Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare la informatică.

Modulul Instrucţiuni Clasa a IX a__


Nume prenumele_________________________Data ________ Punctaj acumulat ____Nota_____
Varianta I
1. Se consideră declaraţiile: L
Var i, j, n:integer; 0
L 1
0 x,y: real; 2
1 C:char; 3
2 2. Scrie în spatiul liber de cîte ori se vor executa instrucțiunile după cuvîntul cheie Do? 4
3 5
Care din intrucţiunile ce urmează sînt corecte (A/F)? 6
4
5 a) For i:=- 5 to 0 do j:=i+3;__________________________________________ 7
b) For i:=- 5 downto -2 do i:=j+3;__________________________________________ 8
9
c) While i>= -5 do i:=i+1;________________________________ 10
d) For y:= 1 to n do y:=y/2;___________________________________________ 11
L e) For x:= 1 to n do y:=y/x;__________________________________________ 12
0 13
1 f) While i<=5 do i:=i+1;________________________________ 14
2 g) Repeat I:=i+1;Until i< -2;_____________________________________
3. Se dă a=2, b=5, c=0. Indicaţi valorile expresiilor (încercuiţi răspunsul) L
0
a)(A+c>b) or (a>b) True False 1
b)b<>a) and (c<b) True False 2
c)c>=b-a) or (a=b) True False 3
4
L d)a>=b) and (b<>c) True False
0 4. Ce valoare va lua variabila x după executarea fiecărei dintre instrucţiunile ce urmează. Se consideră că
1 a=21; b=-12 şi p=False L
2 0
if a>b then x:=5 else x:=-7; x=............ 1
3
4
if a<b then x:a+b else x:=a-b; x=............ 2
if p then x:=abs(b) else x:=a; x=............ 3
5 4
if not p then x:=0 else x:=1; x=............ 5
if (a>b) or p then x:=-1 else x:=1; x=............
L
5. Se consideră declaraţiile: Var i, m, n:integer;De cîte ori se vor executa apelurile writeln(i) şi 0
writeln(2*i) din componenţa instrucţiunilor For i:=1 to m do writeln (i); 1
For i:=1 to n do writeln(2*i); 2
3
Dacă: A. m=1, n=5. Se execută writeln(i) de_____ writeln(2*i) de________________ 4
B. m=3, n=5; Se execută writeln(2*i) de________________ writeln(i) de_____
6. Se consideră segvența de instrucţiuni de mai jos. Scrieţi o secvenţă echivalentă Folosind instrucțiunile
L
din tabelul de mai jos 0
I:=1; s:=0; Instrucţiunea while; Instrucţiunea for. 1
Repeat 2
3
S:=S+i; 4
L
I:=i+1; 5
0 6
1 Until i10;
2
3
4

L
L 7. Fie dat programul : 0
Begin a:= 12; x:=0; Ce se va afişa pe ecran? 2
0
1 case a mod 7 of
2 1..5 : x:=1;
3
0, 6 : x:=2;
4
end;
writeln(x);
end.
8. Completează spaţiile libere ca afirmaţia să fie adevărată: L
0
a) for i:=___ to ____ do writeln(i) - să se execute de 5 ori instrucţiunea writeln(i) 1
b) x:=5; while x___ ___ do x:=x+1; - să se execute de 3 ori instrucţiunea x:=x+1; 2
c) x:= 1; repeat writeln(‘Informatica’) until x_____; - să se afişeze cuvîntul Informatica o singură dată 3
4
5
9. Se consideră următoarele programe Pascal: 6
Program p1; Program p2; Program p3;
Var n,nc:0..MaxInt; Var n,nc:0..MaxInt; Var n,nc,i:0..MaxInt;
Begin Begin Begin
Readln(n); Readln(n); Readln(n);
nc:=0; nc:=0; n:=n+1; If n=0 then nc:=1 L
while n0 do repeat Else For i:=1 to n do 0
begin n:=n-1; nc:=nc+1; 1
2
n:=n -1; nc:=nc+1; writeln(nc); 3
nc:=nc+1; until n=0; end. 4
end; writeln(nc); 5
6
writeln(nc); end.
end.
Determinaţi valorile afişate în urma execuţiei programelor P1 şi P2 pentru n=12, apoi pentru n=0 şi înscrieţi
eceste valori în tabelul ce urmează:
N=12 N=0
P1
P2
P3
. L
10. Precizaţi formatul datelor afişate la ecran de segvenţele ce urmează: 0
Scrieţi pe reţiaua de pătrăţele: 1
2
Begin 3
Writeln(235.3); 4
5
Writeln(25.3:5:0); 6
Writeln(645.3:8:2); 7
Writeln(145.3:2:3); 8
9
Writeln(244.3:6:1, 25.3:6:1); 10
End.

L
11.Scrieţi un program PASCAL ce va calcula media a 4 numere constante. 0
1
2
3
4
5
6
Test de evaluare la informatică. Modulul Instrucţiuni Clasa a IX a__
Nume prenumele_________________________Data ________ Punctaj acumulat ____Nota_____
Varianta II
1. Se consideră declaraţiile: L
Var i, j, n:integer; 0
L 1
0 x,y: real; 2
1 C:char; 3
2 2. Scrie în spatiul liber de cîte ori se vor executa instrucțiunile după cuvîntul cheie Do? 4
3 5
Care din intrucţiunile ce urmează sînt corecte (A/F)? 6
4
5 h) For i:=- 5 downto 0 do j:=i+2;__________________________________________ 7
i) For i:=- 6 to-2 do i:=i+3;__________________________________________ 8
9
j) While i>= -2 do i:=i+3;________________________________ 10
k) For y:= 5 to n do y:=y/2;___________________________________________ 11
L l) For x:= 1 to 8 do y:=y/x;__________________________________________ 12
0 13
1 m) While i=3 do i:=i+1;________________________________ 14
2 n) Repeat I:=i-1;Until i> -2;_____________________________________
3. Se dă a=6, b= -3, c=4. Indicaţi valorile expresiilor (încercuiţi răspunsul) L
0
a)(a+c<b) or (a>b) True False 1
b)b<a) and (c<b) True False 2
c)c>=b-a) or (a=b) True False 3
4
L d)a>=b) and (b<>c) True False
0 4. Ce valoare va lua variabila x după executarea fiecărei dintre instrucţiunile ce urmează. Se consideră că
1 a= -16; b=2 şi p=true L
2 0
if a>b then x:=5 else x:=-7; x=............ 1
3
4
if a<b then x:a+b else x:=a-b; x=............ 2
if p then x:=abs(b) else x:=a; x=............ 3
5 4
if not p then x:=0 else x:=1; x=............ 5
if (a>b) or p then x:=-1 else x:=1; x=............
L
5. Se consideră declaraţiile: Var i, m, n:integer;De cîte ori se vor executa apelurile writeln(i) şi 0
writeln(2*i) din componenţa instrucţiunilor For i:=1 to m do writeln (i); 1
For i:=1 to n do writeln(2*i); 2
3
Dacă: A. m=2, n=3. Se execută writeln(i) de_____ writeln(2*i) de________________ 4
B. m=10, n=8; Se execută writeln(2*i) de________________ writeln(i) de_____
6. Se consideră segvența de instrucţiuni de mai jos. Scrieţi o secvenţă echivalentă Folosind instrucțiunile
L
din tabelul de mai jos 0
I:=1; s:=0; Instrucţiunea while; Instrucţiunea for. 1
Repeat 2
3
Write(i); 4
L
I:=i+2; 5
0 6
1 Until i>10;
2
3
4

L
L 7. Fie dat programul : 0
Begin a:= 12; x:=0; Ce se va afişa pe ecran? 2
0
1 case a div 5 of
2 0,2,4, : x:=1;
3
1,3,5 : x:=2;
4
end;
writeln(x);
end.
8. Completează spaţiile libere ca afirmaţia să fie adevărată: L
0
d) for i:=___ to ____ do writeln(i) - să se execute de 6 ori instrucţiunea writeln(i) 1
e) x:=5; while x___ ___ do x:=x+1; - să se execute de 2 ori instrucţiunea x:=x+1; 2
f) x:= 1; repeat writeln(‘Matematica’) until x_____; - să se afişeze cuvîntul Matematica o singură dată 3
4
5
9. Se consideră următoarele programe Pascal: 6
Program p1; Program p2; Program p3;
Var m,nc:0..MaxInt; Var m,nc:0..MaxInt; Var m,nc,i:0..MaxInt;
Begin Begin Begin
Readln(m); Readln(m); Readln(m);
nc:=0; nc:=0; m:=m+1; If m=0 then nc:=1 L
while m0 do repeat Else For i:=1 to m do 0
begin m:=m-1; nc:=nc+1; 1
2
m:=m -1; nc:=nc+1; writeln(nc); 3
nc:=nc+1; until m=0; end. 4
end; writeln(nc); 5
6
writeln(nc); end.
end.
Determinaţi valorile afişate în urma execuţiei programelor P1 şi P2 pentru n=12, apoi pentru n=0 şi înscrieţi
eceste valori în tabelul ce urmează:
m=0 m=11
P1
P2
P3
. L
10. Precizaţi formatul datelor afişate la ecran de segvenţele ce urmează: 0
Scrieţi pe reţiaua de pătrăţele: 1
2
Begin 3
Writeln(525.3); 4
5
Writeln(525.3:8:2); 6
Writeln(25.3:6:1, 25.3:6:1); 7
Writeln(545.3:5:0); 8
9
Writeln(645.3:2:3); 10
End.

L
11.Scrieţi un program PASCAL ce va calcula media a 4 numere constante. 0
1
2
3
4
5
6