Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a V-a

Școala Gimnaziala Nr.280 Sector 5, Bucuresti


Profesor: Calin Ionut Mihai
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive;

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile
potrivite exersării individuale (sau cu membrii familiei), în NR.ORE SAPT. NR. ORE SAPT.
ALOCATE ALOCATE
spațiul locuinței
ORGANIZARE A 2.1  formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri Permanent
ACTIVITĂȚILOR 3.1
MOTRICE
 poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia
3.2  alinieri în linie şi în coloană
 întoarceri de pe loc
 formarea coloanei de gimnastică
 pornire şi oprire din mers
 treceri dintr-o formație în alta
DEZVOLTARE 1.1  poziţiile de bază şi derivate
FIZICĂ 1.2
ARMONIOASĂ
 exerciţii libere, cu obiecte şi cu partener, de influenţare selectivă
2.1 a aparatului locomotor
2.2
 exerciţii corective pentru atitudinile deficiente, segmentare şi
3.1
3.2. posturale
 complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă (libere, Permanent Permanent
cu obiecte portative, cu partener, cu/fără fond muzical)
 exerciţii pentru educarea actului respirator şi reglarea respiraţiei
în efort
 instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor morfologici
şi funcţionali
CAPACITATE 2.3 1. Deprinderi de locomoție: mers, alergare, săritură, escaladare,
MOTRICĂ permanent permanent
3.1 cățărare, târâre
3.2 2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, de tip absorție permanent permanent
3.3 permanent
3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice permanent
Viteza 4 2-3

Îndemânarea (capacități coordinative)


6 1-3

Calități mortice Forța


8 4-7

Rezistența
6 7-9
Calități motrice combinate 6 7-9
Școala alergării Permanent
Alergarea de rezistență 12 10-15
Alergarea de viteză cu start de 8 2-5
jos si din picioare
Școala săriturii Permanent
Atletism
Săritura în lungime de pe loc 8 8-12
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
DISCIPLINE Aruncarea mingii de oină de pe 6 10-12
SPORTIVE loc, la distanță
Gimnastică Acrobatică 10 1-5
Săritură în sprijin ghemuit pe
Sărituri
lada de gimnastică, situată
la aparate
transversal, urmată de coborâre
prin săritură dreaptă
Handbal, Fotbal, Baschet
Jocuri de miscare, cu pastrarea 20 secundare 1-10 18 9-17
Joc sportiv
distantei
Dansuri, cu pastrarea distantei 12 secundare 12-17 16 1-8
Igiena si 1.1 Exerciţii şi reguli pentru pregătirea organismului pentru effort; Permanent
protectie 1.2 Exerciţii şi reguli pentru refacerea organismului după efort;
individuala 3.2 Regulile de igienă individuală și colectivă;
3.3 Semnele deteriorării igienei individuale şi colective;
Măsurile de menţinere a igienei individuale şi colective;
Măsurile de igienizare a spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor utilizate
tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuţiile
actelor motrice cu un grad crescut de dificultate.
Componente ale 2.3 Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică și Permanent
personalității 3.2 sport;
3.3 Comportamentele specifice întrecerilor sportive;
Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul
activităților de educaţie fizică și sport;
Stările şi reacţiile emoţionale survenite în întreceri sportive
atitudini şi comportamente acceptate în activităţi sportive
competiţionale
obiectivitatea în aprecierea valorii partenerilor şi adversarilor
forme de încurajare a coechipierilor şi de felicitare a adversarilor
Evaluare sumativă:
1 6
 Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus;
1 13
 Săritura în lungime de pe loc;
1 17
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

 Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru 1 6


dezvoltarea principalelor grupe musculare;
1 13
 Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/

 Joc sportiv / Alergare de rezistență 1 16


*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.