Sunteți pe pagina 1din 24

Proiect

Informatică pentru afaceri

2012
APLICATIE MICROSOFT EXCEL

Cuprins:

1.1 Partea conceptual…………………………………………………………………….………..2

1.1.1 Descrierea problemei de rezolvat……………………………………………………………2

1.1.2 Specificarea obiectivelor urmărite…………………………………………………………..3

1.1.3 Detalii privind modelarea datelor…………………………………………………………...3

1.1.4 Descrierea succintă a modelului de rezolvare a problemei………………………………….3

1.1.5 Utilizatorii aplicaţiei………………………………………………………………………..4

1.2. Partea practică…………………………………………………………………………..…..4

1.2.1. Implementarea datelor in foile de calcul……………………………………………..…...4

1.2.2. Reprezentări grafice (2D, 3D) …………………………………………………..………10

1.2.3. Simulări: Goal Seek, Solver, Tabele de simulare……………………………………….11

1.2.4. Funcţii: financiare, statistice, de căutare,……………………………………………..…16

Bibliografie:

1. Dinu Airinei (Coord.), Octavian Dospinescu, Valerica Greavu-Serban, Constantin-Florin Sirbu,


Catalin Strambei, Diana Radu, Daniela Popescul, Daniel Pavaloaia, Daniel Homocianu, Sabina
Necula, Valentin Mazareanu Instrumente software pentru afaceri.

2. Dinu Airinei (coordonator), Ana Grama, Tudorel Fatu, Doina Fotache, Mircea Georgescu
Tehnologii informationale pentru afaceri

3. http://office.microsoft.com/ro-ro
1.1. PARTE CONCEPTUALA

1.1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT

Problema de rezolvat este reprezentata de evidentierea SC Ralircom SRL.


Preocuparea de baza a managerului de portofoliu consta in faptul ca rentabilitatea unui
plasament financiar trebuie sa fie in toate cazurile, mai mare decât rentabilitatea altor forme de
investire, in cadrul acestei abordari se urmareste un anumit raport intre rentabilitate si risc, ca
obiectiv al performantelor investitionale. In consecinta, evaluarea si gestiunea eficienta a
portofoliului se vor exprima si anticipa in cadrul aceluiasi criteriu rentabilitate-risc.
Firma SC Ralircom SRL îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor de pe piaţa
românească, efectueaza transport de persoane curse ocazionale nationale si internationale dar
detine si licenta pentru un traseu intrajudetean curse regulate contra cost.
Datele de identificare a societăţii sunt:
Număr de înmatriculare: J22/317/2002
Cod fiscal: RO 14544568
Cod CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
Adresa: Localitatea Tibanesti, Jud. Iasi, Cod.7007454
Pentru descrierea sumara a organizatiei si a compartimentelor acesteia a fost conceputa
urmatoarea organigrama:

ADMINISTRATOR

MANAGER
ECONOMIST
TRANSPORT

SOFERI MECANICI CASIER

FIG 1.ORGANIGRAMA SC Ralircom SRL

1.1.2. SPECIFICAREA OBIECTIVELOR

Obiectivele urmarite prin rezolvarea acestei probleme au in vedere urmatoarele aspecte:


 Informatii relevante pentru un manager,
 Informatii in fundanentarea deciziilor managerilor deosebit de utile mediului
economic pentru intocmitirea planurilor de afaceri sau pentru elaborare de
scenarii;
 Gestionarea eficienta a datelor de care dispune in rezolvarea problemelor aparute;
 Solutii colaborative si de management ale documentelor oferind metode de
colectare si conlucrare in prelucrarea, analiza si interpretarea datelor.

1.1.3. DETALII PRIVIND MODELAREA DATELOR


Proiectarea corecta a structurii unei baze de date este o premisa fundamentala
în scrierea programelor de aplicatie si in functionarea lor fara anomalile care pot apare in
cazul unei structuri defectuoase. Posibilitatea de a obţine informaţii utile dintr-o colecţie de date
(deci dintr-o bază de date) depinde de modul de organizare şi interpretare a datelor. Datele în
sine nu constitue informaţie, ci numai datele împreună cu regulile de organizare (structurare) a
acestora permit interpretarea şi utilizarea informaţiilor conţinute de datele respective.într-un
program imagine memorie nu are nici-o semnificaţie dacă nu se cunoaşte modul de codare a
instrucţiunilor maşină ale procesorului respectiv.

1.1.4. MODELUL DE REZOLVARE A PROBLEMEI


Pentru a putea fi rezolvata aceasta problema a evidentierii portofoliului fiecarui angajat
datele obtinute din arhivele societatii au fost sintetizate si cumulate intr-o baza de date.
Programul de calcul tabelar ce va ajuta managerul la indeplinirea obiectivelor stabilite este o
aplicatie de la Microsoft Office, Excel. Cu ajutorul functiilor acestei aplicatii managerul si
angajatii vor avea la dispozitie date concrete deosebit de utile mediului economic.

1.1.5. UTILIZATORII APLICATIEI


Aceasta aplicatie este conceputa pentru a facilita munca managerului si a celorlalti
angajati dar poate fi folosita cu succes si de catre celelelte echipe din cadrul SC Ralircom SRL.

1.2. PARTEA PRACTICA

1.2.1. IMPLEMENTAREA DATELOR IN FOILE DE CALCUL

În fișierul Axinte Mariana Iulia xls sunt prezentate date legate de principalii indicatori de
activitate si de personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul societății, SC Ralircom SRL
prezentată anterior (formule, funcţii, formatări, formate condiţionate, stiluri, parametri de
protecţie, reguli de validare etc.);
Acest fișier cuprinde mai multe foi de calcul, denumite succint în functie de conținut:

 Personal – conține informații legate de personalul ce își desfășoară activitatea în


cadrul societății, oferind totodată informații legate de fiecare individ în parte: număr de
înregistrare, nume, prenume, sex, vârsta, funcția, tip contract de muncă, compartimentul din care
face parte și respectiv data la care s-a efectuat angajarea;
 Statul de plată – prezintă informații legate de fiecare angajat în parte, oferind totodată
și o imagine de ansamblu asupra salariului fiecarui angajat, plecându-se de la salariul brut
realizat și până la salariul net cu care angajatul rămâne în urma tututor taxelor către stat care sunt
calculate de către personalul din cadrul compartimentului financiar contabil al societății.
Sunt prezente de asemenea în cadrul fișierului și foi de calcul denumite în funcție de
aplicațiile efectute în cadrul acesteia, pe care le voi prezenta în detaliu în cele ce urmează.

La sfarsitul anului SC Ralircom SRL calculeaza principalii indicatori de activitate, pe baza


datelor obtinute din contabilitatea curenta situatia obtinuta in urma centralizarii datelor se
prezinta in tabelul nr.1.1.1. Se va calcula:rezultatul pe fiecaretip de activitate, rezultatul
brut,impozitul si rezultatul net.

Indicatori Anul precedent Anul current


2010 2011
Venituri din exploatare 295488 708839
Cheltuieli din exploatare 556318 689812
Venituri financiare 13 666
Cheltuieli financiare 0 0
Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Tabelul 1. Situatie indicatori

Rezolvare: Realizarea de calcule

Indicatori 2010 2011


Venituri din exploatare 295488 708839
Cheltuieli din exploatare 556318 689812
Rezultat din exploatare -260830 19027
Venituri financiare 13 666
Cheltuieli financiare 46284 1318
Rezultat financiar -46271 -652
Venituri extraordinar 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Rezultat extraordinar 0 0
Rezultat brut -307101 18375
Impozit -49136,16 2940
Rezultatul net -257964,8 15435

Figura 2 Utilizarea formulelor necesare calculului indicatorilor din anul precedent


Figura 3. Salvarea registrului de calcul cu numele Calcul-Indicatori.xlsx

SC Ralircom SRL la sfarsitul anului face iventarierea, situatia va vi completata cu o

coloana pentru determinarea valorii in lei pentru fiecare obiect iventariat precum si o cu o

coloana pentru valoarea in EURO.

Tabel 2. Situatie inventariere la SC Ralircom SRL

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate Pret


1. AUTOBUZ BMC buc 1 500000
2. AUTOBUZ NEOPLAN buc 1 78920
3. MICROBUZ MERCEDES 412 buc 1 45000
4. MICROBUZ MERCEDES 316 buc 1 29000
5. MICROBUZ MERCEDES 312 buc 1 27000
6 MICROBUZ LT 36 buc 1 19800
7 MICROBUZ CRAFTER W buc 1 56000
8 CAUCIUCURI IARNA M buc 1 1256
9 CAUCIUCURI IARNA M buc 1 1119
10 CAUCIUCURI VARA A buc 1 2600
11 CAUCIUCURI IARNA A buc 1 3600
Figura 4 Calculul valorii produsului
autobuz BMC in lei
Figura 4 Calculul valorii produsului
autobuz BMC in lei

Figura 5 Copierea formulei din casuta F8


in zona F9:F18

autobuz BMC in €

Figura 6. Calculul valorii produsului

Figura 7.Solutia exercitului propus


Autoformatarea

Schimbam aspectul grafic al tabelului din foaia calcul indicatori, folosind obtiunea format
as table. Textul tabelului trebuie sa fie scrise cu culoare alba, iar liniile tabelului sa fie formate
distinct, prin evidentierea liniilor impare, printr-un fundal de culoare grena deschis.

Figura 8. Tabelul cu date care va fi supus formatarii.


Figura 9. Caseta cu optiunile de formatare

Formatarea personalizata

Personalizarea raportului iventar dupa urmatoarele specificatii:

- Datele societatii sa fie scris cu caractere ingrosate ;


- Titlul raportului scris cu caractere inclinate marimea 12 ingrosat si de culoare verde, pe
intreaga latime a tabelului,centrat;
- Tabelul cu date trebuie sa fie incadrat cu o linie de culoare albastra de grosime mai mare
decat cea obisnuita;
- Toate casutele din interiorul tabelului sa fie demarcate printr-o linie de culoare albastra
subtire;
- Antetul de tabel trebuie sa fie scris inclinat si fundalul de culoare bleo.;
- Rezultatele scrise ingrosat cu trei zecimale,
- Casutele din zona rezultata sa aiba un fundal de culoare gri.
Figura 10. Fereastra Format Cells, cadru de pagina Border – aplicarea chenaruluiexterior
zonei de casute selectate.

Figura11. Foaia de calcul careia i s- a aplicat un fundal


1.2.2 Reprezentări grafice (2D, 3D)

2D

Figura12. Graficul 2D a amortizarii mijlocului de transport


3D

Figura12. Reprezentarea grafica (3D) a veniturilor,cheltuielilor si a profitului pe


semestrul I 2012
Se prezinta comparativ numarul cetatenilor care au beneficiat de transport in baza Legii
448/2006 pe traseul Iasi-Tibanesti in perioada 2007-2011.

Figura 13. Grafic Bar Se observa ca cei mai multi cetateni care au folosit transportul gratuit in
baza Legii448/2006 sunt cei din Iasi .

1.2.3 Simulări: Goal Seek, Solver, Scenarii, Tabele de simulare

Figura 14. Precizarea elementelor pentreusimularea Goal Seek


Figura 15. Obtinerea ratei dobanzii pentru o noua valoare viitoare.
Scenarii

Figura 16.Situatia initial ape baza careia se vor realiza scenariile

Figura17.Situatia sintetica a scenariilor


Figura18.Situatia sintetica a scenariilor in format Pivot Table

Tabele de simulare

Figura19.Tabel de simulare cu o variabila si cu doua variabile completat.


1.2.4 Funcţii: statistice, logice, financiare, de căutare.
1.2.4.1. Functii statistice: AVERAGE(număr1;număr2;…), COUNT(valoare1;valoare2;…),
COUNTA(valoare1;valoare2;…), MAX(număr1;număr2;…), MIN (număr1;număr2;…),

Avem urmatoarele date pentru primul semestru:

Cheltuiel
Venituri Profit
i
Ianuarie 121256 101214 20042
Februarie 1224568 195628 1028940
Martie 1547891 295629 1252262
Aprilie 1145568 87956 1057612
Mai 2555888 99784 2456104
Iunie 4587895 225447 4362448
Calculam:
1.venitul mediu, maxim si minim
2.media,minimul si maximul cheltuielilor,
3.media,minimul si maximul profitului.

Figura14. Functia AVERAGE

- in celula C12 am construit functia =AVERAGE(C5;C10;)


- in celula C13 am construit functia =MIN(C5;C10)
- in celula C13 am construit functia =MAX(C5;C10)

1.2.4.2. Functii logice: =AND(),= FALSE() =NOT(), =IF(),=IFERROR(),=OR(),


=TRUE().
Avand datele din tabel voi stabili numarul de zile intarziere pentru neplata facturilor in termen si
valoarea penalitatilor folosind functia IF().

14455 21.10.2012 214 5690 21.11.2012


1011 22.10.2012 115 1234 22.10.2012
1472 23.10.2012 112 1114 30.11.2012
12457 24.10.2012 333 5522 31.10.2012
11478 25.10.2012 100 1478 25.10.2012
114455 15.10.2012 222 1234 16.10.2012
1012 27.10.2012 115 8478 30.10.2012
Penalitatile se vor calcula astfel:

- pana la 3 zile de intarziere - nu se calculeaza penalitati,


- intre 3 si 5 zile de intarziere – 0,1% din valoarea facturii;
- intre 5 si 10 zile de intarziere – 0.5% din valoarea facturii;
- peste 10 zile de intarziere – 1% din valoarea facturii.
Calcul zile intarziere: adrese relative = (F5-C5).
In coloana G folosind functia IF() s-a afisat “DA’’ sau “NU” dupa cum se vor calcula
penalitatile de intarziere in functie de numarul de zile de intarziere a platii unei facturi fiscal.
Functia construita: =IF(E5-B5;"DA";"NU").
In coloana H folosind functia IF() am stabilit valoarea penalitatilor.
Functia construita: =IF(F5<=3;0;IF(F5<=5;0,1%*D5;IF(F5<=10;0,5%*D5;1%*D5)))
Sau alta varianta:
=IF(F5<=3;0;IF(AND(F5>3;F5<=5);0,1%*D5;IF(AND(F5>5;F5<=10);0,5%*D5;1%*D5))).

Figura 15. Functia IF()

1.2.4.3.Functii financiare

Functii pentru calcularea amortizarii SLN(), DDB(),SYD().

SC RALIRCOM SRL achizitioneaza un mijloc de transport la pretul de 546.000 lei in leasing


financiar, durata de viata este de 5 ani, valoarea reziduala 20%. Calculeam amortizarea
corespunzatoare fiecaruia din 5 ani din durata de viata normata pana la amortizarea complete a
mijloc ului fix.

- in celula C11 am construit functia =SLN($D$4;$D$6;$D$5)


- in celula F11 am construit functia: =DDB($D$4;$D$6;$D$5;A11)
- in celula I11 am construit functia: =SYD($D$4;$D$6;$D$5;A11).

Figura 16. Functia SLN(),

Functii pentru anuitati FV

Se depune lunar la banca, intr-un cont de depozit, suma de 5000 lei, timp de 9 luni, rata anuala
a dobanzii este de 5%, valoarea capitalizata dupa 9 luni daca depunerea se face la incepurul lunii
este de 45.756,30 lei, daca se depune la sfarsitul lunii va fi de 45.757,34 lei.
Figura 17. Functia FV-inceputul perioadei Figura18. Functia FV-sfarsitul
perioadei
PV SC RALIRCOM SRL a cumparat polite de asigurare angajatilor - soferi autobus - in
urmatoarele conditii: suma achitata lunar 800 €,numarul perioadelor de timp: 20 de ani, rata
anuala a dobanzii 4%,valoarea prezenta a politei va fi de ? 111.664,62 €
Figura 19. Functia PV

PMT
Se obtine un imprumut in valoare de 1.200.000 lei, la o rata a dobanzii de 11% pe o perioada de
10 luni, rata lunara de rambursat este de:
-124.987,08 lei =PMT(B35/12;B36;B37;;1) rata lunara de rambursat la inceputul lunii;
-126.132,80 lei =PMT(B35/12;B36;B37) rata lunara de rambursat la sfarsitul lunii.

NPV
1.Valoarea neta prezenta pentru veniturile viitoare, in conditiile urmatoare,rata de actualizare
15%,costul initial al investitiei:10.000,00 lei, durata de functionare 3 ani,veniturile anuale
viitoare: 900,1200,1800 lei vor fi de: 2.873,51 lei.

=NPV(D43;D45;D46;D47)

2.Se face o investitie in urmatoarele conditii: rata de actualizare: 7%, costul initial al investitiei
100.000 lei, durata de functionare:5 ani, veniturile anuale: 1700,1940,2100,2500,3000 lei,
valoarea neta actualizata a investitiei in conditiile in care in anul 5 s-a inregistrat o pierdere de
600 lei este de:

-90.956,32 lei valoarea neta actualizata calculata dupa formula: = NPV(D52;D54;D58)+D53


-93.523 lei valoarea neta actualizata a investitiei cu o pierdere in al cincilea an de 600 lei
calculata dupa formula: =NPV(D52;D54:D57;D59)+D53

IRR
SC RALIRCOM SRL doreste sa obtina un imprumut din fonduri structurale, in planul de afacere
si realizeaza un studiu estimativ al veniturilor viitoare, pentru a sti care va fi rata interna de
rentabilitate dupa primii doi ani,patru ani si cinci ani.
Cunoastem: costul initial 850.000 lei,150.000 lei venituri prognozate pe primul an, 160000 lei
venituri prognozate pe al doilea an, 190000 lei venituri prognozate pe al treilea an,225000 lei
venituri prognozate pe al patrulea an,250000 lei venituri prognozate pe al cincilea an.
Rata interna de rentabilitate dupa:
doi ani = - 47% =IRR(D66:D68;D72) rata negativa;
patru ani = - 6% =IRR(D66:D70) rata negativa;
cinci ani = 4 % =IRR(D66:D71) rata pozitiva.
Functii pentru obiective financiare
RATE
SC RALIRCOM SRL a contractat un imprumut la BCR in urmatoarele conditii: 49000 lei suma
imprumutata, 2500 rata lunara, durata de rambursare a imprumutului 4 ani.Rata lunara si rata
anuala a dobanzii ( daca rambursarea se face annual) este de:
4 % rata lunara a dobanzii =RATE(C84*12;C85;C86)
54% rata anuala a dobanzii =RATE(C84*12;C85;C86)*12
NEPER
Administratorul societatii doreste sa economiseasca 45000 lei, stiind ca poate depune lunar 175
lei.in cate luni va reusi sa ajunga la suma propusa, dobanda anuala fiind de 5,5%.
164,74 nr. perioade cand plata se va face la inceputul lunii =NPER(D92/12;D93;0;D94;D95)
170,28 nr. perioade cand plata se va face la sfarsitul lunii =NPER(D92/12;D93;;D94)
1.2.4.4. Functii de cautare
Functia ROWS
Sa se obtina numarul de produse existente in firma SC RALIRCOM SRL.
Figura 20. Functia ROWS

Functia COLUMNS
Figura 21. Functia COLUMNS

Functia VOOKUP
Sa se obtina numarul de cauciucuri CAUCIUCURI IARNA M.

Figura 22. Functia COLUMNS