Sunteți pe pagina 1din 2

Omonimele.

Cuvintele polisemantice
-actualizare -

A. Cuvintele polisemantice (poli = mai multe; semantic = sens) – termeni care au, în funcție de context,
mai multe sensuri, înrudite între ele.
 Același cuvânt (o parte de vorbire) cu mai multe sensuri;

Echipa mea favorită a pierdut meciul de aseară. (a pierdut = a cedat)


Mi-am pierdut cheile în ghiozdan. (am pierdut = am rătăcit)
Dacă mai țipați, o să-mi pierd mințile. (o să pierd mințile = o să înnebunesc.)
Toate cele trei enunțuri au folosit același verb, a pierde, cu sensuri diferite, în funcție de context. Spunem
despre acest cuvânt că este polisemantic.

Sensurile polisemanticelor se numesc în mod diferit, în funcție de cât de des sunt folosite:
Sensul (propriu) de bază = înțelesul prim al cuvântului, cu care îl știu toți vorbitorii.
Este un drum lung până la Alba Iulia. (călătorie, traseu)
Sensul (propriu) secundar = înțelesul înrudit cu cel de bază;
Drumul vieții are multe hopuri și urcușuri. (soartă, parcurs)
Sensul figurat/ artistic/ metaforic (apare în expresii, în figuri de stil)
Mi-a urat drum bun.
Drumul spre inima ei nu era ușor.
Dă-mi drumul mai repede din oră!
Drumul de fier a fost construit în România în secolul al XIX-lea. (cale ferată)

OBS: În enunțurile cu polisemantice, păstrăm partea de vorbire, dar putem modifica forma cuvântului.

B. Omonimele (omo = la fel; nim = nume) – cuvinte care au ACEEAȘI FORMĂ, dar sensuri complet diferite.

La masa unui restaurant, un client se așază cu pisica lui. Chelnerul îl întreabă:


- Sare?
- Nu sare, e cuminte.

Sare 1 = substantiv comun, condiment;


Sare 2 = verb, atacă;

- mine = pronume personal;


= substantiv comun;

- masă = greutate;
= obiect de mobilier;
= mulțime
Temă – cuvinte polisemantice

1. Scrie sensul (sinonimul) adjectivului polisemantic simplu din structurile:


- exercițiu simplu:
- om simplu:
- comportament simplu:
- simplu muritor:
2. Alcătuiește câte un enunț, în care substantivul polisemantic schimb să aibă următoarele sensuri:
- troc:
- Înlocuire:
- transfer:
- tură:
3. Demonstrează polisemia verbului a bate, folosindu-l în enunțuri cu următoarele sensuri:
- a lovi:
- a ciocăni:
- a scutura:
- a învinge:
6. Formează enunțuri în care să inserezi trei expresii care să conțină cuvântul ușă.
7. Alcătuiește patru enunțuri cu sensurile substantivului inimă (polisemantic). Scrie, în paranteză, câte un
sinonim potrivit pentru fiecare situație.