Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12. 03. 2018

PROF. INV PRIMAR: Cucos Andreia, gr II, 7 ani vechime

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gim „G.IBRĂILEANU” – Tg. Frumos

CLASA: Pregătitoare B

DISCIPLINA: Muzică și mișcare

DISCIPLINE IMPLICATE: Comunicare în Limba Română, Arte Vizuale și Abilități Practice

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : „LA PESCUIT”

SUBIECTUL – cântec: „Pestisorul Nazdravanˮ

- joc de mișcare: „A fost odată un castel”

TIPUL LECȚIEI: mixt

FORMA DE REALIZARE: integrată

DURATA: 45 min.

SCOPUL: dezvoltarea auzului muzical şi a simţului ritmic al copiilor ; exersarea deprinderii de a intona corect un cântec după auz ;
dezvoltarea gustului estetic; executarea mișcărilor sugerate de jocul muzical.

1
COMPETENŢE SPECIFICE :

MM

1.4. Repetarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-LA, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor.

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de text

CLR

3.2. Identificarea semnificației unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare

AVAP

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a. Cognitive:

C1- să răspundă corect la întrebările adresate;

C2- să execute corect exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălțimea sunetelor;

C3 – să-și însușească corect elemente de tehnică vocală(respirație, emisie, dicție);

C4 – să interpreteze jocul muzical individual, dialogat sau în grup;

C5 – să coloreze fișele primite.

b. Psiho-motorii:

2
C6 – să adopte o poziție corectă în timpul cântecului;

C7- să însoțească cu mișcări adecvate ritmul cântecului;

c. Afective:

C8- să participe cu plăcere și interes la activitate, trăind din plin emoțiile sugerate de text

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode și procedee: conversația euristică și reproductivă, explicația, demonstrația, exercițiul, interpretarea individual și în grup a
cântecului;
b) Mijloace de învățământ: planșe, laptop;
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
d) Forme de evaluare:observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale și individuale

BIBLIOGRAFIE:

 Programa școlară pentru MUZICĂ ȘI MIȘCARE, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului
Nr.3418/19.03.2013, București, 2013

3
DEMERSUL DIDACTIC
NR. ETAPELE Competențe ELEMENTE DE CONȚINUT ALE LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
CRT. LECȚIEI Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
/RESURSE procedee învățământ organizare
TIMP
1. Moment Asigur condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii
organizatoric
propriu-zise.
5 min
Desfăşor următoarele activităţi muzicale: Conversația Observarea
C2 euristică Frontal sistematică
a) Exerciţii de respiraţie sub formă de joc:
C3 Exercițiul a elevilor
C6 - umflăm balonul
C8
- mirosim florile
- suflăm floarea din palmă
b) Exerciţii de dicţie:
„Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-aici”,
„Buş-buş,cărăbuş ieşi afară din culcuş.”
c) Exerciţii de încălzire a vocii sub formă de joc:
- se imită sunete din natură
... imităm zumzăitul albinei (zummm)
... imităm sunetul clopoţelului
(cling-cling)
2. Reactualizarea C4 Cer elevilor să repete cîntecul „Mama doar mamaˮ. Exercițiul Frontal Observarea
cunoștințelor C6 Individual sistematică
5 min a elevilor
Aprecierea

4
verbală a
elevilor
3 Captarea Se realizează printr-o imagine a pestisorului de aur. Observația Frontal
atenției Ce vedeti in imagine ? Explicația Individual
3 min Ce poate sa faca pestisorul de aur? Conversația
Ati mers la pescuit? euristică

4. Anunțarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale


subiectului și a urmǎrite: Explicația
obiectivelor - Astǎzi vom învăța un nou cantec care se numește Conversația
2 min „Pestisorul nazdravanˮ(anexa 1). reproductivă Frontal
- Cum se numește cantecul? Individual
Solicit un elev să repete denumirea cantecului
muzical.

5. Dirijarea Conversația
învățării Se va interpreta noul cântec/ joc muzical în euristică,
14 min întregime. reproductivă
Analiza textului: Frontal Observarea
Despre ce se vorbește în cântec? Explicația Individual sistematică
Se descifrează ritmic și melodic prima strofă: se Exercițiul a elevilor
cântă de 2-3 ori cu toți elevii. Aprecierea
Solicit 2-3 elevi să cânte individual. verbală a
Se descifrează ritmic și melodic a doua strofă: se elevilor
cântă de 2-3 ori cu toți elevii. Se cântă primele două
strofe, apoi cântă individual 2-3 copii. Aprecierea
Se procedează așa până la însușirea întregului cântec. verbală
În timpul interpretării copiii vor asocia mișcările
potrivite cu textul cântecului.

6. Obținerea Se va face un concurs de interpretare pe grupe Exercițiul Pe grupe Aprecierea


performanței verbală și

5
5 min prin
stimulente
7. Intărirea Elevii vor primi fișe și vor colora (anexa 2) Fișe de lucru Individual Observarea
retenţiei şi Exercițiul sistematică
realizarea
transferului
prin activități
de recreere
10 min
8. Încheierea - Ce joc muzical am învățat astăzi? Conversația Emoticoane Frontal,
activității Se fac aprecieri cu privire la modul de participare la reproductivă Individual
1 min lecţie al elevilor . Cei mai activi elevi vor primi câte Aprecierea Pe echipe
o bulină. verbală

6
(Anexa 1)

Versuri Cantec Peștișorul năzdrăvan Meloritm

Un’, doi, trei-patru, cinci,


Eu am prins un peşte-n clinci,
Şase, şapte-opt, nouă, zece,
L-am lăsat, din nou, să plece.

Dar de ce drumul i-ai dat?


Căci el tare m-a mușcat!
Te-a mușcat de degețel?
Da! Chiar de cel mititel!

Unu, doi, trei, patru, cinci, Șase, șapte, opt, nouă… zece!

7
(Anexa 2)