Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciții de sintaxă a propoziției și a frazei

Clasa a VII-a

1. Grădina era plină de minunăţii şi era aşa de mare, încât nici grădinarul nu ştia până unde se întinde.
a) analiza frazei;
b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;

2. Primele atacuri s-au finalizat cu succes, obligându-i pe austro-ungari1/ să se retragă, 2/iar soldaţii români
au reuşit 3/să elibereze o parte însemnată din Transilvania.4/

P1- PP, regentă pentru P2


P2- PS, subordonată față de P1 (la ce i-au obligat?)
P3- PP, coordonată adversativ cu P1, prin conjuncția ”iar”, regentă pentru P4
P4- PS, subordonată față de P3 (ce au reușit?)

P1 iar P3

P2 P4

a) analiza frazei;
b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;

 cu succes = substantiv comun cu prepoziția ”cu”, funcția sintactică de circumstanțial de mod (cum s-
au finalizat?/ în ce mod s-au finalizat?)
 soldații = substantiv comun, funcția sintactică de subiect simplu (cine a reușit?)
 însemnată = adjectiv provenit din verb la participiu (adjectiv participial), funcția sintactică de atribut
adjectival (determină substantivul ”parte” – cel fel de parte?)
c) explicarea ortografiei cu doi ”i” în cuvântul ”soldații”
- primul ”i” – desinență de plural
- al doilea ”i” – articol hotărât

3. Îşi depuse servieta plumburie pe măsuţa din dreptul oglinzii 1/, îşi atârnă pălăria tare, rotundă, de cuier 2/,
se aşeză pe scaunul pentru ras3/ , scoase carneţelul de note din buzunar 4/şi începu 5/să-l răsfoiască, pufăind
din trabucul său mic şi cenuşiu.6/

P1- PP (coordonată prin juxtapunere prin P2)


P2- PP (coordonată prin juxtapunere cu P1)
P3- PP (coordonată prin juxtapunere cu P2)
P4- PP (coordonată prin juxtapunere cu P3)
P5- PP (coordonată copulativ cu P4, prin conjuncția ”și”, regentă pentru P6)
P6- PS ( subordonată lui P5 – ce a început?)
P1 , P2 , P3 , P4 și P5

P6

a) analiza frazei;
b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;
 servieta = substantiv comun, funcția sintactică compement direct (ce depuse?)
 de note = substantiv comun, funcția sintactică de atribut substantival prepozițional (ce fel de
carnețel?)
c) conjugarea, modul și timpul verbelor scrise cu roșu.
 atârnă – modul indicativ, timpul perfect simplu, conjugarea I
 să răsfoiască – modul conjunctiv, timpul prezent, conjungarea a IV-a

4. Luându-şi ziua bună (salutând)de la fratele său de cruce, Greuceanu se urcă în trăsură cu frate-său 1/şi
porni spre Împăratul Roşu 2/ca să îşi primească răsplata.3/
a) analiza frazei;
P1 - PP
P2- PP (coordonată copulativ cu P1, regentă pentru P3 – în ce scop porni?)
P3 – PS (subordonată față de P2)

b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;


 Greuceanu = substantiv propriu, funcția sintactică de subiect simplu (cine se urcă?);
 în trăsură = substantiv comun, funcția sintactică de circumstanțial de loc (unde se urcă?)
 răsplata = substantiv comun, funcția sintactică de complement direct (ce să primească?)
 de cruce = funcția sintactică de atribut substantival prepozițional

c) numărul de litere și sunete


Gre-u-cea-nu = 9 litere, 8 sunete

5. Anicuţa nu fu mulţumită de răspuns, dar îşi uită în grabă nemulţumirea; începu să urmărească albinele
care treceau din floare în floare.
a) analiza frazei;
b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;
c) conjugarea, modul și timpul verbelor scrise cu roșu.

6. Boierul Furtună apucase vremurile tulburi ale Revoluţiei, luptase din răsputeri pentru Unire şi era boier
până azi, deci îşi ţinea obiceiurile şi credinţa în care crescuse.
a) analiza frazei;
b) valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;
c) conjugarea, modul și timpul verbelor scrise cu roșu.