Sunteți pe pagina 1din 35

Unitatea tematica 3 : În familie

Perioada: 15.10.2018- 28.10.2018 și 5.11.2018-16.11.2018


Ziua Competențe Detalieri de conținut Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni DP Acesta sunt eu  Prezentarea trăsăturilor elementare în faţa Resurse materiale: Observare
15.10 1.1. clasei: „Acesta/ aceasta sunt eu!” Obiecte din sala de sistematică
2.1. 2.2.  Joc: „Recunoaşte-ţi colegul”- în urma clasă, CD-player
MM descrierii realizate de un alt coleg. Resurse procedurale:
2.1. Intonarea cântecului: „Un copil politicos” Conversaţia, demons-
traţia, exerciţiul
Forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate pe grupe
mari, individuală
LB ENGLEZĂ

MEM Corpul omenesc  Realizarea unor colaje/desene care reprezintă Resurse materiale: Observare
1.1; 1.2; 3.1. • Scheletul scheletul unui om sau corpul omenesc cu manualul pag. 32 sistematică
CLR: 1.4; principalele organe Fişă de lucru:
2.1; 2.3.  Identificarea unor modalităţi de a ne proteja Sistemul osos, imagini
AVAB: 2.3. oasele Resurse procedurale:
 Identificarea tipurilor de alimente care ajută la conversaţia, demons-
creşterea sănătoasă a oaselor unui om traţia, explicaţia, jocul Evaluare orală
 Evidenţierea faptului că un os fracturat se didactic, exerciţiul
poate reface Forme de
 Recunoaşterea organelor şi localizarea organizare: Temă în clasă
acestora folosind imagini din atlase sau Activitate frontală,
mulaje individuală, pe grupe,

1
 Identificarea pe propriul corp a zonelor unde în perechi
sunt amplasate
MM Cântarea vocală în grup  Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte Resurse materiale:
1.4. şi individual pentru cântat. jucării muzicale, Observarea
2.1. „Toamna  Receptarea corectă a tonului şi emisia culegere de cântece, sistematică
CLR 2.3. naturală în urma semnalului de începere, cu imagini anotimpul
2.4. accent pe dicţia corectă. Toamna Probă orală
 Audierea şi învăţarea cântecului „Toamna”. Resurse procedurale:
 Discuţii pe baza cântecului audiat. conversaţia, jocul Probă practică
 Reproducerea în grup şi individual a didactic, exerciţiul,
cântecului „Toamna” şi a altor cântece explicaţia, jocul
cunoscute, respectând sincronizarea. didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală

Marți CLR Sunetul si litera e,  Încercuirea literelor e în textul dat Resurse materiale: Temă în clasă
16,10 1.2; 1.3; 2.1; diftongul ea  Formularea răspunsurilor la întrebări Manual p. 26, caiet
4.1  Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor tip I, instrumente de
AVAP 2.2  Corespondenta litere si silabe de tipar – scris şi colorat,
MEM 1.1 de mână obiectele din sala de Evaluare
 Stabilirea pozitiei sunetului e și a clasă, alfabetar, cărți, reciprocă
grupului ea în silabe, cuvinte reviste, ziare, imagini,
 Ex de citire a silabelor, cuvintelor, beţişoare, plastilină
propozitiilor Resurse procedurale:
 Ex. de scriere a literei e mic de mână și a conversația, Observare
grupului de vocale ea demonstrația, sistematică
 Transcriere si dictare litere, silabe, explicația, jocul
cuvinte didactic, exercițiul
Forme de
Joc: Completează silaba organizare:
Activitate frontală,

2
individuală, pe grupe
CLR Litera e mic de mână  Identificarea cuvintelor care conțin sunetul e Manual p. 20, caiet Temă în clasă
1.1. la începutul, în interiorul și la finalul lor tip I, instrumente de
1.2.  Recunoașterea literei e în cuvinte scrise și scris şi colorat,
1.3. ilustrate, cu precizarea poziției literei în obiectele din sala de
1.4. cadrul cuvântului clasă, alfabetar, cărți, Evaluare
2.1.  Observarea scrierii literei e: reviste, ziare, imagini, reciprocă
2.2.  elemente grafice componente, beţişoare, plastilină
2.3.  Scrierea pe liniatura tip I: litera Resurse procedurale:
2.4. e, silabe, cuvinte conversația,
3.1. demonstrația, Observare
3.2. explicația, jocul sistematică
3.3. didactic, exercițiul
4.1. Forme de
AVAP organizare:
2.1. Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe
2.4.
MEM Adunarea numere  Efectuarea de adunări în concentrul 0-10 Resurse materiale: Observare
1.1. lor naturale de la 0 la 10  Evidenţierea proprietăţilor adunării manualul (pag. 33- sistematică
1.2. Proprietățile adunării (comutativitate), fără precizarea terminologiei 34), Fişe de lucru:
1.3.  Aflarea sumei a două numere în concentrul 0- Petrecerea din
1.4. 10 pădure; Numerele și
1.5.  Crearea unor probleme simple după cifrele de la 1 la 10;
1.6. imagini/desene/scheme date Fructele toamnei, Evaluare orală
3.1.  Exerciții de aplicare a proprietăților adunării: creioane, imagini,
4.1. comutativitate și asociativitate numărătoare PC,
4.2.  Formularea şi rezolvarea unor probleme videoproiector Evaluare
5.2. pornind de la o tematică dată/de la numere Resurse procedurale: scrisă
CLR sau imagini date conversaţia, demons-
1.1.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte traţia, explicaţia,
2.1. concrete sau reprezentări simbolice jocul didactic,

3
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EFS

Miercuri, MEM Adunarea numere  Efectuarea de adunări în concentrul 0-10 Resurse materiale: Observare
17.10 1.1. lor naturale de la 0 la 10  Evidenţierea proprietăţilor adunării manualul (pag. 33- sistematică
1.2. Proprietățile adunării (comutativitate), fără precizarea terminologiei 34), Fişe de lucru:
1.3.  Aflarea sumei a două numere în concentrul 0- Petrecerea din
1.4. 10 pădure; Numerele și
1.5.  Crearea unor probleme simple după cifrele de la 1 la 10;
1.6. imagini/desene/scheme date Fructele toamnei, Evaluare orală
3.1.  Exerciții de aplicare a proprietăților adunării: creioane, imagini,
4.1. comutativitate și asociativitate numărătoare PC,
4.2.  Formularea şi rezolvarea unor probleme videoproiector Evaluare
5.2. pornind de la o tematică dată/de la numere Resurse procedurale: scrisă
CLR sau imagini date conversaţia, demons-
1.1.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte traţia, explicaţia,
2.1. concrete sau reprezentări simbolice jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Litera E mare de tipar  Identificarea cuvintelor care conțin sunetul e Manual p. 27, caiet Temă în clasă
1.1. Vreau să știu la începutul, în interiorul și la finalul lor tip I, instrumente de
1.2.  Recunoașterea literei e în cuvinte scrise și scris şi colorat,
1.3. ilustrate, cu precizarea poziției literei în obiectele din sala de

4
1.4. cadrul cuvântului clasă, alfabetar, cărți, Evaluare
2.1.  Observarea scrierii literei e: reviste, ziare, imagini, reciprocă
2.2.  elemente grafice componente, beţişoare, plastilină
2.3.  Scrierea pe liniatura tip I: litera Resurse procedurale:
2.4. e, silabe, cuvinte conversația,
3.1. demonstrația, Observare
3.2. explicația, jocul sistematică
3.3. didactic, exercițiul
4.1. Forme de
AVAP organizare:
2.1. Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe
2.4.
CLR Litera E mare de tipar și  Identificarea cuvintelor care conțin sunetul e Manual p. 28, caiet Temă în clasă
1.1. de mână la începutul, în interiorul și la finalul lor tip I, instrumente de
1.2.  Recunoașterea literei e în cuvinte scrise și scris şi colorat,
1.3. ilustrate, cu precizarea poziției literei în obiectele din sala de
1.4. cadrul cuvântului clasă, alfabetar, cărți, Evaluare
2.1.  Observarea scrierii literei e: reviste, ziare, imagini, reciprocă
2.2.  elemente grafice componente, beţişoare, plastilină
2.3.  Scrierea pe liniatura tip I: litera Resurse procedurale:
2.4. e, silabe, cuvinte conversația,
3.1. demonstrația, Observare
3.2. explicația, jocul sistematică
3.3. didactic, exercițiul
4.1. Forme de
AVAP organizare:
2.1. Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe
2.4.
AVAP Culorile spectrului  Discutie asupra spectrului solar Resurse materiale Probă practică
2.1. solar- Curcubeul  Cum se formeaza curucbeul ? acuarele, pensule,

5
2.3.  Semnificația culorilor pahare, bloc de desen
MEM 1.1.  Curcubeul- pensulație Resurse procedurale: Observare
CLR  Expunerea lucrărilor realuizate conversaţia, demons- sistematică
1.4.  Intonarea cântecului: ,,Culorile se ceartă,, traţia, Exerciţiul,
2.3. turul galeriei
MM Forme de
2.1. organizare:
2.2 activitate frontală,
individuală
Joi, 18.10 CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observarea
1.1. Lebedele, H. Ch.  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
1.2. Andersen  recunoașterea însușirilor unor personaje de toamnă, CD-
1.4.  repovestire după un siport vizual; player, CD cu
2.3.  desen: ,,Lebedele’’ cântecele pentru copii Temă în clasă
AVAP ilustraţii, creioane
2.1. colorate
2.3. Resurse procedurale:
2.4. conversaţia,
explicaţia,
. exerciţiul, observarea
dirijată, jocul
didactic,
problematizarea
Forme de
organizare:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
Educație fizică și sport

Religie

MM Timbrul  Discuţii despre animalele sălbatice. Resurse materiale:

6
2.1. „Vulpe tu mi-ai furat  Enumerarea de animale sălbatice. jucării muzicale, Observarea
2.2. gâsca!” Exemplificare animale sălbatice din ţara culegere de cântece, sistematică
CLR 2.4. noastră. Audierea cântecului „Vulpe tu mi-ai imagini cu animale
MEM 3.1. furat gâsca!”şi învăţarea acestuia, după auz. Resurse Probă orală
 Joc-concurs „Mici interpreţi” procedurale :
conversaţia, jocul
didactic, exerciţiul,
ex-plicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
Vineri, MEM Scăderea numere  Efectuarea de scăderi în concentrul 0-10 Resurse materiale: Observare
19.10 1.1. lor naturale de la 0 la  Aflarea sumei a două numere în concentrul 0- manualul (pag.35), sistematică
1.2. 10 10 Fişe de lucru:
1.3.  Crearea unor probleme simple după Petrecerea din
1.4. imagini/desene/scheme date pădure; Numerele și
1.5.  Formularea şi rezolvarea unor probleme cifrele de la 1 la 10;
1.6. pornind de la o tematică dată/de la numere Fructele toamnei, Evaluare orală
3.1. sau imagini date riglete, beţişoare,
4.1.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte creioa-ne, imagini,
4.2. concrete sau reprezentări simbolice numărătoare PC, Evaluare
5.2.  Organizarea datelor unei probleme în tabel videoproiector scrisă
CLR Compunerea şi rezolvarea unor probleme Resurse procedurale:
1.1. utilizând date scrise într-un tabel conversaţia, demons-
2.1. traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de organizare
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi

7
CLR Sunetul și literele n, n  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
1.1. Aniversarea zilei de  Ex. de despărţire a cuvintelor in silabe şi Manual p. 28,caiet tip sistematica
1.2. naștere identificarea poziţiei sunetului « n »; I, instrumente de scris
1.4.  Intuirea literei « n » mic, de tipar; şi colorat, obiectele
2.1.  Ex. de scriere corecta a cuvintelor pe silabe, din sala de clasă,
2.2. integral ; alfabetar, cărți,
2.4.  Ex.-joc de alcătuire de silabe şi cuvinte. reviste, ziare, imagini
3.2.  Intuirea literei « n » mic de mâna; Resurse procedurale: Tema in clasa
3.3.  Exersarea scrierii literei la tablă, pe banca, in conversația,
4.1. aer; demonstrația,
MEM  Ex. de scriere corecta a literei pe caiete; explicația, jocul
1.1.  Ex. de scriere a silabelor si cuvintelor didactic, exercițiul
1.6. « Ana », « unu »; Forme de
Joc: «  Cine spune mai multe cuvinte are sa organizare:
înceapă cu « n »?» Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Litera n mic de mână  Formularea răspunsurilor la întrebări – Resurse materiale: Observare
1.2 colorarea etichetelor Manual p. 28,caiet tip sistematica
1.3  Ex. de analiză fonetică a cuvintelor I, instrumente de scris
2.1;  Ex. de obtinere a noi cuvinte prin şi colorat, obiectele
4.1 schimbarea unei litere, silabe din sala de clasă,
MM 1.4  Ex. de citire: litere silabe, cuvinte alfabetar, cărți,
MEM 1.1  Stabilirea pozitiei sunetului n în cuvinte reviste, ziare, imagini
 Ex. de scriere a literei n mic de mână Resurse procedurale: Tema in clasa
 Transcriere si dictare de litere, silabe, conversația,
cuvinte demonstrația,
explicația, jocul
Cântec: Toamna a venit didactic, exercițiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,

8
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Coşul cu fructe  Prezentarea fructelor specifice anotimpului Resurse materiale Probă practică
2.1. Pensulaţie, decupare, toamna. acuarele, pensule,
2.2. lipire - colaj  Colorarea fructelor caracteristice anotimpului pahare, caiet de
MM toamna. desen, lipici, frunze, Observare
2.1.  Colorarea coşului pentru fructe. CD-player, Cd cu sistematică
 Decuparea fructelor şi lipirea în coş, pentru a cântece de toamnă
obţine lucrarea “Coşul cu fructe”. Resurse procedurale:
 Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia, demons-
Intonarea cântecului “A, a, a acum e toamnă traţia, Exerciţiul,
da!”. turul galeriei
Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
OPTIONAL

Luni DP Despre mine  Prezentarea a trei aspecte plăcute referitoare Resurse materiale: Observarea
22.10 1.1. 2.1. 2.2. la propria persoană. Jucării din sala de sistematică
MM  Jocuri de continuare a unor fraze, pentru clasă, coli, creioane
2.1. evidenţierea calităţilor: „Eu pot să...”, „Îmi colorate, carioci Autoevalua
AVAP place de mine pentru că ...”, „Sunt mândru de Resurse re
2.1. mine atunci când ...” procedurale :
2.3. Desen: „Acesta/ aceasta sunt eu!” conversaţia,
demonstraţia,
exerciţiul
Forme de organizar:
activitate frontală,
individuală
LB
ENGLEZĂ

9
MEM Scăderea numere  Efectuarea de scăderi în concentrul 0-10 Resurse materiale: Observare
1.1. lor naturale de la 0 la  Aflarea sumei a două numere în concentrul 0- Fişe de lucru: sistematică
1.2. 10 10 Numerele și cifrele de
1.3.  Crearea unor probleme simple după la 1 la 10; Fructele
1.4. imagini/desene/scheme date toamnei, riglete,
1.5.  Formularea şi rezolvarea unor probleme beţişoare, creioa-ne,
1.6. pornind de la o tematică dată/de la numere imagini, numărătoare Evaluare orală
3.1. sau imagini date PC, videoproiector
4.1.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte Resurse procedurale:
4.2. concrete sau reprezentări simbolice conversaţia, demons- Evaluare
5.2.  Organizarea datelor unei probleme în tabel traţia, explicaţia, scrisă
CLR Compunerea şi rezolvarea unor probleme jocul didactic,
1.1. utilizând date scrise într-un tabel exerciţiul
2.1. Forme de organizare
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MM Sunete muzicale  Exerciţiu-joc de emitere a unor sunete din Resurse materiale:
1.1. instrumentale mediul înconjurător. Culegere de cântece,
1.2. ,,Bate vântul frunzele’’  Exerciţii de identificare a unor sunete din CD cu cântece,
1.4. mediul înconjurător, a sunetelor muzicale şi creioane colorate,
2.3. a sunetelor instrumentale. carioci
CLR 2.3.  Exerciţii de recunoaştere a instrumentelor Resurse Autoevaluare
2.4. muzicale. Audierea cântecului ,,Bate vântul procedurale :
AVAP 2.2. frunzele’’ şi învăţarea acestuia, după auz. conversaţia, jocul
 Realizarea unui desen inspirat de cântecul didactic, exerciţiul,
,,Bate vântul frunzele’’ explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
Marți CLR Literele n, N  Recunoașterea literei N în titlu și în seria Resurse materiale: Evaluare scrisă

10
23.10 1.2; Jocuri și jucării de litere de la exercițiul 1 Manual p. 29,caiet tip
1.3;  Acordarea de nume personajelor I, instrumente de scris
2.1; ilustrate care au sunetul inițial N şi colorat, obiectele
4.1  Analiza și sinteza fonetică a numelor din sala de clasă,
AVAP  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt alfabetar, cărți,
2.2  Asocierea folosirii literei mari de tipar reviste, ziare, imagini,
MEM 1.1 la scrierea cu majusculă a cuvintelor nume de Cd-player
persoană Resurse procedurale: Autoevalua-re
 Recunoașterea literei N în cuvinte scrise conversația,
și ilustrate, nume de persoană și de localitate, demonstrația,
 Exemplificarea altor cuvinte care se explicația, jocul
scriu cu N la începutul cuvântului didactic, exercițiul
Forme de
 Observarea formării silabelor Na, Ne, Ni organizare:
și citirea acestora separat și în cuvinte ilustrate, Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Litera N mare de mână  Intuirea literei « N » mare de mana şi Resurse materiale: Evaluare scrisă
1.1. scrierea model la tabla; Manual p. 29, caiet
1.2.  Ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; tip I, instrumente de
1.4.  Ex. de scriere a literei pe caiete cu scris şi colorat,
2.1. respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere; obiectele din sala de
2.2.  formarea literei din beţişoare; clasă, alfabetar, cărți,
2.4.  Cântec: Cântecul literei.Observarea reviste, ziare, imagini,
3.2. scrierii literei N: elemente grafice componente, Cd-player
3.3. așezarea pe liniatura tip I, Resurse procedurale: Autoevalua-re
4.1. Copiere, transcriere conversația,
MEM demonstrația,
1.6. explicația, jocul
AVAP didactic, exercițiul
2.1. Forme de organizare
2.4. Activitate frontală,
individuală, pe grupe

11
MEM Aflarea numărului  Aflarea nr necuniscut dintr-o adunare sau Resurse materiale: Observare
1.1. necunoscut scădere manualul sistematică
1.2.  Exerciții de aflare a unui termen dintr-o Fişe de lucru:
1.3. adunare sau scădere Petrecerea din
3.2.  Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul pădure; Numerele și
3.1. 0-10 cifrele de la 1 la 10;
4.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării Fructele toamnei, Evaluare
4.1. (comutativitate), fără precizarea terminologiei riglete, beţişoare, orală
AVAP  Aflarea sumei și diferenței a două numere în creioa-ne, imagini,
2.2. concentrul 0-10 numărătoare PC,
2.3. videoproiector
Resurse procedurale:
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EFS

Miercuri, MEM Aflarea numărului  Aflarea nr necuniscut dintr-o adunare sau Resurse materiale: Observare
24.10 1.1. necunoscut scădere manualul sistematică
1.2.  Exerciții de aflare a unui termen dintr-o Fişe de lucru:
1.3. adunare sau scădere Petrecerea din
3.2.  Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul pădure; Numerele și
3.1. 0-10 cifrele de la 1 la 10;
4.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării Fructele toamnei, Evaluare
4.1. (comutativitate), fără precizarea terminologiei riglete, beţişoare, orală
AVAP  Aflarea sumei și diferenței a două numere în creioa-ne, imagini,

12
2.2. concentrul 0-10 numărătoare PC,
2.3. videoproiector
Resurse procedurale:
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și literele ă, Ă,  Ex, de despărţire a cuvintelor în silabe; Resurse materiale: observare
1.2; ă, Ă  Ex. de identificare a sunetului nou în cuvinte; Manual p. 30, caiet sistematica
1.3;  Ex. de intuire a noilor litere, compararea cu tip I, instrumente de
2.1; Literele ă, Ă de mână literele a, A scris şi colorat,
2.2;  Ex. de citire corecta a obiectele din sala de
2.3; propoziţiilor enunţiative; clasă, alfabetar, cărți,
3.1;  Ex. - joc de completare a unor cuvinte cu reviste, ziare, imagini,
3.4; silabele beţişoare, plastilină, Tema în clasă
4.1; lipsă. Cd-player
MEM 1.1;  Prezentarea literelor de mână şi analiza Resurse procedurale: Autoevalua-re
MM 3.1 lor; conversația, demons-
 Scrierea literelor separat şi în trația, explicația,
cuvinte; jocul didactic,
Ex. de copiere / transcriere a unor propoziţii/ exercițiul
Dictare Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Lectură după imagini  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observarea

13
1.1. Scufița roșie  Participarea la dialog CD-player, CD cu sistematică
1.2.  recunoașterea însușirilor unor personaje cântecele pentru copii
1.4.  repovestire după un siport vizual; ilustraţii, creioane
2.3.  desen: ,,Scufișa roșie’’ colorate Temă în clasă
AVAP Resurse procedurale:
2.1. conversaţia,
2.3. explicaţia,
2.4. exerciţiul, observarea
dirijată, jocul
. didactic,
problematizarea
Forme de
organizare:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Coşul cu legume  Prezentarea fructelor specifice anotimpului Resurse materiale Probă practică
2.1. Pensulaţie, decupare, toamna. acuarele, pensule,
2.2. lipire - colaj  Colorarea fructelor caracteristice anotimpului pahare, caiet de
MM toamna. desen, lipici, frunze, Observare
2.1.  Colorarea coşului pentru fructe. CD-player, Cd cu sistematic
 Decuparea fructelor şi lipirea în coş, pentru a cântece de toamnă
obţine lucrarea “Coşul cu fructe”. Resurse procedurale:
 Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia, demons-
Intonarea cântecului “A, a, a acum e toamnă traţia, Exerciţiul,
da!”. turul galeriei
Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
Joi, CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observarea
25.10 1.1. Rățușca cea urâtă, H.  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
1.2. Ch. Andersen  recunoașterea însușirilor unor personaje de toamnă, CD-

14
1.4.  repovestire după un siport vizual; player, CD cu
2.3.  desen: ,,Rățușca cea urâtă’’ cântecele pentru copii Temă în clasă
AVAP ilustraţii, creioane
2.1. colorate
2.3. Resurse procedurale:
2.4. conversaţia,
explicaţia,
. exerciţiul, observarea
dirijată, jocul
didactic,
problematizarea
Forme de
organizare:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
EFS

RELIGIE

MM Sunete înalte, sunete  Exerciţii de identificare a sunetelor din mediul Resurse materiale:
joase înconjurător. Culegere de cântece, Probă orală
1.1. „Melc, melc, codobelc”.  Exerciţii de mişcare pe muzică: Marşul persan CD cu sunete din
1.4. de Johann Strauss. mediul înconjurător Probă practică
2.3.  Exerciţii de desenare a valurilor apei. Resurse
CLR 2.3.  Realizarea unui desen inspirat de cântecul procedurale :
2.4. „Melc, melc, codobelc”. conversaţia, jocul
AVAB 2.2.  Audierea cântecului „Melc, melc, codobelc” şi didactic, exerciţiul,
învăţarea acestuia, după auz. explicaţia, jocul
 Joc-concurs „Micii interpreţi” didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală

15
Vineri, MEM Aflarea numărului  Aflarea nr necuniscut dintr-o adunare sau Resurse materiale: Observare
26.10 1.1. necunoscut scădere manualul sistematică
1.2.  Exerciții de aflare a unui termen dintr-o Fişe de lucru:
1.3. adunare sau scădere Petrecerea din
3.2.  Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul pădure; Numerele și
3.1. 0-10 cifrele de la 1 la 10;
4.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării Fructele toamnei, Evaluare
4.1. (comutativitate), fără precizarea terminologiei riglete, beţişoare, orală
AVAP  Aflarea sumei și diferenței a două numere în creioa-ne, imagini,
2.2. concentrul 0-10 numărătoare PC,
2.3. videoproiector
Resurse procedurale:
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre prietenie Resurse materiale: Observare
1.1. literele r, r  Utilizarea liniei de dialog în scrierea Manual p. 32, caiet tip sistematica
1.2. În parc. propoziției I, instrumente de scris
1.4. Semnul întrebării ?  Ordonarea silabelor în cuvinte și a cuvintelor şi colorat, obiectele
2.1. în propoziții din sala de clasă,
2.3.  Realizarea corespondenței între cuvânt și alfabetar, cărți,
2.4. imagine reviste, ziare, imagini,
3.1.  Scrierea după dictare a unor silabe, cuvinte și beţişoare, plastilină, Autoevaluare
3.3. propoziții Cd-player
4.1.  Așezarea textului în pagină Resurse procedurale:
MEM  Exercițiu-joc: Cine poate fi? Identificarea conversația, demons-

16
1.1. obiectelor corespunzătoare anumitor culori trația, explicația, jocul Evaluare
1.2. didactic, exercițiul reciprocă
1.6. Forme de organizare
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Literele r, R  Ex. de compunere a cuvintelor pornind de la o Resurse materiale: Observare
1.2; Litera r mic de mână silabă dată; Manual p. 32, caiet sistematica
1.3; Linia de dialog  Ex. de citire a coloanelor de cuvinte tip I, instrumente de
2.1;  Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date scris şi colorat,
2.2;  Ex. de scriere a literei r de mână obiectele din sala de
3.1;  Ordonarea literelor în cuvinte clasă, alfabetar, cărți,
4.1  Completarea cuvintelor lacunare cu silabe reviste, ziare, imagini,
MEM potrivite beţişoare, plastilină Autoevaluare
1.1  Trecerea cuvintelor de la singular la plural Resurse procedurale:
MM  Ex. de copiere, transcriere conversația, demons-
1.4 trația, explicația, jocul
Auditie: Sade rața pe butoi didactic, exercițiul Evaluare
. Forme de reciprocă
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Copăcelul rodnic  Discuţii despre viaţa plantelor în anotimpul Resurse materiale
2.1. colaj toamna, despre pomi fructiferi Foarfece, lipici, Observarea
2.2.  Exerciţii de decupare a copăcelului hârtie glasată, CD- sistematică
MM  Exerciţii de decupare/ mototolire pentru a player, Cd cu cântece
2.1. obţine fructele dorite de toamnă Evaluare
2.2.  Asamblarea părţilor decupate pentru a obţine Resurse procedurale: orală
MEM copăcelul rodnic conversaţia, demons-
3.1.  Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
3.2.  Intonarea cântecului: ,,Mândră-i toamna şi galeriei

17
bogată’’ Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
OPTIONAL

Luni DP Pasiunile mele  Identificarea şi numirea unor trăsături fizice Resurse materiale: Observarea
5.11 1.1  Exemplificare și descrierea activităților Obiecte din sala de sistematică
1.2 preferate clasă, CD-player
AVAP:  Identificarea importanței activităților de Resurse procedurale: Evaluare orală
1.1; 2.1; igienă personală Conversaţia,
2.2  Recunoaşterea în imagini a demonstraţia,
CLR: 1.1; respectării/încălcării regulilor de igienă exerciţiul
personală Forme de
 Desenarea unor personaje care respectă/nu organizare:
respectă regulile de igienă activitate frontală,
 Joc de rol: „În familie”. activitate în perechi,
 Realizarea unui desen care să prezinte cea activitate pe grupe
mai importantă sarcină de lucru pe care o are mari, individuală
copilul acasă.
LB
ENGLEZĂ
MEM: Problem care se rezolvă  Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul Resurse materiale: Observare
1.1; printr-o operație 0-10 manualul pag 37 sistematică
2.1;  Crearea unor probleme simple după Fişe de lucru:
CLR: 1.2; imagini/desene/scheme date Petrecerea din
1.4.  Formularea şi rezolvarea unor probleme pădure; Numerele și
MM: 3.1. pornind de la o tematică dată/de la numere sau cifrele de la 1 la 10;
,4.2. imagini date Fructele toamnei, Evaluare
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte riglete, beţişoare, orală
concrete sau reprezentări simbolice creioa-ne, imagini,
 Compunerea şi rezolvarea unor probleme numărătoare PC,

18
utilizând date scrise într-un tabel videoproiector
Resurse procedurale:
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MM Sunete înalte, sunete  Exerciţii de identificare a sunetelor din mediul Resurse materiale:
1.1. joase înconjurător. Culegere de cântece, Probă orală
1.4. „Melc, melc, codobelc”.  Exerciţii de mişcare pe muzică: Marşul persan CD cu sunete din
2.3. de Johann Strauss. mediul înconjurător Probă practică
CLR 2.3.  Exerciţii de desenare a valurilor apei. Resurse
2.4.  Realizarea unui desen inspirat de cântecul procedurale :
AVAB 2.2. „Melc, melc, codobelc”. conversaţia, jocul
 Audierea cântecului „Melc, melc, codobelc” şi didactic, exerciţiul,
învăţarea acestuia, după auz. explicaţia, jocul
 Joc-concurs „Micii interpreţi” didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
Marți CLR Sunetul și litera R  Inițierea unui dialog despre hrana sănătoasă Resurse materiale: Observare
6.11 1.1. O întâmplare amuzantă  Asocierea unor cuvinte cu imaginile Manual p. 33, caiet sistematica
1.2. corespunzătoare tip I, instrumente de
1.3.  Identificarea unor situaţii de utilizare a scris şi colorat,
2.1. majusculei obiectele din sala de
2.2.  Exercițiu-joc: „Litere sau fructe?” – clasă, alfabetar, cărți,
2.4. decorarea literelor în forma fructelor reviste, ziare, imagini,
3.2.  Identificarea personajelor din text în funcție beţişoare, plastilină, Autoevalu-are

19
3.3. de obiectele pe care le Cd-player
MEM  dețin Resurse procedurale:
1.1.  Scrierea unor cuvinte corespunzătoare conversația, demons-
1.2. imaginilor date trația, explicația, jocul Evaluare
1.6.  Audiţie muzicală: ,,Supa de zarzavat’’ didactic, exercițiul reciprocă
MM Forme de
3.2. organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Literele r, R  Identificrea literei Resurse materiale: Observare
1.2;  Ex. de distingere a sunetului iniţial, final sau Manual p. 33, caiet tip sistematica
1.3; Litera R mare de mână din interiorul unei silabe/unui cuvânt; I, instrumente de scris
2.1;  Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date şi colorat, obiectele
2.2;  Exercitii de citire din sala de clasă,
2.3;  Joc de rol: citirea dialogurilor alfabetar, cărți,
3.1;  Ex. de scriere a literei R de mână reviste, ziare, imagini,
4.1;  Ordonarea literelor în cuvinte beţişoare, plastilină, Autoevaluare
MEM  Completarea prop. lacunare cu cuvinte Cd-player
1.1 potrivite Resurse procedurale:
MM  Ex. de copiere, transcriere, dictare conversația, demons-
1.4  Rezolvarea unui rebus trația, explicația, jocul
didactic, exercițiul Evaluare
Fisă de lucru: Sade rața pe butoi Forme de reciprocă
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM: Problem care se rezolvă  Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul Resurse materiale: Observare
1.1; printr-o operație 0-10 manualul pag 37 sistematică
2.1;  Crearea unor probleme simple după Fişe de lucru:
CLR: 1.2; imagini/desene/scheme date Petrecerea din
1.4.  Formularea şi rezolvarea unor probleme pădure; Numerele și
MM: 3.1. pornind de la o tematică dată/de la numere sau cifrele de la 1 la 10;

20
,4.2. imagini date Fructele toamnei, Evaluare
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte riglete, beţişoare, orală
concrete sau reprezentări simbolice creioa-ne, imagini,
 Compunerea şi rezolvarea unor probleme numărătoare PC,
utilizând date scrise într-un tabel videoproiector
Resurse procedurale:
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia,
jocul didactic,
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EFS

Miercuri, MEM Recapitulare. Adunarea  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale:


7.11 1.1. şi scăderea 0-10 concentrul 0-10 manualul, Fişe de observare
1.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru sistematica
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.
CLR Sunetul și literele u, u  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare

21
1.2; Grupurile de vocale ua  Ex. de despărţire a cuvintelor în silabe si de Manual p. 34, caiet sistematica
1.3; și uă identificare a poziţiei sunetului «  u »; tip I, instrumente de
2.1;  Intuirea literei « u » mic, de tipar; scris şi colorat,
4.1  Ex. de citire a cuvintelor pe silabe si integral; obiectele din sala de
AVAP  Ex. de formare a cuvintelor cu silabe date ; clasă, alfabetar, cărți,
2.2  Ex. de identificare a literei «  u » scrisa pe alte reviste, ziare, imagini,
MEM suporturi: beţişoare, plastilină, Tema în clasă
1.1  Intuirea literei « u » mic, de mana si scrierea Cd-player
model la tabla; Resurse procedurale: Autoevalua-re
 Exersarea scrierii literei “u” mic, de mana, la conversația, demons-
tabla, in aer, pe banca; trația, explicația,
 Cântec: Cântecul sunetului jocul didactic,
 Încercuirea literelor u, U în textul dat exercițiul
 Formularea răspunsurilor la întrebări – Forme de organizare
colorarea etichetelor a colectivului:
 Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Litera u mic de mână  Corespondenta litere si silabe de tipar – Resurse materiale: Observare
1.1. de mână Manual p. 28, caiet sistematica
1.2.  Stabilirea pozitiei sunetului u în silabe, tip I, instrumente de
1.3. cuvinte scris şi colorat,
2.1. alfabetar, cărți,
2.2.  Ex. de scriere corecta a literei pe caiete, cu reviste, ziare, imagini,
3.1. respectarea liniaturii, aşezării în pagină beţişoare, plastilină,
4.1. Transcriere si dictare litere, silabe, cuvinte Cd-player Tema în clasă
MEM Copiere, transcriere, exersarea legăturii dintre Resurse procedurale:
1.1. litere conversația, demons- Autoevaluare
1.2..  Dictare: litere, cuvinte, propoziții trația, explicația,
MM Joc: Completează silaba jocul didactic,
2.1. exercițiul
Forme de organizare

22
a:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Flori de toamnă -  Discuţii despre schimbările survenite în Resurse materiale
2.1. Crizanteme natură în anotimpul toamna. acuarele, pensule, Observarea
2.3. desen  Precizarea lunilor anotimpului de toamnă şi a pahare, caiet de sistematică
MEM denumirilor lor populare desen, lipici, frunze,
3.1.  Culori folosite pentru realizarea lucrării CD-player, Cd cu Evaluare
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Selectarea cântecele de toamnă orală
MM lucrării preferate şi motivarea alegerii Resurse procedurale:
3.2. realizate conversaţia, demons-
 Audiţie muzicală: cântecele de toamnă traţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de
organizare:
activitate frontală,
individual

Joi, CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observarea


8.11 1.1. Ursul păcălit de vulpe,  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
1.2. Ion Creangă  recunoașterea însușirilor unor personaje de toamnă, CD-
1.4.  repovestire după un siport vizual; player, CD cu
2.3.  intonarea unui cântec ,,ursul n-are coadă,, cântecele pentru copii Temă în clasă
MM ilustraţii, creioane
2.1. colorate
2.3. Resurse procedurale:
2.4. conversaţia,
explicaţia,
. exerciţiul, observarea
dirijată, jocul
didactic,

23
problematizarea
Forme de
organizare:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
EFS

RELIGIE

MM Melodia  Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte Resurse materiale:


1.4. Cântarea vocală în pentru cântat. jucării muzicale, Observarea
2.1. grup şi individual  Receptarea corectă a tonului şi emisia culegere de cântece, sistematică
CLR 2.3. ,,Bate vântul frunzele’’ naturală în urma semnalului de începere, cu imagini anotimpul
2.4. accent pe dicţia corectă. Toamna Probă orală
 Audierea şi învăţarea cântecului nou Resurse procedurale:
 Discuţii pe baza cântecului audiat. conversaţia, jocul Probă practică
 Reproducerea în grup şi individual didactic, exerciţiul,
cântecelor cunoscute, respectând explicaţia, jocul
sincronizarea. didactic
Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală
Vineri, MEM Recapitulare. Adunarea  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale:
9.11 1.1. şi scăderea 0-10 concentrul 0-10 manualul, Fişe de observare
1.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru sistematica
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate

24
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.
CLR Literele u, U  Exersarea comunicării orale pornind de la Resurse materiale: Observare
1.1. Povestea de seară observarea ilustrației din manual: Manual p. 35, caiet sistematica
1.2.  Formulare de întrebări și răspunsuri despre tip I, instrumente de
1.3. loc, timp, personaje, obiecte scris şi colorat,
1.4.  Identificarea cuvintelor ce conţin sunetul obiectele din sala de
2.1. « U » si asocierea cu litera «  U » mare, de clasă, alfabetar, cărți,
2.2. tipar – nume de persoane; reviste, ziare, imagini,
2.3.  Exemple de cuvinte care încep cu « U » mare, beţişoare, plastilină, Tema în clasă
2.4. de tipar; Cd-player
3.1.  Ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor Resurse procedurale: Autoevalua-re
3.2. ilustrate; conversația, demons-
3.3. Ex. de scriere corecta a literei pe caiete, cu trația, explicația,
4.1. respectarea liniaturii, aşezării în pagină jocul didactic,
MEM exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6 Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Litera U mare de mână  Recunoașterea literei U în cuvinte scrise, Resurse materiale: Observare
1.2; cu precizarea poziției literei în cadrul Manual p. 29, caiet sistematica
1.3; cuvântului tip I, instrumente de
2.1;  Citirea de cuvinte întregi și de propoziții scris şi colorat,
4.1  Citirea unor propoziții scrise și asocierea obiectele din sala de
AVAP lor cu ilustrația corespunzătoare clasă, alfabetar, cărți,
2.3  Observarea scrierii literei U: elemente reviste, ziare, imagini,
grafice componente, așezarea pe liniatura tip I, beţişoare, plastilină, Tema în clasă

25
MEM m, Cd-player
1.1  Scrierea pe liniatura tip I: litera U, Resurse procedurale: Autoevalua-re
cuvinte, propoziție conversația, demons-
 Copiere, transcriere, pentru exersarea trația, explicația,
legăturii dintre litere, a spațiului dintrecuvinte jocul didactic,
și a folosirii alineatului exercițiul
Dictare: litere, cuvinte, propoziții Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAB Recapitulare  Discuţii despre schimbările survenite în Resurse materiale
2.1. natură în anotimpul toamna. acuarele, pensule, Observarea
2.3. Peisaj de toamnă  Decuparea, lipirea, amprentarea şi pahare sistematică
MEM Pensulaţie, decupare, asamblarea elementelor pentru a obţine caiet de desen, lipici,
3.1. lipire - colaj lucrarea ,,Copaci desfrunziţi’’ frunze, CD-player, Cd Evaluare
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Selectarea cu Anotimpurile de orală
MM lucrării preferate şi motivarea alegerii Vivaldi, imagini
2.1. realizate reprezentând copaci
2.2.  Audiţie muzicală: ,,Anotimpurile – Toamna’’, cu frunze galbene şi
Antonio Vivaldi ruginii
Resurse procedurale:
conversaţia,demonstr
a-ţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de organizare
:
activitate frontală,
individuală
OPTIONAL

Luni DP Prietenia  Formularea enunturilor potrivite ilustratiilor Resurse materiale: observarea

26
12.11 1.1; Interacțiuni simple cu  Initierea unor dialoguri corespunzatoare Fisa de lucru, coli, sistematică,
2.1. ființe și obiecte familiare temei creioane colorate,
AVAB:  Ex. de scriere a unor intrebari adresate carioci aprecieri
2.2 colegilor Resurse procedurale: individuale
 Prezentarea insusirilor fizice si psihice ale conversaţia, demons-
celui mai bun prieten traţia, explicaţia, autoevalua
 Desen : Prietenul meu cel mai bun jocul didactic, re
exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
LB
ENGLEZĂ
MEM Recapitulare. Adunarea  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale:
1.1. şi scăderea 0-10 concentrul 0-10 manualul, Fişe de observare
1.2.  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru sistematica
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.

M.M. Sunete din natura si din  Emiterea unor onomatopee cu rol de - calculator, imagini Observarea
1.4. mediul inconjurator exerciţii de dicţie şi de sincronizare sugerate de textul comportament
2.1. ,,Albinuta”  Reproducerea în grup a cântecelor cântecelor ului elevilor.

27
3.1. însuşite intuitiv, respectând sincronizarea - conversația, Conversaţia de
 Dialog între grupe, sugerat de textul explicația, verificare
cântecului demonstrația, Autoevaluarea
 Marcarea structurii ritmice a cântecului, exercițiul Probă orală
prin acompaniamentul cu jucării - activitate frontală, pe
muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, grupe, individual
clopoţel, tamburină, lemne) sau a
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi
A.V.A.P. ale degetului în bancă, cu bătăi pe
1.1. genunchi)
 Jocul perechilor
 Joc cu personaje care se mişcă în perechi
pe muzica audiată
-,,Graiul animalelor”

Marți CLR Am învățat  Joc didactic: Copacul silabelor – citirea unor Resurse materiale: observare
13.11 1.2; sunetele și literele a, A, silabe Manual p. 36, caiet sistematica
1.3; m, M, t,T, i, I, e,E,n, N,  Joc didactic: Grădina florilor – citire de tip I, instrumente de
2.1; ă,Ă, r, R, u, U, silabe, formare de cuvinte din silabe date, scris şi colorat,
2.2; citirea și scrierea cuvintelor formate obiectele din sala de
2.3;  Joc didactic: Fluturașul vorbitor – formarea clasă, alfabetar, cărți,
3.1; de cuvinte din litere date, scrierea și citirea reviste, ziare, imagini,
3.4; acestora beţişoare, plastilină, Tema în clasă
4.1;  Citirea unor silabe și formare de cuvinte prin Cd-player
MEM 1.1; asociere corespunzătoare Resurse procedurale: Autoevalua-re
MM 3.1  Ordonarea cuvintelor pentru a obține o conversația, demons-
propoziție trația, explicația,
 Formulare de enunțuri cu respectarea jocul didactic,
anumitor condiții: toate cuvintele încep cu exercițiul
aceeași literă / au doar o silabă /două silabe, Forme de organizare
primul/ultimul cuvânt este nume de persoană/ a colectivului:
localitate/animal etc. Activitate frontală,

28
Despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea individuală, pe grupe,
numărului e silabe sau cu precizarea numărului în perechi
de cuvinte
CLR Am învățat  Joc didactic: Copacul silabelor – citirea unor Resurse materiale: observare
1.2; sunetele și literele a, A, silabe Manual p. 36, caiet sistematica
1.3; m, M, t,T, i, I, e,E,n, N,  Joc didactic: Grădina florilor – citire de tip I, instrumente de
2.1; ă,Ă, r, R, u, U, silabe, formare de cuvinte din silabe date, scris şi colorat,
2.2; citirea și scrierea cuvintelor formate obiectele din sala de
2.3;  Joc didactic: Fluturașul vorbitor – formarea clasă, alfabetar, cărți,
3.1; de cuvinte din litere date, scrierea și citirea reviste, ziare, imagini,
3.4; acestora beţişoare, plastilină, Tema în clasă
4.1;  Citirea unor silabe și formare de cuvinte prin Cd-player
MEM asociere corespunzătoare Resurse procedurale: Autoevalua-re
1.1;  Ordonarea cuvintelor pentru a obține o conversația, demons-
MM propoziție trația, explicația,
3.1  Formulare de enunțuri cu respectarea jocul didactic,
anumitor condiții: toate cuvintele încep cu exercițiul
aceeași literă / au doar o silabă /două silabe, Forme de organizare
primul/ultimul cuvânt este nume de persoană/ a colectivului:
localitate/animal etc. Activitate frontală,
Despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea individuală, pe grupe,
numărului e silabe sau cu precizarea numărului în perechi
de cuvinte
MEM EVALUARE  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale: Evaluare
1.1. Adunarea şi scăderea 0- concentrul 0-10 manualul, Fişe de sumativă
1.2. 10  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate

29
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.
EFS

Miercuri, MEM Pot mai mult !  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale: Evaluare
14.11 1.1. Adunarea şi scăderea 0- concentrul 0-10 manualul, Fişe de sumativă
1.2. 10  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.
CLR  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: Evaluare
1.1. Evaluare orală fișa de evaluare Fişe de lucru sumativa
1.2.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri Resurse procedurale:
1.4. după cerințe date explicația
2.3. Exerciții-joc în completarea evaluării, ca Forme de organizare
2.4. premii, recompense a colectivului:
3.1. individuală
3.3.
CLR  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: Evaluare
1.1. Evaluare scrisă fișa de evaluare Fişe de lucru sumativa
1.2.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri Resurse procedurale:

30
1.4. după cerințe date explicația
2.3. Exerciții-joc în completarea evaluării, ca Forme de organizare
2.4. premii, recompense a colectivului:
3.1. individuală
3.3.
AVAB Recapitulare  Discuţii despre schimbările survenite în Resurse materiale
2.1. natură în anotimpul toamna. acuarele, pensule, Observarea
2.3. Peisaj de toamnă  Decuparea, lipirea, amprentarea şi pahare sistematică
MEM Pensulaţie, decupare, asamblarea elementelor pentru a obţine caiet de desen, lipici,
3.1. lipire - colaj lucrarea ,,Copaci desfrunziţi’’ frunze, CD-player, Cd Evaluare
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Selectarea cu Anotimpurile de orală
MM lucrării preferate şi motivarea alegerii Vivaldi, imagini
2.1. realizate reprezentând copaci
2.2.  Audiţie muzicală: ,,Anotimpurile – Toamna’’, cu frunze galbene şi
Antonio Vivaldi ruginii
Resurse procedurale:
conversaţia,demonstr
a-ţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de organizare
:
activitate frontală,
individuală
Joi, CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observarea
15.11 1.1. Neghiniță, B. Șt.  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
1.2. Delavrancea  recunoașterea însușirilor unor personaje de toamnă, CD-
1.4.  repovestire după un siport vizual; player, CD cu
2.3.  desen: ,,Nrghiniță’’ cântecele pentru copii Temă în clasă
AVAP ilustraţii, creioane
2.1. colorate
2.3. Resurse procedurale:
2.4. conversaţia,

31
explicaţia,
. exerciţiul, observarea
dirijată, jocul
didactic,
problematizarea
Forme de
organizare:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
EFS

RELIGIE

M.M. Sunete emise de jucării  Cântarea vocală în grup şi individual; - calculator, imagini Observarea
1.4. muzicale şi percuţia  Percuția corporală (bătăi din palme, sugerate de textul comportament
2.1. corporală degetul pe bancă, bataia din picior); cântecelor ului elevilor.
3.1. „Toamna”  Elemente de limba muzical: ritmul (sunet - conversația, Capacitatea de
lung-scurt, tare-încet), interpretare explicația, redare a unei
(nuanțe tare/încet/mediu) ; demonstrația, melodii/versuri
 Jucării muzicale; exercițiul ;
 Mişcarea pe muzică; - activitate frontală, pe Proba practică
A.V.A.P.  Cântarea instrumentală; grupe, individual
1.1.  Procedee armonico-polifonice (solist-cor,
grupe alternative);
 Creaţii muzicale accesibile: Toamna (N.
Buiclu), Joc-popular, Iepurașul Țup (Gh.
Ciorănescu)

*Colorarea imaginii de toamna

Vineri, MEM Pot mai mult !  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale: Evaluare

32
16.11 1.1. Adunarea şi scăderea 0- concentrul 0-10 manualul, Fişe de sumativă
1.2. 10  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru
1.3. (comutativitate), fără precizarea Resurse procedurale:
1.4. terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere în muca independentă
1.6. concentrul 0-10 Forme de organizare
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor a colectivului:
4.1. principale ale plantei Activitate
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte independentă
5.2. concrete sau reprezentări simbolice
MM
2.1.
2.2.
CLR Ameliorare/ dezvoltare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: Observare
1.1. fișa de evaluare planșe cu anotimpul sistematică
1.2.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri de toamnă, CD-
1.4. după cerințe date player, CD cu
2.3.  Exerciții-joc în completarea evaluării, ca cântecele pentru copii Temă de lucru
4.3. premii, recompense ilustraţii, creioane în clasă
AVAP  Ascultarea unui mesaj colorate
2.1.  Participarea la dialog Resurse procedurale:
2.3.  recunoașterea însușirilor anotimpului de conversaţia,
2.4. toamnă explicaţia,
MM  recunoaşterea activităţilor desfăşurate de exerciţiul, observarea
2.1. oameni în anotimpul de toamnă dirijată, jocul
2.2  Exerciţii de memorare didactic,
Repetarea cântecelului ,,Toamna” problematizarea
. Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
CLR Ameliorare/ dezvoltare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: Observare
1.1. fișa de evaluare planșe cu anotimpul sistematică

33
1.2.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri de toamnă, CD-
1.4. după cerințe date player, CD cu
2.3.  Exerciții-joc în completarea evaluării, ca cântecele pentru copii Temă de lucru
4.3. premii, recompense ilustraţii, creioane în clasă
AVAP  Ascultarea unui mesaj colorate
2.1.  Participarea la dialog Resurse procedurale:
2.3.  recunoașterea însușirilor anotimpului de conversaţia,
2.4. toamnă explicaţia,
MM  recunoaşterea activităţilor desfăşurate de exerciţiul, observarea
2.1. oameni în anotimpul de toamnă dirijată, jocul
2.2  Exerciţii de memorare didactic,
Repetarea cântecelului ,,Toamna” problematizarea
. Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAB Evaluare  Discuţii despre schimbările survenite în Resurse materiale
2.1. natură în anotimpul toamna. acuarele, pensule, Observarea
2.3. Momente de toamnă  Decuparea, lipirea, amprentarea şi pahare sistematică
MEM Pensulaţie, decupare, asamblarea elementelor pentru a obţine caiet de desen, lipici,
3.1. lipire - colaj lucrarea ,,Copaci desfrunziţi’’ frunze, CD-player, Cd Evaluare
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Selectarea cu Anotimpurile de orală
MM lucrării preferate şi motivarea alegerii Vivaldi, imagini
2.1. realizate reprezentând copaci
2.2.  Audiţie muzicală: ,,Anotimpurile – Toamna’’, cu frunze galbene şi
Antonio Vivaldi ruginii
Resurse procedurale:
conversaţia,demonstr
a-ţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de organizare
:
activitate frontală,

34
individuală
OPTIONAL

35

S-ar putea să vă placă și