Sunteți pe pagina 1din 6

TEORIE GEOMETRIE cls.

Definiţii

Punct – o înţepătură de ac fără grosime, pe o suprafaţă.

Dreapta – un fir de aţă perfect întins, fără grosime, infinit.

Teorema: Prin două puncte distincte poatre trece o singură dreaptă.

Semidreapta – o parte dintr-o dreaptă, limitată la unul dintre capete, numit originea semidreptei.

Segment – porţiunea dintr-o dreaptă cuprinsă între două puncte de pe ea.

Puncte coliniare – trei sau mai multe puncte ce se află pe aceeaşi dreaptă trasată sau nu.

Puncte identice – două puncte ce se află în acelaşi loc.

Puncte distincte – două puncte ce nu se află în acelaşi loc.

Drepte concurente – două drepte coplanare ce au un punct comun.

Drepte paralele – două drepte coplanare ce nu au un punct comun.

Drepte perpendiculare – două drepte coplanare concurente care, intersectate, formează


patru unghiuri drepte.

Piciorul dreptei perpendiculare – punctul ce rezultă din intersecţia a două drepte perpendiculare.

Semidrepte opuse – două semidrepte ale căror reuniune rezultă o dreaptă.

Segmente congruente – două segmente care au aceeaşi măsură.

Mediatoarea segmentului – dreapta perpendiculară dusă prin mijlocul segmentului.

Teorema punctelor de pe mediatoarea segmentului – orice punct de pe mediatoarea unui


segment este egal depărtat de capetele segmentului.
Unghi – reuniunea a două semidrepte cu aceeaşi origine.

Bisectoarea unghiului – semidreapta aflată în interiorul unghiului care determină cu laturile acestuia
două unghiuri congruente.

Teorema punctelor de pe bisectoarea unghiului – orice punct de pe bisectoarea unui unghi


este egal depărtat de capetele unghiului.

Unghiuri adiacente – două unghiuri ce au acelaşi vârf, o latură comună şi interioare disjuncte.

Unghiuri complementare – două unghiuri cu suma totală de 90 de grade.

Unghiuri suplementare – două unghiuri cu suma totală de 180 de grade.

Unghi ascuţit – un unghi mai mic decât un unghi drept.

Unghi drept – jumătate din unghiul maxim.

Unghi obtuz – un unghi mai mare decât un unghi drept.

Unghi nul – un unghi ale cărui semidrepte sunt identice.

Unghi maxim – un unghi ale cărui semidrepte sunt opuse.

Unghiuri opuse la vârf – unghiurile care au acelaşi vârf şi laturile opuse (semidrepte
opuse).

Teorema unghiurilor opuse la vârf – dacă două unghiuri sunt opuse la vârf, atunci ele sunt
congruente.

Unghiuri în jurul unui punct – două sau mai multe unghiuri consecutiv adiacente.

Teorema unghiurilor în jurul unui punct – dacă două sau mai multe unghiuri sunt în jurul
unui punct, atunci suma lor este egală cu 360 de grade.
Unghi exterior triunghiului – unghiul suplementar si adiacent unui unghi al unui triunghi.

Masura unui exterior unui triunghi este egala cu suma masurilor unghiurilor interioare triunghiului, neadiacente lui.

UNGHIURI FORMATE PRIN INTERSECTIA A DOUA DREPTE PARALELE CU O SECANTA

1. Unghiuri corespondente = sunt situate de aceeasi parte a secantei, dar si de aceeasi parte a celor
doua drepte paralele. Unghiurile corespondente sunt congruente.

2. Unghiuri alterne interne = sunt situate de o parte si de alta a secantei, intre cele doua drepte paralele.
Unghiurile alterne interne sunt congruente.

3. Unghiuri alterne externe = sunt situate de o parte si de alta a secantei, in afara celor doua drepte
paralele. Unghiurile alterne externe sunt congruente .
Triunghi – figura geometrică formată din cele trei segmente determinate de trei puncte necoliniare.

Teorema sumei unghiurilor unui triunghi – orice triunghi are suma unghiurilor egală cu 180
de grade.

Triunghi oarecare – triunghiul cu lungimile laturilor diferite.

Triunghi isoscel – triunghiul cu două laturi congruente.

Teorema unghiurilor de la baza triunghiului isoscel – într-un triunghi isoscel, unghiurile


opuse laturilor congruente sunt congruente.

PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ISOSCEL


P1. Intr-un triunghi isoscel, mediatoarea bazei este si inaltime, si mediana, si bisectoarea unghiului opus
bazei.
P2. Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente.
P3. Inaltimile corespunzatoare laturilor congruente sunt congruente

Triunghi echilateral – triunghiul cu toate laturile congruente.

Teorema unghiurilor triunghiului echilateral – într-un triunghi echilateral, toate unghiurile


acestuia au măsura egală cu 60 de grade.

PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ECHILATERAL


P1. Toate unghiurile triunghiului echilateral au fiecare masura de 60°.
P2. Intr-un triunghi echilateral cele trei mediane sunt, in acelasi timp, mediatoare, bisectoare si inaltimi.
P3. Intr-un triunghi echilateral centrul cercului circumscris, centrul cercului inscris, centrul de greutate si
ortocentrul coincid.
Triunghi ascuţitunghic – triunghiul cu toate unghiurile ascuţite.

Triunghi obtuzunghic – triunghiul cu unul dintre unghiuri obtuz.

Triunghi dreptunghic – triunghiul cu unul dintre unghiuri drept.

Teorema unghiurilor de 30 de grade – dacă într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de


grade, lungimea catetei opuse acestui unghi este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Perimetrul triunghiului – suma lungimilor laturilor unui triunghi.

Triunghiuri congruente – două triunghiuri cu fiecare latură a unuia, congruentă cu una a celuilalt şi
fiecare unghi al unuia, congruent cu unul al celuilalt.

Cazurile de congruenţă la triunghiuri:


1 – dacă două triunghiuri au câte două laturi şi unghiul format de acestea respectiv congruente.
2 – dacă două triunghiuri au câte două unghiuri şi latura lor comună respectiv congruente.
3 – dacă două triunghiuri au toate laturile respectiv congruente.

Cazurile de congruenţă la triunghiul dreptunghic:


1 – dacă două triunghiuri dreptunghice au catetele respectiv congruente.
2 – dacă două triunghiuri dreptunghice au câte o catetă şi un unghi ascuţit alăturat acesteia respectiv
congruente.
3 – dacă două triunghiuri dreptunghice au ipotenuzele şi câte un unghi ascuţit respectiv congruente.
4 – dacă două triunghiuri dreptunghice au câte o catetă şi un unghi opus ei respectiv congruente.
5 – dacă două triunghiuri dreptunghice au ipotenuzele şi câte o catetă respectiv congruente.
Mediana triunghiului – segmentul care uneşte un vârf al unui triunghi cu mijlocul laturii opuse.

Centrul de greutate al triunghiului – punctul de intersecţie a medianelor unui triunghi.

Înălţimea triunghiului – segmentul ce uneşte un vârf al triunghiului cu piciorul dreptei perpendiculare


duse din acel vârf pe latura opusă.

Bisectoare in triunghi

Mediatoare in triunghi

Cerc - mulțimea tuturor punctelor din plan, egal depărtate de un punct fix numit centru.

Rază – dreapta ce unește centrul cercului de unul din punctele sale.

Diametru - orice segment care are ca extremități două puncte de pe cerc și trece prin centrul cercului.