Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială la matematică

an școlar 20198-2019, semestrul I


nr. 1

1. Reprezentați pe axa numerelor punctele: A(2), B(8), C(4), D(6), E(1), F(11).

2. Aproximați următoarele numere:

La zeci La sute La mii


Prin lipsă Prin adaos Prin lipsă Prin adaos Prin lipsă Prin adaos

23 455

122 787

3. Calculați: 1997 · 315 + 1997 · 475 + 1997 · 1210.

4. Efectuați următoarea împărțire, apoi faceți proba: 5 841 : 46.

5. Calculați: 43 – 33 + 22.

6. Scrieți toți divizorii numărului și multiplii lui mai mici decât

Divizori:

Multipli:
Lucrare scrisă semestrială la matematică,
an școlar 20198-2019, semestrul I
nr. 2

1. Reprezentați pe axa numerelor punctele: A(5), B(3), C(4), D(11), E(7), F(1).

2. Aproximați următoarele numere:

La zeci La sute La mii


Prin lipsă Prin adaos Prin lipsă Prin adaos Prin lipsă Prin adaos

47 333

843 565

3. Calculați: 34 · 15 345 + 34 · 75 655 – 34 · 41 000.

4. Efectuați următoarea împărțire, apoi faceți proba: 8 183 : 52.

5. Calculați: 34 – 52 – 62.

6. Scrieți toți divizorii numărului și multiplii lui mai mici decât

Divizori:

Multipli: