Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare la informatică clasa a-VII-a ______data:_______

Numele, prenumele elevului___________________


1. Ce este un procesor de text?
a) Un program care prelucrează textele.
b) Un program care poate efectua calcule.
c) Un program care prelucrează doar imagini.
d) Un program care şterge textele de pe disc.

2.
1.Tehnoredactare a. un set complex de caractere cu un aspect graphic unitary.
2. paragraf b. program care verifică scriereacorectă a fiecărui cuvînt propoziții
3. antet c. porțiunea de text ce apare în partea de sus a paginii, deasupra textului de bază
4. font d. fragment relative mici de text.
5. analizator lexical e. program care verifică scriereacorectă a fiecărui cuvînt
6. analizator gramatical f.pregătirea tehnică și grafică a unui manuscris înainte de a începe operația de tipărire
3. Complectați structura ierarhică a documentelor cu elementele lipsă. 10p

Obiecte înserate

Formule

Secvențe _____________

Secvențe _____________

4. Care din elementele ce urmează nu aparțin ferestrei aplicației Microsoft Word?


1. Bara de titlu 2. Meniul Start 3. Bara de instrumente de formatare
4. Aria de lucru 5.bara de meniuri 6.pictograma
7. indicatorul limbii 8. Linia de stare 9. Bara de instrumente standart
Răspunsul__________________________________________________________________

5. Stabiliți valoarea de adevăr a afirmațiilor:


A F Într-o fereastră a aplicației Word concomitant pot fi deschise mai multe documente.
A F La închiderea aplicației word toate documentele vor fi salvate automat.
A F Formatarea a caracterelor – procesulde stabilire a proprietăților caracterelor unui text.
6. Ce comandă permite stabilirea proprietăților inițiale ale paginii?
a) Comanda proprietăților din meniul File
b) Comanda Page Setup din meniul File
c) Comanda Print Preview din meniul File.
7. Aliniază în pagină părțile component ale unei cereri:

Cerere 1

Domnule director 2

Conținutul cererei 3

Cui este adresată


Nume, Prenume. Funcția 4

Data 5

Semnătura 6

8. Scrieți proprietățile conform tabelului:


Caracter Pagină Paragraph

9. Scrieți 2 metode de lansare a aplicației Microsoft Word:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Scrieți cifrele din figurade mai jos corespunzătoare următoarelor liste:
Butoane de restaurare bara verticală de defilare
Bara de titlu linia de stares
Bara de meniuri cursorul șoricelului
Bara de instrumente standart butonul system
Bordure ferestrei Colțul feretrei
Barem de apriciere

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Puncte 1 6 11 3 3 1 6 14 5 10 60

Puncte 1-2 3-5 6-9 10- 16- 23- 31- 40- 50- 58-
15 22 30 39 49 57 60
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Răspunsurile corecte:
1. a

2. 1 .f; 2.d; 3.c; 4.a; 5.e; 6.b.

3.
document

text Obiecte înserate

tabele
pagina

formule
paragraf

Formule
linie

Secvențe sonore
cuvint

Secvențe video
caracter

4. 7; 2; 6;
5. A, F, A
6. b
7.
1 2 3 4 5 6
center center justified right left right
8.
Caracter Pagină Paragraph
Dimensiunea fizică Alinierea
Font Orientarea Identarea
Stil de afisare Marginile Spațiu
Culoare Antet și subsol Efectele speciale
Dimensiune Alinierea pe vertical
efectele

9. start – programs-MW
Dublu clic pe pictograma

10. Butoane de restaurare (3) bara verticală de defilare (10)


Bara de titlu (2) linia de stare (9)
Bara de meniuri (4) cursorul șoricelului (8)
Bara de instrumente standart (5) butonul system ( 1)
Bordure ferestrei (6) Colțul feretrei (7)