Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa:  a II-a

Tema: Numere naturale de la 0 la 1000


Competențe specifice:
1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-1000
1.3 ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziționarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
Niveluri minimale de realizare:
Elevul:
1.- scrie numerele respectând informațiile date (itemii 1, 2)
2.- identifică într-un număr ordinul solicitat (itemii 3, 4)
3.- compară numerele naturale în concentrul 0-1000(itemii 5-6)
4.- ordonează numerele naturale în concentrul 0-1000 (itemii 7,8)
Itemi:
1.      Scrie numerele reprezentate pe numărători:
                *
        *
     *          *       *
S Z U
        
 
*
*          *       *
*          *       *
S Z U

      *                  *
      *          *       *
      *          *       *
      *         *        *
S Z U
 
2.      Scrie cu cifre numerele:
-        o sută douăzeci și trei
-        șapte sute cinci
-        opt sute șaizeci
3.      Subliniază ordinul sutelor cu roșu și ordinul unităților cu verde în numerele: 431, 629,
584, 522.
4.      Scrie trei numere formate din sute, zeci și unități care au cifra sutelor egală cu cifra
zecilor.
5.      Compară perechile de numere: 921 și 635, 380 și 550, 313 și 313
6.      Identifică vecinii numerelor: ___231___      ___440___        ___789___
7.      Ordonează crescător numerele: 256, 960, 415, 268, 571, 866. Încercuiește numerele pare
din șir.
8.      Rotunjește la zeci, apoi la sute numerele: 234, 618, 596.

Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL
Rezolvă integral și corect  7-8 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral și corect 5-6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 3 – 4  itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
 
        Descriptori de performanță   
Competenț
Niveluri de Calificativul
a Itemul
realizare
  Foarte bine Bine Suficient
1.1 Scrierea numerelor reprezentate Scrie 3 Scrie 1
Scrie 2 numere.
pe numărătoare în cifre numere. număr
1
Scrie cu cifre numerele scrise cu Scrie 3 Scrie 2 numere. Scrie 1
litere numere. număr
Identifică
Identifică corect
Identifică corect
corect ordinele
Identifică la numerele date ordinele
ordinele solicitate
ordinele solicitate solicitate în
solicitate în în
2 2-3 numere
3-4 numere 1-2
numere
Scrie numerele formate din
Scrie 3 Scrie un
S,Z,U cu cifra sutelor egală cu Scrie 2  numere
numere număr
cifra unităților
1.2 Toate Un semn
Două semne de
semnele de de
Compară numerele date comparație
comparație comparație
3 corecte
corecte corect
Ptr un
Identifică vecinii numerelor Ptr 3 numere Ptr 2 numere
număr
1.3 4 Ordonează Ordonează Ordonează
Ordonează crescător numerele
crescător și crescător și crescător
date  și încercuiește numerele
încercuiește încercuiește 1-2
pare
3-4 nr pare nr pare
Rotunjeşte la zeci şi la sute 3 numere 2 numere sau 1 număr
numerele date face corect sau face
rotunjirea la rotunjirea
zeci/la sute la zeci la
2-3
numere

Rezultatele probei de evaluare


   Nr. Numele şi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 C.final
Crt prenumele
elevului
1.   A.A Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
2.   B.G Fb Fb B Fb Fb Fb B S Fb
3.   C.G. Fb Fb Fb Fb B B B S B
4.   H.M. Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
5.   H.S. Fb Fb B Fb B B B S B
6.   M.C. Fb Fb S S S S S I S
7.   M.R Fb B S S S S S I S
8.   P.N. Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
9.   P.Ș. Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb B Fb
10.   T.G. Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
11.   T.V. Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb
 

CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE


Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 C.final
Calificativ
FB 14 13 7 9 7 7 6 5 7
B - - 2 - 2 2 3 1 2
S - - 2 2 2 2 2 3 2
I - - - - - - - 2 -
FB – 64 %
  B – 18 %
  S – 18 %
 I–0%
Din grafice se observă că itemul 1.3 nu a fost atins de către toți elevii.