Sunteți pe pagina 1din 1

1.

 Metoda Frisco
Are la bază interpretarea din partea participanţilor a unui rol specific, abordând o
problemă din mai multe perspective. Această metodă se desfăşoară în patru etape:

a) Se propune spre analiză o situaţie problemă.

b) Se stabilesc rolurile: conservatorul, exuberantul, pesimistul şi optimistul.

c) Are loc o dezbatere colectivă în care:

 conservatorul apreciază meritele situaţiilor vechi, fără a exclude posibilitatea unor


îmbunătăţiri;
 exuberantul emite idei aparent imposibil de aplicat în practică;
 pesimistul va relua aspectele nefaste ale îmbunătăţirilor aduse;
 optimistul va găsi posibilităţi de realizare a soluţiilor propuse de exuberant.
d) Se formulează concluziile şi se sistematizează ideile emise.

2. Metoda pălăriilor gânditoare


Presupune stimularea creativităţii și se bazează pe interpretarea de roluri, în funcţie de
pălăria aleasă. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe, pentru şase pălării. Împărţirea elevilor
depinde de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important ca
materialul didactic să fie bogat în conţinut, iar pălăriile să fie colorate, ca să îi atragă pe
elevi.

 Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu


controlul discuţiilor, extrage concluzii- clarifică/ alege soluţia corectă.
 Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă
informaţia exact cum a primit-o. Este neutră, participanţii sunt învăţaţi să gândească
obiectiv- deţine informaţii exacte.
 Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele
întâlnite, nu se justifică- transmite emoţii.
 Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibilele riscuri, greşeli la soluţiile propuse,
exprimă doar judecăţi negative- este pesimistul.
 Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi- generează noi idei. Gândirea
laterală îi este specifică.
 Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive,
explorează optimist posibilităţile, crează finalul- efortul aduce beneficii.
Elevii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi prezinte
perspectiva în funcţie de culoarea pălării pe care o poartă. Nu pălăria în sine contează,
ci ceea ce reprezintă ea.