Sunteți pe pagina 1din 3

Unire

Isuse Scump Mîntuitorul


și Domnul nostru Preaiubit
de Tine-acum și niciodată
noi nu ne vom mai despărți.
Cînd nu vei fi cu noi Tu-n lume,
vom fi cu Tine noi în Cer...
Cuvîntul Tău
căruia pururi Îi vei rămîne Credincios
ne spune plin de-ncredințare:
cu nici un chip n-am să vă las!

A Ta Biserică de veacuri
și Oastea Ta,
și noi, oricare,
sîntem dovada grijii Tale
cu care ne-ai vegheat mereu.

O, oare nu simțim aceasta și noi


cei ce-am crezut în Tine?
Dar cine ne-a-mplinit atîtea stăruitoare rugăciuni?
și cine ne-a umplut cu-atîtea înviorări viața noastră,
și cine ne-a unit cu-atîtea ființe scumpe,
pe pămînt?
și cine inimilor noastre le dă atîta bucurie,
și cine poartă zilnic grija de fiecare dintre noi?

Făgăduința Ta cea scumpă


ca pentru noi,
- e pentru toți
avînd pe veci la fel putere,
la fel de sfîntă-n orice loc
și se-mplinește totdeauna
și chiar așa cum este scrisă
cu orice credincios
ce-oriunde trăiește alipit de Tine.

Atunci cînd pe aceste drumuri ce mergem noi,


vor merge alții
cînd în aceste case, în urma noastră
se vor strînge,
cînd în bisericile-acestea
urmașii noștri-au să se-nchine
cînd din aceste cărți cînta-vor copiii
și nepoții noștri,
cînd în prigoana pentru Domnul urma-vor alții
calea noastră,
cînd în spitale și în temniți
și-n vestire
în urma noastră fi-vor alții, -
cum și noi pe-alții îi urmăm -
- Isus, vei fi mereu Același și lîngă ei, ca lîngă noi,
prezent mereu cu fiecare spre-a-l întări și mîngîia.

Cuvîntul care ne-a dat nouă


și celor dinaintea noastră
putere, ajutor și pace,
va fi la fel și pentru ei
cum i-a-ntărit cîndva pe alții
în catacombe și-n cuptoare
cînd sufereau slăvind martiriul pentru iubirea Ta Isus
cum i-a nălțat pe ei în slava
ce Sus, ne-ai pregătit la Tatăl,
cum ne-a salvat pe noi în lupte
cu lei și tauri din Basan,
la fel vei fi cu toți, și-n urmă, de-adevărat
și Credincios.
Iar Mîine cînd întregul număr
al celor drepți va fi intrat
cînd toți vor fi-adunați Acasă...
Atunci făgăduința Ta
cea mai aleasă și mai dulce, se va-mplini
pe veci de veci...

- Isuse Doamne, niciodată, noi nu ne vom mai despărți!