Sunteți pe pagina 1din 1

7.

Noţiunea de aplicare a legii contravenţionale


Aplicarea actelor normative contravenţionale este sarcina de bază a activităţii

organelor executive şi judecătoreşti abilitate în acest domeniu. Aplicarea dreptului, în

linii generale, este activitatea organizatorică publică, realizată în forme speciale, de

organele publice competente pentru implementarea normelor de drept privind cazuri

sociale concrete. Aplicarea legii contravenţionale demarează odată cu intrarea ei în

vigoare, pentru că din acest moment este obligatorie şi, în ceea ce-i priveşte pe des-

tinatarii care s-au conformat, ea are eficienţă activă. În privinţa celorlalţi destinatari,

care nu s-au conformat preceptelor legii, eficienţa este reactivă.

Aplicarea legii contravenţionale este respectarea de către toţi subiecţii dreptului

contravenţional a normelor juridice contravenţionale, fie prin conformare, fie prin

constrîngere statală.

Elementele ce constituie conţinutul de aplicare a legii contravenţionale sînt: spaţiul,

timpul, persoanele şi faptele. Spaţiul şi timpul reprezintă elemente constitutive de bază

ale noţiunii de aplicare a legii contravenţionale, în cadrul cărora vor fi cercetate şi

ultimele două elemente (persoanele şi faptele lor).