Sunteți pe pagina 1din 1

TEST TEST

Nr.1 Nr.2
matematică, clasa a V-a, semestrul II matematică, clasa a V-a, semestrul II

1. Transformați în fracții zecimale: 4. Transformați în fracții zecimale:


33 5 1045 63 8 1405
a) 15 = ; b) 3 = ; c) 4 = a) 15 = ; b) = ; c) 4 =
3

2. Efectuați calculele: 5. Efectuați calculele:


a) 2,02 * 2,81 = a) 2,03 * 2,83 =
b) 5,656 : 2,8 = b) 5,454 : 2,7 =

3. Calculați: 6. Calculați:
a) perimetrul unui pătrat cu latura de 8,2 dm; a) perimetrul unui pătrat cu latura de 7,2 dm;
b) perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 44 dm și lățimea b) perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 33 dm și lățimea
de 90 mm; de 70 mm;
c) aria unui pătrat cu latura de 4,5 m. Exprimați rezultatul în c) aria unui pătrat cu latura de 3,5 m. Exprimați rezultatul în
dam2; dam2;
d) aria unui dreptunghi cu lungimea de 15 cm și lățimea de 3 d) aria unui dreptunghi cu lungimea de 21 cm și lățimea de 4
dm. Exprimați rezultatul în dm2. dm. Exprimați rezultatul în dm2.