Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ

Noi, Pr. Peneș Emil, parohul parohiei „VĂRBILĂU I”, comuna Vărbilău, Județul Prahova, protoeria
Vălenii-de-Munte, certificăm prin prezenta că tânărul NIȚESCU FILIP, fiul nostru duhovnicesc, are o
comportare deosebită în familie și societate. De mic copil frecventează sfânta biserică, împreună cu
părinții și frații lui, spovedindu-se și împărtășindu-se în mod regulamentar în toate posturile de peste
an.

Menționăm că participă activ la cântarea omofonă de la strană, citind și cazania din duminici și
sărbatori.

Îl recomandăm și i-am eliberat prezenta pentru a întocmi dosarul de candidare la examenul de


admitere la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

Data Semnătura

01.09.2017 Pr. Paroh