar țesutul de granulație
bogat în vase, înlocuiește pulpa dintelui decidual și va
rezorbi dentina acestuia, încât când se schimbă, din
dintele decidual rămâne doar smalțul.
în dentiția deciduală, cu 20 de dinți, locul
premolarilor îl ocupă molarii. Din această cauză
molarii defintivi apar o singură dată. Dinții deciduali

158
Al treilea molar (M3) sau măseaua de minte proeminent și se continuă în pantă ștearsă cu fața
(dens serotinus) apare mai târziu, între 18-25 ani sau linguală a coroanei. Dintre toți incisivii cea mai lată
chiar la vârste mai înaintate (vezi fig.122). coroană o are incisivul medial superior, de unde și
CRITERII DE ORIENTAREA DINȚILOR. numele de lopătar. Aceasta caracteristica împreună cu
Există câteva criterii care permit orientarea sau lățimea redusă a incisivilor inferiori determină
diferențierea dinților din jumătatea dreaptă sau stângă articularea, respectiv poziția dinților antagoniști ai
a arcurilor dentare. celor două arcuri dentare. Incisivul lateral superior este
Criteriul de curbura derivă din forma arcurilor slab dezvoltat.
dentare; cel superior are fortna unei jumătăți de elipsă, Rădăcina incisivilor superiori este conică, iar
iar cel inferior al unei jumătăți de parabolă. a celor inferiori este turtită mezio-distal. Pe fața
Aceasta determină asimetria coroanei dintelui, mezială și distală a rădăcinii incisivilor inferiori se află
curbura feții vestibulare fiind mai mare decât cea a câte un șanț longitudinal, iar canalul rădăcinii dintelui
feței linguale, iar raza de curbură este mai mică spre este adesea bifurcat.
partea medială decât dista!. Dinții canini (dentes canini) sunt cei mai mari
După cum se observă în fig.123, dacă arcurile și mai rezistenți dintre dinții uniradiculari. Coroana lor
dentare ar avea forma unui arc sau a unei arcade strict are formă pentagonală, iar marginea incizală prezintă
circulare, diferențierea dinților din jumătatea stângă un cuspid conic, cu latura mezială mai scurtă decât cea
față de cea dreaptă nu ar fi posibilă. Criteriul de distală. Cuspidul caninului inferior se tocește mai
curbură este valabil îndeosebi pentru incisivul central repede decât al celui superior. Spre cúspide se
superior, canin și pentru molari. prelungește un diverticul al cavității dintelui. Caninul
Criteriul de ax permite deosebirea dinților din superior este cel mai lung dintre toți dinții, dar cel
jumătatea dreaptă de cea stângă, datorită unghiului inferior este mai slab dezvoltat, are coroana mai înaltă
ascuțit pe care îl face axul rădăcinii cu perpendiculara decât precedentul. Tuberculul dintelui este mai
ce cade pe marginea sau fața ocluzală a acestuia. dezvoltat ca al incisivilor. Deseori de la el pleacă o
Explicația rezidă în faptul bine cunoscut că, rădăcina creastă spre muchia ocluzală a dintelui. Rădăcina
dinților, simplă la incisivi și canini sau multiplă la caninilor este lungă, ascuțită și deviată distal.
premolari și molari, se abate de la verticală distal la Dinții premolari (dentes praemolares) sunt
dinții frontali și înapoi la cei posteriori. dinți bicuspizi sau bituberculari și ocupă pe arcul
Criteriul de unghi este valabil mai ales la dinții dentar locurile 4-5. Unul din cuspizii feței ocluzale
cu margine ocluzală. La acești dinți unghiul din partea este situat lingual și altul vestibular. Cuspidele lingual
medială este întotdeauna mai ascuțit decât cel opus lui, corespunde tuberculului dentar al incisivilor și
din partea distală (vezi fig.123). caninilor și la PI este mai mic decât cuspidele
CARATERELE DINȚILOR. Dinții prezintă în vestibular. Acest caracter se întâlnește și la PI inferior.
fimeție de rolul pe care-1 au în masticație caractere de La P2 superior și inferior, cuspizii au aceeași înălțime.
grup și caractere individuale. La premolarii superiori, cuspizii sunt desparțiți de un
Dinții incisivi (dentes incisivi) au rol în tăierea șanț mezio-distal care se bifurcă la capete. La
alimentelor și sunt așezați pe arcul dentar în primul și premolarii inferiori între cuspizi se află o creastă care
al doilea loc față de linia mediană (II, 12). Coroana lor desparte șanțul mezio-distal în doua fósete, mezială
are forma de daltă, iar la cei superiori de lopată. mai mică și distală ceva mai mare. în ocluzie cuspizii
Muchia tăietoare a coroanei este ascuțită, fiind numită linguali ai premolarilor superiori pătrund în șanțul
împreună cu cea a caninilor, margine incizalâ' (margo dintre cei doi cuspizi ai premolarilor inferiori, fapt
incisalis). La dinții recent apăruți această margine care protejează și limba la închiderea gurii. Conturul
prezintă trei ridicături ce se continuă cu mici creste. feței ocluzale a premolarilor superiori este oval, iar al
Spre ridicături se schițează prelungiri ale cavității celor inferiori, rotund. Cavitatea dintelui trimite câte
dintelui. în cursul vieții cele trei ridicături se tocesc un diverticul spre cei doi cuspizi.
foarte repede. Fata vestibulară a coroanei incisivilor Rădăcina premolarilor este turtită în sens
este convexă, iar cea linguală ușor concavă. Pe aceasta mezio-distal. Fețele, mezială și distală, prezintă câte un
din urma, lateral, se află crestele marginale, care se șanț longitudinal, mai adânc pe fața medială. Rădăcina
unesc prin cingulum. premolarilor superiori, mai frecvent la PI este bifidă
Pe fața linguală, spre cingulum se găsește spre vârf. Din această cauză rădăcina premolarilor
tuberculul (coroanei) dintelui (tuberculum coronae prezintă de cele mai multe ori câte două canale
dentis) un derivat cingular. Acest tubercul este mai radiculare.
mare la incisivii superiori, la cel lateral între el și Dinții molari (dentes molares) sunt în număr
coroană găsindu-se o depresiune numită gaura oarbă.
La incisivii inferiori tuberculul dintelui este mai puțin

159
de 12 câte trei pe fiecare jumătate de arcada (Ml, M2
și M3). Ei sunt situați în partea posterioară și laterală
a fiecărui arc dentar și au coroana cea mai puternică.

Aceasta ca și toate particularitățile lor de grup Primul molar inferior Ml are conturul feței
sau individuale derivă din rolul lor în măcinarea masticatorii dreptunghiular și patru tuberculi. Al doilea
alimentelor, între fețele ocluzale ale molarilor molar inferior (M2) prezintă tot patru
tuberculi, doi linguali și doi vestibulari.
Cel de al treilea molar inferior (M3) este
Arcada eliptica ceva mai constant ca formă. Cavitatea
Arcada circulara
dintelui trimite prelungiri spre toți
Criteriul de curbura tuberculii, iar canalele radiculare
corespund numărului rădăcinilor.
Molarii superiori posedă trei
rădăcini (tritadiculari), dintre care două
sunt vestibuläre și una linguală.
Rădăcinilor vestibuläre mai apropiate una
de alta și turtite mezio-distal, le
corespunde pe fața masticatorie paraconul,
situat medio- vestibulär și metaconul,
așezat disto-vestibular. Rădăcinii linguale
îi corespunde protoconul.
Molarii inferiori au numai
1 ig. 123 CRrn-.RII DE ORIENTARE A DINȚILOR două
dezvoltându-se și presiunea de masticație cea mai rădăcini (biradiculari) una în axul
mare. Ei sunt dinți multituherculari și totodată principal situata mezial și alta distal,
mullintdiculari. Au cel puțin trei tuberculi și două aceasta din urmă fiind mai mult deviată distal sau
rădăcini. Obișnuit, molarii superiori au câte patru posterior. Cunoașterea formei și direcției rădăcinilor
tuberculi Și trei rădăcini, iar cei inferiori câte cinci este foarte importantă pentru manevrele care se
tuberculi și doua rădăcini. Tuberculii molarilor execută în extracția dentară.
Cel de al treilea molar (M3) superior și
superiori sunt dispuși: unul care este și cel mai mare
inferior sau măselele de minte (dens scrotinus)sunt
și corespunde paraconului, meziovestibular; altul
dinți pe cale de regresiune. Cele mai mari dificultăți de
meziolingual, protoconul, de aceeași mărime cu cel erupție le produc molarii inferiori, deoarece nu au loc
disto-vestibular, metaconul și ultimul disto-lingual care suficient pe mandibulă.
este cel mai mic. Primul molar superior (Ml) posedă în actul de masticație dinții sunt solicitați
un tubercul în plus, derivat cingular (tuberculum diferit. Astăzi se măsoară îndeosebi forțele verticale
anormale sau tuberculul lui Carabelli, neomologat în care acționează asupra dinților, exprimate prin
N I.) situat disW-lingual. El este denivelat în raport cu presiunea de masticație. După măsurătorile lui Black,
ceilalți tuberculi, neajungând la planul feței asupra incisivilor ar acționa sub forma de presiune, o
nuasticatorii. Tuberculii sunt despărțiți între ei printr-un forță de aproximativ 32 kg, asupra caninilor 35 kg, a
șanț în formă de "H". Al doilea molar superior (M2), prcmolarilor 44 kg, asupra primilor molari 47 kg și
are conturul rombic, este mai mic decât precedentul și asupra celui de al doilea molar 64 kg. Aceste forțe nu
sunt nocive atâta timp cât ele acționează în axul
numai Cu trei tuberculi pe fața maslicatone Al treilea
dintelui până la prag; ele devin nocive când acțiunea
molar superior (M3) are coroana de formă variabilă, lor se exercită oblic față de axul dintelui, situație în
obișnuit poseda trei tuberculi, rareori patru sau cinci. care influențează periodonțiul și strică astfel echilibrul
Rădăcinile sunt fuzionate fapt pentru care este dificil dintre dinte și conținătorul său, reprezentat de alveolă.
de extras.

160
LIMBA
(lingua)

Limba este un organ nu numai al aparatului de a treia parte, verticală, situata deasupra hioidului și
masticator și al limbajului articulat sau vorbirii, și prin laringelui este reprezentată de râddeina limbii (radix
mugurii gustativi din mucoasa linguală este organul de linguae), care se continuă cu corpul organului.
simț al gustului. Fața superioară a limbii, se numește dorsum
La sugari, ea este cel mai important organ de linguae și opus ei se află fața inferioara a limbii
simț, care înregistrează calitatea hranei și parțial (facies inferior linguae), ăe această față, convergent
cantitatea, participă la elaborarea unor reacții reflexe spre vârf, de o parte și de alta a frâului limbii
și chiar psihice, pe care ulterior le preiau alte organe (frenulum linguae) se întind două plici dințate
de simț. Pentru sugar limba este un organ al orientării, rudimentare, numite plicile fimbriate (plica fimbriata).
deoarece la acesta vârstă el nu se orientează după văz Detaliile de suprafață se vor descrie odată cu mucoasa
și auz, ci se folosește cel mai mult de limba. De aceea linguală.
sugarul tot ce apucă bagă în gură. STRUCTURA LIMBII
Limba este un organ musculos, învelit de Limba este un organ cu structură și totodată
mucoasa linguală. Ea proemină pe planșeul cavității inervație complexă. Aceste particularități derivă din
bucale propriu-zise, fiind legată prin scheletul său rolul său și din dezvoltarea embriologică a organului.
fibros și mușchi de osul hioid și mandibulă. Scheletul fibros al limbii pe care se inseră
septul limbii (septum linguae)
și aponevroza limbii
(aponeurosis linguae). Septul
Njnandibularis limbii este o formațiune
fibroasă cu margini
neregulate ale cărui fibre au
■N.lingua lis
o anumită arhitectură. El este
-Chorda tympani
situat în planul medio-sagital
Mpalatoglossus
al organului, pe care îl
N.glosscpharyngeus- împarte în două jumătăți.
N.hypoglossus — Fibrele marginii sale
N.vagus -———
i
posterioare se prind pe fața
Mstylopharyngeus anterioară a corpului osului
A.carotis interaa- hioid. Septul este străbătut de
M.geniogbssus mici orifîcii. Aponevroza
Acarofis externa f*-'
limbii este o formațiune
fibroasă situată între
/ musculatura organului și
Gaî submandi bulare
epiteliul mucoasei linguale.
sV M: “■K/nril
Aing'ualis Mușchii limbii pot fi
împărțiri după originea lor
Hg. 124 NERVII LIMBII (dupa Tondury) embriologică în mușchi
intrinseci, care se prind cu
CONFORMAȚIA EXTERIOARĂ. Limba este ambele capete în grosimea organului și mușchi
alcătuită din trei regiuni distincte: extrinseci, care vin de pe oasele și organele învecinate.
Corpul limbii (corpus linguae), care se Mușchii intrinseci iau naștere din miotoamele
continuă anterior cu vârful limbii (apex linguae). El occipitale, pe care la inervează n.hipolgos. Calea de
formează partea orizontală a organului, libera în migrare a acestor mușchi o arată traiectul n.hipoglos
cavitatea bucală propriu-zisă și foarte mobilă. Partea până la limbă. Originea mușchilor intrinseci ai limbii
laterala a corpului și vârfului, care vine în contact cu în miotomele occipitale explica totodată modul în care
dinții formează marginile limbii (margo linguae). Cea musculatura somatică se pune în slujba aparatului
mușchii, este format de

161
digestiv. Mușchii extrinseci ai limbii iau naștere din limba.
mezenchimul local și preced ca apariție și dezvoltare M.vertical al limbii (m.verticalis linguae) este
pe cei intrinseci. format din fibre verticale independente sau provenite
Mușchii intrinseci au fibrele orientate din m.genioglos, ce se întind între mucoasa feței
longitudinal, transversal și vertical, de unde și inferioare și a celei superioare. Prin cntiacție el
denumirea lor. turtește limba.
M.longitudinal superior (m.longitudinalis Toți acești mușchi intrinseci sunt inervați de
superior), este situat superficial, sub mucoasa lui n.hipoglos.
dorsurn linguae. El merge de la mucoasa rădăcinii Mușchii extrinseci sunt în număr de patru
limbii la vârful limbii. Deși fasciculele carc-1 perechi și anume:
alcătuiesc apar ca longitudinale, ele sunt totuși fibre M.genioglos
musculare scurte, care leagă părți apropiate ale (m.genioglossus) este un
mucoasei linguale. Fibrele posterioare se amestecă cu mușchi puternic situat de o
conica parte și de alta a septului
limbii. Capătul său anterior
se prinde în partea superioară
Papillae filiformes a spinei mentale, de unde
fibrele dispuse în evantai
iradiază în limbă. Fibrele
\yFbpillae lenticulares anterioare merg spre vârf.
Papillae
Altele merg posterior și apoi
vallatae '
olliculi linguales își schimbă direcția,
_ Tunica inserându-se pe aponevroza
limbii. Când se contractă
mucosa fibrele verticale, limba este
,\lingue trasă în jos, iar fibrele
orizontale proiectează limba
afară din cavitatea bucală.
M . h i o g l o s
Glandulae (m.hvoglossus) are originea
serosae pe corpul și coamele mari ale
■<
hioidului, de unde fibrele
o musculare merg spre părțile
M.transversus lingue Glandulae mucosae laterale ale limbii, ajungând
până la mucoasă. Fibrele
Fig.125 SUPRAFAȚA LIMBII LA LIMITA DINTRE CORP ȘI RĂDĂCINĂ (din Braus) posterioare au direcție superioară și
cele ale m.condroglos și sunt străbătute de fibrele anterioară spre
ascendente ale mm.genioglos și hipoglos. Prin dorsul linguae, trecând printre fasciculele m.stiloglos.
contracția sa globală scurtează limba. Prin contracție trage limba în jos și posterior.
M.logitudinal inferior (m.longitudinalis M.condroglos (m .chondroglossus) are originea
inferior), este singurul mușchi intrinsec al limbii pe coamele mici ale hioidului. El se îndreaptă apre
dublu, situat sub mucoasa feței inferioare a limbii. mucoasa feței superioare ca și hioglosul, trecând pe
Anterior, se află între m.genioglos (medial) și sub stratul glandular, după care pătrunde în
m.stiloglos (lateral), iar posterior între mm.genioglos m.longitudinal superior
și hipoglos. El trimite fibre și către mucoasa părții M.stiloglos (m.stylogîossus) are originea pe
anterioare, a marginilor laterale ale limbii și de procesul stiloid și ligamentul stiiohîoidian, de unde
asemenea spre cea a feței superioare. Prin contracție, coboară spre limbă lățindu-se progresiv. Fasciculele
trage vârful limbii în jos și posterior. laterale merg spre marginile limbii până la vârf, unde
M.transvers al limbii (m.transversus linguae) pe linia mediană fuzionează cu cele de partea opusă.
este situat sub m.longitudinal superior și este format Fasciculele mediale trec pe sub originea m.palatoglos
din fibre care la nivelul marginilor laterale se prind pe și apoi unele merg în direcție sagitală, iar altele
aponevroza limbii, iar medial pe septul limbii. Parțial transversal către linia mediana a părții posterioare a
fibrele sale străbat septul, ajungând la marginea organului.
laterală de partea opusă. Prin contracție el îngustează

162
Tunica mucoasa (tunica mucosae) învelește naștere din tuberculul hipobranhial de la nivelul
limba Ia suprafața și se continuă cu mucoasa bucală și copulei (copula). Faptul că materialul acestei regiuni
faringiană. Ea este mai groasă și aderentă pe dorsum provine din arcurile branhiale IL, III și IV cât și cei
trei muguri aparținând arcului branhial I, explică
inervația complexă a mucoasei linguale, de către nervii
cranieni ai acestor arcuri. Limita dintre corpul și
rădăcina limbii, cu origini diferite, este marcată pe fața
superioară de șanțul terminal (sulcus terminalis).
Inițial, mucoasa linguală este formată din epiteliu
unistratificat. Ulterior el devine bi-, tri- și
pluristratificai și mai complex ca înfățișare prin
apariția, papilelor linguale (papillae linguales). Papilele
linguale apar într-o anumită ordine. Mai întâi se
dezvoltă cele fungiforme; acestora le urmează papilele
valate, foliate și ultimele sunt cele filiforme. Mugurii
gustativi (caliculus gustatorius) se dezvoltă sub
influența terminațiilor nervoase provenite din n.coarda
timpanului, n.glosofaringian și ale n.vag.
Aceste terminații nervoase pătrunse în mucoasa
HgJ26 INERVAȚIA MUCOASEI LINGUALE
linguală exercita un rol inductor în formarea și
dezvoltarea mugurilor gustativi. Pe linia mediană a
linguae și mai subțire pe fața inferioara a limbii. dorsum-ului lingual, corespunzând septului limbii se
Mucoasa corpului limbii se dezvoltă din trei observă șanțul median al limbii ( sulcus medianus
muguri: unul median numit și tuberculul lingual, situat linguae). La vârful șanțului terminal se află o
între extremitățile anterioare ale proceselor depresiune numită gaura oarba a limbii (foramen
mandibulare și doi laterali, proveniți din ectodermul caccum linguae) un rest al duetului tireoglos.
proceselor mandibulare ale primului arc branhial. Duetul tireoglos (ductus thyreoglossus)
reprezintă mugurele de origine al glandei tiroide
care
Nodi lymphatici linguales crește descendent, străbate zona dintre
primul și al
M digastricus doilea arc branhial, devenind superficial
Nodi lymphaticisubmentales
fünfer posteriori și prin
l®-;îxNodus ^mphafcus creștere ajunge definitiv în regiunea
jugdodgastrieus anterioară a
Nodi lymphatici gâtului.
cervicales pro tun di Papilele valate (papillae vallatae)
ale mucoasei
Nodm lymphaícus linguale sunt 7-12 formațiuni rotunde,
jugubomohypideus cilindrice, mari,
dispuse anterior de șanțul terminal în
formă de "V" cu
Hg-127 DRENAJUL LIMFATIC AL LIMBII (dup» Testat) deschiderea anterioară ca și șanțul
terminal. în jurul
M .dgastricu s ( venter ant eri ôr )
lor se află un șanț circular în
M. omotyoideus pereții căruia se găsesc
muguri gustativi și glande
seroase. De altfel papilele
valate sunt principalul sediu
al mușchilor gustativi, iar
glandele seroase prin secreția
lor participă la dizolvarea
substanțelor care stimulează
receptorii gustativi.
Mucoasa rădăcinii sau părții faringiene a limbii ia
Substanțele sapide rămân mai

163
mult timp în șanțul circular
al papilei, deci în contact cu
mugurii, dar după
recepționarca stimulilor
gustativi șanțul este spălat de
secreția seroasă a acelorași.
Totodată la curățirea și spălarea șanțului participă prin
contracții și fibrele musculare netede din pereții
șanțului: circular al papilei. Acest mecanism de
recepționare al gustului dă naștere, în ultimă instanță,
unor senzații gustative de lungă durată.
Papilele foliate (papillae foliatae) au formă de
lamele verticale și sunt situate în partea posterioară a
marginilor laterale ale limbii. în pereții șanțurilor care
le despart se află muguri gustativi și glande seroase.
Papilele fongiforme (papillae fungiformes) au

164
capătul în forma de măciucă și sunt dispuse mai cu este asigurată de n.glosofaringian și pe o foarte mică
seamă în regiune vârfului limbii. Mugurii gustativi de întindere de n.vag.
la nivelul lor sunt mult mai rari. Vascularizația este realizată de a.linguală,
Papi lele filiforme (papillae filiformes) se fiecare irigând câte o jumătate de limbă. La vârful
întâlnesc pe mucoasa dinaintea V-ului lingual și nu limbii cele două artere se anastomozează între ele.
conțin muguri gustativi. Uneori ele prezintă la vârf Limba mai primește colaterale din aapaiatină,
prelungiri cornoase, având aspect de pensulă. faringiană ascendentă și din ramura hioidiană a
Papilele conice (papillae conice) sunt un tip a.tiroidiană superioara (vezi fig.43). V.linguală se
special de papile filiforme, mai lungi și mai puternice formează din mai mulți afluenți și se varsă în trunchiul
decât precedentele, cu vârful conic îndreptat posterior. tirolingofacial (vezi fig.53).
Mucoasa feței inferioare a limbii se aseamănă Drenajul limfatic al limbii este important de a
ca structură cu cea a cavității bucale. Pe linia mediană fi cunoscut atât pentru afecțiunile inflamatorii ale
ea este ridicată într-o plică numită frâul limbii limbii cât și pentru cancerul acestui organ. Limfa de la
(frenulum linguae) care trece printre cele două limbă fiind drenată spre grupe ganglionare, la care
caruncule sublinguale (caruncula sublingualis) două vine limfa și de la alte organe (dinți, pereții cavității
mici proeminențe cu orificiul de vărsare ai glandelor bucale, glande salivare) ridică în practica medicală
submandibulare. mari probleme de diagnostic diferențial. O
Glandele limbii (glândulae linguales) sunt de particularitate a rețelei limfatice a limbii este aceea că
tip seros, mucos și mixte. Acinii lor sunt situați printre nu se respectă drenajul simetric al celor două jumătăți
fasciculele musculare, iar canalele excretoare străbat ale organului Aceasta se datorește anastomozelor
corionul și se deschid la suprafață. Cele seroase sunt multiple dintre limfaticele unei jumătăți cu cele din
localizate în regiune papilelor valate și foliate, iar partea opusa. Limfa este drenată de la limbă spre
glandele mixte către vârful limbii. Glanda linguaiă grupurile de ganglioni submentali, linguali,
anterioară (glandula lingualis anterior) se găsește pe gg.jugulodigastrici, cervicali profunzi și
fața inferioară, la vârful limbii, de unde și denumirea juguloomohioidieni (vezi fig.127).
de glanda vârfului limbii (glandulae apicis linguae). Ea
este o glandă seromucoasa și prezintă mai multe canale
de excreție. GLANDELE CAVITĂȚII BUCALE
Pe fața posterioare a rădăcinii limbii se găsesc (glandulae oris).
numeroși foliculi linguali (folliculi linguales) dispuși
neregulat; totalitatea lor formează amigdala linguaiă Saliva, produsul de secreție al glandelor
(tonsilla lingualis). Aspectul microscopic al foliculilor salivare, este indispensabilă nu numai funcțiilor de
se aseamănă cu al tuturor foliculilor limfatici din masticație și deglutiție ci, în mod egal, recepționării
organism. Ei au diametrul de 1-5 mm și proemină la stimulilor gustativi și articulării sunetelor sau vorbirii,
suprafața limbii. Orificiile de la nivelul lor sunt cripte precum și în protecția limbii și a părților moi ale
în care se deschid glande mucoase și care pot să rețină cavității bucale de forțele de frecare în contactul cu
microbi. Tonsila linguaiă împreuna cu tonsilele dinții. La acestea se adaugă acțiunea chimică a
palatine și faringiană participă la formarea inelului amilazei salivare asupra amidonului, rolul salivei în
limfatic perifaringian. excreția unor produși ai catabohsmului protidic (uree,
INERVAȚIA LIMBII. Inervația motorie a acid uric, creatinină), substanțe toxice și virusuri, cât
limbii este asigurată de n.hipoglos. Sensibilitatea și în menținerea echilibrului hidroelectrolitic al
generală, respectiv tactilă, termica, dureroasă și organismului. Cantitatea de salivă secretată în 24 ore,
propioreceptivitatea limbii este data de n.lingual în la om, este de 1 - 1,5 1 în timp ce la ierbivore este de
două treimi anterioare, de n.glosofaringian în regiunea 40-501. Saliva seroasă intervine în diluția alimentelor,
V-ului lingual, a șanțului terminal și o parte din iar cea mucoasa favorizează alunecarea bolului
mucoasa rădăcinii; restul mucoasei rădăcinii limbii este alimentar.
inervat de n.vag prin ramurile ascendente din Glandele sali vare pot fi clasificate după situația
nlaringeu superior (vezi fig.126). Sensibilitatea lor topografică, după forma și structură sau după tipul
gustativă (senzoriala) este dată de n. coarda timpanului, secreției lor. După situația topografică pot fi împărțite
ramură din n.facial, ale cărei fibre ajung la mugurii în: glande ale vestibulului bucal, cum sunt: glandele
gustativi din două treimi anterioare ale limbii prin labiale, bucale și molare; glande ale cavității bucale
n.lingual, cu care se anastomozează. Fibrele n.coarda propriu-zise: palatine, iinguale și sublinguale și glande
timpanului sunt prelungiri periferice ale migrate: parótida și submandibulare. După mărime
protoneuronului din gg.geniculat și aparțin propriu-zis
n.intermediar. în partea posterioare inervația gustativă

165
există glande salivare mici și mari, iar după formă și două grupuri de glande mici situate de o parte și de
structura: glande tubuloase ca, gl.palatine și alta a liniei mediane, în submucoasa palatului dur și a
gl.posterioare și laterale ale limbii; glande acinoase, palatului moale. Ele sunt de tip tubulos și secretă
parótida și unele gl.linguale și glande tubuloacinoase salivă mucoasă. Aceste glande lipsesc în partea
ca gLlabiale, gl.molare. gl .lingual» anterioară, palatului dur situată posterior de incisivi. Orificiile lor
gl.sublinguală și gl.submandibulara.
Glandele palatine (glandulae palatinae) sunt

GL.PAROTIS ADCESSORIA

x DUCTUS DAROTIDEUS

L.PAROT1S
(pars superficialis)

LINGUA

GL SUBUNGUALIS
CORPUS
M. MASSETER
MANDIBULAE” t .-
MMYLOHYOIDEUsAi
1
M.Df GASTRICUS ----
(venter.anterior) —
CORPUS MANDIBULAE
GLSUBMAND1BULARIS

Fig. 128 GLANDELE SALIVARE (schema dupa Pernkoph)

Glandele labiale (glandulae labiales) sunt mucoasei palatine.


glande mici ale mucoasei labiale. Partea lor secretorie Glandele linguale (glandulae linguales)
pătrunde uneori până în stratul muscular al buzelor. mucoase, seroase și mixte au fost descrise la mucoasa
Ele sunt de tip tubuloacinos și produc salivă linguală.
seromucoasă. GLANDA SUBLINGUALĂ (glandula
Glandele bucale (glandulae buccales aparțin sublingualis) este situată pe planșeul cavității bucale
mucoasei obrajilor; sunt glande mici de tip căruia îi aparține. Ea face parte din grupa glandelor
tubuloacinos și produc secreție mixtă. Pot fi și ele tubuloacinoase și produce salivă mixtă. Sublinguala nu
superficiale sau pătrund până în stratul muscular. este o glandă unică ci este formată dintr-un pachet de
Glandele molare (glandulae molares) sunt în glande. Dintre acestea una este mai mare, situată
număr de 4-5 și de acelaș tip cu cele bucale. Aparțin medial și 9-10 de talie mai mică dispuse lateral.
și ele mucoasei obrajilor, dar poartă acest nume Glanda ridică o proeminența oblica a mucoasei
deoarece $e află în mucoasa din dreptul molarilor.
de vărsare sunt marcate de mici depresiuni ale

166
sublinguale, numită plică sublinguală (plică între mm.maseter și pterigoidian medial; lateral de
sublingualis), ce începe la caruncula sublinguală și piele, de țesutul subcutanat, care conține ramuri ale
merge în direcție posterioare și laterală Pe această n. auricular mare și de fascia parotidiană. Spațiul este
plică se deschid 8-20 de canale excretoare prin orificii mărginit superior de articulația temporomandibulară și
foarte mici. Canalul excretor al părții mari, mediale a de conductul auditiv extern; inferior, el este închis și
glandei este mai voluminos și se poate deschide separat de glanda submandibulară prin tracturile lamei
împreună cu duetul submandibular sau alături de el la superficiale ale fasciei cervicale inserate pe unghiul
nivelul carunculei sublinguale, o proeminența a mandibulei și pe ligamentul stilomandibular, care
mucoasei sublinguale situată de o parte și de alta a întăresc, la acest nivel, partea inferioară a fasciei
frâului limbii. în privința raporturilor, glanda parotidiene (vezi topografia). Glanda parotidă este
sublinguală, înconjurată de țesut conjunctiv lax, iară o învelită de o capsulă fibroasă, de care aderă strâns și
lojă proprie, este situată medial de corpul mandibulei, care căptușește pereții spațiului; ea s-a diferențiat din
lateral de m.genioglos și deasupra m.milohioidian. țesutul conjunctiv periglandular, datorită tracțiunilor și
între glandă și m.genioglos deci medial de ea, se află tensiunilor determinate de mișcările mandibulei, de
duetul submandibular șl n lingual. Posterior se găsește contracția mușchilor din vecinătate și de dezvoltarea
gg.sublingual (parasimpatic) atașat n.lingual. în acest excentrică a glandei. Capsula este mai groasa,
ganglion se face sinapsa între fibra preganglionară și rezistentă în partea inferioară unde suportă greutatea
neuronul excitosecretor parasimpatic postganglionär. glandei și lateral, unde aderă de fascia parotidiană. în
Glanda este vascularizată de ramuri ale schimb, posterior și medial, în unele zone ea este mai
a.sublinguală ramură din a.linguală; venele drenează subțire astfel că țesutul glandular se poate prelungi
către v.linguală, iar limfaticele în ganglionii între ligamentele stilomandibular și sfenomandibular,
submandibulari. apropiindu-se de peretele lateral al faringelui
GLANDA POROTIDÂ (glandula parotis) este (prelungire faringiana neomologată), precum și între
o glandă salivară mare, pereche situată în afara mm. stemocleidomastoidian și digastric. Capsula trimite
cavității bucale în partea laterală și posterioare a feței, fibre spre fasciile mușchiilor învecinați, dar cu toate
corespunzătoare regiunii parotideomaseterice. Ea are o acestea, ea poate fi extirpată aproape în întregime,
formă neregulată, culoare galben-cenușiu și cântărește odată cu glanda, în parotidectomiile extrascapulare.
25-30 gr. de trei ori mai mult decât glanda Prin intermediul învelișului sau capsular, partea
submandibulară și de 10 ori mai mult decât cea profundă a glandei vine în raport cu elementele care
sublinguală. Glanda parotidă este formată din două delimitează spațiul în care se găsește. Raporturile cele
părți, superficială și profundă, unite la marginea mai importante, din punct de vedere chirurgical sunt
posterioare a ramurii mandibulei, pe care o înconjoară. cele posterioare și mediale, întrucât la acest nivel
Partea superficiala (pars superficialis) este alungită, glanda este separată de v.jugulară internă, situată în
turtită și datorită dimensiunilor mai reduse este imediata apropiere, cât și de celelalte formațiuni
considerată, în tratatele clasice, drept o prelungire vasculare și nervoase latero-faringiene, doar prin
anterioară a glandei. Fața ei profundă, pe care se mm.stilieni și fascia lor; pe de altă parte, prelungirea
găsesc duetul parotidian (Stenon), vasele transverse ale pe care glanda o trimite spre faringe, poate ajunge
feței și rr.zigomatice și bucale ale n.facial, are până în raport cu peretele organului și în acest caz, ea
raporturi cu fascia maseterică și cu m.maseter care o este situată între formațiunile vasculare și nervoase ale
separă de ramura mandibulei. La suprafață este regiunii infratemporale, anterior și cele
acoperită de piele, de fibrele posterioare ale latero-faringiene, posterior. Alte elemente vasculare și
m.platysma, de m.rizorius și fascia parotidiană. Partea nervoase importante, străbat regiunea
superficială a glandei se întinde superior, până în parotideomaseterică, astfel că o parte din traiectul lor
apropierea arcului zigomatic, iar inferior se oprește este intraglandular. în grosimea glandei parotide se
deasupra unghiului mandibulei; anterior ea poate găsesc a.carotidă externă, ramura ei colaterală
depăși m.maseter și să ajungă pe corpul adipos al a.auricularâ posterioare și originea celor două ramuri
obrazului. Partea profunda (pars profunda) situată terminale, aa.temporală superficială și maxilarâ;Iateral
posterior de mandibulă, este mai voluminoasă și are o de acest plan arterial se află planul venos, constituit
formă prismatică; ea ocupă spațiul denumit clasic fosa din w .jugulară externă și retromandibulară cu afluenții
retromandibulară sau loja parotidiană, delimitat: lor de origine. Formațiunile nervoase intraparotidiene,
posterior și medial de procesul mastoidian cu situate într-un plăti mai superficial, sunt reprezentate
m.stemocleidomastoidian și pântecele posterior al de n.facial și plexul parotidian, pe care îl formează la
m.digastric, apoi de proc.stiloid, mm.stilieni și acest nivel, de ramuri ale n.auricular mare, iar în
ligamentele stilohioidian și stilomandibular, anterior.
de marginea poaterioară a ramurei mandibulei cuprinsă

167
partea superioara de n.auriculotemporal. Toate aceste extern“.
elemente se înmănunchează la periferia glandei în GLANDA SUBMANDIBULARA (glandula
pediculi, unii vasculari, alții vasculari și nervoși, a submandibularis) organ pereche, de formă neregulata
căror descoperire constituie timpi principali în și cu o greutate de 8-10 gr, este a doua glandă salivară
chirurgia glandei parotide (vezi topografia). Canalul ca mărime. Ea se află inferior de planșeul cavității
excretor al glandei, duetul parotidian (ductus bucale în regiunea trigonului submandibular, unde
parotideus), lung de 5-6 cm și cu un diametru de 3-4 ocupă spațiul delimitat: superior și lateral de fața
mm, se formează în treimea inferioară a glandei, internă a corpului mandibulei și în continuare de
uneori prin reunirea a două trunchiuri. Duetul străbate m.pterigoidian medial; inferior și lateral de partea
glanda urcând în direcția tragusului și la marginea lamei superficiale a fasciei cervicale, cuprinsă între
posterioară a mandibulei se așează pe fața profundă a hioid și mandibulă, iar medial, de mm.milohioidian,
părții superficiale a glandei. hioglos, stilohioidian și de m.constrictor superior al
împreună cu acesta și însoțit de vasele faringelui (vezi topografia).
transverse ale feței, situate superior, duetul ajunge pe Țesutul conjunctiv periglandular formează
fața laterală a.maseter, pe care o străbate orizontal, glandei o capsulă, care este mai groasă spre suprafață
paralel cu arcul zigomatic și la 15-20 mm sub el. După unde corespunde lamei superficiale a fasciei cervicale.
ce părăsește glanda în apropierea marginii anterioare Aspectul fîbros pe care îl are capsula la acest nivel,
a m.maseter, duetul, învelit de o prelungire a fasciei este rezultatul unei diferențieri structurale a țesutului
parotidiene, înconjură corpul adipos al obrazului, conjuntiv, determinată de tensiunile exercitate de
perforează apoi m.buccinator și se deschide în glandă, care este împinsă spre exterior de contracțiile
vestibulul bucal în dreptul molarului II superior. m.milohioidian (Rainer). La adult, glanda este mai
Datorită stuației sale superficiale, duetul poate fi simțit dezvoltată și depășește inferior cornul mare al osului
la marginea m.maseter contractat, ca un cordon hioid și m.digastric, ajungând până în trigonul carotic.
rezistent care rulează sub deget. Fața ei profundă se prelungește cu o lamă de țesut
Glanda parótida accesorie (glándula parotis glandular, care, însoțită de duetul submandibular,
accessoria) sc prezintă ca un nodul glandular aberant, ocolește marginea posterioară a m.milohioidian,
cu dimensiunile variabile, situat în vecinătatea duetului străbate planșeul gurii și ajunge până în aproprierea
parotidian în care își varsă produsul de secreție, prin glandei sublinguale.
canalicule fine. Ea trebuie considerată ca un fragment Fața superficială a glandei este în raport, în
desprins din țesutul glandular parotidian, în cursul partea superioară, cu corpul nmandibulei, pe care se
migrării acestuia, din cavitatea bucală spre regiunea găsește, la acest nivel, fosa glandei submandibulare și
parotideomaseterică unde se dezvoltă ulterior. cu m.pterigoidian medial. în rest ea este acoperită de
Glanda parótida este vascularizată de ramurile piele, ‘ m.platysma și lama sperfîcială a fasciei
parotidiene ale a.temporală superficială și de ramuri cervicale, pe care se află ramuri ale nn.transvers al
ale aa.tranversă a feței și auriculară posterioară. Venele feței și facial. între glandă și lamă, în lungul bazei
glandei se varsă în w.retromandibulară, jugulară mandibulei se găsesc vasele submentale și ganglionii
externă și în afluenții lor de origine. Limfaticele limfatici submandibulari (superficiali), a căror
drenează spre ganglionii parotidieni profunzi, situați în inflamație poate preta la confuzii cu tumori sau
interiorul glandei, în jurul venei jugulare externe și tumefacții ale glandei, cauzate de o retenție salivată.
spre ganglionii parotidieni superficiali, unii acoperiți Vena facială cu traiect ascendent încrucișează de
de fascia parotidiană, iar alții în afara ei, răspândiți în asemenea superficial glanda, pre extremitatea ei
apropierea pavilionului urechii. Eferențele ambelor posterioară. Fața profundă are raporturi cu n.hipoglos,
grupe ajung în ganglionii cervicali profunzi, din grupul vasele linguale, ganglionii limfatici submandibulari
jugulo- digastric. profunzi și corespunde mușchilor din aria trigonului
Inervația glandei este vegetativă, simpatică și submandibular, care formează peretele medial al
parasimpatică, ambele cu acțiune de stimulare a spațiului glandular. în partea inferioara, glanda
secreției, diferența privind aspectul ei cantitativ și depășește limitele regiunii și se prelungește în trigonul
calitativ. Fibrele parasimpatice postganglionäre provin carotic, acoperind o parte din formațiunile
din ganglionul otic și sunt aduse de vasculonervoase situate la acest nivel. Extremitatea
n.auriculotemporal; fibrele preganglionare își au posterioară pătrunde în regiunea parotideomaseterică,
originea în nucleul salivator inferior din bulb și ajung trecând între m.pterigoidian medial și peretele
la ganglionul otic prin n.glosofaringian, plexul faringelui și ajunge în apropierea glandei parotide, de
timpanic și n.pietros mic. Fibrele simpatice care rămâne separată prin porțiunea inferioară a fasciei
postganglionäre își au originea în ganglionul cervical
superior și ajung Ia glandă pe cale plexului carotic

168
parotidiene, întărită de tracturi fibroase, întinse între glandulare ale a.faciale; inervația simpatică provine din
teaca m.stemocleidomastoidian, mandibulă și plexul carotic extern prin intermediul ramurilor
lig.stilomandibular. Artera fascială înconjură medial arteriale pe care le primește, iar cea parasimpatică de
această prelungire, descriind o buclă din care se la gg.submandibular (vegetativ). Originea fibrelor
desprinde a.palatina parasimpatice preganglionare o constituie
ascendentă. nucleul

A.etn. Ductus parotideus


aVeolaris
Ganglion submandibulare

M.masseter

Gl.parotis

Lingua

Acarotis
s<terna
A.tiyroidea

V facialis superior——
M.stemocleido. nastoideus-
V. retromandibularis -
M.m intrahioidieni -—__
Vjugularis externa — A.submentalis
Ductus submandibularis
A facialis — --------- - —-
N.lingualis
Vjugularis interna— 'Alingualis
Gl.submandibularis - Mțnylohyoideus
Ansa.cervicalisl radix siperior) Mdigastricuslventer anterior)
A.carotis interna

Hg. 129 CAVITATEA BUCALa DUPA RIDICAREA CORPULUI MANDIBULEI

Canalul excretor al glandei, denumit duet încrucișează duetul situându-se inferior și medial de el.
submandibular (ductus submandibularis) este lung de în apropierea fiâului limbii duetul descrie o curbă cu
4-5 cm și are un calibru de 2-3 mm. El părăsește direcție anterioară și se deschide la vârful carunculei
glanda pe fața ei profundă și împreună cu prelungirea sublingual.
glandulară care îl acoperă și cu n.hipoglos situat Glanda este vascularizată de ramurile
inferior, străbate planșeul gurii trecând prin interstițiul salivator superior din punte. Limfaticele drenează către
muscular dintre mm.milohioidian și hioglos; el se ganglionii submandibulari situați în jurul glandei.
așează apoi între m.milohioidian și mm.lingual STRUCTURA GLANDELOR SALIVARE
superior și genioglos. Din dreptul extremității Glandele salivare, anexate cavității bucale, sunt
posterioare a glandei sublinguale, duetul își continuă din punct de vedere structural glande de tip
traiectul, anterior și medial, mergând pe fața profundă predominant tubuloacinoase, iar din punct de vedere al
a glandei, acoperit de mucoasa bucală (sublinguală); tipului secretor, glande merocrine. Unitatea lor
n.hipoglos își păstrează poziția inferioară față de duet, morfofuncțională o constituie acinul glandular
în timp ce n.lingual, situat la început superior, împreună cu stroma conjuntiva din vecinătate, în care

169
se găsește o rețea bogată capilară și nervoasă. Acinul
glandular este o formațiune în general sferică, alteori
alungită, situata la capătul unui canalicul foarte fin,
denumit canalicul intercalar (Boli). în structura
acinului se găsește o membrană bazală periferică, ale
cărei fibre de reticulină sunt dispuse în rețea; pe
această membrană, în ochiurile rețelei și legate de
aceasta, se găsesc celule secretarii, unite între ele prin
interdigitații După aspectul și produsul de secreție al
celulelor, acinii glandulari pot fi seroși, mucoși sau

170
micști. Acinii mucoși sunt mai voluminoși, cu o (exceptând canaliculele Boli) este mai dens, conține
cavitate mai largă și cu celule sferice, clare, fibre musculare netede și formează teci. Limfaticele
prezentând striații slab conturate (celule mucoase). glandelor iau naștere din rețele perilobulare iar
Nucleul este situat la baza iar citoplasmă conține colectoarele formate drenează spre ganglionii regionali,
numeroase vacuole în care se găsește o substanță proprii fiecărei glande. Inervația este senzitivă și
semitransparentă, mucigenul; reticulul endoplasmatic vegetativă secretorie, simpatică și parasimpatică.
este dispus în grămezi iar mitocondriile sunt puține, Fibrele secretorii formează plexuri în jurul lobulilor,
filamentoase. Pe alocuri între membrana bazală și din care se desprind apoi fibre din care vor lua naștere
celule se găsesc elemente mioepiteliale ale căror alte rețele periacinoase și pericanaliculare. Glanda
ramificații înconjură celule vecine. Acinii seroși sunt parotidă este o glandă seroasă; glanda submandibulară
mai mici, cu lumen strâmt și prelungit între celule, sub are o structură mixtă, predominând însă componenta
forma de diverticuli (canalicule radiate intercelulare). seroasă. Ambele au un sistem de canale corespunzător
Celulele seroase sunt prismatice cu polul bazai cutat și celui descris, al cărui ultim element, duetul glandular,
au un aspect întunecat, granular, datorită numeroaselor se deschide în cavitatea bucală.
vacuole ce conțin o substanță seroalbuminoasă; Glandele sublinguale sunt de tip mixt cu
reticulul lor endoplasmaric rugos este foarte dezvoltat, predominența acinilor mucoși; sistemul lor excretor
iar mitocondriile se găsesc într-un număr mare. Acinii este mai simplu organizat lipsind canaliculele Boli. O
micști cuprind celule mucoase și seroase, ultimele fiind parte dintre canalele interlobulare confluează într-un
situate periferic și adesea turtite, cu aspect de semilună duet sublingual mare, care se deschide în duetul
(semilunele lui Gianuzzi). submandibular, sau separat Ia vârful papilei
Lumenul asinilor se continuă cu canaliculul sublinguale. Alte canale interlobulare se deschi direct
intercalar, al cărui perete este format dintr-un epitcliu
de-a lungul plicii sublinguale și formează duelurile
unistatificat, cu celule prismatice turtite, dispuse pe o
sublinguale mici.
bazală, în continuarea membranei acinului. Numărul
acinilor care intră în componența glandelor salivare
este variabil, astfel că și dimensiunile acestora sunt Pereții cavității bucale
diferite. Glandele salivare mici, cu dimensiuni
microscopice, sunt răspândite în mucoasa bucală, Cavitatea bucală (cavum oris) primul organ al
canaliculul lor excretor deschizându-se la suprafața ei. aparatului digestiv este situată în etajul inferior al feței,
Dintre aceste glande unele sunt mucoase cu secreție numit și etaj digestiv. Superior de ea se găsește
continuă, ca de exemplu, gl.linguale (gl.linguales), cavitatea nazală, care reprezintă etajul respirator al
situate posterior de șanțul terminal sau la nivelul feței. Cele două cavități, bucală și nazală, au fost
vârfului limbii, gl.palatine (gl.palatines); altele sunt denumite după rolul lor principal, de Fr.I.Rainer,
seroase, cu secreție discontinuă, exemplu: gl.linguale întemeietorul școlii românești de anatomie modernă,
situate între papilele gustative, iar altele mixte, ca de segmentul cefalic al aparatului de import al materiei.
exemplu, gl.labiale (gl.labiales) și gl.bucale Cavitatea bucală este împărțita de arcurile
(gl.bucales). Glandele salivare mari, parotidele, dentare și gingie în vestibulul gurii (vertibulum oris)
submandibularele și sublingualele alcătuiesc organe și cavitatea bucală propriu-asă (cavum oris
glandulare, situate în afara mucoasei sau chiar în afara proprium). Vestibulul gurii este delimitat anterior și
cavității bucale. în structura lor, acinii, împreună cu lateral de buze și obraji. Cavitatea bucală propriu-zisă
țesutul conjunctiv din vecinătate, sunt grupați în lobuli, se întinde între arcurile dentare și gingie, până Ia
care la rândul lor sunt încojurați și separați de stromă istmul bucofaringian (isthmus faucium).
conjunctivă, desprinsă sub formă de septuri, din Privite în filogeneza, se constată ca cele două
capsula periferică a glandei. Prin aceste septuri se compartimente ale cavității bucale nu apar
distribuie ramificațiile vasculare și nervoase, către concomitent. Inițial apare cavitatea bucală propnu-zi sa
elemente secretorii și în jurul canalelor intraglandulare. Vestibulul gurii este o achiziție mai recentă. El apare
Canaliculele intercalare continuă lumenul la mamifere, apariția sa fiind determinată de modul de
acinilor și se reunesc într-un canal intralobular hrană al acestora; el este indispensabil suptului. La
(Phlugcr), al cărui perete este format din epiteliu vertebratele inferioare mamiferelor, pereții anteriori și
monostratificat cu celule înalte; citoplasmă lor conține laterali ai cavității bucale sunt formați de dinți și
mitocondrii numeroase, alungite și granulații calcare. procesele alveolar.
Canalele intralobulare confluează în septurile în ontogeneza, epiteliul mucoasei bucale și
interlobulare formând canale interlobulare, care se anexele ei se dezvoltă din ectoderm.
deschid în canalul colector principal.
Țesutul conjunctiv din jurul tuturor canalelor

171
Invaginarea ectodermului feței anterioare a cu cei maxilari se formează buza
extremității cefalice, începând din săptămâna a 3-a de superioară. Din mugurii
viața intrauterină, în stadiul tubului neural (tempus mandibulari ia naștere buza
tubi neuralis), datorită dezvoltării veziculei inferioară. Prin dezvoltarea
prozencefalice și arcurilor branhiale, dă naștere proceselor palatine (processus
palatinus) ia naștere peretele
Processus nasalis medialis superior al cavității bucale, palatul
dur și moale, care separă cavitatea
Arcus branchiate
Prominentia bucală primitivă în cavitate nazală
primarus I
prose ncephafca și bucală definitivă. Concomitent
Arcuș branchiâfis
^/^Processus nasalis evoluează placodele și șanțurile
lateralis olfactive, placodele otice, precum și
secundus II
Fcvea nasalis fovea optică, toate participând la
Pr om inentia
essusrrnxtaris formarea altor organe ale feței.
cardiaca
Processus Procesele privind
mandibularis dezvoltarea cavității bucale și a
Stomo deum feței sunt mult mai complexe, dar
din prezentarea lor pe scurt se pot
issura tacialis obliqua
Dorsum nasi înțelege malformațiile congenitale
Buza de iepure cele mai frecvent întâlnite ale
Macrostomia
acestei regiuni. Buza de iepure uni-
și bilaterală, reflectă lipsa de sudură dintre
mugurii
c nazali mediali și maxilari. Gura de lup este
malformația la care se asociază lipsa de
stomodeum~\x\vÂ.
Hg.130 DEZVOLTAREA FEȚEI; EMBRION UMAN DE 25 mm (din Braus- parțial)
fuziune a
proceselor palatine, de aspect
în stadiul următor (tempus prius arcuum
și întindere variabilă, prin
branchialium) sub proeminența prozencefalică apare
mugurele sau procesul frontonazal (processus care cavitatea bucală și cea
ffontonasalis). nazală comunică între ele.
Din acesta se vor forma mugurii nazali mediali Buza de iepure mediana este
o malformație mult mai rar
întâlnită Fisura oblica' a
Sulcus nnsolabiolis
feței reprezintă lipsa de
fuziune dintre mugurele nazal
lateral și cel maxilar. Ea se
traduce prin deschiderea la
suprafață a canalului
lacrimo-nazal. Prin fuziunea
diferită între ei a mugurilor
maxilari cu cei mandibulari,
iau naștere microstomia (gură
mică) și macrostomia (gură
mare) (vezi fîg.130).
PEREELE ANTERIOR al
cavității bucale este
format de buze (labia oris). Buza
Fig.131 BUZELE (LABIA ORIS) - aspect exterior (schema din SpaJteholz)
superioară și buza
(processus nasalis medalis) și laterali (processus
inferioară delimitează prin marginile lor libere orificiul
nasalis lateralis). în același timp din primul arc
bucal (rima oris).
branhial iau naștere mugurii sau procesele
Orificiul bucal poate avea lărgimi diferite;
mandibulare (processus mandibularis) și maxilare
(processus maxillaris). Toți aceștia sunt muguri ai
feței din care se dezvoltă scheletul și părțile moi ale
acestei regiuni a capului. Prin
fuziunea mugurilor nazali mediali

172
când este mic se numește microstomie, iar când are o (neomologat în N.I.) (vezi fig.132). Extremitățile
lărgime mai mare macrostomie. Lateral, locul unde se laterale ale orificiului bucal sau rima oris, se numesc
unghiurile gurii (angulus
oris). Privite la suprafață
, M.levator labii superioris buzele prezintă trei părți:
cutanata (pars cutanea),
intermediara sau roșul
buzelor (pars intermedia) și
M.zygomațicus
major mucoasă (pars mucosa). în
funcție de structura lor
buzele pot fi subțiri, mijlocii,
M. levator anguli groase și cărnoase.
M.orbicularis oris
oris
Mbuccinator De asemenea la o
lărgime egală a gurii, roșul
M.depressor — M.cfepresor labii inférions buzelor (partea intermediara
anguli oris sau zona de tranziție a
rM transversus menti buzelor) specifică omului
poate avea întinderi diferite
(vezi fig.133).
Buza superioară
M. mentalis
(labium superius) se întinde
în sus până la șanțul
Fig.132 MUȘCHII GlfRII (seberas dupa Braus) nazolabial (sulcus
daeque nași nasolabialis) care corespunde
marginii inferioare a nărilor.
Pe linia mediană ea prezintă un șanț vertical
unesc cele două buze poartă numele comisura buzelor numit filtrum (philtrum), care se termină pe marginea
(comissura labiorum). Dacă se palpează între două liberă a buzei numită și roșul buzelor, printr-un
tubercul (tuberculum).
în unele cazuri de la acest tubercul până la
septul nazal se găsește o creastă fină sau rafeul buzei
superioare, care marchează locul de fuziune al
mugurilor nazali mediali.
Buza inferioară (labium inferius) este
despărțită de bărbie sau regiunea mentală prin șanțul
mentolabial (sulcus mentolabialis).
Partea cutanată a buzelor este formată din
piele groasă și aderentă la planul muscular subiacent
Ea este bogată în glande sudoripare și foliculi piloși.
La nivelul buzei superioare foliculii piloși sunt denși
la bărbat și formează mustața.
Partea de tranziție sau roșul buzelor are
papilclc foarte dezvoltate, iar culoarea ei roșie-vie este
determinată de irigația sanghină foarte bogată la acest
nivel și de lipsa pigmentului din stratul bazai. în
această zonă există glande sebacee.
Fibrele m.orbicular al gurii (partea lui labială)
Hg.133 I.ABIA ORIS - ZONA DE TRANZIȚIE;
se prind cu un capăt de stratul profund al părții
lărgimea gurii este aceeași (din Martin) intermediare. Când se contractă în timpul vorbirii prin
tracțiune, produce mici gropițe. Spre buze converg și
degete comisura buzelor, se simte o formațiune alți mușchi ai mimidi ca: m.buccinator, m.rizorius,
îngroșată, constituită de încrucișarea fibrelor musculare m.depresor al unghiului gurii, etc., mulți dintre ei cu
care vin spre buze, numită nodul comisural rol dilatator al gurii.

173
Partea mucoasa este slab keratinizată, are obrazului. Ea prezintă la unii indivizi "gropița râsului".
glande labiale și se continuă superior și inferior cu Odată cu înaintarea în vârstă, paralel cu
mucoasa gingiei. Pe linia mediană ambele buze marginea anterioară a maseterului, pielea formează un
prezintă câte o plică mucoasa sagitală, care leagă șanț. Pielea obrazului conține numeroși foliculi piloși
mucoasa labială de gingie, numite frâul buzei înfipți oblic ce prelungesc perii bărbiei. între
superioare (frenulum labii superioris) și frâul buzei m.maseter, m.pterigoidian medial și m.buccinator
inferioare (frenulum labii inferioris) (vezi fig.135). situat profund, în grosimea obrazului se găsește corpul
Glandele sebacee există doar până la limita orizontală adipos al obrazului (corpus adiposum buccae). Acesta
care unește comisurile buzelor. Sub aceasta linie se af este dezvoltat la copii și indivizii grași și se reduce
lă numai glandele labiale. mult sau chiar dispare în stările de inaniție și în
PEREȚII LATERALI sau obrajii (bucea) se cașexie. Stratul următorii formeazăm.buccinator, care
întind anterior până la prelungirea inferioară a șanțului se întinde de Ia rafeul pterigomandibular la comisura
nazolabial și șanțul mentolobial, posterior până la
groasă decât cea a regiunii zigomatice sau umărul

Zona de tranziție
(roșul buzelor)

Tunica mucosa
oris

A.labialis inferior

Vkful-m.4
orbicularis V
oris orbicubris oris

Epidermis

Radix pili

Glandulae Glandulae labialis


Sebaceae

Glandulae
sudoriferae

Fig. 134 SECȚIUNE PRIN BUZA INFERIOARA (din Braus)

marginea anterioară a ramurii mandibulei și de tunica mucoasă, căreia îi sunt anexate glandele
mrn.maseter, superior până la regiunile infraorbitale și bucale și molare.
zigomatică, iar inferior până la marginea inferioară a
mandibulei. Stratul extern este format din piele, mai
buzelor. Stratul profund al obrazului este reprezentat

174
Corpul adipos al obrazului și m.buccinator bolta palatină (cerul gurii)
sunt străbătuți de duetul parotidian, care se deschide este format de palatul dur
în vestibulul gurii în dreptul celui de al doilea molar (palaium durum) și palatul
superior (vezi fig.136). Pe locul său de vărsare se află moale (palatum molie) și
o mică proeminență a mucoasei numită papila separă cavitatea bucală de
parotidiana (papilla parotidea). cea nazală.
Palatul dur
corespunde părții osoase a
bolții palatine, iar cel moale
formează vălul palatin, partea
mobilă a acestui perete situat
posterior și în continuarea
palatului dur. Mucoasa
palatină este groasa și aderă
de planul osos și de mușchii
vălului palatin. Pe linia
mediană a palatului dur ea
formează o creastă numita
rafeul palatin (raphae
palatin), care ajunge anterior
până la papila incisivă. în
partea anterioară,
perpendicular pe rafeul
palatin, mucoasa formează
plicile palatine transverse
(plicae palatinae transversae),
mai pronunțate la nou-născut
deoarece au rol în supt.
Glandele palatine se
deschid de o parte și de alta
palatin, în mici
ale mucoasei,
alimentelor în
masticație și comprimarea lor pe
SECȚIUNE ORIZONTALA PRIN PEREȚII BUCALI Șl GURA DESCHISA LA MAXIMUM a rafeuluimucoasa palatină,
(din R.Kopsch) depresiuni cu
Vestibulul gurii limitat anterior de buze și Contactul vârful limbii,
lateral de obraji, are formă de potcoavă. El devine favorizează
cavitate când se relaxează m.buccinator; când acesta se recepționarea stimulilor
contracta pereții săi vin în contact direct cu arcurile gustativ al căror rezultat este formarea unor senzații
dentare și gingia. Superior și inferior prezintă câte un gustative de mai mare finețe; se înregistrează mai bina
fund de sac unde mucoasa bucală se continuă cu calitatea alimentelor. Mucoasa palatină conține un
gingia. Vestibulul gurii comunică cu cavitatea bucală număr mai mare de receptori nervoși (termici, de
propriu-zisa prin spațiile interdentare și retromolare. presiune).
Gingia (gengiva) este partea mucoasei bucale PERETELE INFERIOR al cavității bucale o
aderentă de procesele alveolare și de colul dinților. Ea desparte de regiunea anterioara a gatului. Pe el este
este mai înaltă în partea posterioară. în "strungăreață" așezat corpul limbii și glanda sublinguală și este
când incisivii centrali superiori sunt depărtați între ei, format din mușchii ce se întind între osul hioid și
gingia proemină, formând papila incisiva (papilla mandibulă. Sunt mușchii milohoidieni, dublați superior
incisiva); în rest, partea libera a gingiei este zimțată. de mm.geniohioidieni și inferior de pântecele anterior
Culoarea gingiei este mai palidă în comparație al digastrului.
cu cea a restului mucoasei bucale. Vasclarizațiapereților cavității bucale. Buzele
Pereții superior și inferior aparțin cavității primesc sânge din arterele labiale superioare și
bucale propriu-zise. inferioare, ramuri din facială. în grosimea buzelor ele
PERETELE SUPERIORal cavității bucale sau

175
se anastomozează prin inosculație. din partea inițială a a palatine ascendente și ea ramură
Tot din a.facială ia naștere asubmentală, cane a facialei (pag.83). A.alveolară inferioară înainte de a

M.digastricuslventer posterior)

V.jugulari s externa .vagus


A.carotis externa
Mstylofyoideus Truncus șympaticus
A.carotis interna feței care se
Mmasseter
Vjugularis interna anastomozează la nivelul
N. hypoglossus obrazului cu ramuri din
Corpus adiposum
pterygoideus medialis facială. O altă sursa
buccae arterială importantă pentru
Ramus mandibulae
obraz
-Mconstrictor pharyngis superior o constituie
a.maxilară, care dă naștere
Ductus parotideus
arterei bucale ce iriga
partea profundă a
obrazului,
Aetv facialis anastomozându-se cu
N.palatinus major
a.facială, a.infraorbitală și
Cil. pal.qtinae --------- -Nn-palatini minores a.maseterică, ultimele
■"-M. tensor veli palatini doua fiind și ele ramuri
dă ramuri pentru
Tonsilla glanda
palatina - pătrunde în gaura mandibulei
submandibulara, pentru palatoglossus aledă ramura milohioidiană,
a. maxilare (vezi
mușchii Arcus
planșeului cavității
palatoglossus bucale și pielea bărbiei, care pe
"^-Mconstrictor pharyngis
fața inferioară a
fig.48). m.milohioidian
Peretele superiorși
unde se ea
bucale anastomozează
se anastomozeazăcu ramuri cu din aramuri
mentalădinși anastomozează cu a.submentală. Pereții bucale
al cavității laterali sunt
este
Arcus palatophcryngeus ,, ... superior
a.sublinguală. în
labială inferioară. regiunea
Fig. Pe submandibulara
137 peretele
PERETELE inferior
SUPERIOR ALvin ramuriBUCALE (după
al cavității
CAVITĂȚII irigați de a.temporală superficială
Tandury) prin a.transversală
vascularizat de a
M palatopharyngeüs
Fig.136 SECȚIUNE ORIZONTALA PRIN REGIUNEA BUCALA (OBRAZ) ȘI PAROHDEO MESETERICA

N/iasopalatinust incisivus)

176
a.palatină descendentă prin ramurile ei aa.palatine mici
și apalatină mare. Alte surse arteriale pentru acest
perete sunt a.palatină ascendentă din facială și
a.faringiană ascendentă, ramură colaterală a carotidei
externe. La nivelul bolții palatine aceste artere se
anastomozează între ele.
Venele pereților cavității bucale drenează
sângele, în ultimă instanță spre v jugulară internă și
externă.
Vasele limfatice ale pereților cavității bucale,
drenează limfa spre grupurile ganglionare situate
circular la limita dintre cap și gât.
Din aceste grupuri pleacă vase eferente
verticale spre ganglionii cervicali. Principalele stații de
releu sunt reprezentate de ganglionii limfatici
parotidieni (superficiali și profunzi), ganglionii
limfatici mandibulari și submandbulari, ganglionii
limfatici submentali, de un grup auxiliar format de
ganglionii limfatici bucali de la nivelul obrazului,
linguali de pe traiectul a. și v linguale, iar pentru
vasele palatului dur și moale, ganglionii retrofaringieni
sau direct în ganglionii cervicali profunzi.
Vasele limfatice ale buzei inferioare și bărbiei
importante de cunoscut din punct de vedere practic,
drenează limfa spre ganglionii submentali, dar pot
merge direct în ganglionii submentali de partea opusă,
în ganglionii submandibulari sau chiar în ganglionii
cervicali profunzi. Limfaticele buzei superioare se
varsă în ganglionii submandibulari. Inervația pereților
cavității bucale și organelor ei anexe, este asigurată de
n.trigemen, facial, glosofaringian și vag.

177
FARINGELE
(pharynx)

Faringele este organul la nivelul căruia calea în partea superioară este mai largă; această parte mai
digestivă (cavitatea bucală - esofag) se încrucișează cu largă se numește fomixulfaringelui (foraix pharyngis).
calea respiratorie (cavitatea nazală - laringe). EI se El corespunde superior părții bazilare a occipitalului și
întinde de la baza craniului până la orificiul superior în funcție de proeminența tuberculului faringian poate
al esofagului, care corespunde vertebrei C4 la copil și fi mai mult sau mai puțin boltit. După comunicările pe
vertebrelor C5-C6 la adult. Limita sa inferioară se care faringele le are anterior, cavitatea faringiană se
găsește la nivelul marginii inferioare a cartilajului împarte în trei părți: nazală, orală și laringiană.
cricoid. Faringele are forma imui jgheab mai larg PARTEA NAZALĂ (pars nasalis) - denumită
superior, prin al cărui perete anterior, incomplet, se clasic: epi-, kino- sau nazofarirge-, reprezintă etajul
realizează comunicarea cu cavitățile nazală, bucală și superior al cavității faringiene, care comunică anterior

C/Ac/s i/r/a/n fia-AoA/nz/nr

/Prrus oaJn/op/arynffeas
Ÿ.jagv/ar/s /nA-
//■ -r/y/o/yo/c/ez/s
Tc-ns/f/a. />a/a//na~
■Paa/x A/nr/crae
AA'na. p/aryn^c, e-fi/gAoA/ira-
/>Aca.- arye^/^oA/ca-

Ptece-sscrs /wA/irrn/j

laringiană Prin (/vi//a


așezarea sa la
răspântia căilor Aa'rs oraA/s^
aeriană ¿p/g/o/As
și digestivă faringele Pars /aryngz
reprezintă o poartă de
intrare Ătj/fas Aaryn gr/
a ■ /aryn
pentru microbi.
Spațiul
delimitat de pereții
faringelui se
numește cavitatea
faringelui (cavum
pharyngis), care
cu cavitatea nazală prin
cele două choane.
Această parte
corespunde posterior Fig.138 PERETELE ANTERIOR AL CAVITĂȚII FARINGIENE
părții
bazilare a osului occipital și lig.atlantooccipital
anterior. Ea se întinde inferior până la vălul palatin,
limita care devine evidentă în deglutiție. Lateral,

178
prezintă orificiul faringian al tubei (ostium complicarea faringitelor acute cu otite medii, în special
pharyngeum tubae) prin care aceasta se deschide în în primii ani de viață, când partea nazală a faringelui
fâringe. Superior și inferior de acest orificiu se găsesc este mai îngustă, tuba auditivă mai scurtă, mai largă și
două proeminențe numite torusul tubar (torus tubarius) mai orizontală decât la adult, realizându-sc astfel o
care corespund cartilajului tubei și respectiv torusul comunicare mai largă cu urechea medie.
levatorului (torus levatorius) care corespunde Pe bolta faringelui proemină țesutul limfoid
m. ridicător al vălului palatin. Mucoasa din jurul care formează tonsila faringiană (tonsilla pharyngea)

7c/¡6 a, aacf/V/i'a,

'./eva/cr vcZ/paZa//^/
fiarj carb'-. M.paiafofi/taryngret/S
■fag/nca, fcP
Cttjd/f/'viL^

/?■ ¿/yJog-fos-sc/s

i*f. ă/'gacs/r/cc/S f/ena’ofi

GlsuAmancă'-

Fig.139 PERETELE POSTERIOR AI, CAVITĂȚII FARINGIENE

ostiului faringian al tubei este ridicată de nodulii află o depresiune numita bursă faringiană (bursa
limfoizi care formează tonsila tubară (tonsilla tubaria) pharyngea). Partea nazală a faringelui se explorează
descrisa de Gerlach. De la orificiul faringian al tubei clinic prin rinoscopie posterioară.
pornesc două plici: anterior plică salpingopalatină PARTEA ORALA (pars oralis) - denumită
(plică salpingopalatină), care ajunge la vălul palatin, clasic: buco-, oro- sau mezofaringe- este porțiunea
iar posterior, plică salpingofaringiană (plică cavității faringelui care se întinde între vălul palatin și
salpingopharyngea). între plică salpingofaringiană și aditusul laringian, comunicând anterior cu cavitatea
peretele posterior al faringelui se afla recesul faringian bucală propriu-zisă prin gâtlej (făuccs). Ea corespunde
(recessus pharyngeus) denumit clasic foseta posterior primelor trei vertebre cervicale, iar inferior
Rosenmuller. planului ce trece prin partea inferioară a osului hioid.
De obicei tonsila tubară, ca și celelalte organe La acest nivel palatul dur se continuă posterior cu
limfbidc involuează cu vârsta; uneori la copii ea se vălul palatin (velum palatinum). în respirația liniștită
poate hipertrofia constituind vegetațiile adenoide, care acesta se găsește situat în plan frontal, pe când în
duc la obstrucția choanelor, cu dificultăți în respirație; dcglutiție se ridică devenind orizontal, încât separă
dacă vegetațiile adenoide nu sunt tratate, cu timpul partea orală de cea nazală a faringelui. Astfel dispus
apar tulburări consecutive hipoxiei (hipoplazia vălul palatin privește anterior și inferior spre cavitatea
maxilarului, devierea septului nazal, tulburări de bucală, iar posterior și superior spre partea nazală a
vorbire, auz, gust și miros).
Deschiderea tubei auditive în faringe explică
descrisă de Luschka, care se continuă și pe peretele
posterior al părții nazale a faringelui. în centrul său se

179
faringelui. Inferior, el prezintă o proeminență mediană Aceasta este limitată superior de plica
numită uvula-palatina (uvula-palatina) denumită clasic semilunară (plica semilunaris) cuprinsă între arcurile
și luetă. palatoglos și palatofaringian, iar anterior de plica
De la baza uvulei pornesc arcul palatoglos triunghiulara (plica triangularis), care acoperă anterior
(arcus palatoglossus) ridicat de mușchiul omonim, care
fosa supratonsilară (fossa supratosillaris).

Jaz
f/7.
Zci.fi/c fi/aryngd
/Sg.

cooj/r/c/or ^da^^g/s
Corios axt/us-
osssts ■f'o/a'e./
y. eo^/r/c/or fi/>aryr>g/i ro/\

fia/a/ofii/<aryr>gea-s

Fig.J40 MUȘCHII FARINGELUI (vedere posterioare)


ajunge la extremitatea șanțului terminal al limbii și amigdala palatină și se întinde dinapoia arcului
arcul palatofaringian (arcuș palatopharyngeus) situat palatoglos până la rădăcina limbii.
posterior de primul, ridicat de m.palatofaringian, Toate aceste formațiuni conțin frecvent țesut
împreună cu care ajunge în peretele lateral al limfoid. După amigdalite repetate, tonsila palatină
faringelui. Arcurile palatine împreună cu rădăcina poate adera la arcurile palatoglos si palatofaringian,
limbii delimitează gâtlejul. Porțiunea stâmtată dintre ceea ce îngreunează extirparea sa.
arcurile palatine se numește isthmus faucium (isthmus Pe suprafața interna a tonsilei palatine se
faucium). găsesc șanțuri numite cripte tonsilare (cryptae
Intre cele două arcuri palatine de aceeași parte, tonsillares) mărginite de mucoasa amigdaliană, care
care se depărtează inferior se delimitează fosa ajung până în apropierea feței ei externe. Orificiile lor
tonsilară (fossa tonsillaris), în care se găsește tonsila oarbe se numesc fosule tonsilare (fossulae tonsillares).
palatină. Inferior fosa tonsilare este delimitată de plică în interiorul criptelor se găsesc în mod normal celule
glosoepiglotică laterală. epiteliale descuamate, limfocite și microbi saprofiți. în
Tonsila palatina (tonsilla palatina) sau angine, mucoasa tonsilară prezintă puncte alb-gălbui,
amigdala palatină este un organ limfoid, ovoid, cu axul reprezentând depozite purulente care obstrucționează
mare vertical. Partea superioară a fosei tonsilare nu criptele Aceste afecțiuni se asociază cu tulburări de
este ocupată de obicei de tonsila palatină și se numește deglutiție (disfagie), datorită strâmtarii diametrului

180
Os/j'ijsr> pAaryp.
/¡ece.s-ri/s p/iary/yyeu-s
/í.
tfeu/nfoáae
•fifeva/cirveX/' .
Pa¿a//¿>/
fl/ca.-saZb/n-
yof>/¡ a/yn^ecL jf./ecaZor .
-dre-c/j pa/a/o - Xf,sa¿pfngop%Qjyn-
ff/03SÍ/S P^afam /noJlc
Arca-s pa/<zfo -
pbarynyeas
r
o/;.:///a
pi<'a/àia
fanstflar/s
m.paMt'ra .
asca/yae/yj
/¿./a^s/Z/ar/j
fa
Hg.141 TIMPII AMIGDALECTOMIEI
(dupa GRANT)

(ayO¿x/a.Sf'/>a. a-

Rj¿>a auolítíva -J7.pferygoú/<gas ¿x/.


ft./eva/er Ost/ufn fibctrg/>gew>
ve¿/'pa¿ctfr‘r>7
/?. 6or>sfr'7c/brp/ici-\
ry/yy/s sap.
A?. ai/c/Zae _______ _

dc/S/vs Jaryncy/'s

Fig.142 MUȘCHII VALULUI PALATIN (dupa ROUVIERE)


faringelui (angere = a strimta). în infecțiile cronice,
diametrul organului este crescut datorită retracției
scleroase.
Lateral, tonsila palatină corespunde părții
bucofanngicne a m.constrictor superior al faringelui,
mm.stiloglos și stilofaringian, prin intermediul cărora
vine în raport cu aa. carotide externă și internă, precum
și glanda parótida. Ea este separată de peretele lateral

181
imprimă luetei pulsații, care se decolorează
ritmic, sincron cu bătăile cordului. Datorită
comunicării dintre cavitatea bucală și
bucofaringe, această parte a faringelui poate fi
explorată clinic prin cavitatea bucală.
MUȘCHII PALATULUI ȘI
GÂTLEJULUI (musculi palati et faucium) sunt
mușchi striați reprezentați de:
m.ridicator al valului palatin (m.levator
veli palatini) are originea pe fața interioară a
stâncii temporalului, anterior și lateral de gaura
carotică și pe partea cartilaginoasă a tubei
auditive.
El se insera pe fața superioară a
aponevrozei m.tensor al vălului palatin, la acest
nivel fibrele sale trecând în partea opusă.
Prin contracție orizontalizează vălul
Fig.143 MUȘCHII VALULUI PALATIN - schem» - (dupa BOUVIÈRE) palatin în deglutiție, blocând comunicarea cu
partea nazală a faringelui. Este inervat de ramuri
provenite de n.facial;
enuclearea în amigdalectomii. Datorită raporturilor m.tensor al valului palatin (m.tensor veli
strânse pe care tonsila le are cu aa. carotidă externă, palatini) are originea în fosa scafoidă a

al faringelui prin țesut conjunctiv lax, ceea ce

permite

Ñayfye pferygo/nantJ'6c/7a.r/'s
~/T. aar>sfr/c/or nryrjg'ei/S proc pterigoidian, pe fața inferioară a
scrp.

aripii mari a sfenoidului, medial de gaura


rr. cor>s/n7°r pbapy/? -

ovală și pe tuba auditivă; apoi, are traiect

vertical spre cârligul pterigoidian, nivel de


_/V. aws/.'/c/or p/xxryp^er/s

/°ars a r/èopàarprtg'eci. la care se continuă cu tendonul său,care

trece transversal între cârlig și


'CMSWCVOA/ A/ ZWZCtóó'/
-sc/iemà. ~ (dapâ m.constrictor superior al faringelui,

Fig. 144 MUȘCHII CONSTRICTORI AI FARINGELUI - schema - (dupa GRANT) se continuă cu m .transvers; prin contracție
strâmtează isthmus faucium;

ajungând în treimea superioară a vălului

182
palatin.
în ultima sa porțiune se lățește,
devine apronevrotic, servind drept inserție
și pentru m.ridicator al vălului palatin.
Prin contracție pune în tensiune vălul
palatin și dilată tuba, permițând astfel
pătrunderea aerului în cavitatea timpanică
în timpul deglutiției. El este inervat de o
ramură din n.mandibular;
m.uvulei (in.uvulae) se întinde
imediat lateral de spina nazală posterioară,
de la aceasta până la extremitatea
inferioară a uvulei; prin contracție ridică
uvula;
m.palatoglos (m.palatoglossus) se
găsește în grosimea arcului omonim, și are
originea pe vălul palatin la nivelul bazei
uvulei iar inserția în grosimea limbii, unde
mpalatofaringian
facială și palatină ascendentă, există riscul lezării (m palatopharyngeus) se găsește în grosimea arcului cu
acestora în intervențiile chirurgicale pe tonsilă. acelaș nume și coboară de la baza uvulei unde are
în insuficiența aórtica arterele carotide originea în vălul palatin până în stratul profund al

183
peretelui posterior al faringelui, fibrele sale ajungând limbii și epiglotă se întind trei plici; plica
până la cartilajul tiroid. Prin contracție strâmtează glosoepiglotica mediana (plica glossoepiglottica
isthmus faucium și ridica fâringele și laringele. El este mediana) iar de o parte și de alta a ei câte o plica
inervat ca și precedentul de m.glosofaringian. glosoepiglotica laterala (plica glossoepiglottica
Mușchii vălului palatin sunt paralizați in lateralis). între plica mediană și cele laterale se află

CarZ/ZaffO now ZaZeraZ/J Zoas/ZZa. pZaryacree.


ZarZ/Zaao Zf. Zensor reZZpaZaff/?Z.
3ey>ZZr>aaZ_ Z>ifcZc/s pasoZacrvmaZ/'s
/¿/¿a aacZ/Z/va
Z’oncfa. nasa/Zs — . Zn/raorZZ/aZZs
Z?ecarsi/s pAanpejeus-
7?W)ce/s jiem/iaZ/cas
m>ax/^Zay/s
A/.gZossOjMorjflgffi,.
V/WS az///>OJi//7>
- zX acccșor/e/s
■o</cca.<s
/V.
ZZ. Zcmy>oraZ/s
z#'. yayus
ZZ maesse/cr
A. maxZZZezns
M maaeZ/ZaZex

r/S
di Zac/aZ's-
mayaZZir-