Sunteți pe pagina 1din 1

Arhiepiscopia Bucureștilor

Protoeria Vălenii-de-Munte

Mănăstirea Zamfira

RECOMANDARE

Subsemnatul, Ieromonah Bulz Damian, duhovnic la Mănăstirea Zamfira, din localitatea Zamfira,
comuna Lipănești, îl recomand pe fiul duhovnicesc NIȚESCU FILIP, domiciliat în Vărbilău, Județul
Prahova, pentru a se înscrie la concursul de admitere al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul”
din București.

Data Semnatura

03.09.2017 Ierom.