Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

Numele și prenumele_________________________________
Clasa_____________________ Data

1. Pune cuvintele din paranteză la forma potrivită: 4 puncte


a) Părinţii (grijuliu)………...………. au venit la şedinţă .
b) (Zglobiu)…………....…….copii aleargă prin pădure.
c) Avea o privire (luminos)…………......………… .
d) Bunicii săi sunt nişte oameni (cumsecade)……………………. .

2. Scrie, două enunțuri, în care cuvântul, frumos să fie pe rând: adjectii și adverb. 2
puncte
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Formează alte părți de vorbire de la aceste cuvinte: 5 puncte


săptămână……………………….……; obişnuință………………………
a se bucura……………………..……..; vişină……………………..........
curaj.......................................................;

 Grupează adjectivele de mai jos, în două categorii: adjective variabile şi adjective invariabile:
jucăuş, cumsecade, albastru, roz, perspicace, trist, cuminte, mov. 4 puncte
 Adjective variabile……………………………………………………………...................................
 Adjective
invariabile………………………………………………………………............................

6. Alege din coloana B adjectivele derivate potrivite enunţurilor din coloana A: 4 puncte
A B
Sistemul lui ……….....……..fusese afectat grav. eminescian
Versul ………………….. e celebru. arămiu
Arborele părea…...……………..în lumina asfinţitului. timpuriu
De ……….....…… a albit din cauza necazurilor. nervos

7. Menţionează funcția sintactică a adjectivelor, din enunțurile: 3 puncte


a) Olga este bucuroasă de reușita lui Dan, la olimpiada de chimie.
.............................................................................................................................................................
b) Copilăria frumoasă, niciodată nu se uită.
..............................................................................................................................................................
c) De mic, Gheorghe își ajută părinții.
..............................................................................................................................................................

8. Scrie în spaţiul liber, din stânga, cazul fiecărui cuvânt evidențiat. 5 puncte

….. Poarta a închis-o vântul.


…… S-a dedicat cu pasiune muzicii.
….. Dumnealui este vecinul nostru.
….. Maria, deschide poarta!
…… Cărţile sunt ale fratelui meu.
9. Analizează morfologic cuvântul evidențiat în enunț.
Copila foarte, foarte frumoasă cânta fermecător. 8 puncte
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Barem de notare
Punctaj 35-34 33-31 30-28 27-22 21-16 15-12 11-8 7-5 4-2 2-1
Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punctaj acumulat:__________ Nota:__________________

S-ar putea să vă placă și