Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1.

4
la norme
Denumirea operatorului economic ....................
Centrul de instruire ...............................

FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ DE SERVICIU


a dlui/dnei ........... în funcţia de ........... pe anul ......

______________________________________________________________________________
| Competenţele funcţiei | Aprecierea nivelului de cunoştinţe profesionale|
| | prin module de instruire practică de serviciu |
| | (IPS) şi instruire practică de serviciu |
| | suplimentară (IPSS) |
| |________________________________________________|
| | Data | Calificativul | Data | Calificativul* |
| | | acordat la IPS | | acordat la IPSS |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| 1. | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| 2. | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| 3. | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| 4. | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| .... | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
| n. | | | | |
|_____________________________|______|________________|______|_________________|
* Se completează numai în cazul evaluării anterioare cu calificativul C.

Instructor/Personalul cu atribuţii de instruire:

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ......................................