Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnaziala Nr.

280 Sector 5, Bucuresti EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


Prof Calin Ionut Mihai
Clasa a V a
Semestrul I
An școlar: 2020-2021
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie
Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Procedee de determinare a frecvenţei cardiace şi respiratorii, înainte şi după S


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
desfăşurarea efortului Ă
Timpul de revenire după efort, indicator obiectiv al capacităţii funcţionale ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~
Dezvoltare
Perimetrele toracelui şi elasticitatea acestuia, factori determinanţi ai T
fizică capacităţii de ventilaţie pulmonară
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V ~ ~ ~
armonioasă Ă
Cunoştinţe despre: - anatomia şi fiziologia efortului - efectele nocive ale A
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~
curelor de slăbire intensivă C
Â
Cunoştinţe despre regimul echilibrat de viaţă (zilnic şi săptămânal) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~
N
N
Complex de dezvoltare fizică armonioasă ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~
Ț ▲
Acţiuni combinate: deprinderi de locomoţie de bază cu deprinderi de A
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
locomoţie combinate
Deprinderi de manipulare și stabilitate: parcursuri aplicative şi ştafete D
Ș
conţinând deprinderi de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate, sub formă ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~
C
de întrecere
O
Capacitate Viteză x x I
A
motrică A
L
Capacități coordinative/îndemânare R
Calități motrice A
N
Forță
Ă
Rezistenţa
Calităţi motrice combinate x x x
Discipline Atletism Școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~
sportive L
Alergări Alergare de rezistență T
Alergare de viteză cu start de jos F
x x x x ▲
E
Școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sărituri Săritura în lungime de pe loc x x x x ▲
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Aruncări
Aruncarea mingii de oină cu elan, la
distanță
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri Baschet
sportive … … … … … … …
Fotbal
Handbal
x x x x x x x x x x x x x x x x
Caracteristicile echipamentului adecvat desfăşurării activităţilor
fizice; modalităţi de verificare a funcţionalităţii aparaturii şi
materialelor didactice folosite în activităţile de educaţie fizică și
Igienă și
sport;
protecție ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Procedee de asigurare a condiţiilor igienice specifice activităţilor de
individuală
educaţie fizică și sport; criteriile echitabile de constituire a grupelor/
echipelor în vederea participării la întreceri/ concursuri; cunoştinţe
despre acordarea primului ajutor în cazul accidentelor
Asumarea atribuţiilor rolurilor de conducere îndeplinite de elevi;
Manifestarea spiritului de autoorganizare şi autoconducere în
activităţile practice;
Aplicarea soluţiilor de aplanare/rezolvare a situaţiilor conflictuale
care pot interveni pe parcursul desfăşurării întrecerilor/
Comporta
concursurilor;
mente și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Obiectivitatea evaluării rezultatelor obţinute în exersare şi în
atitudini
întreceri/ concursuri;
Inițiativă în organizarea și desfășurarea întrecerilor şi concursurilor
individuale sau pe echipe, între elevi;
Cunoştinţe despre: - fair-play şi formele sale de manifestare
-olimpism
Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
…: temă secundară
▲ : evaluare sumativă
Școala Gimnaziala Nr.280 Sector 5, Bucuresti EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Prof Calin Ionut Mihai
Clasa a V-a
Semestrul II
An școlar: 2020-2021

luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 V 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
procedee de determinare a frecvenţei C
cardiace şi respiratorii, înainte şi după ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
desfăşurarea efortului A
timpul de revenire după efort, indicator N
~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
obiectiv al capacităţii funcţionale Ț
Dezvoltare perimetrele toracelui şi elasticitatea Ă
fizică ~~ ~~ ~~
acestuia, factori determinanţi ai capacităţii ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
armonioasă de ventilaţie pulmonară
cunoştinţe despre: - anatomia şi fiziologia
efortului - efectele nocive ale curelor de ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
slăbire intensivă V
cunoştinţe despre regimul echilibrat de viaţă
(zilnic şi săptămânal)
~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~~

Capacitate acţiuni combinate: deprinderi de locomoţie C


motrică de bază cu deprinderi de locomoţie ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
combinate A
Deprinderi de manipulare și stabilitate: N
parcursuri aplicative şi ştafete conţinând
deprinderi de locomoţie, de manipulare şi
~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ Ț ~ ~ ~ ~ ~ ~~

de stabilitate, sub formă de întrecere Ă


Calități Viteză
motrice Capacități x x x
coordinative/îndemânare
Forță x x x x ▲

Rezistenţa x x x
Calităţi motrice
combinate
luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Discipline Atle Școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sportive tism
Alergări Alergare de x x x x x x x ▲
rezistență
Alergare de viteză
cu start de jos
~ ~ ~ ~
Școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Săritura în
Sărituri lungime de pe
loc
Săritura în
lungime cu
pașire
Școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Aruncări Aruncarea x x
mingii de oină cu x ▲
elan, la distanță
Gimnastică x x x x x ▲
Sărituri la aparate
Handbal x x x x x x x x x x x x x x x ▲ x
Jocuri
sportive Fotbal
… … … … … … … … … … … … …

Baschet

Igienă și Caracteristicile echipamentului adecvat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


desfăşurării activităţilor fizice; modalităţi de
protecție verificare a funcţionalităţii aparaturii şi
individuală materialelor didactice folosite în activităţile de
educaţie fizică și sport; procedee de asigurare a
condiţiilor igienice specifice activităţilor de
educaţie fizică și sport; criteriile echitabile de
constituire a grupelor/ echipelor în vederea
participării la întreceri/ concursuri; cunoştinţe
despre acordarea primului ajutor în cazul
accidentelor
Asumarea atribuţiilor rolurilor de conducere
îndeplinite de elevi; manifestarea spiritului de
autoorganizare şi autoconducere în activităţile
practice; aplicarea soluţiilor de
aplanare/rezolvare a situaţiilor conflictuale care
Comporta pot interveni pe parcursul desfăşurării
mente și întrecerilor/ concursurilor; obiectivitatea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
atitudini evaluării rezultatelor obţinute în exersare şi în
întreceri/ concursuri; inițiativă în organizarea și
desfășurarea întrecerilor şi concursurilor
individuale sau pe echipe, între elevi; cunoştinţe
despre: - fair-play şi formele sale de manifestare
-olimpism

Legenda: X: temă principal ~ : temă cu caracter permanent …: temă secundară ▲ : evaluare sumativă