Sunteți pe pagina 1din 2

Recapitulare inițială

Categorii semantice

Principalele categorii semantice din limba română sunt: sinonimele, antonimele,


omonimele și paronimele.

Sinonimele sunt cuvintele cu formă diferită și sens identic sau asemănător.

Pot fi sinonime:

- două cuvinte: școlar - elev; fereastră - geam.

- un cuvânt și o expresie: a fugi - a lua-o la sănătoasa

- serie sinonimică: zăpadă - nea - omăt

Antonimele sunt cuvintele cu formă diferită și sens opus.

Exemple: sus - jos fericit - trist

Se pot crea antonime prin derivarea unui prefix:


citit - necitit

făcut - desfăcut

congelat - decongelat
Omonimele sunt cuvintele cu formă identica și cu sens total diferit.

Exemple:

În lac sunt multe broaște.


Am dat cu lac pe unghii.
Am dat mobila cu lac.

Omofonele sunt cuvintele care se pronunta la fel dar se scriu diferit.

Exemple: Altă dată - altădată  Bine înțeles - bineînțeles

Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel și se pronunță diferit:

Exemple: veselă - veselă


era - era

haină - haină

Paronimele sunt cuvintele cu forma aproape identică.


Diferă un sunet sau chiar ordinea sunetelor. Au sens total diferit.

Exemple:
oral - orar
pronume - prenume