Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:05.12.2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
GRUPA:Mijlocie
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,,Cum este/a fost şi va fi pe acest Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,VineMoş Nicolae”
MIJLOC DE REALIZARE:Joc de mişcare
DOMENIUL DE CUNOAŞTERE:Jocuri şi activităţi liber alese (ALA II)
TEMA ACTIVITĂȚII:,,Ștafeta bastonașelor”
SCOP: Dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor precum şi recreerea şi restabilirea bunei lor dispoziţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-Să respecte regulile jocului;


O2-Să respecte traseul indicat, ocolind semnul de final;
O3-Să dea dovadă de spirit de observaţie;
O4-Să participle activ şi conştient la activitatea desfăşurată;
O5-Să țină și să predea bulgărele.

SARCINA DIDACTICĂ: Ocolirea obstacolului și predarea ștafetei colegului.


REGULILE JOCULUI:
 Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, „echipa cizmulițelor roșii” şi „echipa cizmulițelor verzi” şi se vor aşeza în şir.
 În faţa fiecărei echipe este trasată linia de start, la 3 m distanţă sunt aşezate 2 scaune care reprezintă sfârşitul traseului.
 Primul copil din fiecare şir va avea un bulgăraș în mână, acesta reprezintă ştafeta.
 Comanda de începere a jocului o dă educatoarea.
 Copiii trebuie să alerge, ocolesc scaunul fără să îl răstoarne şi fără să piardă ştafeta, se întorc pe acelaşi traseu, predau bulgărașul şi se
aşază în spatele rândului.
 Echipa care parcurge prima traseul corect, câştigă un punct şi jocul se reia.
ELEMENTE DE JOC:Aplauze

STRATEGII DIDACTICE :

METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, observaţia, explicatia ,exercitiul.


MATERIAL DIDACTIC: bulgăre, recompense,ecusoane, cizmulițe roșii și verzi.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea comportamentului copiilor, capacitatea de concentrare, evaluare frontală prin aprecieri
verbale.

RESURSE UMANE: Copii.

DURATA: 20-25 minute.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.


BIBLIOGRAFIE:

Curiculum pentru invatamantul prescolar” (3-6/7 ani) M.E.C.T. 2008;


Silvia, d., Daniela, Pâclea, Aurica, C. – Veniţi să ne jucăm, copii!- antologie de jocuri
Desfăşurarea activităţii

Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice


1.Moment organizatoric Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a activităţii:
-pregătirea materialului didactic
-aranjarea mobilierului
2.Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea şi intuirea materialelor necesare desfăşurării Conversaţia
jocului nou.
3.Anunţarea temei şi a Astăzi la jocurile şi activităţile recreative ne vom juca jocul: „Ştafeta Explicaţia
obiectivelor Bulgărașilor”, un joc nou sub formă de întrecere . Voi, trebuie să fiţi atenţi
la explicaţii pentru a cunoaşte regulile jocului. Conversaţia
4.Dirijarea învăţării Ştafeta bulgărașilor Conversaţia
a) Explicarea regulilor şi demonstrarea jocului
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, „ echipa cizmulițelor roșii” şi
„echipa cizmulițelor verzi ” şi se vor aşeza în rând. În faţa fiecărei echipe
este trasată linia de start, la 3 m distanţă sunt aşezate 2 scaune care
reprezintă sfârşitul traseului.
Primul copil din fiecare şir va avea un bulgăraș în mână, acesta reprezintă Explicația
ştafeta. Comanda de începere a jocului o dă educatoarea. Copiii trebuie să
alerge, ocolesc scaunul fără să îl răstoarne şi fără să piardă ştafeta, se întorc
pe acelaşi traseu predau bulgărașul şi se aşază în spatele rândului.
Echipa care parcurge prima traseul corect, câştigă un punct şi jocul se reia.
5.Obţinerea
performanţei Demonstraţia
b) Executarea jocului de probă
Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă s-au înţeles regulile.
c) Executarea jocului de către copii
Jocul se execută de câte ori ne permite timpul alocat acestei activitaţi.
Exerciţiul
Se aplaudă reuşita fiecărei echipe.
Educatoarea intervine cu precizări suplimentare şi acordă sprijin dacă
este cazul. Pe parcursul jocului se acordă un feed-back pozitiv continuu
Realizarea propriu zisă a jocului:
La comanda educatoarei,jocul va începe.Vor fi respectate regulile jocului.
Se va supraveghea modul în care copiii execută jocul.
Jocul
6.Asigurarea retenţiei şi Se va realiza prin intrebări: Conversaţia
a transferului -Va plăcut jocul?
-Cum s-a numit jocul nostru de astăzi?
7.Evaluare După terminarea jocului voi face aprecieri colective si individuale asupra Conversaţia
modului în care s-au jucat şi s-au comportat copiii.
8.Încheierea activităţii Se vor acorda recompense .