Sunteți pe pagina 1din 1

DERIVAREA

1. Subliniază diminutivele din textul de mai jos și explică modul cum s-a format: Pe câmpul înverzit mielușeii zburdă în
voie. Alături, băiețeii se luptă cu nuielușe de alun, iar Anuța culege floricele pentru a face o coroniță surioarei ei.
Adevărul este că primăvara aduce bucurie copilașilor. Ce bine este ca după o iarnă lungă să pui paltonașele și ciuboțelele
la păstrare și să ieși la soare cu pletele în vânt!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Subliniază sufixele care au format următoarele cuvinte și precizează felul lor (sufix diminutival, al agentului, al
colectivității):
aluniș ____________________________ argintar _____
bănet _____________________________ grăsuț __________________________
năsuc ___________________________ nobilime ________________________
oștean ____________________________ păpușar ________________________________

3. Formează câte două substantive formate prin derivare cu următoarele sufixe: - iță , - andru ,- ime iște , - giu , - tor ,-
ism , - ătate .

4. Completează spațiile libere cu un cuvânt derivat de la substantivul care denumește localitatea sau țara: Maria este din
Iași, prin urmare este ________. Sora mea s-a mutat în Baia Mare și a devenit ___________. Părinții tăi locuiesc în
Giurgiu, deci sunt _______. Locuitorii din Mangalia sunt __________, iar cei din Moscova ________. Luigi este din
Genova, nu? Deci este ________.

6. Precizează modul de formare a următoarelor cuvinte:


a încolăci ________________________________florărie ____________________________
a încurca ________________________________ a învălui ____________________
neliniștitor ______________________________ muncitoresc ____________________

7. Scrie seria derivativă a următoarelor cuvintelor bun și muncă.


__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Explică modul în care s-a format fiecare din cuvintele derivate de mai jos: a rescrie, prietenos, oltenesc, descrescător, a
înflori, postliceal, recunoștință, strămoșesc, a dezlega, fustiță, inegal, stejăriș, oltean, olar, croitor, a îmbărbăta.
9. Formează câte un derivat diminutival și un derivat augmentativ de la cuvintele: lung , copil, gras, băiat , ladă, carte.

 Corectează cuvintele derivate scrise greșit în enunțurile de mai jos: Vasluenii au înscris în poarta sătumărenilor
două goluri. Am antidatat cererea de rambursare a taxelor de școlaritate. Când a auzit vestea, a înpietrit.
 Subliniază cuvintele scrise corect din seria: a înnaripa, a înnota, a înnegri, a înnegura, a înputernici și explică în
ce constă greșeala în cazul celorlalte.