Sunteți pe pagina 1din 27

FINA REGULI GENERALE

Aprobate de Congresul FINA , Gwangju ( KOR ), 19 iulie 2019

GR 1 ELIGIBILITATE

GR 2 RELAȚII INTERNAȚIONALE

GR 3 TURNEE ÎN ȚĂRI STRĂINE

GR 4 RELAȚII NEAUTORIZATE

GR 5 ECHIPAMENT ÎNOT

GR 6 PUBLICITATE

GR 7 ÎNLOCUIRE, DESCALIFICARE ȘI RETRAGERE

GR 8 INTERZICEREA FUMATULUI

GR 9 JOCURI OLIMPICE, CAMPIONATE MONDIALE, CAMPIONATE


MONDIALE ( 25m ), ȘI REGULI GENERALE PENTRU
COMPETIȚIILE FINA

GR 10 CAMPIONATELE MONDIALE ALE JUNIORILOR

PARTEA I

REGULI GENERALE

1
Aceste Reguli Generale sunt reguli de bază pentru competițiile FINA, în toate formele de
practicare ale Înotului,Înot Ape Libere, Sărituri, Sărituri Înălțime, Polo pe Apă, Înot Artistic,
și competițiile de Masters, cât și reguli uniforme pentru dezvoltarea facilităților competițiilor.

În cadrul acestor Reguli, competitori vor include înotători, înotători ape libere, săritori,
jucători de polo pe apă, înotători artistici, sau înotători masters, fie masculin sau feminin.

FINA dă dreptul membrilor săi să ajusteze aceste reguli pentru competițiile interne organizate
de federațiile respective, dar recomandă Membrilor să le urmeze cât mai aproape posibil.

GR 1 ELIGIBILITATE

GR 1.1 Toți competitorii trebuie să fie înregistrați în cadrul Federațiilor Naționale


pentru a putea fi eligibili să concureze.

GR 2 RELAȚII INTERNAȚIONALE

GR 2.1 O competiție organizată de o Federație Națională, Structură Regională sau Club la


care participă alte Federații, Cluburi sau Sportivi recunoscuți FINA, va fi denumită
Competiție Internațională.

GR 2.2 Un Membru nu va admite afilierea în cadrul său a unui club afiliat la alt Membru.

GR 2.3 Orice competitor care temporar sau permanent își schimbă reședința în altă țară, se
poate înscrie în cadrul unui club afiliat Membrului din noua țară și va fi considerat sub
jurisdicția acestuia din urmă.

GR 2.4 Nicio echipă nu are dreptul să poarte titlul unei țări sau denumirea de Țară Sportivă
decât în cazul în care, competitorii au fost selecționați de către Membrul țării sau Țării
Sportive respective.

GR 2.5 Când un competitor sau un oficial își reprezintă țara într-o competiție, acesta trebuie
să fie cetățean, fie prin naștere sau naturalizare al țării pe care o reprezintă, cu condiția ca în
cazul unui cetățean naturalizat, acesta să fi trăit în țara pe care o reprezintă cel puțin un an
înaintea competiției la care participă. Competitorii care au mai multe naționalități, în
concordanță cu legislația din țările respective, trebuie să aleagă o singură „ Naționalitate
Sportivă”. Această alegere va fi exercitată prin prima reprezentare a competitorului pentru
una (1) din țări.

Ca o cerință adițională pentru Țările Sportive, când un competitor sau oficial este eligibil
pentru a reprezenta o Țară Sportivă ( în înțelesul regulii FINA C. 3.17), competitorul sau
oficialul va dovedi legătura cu Țara Sportivă prin unul (1) din următoarele documente: (i)
Certificatul de naștere al competitorului sau oficialului emis de țara respectivă; sau (ii)
dovada reședinței actuale pentru cel puțin douăsprezece (12) luni în Țara Sportivă ( conform
regulii FINA GR 2.6.1); sau (iii) Certificatul de naștere al mamei, tatălui, bunicului sau
bunicii competitorului sau oficialului emis de Țara Sportivă.

2
GR 2.6 Orice competitor sau oficial care își schimbă naționalitatea sportivă de sub autoritatea
unui organism național guvernant către altul, trebuie să facă dovada reședinței pe noul
teritoriu și să fie sub jurisdicția celui din urmă, cu cel puțin douăsprezece (12) luni înaintea
primei participări pentru țara respectivă.

GR 2.6.1 Dovada reședinței

1) Reședința se definește ca locația/țara unde competitorul sau oficialul „ trăiește și


doarme”, și unde poate fi găsit în majoritatea zilelor anului.

2) Dovada reședinței trebuie să includă documentele care să dovedească că cel care


aplică își are reședința în țara respectivă. Sub acest aspect, confirmarea oficială a școlii sau a
universității sau contractul de angajare sau alte documente relevante pot constitui dovezi.

3) Înregistrarea certificată a unei adrese în „noua” țară, trebuie să fie trimisă către FINA
cu cel puțin douăsprezece (12) luni înainte de prima participare a competitorului sau
oficialului pentru „noua” țară.

GR 2.6.2 Dovada jurisdicției

1) Legitimarea oficială în cadrul unui club din noua țară

2) Confirmarea din partea membrului FINA al țării respective

3) Lista oficială cu rezultate a campionatelor naționale, a competițiilor de club naționale,


regionale sau internaționale la care a participat pentru „noul” său club pe durata de timp
menționată de GR 2.6

4) Cei care aplică nu pot reprezenta niciuna din țări în timpul „perioadei de transfer”

GR 2.7 Orice cerere de schimbare a afilierii trebuie aprobată de FINA.

GR 2.8 Oficialii competițiilor trebuie să fie înscriși pe lista curentă a FINA aprobată de
respectivul Comitet Tehnic pentru discipline acvatice pentru a putea oficia la Jocurile
Olimpice și Campionatele Mondiale. Oficialii nominalizați trebuie să fie membri ai Federației
care propune nominalizarea și certificați de către Federația Membru prin formulare nominale.

GR 3 TURNEE ÎN ȚĂRI STRĂINE

GR 3.1 Un competitor care participă la o competiție într-o țară străină trebuie să fie membru
al unui Membru afiliat sau al unui club afiliat la acesta. Această dispoziție se aplică în mod
egal judecătorilor, oficialilor, formatorilor, și antrenorilor.

3
GR 3.2 Toate competițiile trebuie să primească aprobare din partea Membrului unde are loc
competiția, iar toți competitorii sau cluburile participante trebuie să aibă acordul Membrului
la care sunt afiliați.

GR 3.3 În fiecare caz de litigiu, regulile Membrului sau a Organizației Continentale care are
jurisdicție asupra competiției vor fi aplicate. În timpul Jocurilor Olimpice, Campionatelor
Mondiale, și alte competiții FINA, se vor aplica regulile FINA.

GR 4 RELAȚII NEAUTORIZATE

GR 4.1 Niciun Membru afiliat nu va avea niciun fel de relație cu o structură neafiliată sau
suspendată.

GR 4.2 Schimbul de competitori, administratori, directori, judecători, oficiali, formatori,


antrenori, etc., cu structuri neafiliată sau suspendate nu este permis.

GR 4.3 Organizarea de demonstrații și/sau spectacole, clinici, antrenamente, competiții, etc.,


împreună cu structuri neafiliate sau suspendate nu este permisă.

GR 4.4 Biroul executiv poate autoriza relații cu structuri neafiliate sau suspendate conform
regulilor GR 4.1 până la GR 4.3 enumerate mai sus.

GR 4.5 Fiecare individ sau grup care încalcă această regulă, va fi suspendat de către
Membrul afiliat pentru o perioadă de minimum un an, până la o perioadă de maximum doi
ani. FINA își rezervă dreptul de a revizui suspendarea făcută de către Membrul afiliat și de a
o majora până la maximum doi ani, în concordanță cu circumstanțele date. Membrul afiliat va
respecta această majorare ca urmare a revizuirii suspendării. În cazul în care individul sau
grupul renunță la calitatea de membru al Membrului afiliat, sau nu este un Membru, nu îi va
fi permisă afilierea la acel Membru pentru o perioadă de minimum trei luni, maximum doi
ani. FINA își rezervă dreptul de revizui sancțiunea impusă de către Membrul afiliat și de a o
majora până la o perioadă de maximum doi ani, în concordanță cu circumstanțele date. .
Membrul afiliat va respecta această majorare ca urmare a revizuirii sancțiunii.

GR 4.6 Fiecare Membru organizator al unei competiții va aplica cu strictețe regulile FINA
privind eligibilitatea.

GR 5 ECHIPAMENT ÎNOT

4
GR 5.1 Echipamentul de înot (costum înot, cască înot și ochelari înot) al tuturor
competitorilor, va respecta principiile morale și va fi adecvat pentru disciplinele sportive
individuale, și nu va purta vreun simbol care poate fi considerat ofensator.

GR 5.2 Toate costumele de înot nu vor fi transparente. Este permisă folosirea a două căști de
înot.

GR 5.3 Arbitrul competiției are autoritatea de a exclude din competiție orice concurent al
cărui costum de înot sau simboluri pe corp, nu respectă această regulă.

GR 5.4 Fabricantul echipamentului de înot, trebuie să trimită către FINA și să obțină


aprobarea FINA, pentru echipamentul de înot cu un design nou, compoziție și material,
înainte de folosirea acestuia în competiții.

GR 6 PUBLICITATEA

GR 6.1 Identificarea prin logo-uri aplicate pe echipamentul de înot,ex. costum înot, cască și
ochelari înot, și pe echipamentul de platformă, ex. treninguri, uniformele oficialilor,
încălțăminte, prosoape și genți, este permisă în concordanță cu regulile stabilite în By Laws
(BL 7). Costumul de înot format din două piese, va fi privit din punct de vedere al
publicității ca un întreg. Numele și drapelul țării competitorului sau codul țării nu constituie
mijloace de publicitate.

GR 6.2 Publicitatea corporală nu este permisă în nici un fel.

GR 6.3 Publicitatea pentru tutun, alcool sau pariuri sportive nu este permisă.

GR 7 ÎNLOCUIREA, DESCALIFICAREA ȘI RETRAGEREA

GR 7.1 Orice competitor înscris poate fi înlocuit cu un alt competitor înscris la Ședința
Tehnică. Este obligatoriu ca un reprezentant al fiecărei Federații, să participe la Ședința
Tehnică. Nerespectarea acestei reguli va atrage o amendă de 100 franci elvețieni.

GR 7.2 În toate competițiile, cu excepția polo-ului pe apă, un competitor sau o echipă care nu
dorește să participe la o semifinală sau finală a unei probe în care s-a calificat, se va retrage în
maximum treizeci (30) de minute de la încheierea seriilor preliminare sau a semifinalelor
probei respective. Federația membru din care face parte competitorul, care se retrage din
seriile/rundele preliminare după ce a avut loc Ședința Tehnică sau dintr-o semifinală sau
finală la mai mult de treizeci (30) minute de la terminarea preliminariilor sau semifinalelor
probei în care a fost obținută calificarea, va plăti fără drept de apel către Trezorierul Onorific
suma de o sută (100) franci elvețieni; în cazul unei ștafete, duet sau echipă , suma va fi de
două sute ( 200 ) franci elvețieni.

GR 7.3 se aplică la Polo pe Apă

GR 7.4 În Înot, Sărituri, și Înot Sincron, când un competitor care a concurat în semifinale sau
finală, este descalificat din orice motiv, inclusiv control medical, poziția pe care ar fi ocupat-
o, va fi atribuită următorului competitor, iar toți ceilalți competitori care au terminat mai jos

5
vor avansa cu un loc în clasament. Dacă descalificarea are loc după înmânarea premiilor,
premiile vor fi returnate și acordate competitorilor conform regulii stabilite mai sus.

GR 7.5 Dacă o eroare a unui oficial este urmată de o greșeală a unui competitor, greșeala
competitorului poate fi ștearsă.

GR 8 INTERZICEREA FUMATULUI

La toate competițiile internaționale, fumatul va fi interzis în orice zonă desemnată


competitorilor, fie înainte sau în timpul competiției.

GR 9 JOCURI OLIMPICE, CAMPIONATE MONDIALE, CAMPIONATE


MONDIALE ÎNOT ( 25m ) ȘI REGULI GENERALE PENTRU COMPETIȚIILE
FINA

GR 9.1 Organizare

GR 9.1.1 Doar FINA are dreptul de a organiza Campionate Mondiale și alte competiții FINA
pentru Înot, Sărituri, Sărituri Înălțime, Polo pe Apă, Înot Artistic, și Înot Ape Libere.
Cuvintele Mondial și FINA nu pot fi folosite în legătură cu evenimente de Înot, Sărituri,
Sărituri Înălțime, Polo pe Apă, Înot Sincron, și Înot Ape Libere fără consimțământul FINA.

GR 9.1.2 Drapelul național al țărilor competitorilor clasați pe primele trei locuri vor fi
înălțate, iar imnul național ( varianta scurtă stabilită în Carta Olimpică ) al țării campionului
în probele individuale sau de echipe, va fi intonat. Această regulă nu se aplică Campionatelor
Masters.

GR 9.1.3 Biroul Executiv este împuternicit cu formularea tuturor regulilor și regulamentelor


privind organizarea acestor competiții. Toate regulamentele formulate de Biroul Executiv,
trebuie anunțate și publicate cu un an înainte de prima zi a competiției.

GR 9.2 Contestații

GR 9.2.1 Contestațiile sunt acceptate

( a ) dacă regulile și regulamentele de desfășurare a competiției nu sunt observate,

( b ) dacă alte situații pun în pericol desfășurarea competiției, sau competitorii, sau

( c ) împotriva deciziilor arbitrului; totuși, nu va fi acceptată nici o contestație împotriva unui


fapt evident.

GR 9.2.2 Contestațiile trebuie depuse

( a ) către Arbitrul General

6
( b ) în scris pe formulare FINA,

( c ) de către liderul desemnat al echipei,

( d ) împreună cu suma de 500 franci elvețieni sau echivalentul,


și

( e ) în 30 minute de la încheierea probei respective sau a


meciului.

Dacă înainte de desfășurarea probei sunt observate condiții care pot face obiectul unei
contestații, aceasta trebuie depusă înainte ca semnalul de start să fie dat.

GR 9.2.3 Toate contestațiile vor fi luate în considerare de către Arbitrul General. Dacă
respinge o contestație, acesta trebuie să motiveze luarea deciziei. Liderul de echipă poate face
apel la respingerea contestației către Juriul de Apel. Decizia Juriului de Apel va fi definitivă.
În cadrul Jocurilor Olimpice și a Campionatelor Mondiale, Comisiile din cadrul fiecărei
discipline vor lua în considerare contestația și vor face recomandări Juriului de Apel.

GR 9.2.4 În cazul în care contestația este respinsă, suma va fi reținută de către structura de
organizare a competiției. În cazul unei contestații admise, suma va fi returnată.

GR 9.2.5 La Sărituri, o plângere verbală poate fi făcută de către competitor sau de un oficial
responsabil al echipei, imediat după execuția săriturii, a unei runde de sărituri, sau al unei
secțiuni din concurs. Dacă plângerea nu este admisă, o contestație formală poate fi depusă în
condițiile GR 9.2.2

GR 9.3 Juriul de Apel

GR 9.3.1 La Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, Juriul de Apel va fi compus din


membrii Biroului Executiv și Membrii Onorifici prezenți, împreună cu Președintele, sau în
absența sa un Vice Președinte ca și președinte al Juriului de Apel. Pentru toate celelalte
competiții FINA, Juriul de Apel va fi format din delegatul FINA ( ca și președinte ),
împreună cu Membrii Biroului Executiv și membrii adecvați ai Comisiei Tehnice prezenți.
Fiecare membru va avea dreptul la un vot, cu excepția celor prevăzute mai jos, iar în cazul
unui vot la egalitate, Președintele Juriului are votul decisiv.

GR 9.3.2 Un membru al juriului are permisiunea să vorbească, dar nu și să voteze, în cazul în


care sunt implicate interesele Federației din care face parte acel membru. Un membru al
juriului care a acționat ca oficial, nu are drept de vot în cazul unei contestații împotriva
deciziei acestuia sau unei interpretări proprii ale unei Reguli. În cazul unei urgențe, juriul
poate vota asupra unei probleme chiar dacă nu a fost posibilă convocarea tuturor membrilor.
Decizia juriului este finală.

GR 9.4 Comitetul de organizare ( pentru Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, a se


consulta regulamentul FINA ) FINA General rules

7
GR 9.5 Comisii ( pentru Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, a se consulta
regulamentul FINA )

GR 9.6 Programe de concurs ( pentru Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, a se


consulta regulamentul FINA )

GR 10 CAMPIONATELE MONDIALE ALE JUNIORILOR

(a se consulta regulamentul FINA )

PARTEA A II-A

FINA REGULI ÎNOT

2017 – 2021

SW 1 ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR

SW 2 OFICIALI

SW 3 ALCĂTUIREA SERIILOR, SEMIFINALELOR ȘI FINALELOR

SW 4 STARTUL

SW 5 LIBER

SW 6 MIXT

SW 7 BRAS

8
SW 8 FLUTURE

SW 9 MIXT

SW 10 CURSA

SW 11 CRONOMETRAJ

SW 12 RECORDURI MONDIALE

SW 13 PROCEDURĂ CRONOMETRAJ AUTOMAT

SWAG REGULI GRUPE DE VÂRSTĂ

SW 1 ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR

SW 1.1 Comitetul de Organizare numit de către autoritatea guvernantă va avea


jurisdicție asupra tuturor problemelor care nu sunt repartizate prin regulament sub incidența
arbitrului principal, judecătorilor sau altor oficiali și va avea puterea de a amâna anumite
evenimente și va da indicații în concordanță cu regulile adoptate pentru desfășurarea oricărui
eveniment.

SW 1.2 La Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, biroul FINA va numi un


număr minimum de oficiali pentru controlul competițiilor, după cum urmează:

• arbitru general (2)

• supervizor cameră control (1)

• judecători parcurs (4)

• starteri (2)

• inspectori șefi întoarceri ( 2, 1 la fiecare capăt al piscinei )

• inspectori întoarcere ( 1 la fiecare capăt al fiecărui culoar )

9
• registrator șef (1)

• oficiali cursă (2)

• crainic (1)

Notă: La unele competiții, anumiți oficiali pot îndeplini mai multe sarcini, atât timp cât
îndatoririle acestora nu se află în conflict. Dacă nu este îndeplinit numărul minimum de
oficiali acest lucru nu va atrage după sine anularea rezultatelor competiției.

SW 1.2.1 Pentru toate celelalte competiții internaționale, autoritatea competentă va numi


același număr sau mai redus de oficiali, cu aprobarea autorității regionale respective sau
autorității internaționale unde este cazul.

SW 1.2.2 În cazul în care nu este disponibil un Echipament Automat de Cronometraj, acest


echipament va fi înlocuit de un cronometror șef, un (1) cronometror per culoar și un (1)
cronometror adițional.

SW 1.2.3 Un Judecător Șef Sosire și judecători sosire pot fi folosiți când nu este folosit un
Echipament Automat de Cronometraj și/sau cronometre digitale.

SW 1.3 Piscina și echipamentul tehnic pentru Jocurile Olimpice și Campionatele


Mondiale vor fi verificate și aprobate pentru dare în folosință înaintea competițiilor de Înot de
către un Delegat FINA împreună cu un membru al Comisiei Tehnice pentru Înot.

SW 1.4 Unde este folosit echipament video subacvatic de către televiziuni, acest
echipament trebuie operat prin telecomandă și nu va obstrucționa vederea sau traseul
înotătorilor, și nu trebuie să modifice configurația piscinei sau să obtureze marcajele FINA.

SW 2 OFICIALI

SW 2.1 Arbitrul General ( A.G.)

SW 2.1.1 A.G. va avea control deplin și autoritate asupra tuturor oficialilor, va aproba
sarcinile acestora, îi va instrui cu privire la caracteristicile speciale sau regulile legate de
competiție. Va pune în aplicare toate regulile și deciziile FINA, și va decide asupra tuturor
problemelor legate de conduita efectivă a competiției, a probelor competiției, a înțelegerii
finale care nu este prevăzută de regulament în ,,alt mod.”

SW 2.1.2 A.G. poate interveni în cadrul competiției în orice moment, pentru a se asigura că
regulile FINA sunt observate, și va judeca toate contestațiile legate de competiția în curs.

SW 2.1.3 Când se folosesc judecători de sosire fără trei (3) cronometre digitale, A.G. va
determina poziția în clasament unde este necesar. Dacă este disponibil și operațional
Echipamentul Automat de Cronometraj, acesta va fi consultat conform cum este menționat în
SW 13.

SW 2.1.4 A.G. se va asigura asupra faptului că toți oficialii necesari sunt la posturile
respective în vederea desfășurării competiției. Acesta poate numi înlocuitori pentru cei care

10
sunt absenți, incapabili sau ineficienți în exercitarea atribuțiilor. Poate numi oficiali adiționali
dacă crede necesar.

SW 2.1.5 La începutul fiecărei probe, A.G. va semnaliza înotătorilor printr-o serie de fluiere
scurte, invitându-i să se dezechipeze exceptând costumul de înot, urmat de un fluier lung care
indică faptul că aceștia trebuie să urce pe platforma de start ( în probele de spate și ștafete
mixt să intre imediat în apă ). Un al doilea fluier lung va aduce înotătorul din probele de spate
sau ștafetă mixt imediat la asumarea poziției de start. Când înotătorii și oficialii sunt pregătiți
pentru start, A.G. va da semnalul starterului prin întinderea brațului în lateral, indicând faptul
că înotătorii sunt sub controlul starterului. Brațul întins va rămâne în acea poziție până când
semnalul de start este dat.

SW 2.1.6 O descalificare pentru start înaintea semnalului de start trebuie observată și


confirmată de Starter și A.G. împreună.

SW 2.1.7 A.G va descalifica orice înotător dacă observă personal orice altă încălcare a
regulilor. A.G. poate descalifica orice înotător pentru orice încălcare a regulilor raportată
acestuia de către alți oficiali autorizați. Toate descalificările se supun deciziei arbitrului .

SW 2.2 Supervizor cameră control

SW 2.2.1 Supervizorul va superviza operațiunile de cronometraj automat inclusiv reluările


cronometrajului video.

SW 2.2.2 Supervizorul este responsabil pentru verificarea rezultatelor printate din computer.

SW 2.2.3 Supervizorul este responsabil pentru verificarea formularelor de ștafetă și


raportarea către arbitru a unor schimburi de ștafetă greșite.

SW 2.2.4 Supervizorul poate consulta cronometrajul video pentru a confirma un schimb


greșit.

SW 2.2.5 Supervizorul va controla retragerile făcute după serii sau finale, va redacta
rezultatele oficiale, va afișa noile recorduri stabilite, și va ține punctajul unde este necesar.

SW 2.3 Starter

SW 2.3.1 Starterul va avea control deplin asupra înotătorilor din momentul în care arbitrul îi
predă înotătorii (SW 2.1.5) până la începerea cursei. Startul se va da în concordanță cu SW 4.

SW 2.3.2 Starterul va raporta arbitrului dacă un înotător întârzie startul, pentru nerespectarea
intenționată a unei comenzi sau pentru orice altă abatere petrecută la start, dar doar A.G.
poate descalifica un înotător pentru faptele mai sus menționate.

SW 2.3.3 Starterul are puterea de a decide dacă startul este corect, decizia fiind luată doar de
către A.G.

11
SW 2.3.4 Când va da startul într-o probă, Starterul va sta în picioare pe marginea piscinei la
aproximativ cinci metri de la capătul de start al piscinei, unde Cronometrorii pot vedea și auzi
semnalul de start și înotătorii pot auzi semnalul.

SW 2.4 Oficial Cursă ( Arbitru Țarc )

SW 2.4.1 Oficialul de cursă va aduna înotătorii înaintea fiecărei probe.

SW 2.4.2 Oficialul de cursă va raporta A.G. orice încălcare a regulamentului cu privire la


publicitate (GR 6), și dacă un înotător nu este prezent când este strigat.

SW 2.5 Inspector Șef Întoarceri

SW 2.5.1 Inspectorul șef întoarceri se va asigura că toți inspectorii de întoarcere își


îndeplinesc îndatoririle în timpul competiției.

SW 2.6 Inspectori de Întoarceri

SW 2.6.1 Câte un Inspector de Întoarceri va fi repartizat la fiecare culoar și la fiecare capăt al


piscinei, pentru a se asigura că înotătorii respectă regulile relevante după start, fiecare
întoarcere și la sosire.

SW 2.6.2 Jurisdicția Inspectorului de Întoarceri aflat la capătul de start al piscinei, începe de


la semnalul de start până la terminarea primei tracțiuni de brațe, exceptând Bras, unde va fi a
doua tracțiune de brațe.

SW 2.6.3 Pentru fiecare întoarcere, jurisdicția Inspectorului de Întoarceri va începe la


inițierea ultimei tracțiuni de brațe înainte de atingere și se va sfârși la terminarea primei
tracțiuni de brațe după întoarcere, , exceptând Bras, unde va fi a doua tracțiune de brațe.

SW 2.6.4 Jurisdicția Inspectorului de Întoarceri la sosire începe de la inițierea ultimei


tracțiuni de brațe înaintea atingerii.

SW 2.6.5 Când se folosește un dispozitiv pentru start în procedeul Spate, fiecare inspector
aflat la capătul de start va instala și va scoate dispozitivul.

SW 2.6.6 În probele individuale de 800 și 1500m, fiecare inspector de întoarceri de la capătul


de start și cel de întoarcere al piscinei va înregistra numărul de ture făcut de înotătorul de pe
culoarul său. Înotătorii vor fi informați de numărul de ture rămase până la terminarea cursei
prin afișarea de numere impare pe dispozitive speciale de afișaj, la capătul de întoarcere al
piscinei. Poate fi folosit și echipament electronic, inclusiv afișaj subacvatic.

SW 2.6.7 Fiecare inspector de la capătul de start va da un semnal de avertizare în momentul


în care înotătorul de pe culoarul său mai are două lungimi plus cinci (5) metri de înotat până
la terminarea probelor individuale de 800 și 1500 metri. Semnalul poate fi repetat după
întoarcere până când înotătorul a ajuns la marcajul de cinci (5) metri de pe culoar. Semnalul
de avertizare poate să fie dat cu fluierul sau cu clopoțel.

12
SW 2.6.8 Fiecare inspector de la capătul de start va decide, în probele de ștafetă, dacă
înotătorul care ia startul se află în contact cu platforma de start în momentul în care înotătorul
precedent atinge peretele. Când se folosește Echipament Automat care judecă schimburile de
ștafetă, acesta va fi folosit în concordanță cu SW 13.1.

SW 2.6.9 Inspectorii de Întoarceri vor raporta A.G., orice încălcare a regulamentului pe


formulare semnate în care vor detalia proba, numărul culoarului și abaterea comisă.

SW 2.7 Judecători de Parcurs

SW 2.7.1 Judecătorii de parcurs vor fi localizați pe fiecare parte a piscinei.

SW 2.7.2 Fiecare judecător de parcurs se va asigura că regulile stilului de înot desemnat


probei sunt observate, și vor observa întoarcerile și sosirile pentru a asista inspectorii de
întoarceri.

SW 2.7.3 Judecătorii de Parcurs vor raporta Arbitrului orice încălcare a regulamentului pe


formulare semnate în care vor detalia proba, numărul culoarului și abaterea comisă.

SW 2.8 Cronometror Șef

SW 2.8.1 Cronometrorul Șef va desemna amplasarea cronometrorilor pe culoare. Este de


preferat un număr de trei (3) cronometrori pentru fiecare culoar. Dacă nu se folosește
Echipament Automat pentru Cronometraj, vor fi desemnați doi (2) cronometrori adiționali,
fiecare dintre ei vor fi instruiți să înlocuiască un cronometror al cărui cronometru nu a pornit
sau s-a oprit în timpul unei probe, sau unul care din diferite motive nu poate înregistra timpul.
Când se folosesc cronometre digitale, timpul final și locul este determinat de timpul
înregistrat.

SW 2.8.2 Când doar un (1) cronometror per culoar este disponibil, un cronometror de rezervă
va fi desemnat în cazul unei funcționări greșite a cronometrului. În plus, Cronometrorul Șef
trebuie întotdeauna să înregistreze timpul câștigătorului fiecărei serii.

SW 2.8.3 Cronometrorul șef va aduna de la fiecare cronometror de pe fiecare culoar un


formular pe care sunt notați timpii înregistrați, iar dacă este necesar va inspecta cronometrele
acestora.

13
SW 2.8.4 Cronometrorul șef va înregistra sau va verifica timpul oficial de pe formular pentru
fiecare culoar.

SW 2.9 Cronometrori

SW 2.9.1 Fiecare cronometror va înregistra timpul înotătorilor repartizați pe culoarul său în


concordanță cu SW 11.3. Cronometrele vor fi certificate ca și funcționale spre aprobarea
Comitetului de Organizare al competiției.

SW 2.9.2 Fiecare cronometror va porni cronometrul său la semnalul de start, și îl va opri


când înotătorul de pe culoarul său a terminat cursa. Cronometrorii pot fi instruiți de către
cronometrorul șef să înregistreze timpi intermediari în cadrul probelor mai lungi de 100 de
metri.

SW 2.9.3 Imediat după cursă, cronometrorii de pe fiecare culoar vor înregistra timpii de pe
cronometrele lor pe formulare și le vor da cronometrorului șef, iar dacă le este solicitat vor
prezenta cronometrele pentru verificare. Cronometrele vor fi resetate la fluierul scurt al A.G.
care anunță cursa următoare.

SW 2.9.4 Mai puțin în cazul în care cronometrajul video este folosit, poate fi necesar să se
folosească numărul complet de cronometrori, chiar dacă se folosește Echipamentul Automat
de Oficiat.

SW 2.10 Judecător Șef Sosire – dacă este necesar

SW 2.10.1 Judecătorul Șef Sosire va repartiza fiecare judecător de sosire pe poziția și locul
pe care îl va ocupa.

SW 2.10.2 După cursă, judecătorul șef sosire, va aduna rezultatele semnate pe foi de la
fiecare judecător sosire și va stabili rezultatul și clasamentul care va fi transmis direct A.G.

SW 2.10.3 Când se folosește Echipamentul Automat de Oficiat pentru judecarea sosirii într-o
cursă, judecătorul șef sosire trebuie să raporteze ordinea sosirii înregistrată de Echipament
după fiecare cursă.

SW 2.11 Judecători Sosire – dacă este necesar

SW 2.11. Judecătorii de sosire vor fi poziționați pe platforme înalte aliniate cu linia de sosire,
unde pot avea tot timpul o vedere clară asupra cursei și a liniei de sosire, mai puțin în cazul în
care operează un dispozitiv Automat pentru Oficiat pe culoarele care le-au fost repartizate
prin apăsarea unui „buton” la terminarea cursei.

SW 2.12 După fiecare probă, judecătorii de sosire vor decide și vor raporta ordinea sosirii
înotătorilor conform sarcinilor care le-au fost încredințate. Judecătorii de sosire, alții decât cei
care operează „ butonul – sosire”, nu vor fi și cronometrori în cadrule aceleiași probe.

SW 2.12 Pupitru Control (altul decât cel pentru Jocuri Olimpice și Campionate
Mondiale)

14
SW 2.12.1 Înregistratorul șef este responsabil pentru verificarea rezultatelor printate din
computer sau pentru verificarea rezultatelor și clasamentului în fiecare probă primite de la
Arbitru. Înregistratorul șef va fi martor la semnarea rezultatelor de către Arbitru.

SW 2.12.2 Cei care înregistrează vor controla retragerile după serii sau finale, vor publica
rezultatele pe formulare oficiale, vor afișa noile recorduri stabilite și vor calcula punctajul
unde este necesar.

SW 2.13 Luarea Deciziilor de către Oficiali

SW 2.13.1 Oficialii vor decide în mod autonom și independent unul față de celălalt, mai puțin
în cazul în care este prevăzut in alt mod în Reguli Înot.

SW 3 Alcătuirea Seriilor, Semifinalelor și a Finalelor

Pentru toate probele din cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale, Jocurilor
Regionale sau alte competiții FINA, repartizarea la start se face după cum urmează:

SW 3.1 Serii

SW 3.1.1 Cei mai buni timpi realizați în competiții de înotătorii înscriși, realizați înainte de
termenul limită al înscrierilor în perioada de calificare anunțată, vor fi trimiși pe formulare de
înscriere sau on-line, după cum este cerut, și listați în ordinea timpilor de către Comitetul de
Organizare. Înotătorii care nu trimit timpi înregistrați oficial, vor fi considerați cei mai lenți și
vor fi poziționați la sfârșitul listei fără timp. Amplasarea înotătorilor cu timpi identici sau a
mai multor înotători fără timp, se va face prin tragere la sorți. Repartizarea înotătorilor pe
culoare se va face în concordanță cu procedurile publicate mai jos în SW 3.1.2. Înotătorii vor
fi repartizați în serii eliminatorii în concordanță cu timpii trimiși după cum urmează:

SW 3.1.1.1 Dacă se formează o singură serie, aceasta va fi programată ca finală, și se va


înota doar în reuniunea finalelor.

SW 3.1.1.2 Dacă se formează două serii, cel mai rapid înotător va fi repartizat în seria a
doua, următorul cel mai rapid în prima serie, următorul cel mai rapid în seria a doua,
următorul cel mai rapid în prima serie, etc.

SW 3.1.1.3 Dacă se formează trei serii, exceptând probele de 400m, 800m și 1500m, cel
mai rapid înotător va fi repartizat în seria a treia, următorul cel mai rapid în seria a doua,
următorul cel mai rapid în prima serie. Al patrulea cel mai rapid înotător va fi repartizat în
seria a treia, al cincilea în seria a doua, al șaselea în prima serie, al șaptelea în seria a treia,
etc.

SW 3.1.1.4 Dacă se formează patru sau mai multe serii, excepție făcând probele de 400m,
800m și 1500m, ultimele trei serii ale probei vor urma repartizarea prevăzută de SW 3.1.1.3
de mai sus. Seria precedentă ultimelor trei serii va fi compusă din următorii cei mai rapizi
înotători, seria precedentă ultimelor patru serii va fi compusă din următorii cei mai rapizi
înotători, etc. Repartizarea pe culoare se va face în ordinea descendentă a timpilor de

15
înscriere trimiși în cadrul fiecărei serii, în concordanță cu modelul prezentat mai jos în SW
3.1.2.

SW 3.1.1.5 În probele de 400m, 800m și 1500m, ultimele două serii ale probelor vor fi
formate în concordanță cu SW 3.1.1.2.

SW 3.1.1.6 Excepție: în situația în care sunt două sau mai multe serii în cadrul unei probe,
vor fi minimum trei înotători repartizați în una din seriile preliminare, dar retragerile
ulterioare pot reduce numărul de înotători în asemenea serii la mai puțin de trei.

SW 3.1.1.7 Unde este disponibilă o piscină cu 10 culoare și sunt stabiliți timpi identici
pentru locul 8, în seriile probelor de 800m și 1500m culoarul 9 va fi folosit prin tragere la
sorți pentru repartizarea pe culoarul 8 și culoarul 9. În cazul în care sunt trei timpi identici
pentru locul 8, culoarele 9 și 0 vor fi folosite prin tragere la sorți pentru repartizarea pe
culoarele 8, 9 și 0.

SW 3.1.1.8 Unde nu este disponibilă o piscină cu 10 culoare, se va aplica SW 3.2.3.

SW 3.1.2 Cu excepția probelor de 50m în piscine cu o lungime de 50m, repartizarea pe


culoare se va face ( culoarul numărul 1 va fi în partea dreaptă a capătului de start al piscinei
( 0 când se folosesc piscine cu 10 culoare ) ), prin repartizarea celui mai rapid înotător sau a
celei mai rapide echipe pe culoarul central al piscinei cu un număr impar de culoare, sau pe
culoarul 3 sau 4 în piscine cu 6 sau 8 culoare. În piscine cu 10 culoare, cel mai rapid înotător
va fi repartizat pe culoarul 4. Înotătorul cu următorul cel mai rapid timp va fi amplasat în
dreapta acestuia, iar ceilalți alternativ în partea dreaptă dau stângă conform timpilor de
înscriere trimiși. Înotătorii cu timpi identici vor fi repartizați pe culoare prin tragere la sorți
conform modelului de mai sus.

SW 3.1.3 Atunci când probele de 50m se dispută în piscine cu o lungime de 50m,


cursele pot fi înotate, la discreția Comitetului de Organizare, fie din capătul de start obișnuit
către capătul de întoarcere, fie de la capătul de întoarcere către capătul de start, în funcție de
anumiți factori cum ar fi: Echipament Automat adecvat, poziția starterului, etc. Comitetul de
Organizare va informa înotătorii de hotărârea acestuia cu timp suficient înainte de startul
competiției. Indiferent de modul în care se înoată cursa, repartizarea pe culoare a înotătorilor
se va face la fel ca și atunci când iau startul de la capătul de start și termină cursa la capătul
de unde au luat startul.

SW 3.2 Semifinale și Finale

SW 3.2.1 În semifinale repartizarea pe serii se va face conform SW 3.1.1.2.

SW 3.2.2 În situația în care nu sunt necesare serii preliminare, repartizarea pe culoare se va


face conform SW 3.1.2 de mai sus. Când s-au desfășurat serii preliminare sau semifinale,
repartizarea pe culoare se va face conform timpilor stabiliți în acele serii conform SW 3.1.2.

SW 3.2.3 În situația în care înotători din aceeași serie sau serii diferite, au timpi identici
înregistrați la 1/100 de secundă pentru fiecare din locurile opt/nouă sau

16
șaisprezece/șaptesprezece, se va disputa un baraj pentru stabilirea înotătorului care va avansa
în finalele respective. Un astfel de baraj va avea loc după ce toți înotătorii implicați au
participat în serii, la o dată stabilită de comun acord între comitetul de organizare și părțile
implicate. Dacă după disputarea barajului se înregistrează timpi identici, se va disputa alt
baraj. Dacă este necesar un baraj se va disputa pentru determinarea primei și celei de-a doua
rezerve, dacă se înregistrează timpi identici.

SW 3.2.4 Când unul sau mai mulți înotători se retrag din semifinale sau finale, rezervele vor
fi chemate în ordinea clasării din serii sau semifinale. Se va reface repartizarea în proba sau
probele respective, și liste suplimentare vor fi publicate în care se vor detalia schimbările sau
înlocuirile, după cum este stabilit de SW 3.1.2.

SW 3.2.5 Înaintea seriilor, semifinalelor și finalelor, înotătorii se vor prezenta la Prima


Cameră de Apel la o oră stabilită de organizatori. După verificare, înotătorii continuă către
Camera Finală de Apel.

SW 3.3 În alte competiții, sistemul de tragere la sorți poate fi folosit pentru


repartizarea pe culoare.

ROUSW 3.4 Serii contracronometru

Seriile contracronometru sunt acele serii în care înotătorul înoată o singură dată în cadrul unei
probe contratimp. Clasamentul final al înotătorilor se realizează în ordinea timpilor.
Competițiile și probele care se desfășoară după acest sistem sunt prezentate în „ Reguli
specifice și programe de concurs ”.

ROUSW 3.4.1 Seriile contracronometru se înoată de la cea mai lentă la cea mai rapidă serie,
potrivit timpilor de înscriere, după cum urmează: cei mai rapizi 8 înotători vor înota în ultima
serie, următorii 8 în seria precedentă, ș.a.m.d.

SW 4 STARTUL

SW 4.1 Startul în cursele de Liber, Bras, Fluture și Mixt Individual se va face prin săritură.
La fluierul lung al A.G., înotătorii se vor sui pe platforma de start și vor rămâne acolo. La
comanda Starterului : „ luați locurile !”, aceștia vor lua imediat o poziție de start cu cel puțin
un picior amplasat frontal pe platforma de start. Poziția mâinilor nu este importantă. Când toți
înotătorii sunt nemișcați, Starterul va da semnalul de start.

SW 4.2 Startul în cursele de Spate și Ștafetele de Mixt va fi din apă. La primul fluier lung al
A.G. (SW 2.1.5), înotătorii vor intra imediat în apă. La al doilea fluier lung al A.G., înotătorii
se vor întoarce fără întârziere la poziția de start. (SW 6.1). Când toți înotătorii au luat poziția
de start, starterul va da comanda „luați locurile”. Când toți înotătorii sunt nemișcați, starterul
va da semnalul de start.

17
SW 4.3 În cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și alte competiții FINA,
comanda „luați locurile” va fi în engleză ( „take your marks”), iar startul se va da prin
difuzoare multiple, montate câte unul la fiecare platformă de start.

SW 4.4 Orice înotător care ia startul, înainte ca semnalul de start să fie dat va fi descalificat.
Dacă semnalul de start este dat înainte de declararea descalificării, cursa va continua, iar
înotătorul sau înotătorii vor fi descalificați la terminarea cursei. Dacă descalificarea este
anunțată înaintea semnalului de start, semnalul de start nu va fi dat, iar înotătorii rămași vor
fi rechemați și vor lua startul din nou. În acest caz, A.G. repetă procedura de start începând cu
fluierul lung ( al doilea pentru Spate) cum este prevăzut în SW 2.1.5.

SW 5 LIBER

SW 5.1 Liber înseamnă că în cadrul unei probe denumite în acest fel, înotătorul poate înota în
ce stil dorește, exceptând probele de mixt individual sau ștafetă, unde liber înseamnă orice stil
în afară de spate, bras sau fluture.

SW 5.2 O parte a corpului înotătorului trebuie să atingă peretele la terminarea fiecărei


lungimi a cursei și la sosire.

SW 5.3 O parte a corpului înotătorului trebuie să străpungă suprafața apei pe tot parcursul
cursei. Prin excepție, i se va permite înotătorului să fie complet scufundat în timpul
întoarcerii, și pe o distanță nu mai mare de 15 metri după start și fiecare întoarcere. La acel
punct, capul trebuie să străpungă suprafața apei.

SW 6 SPATE

SW 6.1 Înainte de semnalul de start, înotătorii se vor alinia în apă cu fața către capătul de
start, cu ambele mâini ținând mânerele de start. Este interzisă staționarea cu tălpile în sau pe
șanțul de scurgere, sau îndoirea degetelor de la picioare peste marginea acestuia. Când se
folosește dispozitivul pentru startul de spate, degetele de la ambele picioare trebuie să atingă
peretele sau placa de contact. Îndoirea degetelor de la picioare peste marginea de sus a plăcii
de contact nu este permisă.

SW 6.2 După semnalul de start și după întoarcere, înotătorul se va împinge și va înota pe


spate pe tot parcursul cursei, mai puțin în momentul executării întoarcerii, cum se prevede
mai jos în SW 6.4. Poziția normală pe spate poate include o mișcare de rotire a corpului până
la maximum 90 de grade în jurul axei longitudinale față de planul orizontal. Poziția capului
nu este relevantă.

SW 6.3 O parte a corpului trebuie să străpungă suprafața apei pe tot parcursul cursei. Îi este
permis înotătorului să fie complet scufundat în timpul întoarcerii, și pe o distanță de
maximum 15 metri după start și fiecare întoarcere. La acel punct, capul trebuie să străpungă
suprafața apei.

18
SW 6.4 În timpul executării întoarcerii pe culoarul său, înotătorul trebuie să atingă peretele
cu o parte a corpului. În timpul întoarcerii umerii pot fi răsuciți pe verticală către piept, după
care imediat poate fi inițiată o tracțiune continuă simplă sau simultană de brațe pentru a
executa întoarcerea. Înotătorul trebuie să reia poziția pe spate la plecarea din perete.

SW 6.5 La terminarea cursei, înotătorul trebuie să atingă peretele pe culoarul său, în poziția
pe spate.

SW 7 BRAS

SW 7.1 După start și fiecare întoarcere, înotătorul poate executa o tracțiune de brațe completă
înapoi până la nivelul picioarelor, în timp ce este complet scufundat. În orice moment
înaintea primei bătăi de picioare Bras după start și după fiecare întoarcere, este permisă o
singură bătaie de picioare fluture. Capul trebuie să străpungă suprafața apei înainte ca
palmele să fie răsucite în interior în faza cea mai largă a celei de-a doua tracțiuni.

SW 7.2 De la începutul primei tracțiuni după start și după fiecare întoarcere, corpul va fi în
poziția pe piept. Nu este permisă rotirea pe spate în niciun moment cu excepția întoarcerii,
când după atingerea peretelui este permisă întoarcerea în orice mod cu condiția ca după
plecarea din perete corpul să fie în poziția pe piept. De la start și pe tot parcursul cursei, ciclul
de execuție al procedeului trebuie să fie o tracțiune de brațe și o bătaie de picioare, în această
ordine. Toate mișcările brațelor trebuie să fie simultane și pe același plan orizontal, fără
mișcări alternative.

SW 7.3 Mâinile vor fi împinse înainte împreună de la piept, pe, sub sau peste suprafața apei.
Coatele vor fi sub apă exceptând ultima tracțiune înainte de întoarcere, în timpul întoarcerii și
ultima tracțiune înainte de sosire. Mâinile vor fi aduse înapoi pe sau sub suprafața apei.
Mâinile nu vor fi aduse înapoi după linia șoldului, exceptând prima tracțiune după start și
fiecare întoarcere.

SW 7.4 În timpul fiecărui ciclu complet, o parte a capului înotătorului trebuie să străpungă
suprafața apei. Toate mișcările picioarelor trebuie să fie simultane și pe același plan orizontal,
fără mișcări alternative.

SW 7.5 Tălpile trebuie răsucite în afară în timpul fazei de propulsie a bătăii de picioare.
Mișcările alternative sau mișcări în jos de picioare fluture nu sunt permise, decât cu excepția
SW 7.1. Este permisă străpungerea suprafeței apei cu picioarele mai puțin în cazul în care
este urmată de o mișcare de picioare fluture descendentă.

SW 7.6 La fiecare întoarcere și la sosirea în cursă, atingerea peretelui se va face cu ambele


mâini separate și simultan la, deasupra sau sub nivelul apei. La ultima tracțiune înainte de
întoarcere și la sosire este permisă o tracțiune de brațe care nu este urmată de o bătaie de
picioare. Capul poate fi scufundat după ultima tracțiune de brațe înainte de atingerea
peretelui, cu condiția să străpungă suprafața apei în timpul ultimului ciclu complet sau
incomplet dinaintea atingerii peretelui.

19
SW 8 FLUTURE

SW 8.1 De la începutul primei tracțiuni de brațe după start și fiecare întoarcere, corpul va fi
în poziția pe piept. Nu este permisă rotirea pe spate în niciun moment cu excepția întoarcerii,
când după atingerea peretelui este permisă întoarcerea în orice mod cu condiția ca după
plecarea din perete corpul să fie în poziția pe piept.

SW 8.2 Ambele brațe vor fi aduse înainte simultan pe deasupra apei și duse înapoi simultan
pe sub apă pe tot parcursul cursei, mai puțin în situația prevăzută de SW 8.5.

SW 8.3 Toate mișcările în sus și în jos ale picioarelor trebuie să fie simultane. Picioarele sau
tălpile nu trebuie să fie la același nivel, dar nu vor alterna în relația dintre fiecare. Mișcarea
de picioare bras nu este permisă.

SW 8.4 La fiecare întoarcere și la sosirea în cursă, atingerea peretelui se va face cu ambele


mâini separate și simultan la, deasupra sau sub nivelul apei.

SW 8.5 La start și la întoarceri, înotătorului îi sunt permise una sau mai multe bătăi de
picioare și o tracțiune de brațe sub apă, care trebuie să îl ducă la suprafață. Îi este permis
înotătorului să fie complet scufundat pentru o distanță de maximum 15 metri după start și
după fiecare întoarcere. La acel punct, capul trebuie să străpungă suprafața apei. Înotătorul
trebuie să rămână la suprafață până la întoarcerea următoare sau la sosire.

SW 9 MIXT

SW 9.1 În probele individuale de mixt, înotătorul parcurge toate cele patru procedee de înot
în următoarea ordine: Fluture, Spate, Bras și Liber. Fiecare dintre procedee trebuie să acopere
un sfert (1/4) din distanță.

SW 9.2 La Liber, înotătorul trebuie să fie în poziția pe piept mai puțin când execută
întoarcerea. Înotătorul trebuie să se întoarcă pe piept înaintea unei bătăi de picioare sau a unei
tracțiuni.

SW 9.3 În probele de ștafetă Mixt, înotătorii vor parcurge cele patru procedee în următoarea
ordine : Spate, Bras, Fluture și Liber. Fiecare dintre procedee trebuie să acopere un sfert (1/4)
din distanță.

SW 9.4 Fiecare secțiune trebuie terminată în concordanță cu regulile care se aplică


procedeului în cauză.

SW 10 CURSA

SW 10.1 Toate cursele individuale trebuie organizate ca probe separate pe sexe.

SW 10.2 Înotătorul trebuie să parcurgă înot singur toată distanța pentru a se califica.

20
SW 10.3 Înotătorul trebuie să rămână și să termine cursa pe același culoar pe care a luat
startul.

SW 10.4 În toate probele, înotătorul în momentul întoarcerii va face contact fizic cu capătul
piscinei sau al traseului .

SW 10.5 Înotătorul nu va fi descalificat dacă stă pe fundul bazinului în probele de liber sau în
porțiunea de liber a probelor de mixt, dar acesta nu va păși.

SW 10.6 Nu este permis trasul de frânghia de culoar.

SW 10.7 Obstrucționarea altui înotător prin înotul pe alt culoar sau prin orice fel de
intervenție, va duce la descalificarea celui care comite fapta. Dacă fapta este comisă
intenționat, arbitrul va raporta chestiunea Membrului care promovează cursa și Membrului
din care face parte înotătorul care comite fapta.

SW 10.8 Niciunui înotător nu îi va fi permis să folosească sau să poarte orice dispozitiv sau
costum de înot, care pot îmbunătăți la viteza, plutirea sau anduranța acestuia/acesteia în
timpul unei competiții ( cum sunt: palmare, labe, labele de viteză, benzilor, sau substanțelor
adezive, etc.). Este permisă folosirea ochelarilor de înot. Nu este permisă aplicarea benzilor
de orice fel pe corp, decât cu aprobarea Comitetului de Medicină Sportivă al FINA.

SW 10.9 Orice înotător care nu este înscris în cadrul unei curse, și intră în apă în timpul
desfășurării unei probe, înainte ca toți înotătorii din cadrul acelei probe să termine cursa, va fi
descalificat pentru următoarea cursă din cadrul competiției.

SW 10.10 Vor fi patru înotători în fiecare echipă de ștafetă. Pot fi înotate ștafete combinate.
Ștafetele combinate trebuie să fie compuse din doi (2) Bărbați și două (2) Femei. Timpii
intermediari obținuți în aceste probe nu pot fi folosiți pentru realizarea de recorduri și/sau ca
timpi de înscriere.

SW 10.11 În probele de ștafetă, echipa înotătorului al cărui picior nu mai este în contact cu
platforma de start înainte ca înotătorul precedent din aceeași echipă să atingă peretele, va fi
descalificată.

SW 10.12 Orice echipă de ștafetă va fi descalificată din cadrul cursei dacă un component al
acesteia, altul decât cel desemnat să înoate pe acea lungime, intră în apă în timpul desfășurării
cursei, înainte ca toți înotătorii din toate celelalte echipe să fi terminat cursa.

SW 10.13 Membrii unei echipe de ștafetă și ordinea în care vor concura trebuie nominalizați
înaintea cursei. Orice component al echipei de ștafetă, poate înota o singură dată într-o cursă.
Componența echipei de ștafetă poate fi schimbată între seriile și finalele probei respective, cu
condiția ca echipa de ștafetă să fie compusă din lista de înotători înscrisă corect de către
Membru pentru proba respectivă. Nerespectarea ordinii de înot conform formularului de
înscriere va atrage descalificare. Înlocuirile pot fi efectuate doar în cazul unei urgențe
medicale documentate.

21
SW 10.14 Orice înotător după ce a terminat cursa, sau distanța sa în cazul probelor de ștafetă,
trebuie să părăsească piscina cât mai curând posibil fără să obstrucționeze alți înotători care
încă nu au terminat cursa. În caz contrar, înotătorul care comite greșeala, sau echipa sa de
ștafetă, va fi descalificat.

SW 10.15 Dacă o abatere periclitează șansele de succes ale unui înotător, arbitrul are
autoritatea de a-i permite acestuia să concureze în seria următoare, sau dacă abaterea are loc
în timpul finalelor unei probe, el/ea poate hotărî redisputarea finalei.

SW 10.16 Nu este permisă susținerea ritmului de cursă sau utilizarea oricărui dispozitiv sau
plan care au acest efect.

SW 11 CRONOMETRAJ

SW 11.1 Utilizarea Echipamentului Automat de Cronometraj se va face sub supravegherea


oficialilor desemnați. Timpii înregistrați de către Echipamentul Automat de Cronometraj vor
fi folosiți pentru a stabili câștigătorul, clasamentul și timpii înregistrați pe fiecare culoar.
Timpii și clasamentul înregistrați în acest fel vor avea prioritate înaintea deciziilor
cronometrorilor. În cazul unei defecțiuni ale Echipamentului Automat de Cronometraj,
identificată clar ca o defecțiune a Echipamentului Automat de Cronometraj, sau în cazul în
care un înotător nu reușește să activeze Echipamentul Automat de Cronometraj, timpii
înregistrați de către cronometrori vor fi oficiali. ( Vezi SW 13.3)

SW 11.2 Când se folosește Echipamentul Automat de Cronometraj, rezultatele vor fi


înregistrate doar până la 1/100 de secundă. În cazul unor timpi egali, toți înotătorii care au
înregistrat același timp la 1/100 de secundă, vor ocupa același loc în clasament. Timpii afișați
de către afișajul electronic vor trebui să arate și 1/100 de secundă.

SW 11.3 Orice dispozitiv de măsurare a timpului operat de către un oficial va fi considerat un


cronometru. Timpii înregistrați manual trebuie să fie luați de trei cronometrori numiți sau
aprobați de către Membrul din țara respectivă. Toate cronometrele trebuie să fie certificate ca
și corespunzătoare spre satisfacția conducătorului competiției respective. Timpii manuali vor
fi înregistrați până la 1/100 de secundă. Când nu se folosește Echipamentul Automat de
Cronometraj, timpii manuali vor fi înregistrați după cum urmează:

SW 11.3.1 Dacă două (2) din trei (3) cronometre înregistrează același timp, iar cel de-al
treilea este diferit, cei doi timpi identici vor da timpul oficial.

SW 11.3.2 Dacă toate cele trei (3) cronometre înregistrează timpi diferiți, cronometrul care a
înregistrat timpul intermediar va da timpul oficial.

SW 11.3.3 Dacă doar două (2) din trei (3) cronometre funcționează, timpul oficial va fi dat de
media dintre cei doi (2) timpi înregistrați de cronometrele funcționale.

SW 11.4 Dacă un înotător este descalificat în timpul sau după terminarea unei probe, această
descalificare va fi înregistrată în rezultatele oficiale, si nici un timp sau loc în clasament nu va
fi anunțat.

22
SW 11.5 În cazul descalificării unei ștafete, se vor înregistra timpii intermediari obținuți până
la momentul descalificării în rezultatele oficiale.

SW 11.6 Toți timpii intermediari la 50 metri sau 100 metri vor fi înregistrați și publicați în
rezultatele oficiale pentru înotătorii din primul schimb al ștafetelor.

SW 12 RECORDURI MONDIALE

SW 12.1 Pentru Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori în piscine de


50 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 200 și 400 metri

Ștafete Liber: 4x100 și 4x200 metri

Ștafete Mixt: 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x100 metri Liber și 4x 100 metri Mixt

SW 12.2 Pentru Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori în piscine de


25 de metri, următoarele distanțe și stiluri vor fi recunoscute pentru ambele sexe:

Liber: 50,100,200,400,800 și 1500 metri

Spate: 50, 100 și 200 metri

Bras: 50, 100 și 200 metri

Fluture: 50, 100 și 200 metri

Mixt Individual: 100, 200 și 400 metri

Ștafete Liber: 4x50, 4x100 și 4x200 metri

Ștafete Mixt: 4x50, 4x100 metri

Ștafete Combinate: 4x50 metri Liber și 4x 50 metri Mixt

SW 12.3 Grupele de vârstă pentru Recordurile Mondiale de Juniori, sunt aceleași ca și


pentru Campionatele Mondiale de Juniori FINA.

SW 12.4 Componenții unei echipe de ștafetă trebuie să aibă aceeași naționalitate.

23
SW 12.5 Toate recordurile trebuie făcute în competiții sau în curse individuale
contracronometru, organizate public și promovate cu cel puțin trei zile înainte de tentativa de
record. În cazul unei curse individuale contracronometru, aprobate de către Membru ca și
tentativă de record în cadrul unei competiții, nu va fi necesară promovarea cu cel puțin trei
(3) zile înainte.

SW 12.6 Lungimea fiecărui culoar trebuie certificată de către un supervizor sau de către
alt oficial numit sau aprobat de către Membrul țării unde se situează.

SW 12.7 Când se folosește o platformă mobilă, măsurătorile traseului trebuie să fie


confirmate la terminarea sesiunii în care a fost obținut timpul.

SW 12.8 Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori vor fi acceptate doar


dacă timpii sunt înregistrați de către un Echipament Automat de Cronometraj, sau de către
Echipamentul Semiautomat de Cronometraj în cazul unei defecțiuni a Echipamentului
Automat de Cronometraj.

SW 12. 9 Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori pot fi stabilite doar


de înotătorii care poartă costumele de înot aprobate de către FINA.

SW 12.10 Timpii identici până la 1/100 de secundă, vor fi recunoscuți ca și recorduri


egalate iar înotătorii care obțin acești timpi vor fi numiți „ Deținători Comuni”. Doar timpul
obținut de către câștigătorul unei curse poate fi transmis pentru omologarea Recordului
Mondial – exceptând Recordurile Mondiale de Juniori. În cazul unei egalități într-o cursă în
care s-a stabilit un record, fiecare înotător care a terminat la egalitate va fi considerat
câștigător.

SW 12.11 Recordurile Mondiale și Recordurile Mondiale de Juniori pot fi stabilite doar


în piscine cu concentrația de sare în apă mai mică de 3g/litru. Nu va fi recunoscut niciun
record stabilit în orice apă de mare sau ocean.

SW 12.12 Primul înotător din cadrul unei ștafete, exceptând ștafetele combinate, poate
aplica pentru omologarea unui Record Mondial sau Record Mondial de Juniori. Dacă primul
înotător din cadrul unei ștafete termină distanța sa în timp record, obținut în concordanță cu
mențiunile acestei secțiuni din regulament, performanța acestuia nu va fi declarată nulă de
orice descalificare ulterioară a echipei sale de ștafetă pentru abateri care au avut loc după ce
acesta a terminat de înotat distanța sa.

SW 12.13 Un înotător din cadrul unei probe individuale poate aplica pentru omologarea
unui Record Mondial sau Record Mondial de Juniori, și pentru o distanță intermediară dacă
el/ea sau antrenorul lui/ei sau liderul de echipă solicită arbitrului ca performanța lui să fie
special cronometrată sau timpul obținut pe distanța intermediară este înregistrat de către
Echipamentul Automat de Cronometraj. Înotătorul care solicită acest lucru, trebuie să termine
întreaga distanță a probei pentru a aplica pentru omologarea unui record pe o distanță
intermediară.

24
SW 12.14 Cererile de omologare a Recordurilor Mondiale sau a Recordurilor Mondiale
de Juniori, trebuie depuse pe formulare speciale FINA, de către autoritatea responsabilă de
organizarea competiției și semnate de către personalul autorizat al Membrului din țara din
care face parte înotătorul, prin care se certifică faptul că toate cerințele regulamentului au fost
îndeplinite, inclusiv certificarea rezultatului negativ la testul antidoping (DC 5.3.3.2).
Formularul de omologare trebuie trimis Directorului Executiv FINA în paisprezece (14) zile
după înregistrarea performanței.

SW 12.15 O cerere de omologare a unui Record Mondial sau a unui Record Mondial de
Juniori, va fi raportată provizoriu prin e-mail sau facsimil Directorului Executiv FINA în
șapte (7) zile de la înregistrarea performanței.

SW 12.16 Membrul din țara înotătorului, va raporta această performanță printr-o


scrisoare adresată Directorului Executiv FINA, pentru informarea și luarea de acțiuni de către
acesta, și dacă este necesar, să se asigure că formularul oficial a fost depus corect de către
autoritatea potrivită.

SW 12.17 La primirea cererii oficiale și după ce se declară satisfăcut că informațiile


prezentate în cerere, inclusiv un test de control antidoping negativ, sunt corecte, Directorul
Executiv al FINA va declara noul Record Mondial sau noul Record Mondial de Juniori, se va
asigura că această informație este publicată, și că sunt acordate certificate persoanelor ale
căror cereri au fost acceptate.

SW 12.18 Toate recordurile stabilite în cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor


Mondiale, Campionatelor Mondiale de Juniori și Cupelor Mondiale vor fi aprobate automat.

SW 12.19 Dacă nu a fost urmată procedura stabilită de SW 12.14, Membrul din țara
înotătorului poate aplica pentru omologarea unui Record Mondial sau Record Mondial de
Junior în necunoștință de cauză. După investigarea problemei, Directorul Executiv FINA este
autorizat să accepte astfel de recorduri dacă acesta constată că cererea este corectă.

SW 12.20 Dacă cererea pentru omologarea unui Record Mondial sau a unui Record
Mondial de Juniori este acceptată de către FINA, o diplomă semnată de către Președintele
FINA va fi trimisă de către Directorul Executiv Membrului din țara din care face parte
înotătorul pentru a i se oferi acestuia pentru recunoașterea performanței acestuia. O a cincea
diplomă va fi eliberată către toți Membrii ale căror echipe de ștafetă stabilesc Record
Mondial sau Record Mondial de Juniori. Această diplomă va rămâne Membrului.

SW 12.21 La anumite perioade, FINA poate adăuga noi probe în care înotătorii pot
stabili Recorduri Mondiale sau Recorduri Mondiale de Juniori. Pentru asemenea probe, FINA
va stabili Timpi Țintă; dacă un înotător reușește un timp mai bun decât un Timp Țintă, acesta
va fi considerat Record Mondial sau Record Mondial de Juniori, cu condiția ca toate cerințele
prevăzute de SW 12 să fie îndeplinite.

Notă: Formularul FINA pentru omologarea unui nou Record Mondial se găsește pe
site-ul FINA: https://www.fina.org/content/world-record-world-junior-record-application-form-demande-dhomoligation-de-record-
du-monde

25
SW 13 PROCEDURĂ CRONOMETRAJ AUTOMAT

SW 13.1 În orice competiție în care se folosește Echipamentul Automat de Cronometraj,


timpii și poziția în clasament stabilite în acest mod, și schimburile de ștafetă judecate de un
astfel de Echipament, vor avea precedență asupra cronometrorilor și inspectorilor de
întoarceri.

SW 13.2 Când Echipamentul Automat de Cronometraj, nu reușește să înregistreze timpii


și/sau locul obținut de către unul sau mai mulți înotători în cadrul unei curse:

SW 13.2.1 Se înregistrează timpii și clasările valabile ale Echipamentului Automat de


Cronometraj,

SW 13.2.2 Se înregistrează toți timpii și toate clasările obținute manual .

SW 13.2.3 Clasamentul oficial va fi stabilit după cum urmează:

SW 13.2.3.1 Un înotător cu timp și loc stabilit de Echipamentul Automat de Cronometraj,


trebuie să-și păstreze ordinea relativă față de alți înotători cu timpi și clasări stabilite de către
Echipamentul Automat de Cronometraj, în cadrul acelei curse.

SW 13.2.3.2 Un înotător care nu are timp și loc stabilit de Echipamentul Automat de


Cronometraj, dar are timp stabilit de Echipamentul Automat de Cronometraj, se va a plasa în
ordinea relativă a clasamentului prin compararea timpului său cu timpii celorlalți înotători
înregistrați de către Echipamentul Automat de Cronometraj.

SW 13.2.3.3 Un înotător care nu are nici timp, nici loc stabilit de către Echipamentul
Automat de Cronometraj, va fi poziționat în ordinea relativă a clasamentului prin timpul
înregistrat de către Echipamentul Semiautomat sau de către trei cronometre digitale.

SW 13.3 Timpul oficial va fi stabilit după cum urmează:

SW 13.3.1 Timpul înregistrat de către toți înotătorii prin Echipamentul Automat de


Cronometraj, va fi timpul oficial.

SW 13.3.2 Timpul oficial pentru înotătorii care nu au timp înregistrat prin Echipamentul
Automat de Cronometraj, va fi acela înregistrat de către trei cronometre digitale sau
Echipamentul Semiautomat.

SW 13.4 Pentru stabilirea ordinii relative a sosirii în seriile unei probe, se procedează în
felul următor:

SW 13.4.1 Prin compararea timpilor oficiali stabiliți.

SW 13.4.2 Dacă timpul oficial al unui înotător este același cu timpul oficial al altui / altor
înotător ( i ), toți înotătorii cu același timp vor fi declarați la egalitate pe același loc în
stabilirea ordinii relative a sosirii în proba respectivă.

REGULI GRUPE DE VÂRSTĂ ÎNOT

26
SWAG 1 Federațiile pot adopta reguli proprii pentru grupele de vârstă, folosind regulile
tehnice FINA.

27