Sunteți pe pagina 1din 2

AUTOR –NARATOR- PERSONAJ – O ALTFEL DE ABORDARE

Plan de dezbatere

1. Textul literar, punct de plecare pentru imaginația cititorului


2. Timpul, spațiul și personajele întâmplărilor
3. Naratorul

,, O, cum mai înfioară vântul frunzele copacilor din Cișmigiu. Parcă e același freamăt
adormitor de acum 15-20 de ani, când rătăceam cu colegii de liceu, în anumite ore ale dimineții,
pe aleile mai dosnice, care adăposteau zeci de…plimbăreți și ce ciudat -frunzele ruginite sau
palide foșnesc parcă mai puternic și mai nostalgic decât cele încă verzi … Poate unde știu că
sfârșitul li-e mai aproape- n umbra destrămată de toamnă a parcului, toți copacii ning pete de
aur: frunze desprinse de crengi flutură viața de o clipă a unui efemer vegetal și, ca-ntr- un basm
de W a l t D i s n e y s e aștern covor moale sub  pașii întârziați ai trecătorului plictisit de banalul
vieții cotitiene. Lacul tremură la fel ca și atunci; și la fel își leagănă bărcile uitate pe sub sălciile
plângătoare, ce au surâs cu duioșie la șoaptele îndrăgostiților care și-au plimbat înfiorările pe
aici.
Cinci și jumătate! Până la șase, când trebuie să ne-ntâlnim, mai am timp să-mi
odihnesc ochii și gândurile, în grădina aceasta cu amintiri.
O iau agale spre , , m o r m i n t e " , cum numeam colțul discret unde ne adunam noi,
lăzăriștii, loc numita astfel din pricina aspectului funerar, al pietrelor pe care ne odihneam trudiți,
dragă doamne, de atâta învățătură!
Ce mult s-au schimbat! Pietrele sunt acum aranjate cu totul estetic; dar parcă mai mult
farmec aveau pe vremuri, aruncate la-ntâmplare, unele peste altele, dându-ne prilejul să ne
cățăram în vârful lor, ca pe niște piramide, și să sărim, întocmai unor Tarzani în miniatură, pe
crengile pomilor, spre spaima și îngrijorarea gardienilor care fluierau alarmați!”
( Cișmigiu & Comp., de Grigore Băjenaru)

1. Textul literar, punct de plecare pentru imaginația cititorului

Elevii sunt împărțiți în grupe. După citirea textului- suport, rezolvă sarcinile de lucru:
a. Notați câte un cuvânt care:
- Să caracterizeze lectura.
- Să reprezinte sentimentul pe care l-au trăit.
 Fiecare grupă prezintă cele notate și își argumentează alegerea cu exemple din text.

b. Alegeți din următoarele sensuri ale verbului ,, a înfiora”, pe cel din fragmentul de mai
sus.
îNFIORÁ, înfiór, vb. I. Tranz. și refl. 1. A face ca cineva să fie cuprins sau a fi cuprins
de fiori; a (se) speria, a (se) înfricoșa. 2. A suferi sau a face pe cineva să sufere o impresie
adâncă, a (se) pătrunde de un sentiment adânc; a (se) emoționa, a (se) tulbura. 3. A (se)
mișca ușor. [Pr.: -fi-o-. – Prez. ind. și: înfioréz] – În + fior.
 Fiecare grupă prezintă cele notate și își argumentează alegerea cu exemple din text.

2. Timpul, spațiul și personajele întâmplărilor

b. Transcrieți secvențe din care să reiasă timpul și spațiul acțiunii!


c. Descrieți, în aprox. 30-50 de cuvinte, Cișmigiul de acum 15-20 de ani și cel de acum,
așa cum reiese din descrierea personajului!
*La alegere: desenați Cișmigiul de demult, așa cum vi-l imaginați din descrierea
personajului.

3. Naratorul
d. Precizați tipul de narator și justificați-vă răspunsul, folosind exemple din textul-
suport!
Ce puteți afirma despre relația autor - narator – personaj , în textul citit? Justificați-vă
răspunsul!
e. Realizați o hartă a povestirii!

Titlul operei

Autor Personaje
Narator

Timp Spațiu

f. Realizați o pagină de facebook a personajului, deducând profilul acestuia din


relatările sale. Dați frâu liber imaginației!

Temă :

Realizați un portofoliu în care să:


- Localizați Bucureștiului pe harta țării ;
- Precizați trei obiective turistice din București;
- Notați numele a trei scriitori/poeți născuți în București și numele a trei opere/poezii
scrise de aceștia.
- Citiți întregul capitol! Scrieți un email colegului de bancă și spuneți-i cu cine urma să se
întâlnească personajul din fragmentul citat. (,, Până la șase, când trebuie să ne-ntâlnim,
mai am timp să-mi odihnesc ochii și gândurile, în grădina aceasta cu amintiri.”)