Sunteți pe pagina 1din 3

[Conform programei școlare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.

2013] [2014]

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ORIENTATIVĂ
CLASA PREGĂTITOARE
2019-2020

PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI


[Conform programei școlare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014]

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială “Eufrosina Popescu” Botoșești-Paia


Clasa PREGǍTITOARE
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
-Semestrul I: 15, cursuri 14 săpămȃni
-Semestrul II: -20, cursuri 19 săptămâni
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai

PLANIFICARE CALENDRARISTICǍ
ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna Perioada


crt INVǍŢARE SPECIFICE ORE

SEMESTRUL I
•Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni 1 S1 09-13.09
Introductive
1. Dumnezeu ne-a creat 1.1;3.1 • Omul este cea mai importantă ființă de pe 2 S2-S3 16-20.09
din pământ ( omul, ființă creată de către 23-27 .09
iubire Dumnezeu; omul şi celelalte ființe de pe
pământ; rugăciuni de mulțumire către
Dumnezeu)
1.2;13; 2.1 • Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei 2 S4-S5 30.09-4.10
7-11.10
1.1; 1.2; 1.3; • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S6 14-18.10
2.1; 3.1
2. 1.1;3.1 •Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S7 21-25.10
S8
Dumnezeu este VACANŢǍ 28 octombrie- 1 noiembrie 2019
întotdeauna cu noi
1.1; 3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 S9 4-8.11

1.1;3.1 •Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai 1 S10 11-15.11


copiilor
1.1; 3.1 • Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S11 18-22.11

3.1;3.2 • Sfântul Nicolae 1 S12 25-29.11

3 Naşterea Domnului, 3.1;3.2 •Naşterea Pruncului Iisus, bucuria 1 S13 2-6.12


Darul lui Dumnezeu copiilor
3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Crăciunul 1 S14 9-13.12

1.1;3.1; 3.2 • Consolidare şi evaluare 1 S15 16-20.12

VACANŢǍ DE IARNǍ
23 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020
[Conform programei școlare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014]

SEMESTRUL al II lea

1 Dumnezeu ne-a creat 1.1;;3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S1 13-17.02


din 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 • Cum mă comport ca un creştin 1 S2 20-23.01
iubire

1.1;1.2;1.3; 2.1 •O zi din viața mea de creştin 1 S3 27- 31.01

Dumnezeu ne învață să 1.3; 2.1 • Sunt creştin şi la şcoala 1 S4 3-7.02


4
ne ajutăm unii pe alții
1.1;1.3;2.1 • Creştinii din biserica mea 1 S5 10-14.02

1.1;1.3;2.1 • Preotul în viața mea 1 S6 17- 21.02

1.3;2.1; •Familia mea 1 S7 24-28.02

1.2;2.2; •Primii mei prieteni 1 S8 2-6.03

3.1;3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 2 S9-S10 9-13.03

5 Învierea Domnului 16-20.03


împlinirea darului lui
3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Paştile? 1 S11 23-27.03
Dumnezeu

S 12
30 martie – 3 aprilie 2020
SĂPTĂMÁNA ŞCOALA ALTFEL

6-21 APRILIE 2020 VACANŢǍ DE PAŞTE


1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S13 22-24 .04
3.1; 3.2
1 Dumnezeu ne-a creat 1.3; 2.2 • Cum vorbesc cu cei din jur 1 S14 27 -30.04
din
iubire 1.1;1.2; 2.1; 3.1 •Ce simt față de ceilalți 1 S15 4-8.05

4 Dumnezeu ne învață să 1.2; 2.2 •Oamenii din lumea întreagă 2 S16-S17 11-15.05
ne ajutăm unii pe alții 18-22.05
2 Dumnezeu este 1.1;1.3 •Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S18 25- 29.05
întotdeauna cu noi
1.1;1.2;1.3;2.1; • Lecție de consolidare a cunoştințelor 2 S19-S20 1-5.06
2.2; 3.1 8-12.06

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Aplicarea unor norme de comportament specifice, morale, religioase, în context de viață, uzuale.
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi
cu zi
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în context de viață familiare
2. Colaborarea cu copiii şi adulții din mediul familiar, în accord cu valorile religioase
2.1 Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
2.2 Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni
3. Exploatarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspective propriei credințe
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei

 Săptămâna “Școala Altfel”, 30 martie – 3 aprilie 2020