Sunteți pe pagina 1din 22

Executarea Bugetului de Stat

Analiza comparativă a anilor 2017-2020


Executarea Bugetului de Stat
• Încasările la şi plăţile de la bugetele componente ale bugetului public
naţional în monedă naţională se efectuează prin virament prin contul
unic trezorerial, iar cele în valută străină – prin conturi deschise în
Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare, în conformitate
cu legislaţia valutară.
• Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania
Naţională de Asigurări în Medicină pot angaja bănci comerciale, care
activează pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea unor
operaţiuni ce ţin de executarea de casă a bugetelor.
Sistem trezorerial – sistem de evidenţă şi monitorizare, prin
care se asigură executarea de casă a încasărilor bugetelor
componente ale bugetului public naţional şi a plăţilor
bugetului de stat şi ale bugetelor locale, în baza clasificaţiei
bugetare şi a planului de conturi contabile;
Trezoreria de stat
• Trezoreria de Stat este Direcţie generală în cadrul aparatului central al
Ministerului Finanţelor, nu are statut de persoană juridică, dar
dispune de ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi
ştampile, pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale.

• Misiunea Trezoreriei de Stat constă în elaborarea și implementarea


politicii statului în domeniul gestionării și transparenței finanţelor
publice.
În procesul de execuție bugetară, trezoreria
asigură:
• Funcționarea Contului Unic Trezorerial
• Participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare
• Înregistrarea angajamentelor
• Prognoza și gestionarea zilnică a numerarului

Trezoreria întocmește și publică rapoarte periodice și anuale privind


execuția bugetului de stat și a bugetului național.
Trezoreria are ca scop atingerea obiectivelor sale
prin:

• Crearea Contului Unic Trezorerial și extinderea treptată a acoperirii


acestuia;
• Reformarea sistemului de contabilitate și raportare pentru alinierea
mai bună la standardele internaționale;
• Îmbunătățirea continuă a automatizării proceselor de execuție a
bugetului.
Executarea de casă a bugetului
• Încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi
plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin
sistemul trezorerial conform metodei de casă.

• Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetare prin sistemul trezorerial se


asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificaţia bugetară şi pe
planul de conturi contabile.
• Cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul
Vamal. Veniturile administrate de către instituție au constituit 2 685,7
mil. lei, cu 2,5 % (64,6 mil.lei) mai mult față de perioada similară a
anului 2017.

• Cea mai mare creștere a veniturilor în primele 2 luni ale anului 2018
față de perioada similară a anului 2017 se constată la Serviciul Fiscal
de Stat, acestea sunt mai mari cu 21,8 % (383,1 mil.lei), constituind 2
141,5 mil. lei.
Factorii care au influențat majorarea
încasărilor sunt:
• majorarea salariului mediu lunar pe economie, ceea ce a dus la
creșterea veniturilor salariale atât în sfera bugetară, cât și în sectorul
real;
• creșterea gradului de conformare a contribuabililor la aspectul de
înregistrare a contractelor de transmitere în folosință a proprietății
imobiliare persoanelor fizice;
• majorarea încasărilor din declarațiile cu privire la impozitul pe venit
depuse de către agenții economici pentru anul de activitate
precedent și introducerii metodologiei noi privind impozitarea
activităților independente (activități juridice);
Ce reprezintă Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
(CBTM)?
• Documentele CBTM sunt elaborate anual cu scopul de a încadra
bugetul într-o perspectivă de termen mediu
• Cadrul Bugetar pe Termen Mediu – document prin care se stabilesc
obiectivele politicii bugetar-fiscale şi se determină cadrul de resurse şi
cheltuieli ale bugetului public naţional şi ale componentelor acestuia
în perspectiva de trei ani.