Sunteți pe pagina 1din 2

Proprietăţi ale distribuţiei normale

În practica deciziilor economice se recurge destul de frecvent, pentru a asocia probabilităţi


unor evenimente, la anumite tipuri de distribuţii probabilistice, printre care şi cea normală, ce
poate fi caracterizată prin valorile a doi indicatori:

- media aritmetică (μ);

- varianţa (σ2).

Pentru o variabilă aleatoare (X) cu o distribuţie probabilistică normală poate fi utilizată


notaţia X ~ N(μ, σ2). De exemplu, în Figura 1 este reprezentată o distribuţie probabilistică
normală cu media aritmetică μ = 0 şi varianţa σ2 = 1.

N(0, 1)

0,4

0,35

0,3

0,25
f(x)

0,2

0,15

0,1

0,05

0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
x

Figura 1. Distribuţie normală cu media aritmetică μ = 0 şi varianţa σ2 =1


Vom prezenta, în continuare, câteva proprietăţi ale distribuţiei normale care permit o asociere
rapidă de probabilităţi către anumite intervale valorice stabilite prin intermediul mediei
aritmetice (μ) şi al abaterii standard (σ - rădăcina pătrată a varianţei).

1. Cu o probabilitate de 68,26% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie normală cu


media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul valoric [μ - σ; μ + σ].

2. Cu o probabilitate de 95,44% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie normală cu


media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul valoric [μ - 2σ; μ + 2σ].

3. Cu o probabilitate de 99,74% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie normală cu


media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul valoric [μ - 3σ; μ + 3σ].

Să presupunem, de exemplu, că s-a apreciat că valoarea dintr-un moment viitor a unei


variabile ar urma o distribuţie normală cu următoarele caracteristici:

- media aritmetică μ = 1600;

- abaterea standard σ = 20.

Vom stabili, pe baza proprietăţilor menţionate mai sus, trei intervale valorice pentru care vom
asocia probabilităţi:

1. Cu o probabilitate de 68,26% valoarea variabilei se află în intervalul valoric

[1600 - 20; 1600 + 20], adică [1580; 1620] .

2. Cu o probabilitate de de 95,44% valoarea variabilei se află în intervalul valoric

[1600 – 2*20; 1600 + 2*20], adică [1560; 1640] .

3. Cu o probabilitate de de 99,74% valoarea variabilei se află în intervalul valoric

[1600 – 3*20; 1600 + 3*20], adică [1540; 1660] .