Sunteți pe pagina 1din 2

1. 2,5 p.

) Descrieți o secvență din activitatea didactică de la grupa/clasa aleasă,


evidențiind metoda de predare-învățare, forma de organizare a clasei, conținuturile
învățării, forme de evaluare continuă.

Clasa : Pregătitoare
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina : Comunicare în limba română
Unitatea tematică : Sfârșit de toamnă
Subiectul : ,, Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul activităţii : mixt -predare, sintetizare

Scopul :
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
• Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
• Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă
de sine şi faţă de ceilalţi;

Competenţe generale:
• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
• Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, povestirea,jocul.
b) Mijloace de învăţământ :planşe cu imagini din poveste,prezentare PowerPoint
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală.

Secvenţă din activitatea didactică


Dirijarea învăţării
• Elevii vor fi împărțiți în 4 grupe:grupa frunzelor aurii,grupa frunzelor galbene,grupa
frunzelor maronii și grupa frunzelor verzi. Câte un reprezentant al fiecărei grupe va veni și va
recunoaște cate o secvență din poveste(pansele sunt întoarse si etichetate cu simbolul grupei).
• Elevii vor ordona secvențele din poveste în ordinea în care s-au petrecut faptele,după
care fiecare grupă va povesti cu ajutorul imaginilor secvența din poveste corespunzătoare
grupei. (conversaţia ,povestirea, învățarea pe grupuri mici)
• Ce părere aveţi despre comportamentul vulpii? Dar al ursului?Cum a fost vulpea?
Dar ursul? În ce povești ne-am mai întâlnit cu vulpea?
• Le voi cere să precizeze care sunt personajele povestirii, cum sunt ele, ce relație există
între acestea. O analiză detaliată a comportamentului personajelor conduce spre formarea
unor trăsături pozitive de voință și caracter: vigilență, sinceritate, hărnicie și excluderea din
comportament a celor negative: viclenie, înșelătorie, minciună, lene.(CLR )
• Intonare cântec „Vulpea cât e de șireată”(MM-muzică şi mişcare)
Forme de evaluare:
Voi urmări comportamentul copiilor în timpul expunerii poveștii precum şi modul de exprimare
al copiilor, păstrarea firului acțiunii și utilizarea unor cuvinte noi.