Sunteți pe pagina 1din 2

ERGONOMIA ȘI SECURITATEA PERSONALĂ

ÎN MEDII DIGITALE

Ergonomia este un domeniu de activitate tehnico-științific din cadrul


psihologiei muncii, care prin colaborarea dintre psihologi, fiziologi și tehnicieni
studiază și realizează o astfel de organizare a sistemului "om - mașină - condiții
de loc de muncă" în așa fel, încât munca să fie efectuată cu costuri biologice
minime și maximă eficiență. Aceasta se poate de asemenea interpreta precum că,
ergonomia are ca scop adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la
oameni cât și a oamenilor față de muncă și loc de muncă. Optimizarea funcționării
sistemului "om-mașină-condiții de muncă" urmărește reducerea maximă până la
eliminare a bolilor (îmbolnăvirilor) profesionale.
Ergonomia se ocupă De studierea particularităților antropometrice,
fiziologice, psihologice și de capacitatea omului care lucrează. Având datele
antropometrice ale corpului uman s-au stabilit dimensiunile și forma locului de
muncă și ale mijloacelor de lucru. Cunoscând datele fiziologice se poate determina
capacitatea de lucru a celui care lucrează. Variațiile măsurabile ale organismului
uman în timpul lucrului, de exemplu pulsul inimii, temperatura corpului, tensiunea
arterială, frecvența de respirație și altele dau informații asupra solicitării omului în
timpul lucrului. Analizele psihologice se ocupă în final de probleme ale satisfacției
în muncă, de motivări, instruire și de apariția monotoniei în timpul lucrului. Având
noțiuni de ergonomie se poate înțelege necesitatea, posibilitățile și limitele unei
acomodări între om și lucru, pentru a crea condiții de muncă cât mai agreabile.

Scopurile ergonomiei
Principalele scopuri urmărite de ergonomie sunt:

 Adaptarea muncii la capacitatea de performanță a lucrătorului, cu scopul de


a evita cerințele prea mari sau prea mici;
 Proiectarea mașinilor și uneltelor etc. pentru ca acestea să fie ușor de
manevrat, iar utilizarea lor - lipsită de accidente;
 Dimensionarea locurilor de muncă în conformitate cu mărimea corpului,
permițând o poziție natural;
 Adaptarea influențelor din mediu, în special a luminii și climatului.

Domeniu interdisciplinar
Ergonomia este un domeniu științific interdisciplinar. În optimizarea științifică
a rezultatelor și performanțelor umane, ergonomia se folosește pentru măsurarea la
locul de muncă a parametrilor (valori) fiziologici corporali umani, de ergometrie,
un domeniu al stiinței măsurării. Ergonomia este indispensabilă pentru orice
domeniu de activitate, fără de care nu se pot obține creșteri deosebite de
productivitate. Disciplinele care se intersectează în cadrul ergonomiei sunt:

 Tehnologie (inginerie) industrială


 Biomecanică
 Antropometrie, domeniu de cunoaștere și descriere a capacităților umane
(antropometrie statică și antropometrie dinamică)
 Antropotehnică, domeniu de studiu a adaptării sistemelor tehnice la
capacitățile umane
 Tehnologie mecanică
 Design industrial
 Ergometrie
 Psihologie
 Fiziologie
 Informatică

S-ar putea să vă placă și