Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.

LUCA” BRĂILA CLASA a VI-a


DISCIPLINA Matematică 4 ore/săpt.(2 ore – algebră) AN ŞCOLAR 2019 - 2020
PROFESOR Ionel Bratu 34 săptămâni: sem. I S1 - S15
sem. II S16 – S35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
SEMESTRUL I
C1.1; C1.2; C1.3; Recapitularea materiei din clasa a-V-a. 1 S1 09.09-15.09
1.Evaluare iniţială C1.4 Test predictiv. 1 S1 09.09-15.09
C2.1;C2.2;C2.3;
C2.4
• Descriere, notaţii, reprezentări; mulţimi numerice/ 1 S2 16.09-22.09
C3.1; C3.2; C3.3;
C3.4 nenumerice; relaţia dintre un element şi o mulţime.
Rrelaţii între mulţimi 1 S2 16.09-22.09
C4.1; C4.2; C4.3;
• Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi finite. 1 S3 23.09-29.09
C4.4
1 S3 23.09-29.09
C5.1; C5.2; C5.3; Mulţimi infinite, mulțimea numerelor naturale
C5.4 • Operaţii cu mulţimi: reuniune, intersecţie, diferenţă 2 S4 30.09-06.10
C6.1; C6.2; C6.3; • Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de
C6.4 numere prime. 1 S5 07.10-13.10
2. Mulțimi. Aplicaţie:determinarea celui mai mare divizor comun
Mulțimea (c.m.m.d.c.) şi a celui mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.); 2 S5-S6 07.10-20.10
numerelor naturale numere prime între ele
• Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N: a/a, ∀ a∊ℕ; a/b
şi b/c ⇒a/c, ∀ a, b, c∊ℕ; a/b şi a/c ⇒a/(b±c), ∀ a, b,
c∊ℕ; a/bc și (a;b)=1⇒a/c, ∀ a, b, c∊ℕ; 2 S6-S7 14.10-27.10
( * În plus, se pot da și proprietățile: a/b şi b/a ⇒ a=b, ∀ a, b
∊ℕ; a/b⇒ a/kb, ∀ a, b,k∊ℕ )
Exerciții și probleme. 1 S7 21.10-27.10
Evaluare. 1 S8 28.10-03.11
3. Rapoarte și • Rapoarte; proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor. 1 S8 28.10-03.11
proporții Determinarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie. 1 S9 04.11-10.11
Proporţii derivate 1 S9 04.11-10.11
• Şir de rapoarte egale. 1 S10 11.11-17.11

Planificare cl. a VI-a algebră - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. LUCA” BRĂILA 1


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
Mărimi direct proporţionale; regula de trei simplă 1 S10 11.11-17.11
Mărimi invers proporţionale; regula de trei simplă 1 S11 18.11-24.11
Evaluare. 1 S11 18.11-24.11
Recapitulare pentru teză. 1 S12 25.11-01.12 1
4.Evaluare Teza. 1 S12 25.11-01.12
semestrială

• Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin


grafice în contextul proporţionalităţii. 1 S13 02.12-08.12
5. Rapoarte și 1 S13 02.12-08.12
Reprezentarea datelor cu ajutorul unor softuri matematice.
proporții 1 S14 09.12-15.12
Exerciții și probleme.
1 S14 09.12-15.12
• La dispoziţia profesorului
- Mulțimi. Mulţimea numerelor naturale 1 S15 16.12-20.12
6. Recapitulare - Rapoarte și proporții 1 S15 16.12-20.12
semestrială

SEMESTRUL al II-lea
Probabilităţi (aplicaţie la rapoarte) 1 S16 13.01-19.01
5. Rapoarte și Exerciții și probleme. 1 S16 13.01-19.01
proporții 1 S17 20.01-26.01
Evaluare.
1 S17 20.01-26.01
• La dispoziţia profesorului
7. Mulțimea • Mulţimea numerelor întregi; opusul unui număr întreg;
numerelor întregi reprezentarea pe axa numerelor; 2 S18 27.01-02.02
Modulul unui număr întreg; compararea şi ordonarea
C1.1; C1.2; C1.3; numerelor întregi 2 S19 03.02-09.02
C1.4 • Adunarea numerelor întregi, proprietăţi; scăderea numerelor
C2.1;C2.2;C2.3; întregi 2 S20 10.02-16.02
C2.4 1 S21 17.02-23.02
• Înmulţirea numerelor întregi, proprietăţi
C3.1; C3.2; C3.3;
C3.4 • Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu 1 S21 17.02-23.02
C4.1; C4.2; C4.3; al împărţitorului
C4.4 • Puterea cu exponent număr natural a unui număr întreg 1 S22 24.02-01.03

Planificare cl. a VI-a algebră - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. LUCA” BRĂILA 2


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
nenul; reguli de calcul cu puteri

• Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 3 S22-S23 24.02-08.03


• Ecuaţii, inecuaţii, probleme care se rezolvă cu ajutorul
2 S24 09.03-15.03
ecuaţiilor/inecuaţiilor în contextul numerelor întregi
Evaluare. 1 S25 16.03-22.03
• La dispoziţia profesorului 1 S25 16.03-22.03
• Număr raţional; mulţimea numerelor raţionale; reprezentarea
numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr
raţional; modulul.Compararea şi ordonarea numerelor
raţionale 1 S26 23.03-29.03
• Adunarea numerelor raţionale; proprietăţi; scăderea
numerelor raţionale 1 S26 23.03-29.03
8. Mulțimea • Înmulţirea numerelor raţionale; proprietăţi; împărţirea S27 este
numerelor raționale C5.1; C5.2; C5.3; numerelor raţionale. 1 S28 22.04-26.04 Săptămâna
C5.4 Altfel
Puterea cu exponent număr întreg a unui număr raţional nenul;
C6.1; C6.2; C6.3; 1 S28 22.04-26.04
reguli de calcul cu puteri
C6.4 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 3 S29-S30 27.04-10.05
Evaluare. 1 S30 27.04-10.05

Recapitulare pentru teză. 1 S31 11.05-17.05


9.Evaluare
Teza. 1 S31 11.05-17.05
semestrială
• Ecuaţii de tipul: x + a = b , x ⋅ a = b , x : a = b , (a ≠ 0) , ax +
b = c , unde a , b și c sunt numere raţionale. Probleme care se 2 S32 18.05-24.05
10. Mulțimea
rezolvă folosind ecuaţii de acest tip
numerelor raționale
Exerciții și probleme. 2 S33 25.05-31.05

- Mulțimi. Mulţimea numerelor naturale 1 S34 01.06-07.06


11. Recapitulare - Rapoarte și proporții 1 S34 01.06-07.06
finală - Mulţimea numerelor întregi 1 S35 08.06-12.06
1 S35 08.06-12.06
- Mulțimea numerelor raționale. Testare Sumativă

Planificare cl. a VI-a algebră - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. LUCA” BRĂILA 3