Sunteți pe pagina 1din 1

1.  1.

,,Putem bănui că, în ceea ce priveşte situaţiile de fapt, acestea nu par să fie prea departe de
ceea ce socotim noi că trebuie să i se fi întâmplat autorului însuşi.’’ ( N. Gheran, Tânărul
Rebreanu)
2. 2. ,,Trebuie să ştii, lăsă el să-i scape o taină că după ce măria sa craiul Ştefan a aflat de pierderea
lui Dzierzek, în loc să se înfurie de lipsa de ruşine a lui Iancu Vodă, a spus că era mult mai bine să
nu fi fost pornită acea solie către turci.’’ ( M. Diaconescu, Adevărul retorului Lucaci)
3. 3. ,,Este, aşadar, principial absurd să ne închipuim că Eminescu a putut să privească cu antipatie
şi silă pe singurul om care l-a înţeles cât putea să-l înţeleagă de la început, pe unul din puţinii
oameni cu care putea avea un dialog pe toată întinderea vieţii sale spirituale, şi de aceea credem
că Eminescu, om cu deosebire superior, va fi fost în stare de porniri de iritaţie şi ură împotriva
criticului său, dar de dispreţ niciodată.’’ ( G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu)
4. 4. ,,Îi spuse că directorul a umblat să-l ducă la spital, şi numai ea s-a împotrivit, fiindcă tot mai
bine poate fi îngrijit aici, că-i singur, decât acolo unde-s mulţi.’’ (L. Rebreanu, Pădurea
spânzuraţilor)
5. 5. ,,Se vorbea că atunci când era posibil, împingea curtenia chiar peste limitele permise, că nici
româncele nu-i erau indiferente, dar nimeni nu ştia nimic precis şi probabil că nici nu voia să
ştie.’’ (A. Costa, Noaptea capcanelor)
6. 6. ,,Dar nu poţi să-l judeci nici pe copil, nici pe ea, nu poţi decât să taci şi să înţelegi că pentru a
te lua cu cineva tot restul vieţii nu e atât de greu, ci mai greu e ca acest luat să nu devină o
povară de care să nu te mai poţi lepăda niciodată şi care să te apese cu anii ca o piatră de moară
de care să nu scapi decât în moarte.’’ ( M. Preda, Marele singuratic)
7. 7. ,,Marea lui bucurie era ca elevii săi să descopere singuri adevărurile ştiinţei şi deşi ne îndruma
cu măiastra-i iscusinţă, ne lăsa întotdeauna impresia că noi am găsit drumul spre înţelegerea
temelor pe care le studiam.’’ ( I. M. Dinu, Nicolae Apostolescu)
8. 8. ,,Probabil că pe baza acestei lucrări, N. Apostolescu ar fi dorit să facă o istorie a literaturii mai
amplă şi mai documentată..., evenimentele primului război mondial şi apoi moartea sa timpurie
l-au împiedicat s-o facă.’’ (Id., p.151)
9. 9. ,,Deşi artiştii urmăresc frumosul în artă, ei nu pot să reverse ăn operele lor tot ceea ce mintea
lor înfierbântată ar dori să spună, fiindcă perfecţiunea nu este proprie lucrurilor omeneşti.’’ (Ib.,
p.159)
10. 10. ,,Dacă îmi va face concesii, sper să trăiesc ca un prinţ la vară când îmi voi vinde romanul şi
voi avea bani.’’ (C. D. Papastate, Traian Demetrescu)
11. 11. ,,E adevărat că mă plâng şi fac multe critici vieţii, dar cu toate acestea îmi place aşa de mult
să trăiesc.’’ ( Id., p.79)
12. 12. ,,Mi-ar plăcea să văd că se ocupă mai puţin de nostalgiile lui vagi, şi că se gândeşte mai mult
la nostalgiile mai puţin eterice, scrie Raicu Ionescu-Rion, considerând că toate acestea înseamnă
nişte porniri exagerate, nişte pretenţii nefundate, când atâta lume nu şi-a putut satisface nici
cele mai elementare nevoi.’’ ( Ib., p.115)
13. 13. ,,Că acesta este adevărul, şi nu altul, nici nu încape îndoială.’’ ( Ib., p.115)
14. 14. ,,Ce binefăcător e să crezi-scrie el-, de pildă, într-o simpatie universală şi să-ţi distrugi cât mai
mult groaza şi nepăsarea oarbă şi fatală a naturii, faţă de orice existenţă omenească.’’ ( Ib.,
p.119)
15. 2. 15. ,,E o femeie care în toată viaţa ei nu s-a ocupat absolut cu nimic, decât să-şi facă acest cap
corect, fantastic, original şi să iasă în lume pentru ca să şi-l arate.’’