Sunteți pe pagina 1din 8

Competențe generale

Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical – clasa a V-a,


gimnaziu, filiera teoretică, real/uman.

Competențe specifice și activități de învățare

1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea și scrierea unor


fragmente de piese în Do major și la minor.
- jocuri de recunoaștere, intonare și scriere a unor note;
- diferențierea între mersul treptat și salturi în notația și intonația unor
fragmente muzicale;
- intonarea gamelor, vocal și cu ajutorul unor claviaturi;
- exerciții de citire a unui text muzical;
- observarea diferențelor de expresie a unor piese în tonalitatea majoră
comparativ cu tonalitatea minoră.
2. Utilizarea notației duratelor (note și pauze) în fragmente muzicale
simple.
- executarea unor exerciții ritmice;
- observarea raportului matematic între durate diferite ;
- exerciții de notare proporțională a duratelor în diferite măsuri (2/4, 3/4,
4/4);
- jocuri de compunere a unor ritmuri (prin diverse combinații ale unor
formule ritmice date).

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI

1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea și scrierea unor


fragmente de piese în Do major și la minor.
Copilul cunoaște și știe notația tuturor notelor din octava mică, octava
centrală și octava 2 (câte linii sub portativ, sau deasupra lui, trebuie desenate
pentru a reprezenta o anumită notă, înălțimea notei respective).
Copilul poate reda, intona curat notele din octava centrală, atunci când îi
sunt cântate înainte fie de profesor, fie pe o claviatură, fie pe alt instrument.
Copilul poate preciza când o linie melodică simplă, monodică, pe care o
vede sau o ascultă, are mers treptat sau are salturi.
Copilul poate citi cu ușurință un text muzical ce nu depășește octava
centrală și cu o ușoară dificultate poate citi și un text muzical ce are note din
octava mică și din octava 2.
Copilul poate recunoaște cu ușurință tonalitatea Do major și tonalitatea la
minor (natural), atât după armură, cât și după sonoritate.

2. Utilizarea notației duratelor (note și pauze) în fragmente muzicale


simple.
Copilul cunoaște diferitele valori de note, pauzele aferente lor. De
asemenea, cunoaște atât rolul punctului de prelungire, al legato-ului de
prelungire și al coroanei (fermatta), cât și câteva formule ritmice ușoare
(sincope pe jumătate de timp simetrice, asimetrice și false, contratimp pe
jumătate de timp, simetric).
Copilul cunoaște duratele fiecărei valori de notă (cât durează pătrimea,
optimea, șaisprezecimea, pătrimea cu punct, doimea și nota întreagă).
Copilul poate scrie cu ușurință un dictat ritmic ce conține valorile de note
precizate mai sus, pauzele aferente valorilor de note și câteva formule
ritmice.
Copilul poate „compune” exerciții ritmice în măsurile de 2/4, 3/4, 4/4 și
poate „executa” astfel de exerciții.

ATITUDINI

Copilul spune că este ușor atunci când profesorul îi cere să precizeze


tonalitatea unei melodii, se bucură atunci când ascultă o melodie în tonalitatea
Do major și devine ușor melancolic atunci când ascultă o melodie în tonalitatea
la minor.
Atunci când intonează o melodie în tonalitatea Do major se bucură,
gesticulează și „dirijează” alături de profesor plin de entuziasm. Atunci când
intonează o melodie în tonalitatea la minor, copilul este mai cuminte, mai așezat,
nu este foarte entuziasmat, dar este într-un fel, sub o vrajă, vraja tonalităților
minore.
Când primește un dictat ritmic ce conține valorile de note cunoscute și
câteva sincope, copilul se bucură și spune că este ușor și că „a făcut totul
corect”. Când primește un dictat ritmic ce conține și câteva formule ritmice
contratimpate se nelinișetște un pic și spune că „îi este mai greu, dar se
descurcă” (contratimpul este înțeles mai greu de copiii de gimnaziu și le ridică
anumite dificultăți, dar explicat, cu calm, de mai multe ori, până la urmă îl
înțeleg).
După audierea unor piese, copiii se bucură când sunt rugați de profesor să
spună ce stări, sentimente le-au stârnit piesele, să spună ce și-au imaginat, ce
imagini au „văzut” cu ochii minții și se bucură și mai mult când profesorul le ia
în calcul sentimentele și imaginația și merge și mai departe, imaginându-și și el,
la rândul său, ceva și spunând ce a simțit. Când vine vorba de imaginație și de
sentimente, nu există răspuns greșit, deci copiii sunt motivați să-și folosească
imaginația, să dea frâu liber sentimentelor, să fie liberi și creativi. Profesorul de
educație muzicală, pe lângă lărgirea cunoștințelor copiilor despre teoria muzicii
și despre repertoriul muzical clasic și ușor, are rolul de a stârni imaginația
copiilor și de a-i motiva să fie liberi, cu o gândire mai puțin convențională
(copiii ajung să-și ia model un astfel de profesor, un profesor care îi motivează
și care îi lasă să fie liberi și ajung să iubească ora de educație muzicală și să o
aștepte cu nerăbdare, chiar dacă este prima oră din orar sau ultima).

APTITUDINI

Un elev de nivel scăzut va ști să recunoască și să intoneze câteva note din


octava centrală și din octava 2, va recunoaște mersul treptat doar atunci când îl
va vedea textul muzical și nu și atunci când va asculta o piesă (sau invers). Nu
va putea intona gama la minor natural, iar gama Do major o va intona, dar nu
fără ajutor și nu tocmai curat. Nu va putea citi un text muzical (din moment ce
nu cunoaște, așa cum ar trebui, notele muzicale). Va observa diferențele de
caracter dintre o melodie în tonalitatea Do major și tonalitatea la minor, dar
aceste melodii nu îi vor crea nici un sentiment și nu-și va putea imagina nimic
complex. Nu va putea executa exerciții ritmice. Va cunoaște doar o parte din
valorile notelor muzicale, dar nu va cunoaște rolul punctului de prelungire, al
legato-ului de prelungire sau al coroanei (fermatta). Formulele ritmice îi vor fi
necunoscute și îl vor speria, căci ii se vor părea foarte grele (în special
contratimpul). Nu va putea „compune” jocuri ritmice.
Un elev de nivel mediu va ști să recunoască și să intoneze toate notele din
octava centrală și va cunoaște și câteva note din octava 2 și octava mică, va
recunoaște mersul treptat atât atunci când îl va vedea scris într-un text muzical
cât și atunci când îl va auzi într-o melodie și va recunoaște, din când în când, și
mersul în salturi intervalice, dar nu mereu. Va putea intona atât gama la minor
natural cât și gama Do major, cu ajutor, dar corect și curat. Va putea citi destul
de bine și de coerent un text muzical. Va observa diferențele de caracter dintre o
melodie în tonalitatea la minor și Do major, iar aceste melodii îi vor crea stări și
sentimente și își va imagina diverse povestiri și imagini. Va putea executa cu
destul de multă acuratețe exercițiile ritmice. Va cunoaște majoritatea valorilor de
note și va cunoaște și rolurile punctelor de prelungire, al legato-urilor și al
coroanelor (fermattelor). Formulele ritmice îi vor pune anumite dificultăți, în
special contratimpul și sincopele asimetrice. Va putea compune jocuri ritmice
simple, dar cu câteva greșeli.
Un elev de nivel maxim va ști să recunoască și să intoneze toate notele din
octava centrală, octava 2 și octava mică, va recunoaște atât mersul treptat cât și
mersul în salturi intervalice al melodiei, fie că va fi vorba despre un text muzical
sau despre o piesă audiată. Va putea intona atât gama la minor natural cât și
gama Do major, corect, curat și cu ajutor sporadic din partea profesorului (fără
claviatură!). Va putea citi foarte bine și coerent un text muzical. Va obesrva
foarte repede diferențele de caracter dintre o melodie în tonalitatea Do major și
una în tonalitatea la minor, iar aceste melodii îi vor crea stări, sentimente și își
va putea imagina povești complexe și va vedea diverse imagini cu „ochii
minții”. Va putea executa cu multă acuratețe exercițiile ritmice. Va cunoaște
toate valorile de note, rolurile punctelor de prelungire, al legato-urilor de
prelungire și al coroanelor (fermattelor). Nu vor exista nici un fel de dificultăți
în ceea ce privește diversele formule ritmice, părându-i-se ușoare chiar și
sincopele asimetrice și contratimpul. Va putea compune jocuri ritmice corecte și
poate chiar complexe (pentru nivelul la care se află) și le va putea executa cu
foarte mare ușurință.
EVALUARE
(pentru evaluare, am ales itemi obiectivi, unii dintre ei având alegere multiplă)

1. Precizați în ce tonalitate se află fiecare dintre fragmentele


muzicale de mai jos:
a.

b.

c.

d.

2. Încercuiți măsurile cu mers treptat din fragmentele muzicale de


mai jos. Faceți o acoladă sub fragmentele muzicale cu mers prin
salturi intervalice.
a.

b.
3. În exercițiul de mai jos încercuiți formulele ritmice sincopate și
încadrați într-un pătrat formulele ritmice contratimpate.

4.Precizați de ce fel sunt sincopele din exercițiul anterior (simetrice,


asimetrice, pe timp sau pe jumătate de timp).
BAREM (PUNCTAJ)

Vor fi 2 puncte din oficiu (sunt clasa a V-a).


Exercițiul 1 va avea 2 puncte, fiecare subpunct valorând câte 0,5
puncte.
Un elev de nivel slab va obține măcar 0,5 puncte la acest exercițiu, va
recunoaște fragmentul muzical în tonalitatea Do major.
Un elev de nivel mediu va obține cel putin 1 punct la acest exercițiu,
reușind să recunoască fragmentul muzical în Do major și măcar unul dintre cele
3 fragmente muzicale în la minor.
Un elev de nivel optim va obține punctajul complet de 2 puncte, reușind
să recunoască toate tonalitățile fragmentelor.
Exercițiul 2 va avea 2 puncte, fiecare dintre cele 2 subpuncte
valorând câte un punct.
Un elev de nivel minim va obține măcar un punct, reușind să identifice fie
pasajele cu mers treptat, fie pe cele cu mers prin salturi.
Un elev de nivel mediu va obține cel puțin 1,5 puncte, reușind să
identifice o parte atât din pasajele cu mers treptat cât și din cele cu mers în
salturi.
Un elev de nivel maxim va obține punctajul maxim, de 2 puncte, reușind
să identifice corect toate pasajele (și cele cu mers treptat și cele cu mers prin
salturi).
Exercițiul 3 va avea 2 puncte.
(4 contratimpi, 8 sincope)
Un elev de nivel minim va reuși să identifice o parte din formulele
contratimpate și o parte din cele sincopate, obținând undeva între 0,5 puncte și
un punct.
Un elev de nivel mediu va reuși să identifice toate formulele
contratimpate și o parte din cele sincopate, obținând 1,5 puncte.
Un elev de nivel optim va identifica toate formulele sincopate și toate
formulele contratimpate cu succes și va obține punctajul maxim de 2 puncte.
Exercițiul 4 va avea 2 puncte.
Un elev de nivel minim va reuși să recunoască formulele sincopate
simple, pe timp, simetrice și va obține 0,5 puncte.
Un elev de nivel mediu va reuși să recunoască formulele sincopate simple,
pe timp și pe jumătate de timp, simetrice și formulele contratimpate simetrice,
obținând, astfel, între 1 și 1,5 puncte.
Un elev de nivel optim va recunoaște toate formulele sincopate simple și
complexe, pe timp și pe jumătate de timp și formulele contratimpate simetrice,
obținând 2 puncte, punctajul maxim.

Total
Un elev de nivel minim va obține nota 5. Un elev de nivel mediu va
obține nota 7,50 ce se va rotunji la 8. Un elev de nivel optim va obține nota 10,
nota maximă.