Sunteți pe pagina 1din 1

Nume …....................................... Data......................................

Felul şi numărul substantivului

1. Daţi exemple de câte trei substantive care să denumească:


-fiinţe: …………………………………………………………………………………………

-lucruri:…………………………………………………………………………………………

-fenomene ale naturii:…………………………………………………………………………

2. Alegeţi substantivele dintre următoarele cuvinte şi le grupaţi în tabel: cale, merge, Ana, oameni, merge, Azor,
chiciură, tablou, Bucureşti.

SUBSTANTIVE COMUNE SUBSTANTIVE PROPRII

3. Puneţi în locul spaţiilor punctate substantivele potrivite din paranteză:


Este ............................ . ............................ s-a răcit. ...................... sunt mai scurte. În ...............................
florile s-au ofilit. .................................. pleacă spre ţările calde. ................................ îşi pregătesc adăposturile pentru
iarnă.
(păsările, zilele, animalele, toamnă, grădini, vremea)
4. Transformă substantivele:
 de la numărul singular la numărul plural:
fiu - ………........... copil-..............................
muzeu - …………. elev-...............................
om - ………........... clasă-..............................
 de la numărul plural la numărul singular:
licee - ……… draperii-..........................
alei - ……… cireșe-.............................
idei - ……….. căpșuni-..........................
5. Completaţi cuvintele de mai jos cu unul din grupurile: oa, ea, ua, uă, ie, ia:
bă__t greş___lă şc___lă
s__ră p___tre pl___ie
nins___re moşn___g ro___