Sunteți pe pagina 1din 48

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei

de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior
odificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar
f' inal si mai multe copii duplicat.
g ''

<t-
PETROL DOWNSTREAM S.R.L.
"
AE\.t,,.·

25
DUPLICAT
ACT ADITIONAL NR.1
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"Reinventeaza-ti calatoriile cu Rompetrol 1 11

r. 3984 din data de 13.08.2020 de notar public lanachievici Andra Mihaela

etrol Downstream S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul ), societate din


11

Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 2,
Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1716/2000, avand cod unic de
inregistrare CIF RO 12751583, reprezentata legal de Director General - Serghei Sevcenco si
Director Economic - Emilia Voiculescu
In temeiul articolului 1.4 SECTIUNEA 1 (11 0RGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI") din Regulamentul Campaniei "Reinventeaza-ti calatoriile cu Rompetroll"
autentificat sub nr. 3984 din data de 13.08.2020 de notar lanachievici Andra Mihaela, (denumit in
11
cele ce urmeaza 11 Regulamentul ), Organizatorul decide completarea Regulamentului Oficial al
prezentei Campanii, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica Sectiunea c) "Statii Rompetrol Expres" din ANEXA 1 la Regulament dupa cum
urmeaza::

In urmatoarele statii Rompetrol Expres, se ofera puncte bonus autocolante si taloane colectoare si
se pot achizitiona produse cu discount:

Denumire Statie Judet Adresa


Strada Atomistilor nr.11, Magurele, Jud.
DOEX FLORIAN TOP COMERCIAL MAGURELE Ilfov
Ilfov -
DOEX FLORIAN TOP COMERCIAL CIOROGARLA Ilfov Ciorogarla, jud Ilfov
-

Art.2. Se modifica Sectiunea b) "Statii Rompetrol Partener" din ANEXA 1 la Regulamentul Oficial al
Campaniei "Reinventeaza-ti calatoriile cu Rompetroll prin eliminarea din lista statiilor Rompetrol
11

Partner participante in Campanie urmatoarea statie:

Denumire Statie Judet Adresa

Str 1 Dec 1918, Nr. 134, Com. Petrosani,


SUPER TRANS COM SRL Hunedoara
Jud. Hunedoara

Prezentul Act Aditional face parte din Regulamentul Campaniei, pe care ii completeaza in consecinta,
restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional
var fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.

Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar
original si mai multe copii duplicat.

Organizator
Rompetrol Downstream
SRL Director General Director Financiar
Str. Principala/Platforma Berbesti,
localitatea Berbesti Main Street/ Berbesti
Platform, Berbesti
Crisbo Trans Valcea Comuna Ladesti, sat Maldaresti locality
Ladesti locality,
CRisbo Trans Valcea
Maldaresti village

Prezentul Act Aditional face parte din Regulamentul Campaniei, pe


This Additional Act is part of the Campaign Regulations, which it completes
care ii completeaza in consecinta, restul dispozitiilor acestuia
accordingly, the rest of its provisions remaining unchanged. The
ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de prezentul Act
amendments provided by this Additional Act shall be brought to the notice
Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor
of the public in accordance with the legal provisions.
legale.
Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta This Additional Act was signed and authenticated in the presence of a Notary
unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat. Public in an original copy and several duplicate copies.

Organizator, Organizing,
Rompetrol Downstream S.R.L
Rompetrol Downstream S.R.L.

Director General General Manager

Director Economic
Economic Director

S-ar putea să vă placă și