Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Citeşte cu atenţie versurile următoare:

1. „Iată-l pe Apolodor 2. Cel mai mare cititor


Fost, pe vremuri, călător. Este tot Apolodor.
Să reținem cel puțin
Faptul că e pinguin. Iată-l, a ajuns acum
La al treilea volum
Lângă el e Amedeu, Și ia carte după carte
Cel mai cumsecade leu, Și citește mai departe.
Cântăreț la clarinet
Și, din când în când, poet. Ce-o fi învățat din toate
Paginile studiate
Blondul din fotografie Meșterul Apolodor?
Este cangurul Ilie.
Fiind cangur, așadar, Cum se face un vapor…”
Are șorț cu buzunar.
Pe toți trei, iubindu-i foarte,
Vi i-am adunat în carte.
[Gellu Naum - A doua carte cu Apolodor (fragmente)]

1. Completează în textul următor informațiile care lipsesc, pe baza versurilor de mai sus:
Cartea din care sunt selectate cele două episoade se numește .......................................................................................
și este scrisă de ..................................................... .
În primul episod sunt prezentați pinguinul .............................................................. și prietenii lui apropiați:
leul ......................................., cântăreț la ...................................................., și cangurul ........................................ .
Autorul ne spune că aceștia sunt prezenți în carte deoarece .............................................................................. .

2. Identifică în versurile de mai sus:


a) trei substantive proprii: ........................................................................................................................;
b) trei substantive la genul masculin, nr. singular: .................................................................................................;
c) un substantiv la genul feminin, nr. singular: ...........................................................;

3. Transformă în substantive părţile de vorbire date:


fricos - …………………………………….. caldă - ………………………………………………
ploios - ………………………………….. a scrie - ……………………………………………..
a merge - ………………………………….. mincinos - …………………………………………..
colorat - ……………………………………
4. Trece substantivele în tabelul următor, la locul potrivit:
fotbal, pui, aur, volei, orez, icre, ochi, nume, rouă, lapte, aplauze

Substantive care au doar Substantive care au doar formă Substantive care au aceeaşi
formă de singular de plural formă pentru singular şi plural

5. Analizează cele trei substantive subliniate în versurile de mai sus:

6. Pune forma corectă de plural a substantivelor din paranteză:


(Pinguin) .......................................... sunt păsări acvatice care nu zboară și care trăiesc exclusiv în emisfera
sudică, în principal în Antarctica.
(Leu) ............................ sunt animale sălbatice, fiind unele dintre cele mai mari (felină) ............................ .
(Cangur) .......................................... sunt mamifere marsupiale, erbivore rumegătoare, specifice Australiei.
(Copil) ........................................... sunt încântaţi să vadă aceste animale la grădina zoologică.

7. Scrie o carte poștală adresată părinților tăi, în care le spui cum a fost vizita la fabrica de ciocolată. Nu uita sa
completezi adresa de acasă!