Sunteți pe pagina 1din 1

 Aplicație Nr .

5
Au elaborat:
Bantea Viorica,gr1
Cibotaru Eugenia-Mădălina,gr1

Concluzii
Dezvoltarea antreprenoratului este un element important în procesul de creare a unei
economii de piața eficientă și prosperă. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este
considerat una dintre cele mai importante sectoare pentru ca determina creșterea produsului
intern brut , ajuta la creșterea economiei intr-o sfera mai prospera, totodata este considera
factorul determinat al economiei concurențiale, și reprezintă principala sursa de creare a
noilor locuri de munca.
Sectorul ÎMM are un rol important în asigurarea dezvoltării economice, stabilităţii ei,
creşterii mobilităţii şi adaptabilităţii economiei naţionale la condiţiile schimbătoare de ordin
intern şi extern. El reprezintă un factor de diversificare a economiei. Prezenţa unui sector
ÎMM bine dezvoltat în cadrul economiei este deosebit de important în condiţiile reformării
structurale a economiei şi creşterii şomajului, fenomene ce însoţesc acest proces. În ţările
dezvoltate din punct de vedere economic, sectorul ÎMM este considerat promotor al
dezvoltării economice graţie avantajelor pe care le oferă, el demonstrează o dezvoltare
accelerată mai ales în domeniul serviciilor şi a producerii mărfurilor de larg consum. ÎMM
sunt mai flexibile şi reacţionează mai rapid la schimbările mediului de afaceri şi la cerinţele
pieţei. Din acest considerent investiţiile în ÎMM aduc venituri mai mari decât investiţiile în
întreprinderi mari. De altfel, acestea din urmă beneficiază din plin de serviciile ÎMM şi într-
un fel sunt dependente de ele. ÎMM sunt orientate spre satisfacerea necesităţilor pieţei locale
şi utilizează resursele şi forţa de muncă locală, având o contribuţie substanţială în
soluţionarea problemelor sociale.
În urma rezultatelor obținute cu ajutorul realizarii unui chestionarului,avem posibilitatea
să cunoaștem și să identifucă părerile cetățenilor asupra dezvoltării întreprinderilor mici și
maijlocii în Republica Moldova. Astfel,intr-o concluzie pot spune ca părerile au fost
diferite ,însă majoritatea au răspuns ca e greu de deschis și de dezvoltat un astfel de
întreprindere in țara noastră , fiind ca nu exista șansa de a fi apreciata. Au mai fost păreri de
genul ca , Moldova nu este țara in care poți dezvolta ceva, e țara in care dai faliment fără sa fe
deschizi. Consider ca majoritatea participanților au dreptate , dacă sa privim adevărului in
ochi, țara noastră nu e pregătită pentru un astfel de afaceri .