Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE INVATAMANT-Scoala Gimnaziala ST.O.

IOSIF
DATA………….
CLASA a VI – a
ARIA CURRICULARA – Matematica si stiinte ale naturii
OBIECTUL – Biologie –
UNITATEA DE INVATARE – - : Caractere generale morfofuncţionale, comportament,
adaptări şi importanţa ale unor grupe de vieţuitoare
TEMA – Mamifere insectivore- Liliacul
DURATA -50 minute

SCOPUL LECTIEI
Cunoaşterea de către elevi a principalelor particularitati ale alcatuirii liliacului ca
urmare a adaptarii la zbor

COMPETENTE SPECIFICE
1.1.Identificarea unor grupe şi specii de animale.
1.3. Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor .
1.4. Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor vieţuitoare .
4.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare

OBIECTIVE DE INVATARE
La sfarsitul lectiei elevii trebuie:
 O1 Sa identifice mediul de viata in care traieste liliacul
 O2 Sa descrie alcatuirea corpului liliacului
 O3 Sa evidentieze adaptarile liliacului la mediul de viata
 O4 Sa prezinte hranire si inmultirea liliacului
 O5 Sa identifice rolul acestui animal in natura
TIPUL LECTIEI – mixta ( transmitere si fixare a cunostintelor )

RESURSE
PROCEDURALE MATERIALE
 Observatia Manual
 Conversaţia Atlase zoologice
euristică, Prezentare ppt
 Explicaţia, laptop,
 Expunerea retroproiector
 Hexagonul film didactic

FORMA DE ORGANIZARE A CLASEI- frontala, individuala si pe grupe


LOCUL DE DESFASURARE- sala de clasa

BIBLIOGRAFIE
. Aglaia, I., Partin, Z., 1998, Manual pentru clasa a VI-a, Biologie, Humanitas Educational,
Bucuresti;
-Brandusoiu, M., Androne, C., 2006, Manual pentru clasa a VI-a EDP, Bucuresti
-Lazar, V., Caprarin, D., 2008, Metode didactice utilizate in predarea biologiei, Ed. Arves
-Marinescu, M., 2010, Didactica biologiei, teorie si aplicatii, Ed. Paralela 45, Pitesti;
-Curriculum National - Programa Biologie, gimnaziu;
- Viorel Lazar , Mariana Nicolae , Lectia – forma de baza a organizarii procesului de predare-
invatare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves -2007
- Naela Costica-Metodica predarii biologiei , Editura Graphys Iasi 2008

DESFASURAREA LECTIEI

Momentul Timpii / Activitatea Activitatea elevului Strategia


lectiei ob de profesorului educational
invatare a / Resurse
Organizare 2 min Noteaza in catalog Isi pregatesc cartile
clasei elevii absenti si verifica si manualele
daca sunt conditii
optime de desfasurare a
orei
Pregateste materialul
didactic necesar pentru
desfasurarea lectiei

Verificarea 3 min Prin chestionare orala Elevii se gandesc si Conversatia


cunostitelor - Unde trăieşte cârtiţa? raspund la intrebari.
Cu ce are corpul acoperit
cartita?
Ce rol are aceasta?
Cu ce se hraneste cartita?
- Ce fel de animal este
cârtiţa?
Cum sunt membrele
cartitei?
Cartita este un animal
folositor sau daunator
omului?
Captarea atentiei 4 min Citeste elevilor o Elevii asculta curiosi Conversatia
legenda – anexa 1- si legenda si stabilesc
solicita acestora sa ca vor studia liliacul
emita ipoteze privind
animalul pe care il vor
studia azi.
Anuntarea temei 4 min Anunta ca vor studia Observa imagine Observatia
si a obiectivelor desprea un alt mamifer proiectata
urmarite insectivor - liliacul si
proiecteaza o imagine
cu aceasta. Scrie pe
tabla titlul lectiei si Noteaza in caiete
prezinta obiectivele pe titlul lectiei si
care elevii trebuie sa le urmaresc obiectivele
cunoasca la sfarsitul de invatare
lectiei
Dirijarea O1 Solicita elevilor sa Observa imaginile si Observatia
invatarii 3 min urmareasca imaginile emit ipoteze privind conversatia
proiectate si sa emita mediul de viata prezentare
ipoteze privind mediul ppt
de viata al liliacului.
O2 Colaborand cu elevii Elevii pe baza
7min stabileste alcatuirea imaginilor emit
corpului liliacului ipoteze privind Conversatia
utilizand imaginile din alcatuirea corpului la Expunerea
atlas si cele proiectate. liliac Descrierea
Prezentare
Completeaza schema pe Completeaza schema ppt
tabla lectiei pe caiet

Cu ajutorul imaginilor Observa imaginle si Conversatia


proiectate prezinta completeaza schema
sensibilitatea liliacului lectiei pe caiet.

O4 Solicita elevilor sa Elevii urmaresc Expunerea


5 min emita ipoteze privind prezentarea si Prezentare
hranirea si inmultirea stabilesc modurile de ppt
liliacului. hranire si inmultire Conversatia
a liliacului.
Completeaza schema Asculta si noteaza
lectiei pe tabla. scheme lectiei

Care sunt adaptările lui


la mediul de de viata?.
O3 Prezinta în PowerPoint
3min imagini cu liliacul şi
corecteaza greşelile si
explica elevilor care Elevii emit ipoteze
sunt adaptările la mediul privind adaptarile
de viaţă: liliacului la mediul
Corpul este mic, de de viata.
mărimea unui şoricel.
Scheletul este format
din oase subţiri. Conversatia
Pe stern are o carenă Expunerea
mică pe care se fixează
muşchii pieptului, bine
dezvoltaţi. Expunerea
Oasele membrelor Conversatia
anterioare sunt alungite. Prezentare
O membrană uneşte ppt
membrele anterioare cu
cele posterioare şi
coada.
O5 Elevii asculta
3 min Liliacul este un animal intrebarea si raspund Conversatia
folositor sau un animal la aceasta.
daunator?

Urmaresc imaginile

Obtinerea 6 min Prezinta filmul didactic- Urmaresc materialul Film


performantei Zborul inaripat – cu cu interes pentru a didactic
elevilor ajutorul caruia elevii raspunde intrebarilor
descopera aspecte adresate de profesor.
suplimentare si atractive
din viata acestui
mamifer stimuland
pasiunea elevilor pentru
biologie.
Evaluarea 5 min Solicit elevilor să Se gandesc si
performantei completeze hexagonul completeaza Conversatia
cu cerintele date. hexagonul Hexagonul
4min Noteaza in catalog
elevii care au raspuns la
ora.

SCHEMA LECTIE
MAMIFERE INSECTIVORE – LILIACUL

Liliacul este singurul mamifer zburator din tara nostra


Mediul de viaţă- este un animal nocturn si traieste in turlele bisericilor,pesteri, podurile
caselor etc.
Alcatuirea corpului
Corpul este de marimea unui soricel si este acoperit cu o blana de culoare cafenie.
Capul mic iar la nivelul acestuia se gasesc 2 urechi cu pavilioane mari, 2 ochi mici, 2 fose
nazale si o gura larga cu numerosi dinti.
Scheletul este format din oase subtiri fara spatii cu aer iar sternul prezinta o carena mica pe
care sunt prinsi muschii pieptului bine dezvoltati.
- au oase lungi, subţiri
- anterioare
Membrele - un deget liber
- posterioare - terminate cu degete libere prevăzute cu gheare
- un pliu tegumentar uneşte membrele anterioare cu cele
posterioare şi coada.
Sensibilitatea: - simţul tactil, olfactiv şi auditiv – foarte bine dezvoltate
- emite ultrasunete
Hrănirea: - cu insecte – mamifer insectivor

Înmulţirea: - naşte 1 - 2 pui


Anexa 1

LEGENDA LILIACULUI ZBURĂTOR

Pană-Împărat avea un singur fecior, numit Liliac.Când bătrânul îşi dădu


duhul, Liliac ajunse împărat şi pornisă-şi cunoască împărăţia şi supuşii.
Ajungând la marginea unui sat, ţăranii i-au ieşit îngrijoraţi înainte şi l-au rugat să
nu intre în satul lor, pentru că aici, într-o peşteră întunecoasă,locuieşte o
zgripţuroaică haină, care preface pe oricine trecea pe acolo în animal, în pasăre
ori în stană de piatră.Neînfricat, Împărat-Liliac nu luă în seamă spusele sătenilor
şi pătrunse în peştera vrăjitoarei, care îl şi prefăcu  într-un şoarece.

După câteva zile, bietul animal a ajuns în sat şi s-a urcat în clopotniţa
bisericii. Seara când a venit clopotarul să bată toaca în turn, a dat de şoricel şi,
neştiind că acesta era chiar împăratul Liliac, a dat să-l cotonogească. Şoricelul
facu un salt şi se pomeni că zboară pe deasupra credincioşilor din biserică.
Acum avea aripi. Fâlfâi spre fereastra deschisă şi pătrunse în întunericul nopţii,
zburând spre peştera de la marginea satului pentru a se răzbuna pe
zgripţuroaică. 
Văzând-o în peşteră cu capul gol şi părul vâlvoi,Liliac se repezi cu aripile
asupra blestematei, încurcându-se în părul ei. Auzind ţipetele vrăjitoarei,
oamenii din biserică s-au repezit cu sape şi topoare şi au omorât-o. Iar Liliac,
desprinzându-se cu greu din părul zgripţuroaicei încâlcit, nu s-a mai putut
preface în împărat şi a rămas, până azi, liliac zburător, care săgetează
noaptea văzduhul şi doarme ziua în peştera întunecata.
Anexa 2
Hexagonul
Completati fiecare triunghi al hexagonului cu cerintele
specificate mai jos
Cum ?

Unde ?
Cand ?

De ce ?
Care ?

Ce?
1. Cum comunica liliacul?
2. Unde traieste liliacul?
3. De ce liliacul este mamifer si nu pasare?
4. Ce prezinta liliacul la nivelul capului?
5. Care sunt adaptarile liliacului la mediul de viata?
6. Cand oboseste care este pozitia corpului?