Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE, RECUPERARE CLASA A VI-a,, C,,

Dictare cu itemi:

Amu cica era odată într-o tară un crai care avea trei feciori. 5p.

Şi craiul acela mai avea un frate mai mare, care era împărat într-o altă ţară mai depărtată.

Şi împăratul, fratele craiului, se numea Verde împărat; şi împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete.
Mulţi ani trecuse la mijloc, de cînd aceşti fraţi nu mai avuse prilej a se întîlni amîndoi. Iară verii, adică
feciorii craiului şi fetele împăratului, nu se văzuse niciodată, de cînd erau ei. Şi aşa veni împrejurarea, de
nici împăratul Verde nu cunoştea nepoţii săi, nici craiul nepoatele sale, pentru că ţara în care impărăţea
fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pămîntului, şi craiul istuilalt, la altă margine.

Itemi:

1. Găsește sinonime pentru cuvintele: odată. țară, nu cunoștea, prilej, 4 p.

2. Indentifică în text patru cuvinte care fac parte din câmpul lexical al cuvântului școală . 4 p.

3 . Selectează din text câte un exemplu de: diftong, triftong, hiat . Alcătuiește cu fiecare enunțuri
proprii. 6 p.

4.Indică antonime formate prin prefixare de la următoarele cuvinte: 3 p.

Pregătit-

Normal-

Prudent-

5.Determină cărui tip de texte îi aparține fragmentul din dictare. Menționează patru mărci specifice cu
exemple concrete din text. 9 p.

6.Elaborează, folosind structura unor modele reale, o instrucțiune privind prepararea unui aliment. 5 p

Pentru corectitudinea tuturor secvențelor scrise -4 p.

Puncte 1-10 11-18 19 -25 20-26 27-31 32-36 37-40 41-43 44-45

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și