Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei si Tineretului

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5

la Mecanica realizata in MATLAB


Tema: Compunerea oscilațiilor armonice

Varianta 22

A indeplinit st. gr. CR-181 Mardari I.

A controlat Coman G.

Chisinau 2018
I.Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este
determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1


b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al plăcii.
c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi:
(ω, ε, v , aax , arot, a) .

Functia lab5.m
function fi=lab5 (t)
fi=9.2*(sin(3*pi*t))^2-195*pi/180;

Command Window
>> coef=[0,3,0,-195*pi/180]; e = 12.3906
>> t=roots(coef) >> O1M=R-OM
t = 1.0651 O1M = 30
R=40; vm=w*O1M
>> OM=R/4; vm = 323.8174
>> syms t; at=e*O1M
>> fi=t^3+3*t^2+t; at = 371.7180
>> w=diff(fi) an=w^2*O1M
w = 3*t^2 + 6*t + 1 an = 3.4953e+03
w = 10.7939 am=sqrt(at^2+an^2)
>> e=diff(w) am = 3.5150e+03
e = 6*t + 6

II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate,
iar desenele – în punctul precedent.
a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .
b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.
c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a) .

t=fzero('lab5',pi/2)
t = 1.5973
fi=9.2*(sin(3*pi*t))^2;
w=diff(fi)
w = (276*pi*cos(3*pi*t)*sin(3*pi*t))/5
e=diff(w)
e = (828*pi^2*cos(3*pi*t)^2)/5 - (828*pi^2*sin(3*pi*t)^2)/5
w = -83.7229
e = 425.1617
>> R=40;
>> O1O=R;
>> vo=w*O1O
vo = -3.3489e+03
>> at=e*O1O
at = 1.7006e+04
>> an=w^2*O1O
an = 2.8038e+05
>> ao=sqrt(at^2+an^2)
ao = 2.8090e+05

Concluzie:

În cadrul acestei lucrări de laborator am determinat caracteristicele cinematice ale corpului


rigid. Am lucrat cu ecuatiile miscarilor determinand vitezele si vectorii punctelor. Am
perfectionat abilitatea de rezolvare a problemelor in mecanica. La determinarea vitezelor
punctelor am aplicat două metode de calcul: metoda coordonatelor și metoda centrului
instantaneu al vitezelor(metoda CIV). Cu ajutorul intrumentelor MATLAB am desenat traiectoria
de mișcare a punctului unui rigid.

S-ar putea să vă placă și