Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul al II-lea:

Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind două trăsături ale
genului epic.

„Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și


limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire Cetatea
Neamțului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama, frații și
surorile, și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care, în zile
geroase de iarnă, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara, în zile
frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și
luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu
florile și mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau zorile în
zburdalnica vârstă a tinereții!

Mă trezi mama, mai dimineață decât alte dăți și-mi zice cu toată
inima:

— Nică, dragul mamei! vezi că tată-tău e dus la coasă, căci se scutură


ovăsul cela pe jos; și eu asemene nu-mi văd capul de trebi; tu mai lasă
drumurile și stai lângă mămuca, de-i leagănă copilul; c-apoi și eu ți-oi
lua de la Fălticeni o pălăriuță cu tăsma ș-o curălușă de cele cu chimeri,
ca pentru tine!

— Bine, mamă! dar, în gândul meu, numai eu știam”.


Aminiri din copilărie, de Ion Creangă

Dicționar:
Prund=pietriș mărunt amestecat cu nisip
știoalnă=teren mlăștinos
țarină = câmp cultivat, ogor
holdă = câmp cu semănături
tăsma =fir sau panglică de lână, de mătase
chimer=brâu lat de piele, adesea ornamentat și prevăzut cu buzunare, pe care îl poartă țăranii.

Notă:

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii
literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1
punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum
50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
LINK TEST GRILĂ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKw0NCCi9F7hJKDyJ805FvjENoIla9FB5hOr
m4EKrKYs4vog/viewform