Sunteți pe pagina 1din 2

9.

Aplicarea legislaţiei contravenţionale în spaţiu


Legea contravenţională este aplicabilă pe teritoriul statului sau al organului

deliberativ local în limitele căruia îşi exercită suveranitatea statul ori pe teritoriul de

competenţă al organului deliberativ local care a elaborat-o, deoarece ea exprimă

voinţa lor publică.

Principiul teritorialităţii (aplicarea legii contravenţionale în spaţiu) determină

activitatea de traducere în viaţă a prescripţiilor normelor contravenţionale în raport cu

locul comiterii faptei antisociale.

Acţiunea legii contravenţionale asupra persoanei în raport cu spaţiul săvîrşirii faptei

este expres pravăzută în art. 4 din Codul contravenţional, care stipulează:

Contravenţia săvîrsită pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în

conformitate cu prezentul cod.

Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului Republicii Moldova de un cetăţean al ei

sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în

conformitate cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost

săvîrşită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară.

Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomatici ai statelor

străine sau alte persoane care, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a

Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea contravenţională.

Contravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al Republicii Moldova

se consideră săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.


În temeiul prezentului cod se sancţionează contravenţiile săvîrşite la bordul unei

nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul

aflării navei. s.a.