Sunteți pe pagina 1din 3

Sc.

Allure Education SRL Nume………………


Prenume………………...

Curs Consilier Vocational

TEST 3

1. Ce este consilierul vocational ?


a. ☐Specialist in orientare profesionala
b. ☐Specialist in consiliere psihologica
c. ☐Specialist care ofera servicii medicale

2. Ce sarcini are de realizat consilierul vocational ?


a. ☐Identifica aptitudinile, competentele
b. ☐Stabileste un diagnostic pentru consiliat
c. ☐Elaboreaza profilul psihologic

3. Datoria consilierului este :


a. ☐Influenteaza angajatorul pentru a oferi un salariu privilegiat consiliatului
b. ☐Colaboreaza cu angajatorii in identificarea locurilor vacante
c. ☐Plateste comision angajatorului in vederea angajarii consiliatului

4. Cine este fondatorul miscarii vocationale ?


a. ☐Alfred Adler
b. ☐Eli Weaver
c. ☐Frank Parsons

5. Cate etape de consiliere sunt in viziunea lui Parsons ?


a. ☐1 etapa
b. ☐3 etape
c. ☐Nu exista

6. Factorii implicati in consilierea vocationala:


a. ☐Factori individuali si psihosociali
b. ☐Factori spirituali
c. ☐Factori financiari

7. Tipuri de comunicare folosite in consilierea vocationala


a. ☐Comunicare verbala si non-verbala
b. ☐Comunicare de grup
c. ☐Comunicarea este de un singur fel
8. Un canditat de succes are :

a. ☐Atitudine reactiva
b. ☐Atitudine proactiva
c. ☐Atitudine neutra

9. Conditii pentru succesul in activitate:

a. ☐Impunerea propriei viziuni


b. ☐Entuziasmul
c. ☐Ascultarea selectiva

10. Tipul de comportament recomandat consiliatului este:

a. ☐Pasiv
b. ☐Asertiv
c. ☐Agresiv

11. Construirea relatiei Consilier –Consiliat se bazeaza pe :

a. Acceptare – Respect
b. Intelegere - Compatimire
c. Constrangere

12. Limbajul corect folosit in timpul interviurilor :

a. ☐Limbaj reactiv
b. ☐Limbaj pro-activ
c. ☐Limbaj neutru

13. Contactul vizual folosit la interviu :

a. ☐Evaziv
b. ☐Dominator
c. ☐Ferm, fara a privi de sus

14. Ce tip de propozitii se folosesc in interviu :

a. ☐Propozitii lungi, evaziva


b. ☐Propozitii scurte si clare
c. ☐Propozitii care contin des cuvantul eu
15. Scrisoarea de intentie se adreseaza :

a. ☐Consilierului vocational
b. ☐Angajatorului
c. ☐Candidatului

16. Tipuri de intrebari care se folosesc in consiliere


a. ☐Intrebari inchise
b. ☐Intrebari deschise
c. ☐Intrebari retorice

17. Relatia dintre consilier si consiliat se bazeaza pe :


a. ☐Acceptare si respect
b. ☐Superioritate
c. ☐Impunere

18. Tipuri de evaluare folosite in consiliere


a. ☐Evaluare formala si informala
b. ☐Interogare
c. ☐Evaluare contextuala

*notarea se incepe cu 1 punct din oficiu si 0,5 puncte pentru fiecare raspuns corect/intrebare

S-ar putea să vă placă și