Sunteți pe pagina 1din 3

Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI


Disciplina/Modulul Clasa
Electrotehnică și măsurări tehnice a 9-a E

Subiectul lecției
Legea lui Joule

Obiectivele operaționale ale


lecției  Să definească corect legea lui Joule, conform
(Studentul practicant va menționa manualului
obiectivele operaționale ale lecției.  Să identifice corect toate mărimile caracteristice ale
legii lui Joule
 Să recunoască minim 3 electrocasnice care se
bazează pe efectul legii lui Joule

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ×


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și
descrieți activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

1|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia didactică Strategia de
(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității
Evenimentele instruire, forme de (Descrieți succint
(Descrierea activității
instruirii organizare a activității cum realizează
profesorului și a elevilor)
elevilor și mijloace de profesorul
instruire utilizate) evaluarea elevilor)

Conversația/
Moment Notarea absențelor și pregătirea
Frontala/ -
organizatoric materialului didactic

Profesoara captează atenția


Conversația,
Captarea explicând necesitatea noilor
Explicația/ -
atenției cunoștințe ce vor fi însușite în
Frontala
aceasta lecție.

Comunicarea Profesoara enunță titlul lecției:


Expunerea/
titlului lecției „Legea lui Joule” și comunică
Frontala/
și a obiectivele acesteia. Elevii rețin -
Videoproiector/
obiectivelor obiectivele și își notează titlul
operaționale lecției.

Reactualizarea Profesoara adresează întrebări Conversația,


cunoștințelor din lecția precedentă și pe baza Explicația/ Orală
anterioare acestora introduce noua lecție. Frontala

Profesoara definește legea lui


Joule, mărimile sale
caracteristice și explică efectul Conversația,
Prezentarea
acesteia. Explicația/
conținutului și
Elevii își iau notițe. Frontala/ -
dirijarea
Profesoara explică utilitatea Videoproiector/
învățării
practică a legii lui Joule, oferind
elevilor câteva exemple din
viața de zi cu zi.

2|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia didactică Strategia de
(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității
Evenimentele instruire, forme de (Descrieți succint
(Descrierea activității
instruirii organizare a activității cum realizează
profesorului și a elevilor)
elevilor și mijloace de profesorul
instruire utilizate) evaluarea elevilor)

Pe baza noțiunilor prezentate,


profesoara le cere elevilor să
explice efectul legii lui Joule și Conversația/
să identifice mărimile Explicația/
Obținerea
caracteristice ale acesteia. Frontala/ Orală
performanței
Profesoara solicită elevii să Videoproiector/
identifice cel puțin 3
electrocasnice care se bazează
pe efectul termic.

Asigurarea Confirmă răspunsurile corecte și Conversația,


conexiunii intervine cu explicații, dacă este Explicația/ -
inverse cazul. Frontala

Profesoara vine cu explicații


suplimentare pentru elevii care
au nelămuriri și se asigură
constant că poate trece mai
Conversația,
Asigurarea departe dacă s-a făcut înțeleasă
Explicația/
retenției și a prin diferite întrebări adresate
Frontala/ Orală
transferului elevilor.
Videoproiector/
celor învățate Profesoara enunță tema pentru
acasă. Aceasta are rolul de
aprofundare a cunoștințelor
dobândite în lecția care tocmai a
luat sfârșit.

3|3